EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52011TA0909(01)

Έκθεση του ανεξάρτητου ελεγκτή σχετικά με τους λογαριασμούς του Ελεγκτικού Συνεδρίου για το οικονομικό έτος 2010

OJ C 267, 9.9.2011, p. 1–18 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

9.9.2011   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

C 267/1


ΈΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΑΝΕΞΆΡΤΗΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΉ ΣΧΕΤΙΚΆ ΜΕ ΤΟΥΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΫΣ ΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΙΚΟΫ ΣΥΝΕΔΡΊΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΌ ΈΤΟΣ 2010

2011/C 267/01

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΑΝΑΓΝΩΣΤΕΣ

Με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 287 της συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, το οποίο καθιστά το Ελεγκτικό Συνέδριο υπεύθυνο για τον έλεγχο του συνόλου των εσόδων και των δαπανών της Ένωσης, καθώς και των διατάξεων του άρθρου 319 της εν λόγω Συνθήκης σχετικά με τη χορήγηση της απαλλαγής, το Ελεγκτικό Συνέδριο αναθέτει κάθε χρόνο, από το κλείσιμο του οικονομικού έτους 1987 και εξής, τον έλεγχο του λογαριασμού διαχείρισής του σε εξωτερικό ελεγκτή.

Οι εκθέσεις τις οποίες κατάρτισε ο εξωτερικός ελεγκτής του Ελεγκτικού Συνεδρίου σχετικά με τους λογαριασμούς του Συνεδρίου για τα οικονομικά έτη από το 1987 έως το 1991 κοινοποιήθηκαν μόνον στον πρόεδρο της επιτροπής ελέγχου του προϋπολογισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.

Σύμφωνα με την απόφαση που έλαβε η ολομέλεια του Ελεγκτικού Συνεδρίου κατά τη συνεδρίαση της 8ης Ιουλίου 1993, οι εκθέσεις του εξωτερικού ελεγκτή δημοσιεύονται, από το οικονομικό έτος 1992 και εξής, στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Για το Ελεγκτικό Συνέδριο

Eduardo RUIZ GARCÍA

Γενικός Γραμματέας του Ευρωπαϊκού Ελεγκτικού Συνεδρίου


ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΈΣ ΚΑΤΑΣΤΆΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΌ ΈΤΟΣ ΠΟΥ ΈΛΗΞΕ ΣΤΙΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΊΟΥ 2010

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΕΤΗΣΙΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ

Έκθεση του ανεξάρτητου ελεγκτή

Ισολογισμός της 31ης Δεκεμβρίου 2010

Λογαριασμός οικονομικού αποτελέσματος για το οικονομικό έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2010

Πίνακας ταμειακών ροών για το οικονομικό έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2010

Κατάσταση μεταβολών των ιδίων κεφαλαίων για το οικονομικό έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2010

Λογιστικές μέθοδοι και σημειώσεις στις οικονομικές καταστάσεις

1.

Γενικά

2.

Κύριες λογιστικές μέθοδοι και παρουσίαση των οικονομικών καταστάσεων

3.

Σημειώσεις στον ισολογισμό

4.

Σημειώσεις στον λογαριασμό οικονομικού αποτελέσματος

5.

Στοιχεία εκτός ισολογισμού

Πληροφορίες σχετικά με τον προϋπολογισμό του οικονομικού έτους 2010

Ανεξάρτητη έκθεση αξιοπιστίας

Έκθεση του ανεξάρτητου ελεγκτή

Πρoς τη Διοίκηση

του Ευρωπαϊκού Ελεγκτικού Συνεδρίου

Διενεργήσαμε έλεγχο των συνημμένων οικονομικών καταστάσεων του Ευρωπαϊκού Ελεγκτικού Συνεδρίου, οι οποίες περιλαμβάνουν τον ισολογισμό της 31ης Δεκεμβρίου 2010, τον λογαριασμό οικονομικού αποτελέσματος, την κατάσταση μεταβολών των ιδίων κεφαλαίων και τον πίνακα ταμειακών ροών για το οικονομικό έτος που έληξε την ημερομηνία αυτή, καθώς και περίληψη των κύριων λογιστικών μεθόδων και λοιπές επεξηγηματικές σημειώσεις, τα οποία παρουσιάζονται στις σελίδες 4 έως και 15.

Ευθύνη της Διοίκησης σχετικά με τις οικονομικές καταστάσεις

Η διοίκηση του Ευρωπαϊκού Ελεγκτικού Συνεδρίου φέρει την ευθύνη της κατάρτισης και ακριβοδίκαιης παρουσίασης των εν λόγω οικονομικών καταστάσεων, σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ, Ευρατόμ) αριθ. 1605/2002 του Συμβουλίου, της 25ης Ιουνίου 2002, τον κανονισμό (ΕΚ, Ευρατόμ) αριθ. 2342/2002 της Επιτροπής, της 23ης Δεκεμβρίου 2002, για τη θέσπιση λεπτομερών κανόνων εφαρμογής του εν λόγω κανονισμού του Συμβουλίου, καθώς και τους λογιστικούς κανόνες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και για τον εσωτερικό έλεγχο του είδους αυτού, όπως τον ορίζει η διοίκηση, είναι αναγκαίο να καθίσταται δυνατή η κατάρτιση οικονομικών καταστάσεων που να μην περιλαμβάνουν ουσιώδεις, ανακρίβειες οφειλόμενες σε απάτη ή σε σφάλμα.

Ευθύνη του «Réviseur d’entreprises agréé»

Η ευθύνη μας συνίσταται στη διατύπωση γνώμης, βάσει του ελέγχου μας, σχετικά με τις εν λόγω οικονομικές καταστάσεις. Ο έλεγχός μας διενεργήθηκε σύμφωνα με τα διεθνή ελεγκτικά πρότυπα, όπως αυτά έχουν εγκριθεί από την Commission de Surveillance du Secteur Financier (Επιτροπή εποπτείας του χρηματοπιστωτικού τομέα). Σύμφωνα με τα πρότυπα αυτά, απαιτείται συμμόρφωση με τις δεοντολογικές απαιτήσεις, καθώς και σχεδιασμός και διενέργεια του ελέγχου προκειμένου να αποκομίζεται εύλογη βεβαιότητας σχετικά με το κατά πόσο οι οικονομικές καταστάσεις δεν περιλαμβάνουν ουσιώδεις ανακρίβειες.

Ο έλεγχος συνεπάγεται την εφαρμογή διαδικασιών με στόχο τη συγκέντρωση αποδεικτικών στοιχείων ελέγχου σχετικά με τα ποσά και τις πληροφορίες που περιέχουν οι οικονομικές καταστάσεις. Η επιλογή των διαδικασιών εναπόκειται στην κρίση του «Réviseur d’entreprises agréé», συμπεριλαμβανομένης της εκτίμησης του κινδύνου ύπαρξης ουσιωδών ανακριβειών στις οικονομικές καταστάσεις, οφειλόμενων σε απάτη ή σε σφάλμα. Κατά την εν λόγω εκτίμηση κινδύνου, ο «Réviseur d’entreprises agréé» εξετάζει το σύστημα εσωτερικού ελέγχου σχετικά με την κατάρτιση και ακριβοδίκαιη παρουσίαση των οικονομικών καταστάσεων από την ελεγχόμενη μονάδα, προκειμένου να σχεδιάσει τις ενδεδειγμένες, υπό τις εκάστοτε συνθήκες, διαδικασίες ελέγχου, αλλά όχι με σκοπό να διατυπώσει γνώμη ως προς την αποτελεσματικότητα του συστήματος εσωτερικού ελέγχου της ελεγχόμενης μονάδας. Επίσης, ο έλεγχος του Συνεδρίου περιλαμβάνει αξιολόγηση της καταλληλότητας των λογιστικών μεθόδων που ακολουθούνται και του ευλόγου των λογιστικών εκτιμήσεων της διοίκησης, καθώς και αξιολόγηση της συνολικής παρουσίασης των οικονομικών καταστάσεων.

Θεωρούμε ότι τα αποδεικτικά στοιχεία ελέγχου που συγκεντρώσαμε είναι επαρκή και κατάλληλα ώστε να αποτελέσουν τη βάση διατύπωσης της ελεγκτικής γνώμης μας.

Γνώμη

Κατά τη γνώμη των ελεγκτών μας, οι οικονομικές καταστάσεις παρέχουν αληθή και ακριβοδίκαιη εικόνα της οικονομικής κατάστασης του Ευρωπαϊκού Ελεγκτικού Συνεδρίου την 31η Δεκεμβρίου 2010, καθώς και των ταμειακών ροών του για το οικονομικό έτος που έληξε την ημερομηνία αυτή, σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ, Ευρατόμ) αριθ. 1605/2002 του Συμβουλίου, της 25ης Ιουνίου 2002, τον κανονισμό (ΕΚ, Ευρατόμ) αριθ. 2342/2002 της Επιτροπής, της 23ης Δεκεμβρίου 2002, για τη θέσπιση λεπτομερών κανόνων εφαρμογής του εν λόγω κανονισμού του Συμβουλίου, καθώς και τους λογιστικούς κανόνες της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Λουξεμβούργο 16 Ιουνίου 2011.

