EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52001XC0403(01)

Ανακοίνωση της Επιτροπής - Ανακοίνωση προσ τους κοινοτικούς εισαγωγείς ορισμένων προϊόντων καταγωγής Λαϊκής Δημοκρατίας της Κίνας που αποτελούν αντικείμενο ποσοτικών ποσοστώσεων

OJ C 103, 3.4.2001, p. 2–4 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

52001XC0403(01)

Ανακοίνωση της Επιτροπής - Ανακοίνωση προσ τους κοινοτικούς εισαγωγείς ορισμένων προϊόντων καταγωγής Λαϊκής Δημοκρατίας της Κίνας που αποτελούν αντικείμενο ποσοτικών ποσοστώσεων

Επίσημη Εφημερίδα αριθ. C 103 της 03/04/2001 σ. 0002 - 0004


Ανακοίνωση προσ τους κοινοτικούς εισαγωγείς ορισμένων προϊόντων καταγωγής Λαϊκής Δημοκρατίας της Κίνας που αποτελούν αντικείμενο ποσοτικών ποσοστώσεων

(2001/C 103/02)

Σύμφωνα με το άρθρο 3 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 520/94 του Συμβουλίου, της 7ης Μαρτίου 1994, για τη θέσπιση διαδικασίας κοινοτικής διαχείρισης των ποσοτικών ποσοστώσεων(1), οι κοινοτικοί εισαγωγείς ενημερώνονται για τα ακόλουθα:

1. Με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 542/2001 της 30ής Μαρτίου 2001, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή καθόρισε συγκεκριμένες διαδικασίες για την ανακατανομή το 2001 των τμημάτων, που δεν χρησιμοποιήθηκαν το 2000, ορισμένων κοινοτικών ποσοτικών ποσοστώσεων που εισήγαγε το Συμβούλιο έναντι της Λαϊκής Δημοκρατίας της Κίνας με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 519/94 του Συμβουλίου(2).

2. Η διαχείριση αυτών των ποσοστώσεων θα πραγματοποιηθεί με τη μέθοδο που βασίζεται στις παραδοσιακές ροές του εμπορίου [άρθρο 2 παράγραφος 2 στοιχείο α) του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 520/94]. Σύμφωνα με την μέθοδο αυτή, οι ποσοστώσεις διαιρούνται σε δύο μέρη, το ένα προοριζόμενο για τους παραδοσιακούς εισαγωγείς και το άλλο για τους λοιπούς εισαγωγείς. Πάντως, το μέρος που προορίζεται ειδικά για τους λοιπούς εισαγωγείς θα κατανέμεται κατ' αναλογία των ποσοτήτων που έχουν ζητηθεί· η ποσότητα που ζητεί κάθε μη παραδοσιακός εισαγωγέας δεν πρέπει να υπερβαίνει την ποσότητα ή την αξία που προσδιορίζεται για κάθε προϊόν στο παράρτημα Ι της παρούσας ανακοίνωσης.

Ως παραδοσιακοί θεωρούνται οι εισαγωγείς που μπορούν να αποδείξουν ότι εισήγαγαν στην Κοινότητα το προϊόν ή τα προϊόντα που καλύπτονται από τις συγκεκριμένες ποσοστώσεις είτε κατά το ημερολογιακό έτος 1998 ή το 1999.

3. Οι εισαγωγείς της Κοινότητας, ανεξάρτητα από τον τόπο εγκατάστασής τους εντός της Κοινότητας, για να συμμετάσχουν στη χορήγηση των ποσοστώσεων αυτών μπορούν να καταθέτουν στις αρμόδιες αρχές κράτους μέλους της επιλογής τους, για κάθε ποσόστωση, μία μόνο αίτηση αδείας συντεταγμένη στην ή στις επίσημες γλώσσες αυτού του κράτους μέλους. Ο κατάλογος των αρμοδίων υπηρεσιών παρατίθεται στο παράρτημα ΙΙ της παρούσας ανακοίνωσης.

4. Σύμφωνα με το άρθρο 3 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 738/94 της Επιτροπής, της 30ής Μαρτίου 1994, σχετικά με λεπτομέρειες εφαρμογής του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 520/94,(3) η αίτηση για άδεια εισαγωγής περιλαμβάνει μόνον τις ακόλουθες καταχωρίσεις:

α) το όνομα και την πλήρη διεύθυνση του αιτούντος (περιλαμβάνονται ο αριθμός τηλεφώνου, φαξ και, εφόσον υπάρχει, ο αριθμός αναγνώρισης που έχουν καταχωρήσει οι αρμόδιες εθνικές υπηρεσίες), καθώς και τον αριθμό μητρώου ΦΠΑ, εάν ο αιτών είναι υποκείμενος στον ΦΠΑ·

