EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32018H0910(10)

Σύσταση του Συμβουλίου, της 13ης Ιουλίου 2018, σχετικά με το εθνικό πρόγραμμα μεταρρυθμίσεων της Κροατίας για το 2018 και τη διατύπωση γνώμης του Συμβουλίου σχετικά με το πρόγραμμα σύγκλισης της Κροατίας για το 2018

ST/9430/2018/INIT

OJ C 320, 10.9.2018, p. 44–47 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

10.9.2018   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

C 320/44


ΣΫΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΊΟΥ

της 13ης Ιουλίου 2018

σχετικά με το εθνικό πρόγραμμα μεταρρυθμίσεων της Κροατίας για το 2018 και τη διατύπωση γνώμης του Συμβουλίου σχετικά με το πρόγραμμα σύγκλισης της Κροατίας για το 2018

(2018/C 320/10)

ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ,

Έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και ιδίως το άρθρο 121 παράγραφος 2 και το άρθρο 148 παράγραφος 4,

Έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1466/97 του Συμβουλίου, της 7ης Ιουλίου 1997, για την ενίσχυση της εποπτείας της δημοσιονομικής κατάστασης και την εποπτεία και το συντονισμό των οικονομικών πολιτικών (1), και ιδίως το άρθρο 9 παράγραφος 2,

Έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1176/2011 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 16ης Νοεμβρίου 2011, σχετικά με την πρόληψη και τη διόρθωση των υπερβολικών μακροοικονομικών ανισορροπιών (2), και ιδίως το άρθρο 6 παράγραφος 1,

Έχοντας υπόψη τη σύσταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής,

Έχοντας υπόψη τα ψηφίσματα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου,

Έχοντας υπόψη τα συμπεράσματα του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου,

Έχοντας υπόψη τη γνώμη της επιτροπής απασχόλησης,

Έχοντας υπόψη τη γνώμη της οικονομικής και δημοσιονομικής επιτροπής,

Έχοντας υπόψη τη γνώμη της επιτροπής κοινωνικής προστασίας,

Έχοντας υπόψη τη γνώμη της επιτροπής οικονομικής πολιτικής,

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1)

Στις 22 Νοεμβρίου 2017, η Επιτροπή εξέδωσε την Ετήσια Επισκόπηση της Ανάπτυξης, με την οποία σηματοδοτήθηκε η έναρξη του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου του 2018 για τον συντονισμό των οικονομικών πολιτικών. Έλαβε δεόντως υπόψη της τον ευρωπαϊκό πυλώνα κοινωνικών δικαιωμάτων, όπως διακηρύχθηκε από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το Συμβούλιο και την Επιτροπή στις 17 Νοεμβρίου 2017. Οι προτεραιότητες της ετήσιας επισκόπησης της ανάπτυξης εγκρίθηκαν από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο στις 22 Μαρτίου 2018. Στις 22 Νοεμβρίου 2017, βάσει του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1176/2011, η Επιτροπή εξέδωσε και την έκθεση του μηχανισμού επαγρύπνησης, στην οποία η Κροατία συγκαταλέγεται μεταξύ των κρατών μελών για τα οποία επρόκειτο να πραγματοποιηθεί εμπεριστατωμένη επισκόπηση.

(2)