PricewaterhouseCoopers SARL

Εκπροσωπούμενη από

Marianne WEYDERT

Ισολογισμός της 31ης Δεκεμβρίου 2010

(ευρώ)

Ενεργητικό

Σημ.

31 Δεκεμβρίου 2010

31 Δεκεμβρίου 2009

Ασώματες ακινητοποιήσεις

3.1.

479 144

401 216

Ενσώματες ακινητοποιήσεις

3.2.

37 919 629

36 554 342

Μακροπρόθεσμες απαιτήσεις

 

25

525

Σύνολο μη κυκλοφορούντος ενεργητικού

 

38 398 798

36 956 083

Βραχυπρόθεσμες απαιτήσεις

3.3.

531 239

965 208

Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα αυτών

3.4.

55 267 786

1 527 466

Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού

 

55 799 025

2 492 674

Σύνολο ενεργητικού

 

94 197 823

39 448 757


(ευρώ)

Παθητικό

Σημ.

31 Δεκεμβρίου 2010

31 Δεκεμβρίου 2009

Σωρευμένο έλλειμμα

 

–24 068 815

–22 012 092

Οικονομικό αποτέλεσμα του οικονομικού έτους - κέρδος+/ζημία-

 

57 113 695

–2 056 723

Κεφάλαιο

 

33 044 880

–24 068 815

Παροχές στο προσωπικό

3.5.

53 317 385

56 663 864

Λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις

3.6.

175 000

175 000

Σύνολο μακροπρόθεσμων υποχρεώσεων

 

53 492 385

56 838 864

Προβλέψεις για κινδύνους και επιβαρύνσεις

3.7.

650 000

Πληρωτέοι λογαριασμοί

3.8.

7 660 558

6 028 708

Σύνολο βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων

 

7 660 558

6 678 708

Σύνολο παθητικού

 

94 197 823

39 448 757

Οι συνοδευτικές σημειώσεις στις σελίδες 8 έως 15 αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα αυτών των οικονομικών καταστάσεων.

Λογαριασμός οικονομικού αποτελέσματος για το οικονομικό έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2010

(ευρώ)

 

Σημ.

2010

2009

Κεφάλαια που μεταφέρθηκαν από την Επιτροπή σε άλλα όργανα

4.1.

164 602 733

104 484 524

Έσοδα από διοικητικές πράξεις

4.2.

18 583 069

18 622 118

Λοιπά λειτουργικά έσοδα

4.3.

14 279

164 861

Σύνολο λειτουργικών εσόδων

 

183 200 081

123 271 503

Δαπάνες προσωπικού

4.5.

– 100 326 863

–92 264 980

Δαπάνες ακινητοποιήσεων

3.1. - 3.2. & 4.6.

–3 005 731

–3 393 154

Λοιπές διοικητικές δαπάνες

4.7.

–23 109 833

–22 890 737

Επιχειρησιακές δαπάνες

 

–29 665

– 102 110

Σύνολο λειτουργικών δαπανών

 

– 126 472 092

– 118 650 981

Πλεόνασμα/(έλλειμμα) από λειτουργικές δραστηριότητες

 

56 727 989

4 620 522

Χρηματοοικονομικά έσοδα

4.8.

53 017

59 266

Χρηματοοικονομικές δαπάνες

4.9.

–15 044

–15 125

Κίνηση συντάξεων (- δαπάνες, + έσοδα)

3.5. & 4.10.

347 733

–6 721 386

Πλεόνασμα/(έλλειμμα) από μη λειτουργικές δραστηριότητες

 

385 706

–6 677 245

Οικονομικό αποτέλεσμα του οικονομικού έτους

 

57 113 695

–2 056 723

Οι συνοδευτικές σημειώσεις στις σελίδες 8 έως 15 αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα αυτών των οικονομικών καταστάσεων.

Πίνακας ταμειακών ροών για το οικονομικό έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2010

(ευρώ)

 

2010

2009

Οικονομικό αποτέλεσμα του οικονομικού έτους

57 113 695

–2 056 723

Λειτουργικές δραστηριότητες - Προσαρμογές

 

 

Απόσβεση (ασώματες ακινητοποιήσεις)

215 031

184 798

Απόσβαση (ενσώματες ακινητοποιήσεις)

2 780 834

3 206 079

Αύξηση/(μείωση) των προβλέψεων για κινδύνους και υποχρεώσεις

– 650 000

650 000

Αύξηση/(μείωση) σχετικά με τη μείωση αξίας για επισφαλείς απαιτήσεις

–1 790

Αύξηση/(μείωση) των μακροπρόθεσμων απαιτήσεων

500

Αύξηση/(μείωση) των βραχυπρόθεσμων απαιτήσεων

441 676

492 568

Αύξηση/(μείωση) των απαιτήσεων έναντι οργανισμών της ΕΕ

–7 707

– 205

Αύξηση/(μείωση) άλλων μακροπρόθεσμων υποχρεώσεων

Αύξηση/(μείωση) των πληρωτέων λογαριασμών

1 616 394

–1 629 818

Αύξηση/(μείωση) των υποχρεώσεων σχετικά με οργανισμούς της ΕΕ

15 456

–88 476

Καθαρές ταμειακές ροές από λειτουργικές δραστηριότητες

61 525 879

756 433

Ταμειακές ροές από επενδυτικές δραστηριότητες

 

 

Κτήση ενσώματων και ασώματων ακινητοποιήσεων (-)

–4 448 946

–4 850 333

Πρόσοδοι από ενσώματες και ασώματες ακινητοποιήσεις (+)

(Κέρδη)/ζημίες από πώληση ακινήτων, εγκαταστάσεων και εξοπλισμού

9 866

2 275

Καθαρές ταμειακές ροές από επενδυτικές δραστηριότητες

–4 439 080

–4 848 058

Αύξηση/(μείωση) παροχών στο προσωπικό

–3 346 479

4 130 466

Καθαρή αύξηση/(μείωση) στα ταμειακά διαθέσιμα και τα ισοδύναμα αυτών

53 740 320

38 841

Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα αυτών κατά την έναρξη του οικονομικού έτους

1 527 466

1 488 625

Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα αυτών κατά το κλείσιμο του οικονομικού έτους

55 267 786

1 527 466

Οι συνοδευτικές σημειώσεις στις σελίδες 8 έως 15 αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα αυτών των οικονομικών καταστάσεων.

Κατάσταση μεταβολών των ιδίων κεφαλαίων για το οικονομικό έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2010

(ευρώ)

Κεφάλαιο

Σωρευθέν έλλειμμα

Οικονομικό αποτέλεσμα του οικονομικού έτους

Κεφάλαιο (σύνολο)

Υπόλοιπο στις 31 Δεκεμβρίου 2009

–22 012 092

–2 056 723

–24 068 815

Κατανομή του οικονομικού αποτελέσματος του προηγούμενου οικονομικού έτους

–2 056 723

2 056 723

Οικονομικό αποτέλεσμα του οικονομικού έτους

 

57 113 695

57 113 695

Υπόλοιπο στις 31 Δεκεμβρίου 2010

–24 068 815

57 113 695

33 044 880

Οι συνοδευτικές σημειώσεις στις σελίδες 8 έως 15 αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα αυτών των οικονομικών καταστάσεων.

Λογιστικές μέθοδοι και σημειώσεις στις οικονομικές καταστάσεις

1.    Γενικά

Το Ευρωπαϊκό Ελεγκτικό Συνέδριο (εφεξής «το Συνέδριο»), με έδρα το Λουξεμβούργο, ιδρύθηκε με τη συνθήκη των Βρυξελλών της 22ας Ιουλίου 1975 και άρχισε να λειτουργεί ως όργανο εξωτερικού ελέγχου της Ένωσης τον Οκτώβριο του 1977.

Αποστολή του Ευρωπαϊκού Ελεγκτικού Συνεδρίου

To Ευρωπαϊκό Ελεγκτικό Συνέδριο είναι το θεσμικό όργανο της ΕΕ που ιδρύθηκε από τη Συνθήκη προκειμένου να διενεργεί τον έλεγχο των οικονομικών της ΕΕ. Ως εξωτερικός ελεγκτής της ΕΕ, συμβάλλει στη βελτίωση της δημοσιονομικής διαχείρισής της και ενεργεί ως ο ανεξάρτητος θεματοφύλακας των οικονομικών συμφερόντων των πολιτών της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Το Συνέδριο παρέχει υπηρεσίες ελέγχου, μέσω των οποίων αξιολογεί την είσπραξη και τη χρησιμοποίηση των κονδυλίων της ΕΕ. Εξετάζει εάν οι χρηματοοικονομικές πράξεις καταχωρίστηκαν και παρουσιάστηκαν ορθά, εάν εκτελέστηκαν κατά τρόπο νόμιμο και κανονικό και εάν η διαχείρισή τους ασκήθηκε κατά τρόπο που να διασφαλίζει οικονομία, αποδοτικότητα και αποτελεσματικότητα. Το Συνέδριο κοινοποιεί τα αποτελέσματα των ελέγχων του μέσω σαφών, συναφών και αντικειμενικών εκθέσεων. Επίσης, γνωμοδοτεί επί ζητημάτων δημοσιονομικής διαχείρισης.

