EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31984L0253

Όγδοη οδηγία 84/253/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 10ης Απριλίου 1984 βασιζόμενη στο άρθρο 54 παράγραφος 3 στοιχείο ζ) της συνθήκης για τη χορήγηση άδειας στους υπεύθυνους για τον νόμιμο έλεγχο των λογιστικών εγγράφων

OJ L 126, 12.5.1984, p. 20–26 (DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL)
Spanish special edition: Chapter 17 Volume 001 P. 136 - 142
Portuguese special edition: Chapter 17 Volume 001 P. 136 - 142
Special edition in Finnish: Chapter 17 Volume 001 P. 73 - 78
Special edition in Swedish: Chapter 17 Volume 001 P. 73 - 78
Special edition in Czech: Chapter 17 Volume 001 P. 75 - 81
Special edition in Estonian: Chapter 17 Volume 001 P. 75 - 81
Special edition in Latvian: Chapter 17 Volume 001 P. 75 - 81
Special edition in Lithuanian: Chapter 17 Volume 001 P. 75 - 81
Special edition in Hungarian Chapter 17 Volume 001 P. 75 - 81
Special edition in Maltese: Chapter 17 Volume 001 P. 75 - 81
Special edition in Polish: Chapter 17 Volume 001 P. 75 - 81
Special edition in Slovak: Chapter 17 Volume 001 P. 75 - 81
Special edition in Slovene: Chapter 17 Volume 001 P. 75 - 81
Special edition in Bulgarian: Chapter 17 Volume 001 P. 75 - 81
Special edition in Romanian: Chapter 17 Volume 001 P. 75 - 81

No longer in force, Date of end of validity: 28/06/2006; καταργήθηκε από 32006L0043

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/1984/253/oj

31984L0253

Όγδοη οδηγία 84/253/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 10ης Απριλίου 1984 βασιζόμενη στο άρθρο 54 παράγραφος 3 στοιχείο ζ) της συνθήκης για τη χορήγηση άδειας στους υπεύθυνους για τον νόμιμο έλεγχο των λογιστικών εγγράφων

Επίσημη Εφημερίδα αριθ. L 126 της 12/05/1984 σ. 0020 - 0026
Φινλανδική ειδική έκδοση: Κεφάλαιο 17 τόμος 1 σ. 0073
Ισπανική ειδική έκδοση: Κεφάλαιο 17 τόμος 1 σ. 0136
Σουηδική ειδική έκδοση: Κεφάλαιο 17 τόμος 1 σ. 0073
Πορτογαλική ειδική έκδοση : Κεφάλαιο 17 τόμος 1 σ. 0136


ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ - ΟΓΔΟΗ ΟΔΗΓΙΑ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 10ης Απριλίου 1984 βασιζόμενη στο άρθρο 54 παράγραφος 3 στοιχείο ζ) της συνθήκης, για τη χορήγηση άδειας στους υπεύθυνους για τον νόμιμο έλεγχο των λογιστικών εγγράφων

ΙΙ

(Πράξεις για την ισχύ των οποίων δεν απαιτείται δημοσίευση)

(84/253/ΕΟΚ)

ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

Έχοντας υπόψη:

τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Οικονομικής Κοινότητας, και ιδίως το άρθρο 54 παράγραφος 3 στοιχείο ζ),

την πρόταση της Επιτροπής (1),

(1) ΕΕ αριθ. C 112 της 13.5.1978, σ. 6 και

ΕΕ αριθ. C 317 της 18.12.1975,σ. 6.

τη γνώμη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου (2),

(2) ΕΕ αριθ. C 140 της 5.6.1979, σ. 154.

τη γνώμη της Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής (3),

(3) ΕΕ αριθ. C 171 της 9.7.1979, σ.30.

Εκτιμώντας:

ότι, σύμφωνα με την οδηγία 78/660/ΕΟΚ (4), οι ετήσιοι λογαριασμοί ορισμένων μορφών εταιρειών πρέπει να ελέγχονται από ένα ή περισσότερα πρόσωπα ικανά να διενεργούν αυτό τον έλεγχο από τον οποίο μπορούν να απαλλαγούν μόνον οι εταιρείες που αναφέρονται στο άρθρο 11 της εν λόγω οδηγίας

(4) ΕΕ αριθ. L 222 της 14.8.1978, σ. 11.

ότι αυτή η τελευταία οδηγία συμπληρώθηκε με την οδηγία 83/349/ΕΟΚ (5) για τους ενοποιημένους λογαριασμούς

(5) ΕΕ αριθ. L 193 της 18.7.1983, σ. 1.

