EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52011XC0707(01)

Ανακοίνωση υπόψη του Othman Ahmed Othman Al-Ghamdi που είχε προστεθεί στον κατάλογο που αναφέρεται στα άρθρα 2, 3 και 7 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 881/2002 του Συμβουλίου για την επιβολή συγκεκριμένων περιοριστικών μέτρων κατά ορισμένων προσώπων και οντοτήτων που συνδέονται με τον Οσάμα Μπιν Λάντεν, το δίκτυο της Αλ Κάιντα και τους Ταλιμπάν, δυνάμει του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 621/2011 της Επιτροπής

OJ C 199, 7.7.2011, p. 11–12 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

7.7.2011   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

C 199/11


Ανακοίνωση υπόψη του Othman Ahmed Othman Al-Ghamdi που είχε προστεθεί στον κατάλογο που αναφέρεται στα άρθρα 2, 3 και 7 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 881/2002 του Συμβουλίου για την επιβολή συγκεκριμένων περιοριστικών μέτρων κατά ορισμένων προσώπων και οντοτήτων που συνδέονται με τον Οσάμα Μπιν Λάντεν, το δίκτυο της Αλ Κάιντα και τους Ταλιμπάν, δυνάμει του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 621/2011 της Επιτροπής

2011/C 199/07

1.

Στην κοινή θέση 2002/402/ΚΕΠΠΑ (1) η Ένωση καλείται να διατάξει τη δέσμευση των κεφαλαίων και των οικονομικών πόρων του Οσάμα Μπιν Λάντεν, των μελών της οργάνωσης Αλ Κάιντα και των Ταλιμπάν και λοιπών προσώπων, ομάδων, επιχειρήσεων και άλλων οντοτήτων που συνδέονται μαζί τους, όπως αναφέρονται στον κατάλογο που καταρτίστηκε σύμφωνα με τις αποφάσεις ΣΑΗΕ 1267(1999) και 1333(2000) και ενημερώνονται τακτικά από την επιτροπή των ΗΕ που συστάθηκε δυνάμει της απόφασης ΣΑΗΕ 1267(1999).

Ο κατάλογος της εν λόγω επιτροπής των ΗΕ περιλαμβάνει:

την Αλ Κάιντα, τους Ταλιμπάν και τον Οσάμα Μπιν Λάντεν,

φυσικά ή νομικά πρόσωπα, οντότητες, φορείς και ομάδες που συνδέονται με την Αλ Κάιντα, τους Ταλιμπάν και τον Οσάμα Μπιν Λάντεν, και

νομικά πρόσωπα, οντότητες και φορείς που ανήκουν ή ελέγχονται από, ή στηρίζουν με οποιονδήποτε τρόπο, οποιαδήποτε από αυτά τα συνδεδεμένα πρόσωπα, τις οντότητες, τους φορείς και τις ομάδες.

Πράξεις ή δραστηριότητες που αποδεικνύουν ότι πρόσωπο, ομάδα, επιχείρηση ή οντότητα είναι «συνδεδεμένη με» την Αλ Κάιντα, τον Οσάμα Μπιν Λάντεν ή τους Ταλιμπάν περιλαμβάνουν:

α)

τη συμμετοχή στη χρηματοδότηση, στο σχεδιασμό, στην διευκόλυνση, στην προπαρασκευή ή στην εκτέλεση πράξεων ή δραστηριοτήτων από, σε συνδυασμό με, εξ ονόματος, για λογαριασμό, ή προς στήριξη της Αλ Κάιντα, των Ταλιμπάν ή του Οσάμα Μπιν Λάντεν, ή κάθε πυρήνα, φορέα, υποομάδα ή παραφυάδα αυτών,

β)

την προμήθεια, την πώληση ή τη μεταφορά όπλων και σχετικού υλικού σε αυτούς,

γ)

την στρατολόγηση υπέρ οιουδήποτε εξ αυτών, ή

δ)

τη στήριξη με οποιονδήποτε τρόπο πράξεων ή δραστηριοτήτων οποιουδήποτε εξ αυτών.

2.

Η επιτροπή του ΟΗΕ αποφάσισε στις 16 Ιουνίου 2011 να προσθέσει στον σχετικό κατάλογο τον Othman Ahmed Othman Al-Ghamdi, ο οποίος μπορεί να υποβάλει, ανά πάσα στιγμή, στην επιτροπή του ΟΗΕ, μαζί με κάθε αποδεικτικό έγγραφο, αίτηση για την επανεξέταση της απόφασης με την οποία συμπεριλαμβάνεται στον προαναφερόμενο κατάλογο του ΟΗΕ. Η αίτηση θα πρέπει να αποσταλεί στην παρακάτω διεύθυνση:

United Nations — Office of the Ombudsperson

Room TB-08041D

New York, NY 10017

UNITED STATES OF AMERICA

Τηλ. +1 2129632671

Φαξ +1 2129631300 / 3778

E-mail: ombudsperson@un.org

Για περισσότερες πληροφορίες: http://www.un.org/sc/committees/1267/delisting.shtml

3.

