EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31987R1696

Κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 1696/87 της Επιτροπής της 10ης Ιουνίου 1987 σχετικά με ορισμένες λεπτομέρειες εφαρμογής του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 3528/86 του Συμβουλίου για την προστασία των δασών στην Κοινότητα από την ατμοσφαιρική ρύπανση (απογραφή, δίκτυο παρατηρητηρίων, απολογισμοί)

ΕΕ L 161 της 22.6.1987, p. 1–22 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 02/12/2006; καταργήθηκε από 32006R1737

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1987/1696/oj

31987R1696

Κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 1696/87 της Επιτροπής της 10ης Ιουνίου 1987 σχετικά με ορισμένες λεπτομέρειες εφαρμογής του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 3528/86 του Συμβουλίου για την προστασία των δασών στην Κοινότητα από την ατμοσφαιρική ρύπανση (απογραφή, δίκτυο παρατηρητηρίων, απολογισμοί)

Επίσημη Εφημερίδα αριθ. L 161 της 22/06/1987 σ. 0001 - 0022
Φινλανδική ειδική έκδοση: σ. 0012


ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ( ΕΟΚ ) αριθ . 1696/87 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 10ης Ιουνίου 1987 σχετικά με ορισμένες λεπτομέρειες εφαρμογής του κανονισμού ( ΕΟΚ ) αριθ . 3528/86 του Συμβουλίου για την προστασία των δασών στην Κοινότητα από την ατμοσφαιρική ρύπανση ( απογραφή, δίκτυο παρατηρητηρίων, απολογισμοί )

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑIΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

ιΕχοντας υπόψη :

τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Οικονομικής Κοινότητας,

τον κανονισμό ( ΕΟΚ ) αριθ . 3528 /86 του Συμβουλίου της 17ης Νοεμβρίου 1986 για την προστασία των δασών στην Κοινότητα από την ατμοσφαιρική ρύπανση^(1 ), και ιδίως το άρθρο 2 παράγραφος 3 και το άρθρο 3 παράγραφος 2,

Εκτιμώντας :

ότι, σύμφωνα με το άρθρο 2 παράγραφος 1 του κανονισμού ( ΕΟΚ ) αριθ . 3528/86, η κοινοτική δράση σκοπό έχει να βοηθήσει τα κράτη μέλη :

- να καταρτίζουν, βάσει κοινής μεθοδολογίας, περιοδική απογραφή των ζημιών που προκαλούνται στα δάση, ιδίως από την ατμοσφαιρική ρύπανση,

- να δημιουργήσουν ή να συμπληρώσουν, κατά τρόπο συντονισμένο και εναρμονισμένο, το δίκτυο παρατηρητηρίων που είναι απαραίτητο για την εκπόνηση της απογραφής αυτής

ότι, σύμφωνα με το άρθρο 2 παράγραφος 2 του κανονισμού ( ΕΟΚ ) αριθ . 3528/86, τα κράτη μέλη διαβιβάζουν στην Επιτροπή τα στοιχεία που συγκεντρώνονται από το δίκτυο παρατηρητηρίων

ότι, σύμφωνα με το άρθρο 3 παράγραφος 1 του κανονισμού ( ΕΟΚ ) αριθ. 3528/86, κάθε κράτος μέλος καταρτίζει περιοδικά, με ενιαία επιστημονική μέθοδο και βάσει, ιδίως, των στοιχείων της απογραφής που αναφέρεται στο άρθρο 2, έκθεση για τη φυτοϋγειονομική κατάσταση δασών σε σχέση με την ατμοσφαιρική ρύπανση και διαβιβάζει την έκθεση αυτή στην Επιτροπή

ότι πρέπει να θεσπιστούν οι λεπτομέρειες εφαρμογής των διατάξεων των εν λόγω δύο άρθρων, και ειδικότερα οι λεπτομέρειες εφαρμογής των διατάξεων που αφορούν τη συγκέντρωση, τη φύση, τη δυνατότητα σύγκρισης και τη διαβίβαση των στοιχείων της απογραφής καθώς και την περιοδική κατάρτιση της έκθεσης για τη φυτοϋγειονομική κατάσταση των δασών

ότι οι αιτήσεις για τη χορήγηση ενισχύσεων, οι οποίες έχουν υποβληθεί στα πλαίσια του κανονισμού ( ΕΟΚ ) αριθ . 3528/86 για την περιοδική πραγματοποίηση της απογραφής και την εγκατάσταση ή την επέκταση του δικτύου παρατηρητηρίων που αναφέρεται στο άρθρο 2 παράγραφος 1, θα πρέπει να περιλαμβάνουν όλα τα στοιχεία που θα παράσχουν τη δυνατότητα να εξεταστούν τα εν λόγω μέτρα με βάση τους στόχους και τα κριτήρια του κανονισμού

ότι οι εν λόγω αιτήσεις πρέπει να υποβάλλονται υπό την ίδια ακριβώς μορφή έτσι ώστε να διευκολύνεται η κατανόηση των στοιχείων και η συγκριτική μελέτη

ότι τα μέτρα που προβλέπονται στον παρόντα κανονισμό είναι σύμφωνα με τη γνώμη της Επιτροπής για την Προστασία των Δασών,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ :

ίΑρθρο 1 1 . Η περιοδική απογραφή των ζημιών που προκαλούνται στα δάση, ιδίως από την ατμοσφαιρική ρύπανση, πραγματοποιείται με βάση κοινοτικό δίκτυο παρατηρητηρίων που αντιστοιχεί σε συστηματικό πλέγμα διαστάσεων 16 km x

16 km .

2 . Οι παρατηρήσεις γίνονται σε κάθε παρατηρητήριο σε δέντρα που έχουν επιλεχθεί σύμφωνα με διαδικασία αντικειμενικής δειγματοληψίας .

3 . Η εκτίμηση της φυτοϋγειονομικής κατάστασης των εξεταζομένων δέντρων γίνεται με βάση καθορισμένα κριτήρια .

4 . Το αργότερο στις 15 Δεκεμβρίου κάθε χρόνο, τα κράτη μέλη διαβιβάζουν στην Επιτροπή με τυποποιημένη μορφή τα στοιχεία που έχουν συγκεντρώσει από κάθε παρατηρητήριο του κοινοτικού δικτύου .

5 . Οι τεχνικές λεπτομέρειες των διατάξεων του παρόντος άρθρου αναφέρονται στο παράρτημα Ι .

ίΑρθρο 2 1 . Οι αιτήσεις για τη χορήγηση χρηματοδοτικής ενίσχυσης της Κοινότητας για :

- την πραγματοποίηση της περιοδικής απογραφής σε κοινοτική κλίμακα, και

- τη δημιουργία ή την επέκταση του δικτύου παρατηρητηρίων που απαιτείται για την εν λόγω απογραφή,

κατά την έννοια του άρθρου 2 παράγραφος 1 του κανονισμού ( ΕΟΚ ) αριθ . 3528/86, πρέπει να περιλαμβάνουν τα στοιχεία και τα έγγραφα που αναφέρονται στο παράρτημα ΙΙ .

Οι αιτήσεις αυτές υποβάλλονται σε τρία αντίγραφα με τη μορφή που αναφέρεται στο παράρτημα ΙΙ .

Τα κράτη μέλη υποβάλλουν τις εν λόγω αιτήσεις στην Επιτροπή πριν από την 1η Νοεμβρίου κάθε έτους για το επόμενο έτος . Για το έτος 1987 οι αιτήσεις αυτές υποβάλλονται το αργότερο στις 15 Ιουλίου 1987 .

2 . Οι αιτήσεις που δεν πληρούν τις προϋποθέσεις που αναφέρονται στην παράγραφο 1 δεν λαμβάνονται υπόψη .

ίΑρθρο 3 Οι απολογισμοί των κρατών μελών σχετικά με τη φυτοϋγειονομική κατάσταση των δασών πραγματοποιούνται κάθε χρόνο, ιδίως με βάση τα στοιχεία του κοινοτικού δικτύου παρατηρητηρίων, που είναι αντιπροσωπευτικό σε εθνική ή περιφερειακή κλίμακα για το οποίο εφαρμόζεται η μεθοδολογία που ορίζεται στο παράρτημα Ι .

Το περιεχόμενο των εν λόγω απολογισμών συμφωνεί με τις διατάξεις που αναφέρονται στο παράρτημα ΙΙΙ .

Οι απολογισμοί αυτοί διαβιβάζονται στην Επιτροπή, κάθε χρόνο, το αργότερο στις 15 Ιανουαρίου .

ίΑρθρο 4 Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει την τρίτη ημέρα από τη δημοσίευσή του στην Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων .

Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε κράτος μέλος .

Βρυξέλλες, 10 Ιουνίου 1987 .

