EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52004XC0107(02)

Aνακοίνωση για την έναρξη μερικής ενδιάμεσης επανεξέτασης των μέτρων αντιντάμπινγκ που επιβάλλονται στις εισαγωγές καρβιδίου του πυριτίου καταγωγής Ουκρανίας

OJ C 3, 7.1.2004, p. 4–5 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

52004XC0107(02)

Aνακοίνωση για την έναρξη μερικής ενδιάμεσης επανεξέτασης των μέτρων αντιντάμπινγκ που επιβάλλονται στις εισαγωγές καρβιδίου του πυριτίου καταγωγής Ουκρανίας

Επίσημη Εφημερίδα αριθ. C 003 της 07/01/2004 σ. 0004 - 0005


Ανακοίνωση για την έναρξη μερικής ενδιάμεσης επανεξέτασης των μέτρων αντιντάμπινγκ που επιβάλλονται στις εισαγωγές καρβιδίου του πυριτίου καταγωγής Ουκρανίας

(2004/C 3/03)

Η Επιτροπή έλαβε αίτηση για μερική ενδιάμεση επανεξέταση σύμφωνα με το άρθρο 11 παράγραφος 3 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 384/96 του Συμβουλίου(1), όπως τροποποιήθηκε τελευταία με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1972/2002 του Συμβουλίου(2), ("ο βασικός κανονισμός").

1. ΑΙΤΗΣΗ ΕΠΑΝΕΞΕΤΑΣΗΣ

Η αίτηση υποβλήθηκε από την Zaporozhsky Abrasivny Combinat ("ο αιτών"), εξαγωγέα της Ουκρανίας.

Το πεδίο της αίτησης περιορίζεται στην εξέταση της πρακτικής ντάμπινγκ όσον αφορά τον αιτούντα.

2. ΠΡΟΪΟΝ

To υπό επανεξέταση προϊόν είναι το καρβίδιο του πυριτίου καταγωγής Ουκρανίας ("το υπό εξέταση προϊόν"), το οποίο υπάγεται επί του παρόντος στον κωδικό ΣΟ 2849 20 00. Ο εν λόγω κωδικός ΣΟ παρατίθεται για πληροφοριακούς και μόνο λόγους.

3. ΙΣΧΥΟΝΤΑ ΜΕΤΡΑ

Τα ισχύοντα επί του παρόντος μέτρα είναι οριστικός δασμός αντιντάμπινγκ που επιβλήθηκε με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1100/2000 του Συμβουλίου(3) στις εισαγωγές καρβιδίου του πυριτίου καταγωγής Ουκρανίας.

4. ΛΟΓΟΙ ΕΠΑΝΕΞΕΤΑΣΗΣ

Η αίτηση, δυνάμει του άρθρου 11 παράγραφος 3, βασίζεται σε αποδεικτικά εκ πρώτης όψεως στοιχεία του αιτούντα, ότι οι συνθήκες βάσει των οποίων καθορίστηκαν τα μέτρα έχουν μεταβληθεί και ότι οι μεταβολές αυτές είναι διαρκούς χαρακτήρα.

Ο αιτών ισχυρίζεται μεταξύ άλλων ότι οι περιστάσεις όσον αφορά το καθεστώς οικονομίας αγοράς έχουν μεταβληθεί σημαντικά. Επιπλέον, ο αιτών παρέσχε αποδεικτικά στοιχεία σύμφωνα με τα οποία η σύγκριση της κανονικής αξίας με βάση τις εγχώριες τιμές του, το κόστος και τις τιμές εξαγωγής σε αγορά τρίτης χώρας συγκρίσιμης με την ΕΕ, θα οδηγούσε σε μείωση της πρακτικής ντάμπινγκ σε επίπεδα πολύ χαμηλότερα από το ισχύον μέτρο. Επομένως, η συνέχιση της επιβολής μέτρων στα ισχύοντα επίπεδα, που βασίστηκε στο επίπεδο του ντάμπινγκ που είχε προγενέστερα καθοριστεί δεν είναι πλέον απαραίτητη για την αντιστάθμιση της πρακτικής ντάμπινγκ.

5. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟ ΤΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΝΤΑΜΠΙΝΓΚ

Η Επιτροπή, αφού διαπίστωσε, κατόπιν διαβουλεύσεων με τη συμβουλευτική επιτροπή, ότι υπάρχουν επαρκή αποδεικτικά στοιχεία που δικαιολογούν την έναρξη μερικής ενδιάμεσης επανεξέτασης, κινεί επανεξέταση, σύμφωνα με το άρθρο 11 παράγραφος 3 του βασικού κανονισμού, το πεδίο της οποίας περιορίζεται στην εξέταση της πρακτικής ντάμπινγκ όσον αφορά τον αιτούντα.

