EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31988R0442

Κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 442/88 της Επιτροπής της 17ης Φεβρουαρίου 1988 για την τροποποίηση των κανονισμών (ΕΟΚ) αριθ. 2315/76 και (ΕΟΚ) αριθ. 2191/81 όσον αφορά την πώληση βουτύρου σε μειωμένη τιμή και τη χορήγηση ενίσχυσης στην αγορά βουτύρου από τα ιδρύματα και τις συλλογικές εστιάσεις χωρίς κερδοσκοπικό σκοπό

OJ L 45, 18.2.1988, p. 25–26 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)
Special edition in Finnish: Chapter 03 Volume 026 P. 54 - 55
Special edition in Swedish: Chapter 03 Volume 026 P. 54 - 55
Special edition in Czech: Chapter 03 Volume 008 P. 7 - 8
Special edition in Estonian: Chapter 03 Volume 008 P. 7 - 8
Special edition in Latvian: Chapter 03 Volume 008 P. 7 - 8
Special edition in Lithuanian: Chapter 03 Volume 008 P. 7 - 8
Special edition in Hungarian Chapter 03 Volume 008 P. 7 - 8
Special edition in Maltese: Chapter 03 Volume 008 P. 7 - 8
Special edition in Polish: Chapter 03 Volume 008 P. 7 - 8
Special edition in Slovak: Chapter 03 Volume 008 P. 7 - 8
Special edition in Slovene: Chapter 03 Volume 008 P. 7 - 8
Special edition in Bulgarian: Chapter 03 Volume 006 P. 195 - 196
Special edition in Romanian: Chapter 03 Volume 006 P. 195 - 196

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1988/442/oj

31988R0442

Κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 442/88 της Επιτροπής της 17ης Φεβρουαρίου 1988 για την τροποποίηση των κανονισμών (ΕΟΚ) αριθ. 2315/76 και (ΕΟΚ) αριθ. 2191/81 όσον αφορά την πώληση βουτύρου σε μειωμένη τιμή και τη χορήγηση ενίσχυσης στην αγορά βουτύρου από τα ιδρύματα και τις συλλογικές εστιάσεις χωρίς κερδοσκοπικό σκοπό

Επίσημη Εφημερίδα αριθ. L 045 της 18/02/1988 σ. 0025 - 0026
Φινλανδική ειδική έκδοση: Κεφάλαιο 3 τόμος 26 σ. 0054
Σουηδική ειδική έκδοση: Κεφάλαιο 3 τόμος 26 σ. 0054


*****

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΟΚ) αριθ. 442/88 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

της 17ης Φεβρουαρίου 1988

για την τροποποίηση των κανονισμών (ΕΟΚ) αριθ. 2315/76 και (ΕΟΚ) αριθ. 2191/81 όσον αφορά την πώληση βουτύρου σε μειωμένη τιμή και τη χορήγηση ενισχύσεως στην αγορά βουτύρου από τα ιδρύματα και τις συλλογικές εστιάσεις χωρίς κερδοσκοπικό σκοπό

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

Έχοντας υπόψη:

τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Οικονομικής Κοινότητας,

τον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 804/68 του Συμβουλίου της 27ης Ιουνίου 1968 περί κοινής οργανώσεως της αγοράς στον τομέα του γάλακτος και των γαλακτοκομικών προϊόντων (1), όπως τροποποιήθηκε τελευταία από τον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 3904/87 (2), και ιδίως το άρθρο 6 παράγραφος 7 και το άρθρο 12 παράγραφος 3,

Εκτιμώντας:

ότι ο κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 2191/81 της Επιτροπής (3), όπως τροποποιήθηκε τελευταία από τον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 2402/86 (4), προβλέπει τη χορήγηση ενισχύσεως για την αγορά βουτύρου από τα ιδρύματα και τις ενώσεις χωρίς κερδοσκοπικό σκοπό· ότι, λαμβάνοντας υπόψη την παρούσα κατάσταση της αγοράς του βουτύρου και τη σημασία των δημόσιων αποθεμάτων, είναι σκόπιμο να επαναφερθεί η δυνατότητα αγοράς βουτύρου από δημόσιο απόθεμα από ιδρύματα και ενώσεις χωρίς κερδοσκοπικό σκοπό, χωρίς ωστόσο να ανστέλεται η δυνατότητα χορηγήσεως της ενισχύσεως που προβλέπεται βάσει του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 2191/81· ότι, γι' αυτό, θα πρέπει να τροποποιηθεί ο κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 2315/76 της Επιτροπής της 24ης Σεπτεμβρίου 1976 σχετικά με την πώληση βουτύρου από δημόσιο απόθεμα (5), όπως τροποποιήθηκε τελευταία από τον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 3127/87 (6)·

ότι πρέπει να καθοριστεί η τιμή πωλήσεως του βουτύρου και οι όροι χορήγησης του δικαιώματος καθώς και το ποσό της εγγυήσεως που προορίζεται να εξασφαλίσει την εκτέλεση των όρων αυτών·