Για την επιτροπή

Frans ANDRIESSEN

Αντιπρόεδρος

ΦWΓ:Λ888ΘΜΒΓ00.95

ΦΦ:^8ΘΓΡ; ΣΕΤΘΠ:^01; Η ηε:^636^μμ; 120^Υειλεν; 5687^Υειψηεν;

Βεδιενερ : ΠΘΠΑ Πρ.:^Ψ;

Κθνδε:^Λ 888 Θμβρ . 00

( 1 ) ΕΕ αριθ . L 326 της 21.^11.^1986, σ . 2 .

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΚΟΙΝΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗ ΠΕΡΙΟΔΙΚΗΣ ΑΠΟΓΡΑΦΗΣ ΤΩΝ ΖΗΜΙΩΝ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΠΡΟΚΛΗΘΕΙ ΣΕ ΔΑΣΗ ( ιΑρθρο 2.1 .) Ι .

Γενικές παρατηρήσεις

Σκοπός του προγράμματος που αναφέρεται στο άρθρο 2 παράγραφος 1 είναι να θεσπίσει μία περιοδική απογραφή της φυτοϋγειονομικής κατάστασης των δασών στο κράτη μέλη της ΕΟΚ με τη συλλογή αντιπροσωπευτικών στοιχείων σχετικά με την έκταση και τη σοβαρότητα των ζημιών που προκαλούνται στα δάση καθώς και η αποτύπωση της εξέλιξης της κατάστασης αυτής .

Η απογραφή αυτή πραγματοποιείται σε κοινοτική κλίμακα με βάση δίκτυο που εκφράζεται με ένα πλέγμα

16 km x 16 km που καλύπτει ολόκληρη την περιοχή κάθε κράτους μέλους . Επιπλέον, τα κράτη μέλη μπορούν να συγκεντρώνουν πληροφορίες για την παρουσίαση του ετησίου τους απολογισμού, από πυκνότερα δίκτυα έτσι ώστε να συλλέγονται αντιπροσωπευτικά στοιχεία σε εθνική κλίμακα . Για τα δύο αυτά επίπεδα παρατήρησης ( κονοτικό και εθνικό ή περιφερειακό ) εγκρίνονται οι κοινές μέθοδοι που περιγράφονται κατωτέρω, σχετικά με την επιλογή των αντιπροσωπευτικών δέντρων και των κριτηρίων σύμφωνα με τα οποία θα γίνεται η παρατήρηση .

Η απογραφή πραγματοποιείται σε ετήσια βάση μεταξύ του τέλους της περιόδου κατά την οποία δημιουργούνται νέες πευκοβελόνες και φύλλα και πριν από τον φθινοπωρινό αποχρωματισμό των φύλλων .

ΙΙ .

Μεθοδολογία της απογραφής

ΙΙ.1 .

Επιλογή των σημείων δειγματοληψίας

Κατά την έννοια της εν λόγω απογραφής, θεωρούνται ως δάση οι δασικές εκτάσεις των οποίων η συγκόμωση ανέρχεται τουλάχιστον σε 20 % σε ηλικία ωριμότητας ( κλειστά δάση σύμφωνα με τον ορισμό του FAO ). Ωστόσο για τα είδη Quercus suber και Quercus ilex αυτή η συγκόμωση είναι τουλάχιστον 10 %. Οι ελάχιστες διαστάσεις των δασών στα οποία θα γίνει δειγματοληπτική έρευνα πρέπει να είναι 0,5 εκτάρια .

Σε κοινοτική κλίμακα τα στοιχεία συλλέγονται με μια επιτόπια απογραφή χρησιμοποιώντας σημεία δειγματοληψίας που είναι κατανεμημένα συστηματικά με ένα πλέγμα ικανότητας 16 km x 16 km, και καλύπτουν ολόκληρη την επιφάνεια κάθε κράτους μέλους . Το πλέγμα των 16 km x 16 km κατασκευάζεται ακολουθώντας το σύστημα συντεταγμένων μήκους-πλάτους σε διευθύνσεις βορράς-νότος και ανατολή-δύση από το σημείο αναφοράς πλάτους 50γ14μ15μμκαι μήκους 09γ47μ06μμ . Οι συντεταγμένες αυτών των σημείων θα στέλνονται σε κάθε κράτος μέλος από την Επιτροπή .

Εφόσον τα σημεία συμβολής του πλέγματος βρίσκονται εκτός μιας δασικής περιοχής ( που ανταποκρίνεται στον παραπάνω ορισμό ) αποκλείονται ως σημεία δειγματοληψίας, παρά το γεγονός ότι θα πρέπει να επανεξετάζονται στην περίπτωση που καθιερωθεί μελλοντικά μια νέα θέση .

Τα κράτη μέλη που έχουν ήδη διαμορφώσει ένα συστηματικό δίκτυο δύνανται να διατηρήσουν τα αντίστοιχα παρατηρητήρια των εν λόγω δικτύων προκειμένου να καθιερώσουν το κοινοτικό δίκτυο ( σημεία που συμπίπτουν απόλυτα ή κατά προσέγγιση με τα σημεία τμήσης του πλέγματος 16 km x 16 km ) με την προϋπόθεση ότι θα εφαρμόζονται οι περιγραφόμενες κατωτέρω κοινές μέθοδοι . Τα κράτη μέλη που στερούνται ή διαθέτουν μόνο εν μέρει ένα τέτοιου είδους συστηματικό δίκτυο, διαμορφώνουν ή επεκτείνουν νέα δίκτυα έσι ώστε να συμπληρώσουν το κοινοτικό δίκτυο . Στην περίπτωση αυτή, ένα σημείο δειγματοληψίας που βρίσκεται σε ένα δάσος ( σύμφωνα με τον ανωτέρω ορισμό ) θα τοποθετείται ακριβώς στην προκαθορισμένη γεωγραφική θέση του . Εντούτοις, εάν στο εν λόγω σημείο των συντεταγμένων είναι αδύνατον να γίνει δειγματοληψία, το πραγματικό σημείο της δειγματοληψίας δύναται να μετακινηθεί εντός της περιοχής σύμφωνα με μια αντικειμενική ( αμερόληπτη ) διαδικασία .

ΙΙ.2 .

Επιλογή των δέντρων που χρησιμοποιούνται ως δείγματα

Σε κάθε σημείο της δειγματοληψίας θα πρέπει να επιλέγονται ως δείγματα δέντρα σύμφωνα με μια αυστηρά καθορισμένη αντικειμενική και αμερόληπτη στατιστική διαδικασία ( π.χ . δύο συστάδες σε σχήμα σταυρού με προσανατολισμό τα τέσσερα κύρια σημεία της πυξίδας και πλευρές 25 m από το σημείο της τομής των δύο συστάδων χρησιμοποιείται μια δειγματοληπτική διαδικασία σύμφωνα με την οποία λαμβάνονται ως δείγματα 6 δέντρα από κάθε τεταρτημόριο ή επιλέγονται ως δείγματα δέντρα ακολουθώντας ελικοειδή κατεύθυνση από το κέντρο του τεταρτημορίου ). Σε νεαρότερα πυκνοφυτευμένα φυτώρια, όπου οι κορυφές των δέντρων είναι ακαθόριστες, η επιλογή των δέντρων που χρησιμοποιούνται ως δείγματα βασίζεται σε μια καθορισμένη γεωμετρική πρόοδο . Η πρόοδος αυτή επαναλαμβάνεται έως ότου συμπληρωθεί ένας επαρκής αριθμός δέντρων με καθορισμένες κορυφές . Θα πρέπει να λαμβάνονται υπόψη τα ακόλουθα κριτήρια επιλογής :

- Τα κράτη μέλη δύνανται να αποφασίζουν σχετικά με τον αριθμό των δέντρων που θα πρέπει να εξεταστούν σε κάθε σημείο, το δείγμα όμως δεν δύναται να περιλαμβάνει λιγότερα από 20 δέντρα ούτε και περισσότερα από 30 και ο αριθμός πρέπει να διατηρείται σταθερός .

- Η μελέτη πρέπει να περιλαμβάνει όλα τα είδη δέντρων . Τα δέντρα που λαμβάνονται ως δείγμα θα πρέπει να έχουν ελάχιστο ύψος 60 cm . Για την εκτίμηση ζημιών δύνανται να ληφθούν ως δείγματα κυρίαρχα, συγκυρίαρχα και υπολειπόμενα είδη δέντρων ( ταξινόμηση Kraft : κατηγορίες σύμφωνα με το στέλεχος

1 έως 3 ). Τα δέντρα από τις εν λόγω κατηγορίες τα οποία έχουν σπασμένες κορυφές δεν πληρούν τις προϋποθέσεις για να ληφθούν ως δείγματα .

- Τα δέντρα που απομακρύνονται στα πλαίσια των εργασιών διαχείρισης μπορούν να αντικαθίστανται από νέα δέντρα που λαμβάνονται ως δείγματα και επιλέγονται σύμφωνα με μια αμερόληπτη διαδικασία . Σε περίπτωση κοπής το σημείο δειγματοληψίας παύει να υπάρχει έως ότου καθοριστεί νέο σημείο .