ότι πρέπει να εναρμονιστούν τα προσόντα των προσώπων που είναι ικανά να ασκούν το νόμιμο έλεγχο των λογιστικών εγγράφων και να διασφαλιστεί ότι τα πρόσωπα αυτά θα είναι ανεξάρτητα και έντιμα

ότι το υψηλό επίπεδο των θεωρητικών γνώσεων οι οποίες απαιτούνται για τον νόμιμο έλεγχο των λογιστικών εγγράφων, καθώς και η ικανότητα πρακτικής εφαρμογής των γνώσεων αυτών, πρέπει να διασφαλίζονται με εξετάσεις επαγγελματικής ικανότητας

ότι πρέπει να δοθεί στα κράτη μέλη η εξουσία να χορηγούν άδεια σε πρόσωπα τα οποία δεν συγκεντρώνουν όλες τις απαιτούμενες προϋποθέσεις στον τομέα της θεωρητικής κατάρτισης αλλά έχουν στο ενεργητικό τους μακρά επαγγελματική δραστηριότητα, η οποία τους προσδίδει επαρκή πείρα στον οικονομικό, νομικό και λογιστικό τομέα και έχουν επιτύχει σε εξετάσεις επαγγελματικής ικανότητας

ότι πρέπει, επίσης, να επιτραπεί στα κράτη μέλη να προβλέψουν μεταβατικές διατάξεις υπέρ των επαγγελματιών

ότι τα κράτη μέλη θα μπορούν να χορηγούν άδεια τόσο σε φυσικά πρόσωπα, όσο και σε εταιρείες ελέγχου που είναι δυνατόν να είναι νομικά πρόσωπα ή άλλες μορφές εταιρειών ή ενώσεις προσώπων

ότι τα φυσικά πρόσωπα που διενεργούν τον μόνιμο έλεγχο των λογιστικών εγγράφων στο όνομα μιας τέτοιας εταιρείας ελέγχου πρέπει να πληρούν τους όρους της παρούσας οδηγίας

ότι ένα κράτος μέλος θα μπορεί να χορηγεί άδεια σε πρόσωπα τα οποία έχουν αποκτήσει έξω από αυτό το κράτος προσόντα ισοδύναμα με τα προσόντα που προβλέπει η παρούσα οδηγία

ότι πρέπει να γίνει δεκτό ότι ένα κράτος μέλος στο οποίο, κατά την έκδοση της παρούσας οδηγίας, υπάρχουν ήδη αναγνωρισμένες κατηγορίες φυσικών προσώπων που πληρούν τις προϋποθέσεις της παρούσας οδηγίας, για τις οποίες όμως το επίπεδο των εξετάσεων επαγγελματικής ικανότητας είναι κατώτερο από το επίπεδο των εξετάσεων του πέρατος πανεπιστημιακών σπουδών, μπορεί, κάτω από ορισμένες προϋποθέσεις και μέχρις ότου γίνει νέος συντονισμός, να χορηγεί άδεια ειδικά στα πρόσωπα αυτά τα ασκούντα τον νόμιμο έλεγχο των λογιστικών εγγράφων εταιρειών και συνόλων επιχειρήσεων, περιορισμένου μεγέθους, εφόσον αυτό το κράτος μέλος δεν έκανε χρήση των δικαιωμάτων απαλλαγής που προβλέπουν οι κοινοτικές οδηγίες στο θέμα της κατάρτισης των ενοποιημένων λογαριασμών

ότι η παρούσα οδηγία δεν αφορά ούτε την ελευθερία εγκατάστασης ούτε την ελεύθερη παροχή υπηρεσιών, όσον αφορά τους υπεύθυνους για τον νόμιμο έλεγχο των λογιστικών εγγράφων

ότι η αναγνώριση των αδειών που χορηγούνται για τη διενέργεια αυτού του ελέγχου στους υπηκόους άλλων κρατών μελών θα ρυθμιστεί ειδικά από οδηγίες σχετικά με την ανάληψη και την άσκηση δραστηριοτήτων στον οικονομικό και λογιστικό τομέα, καθώς και την ελεύθερη παροχή υπηρεσιών σ’αυτούς τους τομείς,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΟΔΗΓΙΑ:

ΤΜΗΜΑ Ι

Πεδίο εφαρμογής

ρθρο 1

1. Τα μέτρα συντονισμού που επιβάλλει η παρούσα οδηγία εφαρμόζονται στις νομοθετικές, κανονιστικές και διοικητικές διατάξεις των κρατών μελών οι οποίες αφορούν τους υπεύθυνους για τη διενέργεια:

α) του νόμιμου ελέγχου των ετήσιων λογαριασμών των εταιρειών, καθώς και της επαλήθευσης της συνέπειας των εκθέσεων διαχείρισης με τους ετήσιους λογαρισμούς, εφόσον ο έλεγχος αυτός και η επαλήθευση αυτή επιβάλλονται από το κοινοτικό δίκαιο

β) του νόμιμου ελέγχου των ενοποιημένων λογαριασμών των συνόλων επιχειρήσεων, καθώς και της επαλήθευσης της συνέπειας των ενοποιημένων εκθέσεων διαχείρισης με τους ενοποιημένους λογαριασμούς, εφόσον ο έλεγχος αυτός και η επαλήθευση αυτή επιβάλλονται από το κοινοτικό δίκαιο.

2. Τα πρόσωπα τα οποία αναφέρει η παράγραφος 1 μπορεί να είναι, ανάλογα με τη νομοθεσία κάθε κράτους μέλους, φυσικά πρόσωπα ή νομικά πρόσωπα ή άλλες μορφές εταιρειών ή ενώσεων προσώπων (εταιρείες ελέγχου κατά την έννοια της παρούσας οδηγίας).