Το Συνέδριο προάγει την υποχρέωση λογοδοσίας και τη διαφάνεια και επικουρεί το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο στο πλαίσιο της εποπτείας της εκτέλεσης του προϋπολογισμού της ΕΕ, ιδίως κατά τη διαδικασία χορήγησης απαλλαγής. Το Συνέδριο δεσμεύεται να αποτελεί έναν αποτελεσματικό οργανισμό, ο οποίος να βρίσκεται στην πρώτη γραμμή των εξελίξεων στους τομείς του ελέγχου και της διοίκησης του δημόσιου τομέα.

Το οικονομικό έτος του Συνεδρίου αρχίζει την 1η Ιανουαρίου και λήγει την 31η Δεκεμβρίου.

2.    Κύριες λογιστικές μέθοδοι και παρουσίαση των οικονομικών καταστάσεων

2.1.   Βάση της παρουσίασης

Η λoγιστική τoυ Συνεδρίoυ τηρείται σύμφωνα με τις διατάξεις τoυ κανoνισμoύ (ΕΚ, Ευρατόμ) αριθ. 1605/2002 του Συμβουλίου, της 25ης Ιουνίου 2002, για τη θέσπιση του δημοσιονομικού κανονισμού που εφαρμόζεται στον γενικό προϋπολογισμό των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, καθώς και σύμφωνα με τον κανoνισμό (ΕΚ, Ευρατόμ) αριθ. 2342/2002 της Επιτροπής, της 23ης Δεκεμβρίου 2002, για τη θέσπιση λεπτομερών κανόνων εφαρμογής του εν λόγω δημοσιονομικού κανονισμού του Συμβουλίου.

Οι οικονoμικές καταστάσεις καταρτίζoνται σύμφωνα με τους λογιστικούς κανόνες της Ευρωπαϊκής Ένωσης (λογιστικοί κανόνες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής), οι οποίοι βασίζονται στα διεθνή λογιστικά πρότυπα του δημόσιου τομέα (IPSAS). Οι εν λόγω λογιστικοί κανόνες εγκρίνονται από τον υπόλογο της Επιτροπής, μετά από διαβούλευση με τα λοιπά θεσμικά όργανα.

2.2.   Αποτίμηση της αξίας των υπολοίπων και των πράξεων σε ξένα νομίσματα

Οι πράξεις σε ξένα νομίσματα μετατρέπονται σε ευρώ βάσει της ισοτιμίας που ίσχυε κατά την ημερομηνία της πράξης.

Τα συναλλαγματικά κέρδη και ζημίες που προκύπτουν από τον διακανονισμό πράξεων σε ξένο νόμισμα και από τη μετατροπή χρηματικών στοιχείων ενεργητικού και παθητικού που εκφράζονται σε ξένα νομίσματα, βάσει των συναλλαγματικών ισοτιμιών στο τέλος του οικονομικού έτους, αναγνωρίζονται στον λογαριασμό οικονομικού αποτελέσματος.

Τα υπόλοιπα χρηματικών στοιχείων ενεργητικού και παθητικού που εκφράζονται σε ξένα νομίσματα στο τέλος του έτους μετατρέπονται σε ευρώ, βάσει της ισοτιμίας που ίσχυε την 31η Δεκεμβρίου.

2.3.   Ασώματες και ενσώματες ακινητοποιήσεις

Οι ασώματες και ενσώματες ακινητοποιήσεις εμφανίζονται στο ιστορικό κόστος τους μείον τις αποσβέσεις/απαξιώσεις και απομειώσεις αξίας. Οι πράξεις χαμηλής αξίας, κάτω των 420 ευρώ, καταχωρίζονται λογιστικά ως δαπάνες κατά τη διάρκεια του έτους κτήσης. Τα στοιχεία ενεργητικού που παραδίδονται κατά τη διάρκεια του λογιστικού έτους, αλλά δεν έχουν πληρωθεί στο τέλος αυτού, καταχωρίζονται λογιστικά ως «τρέχουσες ακινητοποιήσεις». Στις τρέχουσες ακινητοποιήσεις περιλαμβάνονται επίσης σημαντικά κατασκευαστικά έργα που είναι ακόμη εν εξελίξει στο τέλος του οικονομικού έτους.

Οι απαξιώσεις/αποσβέσεις καταχωρίζονται λογιστικά σύμφωνα με τη γραμμική μέθοδο, με αφετηρία τον μήνα κτήσης και για την εκτιμώμενη διάρκεια της ωφέλιμης ζωής τους, ως εξής:

Ασώματες ακινητοποιήσεις (άδειες λογισμικών πληροφορικής)

4 έτη

Κτήρια

25 έτη ή αναμενόμενη ωφέλιμη διάρκεια ζωής

Εγκαταστάσεις, μηχανήματα και εργαλεία

4, 8 έτη

Έπιπλα και στόλος οχημάτων

4, 8, 10 έτη

Υλισμικό πληροφορικής

4 έτη

Διαρρύθμιση μισθωμένων κτηρίων

διάρκεια της μίσθωσης

Λοιπός εξοπλισμός και εγκαταστάσεις

4, 6, 8 έτη

Οι τρέχουσες ακινητοποιήσεις δεν υπόκεινται σε μείωση αξίας, δεδομένου ότι αυτά τα στοιχεία ενεργητικού δεν είναι ακόμη διαθέσιμα προς χρήση.

Μετά τη θέση σε ισχύ των λογιστικών κανόνων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, παραχωρήθηκε στον υπόλογο της Επιτροπής προσωρινή εξαίρεση σχετικά με τον λογιστικό κανόνα αριθ. 6 της Επιτροπής και τη μη κεφαλαιοποίηση των ασώματων ακινητοποιήσεων που αναπτύχθηκαν εσωτερικά. Η εν λόγω περίοδος λήγει στις 31 Δεκεμβρίου 2009. Κατά συνέπεια, από την 1η Ιανουαρίου 2010 οι ασώματες ακινητοποιήσεις που αναπτύχθηκαν εσωτερικά πρέπει να κεφαλαιοποιούνται, σύμφωνα με το διεθνές λογιστικό πρότυπο (IAS) αριθ. 38 και το πρότυπο IPSAS αριθ. 31. Το κόστος της έρευνας και το μη κεφαλαιοποιημένο κόστος ανάπτυξης υπολογίζονται ως μέσες δαπάνες προσωπικού.

2.4.   Παροχές στο προσωπικό

Οι παροχές στο προσωπικό αντιστοιχούν στα μελλοντικά συνταξιοδοτικά δικαιώματα των μελών του Συνεδρίου. Δυνάμει του άρθρου 19 του κανονισμού (ΕΟΚ, Ευρατόμ, ΕΚΑΧ) αριθ. 2290/77 του Συμβουλίου, της 18ης Οκτωβρίου 1977, περί του καθορισμού του καθεστώτος χρηματικών απολαβών των μελών του Ελεγκτικού Συνεδρίου (ΕΕ L 268 της 20.10.1977, σ. 1), οι παροχές που προβλέπονται από το εν λόγω συνταξιοδοτικό καθεστώς επιβαρύνουν τον προϋπολογισμό της Ένωσης και τα κράτη μέλη εγγυώνται από κοινού την καταβολή τους.

Η υποχρέωση για τις εν λόγω μελλοντικές καταβολές συντάξεων καταχωρίζεται λογιστικά και παρουσιάζεται σύμφωνα με τον λογιστικό κανόνα της Επιτροπής αριθ. 12 «Παροχές στο προσωπικό». Η μέθοδος που χρησιμοποιείται για τον υπολογισμό αυτής της υποχρέωσης λαμβάνει υπόψη τα χαρακτηριστικά του συνταξιοδοτικού καθεστώτος, όπως προβλέπεται στο λογιστικό πρότυπο IPSAS αριθ. 25.

Σύμφωνα με το λογιστικό πρότυπο IPSAS αριθ. 25, το κόστος των παροχών μετά την έξοδο από την υπηρεσία πρέπει να εκτιμάται στο παρόν, ήτοι κατά τη χρονική στιγμή της απόκτησης των συνταξιοδοτικών δικαιωμάτων του μέλους. Η αναλογιστική δέσμευση αποτιμάται σε συνεχή βάση, λαμβάνοντας υπόψη τόσο τις υποσχέσεις παροχών κατά τη διάρκεια της ενεργού επαγγελματικής ζωής όσο και τις προβλεπόμενες μισθολογικές αυξήσεις. Η αναλογιστική μέθοδος αποτίμησης που χρησιμοποιείται για τον υπολογισμό αυτής της υποχρέωσης είναι η «μέθοδος της προβεβλημένης πιστωτικής μονάδας».

Η υποχρέωση μειώνεται κατά το εκτιμώμενο ποσό των φόρων που θα επιβληθούν στις μελλοντικές πληρωμές συντάξεων, δεδομένου ότι οι εν λόγω φόροι επιστρέφουν ως έσοδα στον προϋπολογισμό της ΕΕ.