- Το κέντρο μιας δειγματοληπτικής ενότητας πρέπει να σημαδεύεται για επανεκτίμηση σε επακόλουθες απογραφές . Εφόσον είναι δυνατό θα πρέπει επίσης να σημαδεύονται μόνιμα τα δέντρα που λαμβάνονται ως δείγματα .

ΙΙ.3 .

Αξιολόγηση των δέντρων που λαμβάνονται ως δείγματα

Οπτική εκτίμηση της φυλλόπτωσης και του αποχρωματισμού

Συνιστάται ο υπολογισμός της φυλλόπτωσης σε βαθμίδες της τάξης των 5 %, όσον αφορά τα δέντρα με πλήρες φύλλωμα . Η τελική κατάταξη σε κατηγορίες, όσον αφορά τη φυλλόπτωση όπως περιγράφεται κατωτέρω, πραγματοποιείται μετά από τις παρατηρήσεις .

Ωσ εναλλακτική λύση προτείνεται η εκτίμηση της φυλλόπτωσης και η άμεση ταξινόμηση σε τελικές κατηγορίες όσον αφορά τη φυλλόπτωση, οι οποίες καθορίζονται ως εξής :

Κατηγορία

Βαθμός φυλλόπτωσης

Ποσοστό απώλειας

πευκοβελλόνων / φύλλων

0

1

2

3

4

δεν έχουν υποστεί φυλλόπτωση

έχουν υποστεί ελαφρά φυλλόπτωση

έχουν υποστεί μέτρια φυλλόπτωση

έχουν υποστεί σοqαρή φυλλόπτωση

νεκρά

0^-^10

11 ^-^25

26^-^60

^] 60

Ο αποχρωματισμός του φυλλώματος που απομένει εκτιμάται σύμφωνα με τις ακόλουθες τέσσερις κατηγορίες :

Κατηγορία

Αποχρωματισμός

Ενδεικτικό ποσοστό των απο -

χρωματισμένων πευκοβελλόνων /

φύλλων

0

1

2

3

ανύπαρκτος ή ασήμαντος

ελαφρός

μέτριος

σοqαρός

0^-^10

11^-^25

26^-^60

^] 60

Εάν, επιπλέον, συνδυάζονται η φυλλόπτωση και ο αποχρωματισμός, θα πρέπει να χρησιμοποιούνται οι ακόλουθες μεικτές κατηγορίες που αφορούν τη ζημιά που έχει προκληθεί :

Κατηγορία φυλλόπτωσης

Κατηγορία αποχρωματισμού

( 1 )

( 2 )

( 3 )

Προκύπτουσα κατηγορία της ζημιάς που έχει

προκληθεί

0

1

2

3

0

Ι

ΙΙ

ΙΙΙ

Ι

ΙΙ

ΙΙΙ

ΙΙΙ

ΙΙ

ΙΙ

ΙΙΙ

ΙΙΙ

0 = δεν έχει υποστεί ζημιές, Ι = έχει υποστεί ελαφρές ζημιές, ΙΙ = έχει υποστεί μέτριες ζημιές, ΙΙΙ = έχει υποστεί σοqαρές ζημιές, ΙV = νεκρό .

22 . 6 . 87

Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων

ΙΙ.4 .

Συλλογή στοιχείων

Εκτός από τις ανωτέρω εκτιμήσεις των ζημιών που έχουν προκληθεί στα δάση, οι παράμετροι που απαριθμούνται κατωτέρω αποτελούν τα ελάχιστα υποχρεωτικά στοιχεία που πρέπει να συλλέγονται :

- Κώδικας περιγραφής :

- χώρα,

- πραγματικές συντεταγμένες γεωγραφικού μήκους και πλάτους,

- αριθμός παρατηρητηρίου

- στοιχεία σχετικά με την τοποθεσία :

- υψόμετρο,

- προσανατολισμός,

- επάρκεια ύδατος στο κύριο είδος,

- τύπος χούμου

- στοιχεία που αφορούν το φυτώριο :

- μέση ηλικία του δεσπόζοντος από άποψη μεγέθους δέντρου

- στοιχεία που αφορούν τα δέντρα που λαμβάνονται ως δείγμα :

- ημερομηνία παρατήρησης,

- αριθμός δέντρου ( ορατά σημάδια ) ή αζιμούθιο και απόσταση ( αόρατα σημάδια ),

- είδος δέντρου,

- φυλλόπτωση,

- αποχρωματισμός,

- ζημία που οφείλεται σε αίτια που αναγνωρίζονται εύκολα ( έντομα, μύκητες, αβιοτικές ουσίες ^.^.^.),

- δέντρα-δείγματα που αντικαταστάθηκαν σε σχέση με την προηγούμενη παρατήρηση .

Το κοινό έντυπο απογραφής αριθ . 1 του παρόντος παραρτήματος θα χρησιμοποιείται για το κοινοτικό δίκτυο διαστάσεων 16 km x 16 km για τη συλλογή των υποχρεωτικών στοιχείων και για τη διαβίβαση των εν λόγω στοιχείων στην Επιτροπή .

ΙΙ.5 .

Εκπαίδευση της ομάδας απογραφής των εκτάσεων

Το προσωπικό που θα ασχοληθεί με την απογραφή των εκτάσεων αποτελείται από δύο επαγγελματίες εκ των οποίων τουλάχιστον ο ένας να είναι διπλωματούχος/πτυχιούχος δασοκόμος και θα είναι ο υπεύθυνος προϊστάμενος της ομάδας . Πριν από την έναρξη της ετήσιας εποχιακής περιόδου, όλες οι ομάδες απογραφής διέρχονται περίοδο εντατικής θεωρητικής και πρακτικής εκπαίδευσης σχετικά με τις διαδικασίες μέτρησης και αξιολόγησης και συμπληρώνουν τα διάφορα έντυπα .

ΙΙ.6 .

ιΕλεγχος της μελέτης

ιΟπως συμβαίνει συνήθως στις εθνικές απογραφές δασών, ένα ποσοστό, π.χ . 5 έως 10 % των σημείων δειγματοληψίας των εκτάσεων μετράται εκ νέου από μια ανεξάρτητη ομάδα ελέγχου της μελέτης .

Ο εν λόγω έλεγχος της μελέτης αφορά όλες τις μετρήσεις και εκτιμήσεις στις οποίες προέβη η ομάδα απογραφής . Σε περίπτωση που παρουσιάζονται σημαντικές διαφορές θα πρέπει αμέσως να πραγματοποιηθούν οι απαραίτητες ρυθμίσεις των μέσων απογραφής ή η διευκρίνιση των οδηγιών καθώς και η εφαρμογή τους έτσι ώστε να αποφεύγονται σοβαρά συστηματικά λάθη .

ΦWΓ:Λ888ΘΜΒΓ01.94

ΦΦ:^8ΘΓΡ; ΣΕΤΘΠ:^01; Η ηε:^768^μμ; 189^Υειλεν; 10306^Υειψηεν;

Βεδιενερ : ΠΘΠΑ Πρ.:^Ψ;

Κθνδε:^Λ 888 Θμβρ . Γρ . 01

ΕWΓ:Λ888ΘΜΒΓ02.95 17 . 6 . 1987

. 6 . 87

Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων

ΕΝΤΥΠΟ 1

Στοιχεία της κοινοτικής απογραφής των ζημιών δασών τα οποία θα πρέπει να διαβιβαστούν στην Επιτροπή

Χώρα (;)

Ημερομηνία παρατήρησης (()

Αριθμός παρατηρητηρίου ($)

Πραγματικές συντεταγμένες

γεωγραφικού πλάτους ())

Διαθέσιμο νερό για τα κυριότερα είδη (=)

Πραγματικές συντεταγμένες

γεωγραφικού μήκους ())

Τύπος χούμου (%)

Προσανατολισμός (-)

Υψόμετρο (& )

Μέση ηλικία του δεσπόζοντος από άποψη μεγέθους δέντρου

( έτη ) ( )

Αίτια της ζημιάς που αναγνωρίζονται εύκολα

Τύπος : Τ (;%)

Τ 1

Τ 2

Τ 3

Τ 4

Τ 5

Τ 6

Τ 7

Τ 8

Αναγνώριση του τύπου

της ζημιάς εφόσον είναι

δυνατό (;& )

ιΑλλες παρατηρήσεις (;():

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

Για τα δέντρα αντικατάστησης : qλέπε το επισυναπτόμενο παράρτημα .

