EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 51996PC0356

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ (ΕΚ) ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για τη σύναψη συμφωνίας για τις αλιευτικές σχέσεις μεταξύ της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και της Δημοκρατίας της Λιθουανίας

/* COM/96/0356 τελικό - CNS 96/0201 */

OJ C 284, 27.9.1996, p. 8–8 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

51996PC0356

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ (ΕΚ) ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για τη σύναψη συμφωνίας για τις αλιευτικές σχέσεις μεταξύ της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και της Δημοκρατίας της Λιθουανίας /* COM/96/0356 ΤΕΛΙΚΟ - CNS 96/0201 */

Επίσημη Εφημερίδα αριθ. C 284 της 27/09/1996 σ. 0008


Πρόταση κανονισμού (ΕΚ) του Συμβουλίου για τη σύναψη συμφωνίας για τις αλιευτικές σχέσεις μεταξύ της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και της Δημοκρατίας της Λιθουανίας (96/C 284/06) (Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ) COM(96) 356 τελικό - 96/0201(CNS)

(Υποβλήθηκε από την Επιτροπή στις 22 Ιουλίου 1996)

ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ,

Έχοντας υπόψη:

τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, και ιδίως το άρθρο 43 σε συνδυασμό με την πρώτη φράση της παραγράφου 2 του άρθρου 228, καθώς και με το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 3 του ίδιου άρθρου,

την πρόταση της Επιτροπής,

τη γνώμη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου,

Εκτιμώντας:

ότι η Ευρωπαϊκή Κοινότητα και η Δημοκρατία της Λιθουανίας διαπραγματεύτηκαν και μονογράφησαν συμφωνία για τις αλιευτικές τους σχέσεις 7

ότι είναι προς το συμφέρον της Κοινότητας να εγκρίνει την εν λόγω συμφωνία,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1

Η συμφωνία για τις αλιευτικές σχέσεις μεταξύ της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και της Δημοκρατίας της Λιθουανίας εγκρίνεται εξ ονόματος της Κοινότητας. Το κείμενο της συμφωνίας και του πρωτοκόλλου για τη θέπιση των όρων σχετικά με τις προσωρινές κοινοπραξίες επιχειρήσεων και τις κοινές επιχειρήσεις επισυνάπτονται στον παρόντα κανονισμό.

Άρθρο 2

Ο Πρόεδρος του Συμβουλίου εξουσιοδοτείται να ορίσει τα πρόσωπα που είναι αρμόδια να υπογράψουν τη συμφωνία δεσμεύοντας την Κοινότητα.

Άρθρο 3

Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει την έβδομη ημέρα από τη δημοσίευσή του στην Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων.

Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε κράτος μέλος.

ΣΥΜΦΩΝΙΑ για τις αλιευτικές σχέσεις μεταξύ της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και της Δημοκρατίας της Λιθουανίας

Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ,

στο εξής καλούμενη «Κοινότητα», και

Η ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΗΣ ΛΙΘΟΥΑΝΙΑΣ,

στο εξής καλούμενη «Λιθουανία»,

οι οποίες στο εξής καλούνται «συμβαλλόμενα μέρη»,

ΕΧΟΝΤΑΣ ΥΠΟΨΗ τις στενές σχέσεις μεταξύ της Κοινότητας και της Λιθουανίας, και ιδίως τις σχέσεις που δημιουργήθηκαν δυνάμει της ευρωπαϊκής συμφωνίας, μεταξύ της Κοινότητας και της Λιθουανίας, και της συμφωνίας για αλιευτικές σχέσεις, μεταξύ της Κοινότητας και της Λιθουανίας, που υπογράφηκε στις Βρυξέλλες στις 17 Δεκεμβρίου 1993, καθώς και την κοινή επιθυμία τους να εντείνουν τις σχέσεις αυτές,

ΕΚΤΙΜΩΝΤΑΣ ότι το Βασίλειο της Σουηδίας και η Δημοκρατία της Φινλανδίας προσχώρησαν στην Κοινότητα την 1η Ιανουαρίου 1995,

ΕΚΤΙΜΩΝΤΑΣ ότι η διαχείριση των αλιευτικών συμφωνιών που συνάφθηκαν με τη Λιθουανία από το Βασίλειο της Σουηδίας στις 25 Νοεμβρίου 1993 και από την κυβέρνηση της Δημοκρατίας της Φινλανδίας στις 7 Ιουνίου 1993, εξασφαλίζεται τώρα από την Κοινότητα,