ΤΜΗΜΑ ΙΙ

Κανόνες για την άδεια

ρθρο 2

1. Ο νόμιμος έλεγχος των εγγράφων που αναφέρει το άρθρο 1 παράγραφος 1 είναι δυνατόν να διεξάγεται μόνον από πρόσωπα στα οποία έχει χορηγηθεί άδεια. Χορηγείται άδεια από τις αρχές των κρατών μελών μόνο:

α) στα φυσικά πρόσωπα που πληρούν τουλάχιστον τις προϋποθέσεις που καθορίζουν τα άρθρα 3 έως 19

β) στις εταιρείες ελέγχου που πληρούν τουλάχιστον τις εξής προϋποθέσεις:

i) τα φυσικά πρόσωπα που διενεργούν τον νόμιμο έλεγχο των εγγράφων τα οποία αναφέρονται στο άρθρο 1, στο όνομα της εταιρείας ελέγχου, πληρούν τουλάχιστον τις προϋποθέσεις που καθορίζουν τα άρθρα 3 έως 19 τα κράτη μέλη μπορούν να προβλέπουν ότι στα φυσικά αυτά πρόσωπα πρέπει επίσης να έχει χορηγηθεί άδεια,

ii) την πλειοψηφία των δικαιωμάτων ψήφων έχουν φυσικά πρόσωπα ή εταιρείες ελέγχου που πληρούν τουλάχιστον τις προϋποθέσεις των άρθρων 3 έως 19, με την εξαίρεση της παραγράφου 1 στοιχείο β) του άρθρου 11 τα κράτη μέλη μπορούν να προβλέπουν ότι στα φυσικά αυτά πρόσωπα ή εταιρείες ελέγχου πρέπει να έχει χορηγηθεί άδεια. Ωστόσο, τα κράτη μέλη τα οποία δεν επιβάλλουν την πλειοψηφία αυτή, κατά την έκδοση της παρούσας οδηγίας, μπορούν να μην την επιβάλλουν υπό τον όρο ότι όλα τα μερίδια ή οι μετοχές της εταιρείας ελέγχου είναι ονομαστικές και είναι δυνατόν να μεταβιβαστούν μόνο με τη συμφωνία της εταιρείας ελέγχου ή/και, εφόσον το προβλέπει το κράτος μέλος, με την έγκριση της αρμόδιας αρχής,

iii) η πλειοψηφία των μελών του διοικητικού ή διαχειριστικού οργάνου της εταιρείας ελέγχου αποτελείται από φυσικά πρόσωπα ή εταιρείες ελέγχου που πληρούν τουλάχιστον τις προϋποθέσεις που καθορίζουν τα άρθρα 3 έως 19 τα κράτη μέλη μπορούν να προβλέπουν ότι στα φυσικά αυτά πρόσωπα ή εταιρείες ελέγχου πρέπει επίσης να έχει χορηγηθεί άδεια. Όταν το όργανο αυτό αποτελείται από δύο μόνο μέλη, το ένα από αυτά πρέπει να πληροί τις προϋποθέσεις αυτές.

Με την επιφύλαξη του άρθρου 14 παράγραφος 2, η άδεια που έχει χορηγηθεί σε μια εταιρεία ελέγχου πρέπει να ανακαλείται όταν παύσει να πληρούται μία από τις προϋποθέσεις που αναφέρονται στο στοιχείο β). Τα κράτη μέλη μπορούν, πάντως, να προβλέπουν χρονική περίοδο όχι μεγαλύτερη από δύο χρόνια προκειμένου να πληρωθούν οι προϋποθέσεις που αναφέρονται στο στοιχείο β) σημεία ii) και iii).

2. Οι αρχές των κρατών μελών μπορεί να είναι, για τους σκοπούς της παρούσας οδηγίας, επαγγελματικές ενώσεις, υπό τον όρο ότι τους έχει αναγνωριστεί βάσει του εθνικού δικαίου η αρμοδιότητα να χορηγούν άδεια κατά την έννοια της παρούσας οδηγίας.

ρθρο 3

Οι αρχές ενός κράτους μέλους χορηγούν άδεια μόνο σε πρόσωπα έντιμα τα οποία δεν ασκούν καμία δραστηριότητα ασυμβίβαστη, σύμφωνα με το δίκαιο αυτού του κράτους μέλους, προς τον νόμιμο έλεγχο των εγγράφων που αναφέρονται στο άρθρο 1 παράγραφος 1.

ρθρο 4

Ένα φυσικό πρόσωπο μπορεί να πάρει άδεια, για να διενεργεί τον νόμιμο έλεγχο των εγγράφων που αναφέρονται στο άρθρο 1 παράγραφος 1, μόνον όταν, αφού φθάσει το επίπεδο εισαγωγής στο πανεπιστήμιο, ακολουθήσει πρόγραμμα θεωρητικής διδασκαλίας, κάνει πρακτική άσκηση και επιτύχει σε εξετάσεις επαγγελματικής ικανότητας που θα είναι επιπέδου πέρατος πανεστημιακών σπουδών και τις οποίες εξετάσεις διοργανώνει η αναγνωρίζει το κράτος.