. 6 . 87

Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων

ΕΝΤΥΠΟ 1 - Παράρτημα

Δέντρα αντικατάστασης ( 1 ))

Αίτια της ζημιάς που αναγνωρίζονται εύκολα

Τύπος : Τ (;%)

Τ 1

Τ 2

Τ 3

Τ 4

Τ 5

Τ 6

Τ 7

Τ 8

Αναγνώριση του τύπου της ζημιάς εφόσον

είναι δυνατό (;& )

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

Αριθμός του δέντρου που

έχει ληφθεί ως δείγμα ( 1 *)

Είδος δέντρου ^(;;)

Φυλλόπτωση ^(;$)

Αποχρωματισμός ^(;=)

Αριθμός του δέντρου που

έχει ληφθεί ως δείγμα (;*)

Είδος δέντρου ^(;;)

Φυλλόπτωση ^(;$)

Αποχρωματισμός^(;=)

22 . 6 . 87

Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων

Κατάλογοι κωδικών απογραφικών στοιχείων για τις κοινοτικές φθορές των δασών για υποβολή στην Επιτροπή

Οι ακόλουθες οδηγίες και κώδικες πρέπει να εγκριθούν από τα κράτη μέλη για τη συμπλήρωση του εντύπου παρατηρήσεων :

;( 1 )

Χώρα

01 : France

02 : Belgie - Belgique

03 : Nederland

04 : Bundesrepublik Deutschland

05 : Italia

06 : United Kingdom

07 : Ireland

08 : Danmark

09 : Ellas

10 : Portugal

11 : Espana

12 : Luxembourg

1(2 )

Αριθμός παρατηρητηρίων

Ο αριθμός παρατηρητηρίου αντιστοιχεί στον αριθμό που εμφαίνεται στην τομή των περιμέτρων που ανταποκρίνεται σ' αυτό το σημείο στον κατάλογο των συντεταγμένων γεωγραφικού πλάτους και μήκους που παρέχει η Επιτροπή ( Τμήμα "Δάση και Δασοκομία ").

;( 3 )

Διαθέσιμο νερό για τα κυριότερα είδη

1 : Ανεπαρκές

2 : Επαρκές

3 : Πολύ

;( 4 )

Τύπος χούμου

1 : Mull

2 : Moder

3 : Mor

4 : Anmor

5 : Τύρφη

6 : ιΑλλοι τύποι

;( 5 )

Υψόμετρο

1 : ^9 50 m

2 : 51 - 100 m

3 : 101 - 150 m

4 : 151 - 200 m

5 : 201 - 250 m

6 : 251 - 300 m

7 : 301 - 350 m

8 : 351 - 400 m

9 : 401 - 450 m

10 : 451 - 500 m

11 : 501 - 550 m

12 : 551 - 600 m

13 : 601 - 650 m

14 : 651 - 700 m

15 : 701 - 750 m

16 : 751 - 800 m

17 : 801 - 850 m

18 : 851 - 900 m

19 : 901 - 950 m

20 : 951 - 1 000 m

21 : 1 001 - 1 050 m

22 : 1 051 - 1 100 m

23 : 1 101 - 1 150 m

24 : 1 151 - 1 200 m

25 : 1 201 - 1 250 m

26 : 1 251 - 1 300 m

27 : 1 301 - 1 350 m

28 : 1 351 - 1 400 m

29 : 1 401 - 1 450 m

30 : 1 451 - 1 500 m

31 : > 1 500 m

;(6 )

Ημερομηνία παρατήρησης

Η ημερομηνία παρατήρησης συμπληρώνεται κατά τον ακόλουθο τρόπο :

Π.χ .:

Ημέρα

Μήνας

ιΕτος

0

8

0

9

8

8

;( 7 )

Συντεταγμένες πλάτους/μήκους

Συμπληρώνονται οι συντεταγμένες πλάτους/μήκους του παρατηρητηρίου ( με 6 αριθμούς για κάθε συντεταγμένη ). Αυτές οι συντεταγμένες θα διαφέρουν από τις συντεταγμένες από το αντίστοιχο σημείο τομής των περιμέτρων που παρέχει η Επιτροπή, για κάθε περίπτωση που το εν λόγω παρατηρητήριο δεν συμπίπτει ακριqώς με το παραπάνω σημείο τομής . Στο πρώτο τετραγωνίδιο σημειώνεται η ένδειξη + ή - της συντεταγμένης .

Π.χ .:

- Πλάτος :

- Πλάτος :

+

5

0

1

0

2

5

qαθμοί

λεπτά

δευτερό -

λεπτα

- Μήκος

-

0

1

1

5

3

2

;( 8 )

Προσανατολισμός

1 : B

2 : BA

3 : A

4 : NA

5 : N

6 : NΔ

7 : Δ

8 : ΝΔ

9 : Επίπεδο

;( 9 )

Μέση ηλικία κυρίαρχου διαστρώματος ( έτη )

1 : 9 20

2 : 21^-^40

3 : 41^-^60

4 : 61^-^80

5 : 81^-^100

6 : 101^-^120

7 : ] 120

8 : Μη κανονικά φυτώρια

( 10 )

Αριθμός δένδρων από τα οποία γίνεται η δειγματοληψία

Τα δείγματα σε κάθε σημείο παρατήρησης για την εκτίμηση της φθοράς του δάσους πρέπει να προέρχονται από 20 δέντρα τουλάχιστον . Ωστόσο, ο αριθμός των δέντρων από τα οποία γίνεται η δειγματοληψία δεν πρέπει να υπερqαίνει τα 30 .

( 11 )

Είδη ( Βιqλίο αναφοράς : Flora Europaea )

Πλατύφυλλα

001 : Acer campestre

002 : Acer monspessulanum

003 : Acer opalus

004 : Acer platanoides

005 : Acer pseudoplatanus

006 : Alnus cordata

007 : Alnus glutinosa

008 : Alnus incana

009 : Alnus viridis

010 : Betula pendula

011 : Betula pubescens

012 : Buxus sempervirens

013 : Carpinus betulus

014 : Carpinus orientalis

015 : Castanea sativa ( C . vesca )

016 : Corylus avellana

017 : Eucalyptus sp .

018 : Fagus moesiaca

019 : Fagus orientalis

020 : Fagus sylvatica

021 : Fraxinus angustifolia spp .

oxycarpa ( F . oxyphylla )

022 : Fraxinus excelsior

023 : Fraxinus ornus

024 : Ilex aquifolium

025 : Juglans nigra

026 : Juglans regia

027 : Malus domestica

028 : Olea europaea

029 : Ostrya carpinifolia

030 : Platanus orientalis

031 : Populus alba

032 : Populus canescens

033 : Populus hybrides

034 : Populus nigra

035 : Populus tremula

036 : Prunus avium

037 : Prunus dulcis

( Amygdalus communis )

038 : Prunus padus

039 : Prunus serotina

040 : Pyrus communis

041 : Quercus cerris

042 : Quercus coccifera ( Q . calliprinos )

043 : Quercus faginea

044 : Quercus frainetto ( Q . conferta )

045 : Quercus fruticosa ( Q . lusitanica )

046 : Quercus ilex

047 : Quercus macrolepis ( Q . aegilops )

048 : Quercus petraea

049 : Quercus pubescens

050 : Quercus pyrenaica ( Q . toza )

051 : Quercus robur ( Q . pedunculata )

052 : Quercus rotundifolia

053 : Quercus rubra

054 : Quercus suber

055 : Quercus trojana

056 : Robinia pseudacacia

057 : Salix alba

058 : Salix caprea

059 : Salix cinerea

060 : Salix eleagnos

061 : Salix fragilis

062 : Salix sp .

063 : Sorbus aria

064 : Sorbus aucuparia

065 : Sorbus domestica

066 : Sorbus torminalis

067 : Tamarix africana

068 : Tilia cordata

069 : Tilia platyphyllos

070 : Ulmus glabra

( U . scabra, U . montana )

071 : Ulmus laevis ( U . effusa )

072 : Ulmus minor ( U . campestris,

U . carpinifolia )

099 : Λοιπά φυλλοφόρα

Κωνοφόρα

100 : Abies alba

101 : Abies borisii-regis

102 : Abies cephalonica

103 : Abies grandis

104 : Abies nordmanniana

105 : Abies pinsapo

106 : Abies procera

107 : Cedrus atlantica

108 : Cedrus deodara

109 : Cupressus lusitanica

110 : Cupressus sempervirens

111 : Juniperus communis

112 : Juniperus oxycedrus

113 : Juniperus phoenica

114 : Juniperus sabina

115 : Juniperus thurifera

116 : Larix decidua

117 : Larix kaempferi

( L . leptolepis )

118 : Picea abies ( P . excelsa )

119 : Picea omorika

120 : Picea sitchensis

121 : Pinus brutia

122 : Pinus canariensis

123 : Pinus cembra

124 : Pinus contorta

125 : Pinus halepensis

126 : Pinus heldreichii

127 : Pinus leucodermis

128: Pinus mugo ( P . montana )

129 : Pinus nigra

130 : Pinus pinaster

131 : Pinus pinea

132 : Pinus radiata ( P . insignis )

133 : Pinus strobus

134 : Pinus sylvestris

135 : Pinus uncinata

136 : Pseudotsuga menziesii

137 : Taxus baccata

138 : Thuya sp .

139 : Tsuga sp .