Πέραν της απόφασης των ΗΕ που αναφέρεται στο σημείο 2, η Επιτροπή εξέδωσε τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 621/2011 (2), ο οποίος τροποποιεί το παράρτημα Ι του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 881/2002 του Συμβουλίου για την επιβολή συγκεκριμένων περιοριστικών μέτρων κατά ορισμένων προσώπων και οντοτήτων που συνδέονται με τον Οσάμα Μπιν Λάντεν, το δίκτυο της Αλ Κάιντα και τους Ταλιμπάν (3). Η τροποποίηση που έγινε σύμφωνα με το άρθρο 7 παράγραφος 1 στοιχείο α) και το άρθρο 7α παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 881/2002, προσθέτει τον Othman Ahmed Othman Al-Ghamdi στον κατάλογο του παραρτήματος I του εν λόγω κανονισμού («Παράρτημα I»).

Ως εκ τούτου, τα ακόλουθα μέτρα του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 881/2002 εφαρμόζονται στα πρόσωπα και τις οντότητες που περιλαμβάνονται στο παράρτημα Ι:

1)

δέσμευση όλων των κεφαλαίων και οικονομικών πόρων που ανήκουν ή βρίσκονται στην ιδιοκτησία ή κατοχή των εν λόγω προσώπων και οντοτήτων, και απαγόρευση για καθένα από αυτά της διάθεσης κεφαλαίων και οικονομικών πόρων στα εν λόγω πρόσωπα και οντότητες ή προς όφελος αυτών, αμέσως ή εμμέσως (άρθρα 2 και 2α (4)), και

2)

απαγόρευση της χορήγησης, πώλησης, προμήθειας ή μεταφοράς, αμέσως ή εμμέσως, τεχνικής εμπειρογνωμοσύνης, βοήθειας ή κατάρτισης που σχετίζεται με στρατιωτικές δραστηριότητες σε οποιοδήποτε από τα εν λόγω πρόσωπα και οντότητες (άρθρο 3).

4.

Το άρθρο 7α του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 881/2002 (5) προβλέπει διαδικασία αναθεώρησης εάν υποβληθούν παρατηρήσεις από αυτούς που έχουν εγγραφεί στον κατάλογο σχετικά με τους λόγους εγγραφής τους. Τα πρόσωπα και οι οντότητες που έχουν εγγραφεί στο παράρτημα Ι του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 621/2011 έχουν το δικαίωμα να ζητήσουν από την Επιτροπή να τους κοινοποιήσει τους λόγους εγγραφής τους στον κατάλογο. Η σχετική αίτηση πρέπει να υποβληθεί στην ακόλουθη διεύθυνση:

European Commission

«Restrictive measures»

Rue de la Loi/Wetstraat 200

1049 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË

5.

Επίσης, εφιστάται η προσοχή των εν λόγω προσώπων και οντοτήτων στην δυνατότητα προσφυγής κατά του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 621/2011 ενώπιον του Γενικού Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σύμφωνα με τους όρους που καθορίζονται στο άρθρο 263 της συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

6.

Τα προσωπικά δεδομένα των εν λόγω προσώπων εξετάζονται σύμφωνα με τους κανόνες του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 45/2001 σχετικά με την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα από τα όργανα και τους οργανισμούς της Κοινότητας (επί του παρόντος Ένωσης) και σχετικά με την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών (6). Κάθε αίτηση, π.χ. για περαιτέρω πληροφορίες ή για την άσκηση των δικαιωμάτων δυνάμει του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 45/2001 (π.χ. πρόσβαση σε προσωπικά δεδομένα ή διόρθωση προσωπικών δεδομένων), πρέπει να αποστέλλεται στην Επιτροπή, στην ίδια διεύθυνση με αυτήν που αναφέρεται στο σημείο 4 ανωτέρω.

7.

Για λόγους καλής διαχείρισης, εφιστάται η προσοχή των προσώπων και οντοτήτων που περιλαμβάνονται στο παράρτημα Ι στο γεγονός ότι έχουν τη δυνατότητα να υποβάλουν αίτηση στις αρμόδιες αρχές του οικείου κράτους μέλους (ή των οικείων κρατών μελών), όπως αναφέρονται στο παράρτημα ΙΙ του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 881/2002, για τη χορήγηση άδειας χρησιμοποίησης των δεσμευμένων κεφαλαίων και οικονομικών πόρων για βασικές ανάγκες ή συγκεκριμένες πληρωμές σύμφωνα με το άρθρο 2α του εν λόγω κανονισμού.


(1)  ΕΕ L 139 της 29.5.2002, σ. 4.

(2)  ΕΕ L 166 της 25.6.2011, σ. 18.

(3)  ΕΕ L 139 της 29.5.2002, σ. 9.

(4)  Το άρθρο 2α προστέθηκε με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 561/2003 του Συμβουλίου (ΕΕ L 82 της 29.3.2003, σ. 1).

(5)  Το άρθρο 7α προστέθηκε με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1286/2009 του Συμβουλίου (ΕΕ L 346 της 23.12.2009, σ. 42).

(6)  ΕΕ L 8 της 12.1.2001, σ. 1.


Top