Η συνταξιοδοτική υποχρέωση επανυπολογίζεται ετησίως κατά την ημερομηνία κλεισίματος του ισολογισμού. Στον λογαριασμό οικονομικού αποτελέσματος, η συνταξιοδοτική δαπάνη για το οικονομικό έτος περιλαμβάνει τις συντάξεις που καταβλήθηκαν κατά τη διάρκεια του οικονομικού έτους και την προσαρμογή της συνταξιοδοτικής υποχρέωσης στο τέλος του έτους, και στις δύο περιπτώσεις χωρίς φόρους. Αναλογιστικά κέρδη και ζημίες καταλογίζονται στον λογαριασμό οικονομικού αποτελέσματος.

Όσον αφορά πιθανά «περιουσιακά στοιχεία του συνταξιοδοτικού καθεστώτος», επί του παρόντος η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν έχει διαθέσει περιουσιακά στοιχεία για τη χρηματοδότηση συνταξιοδοτικών υποχρεώσεων.

2.5.   Προβλέψεις για κινδύνους και επιβαρύνσεις

Οι προβλέψεις για κινδύνους και επιβαρύνσεις στοχεύουν στην κάλυψη ζημιών ή χρεών των οποίων η φύση καθορίζεται σαφώς και τα οποία, κατά την ημερομηνία κλεισίματος του ισολογισμού, είναι είτε πιθανά είτε βέβαια, αλλά το ύψος τους και η ημερομηνία κατά την οποία θα προκύψουν δεν έχουν καθοριστεί.

2.6.   Λογιστική καταχώριση δαπανών

Οι πράξεις και τα γεγονότα αναγνωρίζονται στις οικονομικές καταστάσεις της περιόδου την οποία αφορούν. Στο τέλος της λογιστικής περιόδου, τα δεδουλευμένα έξοδα καταλογίζονται βάσει του όγκου των παραδοθέντων αγαθών ή των παρασχεθεισών υπηρεσιών.

Αντίθετα, ορισμένες πληρωμές πραγματοποιηθείσες κατά το τρέχον έτος αφορούν μεταγενέστερες περιόδους και αναγνωρίζονται ως έξοδα μελλοντικών χρήσεων ώστε να συμπεριληφθούν στην (στις) επόμενη(-ες) λογιστική(-ές) περίοδο(περιόδους).

Ο υπολογισμός των δεδουλευμένων εξόδων και των εξόδων μελλοντικών χρήσεων στο τέλους του οικονομικού έτους ονομάζεται διαδικασία διαχωρισμού των οικονομικών ετών, μια διαδικασία για την οποία έχουν αναπτυχθεί λεπτομερής μεθοδολογία και πρακτικές κατευθυντήριες οδηγίες.

3.    Σημειώσεις στον ισολογισμό

3.1.   Ασώματες ακινητοποιήσεις

Οι κινήσεις ασώματων ακινητοποιήσεων κατά το οικονομικό έτος 2010 ήταν οι εξής:

(ευρώ)

 

Ακαθάριστη λογιστική αξία την 1η Ιανουαρίου 2010

Κτήσεις

Εκχωρήσεις

Ακαθάριστη λογιστική αξία στις 31 Δεκεμβρίου 2010

Σωρευμένες αποσβέσεις στις 31 Δεκεμβρίου 2010

Καθαρή λογιστική αξία στις 31 Δεκεμβρίου 2010

Λοιπά λογισμικά υπολογιστών

798 102

292 959

1 091 061

– 611 917

479 144

Σύνολο

798 102

292 959

1 091 061

– 611 917

479 144

Το 2010 δεν έπρεπε να είχε καταλογιστεί κανένα ποσό ασώματων ακινητοποιήσεων που είχαν αναπτυχθεί εσωτερικά.

Τα κατωτέρω ποσά καταλογίστηκαν ως δαπάνες:

(ευρώ)

 

2010

Κόστος έρευνας

349 850

Μη κεφαλαιοποιημένο κόστος ανάπτυξης

1 985 750

Αυτά τα δύο ποσά αποτελούν μέρος των «λοιπών διοικητικών δαπανών» και των «δαπανών προσωπικού».

3.2.   Ενσώματες ακινητοποιήσεις

Οι κινήσεις ενσώματων ακινητοποιήσεων κατά το οικονομικό έτος 2010 ήταν οι εξής:

(ευρώ)

 

Ακαθάριστη λογιστική αξία την 1η Ιανουαρίου 2010

Κτήσεις

Εκχωρήσεις και αναταξινομήσεις

Ακαθάριστη λογιστική αξία στις 31 Δεκεμβρίου 2010

Σωρευμένες αποσβέσεις στις 31 Δεκεμβρίου 2010

Καθαρή λογιστική αξία στις 31 Δεκεμβρίου 2010

Γήπεδα

776 630

776 630

776 630

Κτήρια

53 474 631

61 168

4 452 077

57 987 876

–28 275 576

29 712 300

Εγκαταστάσεις και εξοπλισμός

196 329

18 378

–1 887

212 820

– 133 326

79 494

Υλισμικό πληροφορικής

4 694 988

382 255

–1 048 957

4 028 286

–3 138 312

889 974

Έπιπλα και οχήματα

2 083 199

152 677

– 165 812

2 070 064

–1 293 963

776 101

Λοιπός εξοπλισμός και εγκαταστάσεις

1 980 516

23 242

– 125 781

1 877 977

–1 761 769

116 208

Τρέχουσες ακινητοποιήσεις

6 502 732

3 518 267

–4 452 077

5 568 922

5 568 922

Σύνολο

69 709 025

4 155 987

–1 342 437

72 522 575

–34 602 946

37 919 629

Οι «τρέχουσες ακινητοποιήσεις» είναι στοιχεία ενεργητικού που έχουν παραδοθεί εν μέρει ή έχουν παραδοθεί αλλά δεν έχουν ακόμη τιμολογηθεί στο τέλος του οικονομικού έτους. Οι τρέχουσες ακινητοποιήσεις περιλαμβάνουν σημαντικά κατασκευαστικά έργα εν εξελίξει ακόμη στο τέλος του οικονομικού έτους. Με την αποδοχή της παράδοσης και την παραλαβή του τιμολογίου, τα σχετικά στοιχεία ανακατατάσσονται στον ορθό τίτλο.

Οι τρέχουσες ακινητοποιήσεις ανέρχονται σε 5 568 922 ευρώ στις 31 Δεκεμβρίου 2010, και αντιστοιχούν στις κατασκευαστικές εργασίες για το κτήριο K3, οι οποίες άρχισαν το 2010. Αυτό το έτος, οι εργασίες στον τομέα της υγείας και ασφάλειας για το κτήριο K1 (4 452 077 ευρώ) μεταφέρθηκαν από τον τίτλο «τρέχουσες ακινητοποιήσεις» στον τίτλο «κτήρια».

3.3.   Βραχυπρόθεσμες απαιτήσεις

(ευρώ)

 

31 Δεκεμβρίου 2010

31 Δεκεμβρίου 2009

Τρέχουσες απαιτήσεις κυρίως λόγω μεταφοράς εθνικών συνταξιοδοτικών δικαιωμάτων από το προσωπικό

27 286

398 142

Διάφορες απαιτήσεις που συνδέονται κυρίως με τη μισθοδοσία και τις προκαταβολές εξόδων αποστολής

131 388

367 360

Έξοδα μελλοντικών χρήσεων για μισθώσεις κτηρίων και συμβάσεις ΤΠ

288 122

197 446

Καταβλητέες επιβαρύνσεις σε υπηρεσίες της ΕΕ

74 476

0

Απαιτήσεις από υπηρεσίες της ΕΕ

9 967

2 260

Σύνολο

531 239

965 208

3.4.   Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα αυτών

(ευρώ)

 

31 Δεκεμβρίου 2010

31 Δεκεμβρίου 2009

Ταμείο μικροεξόδων

1 000

1 000

Τρεχούμενος τραπεζικός λογαριασμός

3 152 174

1 526 466

Καταπιστευματικός λογαριασμός

52 114 612

0

Σύνολο

55 267 786

1 527 466

Στις 27 Ιανουαρίου 2010, το Ευρωπαϊκό Ελεγκτικό Συνέδριο άνοιξε καταπιστευματικό λογαριασμό στο Λουξεμβούργο, στην τράπεζα Banque et Caisse d’Epargne de l’Etat. Αυτός ο καταπιστευματικός λογαριασμός παρέχει στο Ευρωπαϊκό Ελεγκτικό Συνέδριο τη δυνατότητα να διαχειρίζεται τον προϋπολογισμό που του χορήγησε η αρμόδια για τον προϋπολογισμό αρχή σχετικά με το έργο ανέγερσης του κτηρίου K3 (βλέπε σημείο 5.3).

Το Ευρωπαϊκό Ελεγκτικό Συνέδριο χρησιμοποιεί τον καταπιστευματικό λογαριασμό μόνον υπό ορισμένους όρους που προβλέπει η σύμβαση που συνήψε με την Banque et Caisse d’Epargne de l’Etat στο Λουξεμβούργο.