199 : Λοιπά κωνοφόρα

( 12 )

Φυλλόπτωση

0 : Δεν έχει υποστεί φυλλόπτωση ( 0^-^10 ^%)

1 : ιΕχει υποστεί ελαφρά φυλλόπτωση ( 11^-^25 ^%)

2 : ιΕχει υποστεί μέτρια φυλλόπτωση ( 26^-^60^%)

3 : ιΕχει υποστεί σοqαρή φυλλόπτωση (] 60 ^%)

4 : Νεκρό

( 13)

Αποχρωματισμός

0 : Μη αποχρωματισμένο ( 0^-^10 ^%)

1 : Ελαφρά αποχρωματισμένο ( 11^-^25 ^%)

2 : Μέτρια αποχρωματισμένο ( 26^-^60^%)

3 : Σοqαρά αποχρωματισμένο (] 60 ^%)

( 14 )

Εύκολα αναγνωρίσιμες αιτίες φθοράς

Σημειώστε ένα σταυρό στην αντίστοιχη στήλη .

Τ1^=^Κυνήγι και qοσκή

Τ2^=^ιΕντομα

Τ3^=^Μύκητες

Τ4^=^Αqιωτικοί παράγοντες ( άνεμος, χιόνι, παγωνιά, ξηρασία )

Τ5^=^Ανθρώπινη ενέργεια

Τ6^=^Πυρκαϊά

Τ7^=^Γνωστή τοπική/περιφερειακή ρύπανση

Τ8^=^ιΑλλες

( 15 )

Εντοπισμός του είδους της φθοράς

ιΟπου είναι δυνατό, πρέπει να προστίθενται περαιτέρω στοιχεία για το είδος της φθοράς, π.χ . για τα έντομα, το είδος ή η ομάδα ( σκαθάρι του φλοιού ).

( 16 )

Άλλες παρατηρήσεις

Σημειώνονται ευκρινώς στο έντυπο άλλες πρόσθετες παρατηρήσεις που μπορεί να παρουσιάζουν ενδιαφέρον ( π.χ . παράγοντες που ενδέχεται να επιδρούν ( πρόσφατη ξηρασία, ακραίες θερμοκρασίες, άλλα συμπτώματα φθοράς/καταπόνησης ^.^.^.).

( 17 ))

Αντικατάσταση των δέντρων - δειγμάτων

Σε περίπτωση που δέντρα από το αρχικό δείγμα έχουν απομακρυνθεί ( εκμετάλλευση, πτώση, κλπ .) και έχουν αντικατασταθεί στο δείγμα, αυτά τα δέντρα παίρνουν ιδιαίτερο αριθμό ( ανώτερο από 30 ) και αποτελούν αντικείμενο του φύλλου που επισυνάπτεται στο έντυπο 1 .

ΦWΓ:Λ888ΘΜΒΓ03.94

ΦΦ:^8ΘΓΡ; ΣΕΤΘΠ:^01; Η ηε:^788^μμ; 311^Υειλεν; 6961^Υειψηεν;

Βεδιενερ : ΠΘΠΑ Πρ.:^Ψ;

Κθνδε:^39205 ΘΜΒΓ 03

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΗΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΣΤΑ ΜΕΤΡΑ ΠΟΥ ΠΡΟΚΕΙΤΑΙ ΝΑ ΛΗΦΘΟΥΝ ΔΥΝΑΜΕΙ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 2 ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1 ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ( ΕΟΚ ) αριθ . 3528/86 ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ ^.^.^. Οι αιτήσεις για τη χορήγηση χρηματοδοτικής ενίσχυσης πρέπει να υποqάλλονται υπό τη μορφή που καθορίζεται στο παράρτημα Α (;) του κανονισμού ( ΕΟΚ ) αριθ . 526/87 της Επιτροπής^($), όπως συμπληρώθηκε στο παράρτημα Β που ακολουθεί .

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β

1 .

Σύντομη περιγραφή των μέτρων

2 .

Αιτών (;)

2.1 .

Σχέση του αιτούντος με τα μέτρα

3 .

Οργανισμός που είναι υπεύθυνος για την εκτέλεση των μέτρων ^($)

3.1 .

Αντικείμενο και επέκταση των κυριοτέρων δραστηριοτήτων του οργανισμού

4 .

Λεπτομερής περιγραφή των μέτρων

Σε περίπτωση που :

α ) ^ένα δίκτυο παρατηρητηρίων που ανταποκρίνεται στις διευκρινίσεις του παραρτήματος Ι του παρόντος κανονισμού και που καλύπτει όλη τη δασική έκταση της χώρας υπάρχει ήδη, έτσι ώστε τα μέτρα να αναφέρονται αποκλειστικά στις παρατηρήσεις στο κοινοτικό δίκτυο :

1 . Περιγραφή της υπάρχουσας κατάστασης

2 . Αριθμός των σημείων παρατήρησης που ανταποκρίνεται στο κοινοτικό δίκτυο παρατηρητηρίων

3 . Λεπτομερής περιγραφή της διαδικασίας δειγματοληψίας που χρησιμοποιείται στο επίπεδο παρατηρητηρίων ( αριθμός των δέντρων, διάταξη, κλπ . .^.^.)

4 . Ενδείξεις σχετικά με το χρονοδιάγραμμα διεξαγωγής των εργασιών για την εφαρμογή των σχεδιαζομένων μέτρων

β )

πρόκειται τόσο για την πραγματοποίηση της απογραφής των δασικών ζημιών όσο και για την εγκατάσταση ή επέκταση του κοινοτικού δικτύου παρατηρητηρίων :

1 . Περιγραφή της υπάρχουσας κατάστασης

2 . Τοποθεσία και επιφάνεια της(ων ) συγκεκριμένης(ων ) περιοχής(ων ) (+ χαρτογραφικό υλικό )

3 . Αριθμός των σημείων παρατήρησης που αντιστοιχούν στο κοινοτικό δίκτυο παρατηρητηρίων

4 . Λεπτομερής περιγραφή της διαδικασίας δειγματοληψίας που χρησιμοποιείται σε επίπεδο παρατηρητηρίων ( αριθμός δέντρων, διάταξη, κλπ . .^.^.)

5 . Ενδείξεις σχετικά με το χρονοδιάγραμμα διεξαγωγής των εργασιών για την εφαρμογή των σχεδιαζομένων μέτρων .

5 .

Κόστος των μέτρων

5.1 .

Πραγματοποίηση των παρατηρήσεων στα κοινοτικά παρατηρητήρια :

5.1.1 .

Κόστος ανά παρατηρητήριο

5.1.2 .

Συνολικό κόστος των παρατηρήσεων

5.1.3 .

Ενίσχυση που ζητείται από την Κοινότητα για τις παρατηρήσεις

5.2 .

Εγκατάσταση παρατηρητηρίων που αντιστοιχούν στο κοινοτικό δίκτυο

5.2.1 .

Κόστος της εγκατάστασης ανά παρατηρητήριο

5.2.2 .

Συνολικό κόστος εγκατάστασης των παρατηρητηρίων

5.2.3.

Ενίσχυση που ζητείται από την Κοινότητα για την εγκατάσταση των παρατηρητηρίων

5.3 .

Συνολικό κόστος του προγράμματος ( άθροισμα του κόστους των δύο μέτρων ), όπως αναφέρεται στο σημείο 4.3 του παραρτήματος Α .

5.4 .

Συνολική ενίσχυση που ζητείται από την Κοινότητα για το πρόγραμμα ( άθροισμα των ενισχύσεων που ζητούνται για τα δύο μέτρα ), όπως αναφέρεται στο σημείο 4.5 του παραρτήματος Α .

5.5 .

Να συμπληρωθεί το έντυπο Β

.

Ημερομηνία και υπογραφή

(;) Να συμπληρωθεί μόνον εφόσον ο αιτών δεν είναι επίσης ο αρμόδιος οργανισμός για την εκτέλεση των μέτρων .

($) Να συμπληρωθεί για κάθε οργανισμό .

(;) Για τις ανάγκες του παρόντος κανονισμού τα μέτρα που πρέπει να ληφθούν υπόψη για να συμπληρωθεί η παράγραφος 4.1 του παραρτήματος Α είναι τα ακόλουθα :

- παρατηρήσεις για την απογραφή, σε κοινοτική κλίμακα, των ζημιών που έχουν προκληθεί στα δάση κυρίως από την ατμοσφαιρική ρύπανση,

- καθιέρωση ή επέκταση του κοινοτικού δικτύου παρατηρητηρίων .

($) ΕΕ αριθ . L 53 της 21.^2.^1987, σ . 14 .