Η έκθεση χώρας του 2018 για την Κροατία δημοσιεύθηκε στις 7 Μαρτίου 2018. Στην έκθεση αξιολογήθηκε η πρόοδος της Κροατίας όσον αφορά την εφαρμογή των ειδικών ανά χώρα συστάσεων που εκδόθηκαν από το Συμβούλιο στις 11 Ιουλίου 2017 (3), η συνέχεια που δόθηκε στις συστάσεις που είχαν εκδοθεί κατά τα προηγούμενα έτη και η πρόοδος της Κροατίας ως προς την επίτευξη των εθνικών στόχων της στρατηγικής «Ευρώπη 2020». Επιπλέον, η έκθεση περιλάμβανε εμπεριστατωμένη επισκόπηση δυνάμει του άρθρου 5 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1176/2011, τα αποτελέσματα της οποίας δημοσιεύθηκαν επίσης στις 7 Μαρτίου 2018. Από την ανάλυσή της, η Επιτροπή κατέληξε στο συμπέρασμα ότι η Κροατία συνεχίζει να εμφανίζει υπερβολικές μακροοικονομικές ανισορροπίες, μολονότι μειούμενες. Οι ευπάθειες συνδέονται με τα, ακόμη υψηλά, επίπεδα δημόσιου, ιδιωτικού και εξωτερικού χρέους σε μεγάλο βαθμό εκφρασμένου σε ξένο νόμισμα στο σύνολό του. Το επίπεδο των μη εξυπηρετούμενων δανείων παραμένει υψηλό, ιδίως για τις μη χρηματοδοτικές εταιρείες. Το αναπτυξιακό δυναμικό της Κροατίας εξακολουθεί να είναι μην επαρκεί για διαρκή προσαρμογή, γενικά δε σημειώθηκε μικρή πρόοδος στην εφαρμογή μέτρων πολιτικής για την αντιμετώπιση του χρόνια χαμηλού ποσοστού χρησιμοποίησης του εργατικού δυναμικού και της χαμηλής αύξησης της παραγωγικότητας. Η ανταγωνιστικότητα και οι επενδύσεις εξακολουθούν να παρεμποδίζονται από περιοριστικά επιχειρηματικό περιβάλλον, ο δε κατακερματισμός της δημόσιας διοίκησης επιβαρύνει την αποτελεσματικότητα των δημόσιων υπηρεσιών.

(3)

Στις 26 Απριλίου 2018, η Κροατία υπέβαλε το εθνικό πρόγραμμα μεταρρυθμίσεων για το 2018 και το πρόγραμμα σύγκλισης για το 2018. Προκειμένου να ληφθεί υπόψη η διασύνδεσή τους, τα δύο προγράμματα αξιολογήθηκαν ταυτοχρόνως.

(4)

Οι σχετικές συστάσεις ανά χώρα ελήφθησαν υπόψη στον προγραμματισμό των Ευρωπαϊκών Διαρθρωτικών και Επενδυτικών Ταμείων (ΕΔΕΤ) για την περίοδο 2014-2020. Όπως προβλέπεται στο άρθρο 23 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1303/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (4), όπου είναι αναγκαίο για τη στήριξη της εφαρμογής σχετικών συστάσεων του Συμβουλίου, η Επιτροπή μπορεί να ζητήσει από ένα κράτος μέλος να επανεξετάσει και να προτείνει τροποποιήσεις του οικείου συμφώνου εταιρικής σχέσης και των σχετικών προγραμμάτων. Η Επιτροπή έχει παράσχει περαιτέρω λεπτομέρειες σχετικά με το πώς θα μπορούσε να κάνει χρήση της διάταξης αυτής σε κατευθυντήριες γραμμές για την εφαρμογή των μέτρων που συνδέουν την αποτελεσματικότητα των ΕΔΕΤ με την υγιή οικονομική διακυβέρνηση.

(5)

Η Κροατία επί του παρόντος υπάγεται στο προληπτικό σκέλος του Συμφώνου Σταθερότητας και Ανάπτυξης και υπόκειται στον κανόνα για το χρέος. Ξεκινώντας από πλεόνασμα της γενικής κυβέρνησης 0,8 % του ΑΕΠ το 2017, το πρόγραμμα σύγκλισης του 2018 προβλέπει μείωση του ονομαστικού ισοζυγίου σε έλλειμμα της τάξης του 0,5 % του ΑΕΠ το 2018 και στη συνέχεια σταδιακή βελτίωση, ώστε το 2021 να επιτευχθεί πλεόνασμα ύψους 0,5 % του ΑΕΠ. Ο μεσοπρόθεσμος δημοσιονομικός στόχος —που συνίσταται σε διαρθρωτικό έλλειμμα ύψους 1,75 % του ΑΕΠ— σχεδιάζεται να συνεχίσει να υπερκαλύπτεται καθ' όλη την περίοδο του προγράμματος. Σύμφωνα με το πρόγραμμα σύγκλισης για το 2018, ο δείκτης του χρέους γενικής κυβέρνησης προς το ΑΕΠ αναμένεται να μειωθεί από 78,0 % του ΑΕΠ το 2017 σε 75,1 % του ΑΕΠ το 2018 και να συνεχίσει να μειώνεται φτάνοντας το 65,9 % έως το 2021. Το μακροοικονομικό σενάριο στο οποίο στηρίζονται οι εν λόγω δημοσιονομικές προβλέψεις είναι ευλογοφανές. Ωστόσο, οι προγραμματισμένοι δημοσιονομικοί στόχοι φαίνονται επιφυλακτικοί. Στις εαρινές προβλέψεις της Επιτροπής του 2018, το ισοζύγιο γενικής κυβέρνησης υπολογιζόταν σε 0,7 % και 0,8 % του ΑΕΠ για το 2018 και το 2019, αντιστοίχως.