ΕΚΤΙΜΩΝΤΑΣ την κοινή επιθυμία να αντικαταστήσουν τις αλιευτικές αυτές συμφωνίες με μια νέα συμφωνία μεταξύ της Λιθουανίας και της Κοινότητας, όπως αυτή συγκροτήθηκε την 1η Ιανουαρίου 1995,

ΕΚΤΙΜΩΝΤΑΣ την κοινή επιθυμία των συμβαλλομένων μερών να εξασφαλίσουν τη διατήρηση και την ορθολογική διαχείριση των αλιευτικών αποθεμάτων στα παρακείμενα των ακτών τους ύδατα,

ΕΧΟΝΤΑΣ ΥΠΟΨΗ τις διατάξεις της σύμβασης των Ηνωμένων Εθνών για το δίκαιο της θάλασσας του 1982,

ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΝΟΝΤΑΣ ότι η επέκταση από τα παράκτια κράτη των ζωνών δικαιοδοσίας τους επί των αλιευτικών πόρων και η άσκηση, εντός των περιοχών αυτών, των κυρίαρχων δικαιωμάτων τους με σκοπό την εξερεύνηση, την εκμετάλλευση, τη διατήρηση και τη διαχείριση των πόρων αυτών, πρέπει να πραγματοποιούντα σύμφωνα με τις αρχές του διεθνούς δικαίου,

ΕΧΟΝΤΑΣ ΥΠΟΨΗ, το γεγονός ότι η Λιθουανία επέβαλε την αλιευτική της δικαιοδοσία σε ύδατα εντός των οποίων η Λιθουανία ασκεί κυρίαρχα δικαιώματα με σκοπό την εξερεύνηση, την εκμετάλλευση, τη διατήρηση και τη διαχείριση των πόρων της περιοχής αυτής και ότι η Κοινότητα συμφώνησε ότι τα όρια των αλιευτικών ζωνών των κρατών μελών της (οι οποίες στο εξής αναφέρονται ως «περιοχή αλιευτικής δικαιοδοσίας της Κοινότητας» πρέπει να εκτείνονται έως 200 ναυτικά μίλια και ότι η άσκηση της αλιείας εντός των ορίων αυτών υπάγεται στην κοινή αλιευτική πολιτική της Κοινότητας,

ΕΚΤΙΜΩΝΤΑΣ ότι ένα μέρος των αλιευτικών πόρων της Βαλτικής Θάλασσας αποτελείται από κοινά αποθέματα ή από αποθέματα που έχουν πολύ μεγάλη σχέση μεταξύ τους, τα οποία υφίστανται εκμετάλλευση από αλιείς και των δύο μερών και ότι η αποτελεσματική διατήρηση και η ορθολογική διαχείριση των αποθεμάτων αυτών μπορεί να επιτευχθεί μόνο μέσω της συνεργασίας των συμβαλλομένων μερών και στα πλαίσια των κατάλληλων διεθνών φορέων, ιδίως της διεθνούς επιτροπής αλιείας της Βαλτικής Θάλασσας,

ΕΚΤΙΜΩΝΤΑΣ, τα αποτελέσματα της συνδιάσκεψης των Ηνωμένων Εθνών σχετικά με τα αλληλοεπικαλυπτόμενα αποθέματα και τα άκρως αποδημητικά αποθέματα ιχθύων, καθώς και τον κώδικα συμπεριφοράς για την υπεύθυνη αλιεία,

ΕΠΙΘΥΜΩΝΤΑΣ να συνεχίσουν τη συνεργασία τους στο πλαίσιο των αρμόδιων διεθνών οργανώσεων αλιείας για τους σκοπούς της κοινής διατήρησης, της ορθολογικής εκμετάλλευσης και της διαχείρισης όλων των σχετικών αλιευτικών πόρων,

ΕΚΤΙΜΩΝΤΑΣ την εν λόγω συνεργασία όσον αφορά τη διατήρηση και τη διαχείριση των αλιευτικών πόρων, καθώς και για την εξερεύνηση και αλιεία τους, τη σημασία της επιστημονικής έρευνας για τη διατήρηση, την ορθολογική εκμετάλλευση και τη διαχείριση των αλιευτικών πόρων και επιθυμώντας να προωθήσουν την περαιτέρω συνεργασία στον τομέα αυτό,

ΕΚΤΙΜΩΝΤΑΣ το συμφέρον και των δύο μερών να διενεργούν αλιευτικές δραστηριότητες στην περιοχή αλιευτικής δικαιοδοσίας του άλλου μέρους στη Βαλτική Θάλασσα,

ΑΠΟΦΑΣΙΣΜΕΝΑ να βελτιώσουν τη συνεργασία και την ανάπτυξη στον αλιευτικό τομέα, μέσω της ενθάρρυνσης κοινών επιχειρήσεων και της σύστασης προσωρινών κοινοπραξιών επιχειρήσεων μεταξύ αλιευτικών εταιρειών,