ΦWΓ:Λ888ΘΜΒΓ04.96

ΦΦ:^8ΘΓΡ; ΣΕΤΘΠ:^01; Η ηε:^263^μμ; 67^Υειλεν; 3655^Υειψηεν;

Βεδιενερ : ΠΘΠΑ Πρ.:^Ψ;

Κθνδε:^39205 ΘΜΒΓ 04

Β - ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ

Ενέργεια

Συγκεκριμένη

δασική έκταση

σε εκτάρια

Αριθμός

κοινοτικών

παρατηρη -

τηρίων

Συνολικές

δαπάνες

Μη κοινοτική συμμετοχή

Κράτος

Περιοχή

ιΑλλα

Δημόσια

Ταμεία

Ιδιωτική

συμμετοχή

Ζητούμενη

ενίσχυση

( ha )

(;)

(;)

(;)

(;)

(;)

(;)

Πραγματοποίηση των παρατηρήσεων για την απογραφή σε κοινοτική κλίμακα των ζημιών που έχουν προκληθεί στα δάση κυρίως από την ατμοσφαιρική ρύπανση

Εγκατάσταση ή επέκταση του κοινοτικού δικτύου παρατηρητηρίων

Σύνολο

(;) Σε εθνικό νόμισμα .

ΦWΓ:Λ888ΘΜΒΓ05.96

ΦΦ:^9999; ΣΕΤΘΠ:^01; Η ηε:^82^μμ; 40^Υειλεν; 544^Υειψηεν;

Βεδιενερ : ΗΕΛΜ ΒΣ:^.Ψ; ΜΨ:^Π; Πρ.:^Ψ;

Κθνδε:^39205 ΘΜΒΓ 05

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ ΠΕΡΙΟΔΙΚΕΣ ΦΥΤΟΥGΕΙΟΝΟΜΙΚΕΣ ΕΚΘΕΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΑ ΔΑΣΗ ( ιΑρθρο 3.1 .) Κάθε κράτος μέλος υποβάλλει ετήσια έκθεση σχετικά με τη φυτοϋγειονομική κατάσταση των δασών του . Η έκθεση αυτή θα βασίζεται, κυρίως, σε στοιχεία που συγκεντρώνονται με την απογραφή των ζημιών σε δασικές εκτάσεις 16 km x 16 km και από άλλα δίκτυα παρατήρησης .

Οι εθνικές εκθέσεις περιλαμβάνουν πληροφορίες που αφορούν τα ακόλουθα θέματα :

Ι .

Γενικές πληροφορίες σχετικά με τη διεξαγωγή απογραφής δασικών ζημιών

- όργανο συγκέντρωσης των αποτελεσμάτων,

- εθνική δασική επιφάνεια ( 20 % συγκόμωση ),

- συνολική επιφάνεια που καλύπτεται από το δίκτυο(α ),

- μέγεθος ανοίγματος των διακένων άλλων δικτύων,

- συνολικός αριθμός των δασικών υποδιαιρέσεων υπό παρατήρηση,

- συνολικός αριθμός των εξεταζομένων δέντρων,

- αριθμός των δέντρων που χρησιμοποιούνται ως δείγματα ανά δασική υποδιαίρεση,

- διάταξη/επιλογή των δέντρων που χρησιμοποιούνται ως δείγματα,

- περίοδος παρατήρησης,

- διεξαγωγή και έλεγχος της απογραφής ( περίοδος εκπαίδευσης, αριθμός των παρατηρητών κλπ .),

- επεξεργασία στοιχείων,

- προβλήματα που αντιμετωπίζονται .

ΙΙ .

Πορίσματα για τις δασικές ζημιές

Τα πορίσματα υποβάλλονται μόνο υπό μορφή ποσοστού των δέντρων που εμπίπτουν στις διάφορες κατηγορίες φυλλόπτωσης, αποχρωματισμού και εφόσον παρατηρηθεί συνδυασμός κατηγοριών ζημιών ( προαιρετικά ). Το ποσοστό των απωλειών πευκοβελονών/φύλλων αναφέρεται στη ζημιά που οφείλεται σε άγνωστες και γνωστές αιτίες . Σε όλους τους πίνακες περιλαμβάνεται ο αριθμός των δέντρων που έχουν εξεταστεί και εφόσον είναι δυνατό η αντίστοιχη δασική περιοχή .

Το σύνολο των πορισμάτων σε εθνική κλίμακα πρέπει να υποβάλλεται υπό την ανωτέρω μορφή κατά ηλικία ([ των 60 ετών, 8 των 60 ετών ) και τα κυριότερα κωνοφόρα και πλατύφυλλα είδη σύμφωνα με την ίδια συνοπτική παρουσίαση του εντύπου T1+2+3 . Τα αποτελέσματα αυτά αναλύονται κατόπιν σε επιμέρους αποτελέσματα που παρουσιάζουν την ίδια διάκριση όσον αφορά την ηλικία για κάθε είδος ( έντυπα TA1+2, TA3, TB1+2, TB3 ).

Υποβάλλεται, επίσης, χωριστά ένας πίνακας στον οποίο εμφανίζονται τα αίτια των ζημιών τα οποία αναγνωρίζονται εύκολα .

Εφόσον είναι δυνατό συγκρίνεται η παρούσα κατάσταση με τα προηγούμενα έτη, έτσι ώστε να εξεταστεί η εξέλιξη της ζημιάς .

Εκτός από τα αποτελέσματα που συγκεντρώνονται σε εθνική κλίμακα, τα κράτη μέλη υποβάλλουν πορίσματα κατά διοικητικές ενότητες ( περιοχή, κρατίδιο, επαρχία ^.^.^.) και, εφόσον είναι δυνατό, οικολογική ενότητα ( περιοχή ανάπτυξης, Wuchsgebiet ), εφόσον τα στοιχεία αυτά διατίθενται . Τα αποτελέσματα υποβάλλονται χρησιμοποιώντας τα έντυπα A1+2, A3, B1+2 και B3 . Οι πίνακες αυτοί συνοδεύονται από έναν χάρτη στον οποίο εμφανίζεται η γεωγραφική τοποθεσία και η έκταση των ενοτήτων στις οποίες αναφέρεται .

Στην περίπτωση που χρησιμοποιούνται μέσα στο ίδιο κράτος μέλος διάκενα πλέγματος διαφορετικών διαστάσεων, τα αποτελέσματα θα πρέπει να υπολογίζονται χωριστά για κάθε γεωγραφική ενότητα για την οποία χρησιμοποιήθηκαν διάκενα των συγκεκριμένων διαστάσεων .

ιΟλα τα αποτελέσματα περιέχουν παρατηρήσεις και πίνακες που επεξηγούνται σαφώς .

ΙΙΙ .

Πληροφορίες σχετικά με τα πιθανά αίτια της παρατηρούμενης ζημίας

ιΕνα τμήμα της εθνικής έκθεσης αφιερώνεται στην ανάλυση των ουσιωδών πληροφοριών για τις πιθανές αιτίες της παρατηρουμένης ζημίας, και ιδίως όσον αφορά την ατμοσφαιρική ρύπανση . Τα αποτελέσματα τυχόν συσχετισμών μεταξύ διαφόρων τύπων και σταδίων δασικής ζημίας ( φυλλόπτωση, αποχρωματισμός, λοιπά σημεία ζημιών ) και παραμέτρων όπως χαρακτηριστικά της θέσης ή του φυτωρίου, κλιματολογικά στοιχεία κλπ . θα πρέπει να περιλαμβάνονται στην ετήσια έκθεση .

IV .

Μέτρα για την επανόρθωση των δασικών ζημιών

Τα κυριότερα αποτελέσματα οποιωνδήποτε μέτρων ή επιτοπίων πειραμάτων που αποσκοπούν στη διατήρηση και την αποκατάσταση των δασών που έχουν πληγεί θα πρέπει να εμφανίζονται στην έκθεση .

V .

Κοινωνικοοικονομικές επιπτώσεις των δασικών ζημιών

Τα κράτη μέλη παρέχουν όλες τις χρήσιμες πληροφορίες σχετικά με τις κοινωνικοοικονομικές επιπτώσεις των δασικών ζημιών .

ΦWΓ:Λ888ΘΜΒΓ06.95

ΦΦ:^8ΘΓΡ; ΣΕΤΘΠ:^01; Η ηε:^254^μμ; 58^Υειλεν; 4404^Υειψηεν;

Βεδιενερ : ΠΘΠΑ Πρ.:^Ψ;

Κθνδε:^Λ 888 Θμβρ . Γρ . 06

ΕΝΤΥΠΟ Τ1+2+3

Σύνολο δασικών ζημιών ανά είδος με βάση εκτιμήσεις όσον αφορά τη φυλλόπτωση, τον αποχρωματισμό ή συνδυασμό αυτών

ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ

ΚΩΝΟΦΟΡΑ

ΠΛΑΤΥΦΥΛΛΑ

ΣΥΝΟΛΟ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΕΙΔΩΝ

( 1 )

( 2 )

( 3 )

( 4 )

( 5 )

( 6 )

( 7 )

( 8 )

( 9 )

( 10 )

( 11 )

( 12 )

( 13 )

( 14 )

( 15 )

( 16 )

( 17 )

είδη

άλλα

άλλα

[ 60

έτη

8 60

έτη

Σύνολο

ΠΟΣΟΣΤΟ ΔΕΝΤΡΩΝ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΥΠΟΣΤΕΙ ΦΥΛΛΟΠΤΩΣΗ