(6)

Στις 11 Ιουλίου 2017, το Συμβούλιο συνέστησε την Κροατία να παραμείνει στον μεσοπρόθεσμο δημοσιονομικό της στόχο το 2018. Με βάση τις εαρινές προβλέψεις του 2018 της Επιτροπής, το διαρθρωτικό ισοζύγιο προβλέπεται να είναι – 0,3 % του ΑΕΠ το 2018 και – 0,6 % του ΑΕΠ το 2019, εξακολουθώντας να υπερβαίνει τον μεσοπρόθεσμο δημοσιονομικό στόχο. Η Κροατία προβλέπεται ότι θα συμμορφωθεί με τον κανόνα για το χρέος το 2018 και το 2019. Συνολικά, το Συμβούλιο είναι της γνώμης ότι η Κροατία προβλέπεται να συμμορφωθεί με τις διατάξεις του Συμφώνου Σταθερότητας και Ανάπτυξης το 2018 και το 2019.

(7)

Η προγραμματισμένη θέσπιση της βασικής νομοθεσίας για τη βελτίωση του δημοσιονομικού πλαισίου της Κροατίας έχει καθυστερήσει πολύ. Οι αδυναμίες στον σχεδιασμό του αριθμητικού δημοσιονομικού κανόνα τον καθιστούν αλυσιτελή για τη χάραξη δημοσιονομικής πολιτικής, ενώ ο ρόλος της επιτροπής δημοσιονομικής πολιτικής ως ανεξάρτητου φορέα εξακολουθεί να είναι ανεπαρκής. Η Κροατία εξακολουθεί να έχει υψηλό επίπεδο δημόσιου χρέους και να είναι εκτεθειμένη σε συναλλαγματικούς κινδύνους, κάτι που σημαίνει ότι οι πρακτικές υγιούς διαχείρισης του χρέους εξακολουθούν να έχουν ζωτική σημασία. Το 2017, η λειτουργία διαχείρισης του χρέους ενισχύθηκε και χαράχθηκε στρατηγική διαχείρισης του χρέους, η οποία χρειάζεται τακτικές επικαιροποιήσεις. Η εισαγωγή φόρου ακίνητης περιουσίας, ο οποίος έχει ήδη νομοθετηθεί, αναβλήθηκε χωρίς καμία ένδειξη για το εάν και πότε θα τεθεί σε εφαρμογή. Η Κροατία εξακολουθεί συνεπώς να έχει χαμηλά έσοδα από περιοδική φορολόγηση της ακίνητης περιουσίας. Η περιοδική φορολόγηση της ακίνητης περιουσίας θα ανοίξει τον δρόμο για μια εν γένει πιο φιλοαναπτυξιακή είσπραξη δημοσίων εσόδων, διασφαλίζοντας παράλληλα σταθερή και προβλέψιμη πηγή εσόδων για τους οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης.

(8)

Η κροατική αγορά εργασίας συνέχισε να ανακάμπτει το 2017. Ωστόσο τα ποσοστά απασχόλησης και συμμετοχής στην αγορά εργασίας εξακολουθούν να υπολείπονται σημαντικά του μέσου όρου της Ένωσης, γεγονός το οποίο περιορίζει τις δυνατότητες ανάπτυξης. Μέχρι σήμερα, η νόμιμη ηλικία συνταξιοδότησης είναι τα 62 έτη για τις γυναίκες και τα 65 έτη για τους άνδρες. Η σύγκλιση και η αύξηση της νόμιμης ηλικίας συνταξιοδότησης συντελείται βραδέως: τα δύο φύλα θα φθάσουν την ηλικία συνταξιοδότησης των 67 ετών μόλις το 2038. Επιπλέον, οι μεγαλύτεροι σε ηλικία εργαζόμενοι έχουν πολλές και διάφορες δυνατότητες πρόωρης συνταξιοδότησης και το συνταξιοδοτικό σύστημα περιλαμβάνει σειρά ειδικών συνταξιοδοτικών καθεστώτων που παρέχουν ευνοϊκότερες προϋποθέσεις συνταξιοδότησης. Οι ευθύνες φροντίδας που επωμίζονται οι γυναίκες συμβάλλει περαιτέρω στη χαμηλή συμμετοχή τους στην αγορά εργασίας. Τούτο οδηγεί σε χαμηλή μέση διάρκεια του εργασιακού βίου και συνεπάγεται χαμηλό επίπεδο επάρκειας των συντάξεων, τόσο σήμερα όσο και στο μέλλον, καθώς και κινδύνους φτώχειας στην τρίτη ηλικία. Τα εξαγγελθέντα μέτρα για να ενθαρρυνθεί η παράταση του επαγγελματικού βίου δεν έχουν τεθεί σε εφαρμογή.

