EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31987R4088

Κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 4088/87 του Συμβουλίου της 21ης Δεκεμβρίου 1987 για τον καθορισμό των όρων εφαρμογής των προτιμησιακών δασμών κατά την εισαγωγή ορισμένων προϊόντων ανθοκαλλιέργειας καταγωγής Κύπρου, Ισραήλ και Ιορδανίας

OJ L 382, 31.12.1987, p. 22–23 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)
Special edition in Finnish: Chapter 11 Volume 013 P. 121 - 122
Special edition in Swedish: Chapter 11 Volume 013 P. 121 - 122
Special edition in Czech: Chapter 03 Volume 007 P. 386 - 387
Special edition in Estonian: Chapter 03 Volume 007 P. 386 - 387
Special edition in Latvian: Chapter 03 Volume 007 P. 386 - 387
Special edition in Lithuanian: Chapter 03 Volume 007 P. 386 - 387
Special edition in Hungarian Chapter 03 Volume 007 P. 386 - 387
Special edition in Maltese: Chapter 03 Volume 007 P. 386 - 387
Special edition in Polish: Chapter 03 Volume 007 P. 386 - 387
Special edition in Slovak: Chapter 03 Volume 007 P. 386 - 387
Special edition in Slovene: Chapter 03 Volume 007 P. 386 - 387

No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2007; καταργήθηκε από 32007R1234 . Latest consolidated version: 12/07/1997

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1987/4088/oj

31987R4088

Κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 4088/87 του Συμβουλίου της 21ης Δεκεμβρίου 1987 για τον καθορισμό των όρων εφαρμογής των προτιμησιακών δασμών κατά την εισαγωγή ορισμένων προϊόντων ανθοκαλλιέργειας καταγωγής Κύπρου, Ισραήλ και Ιορδανίας

Επίσημη Εφημερίδα αριθ. L 382 της 31/12/1987 σ. 0022 - 0023
Φινλανδική ειδική έκδοση: Κεφάλαιο 11 τόμος 13 σ. 0121
Σουηδική ειδική έκδοση: Κεφάλαιο 11 τόμος 13 σ. 0121


ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΟΚ) αριθ. 4088/87 ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 21ης Δεκεμβρίου 1987 για τον καθορισμό των όρων εφαρμογής των προτιμησιακών δασμών κατά την εισαγωγή ορισμένων προϊόντων ανθοκαλλιέργειας καταγωγής Κύπρου, Ισραήλ και Ιορδανίας

ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ, Έχοντας υπόψη: τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Οικονομικής Κοινότητας, και ιδίως το άρθρο 113, την πρόταση της Επιτροπής, Εκτιμώντας: ότι τα πρόσθετα πρωτόκολλα στις συμφωνίες σύνδεσης ή συνεργασίας, μεταξύ της Ευρωπαϊκής Οικονομικής Κοινότητας, αφενός, και της Κύπρου, του Ισραήλ και της Ιορδανίας, αφετέρου, προβλέπουν ότι τα τριαντάφυλλα και τα γαρίφαλα υπάγονται κατά την εισαγωγή στην Κοινότητα στην εφαρμογή προτιμησιακών δασμών, εντός των ορίων των δασμολογικών ποσοστώσεων που ανοίγονται για όλα τα νωπά κομμένα άνθη της διάκρισης 0603 10 της συνδυασμένης ονοματολογίας, καταγωγής των εν λόγω χωρών 7 ότι αυτά τα δασμολογικά πλεονεκτήματα εφαρμόζονται μόνο στις εισαγωγές για τις οποίες έχουν τηρηθεί ορισμένοι όροι τιμών 7 ότι θα πρέπει να περιληφθούν στον παρόντα κανονισμό, αφενός, οι όροι των τιμών που πρέπει να τηρούνται για τα εισαγόμενα τριαντάφυλλα και γαρίφαλα για να τύχουν της εφαρμογής προτιμησιακού δασμού και, αφετέρου, οι όροι αναστολής αυτής της δασμολογικής προτίμησης εφόσον οι συγκεκριμένοι όροι δεν τηρούνται πλέον καθώς και οι όροι μεταγενέστερης αποκατάστασής της 7 ότι οι όροι των τιμών που πρέπει να τηρούνται για τα εισαγόμενα προϊόντα καθορίζονται ανάλογα με τις κοινοτικές τιμές στην παραγωγή 7 ότι, δεδομένων των πολύ ευαίσθητων και βραχυπρόθεσμων διακυμάνσεων των τιμών των συγκεκριμένων προϊόντων στην Κοινότητα, θα πρέπει αυτές οι τιμές στην παραγωγή να καθορίζονται για περιόδους δύο εβδομάδων, βάσει του μέσου όρου των τιμών που θα σημειωθούν στις αντιπροσωπευτικές αγορές κατά τα τρία προηγούμενα έτη, χωρίς να λαμβάνονται υπόψη οι υπέρμετρες διακυμάνσεις, ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1 Ο παρών κανονισμός προσδιορίζει τους όρους εφαρμογής ενός προτιμησιακού δασμού για τα τριαντάφυλλα με μεγάλο άνθος, τα τριαντάφυλλα με μικρό άνθος, τα μονοανθή γαρίφαλα (standard) και τα πολυανθή γαρίφαλα (spray), εντός των ορίων των δασμολογικών ποσοστώσεων που ανοίγονται ετησίως για την εισαγωγή στην Κοινότητα όλων των νωπών κομμένων ανθέων, που υπάγονται στη διάκριση 0603 10 της συνδυασμένης ονοματολογίας, καταγωγής Κύπρου, Ισραήλ και Ιορδανίας. Άρθρο 2 1. Για ένα δεδομένο προϊόν και για μια δεδομένη καταγωγή, ο προτιμησιακός δασμός εφαρμόζεται μόνον εάν η τιμή του εισαχθέντος προϊόντος είναι τουλάχιστον ίση με το 85 % της κοινοτικής τιμής στην παραγωγή που αναφέρεται στο άρθρο 3.Η τιμή του εισαχθέντος προϊόντος διαπιστώνεται στις αντιπροσωπευτικές αγορές εισαγωγής στην Κοινότητα, μη αφαιρουμένου του προτιμησιακού δασμού. 2. Ο προτιμησιακός δασμός, εκτός εξαιρετικών περιπτώσεων, αναστέλλεται και εφαρμόζεται ο δασμός του κοινού δασμολογίου για ένα δεδομένο προϊόν με δεδομένη καταγωγή:α) εάν, κατά τη διάρκεια δύο συνεχόμενων ημερών πώλησης, οι τιμές του εισαχθέντος προϊόντος, για τουλάχιστον το 30 % των ποσοτήτων για τις οποίες υπάρχουν διαθέσιμες τιμές στις αντιπροσωπευτικές αγορές εισαγωγής, είναι χαμηλότερες του 85 % της κοινοτικής τιμής στην παραγωγή 7β)ή εάν, για μια περίοδο πέντε έως επτά συνεχόμενων ημερών πώλησης οι τιμές του εισαχθέντος προϊόντος, για τουλάχιστον 30 % των ποσοτήτων για τις οποίες υπάρχουν διαθέσιμες τιμές στις αντιπροσωπευτικές αγορές εισαγωγής, είναι, εναλλάξ, υψηλότερες και χαμηλότερες του 85 % της κοινοτικής τιμής στην παραγωγή, και εάν, για τρεις ημέρες κατά τη διάρκεια της περιόδου αυτής, οι τιμές του εισαγόμενου προϊόντος ήταν κάτω από το εν λόγω επίπεδο. 