Οι πληρωμές από αυτόν τον καταπιστευματικό λογαριασμό πραγματοποιούνται αποκλειστικά στον επιχειρησιακό τραπεζικό λογαριασμό της κοινοπραξίας που ενεργεί ως υπεύθυνος του έργου. Αυτός ο επιχειρησιακός λογαριασμός χρησιμοποιείται αποκλειστικά από τον υπεύθυνο του έργου για την εξόφληση των τιμολογίων των κατασκευαστριών εταιρειών. Το αρχικό ποσό που μεταβιβάστηκε στον καταπιστευματικό λογαριασμό ανερχόταν σε 52 107 202,11 ευρώ, το οποίο απέφερε τόκους ύψους 7 410,25 ευρώ.

3.5.   Παροχές στο προσωπικό

Η πρόβλεψη για τις μελλοντικές υποχρεώσεις καταβολής συντάξεων δεν περιλαμβάνει τους φόρους που θα εισπραχθούν επί των μελλοντικών πληρωμών συντάξεων (βλέπε επίσης σημείο 2.4).

(ευρώ)

 

31 Δεκεμβρίου 2010

31 Δεκεμβρίου 2009

Μεικτό ποσό

65 315 919

68 741 798

Φορολογικός συντελεστής (%)

18,37

17,57

Φόροι

11 998 534

12 077 934

Καθαρό ποσό άνευ φόρων

53 317 385

56 663 864

Διακύμανση των καθαρών υποχρεώσεων για συντάξεις

–3 346 479

4 130 466

Το συνταξιοδοτικό πρόγραμμα των μελών είναι πρόγραμμα καθορισμένων παροχών. Οι καθορισμένες παροχές που προβλέπονται στο πλαίσιο αυτό είναι οι εξής:

μεταβατική αποζημίωση (καταβαλλόμενη στο τέλος της θητείας για χρονική περίοδο τριών ετών),

σύνταξη εξόδου από την υπηρεσία,

σύνταξη και επίδομα αναπηρίας,

Σύνταξη επιζώντος (καταβαλλόμενη μετά τον θάνατο μέλους, ανεξαρτήτως εάν αυτός επέλθει πριν ή μετά τη συνταξιοδότησή του).

Οι κατηγορίες δικαιούχων για τις οποίες πρέπει να υπολογιστεί η υποχρέωση καταβολής συντάξεων είναι οι ακόλουθες:

ενεργά μέλη,

μη ενεργά μέλη στα οποία καταβάλλεται μεταβατική αποζημίωση,

μη ενεργά μέλη μετά τη λήξη της μεταβατικής περιόδου (ετεροχρονισμένη συνταξιοδότηση),

μέλη που έχουν συνταξιοδοτηθεί,

μέλη με μόνιμη αναπηρία,

μέλη με προσωρινή αναπηρία,

επιζώντες σύζυγοι,

ορφανά τέκνα.

Ο υπολογισμός της υποχρέωσης πραγματοποιείται από την Ευρωπαϊκή Στατιστική Υπηρεσία, η οποία επικουρείται από ανεξάρτητο ειδικευμένο εμπειρογνώμονα όσον αφορά την εφαρμογή της μεθόδου και τον ορισμό των αντίστοιχων αναλογιστικών υποθέσεων.

Η εκτίμηση της συνταξιοδοτικής υποχρέωσης προϋποθέτει τη χρήση μεταβλητών συνδεόμενων με οικονομικές και δημογραφικές πτυχές. Οι τιμές των εν λόγω μεταβλητών μπορούν να βασίζονται στη συλλογή πληροφοριών, να είναι αποτέλεσμα εκτιμήσεων ή ακόμη και να ορίζονται αυθαίρετα.

Μεταξύ των κυριότερων αναλογιστικών υποθέσεων συγκαταλέγονται το εκτιμώμενο ονομαστικό προεξοφλητικό επιτόκιο, 4,4 % τον Δεκέμβριο του 2010, ο προσδοκώμενος μακροπρόθεσμος πληθωρισμός, 1,9 % τον Δεκέμβριο του 2010 και η γενική αύξηση μισθών, 0 % τον Δεκέμβριο του 2010. Τον Δεκέμβριο του 2009, οι τιμές των μεταβλητών αυτών ήταν 4,1 %, 2,3 % και 0 % αντίστοιχα.

Η διακύμανση της μεικτής υποχρέωσης για συνταξιοδοτικά δικαιώματα κατά τη διάρκεια του 2010 οφείλεται, κυρίως, στη μεταβολή του πραγματικού προεξοφλητικού επιτοκίου (2,5 % τον Δεκέμβριο του 2010 και 1,8 % τον Δεκέμβριο του 2009). Η εξέλιξη αυτή μπορεί να ερμηνευθεί ως ακολούθως:

(ευρώ)

 

2010

2009

Μεικτές συνταξιοδοτικές υποχρεώσεις στην αρχή του οικονομικού έτους

 

68 741 798

 

63 730 921

Μεταβολές των υποχρεώσεων λόγω νέων δικαιούχων

 

1 225 850

 

0

Μεταβολές των υποχρεώσεων συνδεόμενες με τα χαρακτηριστικά του σταθερού πληθυσμού

 

1 001 771

 

3 958 178

Κόστος υπηρεσίας του «σταθερού» πληθυσμού

4 369 423

 

5 614 685

 

Κόστος τόκων του «σταθερού» πληθυσμού

2 923 684

 

2 510 704

 

Συντάξεις καταβληθείσες στη διάρκεια του έτους

–3 520 106

 

–2 977 454

 

Αναλογιστικά κέρδη και ζημίες με βάση την πείρα

–2 771 230

 

–1 189 757

 

Αποκλίσεις στα αναλογιστικά κέρδη και ζημίες λόγω μεταβολών των αναλογιστικών υποθέσεων

 

–5 653 500

 

1 052 699

Επιτόκιο

–5 653 500

 

3 295 980

 

Πίνακας θνησιμότητας

0

 

0

 

Γενική αύξηση μισθών

0

 

–2 243 281

 

Άλλες μεταβολές αναλογιστικών υποθέσεων

0

 

0

 

Αποκλίσεις στα αναλογιστικά κέρδη και ζημίες λόγω μεταβολών μεθόδου και άλλων μεταβολών

 

0

 

0

Μεικτές συνταξιοδοτικές υποχρεώσεις στο τέλος του οικονομικού έτους

 

65 315 919

 

68 741 798

Το «κόστος υπηρεσίας» αντικατοπτρίζει την πραγματική αξία των πρόσθετων συνταξιοδοτικών δικαιωμάτων, τα οποία απέκτησαν ενεργά μέλη και συνδέονται με την υπηρεσία κατά τη διάρκεια του έτους.

Το «κόστος τόκων» αντικατοπτρίζει την αύξηση της ηλικίας των μη συνταξιοδοτηθέντων μελών. Η ηλικία των μελών αυξάνεται και το χρονικό διάστημα που μεσολαβεί μεταξύ της νέας ημερομηνίας αποτίμησης και της ημερομηνίας κατά την οποία θα λάβουν τις μελλοντικές παροχές τους μειώνεται κατά ένα έτος.

Οι «καταβληθείσες στη διάρκεια του έτους συντάξεις» είναι οι πληρωμές που πραγματοποιήθηκαν κατά τη διάρκεια του έτους και αναλύονται στο σημείο 4.10.

Τα «αναλογιστικά κέρδη και ζημίες» προκύπτουν από τις διαφορές μεταξύ των προσδοκώμενων βάσει των υποθέσεων για το επόμενο οικονομικό έτος και των πραγματικών εξελίξεων κατά τη διάρκεια του οικονομικού έτους. Η μεγάλη μεταβολή του πραγματικού προεξοφλητικού επιτοκίου (=ονομαστικό προεξοφλητικό επιτόκιο 4,4 % μείον αναμενόμενος μακροπρόθεσμος πληθωρισμός 1,9 %) έχει ως αποτέλεσμα τη μείωση των μεικτών υποχρεώσεων για συνταξιοδοτικά δικαιώματα το 2010 (68 741 798 ευρώ το 2009 σε σύγκριση με 65 315 919 ευρώ το 2010).

3.6.   Λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις

Το ποσό των 175 000 ευρώ οφείλεται συμβατικά κατά τη λήξη της μίσθωσης του κτηρίου Κ9.

3.7.   Πρόβλεψη για κινδύνους και επιβαρύνσεις

Μετά τη δικαίωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην προσφυγή της κατά της απόφασης του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου σχετικά με την προσαρμογή των αποδοχών των υπαλλήλων της ΕΕ, η πρόβλεψη ύψους 650 000 ευρώ, της 31ης Δεκεμβρίου 2009, χρησιμοποιήθηκε για την εκταμίευση των οφειλόμενων ποσών το 2010, η οποία αποτέλεσε απόρροια της απόφασης του Δικαστηρίου.