Κατηγορία

φυλλόπτωσης

Ποσοστό απωλειών

σε φύλλα

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

0 : χωρίς φυλλόπτωση

0-10 %

1 : ελαφρά φυλλόπτωση

11-25 %

2 : μέτρια φυλλόπτωση

26-60 %

3 : σοqαρή φυλλόπτωση

] 60 %

4 : νεκρά

ΠΟΣΟΣΤΟ ΑΠΟΧΡΩΜΑΤΙΣΜΕΝΩΝ ΔΕΝΤΡΩΝ

Κατηγορία αποχρωματισμού

Ποσοστό αποχρω-

ματισμού φύλλων

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

0 : χωρίς αποχρωματισμό

0-10 %

1 : ελαφρός αποχρωματισμός

11-25 %

2 : μέτριος αποχρωματισμός

26-60 %

3 : σοqαρός αποχρωματισμός

] 60 %

ΠΟΣΟΣΤΟ ΔΕΝΤΡΩΝ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΥΠΟΣΤΕΙ ΖΗΜΙΕΣ ( ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΣ ΦΥΛΛΟΠΤΩΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΥ )

Συνδυασμός κατηγοριών ζημιών

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

0 :

^καμία ζημία

Ι :

^ελαφρές ζημίες

ΙΙ :

^μέτριες ζημίες

ΙΙΙ :

^σοqαρές ζημίες

IV :

^νεκρά

ΕWΓ:Λ888ΘΜΒΓ07.97

ΦΦ:^9999; ΣΕΤΘΠ:^01; Η ηε:^142^μμ; 120^Υειλεν; 1033^Υειψηεν;

Βεδιενερ : ΜΙΚΕ ΒΣ:^.Β; ΜΨ:^Π; Πρ.:^Ψ;

Κθνδε:^39205 ΘΜΒΓ07

ΕΝΤΥΠΟ ΤΑ1+2

Συνολικές δασικές ζημίες κωνοφόρων εκφρασμένες σε φυλλόπτωση και αποχρωματισμό

ΚΩΝΟΦΟΡΑ

ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ

Δέντρα μέχρι ηλικίας 59 ετών

Δέντρα 60 ετών και άνω

Σύνολο

όλων των

κωνοφόρων

( 1 )

( 2 )

( 3 )

( 4 )

( 5 )

( 6 )

( 7 )

( 8 )

( 9)=(3 )

έως ( 8)

( 10 )

( 11 )

( 12 )

( 13 )

( 14 )

( 15 )

( 16)=(10 )

έως ( 15 )

( 17)=( 9 )

και ( 16 )

είδη :

άλλα

σύνολο

άλλα

σύνολο

σύνολο

επιφάνεια των ειδών :

% της συνολικής δασικής έκτασης :

100

αριθμός εξετασθέντων δέντρων :

ΠΟΣΟΣΤΟ ΔΕΝΤΡΩΝ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΥΠΟΣΤΕΙ ΦΥΛΛΟΠΤΩΣΗ

Κατηγορία

φυλλόπτωσης

Ποσοστό απωλειών

σε πευκοqελόνες

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

0 : χωρίς φυλλόπτωση

0-10 %

1 : ελαφρά φυλλόπτωση

11-25 %

2 : μέτρια φυλλόπτωση

26-60 %

3 : σοqαρή φυλλόπτωση

] 60 %

4 : νεκρά

ΠΟΣΟΣΤΟ ΑΠΟΧΡΩΜΑΤΙΣΜΕΝΩΝ ΔΕΝΤΡΩΝ

Κατηγορία αποχρωματισμού

Ποσοστό

αποχρωματισμού

πευκοqελονών

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

0 : χωρίς αποχρωματισμό

0-10 %

1 : ελαφρός αποχρωματισμός

11-25 %

2 : μέτριος αποχρωματισμός

26-60 %

3 : σοqαρός αποχρωματισμός

] 60 %

ΕΝΤΥΠΟ ΤΑ3

Συνολικές δασικές ζημίες κωνοφόρων με βάση συνδυασμό εκτιμήσεων

ΚΩΝΟΦΟΡΑ

ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ

ΠΟΣΟΣΤΟ ΤΩΝ ΔΕΝΤΡΩΝ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΥΠΟΣΤΕΙ ΖΗΜΙΕΣ ( ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΣ ΦΥΛΛΟΠΤΩΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΥ )

Δέντρα ηλικίας μέχρι 59 ετών

Δέντρα 60 ετών και άνω

Σύνολο

όλων των

κωνοφόρων

( 1 )

( 2 )

( 3 )

( 4 )

( 5 )

( 6 )

( 7 )

( 8 )

( 9)=(3 )

έως ( 8 )

( 10 )

( 11 )

( 12 )

( 13 )

( 14 )

( 15 )

( 16)=(10 )

έως ( 15 )

( 17)=(9 )

και ( 16 )

είδη :

άλλα

σύνολο

άλλα

σύνολο

γενικό

σύνολο

επιφάνεια των ειδών :

% της δασικής επιφάνειας :

100

αριθμός των εξετασθέντων δέντρων :

συνδυασμός κατηγοριών ζημιών

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

Ι0 :

καμία ζημία

ΙΙΙ :

ελαφρές ζημίες

ΙΙΙ :

μέτριες ζημίες

ΙΙΙ :

σοqαρές ζημίες

IV :

νεκρά

ΕWΓ:Λ888ΘΜΒΓ08.97

ΦΦ:^9999; ΣΕΤΘΠ:^01; Η ηε:^244^μμ; 179^Υειλεν; 1596^Υειψηεν;

Βεδιενερ : ΜΙΚΕ ΒΣ:^.Β; ΜΨ:^Π; Πρ.:^Ψ;

Κθνδε:^39205 ΘΜΒΓ 08

ΕΝΤΥΠΟ ΤΒ1+2

Συνολικές δασικές ζημίες πλατύφυλλων σε σχέση με τη φυλλόπτωση και τον αποχρωματισμό

ΠΛΑΤΥΦΥΛΛΑ

ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ

Δέντρα ηλικίας μέχρι 60 ετών

Δέντρα 60 ετών και άνω

Σύνολο

όλων των

πλατύ -

φυλλων

( 1 )

( 2 )

( 3 )

( 4 )

( 5 )

( 6 )

( 7 )

(8 )

( 9)=(3 )

έως ( 8 )

( 10 )

( 11 )

( 12 )

( 13 )

( 14 )

( 15 )

( 16 )=( 10 )

έως ( 15 )

( 17)=(9 )

και ( 16 )

είδη :

άλλα

σύνολο

άλλα

σύνολο

γενικό

σύνολο

επιφάνεια των ειδών :

% της συνολικής δασικής έπιφάνειας :

100

αριθμός εξετασθέντων δέντρων :

ΠΟΣΟΣΤΟ ΔΕΝΤΡΩΝ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΥΠΟΣΤΕΙ ΦΥΛΛΟΠΤΩΣΗ

Κατηγορία

φυλλόπτωσης

Ποσοστό απωλειών

σε φύλλα

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

0 : χωρίς φυλλόπτωση

0-10 %

1 : ελαφρά φυλλόπτωση

11-25 %

2 : μέτρια φυλλόπτωση

26-60 %

3 : σοqαρή φυλλόπτωση

] 60 %

4 : νεκρά

ΠΟΣΟΣΤΟ ΑΠΟΧΡΩΜΑΤΙΣΜΕΝΩΝ ΔΕΝΤΡΩΝ

Κατηγορία

αποχρωματισμού

Ποσοστό

αποχρωματισμένων

φύλλων

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

0 : χωρίς αποχρωματισμό

0-10 %

1 : ελαφρός αποχρωματισμός

11-25 %

2 : μέτριος αποχρωματισμός

26-60 %

3 : σοqαρός αποχρωματισμός

] 60 %

ΕΝΤΥΠΟ ΤΒ3

Συνολικές δασικές ζημίες πλατύφυλλων με βάση συνδυασμό εκτιμήσεων

ΠΛΑΤΥΦΥΛΛΑ

ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ

ΠΟΣΟΣΤΟ ΤΩΝ ΔΕΝΤΡΩΝ ΤΟΥ ΕΧΟΥΝ ΥΠΟΣΤΕΙ ΖΗΜΙΕΣ ( ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΣ ΦΥΛΛΟΠΤΩΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΥ )

Δέντρα ηλικίας μέχρι 60 ετών

Δέντρα 60 ετών και άνω

Σύνολο

όλων των

πλατύ -

φυλλων

(1 )

( 2 )

( 3 )

( 4 )

( 5 )

( 6 )

( 7 )

( 8 )

( 9)=(3 )

έως ( 8 )

( 10 )

( 11 )

( 12 )

( 13 )

( 14 )

( 15 )

( 16)=(10 )

έως ( 15 )

( 17)=(9 )

και ( 16 )

είδη :

άλλα

σύνολο

άλλα

σύνολο

γενικό

σύνολο

επιφάνεια των ειδών :