β) την ένδειξη της περιόδου ποσόστωσης, π.χ. "αχρησιμοποίητες ποσότητες 2000"·

γ) ενδεχομένως, την πλήρη ονομασία και διεύθυνση του διασαφιστή ή του αντιπροσώπου του αιτούντος (περιλαμβάνεται και ο αριθμός τηλεφώνου και φαξ)·

δ) την περιγραφή των εμπορευμάτων, με μνεία:

- της εμπορικής περιγραφής τους,

- του κωδικού της συνδυασμένης ονοματολογίας (ΣΟ),

- των λεπτομερειών καταγωγής και προέλευσής τους·

ε) τις αιτούμενες ποσότητες, εκφρασμένες στη μονάδα μέτρησης που χρησιμοποιήθηκε κατά τη θέσπιση της ποσόστωσης·

στ) όταν η αίτηση για άδεια αφορά υποδήματα και η ποσοτική ποσόστωση καλύπτει δύο κωδικούς ΣΟ, την ανάλυση των αιτουμένων ποσοτήτων ανά κωδικό ΣΟ·

ζ) την ακόλουθη δήλωση ακολουθούμενη από την ημερομηνία, την υπογραφή του αιτούντος και το όνομά του με κεφαλαία γράμματα: "Ο υπογράφων δηλώνω ότι οι πληροφορίες που αναγράφονται στην παρούσα αίτηση είναι ακριβείς και παρέχονται καλή τη πίστει, ότι είμαι εγκατεστημένος στην Ευρωπαϊκή Κοινότητα, ότι η παρούσα αίτηση αποτελεί τη μοναδική αίτηση που έχω υποβάλει ή έχει υποβληθεί επ' ονόματί μου όσον αφορά την ποσόστωση που εφαρμόζεται στα εμπορεύματα που περιγράφονται στην παρούσα αίτηση.

Αναλαμβάνω την υποχρέωση να επιστρέψω στην εκδούσα αρχή την άδεια εντός δέκα εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία λήξης της.".

5. Για να μπορούν να συμμετάσχουν στη χορήγηση του τμήματος της ποσόστωσης που προορίζεται για τους παραδοσιακούς εισαγωγείς, οι εισαγωγείς συνοδεύουν την αίτηση αδείας με επικυρωμένα αντίγραφα των διασαφήσεων για θέση σε ελεύθερη κυκλοφορία, που εκδόθηκαν κατά τη διάρκεια είτε του ημερολογιακού έτους 1998 ή του 1999 στο όνομά τους ή, ενδεχομένως, στο όνομα του επιχειρηματία του οποίου τη δραστηριότητα έχουν αναλάβει, και αναφέρονται στη θέση σε ελεύθερη κυκλοφορία προϊόντων καταγωγής Λαϊκής Δημοκρατίας της Κίνας που καλύπτονται από την ποσοτική ποσόστωση που αναφέρεται στην αίτηση αδείας.

Εναλλακτικά, στην αίτηση αδείας, ο αιτών δύναται να επισυνάπτει έγγραφα που έχουν εκδοθεί και επικυρωθεί από τις αρμόδιες εθνικές υπηρεσίες βάσει των τελωνειακών πληροφοριών που αυτές διαθέτουν και τα οποία αποδεικνύουν ότι ο αιτών, ή ο επιχειρηματίας του οποίου τη δραστηριότητα έχει αναλάβει αυτός, έχει πράγματι εισαγάγει τα συγκεκριμένα προϊόντα κατά τη διάρκεια είτε του ημερολογιακού έτους 1998 ή του 1999.

Εναλλακτικά, ο αιτών που κατέχει ήδη άδεια εισαγωγής εκδοθείσα για το 2001 κατ' εφαρμογή του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2339/2000(4) της Επιτροπής, για προϊόντα που καλύπτονται από την αίτηση αδείας, δύναται να συνοδεύει την αίτηση αδείας του με αντίγραφο της παλαιότερης αδείας. Στην περίπτωση αυτή, ο αιτών πρέπει να μνημονεύει στην αίτηση αδείας τη συνολική ποσότητα των εισαγωγών του συγκεκριμένου προϊόντος που πραγματοποιήθηκαν κατά τη διάρκεια της επιλεγείσας περιόδου αναφοράς.

6. Όσον αφορά τους μη παραδοσιακούς εισαγωγείς, αίτηση για άδεια εισαγωγής δικαιούνται να υποβάλλουν μόνο οι εισαγωγείς που μπορούν να αποδείξουν ότι εισήγαγαν τουλάχιστον το 80% του όγκου του προϊόντος για το οποίο τους χορηγήθηκε άδεια εισαγωγής σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 2201/1999 της Επιτροπής(5).