(9)

Μολονότι έχει δημιουργηθεί η δομή κοινωνικού διαλόγου στην Κροατία, η πραγματική αλληλεπίδραση μεταξύ των αρχών και των ενδιαφερόμενων φορέων κατά τη διαδικασία χάραξης πολιτικής είναι περιορισμένη και ως επί το πλείστον περιορίζεται σε γραπτές παρατηρήσεις επί των μέτρων που προτείνει η κυβέρνηση. Επιπλέον, ο κατακερματισμός των συνδικαλιστικών οργανώσεων περιορίζει την εν γένει ικανότητα συμμετοχής τους στον κοινωνικό διάλογο.

(10)

Παρά τις πρόσφατες βελτιώσεις, το ποσοστό του πληθυσμού που διατρέχει κίνδυνο φτώχειας ή κοινωνικού αποκλεισμού εξακολουθεί να είναι υψηλό, με σημαντικές εδαφικές διαφορές μεταξύ των περιοχών της χώρας. Ιδιαίτερα πλήττονται οι ηλικιωμένοι, τα άτομα με χαμηλές δεξιότητες και τα άτομα με αναπηρίες. Το σύστημα κοινωνικής προστασίας παρουσιάζει ελλείψεις όσον αφορά την αποτελεσματικότητα και την αμεροληψία. Οι κοινωνικές παροχές έχουν περιορισμένη ικανότητα μείωσης της φτώχειας. Η έλλειψη συντονισμού μεταξύ των θεσμών και η χαμηλότερη δημοσιονομική ικανότητα των φτωχότερων οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης οδηγεί σε άνιση κατανομή των κοινωνικών παροχών.

(11)

Η Κροατία έχει χαμηλότερες επιδόσεις από τον μέσον όρο της Ένωσης όσον αφορά την επένδυση στην εκπαίδευση, την προσχολική εκπαίδευση και φροντίδα, τις βασικές δεξιότητες, το ποσοστό ολοκλήρωσης της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, τη διασύνδεση της επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης με την αγορά εργασίας. Η Κροατία έχει δρομολογήσει την εφαρμογή αρκετών μεταρρυθμίσεων που περιγράφονται στη στρατηγική για την εκπαίδευση, την επιστήμη και την τεχνολογία. Η μεταρρύθμιση της σχολικής διδακτέας ύλης είναι πιθανό να έχει θετικό αντίκτυπο στην ποιότητα της εκπαίδευσης της Κροατίας, εφόσον εφαρμοστεί πλήρως και με συνέπεια σε σχέση με τις άλλες δράσεις που προβλέπονται στη στρατηγική. Η διασύνδεση των προγραμμάτων επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης με την αγορά εργασίας φαίνεται περιορισμένη, όπως υποδηλώνει το γεγονός ότι το ήμισυ και πλέον των εγγεγραμμένων ανέργων είναι απόφοιτοι επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης. Απαιτείται καλύτερος συντονισμός μεταξύ των δημόσιων αρχών και των εργοδοτών, προκειμένου να βελτιωθεί ο εντοπισμός των αναγκών σε δεξιότητες. Το σύστημα εκπαίδευσης ενηλίκων, που επιδιώκει να υποβοηθήσει την ένταξη στην αγορά εργασίας, χαρακτηρίζεται από μεγάλο και άνισα κατανεμημένο αριθμό παρόχων ανά τη χώρα και από εκπαιδευτικά προγράμματα που δεν αξιολογούνται επαρκώς. Η συμμετοχή στην εκπαίδευση ενηλίκων και στα εκπαιδευτικά προγράμματα που προσφέρονται ως μέρος των ενεργών μέτρων πολιτικής για την αγορά εργασίας είναι σε επικίνδυνα χαμηλό επίπεδο.