ρθρο 5

Οι εξετάσεις επαγγελματικής ικανότητας που αναφέρονται στο άρθρο 4 πρέπει να εγγυώνται το επίπεδο των απαραίτητων θεωρητικών γνώσεων στους σχετικούς τομείς για τη διενέργεια του νόμιμου ελέγχου των εγγράφων τα οποία προβλέπει το άρθρο 1 παράγραφος 1 και την ικανότητα πρακτικής εφαρμογής αυτών των γνώσεων κατά τη διενέργεια αυτού του ελέγχου.

Ένα μέρος τουλάχιστον αυτών των εξετάσεων θα πρέπει να γίνεται γραπτώς.

ρθρο 6

Ο έλεγχος των θεωρητικών γνώσεων, που περιλαμβάνεται στις εξετάσεις, θα πρέπει να αφορά ειδικότερα του ακόλουθους τομείς:

α) - λογιστικό έλεγχο,

- ανάλυση και κριτική των ετήσιων λογαριασμών,

- γενική λογιστική,

- ενοποιημένους λογαριασμούς,

- αναλυτική λογιστική εκμετάλλευσης και λογιστική διαχείρησης,

- εσωτερικό έλεγχο,

- κανόνες που αφορούν την κατάρτιση των ετήσιων λογαριασμών και των ενοποιημένων λογαριασμών, καθώς και τρόπους αποτίμησης των κονδυλίων του ισολογισμού και προσδιορισμού των αποτελεσμάτων,

- νομικούς και επαγγελματικούς κανόνες που αφορούν τον νόμιμο έλεγχο των λογιστικών εγγράφων, καθώς και τα πρόσωπα που διενεργούν αυτόν τον έλεγχο

β) στο βαθμό που αφορούν τον έλεγχο των λογαριασμών:

- δίκαιο των εταιρειών,

- πτωχευτικό δίκαιο και δίκαιο ανάλογων διαδικασιών,

- φορολογικό δίκαιο,

- αστικό και εμπορικό δίκαιο,

- εργατικό δίκαιο και δίκαιο των κοινωνικών ασφαλίσεων,

- συστήματα πληροφοριών και πληροφορική,

- οικονομική των επιχειρήσεων, πολιτική οικονομία και χρηματοοικονομικά,

- μαθηματικά και στατιστική,

- βασικές αρχές οικονομικής διαχείρισης των επιχειρήσεων.

ρθρο 7

1. Κατά παρέκκλιση από τα άρθρα 5 και 6, τα κράτη μέλη μπορούν να ορίζουν ότι τα πρόσωπα που έχουν επιτύχει σε πανεστημιακές ή ισότιμες εξετάσεις ή κατέχουν πανεπιστημιακά ή άλλα ισότιμα διπλώματα, σε έναν ή περισσότερους από τους τομείς που αναφέρονται στο άρθρο 6, απαλλάσσονται από τον έλεγχο των θεωρητικών γνώσεων στους τομείς που έχουν ήδη κυρωθεί από αυτές τις εξετάσεις ή αυτά τα διπλώματα.

2. Κατά παρέκκλιση από το άρθρο 5, τα κράτη μέλη μπορούν να ορίζουν ότι οι κάτοχοι πανεπιστημιακών ή άλλων ισότιμων διπλωμάτων, που αφορούν έναν ή περισσότερους από τους τομείς που αναφέρονται στο άρθρο 6, απαλλάσσονται από τον έλεγχο της ικανότητας πρακτικής εφαρμογής των θεωρητικών γνώσεων σε αυτούς τους τομείς, εάν οι γνώσεις αυτές αποτέλεσαν το αντικείμενο πρακτικής άσκησης που κυρώθηκε από εξετάσεις ή δίπλωμα που αναγνωρίζει το κράτος.

ρθρο 8

1. Για να εξασφαλίζεται η ικανότητα πρακτικής εφαρμογής των θεωρητικών γνώσεων, ο έλεγχος των οποίων περιλαμβάνεται στις εξετάσεις, θα πρέπει να γίνεται πρακτική άσκηση διάρκειας τριών τουλάχιστον ετών που θα αφορά, ιδίως, τον έλεγχο των ετήσιων λογαριασμών, των ενοποιημένων λογαριασμών ή ανάλογων οικονομικών εγγράφων. Η πρακτική αυτή άσκηση πρέπει να γίνεται τουλάχιστον κατά τα δύο τρίτα κοντά σε πρόσωπο στο οποίο έχει χορηγηθεί άδεια βάσει του δικαίου του κράτους μέλους σύμφωνα με την παρούσα οδηγία. Τα κράτη μέλη, ωστόσο, μπορούν να επιτρέπουν η πρακτική άσκηση να γίνεται κοντά σε πρόσωπο στο οποίο έχει χορηγηθεί άδεια βάσει του δικαίου άλλου κράτους μέλους σύμφωνα με την παρούσα οδηγία.

2. Τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν ότι όλη η πρακτική άσκηση γίνεται κοντά σε πρόσωπα που παρέχουν επαρκείς εγγυήσεις όσον αφορά την κατάρτιση του ασκούμενου.