7. Οι αιτήσεις χορήγησης αδείας εισαγωγής υποβάλλονται από την επομένη της δημοσίευσης του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 542/2001 στην Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων μέχρι την 28 Απριλίου 2001, στις 15.00, ώρα Βρυξελλών.

8. Οι διατάξεις που διέπουν τις ποσοστώσεις που αναφέρονται στην παρούσα ανακοίνωση προκύπτουν από τους ακόλουθους κανονισμούς:

- Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 520/94 του Συμβουλίου της 7ης Μαρτίου 1994 (ΕΕ L 66 της 10.3.1994, σ. 1),

- Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 519/94 του Συμβουλίου της 7ης Μαρτίου 1994 (ΕΕ L 67 της 10.3.1994, σ. 89),

- Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 538/95 του Συμβουλίου της 6ης Μαρτίου 1995 (ΕΕ L 55 της 11.3.1995, σ. 1),

- Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 138/96 του Συμβουλίου της 22ας Ιανουαρίου 1996 (ΕΕ L 21 της 27.1.1996, σ. 6),

- Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 738/94 της Επιτροπής της 30ής Μαρτίου 1994 (ΕΕ L 87 της 31.3.1994, σ. 47),

- Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 983/96 της Επιτροπής της 31ης Μαΐου 1996 (ΕΕ L 131 της 1.6.1996, σ. 47),

- Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 542/2001 της Επιτροπής της 30ής Μαρτίου 2001 (ΕΕ L 91 της 31.3.2001, σ. 51).

(1) ΕΕ L 66 της 10.3.1994, σ. 1· κανονισμός όπως τροποποιήθηκε από τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 138/96 της 22ας Ιανουαρίου 1996 (ΕΕ L 21 της 27.1.1996, σ. 6).

(2) ΕΕ L 67 της 10.3.1994, σ. 89· κανονισμός όπως τροποποιήθηκε από τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1138/98 της 28ης Μαΐου 1998 (ΕΕ L 159 της 3.6.1998, σ. 1) (διορθωτικό στην ΕΕ L 241 της 28.8.1998, σ. 27).

(3) ΕΕ L 87 της 31.3.1994, σ. 47· κανονισμός όπως τροποποιήθηκε από τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 983/96 της 31ης Μαΐου 1996 (ΕΕ L 131 της 1.6.1996, σ. 47).

(4) ΕΕ L 269 της 21.10.2000, σ. 28.

(5) ΕΕ L 268 της 16.10.1999, σ. 10.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I

Μέγιστη ποσότητα που μπορούν να ζητηθούν από κάθε εισαγωγέα εκτός των παραδοσιακών

>ΘΕΣΗ ΠΙΝΑΚΑ>

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II

Κατάλογος των αρμόδιων εθνικών υπηρεσιών

1. BELGIQUE/BELGÏE

Μινιστèρε δεσ αφφαιρεσ έψονομιθθεσ Αδμινιστρατιον δεσ ρελατιονσ έψονομιθθεσ 4ε διωισιον: Μισε εν Žzθωρε δεσ πολιτιθθεσ ψομμερψιαλεσ

Σερωιψεσ δεσ λιψενψεσ

Μινιστεριε ωαν Εψονομισψηε Ζακεν Βεστθθρ ωαν δε Εψονομισψηε βετρεκκινγεν, 4ε αφδελινγ: Τοεπασσινγ ωαν δε ηανδελσπολιτιεκ.

Διενστ Ωεργθννινγεν

Γενερααλ Λεμανστραατ 60, ρθε Γένέραλ-Λεμαν 60 , Β - 1040 Βρθσσελ/Βρθχελλεσ Τέλ./Τελ. (32-2) 206 58 16 Τέλέψοπιεθρ/Φαχ (32 2) 230 83 22/231 14 84

2. ΔΑΝΜΑΡΚ

Ερηωερωσφρεμμε Στυρελσεν Ωεξλσøωεξ 29 ΔΚ - 8600 Σιλκεβοργ Τλφ. (45) 35 46 60 00 Φαχ (45) 35 46 64 01

3. ΔΕΘΤΣΨΗΛΑΝΔ

Βθνδεσαμτ φüρ ιρτσψηαφτ θνδ Αθσφθηρκοντρολλε (ΒΑΦΑ) Φρανκφθρτερ Στραßε 29-35 Δ - 65760 Εσψηβορν Τελ. (49) 619 64 08-0 Φαχ (49) 619 69 42 26/619 69 08-800