ότι θα πρέπει να καθοριστεί εκ νέου το ποσό της ενισχύσεως που προβλέπεται από τον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 2191/81· ότι, επιπλέον, θα πρέπει, αφενός μεν, να προσαρμοστεί η παράγραφος 3 του άρθρου 2 του ίδιου κανονισμού λαμβάνοντας υπόψη την κατάργηση του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 1269/79 του Συμβουλίου (7) και την αναφορά στον νέο κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 3667/83 του Συμβουλίου της 19ης Δεκεμβρίου 1983 σχετικά με τη συνέχιση εισαγωγής βουτύρου Νέας Ζηλανδίας στο Ηνωμένο Βασίλειο με ειδικούς όρους (8), όπως τροποποιήθηκε τελευταία από τον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 2335/86 (9) και, αφετέρου, λαμβάνοντας υπόψη την πείρα που αποκτήθηκε, να αντικατασταθεί ο καθορισμός της εθνικής ανώτατης ατομικής ποσότητας από ένα ανώτατο κοινοτικό όριο·

ότι τα μέτρα που προβλέπονται στον παρόντα κανονισμό είναι σύμφωνα με τη γνώμη της Επιτροπής Γάλακτος και Γαλακτοκομικών Προϊόντων,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1

Στον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 2315/76 προστίθεται το ακόλουθο άρθρο 4α:

«Άρθρο 4α

1. Κατά παρέκκλιση από τα άρθρα 1 και 2 το βούτυρο πωλείται σε τιμή ίση με την τιμή αγοράς που εφαρμόζεται από τον οργανισμό παρεμβάσεως τη στιγμή της συνάψεως της συμβάσεως πωλήσεως μειουμένη κατά 30 ECU ανά 100 χιλιόγραμμα, υπό τον όρο ότι θα χρησιμοποιηθεί από ιδρύματα και ενώσεις χωρίς κερδοσκοπικό σκοπό σύμφωνα με τις διατάξεις του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 2192/81 και με το δικαίωμα της ενισχύσεως που προβλέπεται στον εν λόγω κανονισμό.

2. Ο οργανισμός παρεμβάσεως πωλεί το βούτυρο εάν, το αργότερο κατά τη σύναψη της συμβάσεως πωλήσεως, συνιστάται εγγύηση ίση με τη μείωση της τιμής που προβλέπεται στην παράγραφο 1 προσαυξημένη κατά 3 ECU, προκειμένου να εξασφαλιστεί η εκτέλεση των πρωτογενών απαιτήσεων σχετικά με την ανάληψη του βουτύρου από τους δικαιούχους και τη χρησιμοποίησή του σύμφωνα με τις διατάξεις του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 2191/81.»

Άρθρο 2

Ο κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 2191/81 τροποποιείται ως εξής:

1. Στο άρθρο 2:

- στην παράγραφο 1, το ποσό «178 ECU» αντικαθίσταται από το ποσό «165 ECU».

- η παράγραφος 3 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«3. Η ενίσχυση που αναφέρεται στην παράγραφο 1 δεν μπορεί να υπολογιστεί αθροιστικά, όσον αφορά το Ηνωμένο Βασίλειο, με τη μείωση της ειδικής εισφοράς που αναφέρεται στο άρθρο 3 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 3667/83.

Για το σκοπό αυτό, το ποσό της ενισχύσεως που αναφέρεται στην παράγραφο 1 μειώνεται κατά το ποσό της εν λόγω μειώσεως της ειδικής εισφοράς.»

2. Στο άρθρο 3, η παράγραφος 4 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«4. Η ανώτατη ποσότητα βουτύρου που αναφέρεται στην παράγραφο 3 στοιχείο γ) καθορίζεται σε 2 χιλιόγραμμα ανά μήνα και ανά καταναλωτή που υπάγεται στο επωφελούμενο ίδρυμα.»

Άρθρο 3

Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει την 1η Απριλίου 1988.

Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε κράτος μέλος.

Βρυξέλλες, 17 Φεβρουαρίου 1988.

Για την Επιτροπή

Frans ANDRIESSEN

Αντιπρόεδρος

(1) ΕΕ αριθ. L 148 της 28. 6. 1968, σ. 13.

(2) ΕΕ αριθ. L 370 της 30. 12. 1987, σ. 1.

(3) ΕΕ αριθ. L 213 της 1. 8. 1981, σ. 20.

(4) ΕΕ αριθ. L 208 της 31. 7. 1986, σ. 22.

(5) ΕΕ αριθ. L 261 της 25. 9. 1986, σ. 12.

(6) ΕΕ αριθ. L 296 της 21. 10. 1987, σ. 8.

(7) ΕΕ αριθ. L 161 της 29. 6. 1979, σ. 8.

(8) ΕΕ αριθ. L 366 της 28. 12. 1983, σ. 16.

(9) ΕΕ αριθ. L 203 της 26. 7. 1986, σ. 7.

Top