ρθρο 9

Τα κράτη μέλη μπορούν να χορηγήσουν άδεια στα πρόσωπα που δεν πληρούν τις προϋποθέσεις που απαιτούνται βάσει του άρθρου 4, για την άσκηση του νόμιμου ελέγχου των εγγράφων που αναφέρει το άρθρο 1 παράγραφος 1, εάν τα πρόσωπα αυτά αποδείξουν:

α) είτε ότι έχουν ασκήσει επί δεκαπενταετία επαγγελματικές δραστηριότητες που τους επέτρεψαν να αποκτήσουν επαρκή πείρα στον οικονομικό, νομικό και λογιστικό τομέα, και ότι επέτυχαν στις εξετάσεις επαγγελματικής ικανότητας που προβλέπει το άρθρο 4

β) είτε ότι έχουν ασκήσει επί επταετία επαγγελματικές δραστηριότητες σ’αυτόν τον ίδιο τομέα, επιπλέον ότι έχουν κάνει την πρακτική άσκηση που προβλέπει το άρθρο 8 και επέτυχαν στις εξετάσεις επαγγελματικής ικανότητας που προβλέπει το άρθρο 4.

ρθρο 10

1. Τα κράτη μέλη μπορούν να θεωρήσουν ως έτη επαγγελματικής δραστηριότητας, όπως προβλέπονται στο άρθρο 9, τις περιόδους θεωρητικής διδασκαλίας που αφορά τους τομείς που αναφέρονται στο άρθρο 6, υπό τον όρο ότι η διδασκαλία αυτή θα έχει κυρωθεί από εξετάσεις αναγνωρισμένες από το κράτος. Η διδασκαλία αυτή δεν μπορεί να είναι μικρότερη από ένα έτος ούτε είναι δυνατόν να υποκαταστήσει πάνω από τέσσερα έτη επαγγελματικής δραστηριότητας.

2. Η διάρκεια των επαγγελματικών δραστηριοτήτων, καθώς και η πρακτική άσκηση, δεν είναι δυνατόν να είναι συντομότερες από το πρόγραμμα θεωρητικής διδασκαλίας και την πρακτική άσκηση που προβλέπονται στο άρθρο 4.

ρθρο 11

1. Οι αρχές ενός κράτους μέλους μπορούν να χορηγήσουν άδεια σε πρόσωπα που έχουν αποκτήσει μέρος των προσόντων τους ή όλα τα προσόντα τους σε άλλο κράτος εφόσον τα πρόσωπα αυτά πληρούν τις εξής δύο προϋποθέσεις:

α) τα προσόντα τους κρίνονται από τις αρμόδιες αρχές ισότιμα με τα προσόντα που απαιτούνται βάσει του δικαίου αυτού του κράτους μέλους σύμφωνα με την παρούσα οδηγία

β) έχουν αποδείξει ότι διαθέτουν τις νομικές γνώσεις που απαιτούνται σ’αυτό το κράτος μέλος για τον νόμιμο έλεγχο των εγγράφων που αναφέρει το άρθρο 1 παράγραφος 1. Οι αρχές αυτού του κράτους μπορούν πάντως να μην απαιτήσουν αυτήν την απόδειξη εάν κρίνουν επαρκείς τις νομικές γνώσεις που τα πρόσωπα αυτά έχουν αποκτήσει σε ένα άλλο κράτος.

2. Εφαρμόζεται το άρθρο 3.

ρθρο 12

1. Ένα κράτος μέλος μπορεί να θεωρεί ότι έχουν άδεια, σύμφωνα με την παρούσα οδηγία, οι επαγγελματίες στους οποίους χορηγήθηκε άδεια με ατομική πράξη των αρμόδιων αρχών αυτού του κράτους μέλους, πριν από την εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 30 παράγραφος 2.

2. Η εγγραφή ενός φυσικού προσώπου σε επαγγελματική ένωση αναγνωρισμένη από το κράτος, η οποία δίνει, σύμφωνα με το δίκαιο αυτού του κράτους, στα μέλη αυτής της ένωσης το δικαιώμα να διενεργούν τον νόμιμο έλεγχο των εγγράφων που αναφέρει το άρθρο 1 παράγραφος 1 μπορεί να θεωρείται ως χορήγηση άδειας με ατομική πράξη κατά την έννοια της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου.

ρθρο 13

Μέχρι να εφαρμοστούν οι διατάξεις του άρθρου 30 παράγραφος 2, ένα κράτος μέλος μπορεί να θεωρήσει ότι έχουν άδεια, σύμφωνα με την παρούσα οδηγία, οι επαγγελματίες που δεν έχουν μεν λάβει άδεια με ατομική πράξη των αρμόδιων αρχών, αλλά έχουν, παρ’όλα ταύτα,τα ίδια προσόντα μέσα σ’αυτό το κράτος μέλος με τα πρόσωπα στα οποία έχει δοθεί άδεια με ατομική πράξη και διενεργούν κατά την ημερομηνία της άδειας τον νόμιμο έλεγχο των εγγραφών που αναφέρονται στο άρθρο 1 παράγραφος 1 στο όνομα αυτών των προσώπων στα οποία έχει χορηγηθεί άδεια.