4. ΓΡΕΕΨΕ

Μινιστρυ οφ Νατιοναλ Εψονομυ Γενεραλ Σεψρεταριατ οφ Ιντερνατιοναλ Εψονομιψ Ρελατιονσ

Διρεψτορατε φορ Φορειγν Τραδε Ισσθεσ

1, Κορναροθ Στρεετ ΓΡ - 105-63 Ατηενσ Τελ. (30-1) 328 60 31/328 60 32 Φαχ (30-1) 328 60 94/328 60 59

5. ΕΣΠΑÑΑ

Μινιστεριο δε Εψονομία υ Ηαψιενδα Διρεψψιόν Γενεραλ δε Ψομερψιο Εχτεριορ Πασεο δε λα Ψαστελλανα, 162 Ε - 28046 Μαδριδ Τελ. (34) 913 49 38 94/913 49 37 78 Φαχ (34) 913 49 38 32/913 49 37 40

6. ΦΡΑΝΨΕ

Σερωιψε δεσ τιτρεσ δθ ψομμερψε εχτέριεθρ 8, ρθε δε λα Τοθρ-δεσ-Δαμεσ Φ - 75436 Παρισ Ψεδεχ 09 Τέλ. (33 1) 55 07 46 69/95 Τέλέψοπιεθρ (33 1) 55 07 46 59

7. ΙΡΕΛΑΝΔ

Δεπαρτμεντ οφ Εντερπρισε, Τραδε ανδ Εμπλουμεντ Λιψενψινγ Θνιτ , Βλοψκ Ψ

Εαρλσφορτ Ψεντρε

Ηατψη Στρεετ

Δθβλιν 2 Ιρελανδ Τελ. (353-1) 631 25 41 Φαχ (353-1) 631 25 62

8. ΙΤΑΛΙΑ

Μινιστερο δελ Ψομμερψιο ψον λ'εστερο Διρεζιονε γενεραλε περ λα Πολιτιψα ψομμερψιαλε ε λα γεστιονε δελ ρεγιμε δεγλι σψαμβι - Διωισιονε, ΩΙΙ Ωιαλε Αμεριψα 341 Ι - 00144 Ρομα Τελ. (39) 06 599 31 - 59 93 24 19 - 59 93 24 00 Φαχ (39) 06 592 55 56

9. ΛΘΧΕΜΒΟΘΡΓ

Μινιστèρε δεσ αφφαιρεσ έτρανγèρεσ Οφφιψε δεσ λιψενψεσ Βοîτε ποσταλε 113 Λ - 2011 Λθχεμβοθργ Τέλ. (352) 22 61 62 Τέλέψοπιεθρ (352) 46 61 38

10. ΝΕΔΕΡΛΑΝΔ

Βελαστινγδιενστ/Δοθανε Ενγελσε Καμπ 2 Ποστβθσ 30003 9700 ΡΔ Γρονινγεν Νεδερλανδ Τελ. (31-50) 523 91 11 Φαχ (31-50) 526 06 98/523 92 37

11. ÖΣΤΕΡΡΕΙΨΗ

Βθνδεσμινιστεριθμ φüρ ιρτσψηαφτ θνδ Αρβειτ Λανδστρασσερ Ηαθπτστραßε 55/57 Α - 1031 ιεν Τελ. (43) 171 10 23 86 Φαχ (43) 171 102

12. ΠΟΡΤΘΓΑΛ

Μινιστέριο δα Εψονομια Διρεψçãο-Γεραλ δασ Ρελαçõεσ Εψονόμιψασ Ιντερναψιοναισ Αωενιδα δα Ρεπύβλιψα, 79 Π - 1069-059 Λισβοα Τελ. (351-21) 791 18 00/19 43 Φαχ (351-21) 793 22 10, 796 37 23 Τελεχ: 13 418

13. ΣΘΟΜΙ

Τθλλιηαλλιτθσ Εροτταξανκατθ 2 ΦΙΝ - 00101 Ηελσινκι Π. (358) 961 41 Φ. (358) 9 614 28 52

14. ΣΩΕΡΙΓΕ

Κομμερσκολλεγιθμ Βοχ 6803 Σ - 113 86 Στοψκηολμ Τφν (46-8) 690 48 00 Φαχ (46-8) 30 67 59

15. ΘΝΙΤΕΔ ΚΙΝΓΔΟΜ

Δεπαρτμεντ οφ Τραδε ανδ Ινδθστρυ Ιμπορτ Λιψενσινγ Βρανψη Θθεενσςαυ Ηοθσε

εστ Πρεψινψτ

Βιλλινγηαμ ΤΣ23 2ΝΦ Θνιτεδ Κινγδομ Τελ. (44-1642) 36 43 33/36 43 34 Φαχ (44-1642) 53 35 57

Top