3.8.   Πληρωτέοι λογαριασμοί

(ευρώ)

 

31 Δεκεμβρίου 2010

31 Δεκεμβρίου 2009

Τρέχουσες οφειλές

784 111

548 543

Διάφορες οφειλές σχετικές με τη μισθοδοσία και το προσωπικό

469 459

425 994

Δεδουλευμένα έξοδα - εκτός θεσμικών οργάνων της ΕΕ

5 484 673

4 161 463

Δεδουλευμένα έξοδα - θεσμικά όργανα της ΕΕ

888 211

874 060

Πληρωτέοι λογαριασμοί προς ενοποιημένες υπηρεσίες της ΕΕ, κυρίως προς το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο

34 104

18 648

Σύνολο

7 660 558

6 028 708

4.    Σημειώσεις στον λογαριασμό οικονομικού αποτελέσματος

4.1.

«Κεφάλαια που μεταφέρθηκαν από την Επιτροπή σε άλλα όργανα»: το ποσό αντιστοιχεί στις μηνιαίες αιτήσεις καταβολής κεφαλαίων που απευθύνει το Συνέδριο προς την Επιτροπή για την επανατροφοδότηση του τραπεζικού λογαριασμού του. Το 2010 μεταφέρθηκε ποσό ύψους 55 619 892 ευρώ για την ανέγερση του κτηρίου K3.

4.2.

«Έσοδα από διοικητικές πράξεις»: ο τίτλος αυτός αποτελείται, κυρίως, από κρατήσεις φόρων και εισφορών κοινωνικής ασφάλισης επί των αποδοχών των μελών και του προσωπικού.

4.3.

Τα «λοιπά λειτουργικά έσοδα» προέρχονται, μεταξύ άλλων, από κέρδη από τις συναλλαγματικές ισοτιμίες.

4.4.

Τα έσοδα που προέκυψαν από συναλλαγματικές και μη συναλλαγματικές πράξεις έχουν ως εξής:

(ευρώ)

 

2010

Έσοδα που προέκυψαν από συναλλαγματικές πράξεις

22 440

Έσοδα που προέκυψαν από μη συναλλαγματικές πράξεις

183 177 641

Συνολικά έσοδα

183 200 081

4.5.

Οι «δαπάνες προσωπικού» περιλαμβάνουν τις αποδοχές των μελών, του μόνιμου προσωπικού, των συμβασιούχων και των εκτάκτων υπαλλήλων. Οι μεταβατικές αποζημιώσεις πρώην μελών και οι φόροι επί των συντάξεων και των μεταβατικών αποζημιώσεων των μελών περιλαμβάνονται επίσης στη θέση «κίνηση συντάξεων» (βλέπε σημείο 4.10).

4.6.

Οι «δαπάνες ακινητοποιήσεων» αντιστοιχούν στην απαξίωση/απόσβεση των ενσώματων και ασώματων ακινητοποιήσεων.

4.7.

Τα σημαντικότερα στοιχεία της θέσης «λοιπές διοικητικές δαπάνες» ήταν τα εξής:

επιβαρύνσεις που αφορούν τη μίσθωση κτηρίων και τα συναφή έξοδα,

ΤΠ και τηλεπικοινωνίες,

έξοδα αποστολών,

υπηρεσίες καθαρισμού και ασφάλειας.

4.8.

Τα «χρηματοοικονομικά έσοδα» είναι ο τραπεζικός τόκος που απέφερε ο τρεχούμενος λογαριασμός του Συνεδρίου.

4.9.

Οι «χρηματοοικονομικές δαπάνες» είναι τα τραπεζικά έξοδα που καταβλήθηκαν από τον τρεχούμενο λογαριασμό του Συνεδρίου.

4.10.

Η θέση «κίνηση συντάξεων» περιλαμβάνει όλες τις δαπάνες που συνδέονται με τις συντάξεις των μελών του Συνεδρίου. Οι δαπάνες αυτές καλύπτουν τις συντάξεις και τις μεταβατικές αποζημιώσεις που καταβλήθηκαν κατά τη διάρκεια του έτους, καθώς και την προσαρμογή, στο τέλος του έτους, της υποχρέωσης για όλες τις μελλοντικές υποχρεώσεις καταβολής συντάξεων.

(ευρώ)

 

2010

2009

Διακύμανση της καθαρής υποχρέωσης για συνταξιοδοτικά δικαιώματα των μελών

–3 346 479

4 130 466

Καταβληθείσες ισόβιες συντάξεις

2 146 438

2 020 586

Καταβληθείσες συντάξεις επιζώντων

380 799

356 249

Καταβληθείσες μεταβατικές αποζημιώσεις

920 878

542 642

Καταβληθείσες συντάξεις αναπηρίας

71 991

57 977

Υποσύνολο συντάξεων καταβληθεισών κατά τη διάρκεια του έτους

3 520 106

2 977 454

Διορθωτικός συντελεστής

153 662

165 722

Παρακρατηθέντες φόροι επί των πληρωμών

– 675 022

– 552 256

Σύνολο κίνησης συντάξεων

– 347 733

6 721 386

5.    Στοιχεία εκτός ισολογισμού

5.1.   Υπό αίρεση στοιχεία ενεργητικού

Οι ακόλουθες τραπεζικές εγγυήσεις συστάθηκαν από προμηθευτές συνεπεία συμβατικών υποχρεώσεων:

(ευρώ)

 

31 Δεκεμβρίου 2010

31 Δεκεμβρίου 2009

Γραφείο ταξιδίων

50 000

100 000

Ανακαίνιση του κτηρίου K1

545 951

545 951

Διαχείριση έργου - κτήριο K3

3 424 120

578 000

Μίσθωση οχημάτων

60 000

75 000

Ασφαλιστική εταιρεία

1 361

Τηλεπικοινωνίες

20 000

20 000

Σύνολο

4 100 071

1 320 312

5.2.   Αναλήψεις υποχρεώσεων για μελλοντικές χρηματοδοτήσεις

(ευρώ)

 

31 Δεκεμβρίου 2010

31 Δεκεμβρίου 2009

Συμβάσεις χρηματοδοτικής μίσθωσης κτηρίων

7 840 772

11 683 829

Συμβάσεις χρηματοδοτικής μίσθωσης υλικού ΤΠ, αυτοκινήτων και άλλου εξοπλισμού

884 379

1 001 910

Υποσύνολο

8 725 151

12 685 739

Αναλήψεις υποχρεώσεων για πιστώσεις που δεν έχουν ακόμη χρησιμοποιηθεί — RAL ( απομένουν προς εκκαθάριση) —, μετά την αφαίρεση των δεδουλευμένων εξόδων για το 2010

11 439 075

56 918 665

Σύνολο

20 164 226

69 604 404

Οι αναλήψεις υποχρεώσεων που απομένουν προς εκκαθάριση (RAL) είναι στοιχείο της λογιστικής του προϋπολογισμού που αντιστοιχεί στην αξία των εκκρεμών αναλήψεων υποχρεώσεων. Πρόκειται για τη διαφορά μεταξύ των υποχρεώσεων που έχουν αναληφθεί και των πληρωμών, η οποία οφείλεται στη χρονική υστέρηση μεταξύ της ανάληψης μιας υποχρέωσης και της πραγματοποίησης της σχετικής πληρωμής.

Η μείωση των αναλήψεων υποχρεώσεων που απομένουν προς εκκαθάριση σε σύγκριση με το προηγούμενο έτος οφείλεται στο ποσό που χρησιμοποιήθηκε για την κατασκευή του νέου κτηρίου K3.

5.3.   Κατασκευαστικά έργα του Συνεδρίου

Το Συνέδριο εγκαταστάθηκε το 1988 στο κτίριο των κεντρικών γραφείων (το κτήριο «K1»), το οποίο αγόρασε το 1990, καθώς και το οικόπεδο στο οποίο ανεγέρθηκε. Το 1999, το Συνέδριο υπέγραψε συμφωνία-πλαίσιο με το κράτος του Λουξεμβούργου, με την οποία του εκχωρήθηκε το δικαίωμα χρησιμοποίησης ενός δεύτερου οικοπέδου για περίοδο 49 ετών (ανανεώσιμη άπαξ) με σκοπό την ανέγερση επέκτασης (το κτήριο «K2») στην τιμή του ενός ευρώ. Ωστόσο, για την ανέγερση της δεύτερης επέκτασης, του κτηρίου «K3», λόγω των διαφορετικών διατάξεων υλοποίησης του έργου, κατέστη αναγκαία η σύναψη νέας συμφωνίας-πλαισίου μεταξύ του κράτους του Λουξεμβούργου και του Συνεδρίου, η οποία υπογράφηκε στις 22 Φεβρουαρίου 2008.

Όσον αφορά τα δύο οικόπεδα που προορίζονται για τις δύο προαναφερθείσες επεκτάσεις («K2» και «K3»), το κράτος τα πώλησε στο Συνέδριο στη συμβολική τιμή του ενός ευρώ. Το Συνέδριο, από την πλευρά του, εάν ποτέ εξετάσει το ενδεχόμενο εκχώρησης κάποιου από τα κτήρια σε τρίτο, εκτός των κοινοτικών θεσμικών οργάνων και οργανισμών, θα επιστρέψει το οικόπεδο στο κράτος στη συμβολική τιμή του ενός ευρώ. Το κράτος έχει επίσης δικαίωμα προαίρεσης για αγορά του κτηρίου σε τιμή που θα καθοριστεί από ανεξάρτητο εμπειρογνώμονα. Σε περίπτωση που το κράτος αποφασίσει να μην ασκήσει το δικαίωμα αυτό, θα εκχωρήσει το δικαίωμα χρήσης του οικοπέδου στους αγοραστές του κτηρίου.