3. Ο προτιμησιακός δασμός αποκαθίσταται, για ένα δεδομένο προϊόν με δεδομένη καταγωγή, εάν οι τιμές του εισαχθέντος προϊόντος (μη αφαιρούμενου του δασμού με πλήρη συντελεστή), για τουλάχιστον το 70 % των ποσοτήτων για τις οποίες υπάρχουν διαθέσιμες τιμές στις αντιπροσωπευτικές αγορές της Κοινότητας, είναι ίσες ή ανώτερες του 85 % της κοινοτικής τιμής στην παραγωγή για μια διάρκεια, από τη στιγμή που αρχίζει να ισχύει η εφαρμογή του μέτρου αναστολής του προτιμησιακού δασμού:- δύο συνεχόμενων ημερών πώλησης, μετά από αναστολή κατ' εφαρμογή της παραγράφου 2 στοιχείο α),-τριών συνεχόμενων ημερών πώλησης, μετά από αναστολή κατ' εφαρμογή της παραγράφου 2 στοιχείο β).Ελλείψει διαθέσιμων τιμών, ο προτιμησιακός δασμός αποκαθίσταται εάν δεν υπάρξουν τιμές κατά τη διάρκεια έξι συνεχόμενων εργάσιμων ημερών από την έναρξη εφαρμογής του μέτρου. 4. Για τις εισαγωγές προϊόντων, καταγωγής των χωρών που αναφέρονται στο άρθρο 1, που πραγματοποιούνται στην Ισπανία και την Πορτογαλία: - ο προτιμησιακός δασμός που εφαρμόζεται προκύπτει από τους ιδιαίτερους όρους εφαρμογής των συμφωνιών μεταξύ της Κοινότητας και των χωρών που αναφέρονται στο άρθρο 1, λόγω της προσχώρησης της Ισπανίας και της Πορτογαλίας,-κατά τη διάρκεια της περιόδου αναστολής του προτιμησιακού δασμού, ο εφαρμοζόμενος δασμός προκύπτει από την εφαρμογή των άρθρων 75 και 243 της πράξης προσχώρησης. Άρθρο 3 1. Καθορίζονται κοινοτικές τιμές στην παραγωγή για καθένα από τα τέσσερα προϊόντα που αναφέρονται στο άρθρο 1, οι οποίες εφαρμόζονται για περιόδους δύο εβδομάδων. Αυτός ο καθορισμός γίνεται δύο φορές το χρόνο, πριν τις 15 Μα ϊου και πριν τις 15 Οκτωβρίου. 2. Για καθένα από τα τέσσερα προϊόντα, η κοινοτική τιμή στην παραγωγή αντιστοιχεί στο μέσο όρο των τιμών στην παραγωγή που σημειώνονται στις αντιπροσωπευτικές αγορές παραγωγής κατά τη διάρκεια της αντίστοιχης περιόδου κατά τα τρία έτη που προηγούνται της ημερομηνίας καθορισμού των τιμών που αναφέρεται στην παράγραφο 1.Ο μέσος όρως τον τιμών για κάθε αντιπροσωπευτική αγορά καθορίζεται αποκλείοντας τις τιμές οι οποίες, σύμφωνα με τις λεπτομέρειες που θα καθοριστούν, μπορούν να θεωρηθούν ως εξαιρετικά υψηλές ή εξαιρετικά χαμηλές σε σχέση με τις φυσιολογικές διακυμάνσεις που παρατηρούνται στην αγορά αυτή. Άρθρο 4 Η Επιτροπή παρακολουθεί τακτικά, σε συνάρτηση με τις πληροφορίες που της γνωστοποιούνται περιοδικά από τα κράτη μέλη ή τις πληροφορίες που συλλέγει, την εξέλιξη των τιμών των εισαχθέντων προϊόντων για κάθε καταγωγή στις αγορές εισαγωγής, αφενός, και τις τιμές στην παραγωγή στις αγορές της Κοινότητας, αφετέρου. Άρθρο 5 1. Η Επιτροπή, σύμφωνα με τη διαδικασία που προβλέπεται στο άρθρο 14 του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 234/68 (1) καθορίζει τις λεπτομέρειες εφαρμογής του παρόντος κανονισμού, και ιδίως:- την περιγραφή των προϊόντων που αναφέρονται στο άρθρο 1,-τον κατάλογο των αντιπροσωπευτικών αγορών παραγωγής καθώς και των αντιπροσωπευτικών αγορών εισαγωγής στην Κοινότητα,-τις πληροφορίες που της αποστέλλουν περιοδικά τα κράτη μέλη για την εφαρμογή του παρόντος κανονισμού. 2. Σύμφωνα με τη διαδικασία που προβλέπεται στην παράγραφο 1, η Επιτροπή:α) καθορίζει τις κοινοτικές τιμές στην παραγωγή σύμφωνα με το άρθρο 3 7β)ανάλογα με την περίπτωση, αναστέλλει τον προτιμησιακό δασμό και εφαρμόζει εκ νέου το δασμό του κοινού δασμολογίου ή αποκαθιστά τον προτιμησιακό δασμό. Εντούτοις, στο διάστημα που μεσολαβεί μεταξύ των περιοδικών συνεδριάσεων της επιτροπής διαχείρισης, τα μέτρα αυτά θεσπίζονται από την Επιτροπή. Άρθρο 6 Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει την τρίτη ημέρα μετά τη δημοσίευσή του στην Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων. Εφαρμόζεται στα προϊόντα καταγωγής κάθε μιάς από τις συγκεκριμένες τρεις χώρες από της εφαρμογής του αντίστοιχου πρόσθετου πρωτόκολλου.

Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε κράτος μέλος. Βρυξέλλες, 21 Δεκεμβρίου 1987. Για το Συμβούλιο Ο Πρόεδρος B. HAARDER

(1) ΕΕ αριθ. L 55 της 2. 3. 1968, σ. 1.

Top