% της δασικής επιφάνειας :

100

αριθμός των εξετασθέντων δέντρων :

συνδυασμός κατηγοριών ζημιών

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

Ι0 :

καμία ζημία

ΙΙΙ :

ελαφρές ζημίες

ΙΙΙ :

μέτριες ζημίες

ΙΙΙ :

σοqαρές ζημίες

IV :

νεκρά

ΕWΓ:Λ888ΘΜΒΓ09.97

ΦΦ:^9999; ΣΕΤΘΠ:^01; Η ηε:^246^μμ; 183^Υειλεν; 1612^Υειψηεν;

Βεδιενερ : ΜΙΚΕ ΒΣ :^.Β; ΜΨ:^Π; Πρ.:^Β;

Κθνδε:^39205 γ09

ΕΝΤΥΠΟ Α1+2

Φυτοϋγειονομική κατάσταση των κυριότερων κωνοφόρων ειδών σε σχέση με τη φυλλόπτωση και τον αποχρωματισμό

ΚΩΝΟΦΟΡΑ

Περιφερειακή ενότητα

ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ

Δέντρα ηλικίας μέχρι 59 ετών

Δέντρα 60 ετών και άνω

Σύνολο

όλων των

κωνοφόρων

( 1 )

( 2 )

( 3 )

( 4 )

( 5 )

( 6 )

( 7 )

( 8 )

( 9)=(3 )

έως ( 8 )

( 10 )

( 11 )

( 12 )

( 13 )

( 14 )

( 15 )

( 16)=( 10 )

έως ( 15 )

( 17)=(9 )

και ( 16 )

είδη :

άλλα

σύνολο

άλλα

σύνολο

σύνολο

επιφάνεια των ειδών :

% της δασικής επιφάνειας

της περιφερειακής ενότητας :

100

αριθμός εξετασθέντων δέντρων :

ΠΟΣΟΣΤΟ ΔΕΝΤΡΩΝ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΥΠΟΣΤΕΙ ΦΥΛΛΟΠΤΩΣΗ

Κατηγορία

φυλλόπτωσης

Ποσοστό απωλειών

σε πευκοqελόνες

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

0 : χωρίς φυλλόπτωση

0-10 %

1 : ελαφρά φυλλόπτωση

11-25 %

2 : μέτρια φυλλόπτωση

26-60 %

3: σοqαρή φυλλόπτωση

] 60 %

4 : νεκρά

ΠΟΣΟΣΤΟ ΑΠΟΧΡΩΜΑΤΙΣΜΕΝΩΝ ΔΕΝΤΡΩΝ

Κατηγορία

αποχρωματισμού

Ποσοστό

αποχρωματισμού

πευκοqελόνων

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

0 : χωρίς αποχρωματισμό

0-10 %

1 : ελαφρός αποχρωματισμός

11-25 %

2 : μέτριος αποχρωματισμός

26-60 %

3 : σοqαρός αποχρωματισμός

] 60 %

ΕΝΤΥΠΟ Α3

Φυτοϋγειονομική κατάσταση των κυριότερων κωνοφόρων με βάση συνδυασμό εκτιμήσεων

ΚΩΝΟΦΟΡΑ

Περιφερειακή ενότητα

ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ

ΠΟΣΟΣΤΟ ΤΩΝ ΔΕΝΤΡΩΝ ΤΟΥ ΕΧΟΥΝ ΥΠΟΣΤΕΙ ΖΗΜΙΕΣ ( ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΣ ΦΥΛΛΟΠΤΩΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΥ )

Δέντρα ηλικίας μέχρι 59 ετών

Δέντρα 60 ετών και άνω

Σύνολο

όλων των

κωνοφόρων

( 1 )

( 2 )

(3 )

( 4 )

( 5 )

( 6 )

( 7 )

( 8 )

( 9)=(3 )

έως ( 8 )

( 10 )

( 11 )

( 12 )

( 13 )

( 14 )

( 15 )

( 16)=(10 )

έως ( 15 )

( 17)=(9 )

και ( 16 )

είδη :

άλλα

σύνολο

άλλα

σύνολο

σύνολο

επιφάνεια των ειδών :

% της δασικής επιφάνειας της

περιφερειακής ενότητας :

100

αριθμός εξετασθέντων δέντρων :

συνδυασμός κατηγοριών ζημιών

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

Ι0 :

καμία ζημία

ΙΙΙ :

ελαφρές ζημίες

ΙΙΙ :

μέτριες ζημίες

ΙΙΙ :

σοqαρέςζημίες

IV :

νεκρά

ΕWΓ:Λ888ΘΜΒΓ10.96

ΦΦ:^9999; ΣΕΤΘΠ:^01; Η ηε:^248^μμ; 185^Υειλεν; 1720^Υειψηεν;

Βεδιενερ : ΜΙΚΕ ΒΣ:^.Β; ΜΨ:^Π; Πρ.:^Β;

Κθνδε:^39205θμβγ10

ΕΝΤΥΠΟ Β1+2

Φυτοϋγειονομική κατάσταση των κυριότερων πλατύφυλλων ειδών σε σχέση με τη φυλλόπτωση και τον αποχρωματισμό

ΠΛΑΤΥΦΥΛΛΑ

Περιφερειακή ενότητα

ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ

Δέντρα ηλικίας μέχρι 60 ετών

Δέντρα 60 ετών και άνω

Σύνολο

όλων των

πλατύ -

φυλλων

( 1 )

( 2 )

( 3 )

( 4 )

( 5 )

( 6 )

( 7 )

( 8 )

( 9)=(3 )

έως ( 8 )

( 10 )

( 11 )

( 12 )

( 13 )

( 14 )

( 15 )

( 16)=(10 )

έως ( 15 )

( 17)=(9 )

και ( 16 )

είδη :

άλλα

σύνολο

άλλα

σύνολο

σύνολο

επιφάνεια των ειδών :

% της δασικής επιφάνειας της

περιφερειακής ενότητας :

100

αριθμός εξετασθέντων δέντρων :

ΠΟΣΟΣΤΟ ΔΕΝΤΡΩΝ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΥΠΟΣΤΕΙ ΦΥΛΛΟΠΤΩΣΗ

Κατηγορία

φυλλόπτωσης

Ποσοστό απωλειών

σε φύλλα

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

0 : χωρίς φυλλόπτωση

0-10 %

1 : ελαφρά φυλλόπτωση

11-25 %

2 : μέτρια φυλλόπτωση

26-60 %

3 : σοqαρή φυλλόπτωση

] 60 %

4 : νεκρά

ΠΟΣΟΣΤΟ ΑΠΟΧΡΩΜΑΤΙΣΜΕΝΩΝ ΔΕΝΤΡΩΝ

Κατηγορία

αποχρωματισμού

Ποσοστό

αποχρωματισμένων

φύλλων

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

0 : χωρίς αποχρωματισμό

0-10 %

1 : ελαφρός αποχρωματισμός

11-25 %

2: μέτριος αποχρωματισμός

26-60 %

3 : σοqαρός αποχρωματισμός

] 60 %

ΕΝΤΥΠΟ Β3

Φυτοϋγειονομική κατάσταση των κυριότερων πλατύφυλλων ειδών με βάση συνδυασμό εκτιμήσεων

ΠΛΑΤΥΦΥΛΛΑ

Περιφερειακή ενότητα

ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ

ΠΟΣΟΣΤΟ ΤΩΝ ΔΕΝΤΡΩΝ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΥΠΟΣΤΕΙ ΖΗΜΙΕΣ ( ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΣ ΦΥΛΛΟΠΤΩΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΥ )

Δέντρα ηλικίας μέχρι 60 ετών

Δέντρα 60 ετών και άνω

Σύνολο

όλων των

πλατύ -

φυλλων

( 1 )

( 2 )

( 3 )

( 4 )

( 5 )

( 6 )

( 7 )

( 8 )

( 9)=(3 )

έως ( 8 )

( 10)

( 11 )

( 12 )

( 13 )

( 14 )

( 15 )

( 16)=(10 )

έως ( 15 )

( 17)=(9 )

και ( 16 )

είδη :

άλλα

σύνολο

άλλα

σύνολο

σύνολο

επιφάνεια των ειδών :

% της δασικής επιφάνειας της

περιφερειακής ενότητας :

100

αριθμός εξετασθέντων δέντρων :

συνδυασμός κατηγοριών ζημιών

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

Ι0 :

καμία ζημία

ΙΙΙ :

ελαφρές ζημίες

ΙΙΙ :

μέτριες ζημίες

ΙΙΙ :

σοqαρές ζημίες

IV :

νεκρά

ΕWΓ:Λ888ΘΜΒΓ11.95

ΦΦ:^9999; ΣΕΤΘΠ:^01; Η ηε:^250^μμ; 184^Υειλεν; 1729^Υειψηεν;

Βεδιενερ : ΜΙΚΕ ΒΣ:^.Β; ΜΨ:^Π; Πρ.:^Β;

Κθνδε:^39205θμβγ11

Top