Η χρήση κτηρίων γραφείων στο Λουξεμβούργο επιτρέπεται για δεκαπέντε έτη· στη συνέχεια πρέπει να εκσυγχρονίζονται ώστε να συμμορφώνονται με τα ισχύοντα πρότυπα στον τομέα της υγείας, της ασφάλειας και του περιβάλλοντος. Αυτές οι απαιτούμενες εργασίες στον τομέα της υγείας και ασφάλειας πραγματοποιήθηκαν στο κτήριο Κ1. Οι εργασίες ολοκληρώνονται, η δε οριστική παραλαβή τους επιβεβαιώθηκε τυπικά το 2010. Το κτήριο Κ2 άρχισε να χρησιμοποιείται τον Νοέμβριο του 2003 και, επομένως, διαθέτει άδεια λειτουργίας («autorisation d’exploitation») η οποία ισχύει έως το 2018.

Οι εργασίες ανέγερσης του κτηρίου K3 άρχισαν τον Μάρτιο του 2010. Η δεύτερη δόση της χρηματοδότησης, ύψους 11 εκατομμυρίων ευρώ (η πρώτη δόση που καταβλήθηκε το 2009 ανερχόταν σε 55 εκατομμύρια ευρώ), είχε εγγραφεί στον προϋπολογισμό του οικονομικού έτους 2010. Το 2010 καταβλήθηκε ποσό ύψους 1 361 544 ευρώ, η δε διαφορά ύψους 9 638 456 ευρώ περιλαμβάνεται στο «υπόλοιπο προς εκκαθάριση» (βλέπε σημείο 5.2). Η διαφορά αυτή καλύπτει συμβάσεις με κατασκευαστικές εταιρείες, οι οποίες υπεγράφησαν το 2010 ή πρόκειται να υπογραφούν το 2011. Στις 15 Ιουνίου 2009, σε συνέχεια ανοικτής πρόσκλησης υποβολής προσφορών, το Συνέδριο υπέγραψε σύμβαση παροχής υπηρεσιών με κοινοπραξία στην οποία ανατέθηκε η ευθύνη διαχείρισης του έργου της ανέγερσης του κτηρίου Κ3. Μεταξύ άλλων, ο υπεύθυνος του έργου έχει την ευθύνη της ανάθεσης και της υπογραφής συμβάσεων με κατασκευαστικές εταιρείες για λογαριασμό του Συνεδρίου, της παρακολούθησης της εκτέλεσης των εργασιών και του ελέγχου των σχετικών τιμολογίων πριν από την πληρωμή. Μετά τον έλεγχο των τιμολογίων και την έγκριση της εξόφλησής τους από τις αρμόδιες υπηρεσίες του Συνεδρίου, ο υπεύθυνος του έργου έχει την ευθύνη της πληρωμής των κατασκευαστικών εταιρειών. Στο πλαίσιο αυτό, ο υπεύθυνος του έργου αναλαμβάνει οικονομικές υποχρεώσεις έναντι των κατασκευαστικών εταιρειών. Ως αντίβαρο, η σύμβαση μεταξύ του Συνεδρίου και του υπευθύνου του έργου προβλέπει ότι το Συνέδριο οφείλει να έχει στη διάθεσή του επαρκή κεφάλαια, εντός των ορίων των διαθέσιμων πιστώσεων του προϋπολογισμού, για την κάλυψη των υποχρεώσεων του υπεύθυνου του έργου έναντι των κατασκευαστικών εταιρειών. Για τον σκοπό αυτό, το Συνέδριο υπέγραψε σύμβαση θεματοφυλακής με τοπική τράπεζα, για τη φύλαξη των κεφαλαίων που διαθέτει η αρμόδια για τον προϋπολογισμό αρχή. Μέσω της σύμβασης θεματοφυλακής προστατεύονται επίσης τα οικονομικά συμφέροντα της Ένωσης.

5.4.   Δυνητικές υποχρεώσεις για δικαστικές διαφορές

Καμία.

Πληροφορίες σχετικά με τον προϋπολογισμό του οικονομικού έτους 2010

A.   Υπολογισμός του αποτελέσματος του προϋπολογισμού

Το αποτέλεσμα του προϋπολογισμού του οικονομικού έτους υπολογίζεται βάσει των αριθμητικών στοιχείων της εκτέλεσης του προϋπολογισμού. Ο προϋπολογισμός του 2010 εγκρίθηκε στις 17 Δεκεμβρίου 2009. Η έκθεση σχετικά με τη δημοσιονομική και χρηματοοικονομική διαχείριση για το οικονομικό έτος 2010 δημοσιεύθηκε στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης αριθ. C 134 της 4ης Μαΐου 2011.

(ευρώ)

Πληρωμές από πιστώσεις του οικονομικού έτους

– 121 673 823

Πληρωμές από μεταφερθείσες πιστώσεις

–60 368 584

Πληρωμές από πιστώσεις που σχετίζονται με έσοδα για ειδικό προορισμό

– 320 649

Εντάλματα είσπραξης του οικονομικού έτους που εισπράχθηκαν κατά τη διάρκεια του οικονομικού έτους

18 927 934

Εντάλματα είσπραξης προηγούμενων οικονομικών ετών που εισπράχθηκαν κατά τη διάρκεια του οικονομικού έτους

140 989

Προσαρμογή όσον αφορά εντάλματα είσπραξης προηγούμενων οικονομικών ετών

– 288 038

Πιστώσεις πληρωμών που μεταφέρθηκαν στο επόμενο οικονομικό έτος

–16 665 339

Πιστώσεις μεταφερθείσες από προηγούμενα οικονομικά έτη

61 197 589

Προσαρμογή όσον αφορά τη μεταφορά εσόδων για ειδικό προορισμό

472 601

Αποτέλεσμα του προϋπολογισμού

– 118 577 320

Δεν υπήρξε συμπλήρωμα ούτε μείωση μεταξύ του αρχικού και του τελικού προϋπολογισμού.

B.   Συμφωνία του οικονομικού αποτελέσματος με το αποτέλεσμα του προϋπολογισμού

(ευρώ)

Λογαριασμός οικονομικού αποτελέσματος του οικονομικού έτους

57 113 695

Προσαρμογή για θέσεις που περιλαμβάνονται στο οικονομικό αποτέλεσμα, όχι όμως στο αποτέλεσμα του προϋπολογισμού

– 155 962 435

Διαφορά μεταξύ δεδουλευμένων εξόδων στο τέλος του προηγούμενου έτους και στο τέλος του τρέχοντος έτους

374 703

Κεφάλαια που ελήφθησαν από την Επιτροπή

– 164 602 734

Διαφορά όσον αφορά ανεξόφλητα τιμολόγια στο τέλος του έτους

958 325

Αποσβέσεις ασώματων και ενσώματων ακινητοποιήσεων

3 005 731

Διαφορά μεταξύ προβλέψεων

–3 996 479

Διαφορά όσον αφορά τις μειώσεις αξίας

0

Εντάλματα είσπραξης του τρέχοντος έτους που δεν έχουν εισπραχθεί ακόμη

–4 837

Πληρωμές από μεταφερθείσες πιστώσεις

60 368 584

Λοιπά

–52 081 747

Συναλλαγματικές διαφορές

16 019

Προσαρμογή για θέσεις που περιλαμβάνονται στο αποτέλεσμα του προϋπολογισμού, όχι όμως στο οικονομικό αποτέλεσμα

–19 728 580

Αγορές περιουσιακών στοιχείων (πληρωθείσες κατά τη διάρκεια του έτους)

–4 448 946

Εντάλματα είσπραξης προηγούμενων ετών που εισπράχθηκαν κατά τη διάρκεια του έτους

140 989

Πιστώσεις πληρωμών που μεταφέρθηκαν στο επόμενο οικονομικό έτος

–16 665 339

Ακύρωση μη χρησιμοποιηθεισών πιστώσεων πληρωμών που είχαν μεταφερθεί από το προηγούμενο έτος

829 005

Προσαρμογή όσον αφορά τη μεταφορά εσόδων για ειδικό προορισμό

472 602

Πληρωμές συντάξεων (πρόκειται για δημοσιονομικές πληρωμές οι οποίες, ωστόσο, καταχωρίζονται λογιστικά στις προβλέψεις)

0

Λοιπά

–56 891

Αποτέλεσμα του προϋπολογισμού

– 118 577 320

Ανεξάρτητη έκθεση αξιοπιστίας

Πρoς τη διοίκηση του

Ευρωπαϊκού Ελεγκτικού Συνεδρίου

Εξετάσαμε εάν οι χρηματοοικονομικοί πόροι που χορήγησε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή στο Ευρωπαϊκό Ελεγκτικό Συνέδριο (εφεξής «το Συνέδριο») χρησιμοποιήθηκαν για τους προβλεπόμενους σκοπούς και εάν οι ελεγκτικές διαδικασίες που θεσπίστηκαν από τους διατάκτες παρέχουν τις αναγκαίες εγγυήσεις ώστε να διασφαλίζεται η συμμόρφωση των χρηματοοικονομικών πράξεων με τους εφαρμοστέους κανόνες και κανονισμούς για τους χρηματοοικονομικούς πόρους που διατέθηκαν και χρησιμοποιήθηκαν για την περίοδο από την 1η Ιανουαρίου 2010 έως την 31η Δεκεμβρίου 2010.