(12)

Ο εδαφικός κατακερματισμός της δημόσιας διοίκησης της Κροατίας και η ευρεία κατανομή αρμοδιοτήτων στα διάφορα επίπεδα διακυβέρνησης αποτελούν τροχοπέδη για την αποδοτικότητα της παροχής δημοσίων υπηρεσιών και των δημόσιων δαπανών. Πολλές μικρές τοπικές μονάδες δεν διαθέτουν επαρκείς οικονομικές και διοικητικές ικανότητες για την εκτέλεση των αποκεντρωμένων λειτουργιών. Οι δείκτες αποτελεσματικότητας της δημόσιας διοίκησης δείχνουν ότι οι επιδόσεις είναι κάτω από τον μέσον όρο της Ένωσης, γεγονός που παρακωλύει τον σχεδιασμό και την εφαρμογή των δημόσιων πολιτικών και την αποδοτικότερη χρήση των ευρωπαϊκών διαρθρωτικών και επενδυτικών ταμείων. Η προγραμματισμένη μείωση του αριθμού των τοπικών υπηρεσιών της κεντρικής διοίκησης και ο εξορθολογισμός του συστήματος των κρατικών οργανισμών αναβλήθηκαν εκ νέου. Η έλλειψη συνοχής με τα πλαίσια καθορισμού των μισθών στη δημόσια διοίκηση και τις δημόσιες υπηρεσίες παρεμποδίζει την ισότητα της μεταχείρισης και τον κυβερνητικό έλεγχο επί των μισθολογικών δαπανών του δημόσιου τομέα Η προγραμματισμένη λήψη νομοθετικών μέτρων για την περαιτέρω εναρμόνισή τους αναβλήθηκε για τα μέσα του 2018. Οι αρχές έχουν κάνει τα πρώτα βήματα για την ενοποίηση ορισμένων λειτουργιών μεταξύ νοσοκομείων, προκειμένου να βελτιωθεί η αποδοτικότητα της παροχής υπηρεσιών και της πρόσβασης στην ιατροφαρμακευτική περίθαλψη. Ωστόσο, το αναποτελεσματικό μοντέλο χρηματοδότησης του συστήματος υγείας οδηγεί σε συσσώρευση χρεών, ιδίως όσον αφορά την ενδονοσοκομειακή περίθαλψη.

(13)

Οι κρατικές επιχειρήσεις διατηρούν σημαντική παρουσία στην οικονομία. Τα μέτρα για τη βελτίωση της διαχείρισής τους έχουν προχωρήσει με αργούς ρυθμούς, ενώ συνεχίζουν να λειτουργούν σε χαμηλά επίπεδα παραγωγικότητας και κερδοφορίας. Έχει εκδοθεί νέα νομοθεσία για τη διαχείριση και διάθεση κρατικών περιουσιακών στοιχείων.

(14)

Τον Νοέμβριο του 2017 ολοκληρώθηκε η επανεξέταση της ποιότητας των στοιχείων ενεργητικού της κροατικής Τράπεζας Ανασυγκρότησης και Ανάπτυξης από ανεξάρτητους ελεγκτές. Δεδομένης της σημασίας της τράπεζας για την υλοποίηση των χρηματοδοτικών μέσων της Ένωσης και του Επενδυτικού Σχεδίου για την Ευρώπη, καθώς και της αυξανόμενης δέσμευσής της για άμεση δανειοδότηση, τα πορίσματα της επανεξέτασης θα πρέπει να χρησιμοποιηθούν για την ενίσχυση του εποπτικού και κανονιστικού πλαισίου και της διακυβέρνησης της τράπεζας.

(15)

Ο διοικητικός φόρτος και οι φορολογικές επιβαρύνσεις υπέρ τρίτων εξακολουθούν να επηρεάζουν δυσμενώς το επιχειρηματικό περιβάλλον. Η μείωση του διοικητικού φόρτου είναι σταθερή αλλά με συγκρατημένο ρυθμό. Η μείωση των επιβαρύνσεων υπέρ τρίτων είναι περιορισμένη και η διαφάνεια χαμηλή, δεδομένου ότι ούτε πραγματοποιείται τακτική ενημέρωση του μητρώου ούτε διενεργούνται εκτιμήσεις επιπτώσεων των σχεδιαζόμενων περικοπών.