Η έρευνα θα αξιολογήσει την ανάγκη συνέχισης, άρσης ή τροποποίησης των ισχυόντων μέτρων έναντι του ενός και μόνου αιτούντα.

α) Ερωτηματολόγια

Η Επιτροπή, για να συγκεντρώσει τα στοιχεία που κρίνει αναγκαία για την έρευνα, αποστέλλει ερωτηματολόγια στον αιτούντα και στις αρχές της ενδιαφερόμενης χώρας εξαγωγής. Οι πληροφορίες αυτές και τα αποδεικτικά στοιχεία πρέπει να αποσταλούν στην Επιτροπή εντός της προθεσμίας που ορίζεται στην παράγραφο 6 στοιχείο α) της παρούσας ανακοίνωσης.

β) Συγκέντρωση πληροφοριών και ακροάσεις

Όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη καλούνται να γνωστοποιήσουν τις απόψεις τους, να υποβάλουν πληροφορίες πέραν των απαντήσεων στο ερωτηματολόγιο και να παράσχουν αποδεικτικά στοιχεία. Οι εν λόγω πληροφορίες και αποδεικτικά στοιχεία πρέπει να περιέλθουν στην Επιτροπή εντός της προθεσμίας που καθορίζεται στην παράγραφο 6 στοιχείο α) περίπτωση i) της παρούσας ανακοίνωσης.

Επιπλέον, η Επιτροπή μπορεί να δεχθεί σε ακρόαση τα ενδιαφερόμενα μέρη, εφόσον υποβάλουν αίτηση στην οποία να αποδεικνύουν ότι υπάρχουν ιδιαίτεροι λόγοι για τους οποίους επιβάλλεται να γίνουν δεκτά σε ακρόαση. Η εν λόγω αίτηση πρέπει να υποβληθεί εντός της προθεσμίας που καθορίζεται στην παράγραφο 6 στοιχείο α) περίπτωση ii) της παρούσας ανακοίνωσης.

γ) Καθεστώς οικονομίας αγοράς

Εάν ο αιτών προσκομίσει επαρκή αποδεικτικά στοιχεία ότι αναπτύσσει δραστηριότητες υπό συνθήκες οικονομίας αγοράς, ήτοι, ότι πληροί τα κριτήρια που καθορίζονται στο άρθρο 2 παράγραφος 7 στοιχείο γ) του βασικού κανονισμού, η κανονική αξία καθορίζεται σύμφωνα με το άρθρο 2 παράγραφος 7 στοιχείο β) του βασικού κανονισμού. Για το σκοπό αυτό, πρέπει να υποβληθεί δεόντως τεκμηριωμένη αίτηση εντός της ειδικής προθεσμίας που ορίζεται στην παράγραφο 6 στοιχείο γ) της παρούσας ανακοίνωσης. Η Επιτροπή θα αποστείλει έντυπο αιτήσεως στον αιτούντα καθώς και στις αρχές της Ουκρανίας.

δ) Επιλογή της χώρας με οικονομία αγοράς

Σε περίπτωση που δεν αναγνωριστεί στον αιτούντα καθεστώς οικονομίας αγοράς, θα χρησιμοποιηθεί κατάλληλη χώρα με οικονομία αγοράς για τον καθορισμό της κανονικής αξίας όσον αφορά την Ουκρανία. Η Επιτροπή εξετάζει το ενδεχόμενο να χρησιμοποιήσει εκ νέου τη Βραζιλία για τον σκοπό αυτό όπως και κατά την προηγούμενη έρευνα. Τα ενδιαφερόμενα μέρη καλούνται να υποβάλουν τις παρατηρήσεις τους σχετικά με την καταλληλότητα της επιλογής αυτής εντός της ειδικής προθεσμίας που ορίζεται στην παράγραφο 6 στοιχείο β) της παρούσας ανακοίνωσης.

6. ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ

α) Γενικές προθεσμίες

i) Για την αναγγελία των μερών, την υποβολή απαντήσεων στο ερωτηματολόγιο και την παροχή οποιασδήποτε άλλης πληροφορίας

Όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη οφείλουν να αναγγελθούν, ερχόμενα σε επαφή με την Επιτροπή, να κοινοποιήσουν τις απόψεις τους και να απαντήσουν στο ερωτηματολόγιο ή να υποβάλουν τυχόν άλλες πληροφορίες, εκτός αν ορίζεται διαφορετικά, εντός 40 ημερών από την ημερομηνία δημοσίευσης της παρούσας ανακοίνωσης στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ώστε να μπορέσουν να ληφθούν υπόψη οι παρατηρήσεις τους κατά την έρευνα. Εφιστάται η προσοχή στο γεγονός ότι η άσκηση των περισσότερων διαδικαστικών δικαιωμάτων που αναφέρονται στον βασικό κανονισμό, εξαρτάται από το κατά πόσον το μέρος αναγγέλλεται εντός της προαναφερθείσας περιόδου.

ii) Ακροάσεις

Όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη μπορούν επίσης να ζητήσουν, εντός της ίδιας προθεσμίας των 40 ημερών, να γίνουν δεκτά σε ακρόαση από την Επιτροπή.

β) Ειδική προθεσμία για την επιλογή της χώρας με οικονομία αγοράς

Τα μέρη που ενέχονται στην έρευνα μπορούν να ζητήσουν να διατυπώσουν παρατηρήσεις σχετικά με την καταλληλότητα της επιλογής της Βραζιλίας η οποία, όπως αναφέρεται στο σημείο 5.1 στοιχείο δ) της παρούσας ανακοίνωσης, θεωρείται ως χώρα με οικονομία αγοράς για τον καθορισμό της κανονικής αξίας όσον αφορά την Ουκρανία. Οι εν λόγω παρατηρήσεις πρέπει να περιέλθουν στην Επιτροπή εντός 10 ημερών από την ημερομηνία δημοσίευσης της παρούσας ανακοίνωσης στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

γ) Ειδική προθεσμία υποβολής αιτήσεων για την αναγνώριση καθεστώτος οικονομίας αγοράς

Δεόντως τεκμηριωμένες αιτήσεις για την αναγνώριση καθεστώτος οικονομίας αγοράς, όπως αναφέρεται στην παράγραφο 5.1 στοιχείο γ) της παρούσας ανακοίνωσης, πρέπει να περιέλθουν στην Επιτροπή εντός 21 ημερών από την ημερομηνία δημοσίευσης της παρούσας ανακοίνωσης στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

7. ΓΡΑΠΤΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ, ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΤΟ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑ

Όλες οι παρατηρήσεις και οι αιτήσεις των ενδιαφερομένων μερών πρέπει να υποβληθούν γραπτώς (όχι σε ηλεκτρονική μορφή, εκτός αν προσδιοριστεί διαφορετικά, και πρέπει να αναφέρουν την επωνυμία, τη διεύθυνση, τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, τον αριθμό τηλεφώνου, τηλεομοιοτυπίας ή/και τέλεξ του ενδιαφερόμενου μέρους).

Διεύθυνση αλληλογραφίας της Επιτροπής: European Commission Directorate General for Trade

Directorate B

Office: J-79 5/16 B - 1049 Brussels Φαξ (32-2) 295 65 05 Τέλεξ COMEU B 21877

8. ΑΡΝΗΣΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ

Όταν ένα ενδιαφερόμενο μέρος αρνείται την πρόσβαση σε απαραίτητες πληροφορίες ή δεν τις παρέχει εντός της προβλεπόμενης προθεσμίας ή παρεμποδίζει σημαντικά την έρευνα, επιτρέπεται να συνάγονται συμπεράσματα, είτε καταφατικά είτε αποφατικά, με βάση τα διαθέσιμα στοιχεία, όπως προβλέπει το άρθρο 18 του βασικού κανονισμού.

Όταν διαπιστώνεται ότι ένα ενδιαφερόμενο μέρος έχει προσκομίσει ψευδή ή παραπλανητικά στοιχεία, τα εν λόγω στοιχεία δεν λαμβάνονται υπόψη και είναι δυνατό να χρησιμοποιηθούν τα διαθέσιμα στοιχεία, σύμφωνα με το άρθρο 18 του βασικού κανονισμού.

Όταν ενδιαφερόμενο μέρος δεν συνεργάζεται ή συνεργάζεται μόνον εν μέρει και χρησιμοποιηθούν τα διαθέσιμα στοιχεία, το αποτέλεσμα ενδέχεται να είναι λιγότερο ευνοϊκό για το συγκεκριμένο μέρος, απ' ό,τι θα ήταν εάν αυτό είχε συνεργαστεί.

(1) ΕΕ L 56 της 6.3.1996, σ. 1.

(2) ΕΕ L 305 της 7.11.2002, σ. 1.

(3) ΕΕ L 125 της 26.5.2000, σ. 3.

Top