ρθρο 14

1. Ένα κράτος μέλος μπορεί να θεωρήσει ότι έχουν άδεια, σύμφωνα με την παρούσα οδηγία, οι εταιρείες ελέγχου που είχαν λάβει άδεια με ατομική πράξη των αρμόδιων αρχών αυτού του κράτους μέλους πριν τεθούν σε εφαρμογή οι διατάξεις του άρθρου 30 παράγραφος 2.

2. Οι όροι που καθορίζει το άρθρο 2 παράγραφος 1 στοιχείο β) σημεία ii) και iii) πρέπει να πληρωθούν το βραδύτερο μέσα σε χρονικό διάστημα που δεν επιτρέπεται να καθοριστεί μεγαλύτερο από πέντε χρόνια από την ημερομηνία που τίθενται σε εφαρμογή οι διατάξεις του άρθρου 30 παράγραφος 2.

3. Τα φυσικά πρόσωπα που, μέχρι να τεθούν σε εφαρμογή οι διατάξεις του άρθρου 30 παράγραφος 2, διενεργούσαν τον έλεγχο των εγγράφων τα οποία προβλέπει το άρθρο 1 παράγραφος 1 στο όνομα της εταιρείας ελέγχου, μπορούν, μετά από αυτή την ημερομηνία, να λάβουν άδεια να συνεχίσουν να διενεργούν τον έλεγχο αυτό ακόμη και αν δεν πληρούν όλους τους όρους της παρούσας οδηγίας.

ρθρο 15

Έως ένα έτος μετά τη θέση σε εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 30 παράγραφος 2, οι επαγγελματίες που δεν έχουν λάβει άδεια με ατομική πράξη των αρμόδιων αρχών, αλλά είναι εντούτοις ικανοί, μέσα σ’ένα κράτος μέλος, να διενεργούν τον νόμιμο έλεγχο των εγγράφων που αναφέρονται στο άρθρο 1 παράγραφος 1 και έχουν πράγματι ασκήσει παρόμοια δραστηριότητα έως αυτή την ημερομηνία, μπορούν να λάβουν άδεια από αυτό το κράτος μέλος σύμφωνα με την παρούσα οδηγία.

ρθρο 16

Τα κράτη μέλη μπορούν, έως ένα έτος μετά τη θέση σε εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 30 παράγραφος 2, να εφαρμόζουν μεταβατικά μέτρα προκειμένου να ρυθμίσουν τη θέση των επαγγελματιών που, μετά από αυτή την ημερομηνία, θα διατηρήσουν το δικαίωμα να διενεργούν τον έλεγχο των ετήσιων λογιστικών εγγράφων ορισμένων μορφών εταιρειών που δεν υπόκεινται σε νόμιμο έλεγχο και οι οποίοι δεν θα μπορούσαν να διενεργούν αυτόν τον έλεγχο με την καθιέρωση νέων νόμιμων ελέγχων, αν δεν θεσπίζονταν προς όφελός τους ειδικά μέτρα.

ρθρο 17

Το άρθρο 3 εφαρμόζεται στα άρθρα 15 και 16.

ρθρο 18

1. Τα κράτη μέλη μπορούν, έως έξι χρόνια μετά τη θέση σε εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 30 παράγραφος 2, να εφαρμόζουν μεταβατικά μέτρα για να ρυθμίσουν τη θέση προσώπων που βρίσκονται στο στάδιο της επαγγελματικής κατάρτισης ή της πρακτικής άσκησης κατά την ημερομηνία εφαρμογής των παραπάνω διατάξεων και που δεν θα πληρούσαν, στο πέρας της κατάρτισής τους, τις προϋποθέσεις που καθορίζει η παρούσα οδηγία και, για το λόγο αυτό, δεν θα μπορούσαν να διενεργούν τον νόμιμο έλεγχο τω εγγράφων που προβλέπει το άρθρο 1 παράγραφος 1, και για τον οποίο έλεγχο τα πρόσωπα αυτά καταρτίστηκαν.

2. Το άρθρο 3 εφαρμόζεται.

ρθρο 19

Οι επαγγελματίες που αναφέρονται στα άρθρα 15 και 16 και τα πρόσωπα τα οποία αναφέρει το άρθρο 18 μπορούν να λάβουν άδεια, κατά παρέκκλιση από το άρθρο 4, μόνο εάν κριθούν από τις αρμόδιες αρχές ικανοί να διενεργούν τον νόμιμο έλεγχο των εγγράφων που αναφέρει το άρθρο 1 παράγραφος 1 και έχουν προσόντα ισότιμα με τα προσόντα των προσώπων που έχουν άδεια κατ’εφαρμογή του άρθρου 4.