(16)

Το σχέδιο δράσης για την καταπολέμηση της διαφθοράς για την περίοδο 2017 — 2018 πρέπει να εφαρμοστεί πλήρως προκειμένου να επιτευχθούν οι στόχοι της στρατηγικής για την καταπολέμηση της διαφθοράς την περίοδο 2015 — 2020. Εξακολουθούν να απαιτούνται βελτιώσεις σε διάφορα βασικά στοιχεία, ιδίως όσον αφορά τη δημοσιοποίηση περιουσιακών στοιχείων και συγκρούσεων συμφερόντων, τη μεγαλύτερη ευαισθητοποίηση σχετικά με τους τρόπους αναφοράς παραβάσεων και τον αποτελεσματικό έλεγχο των κινδύνων στον τομέα των δημοσίων συμβάσεων, ο οποίος παραμένει ευάλωτος στη διαφθορά λόγω του μεγάλου ποσοστού «in house» αναθέσεων από κρατικούς φορείς.

(17)

Οι περιοριστικές ρυθμίσεις στις αγορές προϊόντων και υπηρεσιών, και ιδίως ο μεγάλος αριθμός υπερβολικά κατοχυρωμένων νομοθετικά επαγγελμάτων, αποτελούν εμπόδιο στον ανταγωνισμό. Ο περιορισμός της κατοχύρωσης είναι βραδύς, δεδομένης της σθεναρής αντίστασης από ομάδες συμφερόντων.

(18)

Οι μακρές δικαστικές διαδικασίες και οι σημαντικές καθυστερήσεις εξακολουθούν να αποτελούν τροχοπέδη για την ποιότητα και την αποτελεσματικότητα του συστήματος απονομής δικαιοσύνης και, ως εκ τούτου, για το επιχειρηματικό περιβάλλον. Η παρατηρούμενη μείωση των εκκρεμών υποθέσεων οφείλεται κυρίως στη μείωση της εισροής νέων υποθέσεων και όχι στην ταχύτερη επίλυση των υποθέσεων. Παρά τις βελτιώσεις, οι ηλεκτρονικές επικοινωνίες στις νομικές διαφορές και τις διαδικασίες αφερεγγυότητας εξακολουθούν να μην αξιοποιούνται επαρκώς.

(19)

Καταβάλλονται ορισμένες στοχευμένες προσπάθειες για τη μεταρρύθμιση του εθνικού συστήματος επιστήμης και καινοτομίας μέσω της στρατηγικής έξυπνης εξειδίκευσης της Κροατίας. Οι αρμοδιότητες για την πολιτική υπέρ της επιστήμης και της καινοτομίας δείχνουν έλλειψη συντονισμού, γεγονός που αποδυναμώνει την εφαρμογή της στρατηγικής για την εν λόγω πολιτική. Ομοίως, τα σπουδαιότερα πανεπιστήμια έχουν εξαιρετικά κατακερματισμένες δομές διακυβέρνησης και αυστηρούς διοικητικούς κανόνες. Η συνεργασία μεταξύ ερευνητικών ιδρυμάτων και επιχειρήσεων είναι χαμηλή. Δεν υπάρχει συστηματική παρακολούθηση και αξιολόγηση της επίπτωσης των πολιτικών έρευνας και καινοτομίας, κάτι που αποτρέπει την κατάλληλη ιεράρχηση. Το σύστημα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης θα μπορούσε να επωφεληθεί από κίνητρα που θα ενθαρρύνουν την ποιότητα και τη διασύνδεση με την αγορά εργασίας.

(20)

Στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου του 2018, η Επιτροπή προέβη σε ολοκληρωμένη ανάλυση της οικονομικής πολιτικής της Κροατίας και τη δημοσίευσε στην έκθεση του 2018 για τη χώρα. Επίσης, αξιολόγησε το πρόγραμμα σύγκλισης για το 2018, το εθνικό πρόγραμμα μεταρρυθμίσεων για το 2018, καθώς και τη συνέχεια που δόθηκε στις συστάσεις που είχαν απευθυνθεί προς την Κροατία κατά τα προηγούμενα έτη. Έλαβε υπόψη όχι μόνον τη συνάφειά τους για την άσκηση βιώσιμης δημοσιονομικής και κοινωνικοοικονομικής πολιτικής στην Κροατία, αλλά και τον βαθμό συμμόρφωσής τους με τους κανόνες και τις κατευθύνσεις της Ένωσης, δεδομένης της ανάγκης ενδυνάμωσης της συνολικής οικονομικής διακυβέρνησης της Ένωσης, μέσω της συνεκτίμησης στοιχείων σε ενωσιακό επίπεδο κατά τη διαμόρφωση μελλοντικών εθνικών αποφάσεων.

