EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31985R2364

Κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 2364/85 της Επιτροπής της 20ής Αυγούστου 1985 περί καθορισμού των ειδικών συντελεστών μετατροπής σε εθνικό νόμισμα των τιμών αναγωγής «ελεύθερο στα σύνορα» των εισαγομένων vins de liqueur

OJ L 223, 21.8.1985, p. 5–6 (DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL)

No longer in force, Date of end of validity: 01/09/1985; καταργήθηκε από 385R2474

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1985/2364/oj

31985R2364

Κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 2364/85 της Επιτροπής της 20ής Αυγούστου 1985 περί καθορισμού των ειδικών συντελεστών μετατροπής σε εθνικό νόμισμα των τιμών αναγωγής «ελεύθερο στα σύνορα» των εισαγομένων vins de liqueur

Επίσημη Εφημερίδα αριθ. L 223 της 21/08/1985 σ. 0005 - 0006


*****

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΟΚ) αριθ. 2364/85 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

της 20ής Αυγούστου 1985

περί καθορισμού των ειδικών συντελεστών μετατροπής σε εθνικό νόμισμα των τιμών αναγωγής «ελεύθερο στα σύνορα» των εισαγομένων vins de liqueur

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

Έχοντας υπόψη:

τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Οικονομικής Κοινότητας,

τον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 337/79 του Συμβουλίου της 5ης Φεβρουαρίου 1979 περί κοινής οργανώσεως της αμπελοοινικής αγοράς (1), όπως τροποποιήθηκε τελευταία από τον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 798/85 (2),

τον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 129 του Συμβουλίου περί της τιμής της λογιστικής μονάδας και των τιμών συναλλάγματος που πρέπει να εφαρμόζονται στο πλαίσιο της κοινής γεωργικής πολιτικής (3), όπως τροποποιήθηκε τελευταία από τον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 2543/73 (4), και ιδίως το άρθρο 3,

τον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 1393/76 της Επιτροπής της 17ης Ιουνίου 1976 περί καθορισμού των λεπτομερειών εφαρμογής σχετικά με την εισαγωγή προϊόντων που υπάγονται στον αμπελοοινικό τομέα, καταγομένων από ορισμένες τρίτες χώρες (5), όπως τροποποιήθηκε τελευταία από τον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 2135/84 (6), και ιδίως το άρθρο 1α παράγραφος 4,

τη γνώμη της Νομισματικής Επιτροπής,

Εκτιμώντας:

ότι, σύμφωνα με το άρθρο 1α του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 1393/76, χρησιμοποιούνται ειδικοί συντελεστές για τη μετατροπή σε εθνικό νόμισμα των τιμών αναγωγής «ελεύθερο στα σύνορα» των εισαγομένων vins de liqueur· ότι οι ειδικοί συντελεστές που εφαρμόζονται σήμερα, έχουν καθορισθεί από τον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 1859/85 της Επιτροπής (7)·

ότι το άρθρο 1α παράγραφος 3 στοιχείο γ) του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 1393/76, προβλέπει ότι ο ειδικός συντελεστής για νόμισμα, εκτός των νομισμάτων που έχουν διατηρήσει μεταξύ τους μέγιστη στιγμιαία διαφορά 2,25 %, αναθεωρείται όταν, κατά τη διάρκεια είκοσι εργάσιμων ημερών, ο συντελεστής μετατροπής του απέχει κατά μέσο όρο 10 % ή πλέον του ειδικού συντελεστή που καθορίσθηκε προγενεστέρως για το εν λόγω νόμισμα· ότι ο όρος αυτός επληρώθη για τη δραχμή· ότι, λαμβανομένης υπόψη της εφαρμογής των διατάξεων αυτών, αποβαίνει αναγκαία η τροποποίηση των ειδικών συντελεστών για τη δραχμή·

ότι με τον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 974/71 του Συμβουλίου της 12ης Μαΐου 1971 περί ορισμένων μέτρων συγκυριακής πολιτικής που πρέπει να ληφθούν στο γεωργικό τομέα σαν συνέπεια της προσωρινής διευρύνσεως των περιθωρίων διακυμάνσεως των νομισμάτων ορισμένων κρατών μελών (8), όπως τροποποιήθηκε τελευταία από τον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 855/84 (9), και ιδίως το άρθρο 2β, οι κεντρικές τιμές καθώς και οι τιμές αγοράς πρέπει να πολλαπλασιάζονται με ένα διορθωτικό συντελεστή από την περίοδο εμπορίας 1984/85· ότι στη συνέχεια της ευθυγράμμισης των κεντρικών τιμών που πραγματοποιήθηκε στα πλαίσια του νομισματικού συστήματος, με ισχύ από τις 22 Ιουλίου 1985, ο διορθωτικός αυτός συντελεστής καθορίσθηκε σε 1,035239 από το άρθρο 1 του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 2055/85 της Επιτροπής (10),

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1

Η ειδική τιμή που αναφέρεται στο άρθρο 1α του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 1393/76 είναι:

α) για το βελγικό φράγκο/φράγκο Λουξεμβούργου:

1 βελγικό φράγκο/φράγκο Λουξεμβούργου = 0,0215462 ECU·

β) για τη δανική κορόνα:

1 δανική κορόνα = 0,118836 ECU·

γ) για το γερμανικό μάρκο = 0,431540 ECU·

δ) για το γαλλικό φράγκο:

1 γαλλικό φράγκο = 0,140728 ECU·

ε) για τη λίρα στερλίνα:

1 λίρα στερλίνα = 1,67247 ECU·

στ) για την ιρλανδική λίρα:

1 ιρλανδική λίρα = 1,33314 ECU·

ζ) για την ιταλική λιρέτα:

100 ιταλικές λιρέτες = 0,0696116 ECU·

η) για το ολλανδικό φιορίνι:

1 ολλανδικό φιορίνι = 0,383002 ECU·

θ) για τη δραχμή:

100 δραχμές = 0,919783 ECU.

Άρθρο 2

Ο κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 1859/85 καταργείται.

Άρθρο 3

Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει την τρίτη ημέρα από τη δημοσίευσή του στην Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων.

Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε κράτος μέλος.

Βρυξέλλες, 20 Αυγούστου 1985.

Για την Επιτροπή

Frans ANDRIESSEN

Αντιπρόεδρος

(1) ΕΕ αριθ. L 54 της 5. 3. 1979, σ. 1.

(2) ΕΕ αριθ. L 89 της 29. 3. 1985, σ. 1.

(3) ΕΕ αριθ. L 106 της 30. 10. 1962, σ. 2553/62.

(4) ΕΕ αριθ. L 263 της 19. 9. 1973, σ. 1.

(5) ΕΕ αριθ. L 157 της 18. 6. 1976, σ. 20.

(6) ΕΕ αριθ. L 196 της 26. 7. 1984, σ. 21.

(7) ΕΕ αριθ. L 174 της 4. 7. 1985, σ. 34.

(8) ΕΕ αριθ. L 106 της 12. 5. 1971, σ. 1.

(9) ΕΕ αριθ. L 90 της 1. 4. 1984, σ. 1.

(10) ΕΕ αριθ. L 193 της 25. 7. 1985, σ. 33.

Top