Την ευθύνη για την τήρηση των βιβλίων και αρχείων, καθώς και για τη θέσπιση και συνεχή εφαρμογή κατάλληλων ελέγχων, φέρει η διοίκηση τoυ Συνεδρίoυ. Η ευθύνη μας συνίσταται στη διατύπωση γνώμης βάσει της εξέτασής μας.

Πραγματοποιήσαμε την εξέτασή μας σύμφωνα με το διεθνές πρότυπο σχετικά με τις δεσμεύσεις αξιοπιστίας «Assurance Engagements other than Audits or Reviews of Historical Financial Information» (ISAE 3000), όπως αυτό έχει εγκριθεί από την επιτροπή εποπτείας του χρηματοπιστωτικού τομέα (Commission de surveillance du secteur financier). Σύμφωνα με το εν λόγω πρότυπο, οφείλουμε να σχεδιάζουμε και να πραγματοποιούμε την εξέτασή μας κατά τρόπο ώστε να ανιχνεύεται με εύλογη βεβαιότητα κάθε περίπτωση πλημμελούς χρησιμοποίησης των πόρων η οποία πλήττει σημαντικά τα βιβλία του Συνεδρίου. Το έργο μας συνίστατο, πρωτίστως, στην εξέταση, βάσει δοκιμαστικών και δειγματοληπτικών ελέγχων, αποδεικτικών στοιχείων ελέγχου προκειμένου να υποστηριχθεί κατά πόσο:

οι πόροι που χορηγήθηκαν στο Συνέδριο χρησιμοποιήθηκαν για τους προβλεπόμενους σκοπούς,

οι ελεγκτικές διαδικασίες που θεσπίστηκαν παρέχουν τις αναγκαίες εγγυήσεις ώστε να διασφαλίζεται η συμμόρφωση των χρηματοοικονομικών πράξεων με τους εφαρμοστέους κανόνες και κανονισμούς.

Οι ακόλουθοι κανόνες και κανονισμοί υπήρξαν τα κριτήρια που χρησιμοποιήσαμε για την εξέτασή μας:

κανονισμός (ΕΚ, Ευρατόμ) αριθ. 1605/2002 του Συμβουλίου, της 25ης Ιουνίου 2002, για τη θέσπιση του δημοσιονομικού κανονισμού που εφαρμόζεται στον γενικό προϋπολογισμό (εφεξής «ο προϋπολογισμός») των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (εφεξής «ο δημοσιονομικός κανονισμός»).,

κανονισμός (ΕΚ, Ευρατόμ) αριθ. 2342/2002 της Επιτροπής, της 23ης Δεκεμβρίου 2002, για τη θέσπιση των κανόνων εφαρμογής του κανονισμού (ΕΚ, Ευρατόμ) αριθ. 1605/2002 του Συμβουλίου, της 25ης Ιουνίου 2002, για τη θέσπιση του δημοσιονομικού κανονισμού που εφαρμόζεται στον γενικό προϋπολογισμό των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (εφεξής «κανόνες εφαρμογής»),

απόφαση αριθ. 36/2007 τoυ Ευρωπαϊκού Ελεγκτικoύ Συνεδρίoυ σχετικά με τους εσωτερικoύς κανόνες για την εκτέλεση τoυ πρoϋπoλoγισμoύ του, που εγκρίθηκε στις 12 και τις 19 Ιουλίου 2007. Οι εν λόγω διατάξεις περιλαμβάνονται στις διαδικασίες που θεσπίστηκαν με τις συνθήκες, ή τις συμφωνίες που πραγματοποιήθηκαν δυνάμει αυτών, όσον αφορά την επιχειρησιακή διαδικασία που συνδέεται με την εκτέλεση τoυ πρoϋπoλoγισμoύ.

Συγκεκριμένα, χρησιμοποιήθηκαν ως κριτήρια οι εξής εσωτερικοί κανόνες:

Άρθρο 7 – Υπογραφές – «Καθένα από τα εμπλεκόμενα μέρη στην κατάρτιση, τον έλεγχο και την καταχώριση πράξεων για τη βεβαίωση ή την είσπραξη εσόδων ή για την ανάληψη ποσών και την πραγματοποίηση πληρωμών, υπογράφει και δηλώνει την ημερομηνία ανάμιξής του».

Άρθρο 9 – Κατασκευαστικά έργα – «Προτού εγκρίνει το Συνέδριο οποιαδήποτε συμβατική υποχρέωση σχετικά με τέτοιου είδους έργα, η υπεύθυνη υπηρεσία υποβάλλει επεξηγηματικό έγγραφο που να αιτιολογεί τη συμβατότητα του έργου με το δημοσιονομικό πλαίσιο».

Άρθρο 16 – Πραγματοποίηση πληρωμών – «Ο υπόλογος εκτελεί τις εντολές πληρωμής που ορίζονται στο άρθρο 80 του δημοσιονομικού κανονισμού αφού ελέγξει τις υποχρεωτικές λεπτομέρειες που αναφέρονται στα άρθρα 103, παράγραφος 1 και 104 των κανόνων εφαρμογής».

Άρθρο 23.1 – Μεταβιβάσεις πιστώσεων – «Δυνάμει του άρθρου 21 του δημοσιονομικού κανονισμού, καθορίζεται ειδικός προορισμός για τις πιστώσεις ανά τίτλο και κεφάλαιο· τα κεφάλαια υποδιαιρούνται περαιτέρω σε άρθρα και θέσεις».

Άρθρο 23.2 – Μεταβιβάσεις πιστώσεων – «Κάθε αίτημα για μεταβίβαση συνοδεύεται από διευκρινίσεις ως προς την ανεπάρκεια των πιστώσεων. Το αίτημα μεταβίβασης υπογράφεται από τον αρμόδιο διευθυντή».

Άρθρο 24 – Μεταφορές πιστώσεων – «Ο αρμόδιος διατάκτης καταρτίζει κατάσταση που παρουσιάζει το διαθέσιμο υπόλοιπο των αναλήψεων υποχρεώσεων· το υπόλοιπο αυτό προσαρμόζεται στους λογαριασμούς του προϋπολογισμού λαμβάνοντας υπόψη τις προς ακύρωση πιστώσεις και εμφαίνει τις προς μεταφορά πιστώσεις».

Άρθρο 26 – Απογραφή περιουσιακών στοιχείων – «Η απογραφή των ενσώματων ακινητοποιήσεων τηρείται σε βάση δεδομένων».

Άρθρο 27 – Ελάχιστες διαδικασίες διαχείρισης και εσωτερικού ελέγχου – «Οι διαδικασίες διαχείρισης και εσωτερικού ελέγχου καταρτίζονται από τους διατάκτες σύμφωνα με τα ελάχιστα πρότυπα εσωτερικού ελέγχου που ενέκρινε το Συνέδριο. Το αρμόδιο για τον προληπτικό έλεγχο άτομο (…) χειρίζεται κάθε πράξη του προϋπολογισμού (…). Εάν το αρμόδιο για τον προληπτικό έλεγχο άτομο βεβαιώσει ότι η εν λόγω πράξη πληροί τις απαιτήσεις του άρθρου 47 παράγραφος 3 των κανόνων εφαρμογής, την επικυρώνει και τεκμηριώνει την επικύρωσή της.»

Θεωρούμε ότι η εξέτασή μας παρέχει εύλογη βάση για τη διατύπωση της γνώμης μας.

Βάσει των εργασιών μας, όπως περιγράφονται στην παρούσα έκθεση, δεν υπέπεσε στην αντίληψή μας κανένα στοιχείο που να μας ωθεί να θεωρήσουμε ότι, από κάθε ουσιώδη πλευρά και βάσει των κριτηρίων που παρατέθηκαν ανωτέρω:

α)

οι πόροι που χορηγήθηκαν στο Συνέδριο δεν χρησιμοποιήθηκαν για τους προβλεπόμενους σκοπούς,

β)

οι ελεγκτικές διαδικασίες που θεσπίστηκαν δεν παρέχουν τις αναγκαίες εγγυήσεις ώστε να διασφαλίζεται η συμμόρφωση των χρηματοοικονομικών πράξεων με τους εφαρμοστέους κανόνες και κανονισμούς.

Μοναδικός στόχος της έκθεσής μας είναι ο αναφερόμενος στην πρώτη παράγραφο, καθώς και η ενημέρωσή σας. Η έκθεση δεν πρέπει να χρησιμοποιηθεί για οποιονδήποτε άλλο σκοπό, ούτε να κοινοποιηθεί σε τυχόν τρίτους, εκτός από τη δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Λουξεμβούργο 16 Ιουνίου 2011.

PricewaterhouseCoopers SARL

Réviseur d'entreprises

Εκπροσωπούμενη από

Marianne WEYDERT


Top