(21)

Υπό το πρίσμα της αξιολόγησης αυτής, το Συμβούλιο εξέτασε το πρόγραμμα σύγκλισης για το 2018 και είναι της γνώμης (5) ότι η Κροατία αναμένεται να συμμορφωθεί με το Σύμφωνο Σταθερότητας και Ανάπτυξης.

(22)

Υπό το πρίσμα της εμπεριστατωμένης επισκόπησης της Επιτροπής και της εν λόγω αξιολόγησης, το Συμβούλιο εξέτασε το εθνικό πρόγραμμα μεταρρυθμίσεων του 2018 και το πρόγραμμα σύγκλισης του 2018. Οι συστάσεις του βάσει του άρθρου 6 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1176/2011 αποτυπώνονται στις συστάσεις (1) έως (4) κατωτέρω.

ΣΥΝΙΣΤΑ στην Κροατία να λάβει μέτρα το 2018 και το 2019 προκειμένου:

1.

Να ενισχύσει το δημοσιονομικό πλαίσιο, ενισχύοντας ιδίως την εντολή και την ανεξαρτησία της επιτροπής δημοσιονομικής πολιτικής. Να θεσπίσει περιοδικό φόρο ακίνητης περιουσίας.

2.

Να αποθαρρύνει την πρόωρη συνταξιοδότηση, να επιταχύνει τη μετάβαση προς μεγαλύτερη νόμιμη ηλικία συνταξιοδότησης και να εναρμονίσει τις συνταξιοδοτικές διατάξεις για ειδικές κατηγορίες με τους κανόνες του γενικού καθεστώτος. Να επιτύχει αποτελέσματα όσον αφορά τη μεταρρύθμιση του συστήματος εκπαίδευσης και κατάρτισης ώστε να βελτιώσει την ποιότητά του και τη διασύνδεσή του με την αγορά εργασίας τόσο για τους νέους όσο και για τους ενήλικες. Να ενοποιήσει τις κοινωνικές παροχές και να βελτιώσει την ικανότητά τους να μειώνουν τη φτώχεια.

3.

Να μειώσει τον εδαφικό κατακερματισμό της δημόσιας διοίκησης, να εξορθολογίσει τη λειτουργική κατανομή αρμοδιοτήτων και να ενισχύσει την ικανότητα σχεδιασμού και υλοποίησης δημόσιων πολιτικών. Σε διαβούλευση με τους κοινωνικούς εταίρους, να εισαγάγει εναρμονισμένα πλαίσια καθορισμού των μισθών σε όλη τη δημόσια διοίκηση και τις δημόσιες υπηρεσίες.

4.

Να βελτιώσει την εταιρική διακυβέρνηση των κρατικών επιχειρήσεων και να εντείνει την πώληση κρατικών επιχειρήσεων και μη παραγωγικών περιουσιακών στοιχείων. Να μειώσει σημαντικά την επιβάρυνση για τις επιχειρήσεις η οποία προκύπτει από τις επιβαρύνσεις υπέρ τρίτων και από πολύπλοκες διοικητικές και νομοθετικές απαιτήσεις. Να ενισχύσει τον ανταγωνισμό όσον αφορά τις επιχειρηματικές υπηρεσίες και τα νομοθετικώς κατοχυρωμένα επαγγέλματα. Να μειώσει τη διάρκεια των δικαστικών διαδικασιών και να βελτιώσει την ηλεκτρονική επικοινωνία στα δικαστήρια.

Βρυξέλλες, 13 Ιουλίου 2018.

Για το Συμβούλιο

Ο Πρόεδρος

H. LÖGER


(1)  ΕΕ L 209, της 2.8.1997, σ. 1.

(2)  ΕΕ L 306, της 23.11.2011, σ. 25.

(3)  ΕΕ C 261, της 9.8.2017, σ. 41.

(4)  Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1303/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 17ης Δεκεμβρίου 2013, περί καθορισμού κοινών διατάξεων για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, το Ταμείο Συνοχής, το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας και περί καθορισμού γενικών διατάξεων για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, το Ταμείο Συνοχής και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας και για την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1083/2006 (ΕΕ L 347 της 20.12.2013, σ. 320).

(5)  Δυνάμει του άρθρου 9 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1466/97.


Top