ρθρο 20

Κράτος μέλος το οποίο δεν κάνει χρήση της ευχέρειας που παρέχει το άρθρο 51 παράγραφος 2 της οδηγίας 78/660/ΕΟΚ και στο οποίο, κατά το χρόνο έκδοσης της παρούσας οδηγίας, διάφορες κατηγορίες φυσικών προσώπων μπορούν, βάσει της εθνικής νομοθεσίας, να διενεργούν τον μόνιμο έλεγχο των εγγράφων που αναφέρει το άρθρο 1 παράγραφος 1 στοιχείο α) της παρούσας οδηγίας, μπορεί, μέχρι να γίνει νεώτερος συντονισμός στον τομέα του νόμιμου ελέγχου των λογιστικών εγγράφων, να χορηγεί άδεια, ειδικά, για τη διενέργεια του νόμιμου ελέγχου των εγγράφων που αναφέρονται στο άρθρο 1 παράγραφος 1 στοιχείο α) εταιρείας που δεν υπερβαίνει τα αριθμητικά όρια των δύο από τα τρία κριτήρια του άρθρου 27 της οδηγίας 78/660/ΕΟΚ, σε φυσικά πρόσωπα τα οποία ενεργούν ιδίω ονόματι και τα οποία:

α) συγκεντρώνουν τις προϋποθέσεις των άρθρων 3 έως 19 της παρούσας οδηγίας στην περίπτωση αυτή πάντως το επίπεδο των εξετάσεων επαγγελματικής ικανότητας μπορεί να είναι χαμηλότερο από εκείνο που ορίζει το άρθρο 4 της παρούσας οδηγίας, και

β) έχουν ήδη διενεργήσει τον νόμιμο έλεγχο αυτής της εταιρείας, όταν η εταιρεία αυτή δεν είχε ακόμη υπερβεί τα αριθμητικά όρια των δύο από τα τρία κριτήρια του άρθρου 11 της οδηγίας 78/660/ΕΟΚ.

Αν, όμως, η εταιρεία μετέχει σε σύνολο επιχειρήσεων προς ενοποίηση, που υπερβαίνει τα όρια των δύο από τα τρία κριτήρια του άρθρου 27 της οδηγίας 78/660/ΕΟΚ, τα πρόσωπα αυτά δεν μπορούν να διενεργούν τον νόμιμο έλεγχο των εγγράφων της εταιρείας αυτής που αναφέρει το άρθρο 1 παράγραφος 1 στοιχείο α) της παρούσας οδηγίας.

ρθρο 21

Κράτος μέλος το οποίο δεν κάνει χρήση της ευχέρειας που προβλέπει το άρθρο 6 παράγραφος 1 της οδηγίας 83/349/ΕΟΚ και στο οποίο, κατά την έκδοση της παρούσας οδηγίας, διάφορες κατηγορίες φυσικών προσώπων μπορούν, βάσει της εθνικής νομοθεσίας, να διενεργούν τον νόμιμο έλεγχο των εγγράφων που αναφέρει το άρθρο 1 παράγραφος 1 στοιχείο β) της παρούσας οδηγίας, μπορεί, μέχρις ότου γίνει νεώτερος συντονισμός στον τομέα του νόμιμου ελέγχου των λογιστικών εγγράφων, να χορηγεί άδεια, ειδικά για τη διενέργεια του νόμιμου ελέγχου των εγγράφων που αναφέρει το άρθρο 1 παράγραφος 1 στοιχείο β), σε πρόσωπα που έχουν άδεια σύμφωνα με το άρθρο 20 της παρούσας οδηγίας, αν, κατά την ημερομηνία του κλεισίματος του ισολογισμού της μητρικής επιχείρησης, το σύνολο των προς ενοποίηση επιχειρήσεων δεν υπερβαίνει, βάσει των τελευταίων εγκεκριμένων ετήσιων λογαριασμών, τα αριθμητικά όρια των δύο από τα τρία κριτήρια του άρθρου 27 της οδηγίας 78/660/ΕΟΚ, υπό τον όρο ότι η μητρική επιχείρηση μπορεί να διενεργεί τον νόμιμο έλεγχο των εγγράφων που αναφέρονται στο άρθρο 1 παράγραφος 1 στοιχείο α) της παρούσας οδηγίας όλων των επιχειρήσεων που περιέχονται στην ενοποίηση.

ρθρο 22

Το κράτος μέλος, που κάνει χρήση του άρθρου 20, μπορεί να επιτρέψει η πρακτική άσκηση που προβλέπεται στο άρθρο 8 να γίνεται κοντά σε πρόσωπο το οποίο, κατά το δίκαιο αυτού του κράτους μέλους, έχει άδεια για να διενεργεί τον νόμιμο έλεγχο που προβλέπεται στο άρθρο 20.

ΤΜΗΜΑ ΙΙΙ

Επαγγελματική συνείδηση και ανεξαρτησία

ρθρο 23

Τα κράτη μέλη ορίζουν ότι τα πρόσωπα στα οποία έχουν χορηγήσει άδεια για τον νόμιμο έλεγχο των εγγράφων, που αναφέρονται στο άρθρο 1 παράγραφος 1, εκτελούν τον έλεγχο αυτό με επαγγελματική συνείδηση.

ρθρο 24

Τα κράτη μέλη ορίζουν ότι τα πρόσωπα αυτά δεν μπορούν να διενεργούν νόμιμο έλεγχο εάν δεν είναι ανεξάρτητα σύμφωνα με το δίκαιο του κράτους μέλους το οποίο τον επιβάλλει.

ρθρο 25

Τα άρθρα 23 και 24 εφαρμόζονται και στα φυσικά πρόσωπα που πληρούν τους όρους που καθορίζονται από τα άρθρα 3 έως 19 και τα οποία διενεργούν τον νόμιμο έλεγχο των εγγράφων που αναφέρει το άρθρο 1 παράγραφος 1 στο όνομα μιας εταιρείας ελέγχου.

ρθρο 26

Τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν ότι τα πρόσωπα στα οποία έχει δοθεί άδεια υπόκεινται στις κατάλληλες κυρώσεις σε περίπτωση που δεν διενεργήσουν τον έλεγχο σύμφωνα με τα άρθρα 23, 24 και 25.

ρθρο 27

Τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν ότι τουλάχιστον οι μέτοχοι, εταίροι ή μέλη εταιρειών ελέγχου που έχουν άδεια καθώς και τα μέλη του διοικητικού, διαχειριστικού ή εποπτικού οργάνου των εταιρειών αυτών που δεν ανταποκρίνονται προσωπικά σε ένα κράτος μέλος στις προϋποθέσεις που προβλέπουν τα άρθρα 3 έως 19 δεν θα παρεμβαίνουν κατά την εκτέλεση του ελέγχου με τρόπο που θα μπορούσε να βλάψει την ανεξαρτησία του φυσικού προσώπου που διενεργεί τον έλεγχο των εγγράφων που αναφέρονται από το άρθρο 1 παράγραφος 1, στο όνομα της εταιρείας ελέγχου.

ΤΜΗΜΑ IV

Δημοσιότητα

ρθρο 28

1. Τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν ότι τα ονόματα και οι διευθύνσεις όλων των φυσικών προσώπων και εταιρειών ελέγχου που έχουν λάβει άδεια να διενεργούν τον νόμιμο έλεγχο των εγγράφων του άρθρου 1 παράγραφος 1 είναι στη διάθεση του κοινού.

2. Επιπλέον, για κάθε εταιρεία ελέγχου, στην οποία έχει χορηγηθεί άδεια, πρέπει να είναι στη διάθεση του κοινού:

α) τα ονόματα και οι διευθύνσεις των φυσικών προσώπων που αναφέρει το άρθρο 2 παράγραφος 1 στοιχείο β) σημείο i)

β) τα ονόματα και οι διευθύνσεις των μετόχων, εταίρων ή μελών της εταιρείας ελέγχου

γ) τα ονόματα και οι διευθύνσεις των μελών του διοικητικού ή διαχειριστικού οργάνου της εταιρείας ελέγχου.

3. Όταν ένα φυσικό πρόσωπο μπορεί να διενεργεί σε μια εταιρεία τον νόμιμο έλεγχο των εγγράφων που αναφέρονται στο άρθρο 1 παράγραφος 1, σύμφωνα με τους όρους των άρθρων 20, 21 και 22, εφαρμόζεται η παράγραφος 1 του παρόντος άρθρου. Πρέπει να αναφέρεται πάντως η κατηγορία των εταιρειών ή συνόλων επιχειρήσεων στις οποίες μπορεί να διενεργείται παρόμοιος έλεγχος.

ΤΜΗΜΑ V

Τελικές διατάξεις

ρθρο 29

Η επιτροπή συνεργασίας του άρθρου 52 της οδηγίας 78/660/ΕΟΚ έχει επίσης ως αποστολή:

α) να διευκολύνει, με την επιφύλαξη των άρθρων 169 και 170 της συνθήκης, την εναρμονισμένη εφαρμογή της παρούσας οδηγίας με τακτικές συνεννοήσεις που αφορούν, ιδίως, τα συγκεκριμένα προβλήματα της εφαρμογής της

β) να συμβουλεύει, αν είναι αναγκαίο, την Επιτροπή σχετικά με προσθήκες ή τροποποιήσεις που θα πρέπει να γίνουν στην παρούσα οδηγία.

ρθρο 30

1. Τα κράτη μέλη θέτουν σε ισχύ, πριν από την 1η Ιανουαρίου 1988, τις αναγκαίες νομοθετικές, κανονιστικές και διοικητικές διατάξεις για να συμμορφωθούν με την παρούσα οδηγία. Πληροφορούν αμέσως την Επιτροπή σχετικά.

2. Τα κράτη μέλη μπορούν να προβλέψουν ότι οι διατάξεις που αναφέρει η παράγραφος 1 αρχίζουν να εφαρμόζονται από την 1η Ιανουαρίου 1990.

3. Τα κράτη μέλη φροντίζουν να ανακοινώσουν στην Επιτροπή το κείμενο των ουσιωδών διατάξεων εσωτερικού δικαίου, τις οποίες θεσπίζουν στον τομέα που διέπεται από την παρούσα οδηγία.

4. Τα κράτη μέλη φροντίζουν, επίσης να ανακοινώνουν στην Επιτροπή τον κατάλογο των εξετάσεων που διοργανώνουν ή αναγνωρίζουν σύμφωνα με το άρθρο 4.

ρθρο 31

Η παρούσα οδηγία απευθύνεται στα κράτη μέλη.

Λουξεμβούργο, 10 Απριλίου 1984.

Για το Συμβούλιο

Ο Πρόεδρος

C. CHEYSSON

Top