ΠΕΠΕΙΣΜΕΝΑ ότι ο νέος αυτός τύπος συνεργασίας στον αλιευτικό τομέα θα ενθαρρύνει την ανανέωση και τη μετατροπή του στόλου της Λιθουανίας και την αναδιάρθρωση του κοινοτικού στόλου,

ΕΠΙΘΥΜΩΝΤΑΣ να καθορίσουν τους κανόνες και τους κανονισμούς που δημιουργούν τη βάση για τις αμοιβαίες σχέσεις τους στον αλιευτικό τομέα και να καθορίσουν την κατεύθυνση προς την οποία θα πρέπει να αναπτυχθεί η συνεργασία τους,

ΣΥΜΦΩΝΗΣΑΝ ΤΑ ΑΚΟΛΟΥΘΑ:

Άρθρο 1

Τα συμβαλλόμενα μέρη συμφώνησαν να εξασφαλίσουν τη διατήρηση και την ορθολογική διαχείριση των αλιευτικών αποθεμάτων που αναπτύσσονται στις περιοχές αλιευτικής δικαιοδοσίας των δύο συμβαλλομένων μερών και στις παρακείμενες περιοχές. Τα συμβαλλόμενα μέρη προσπαθούν, είτε άμεσα είτε μέσω των κατάλληλων περιφερειακών οργανισμών, να συμφωνήσουν με τρίτους για τη λήψη μέτρων διατήρησης και ορθολογικής χρήσης των αλιευτικών αποθεμάτων, συμπεριλαμβανομένου του καθορισμού συνολικών επιτρεπόμενων αλιευμάτων, καθώς και της κατανομής τους.

Άρθρο 2

Κάθε συμβαλλόμενο μέρος παραχωρεί δικαίωμα πρόσβασης στα αλιευτικά σκάφη του άλλου συμβαλλόμενου μέρους προκειμένου να αλιεύουν στην περιοχή αλιευτικής δικαιοδοσίας του στη Βαλτική Θάλασσα, πέραν των 12 ναυτικών μιλίων από τις γραμμές βάσεως από τις οποίες μετρώνται τα χωρικά ύδατα, σύμφωνα με τις διατάξεις που παρατίθενται κατωτέρω.

Άρθρο 3

1. Κάθε συμβαλλόμενο μέρος καθορίζει ετησίως, όπως ενδείκνυται, για τις σχετικές περιοχές της Βαλτικής Θάλασσας που υπάγονται στην αλιευτική του δικαιοδοσία, με την επιφύλαξη προσαρμογών, εφόσον καθίσταται αναγκαίο, για την αντιμετώπιση απρόβλεπτων περιστάσεων:

α) τα συνολικά επιτρεπόμενα αλιεύματα για τα επιμέρους αποθέματα και ομάδες αποθεμάτων, λαμβάνοντας υπόψη τις εγκυρότερες διαθέσιμες επιστημονικές γνώμες, την αλληλοεξάρτηση των αποθεμάτων, τις δραστηριότητες των αρμόδιων διεθνών οργανισμών και άλλους συναφείς παράγοντες 7

β) μετά από κατάλληλες διαβουλεύσεις, τις κατανομές των αλιευτικών ποσοστώσεων για τα αλιευτικά σκάφη του άλλου συμβαλλόμενου μέρους, σύμφωνα με τον επιδιωκόμενο στόχο της αμοιβαίως ικανοποιητικής ισορροπίας στις μεταξύ τους αλιευτικές τους σχέσεις 7

και

γ) αποφασίζει για ρυθμίσεις αμοιβαίας πρόσβασης στο πλαίσιο προγραμμάτων από κοινού διαχείρισης των κοινών αποθεμάτων.

2. Κάθε συμβαλλόμενο μέρος λαμβάνει οποιοδήποτε άλλο μέτρο θεωρεί αναγκαίο για τη διατήρηση ή αποκατάσταση των αλιευτικών αποθεμάτων σε επίπεδα τα οποία μπορούν να αποδώσουν τη μέγιστη διατηρήσιμη παραγωγή. Οποιαδήποτε τέτοια μέτρα ή όροι που θεσπίζονται μετά τον ετήσιο καθορισμό των αλιευτικών δυνατοτήτων, πρέπει να λαμβάνουν υπόψη την ανάγκη να μην διακυβεύονται οι αλιευτικές δυνατότητες που επιτρέπονται στα αλιευτικά σκάφη του άλλου συμβαλλόμενου μέρους.

Άρθρο 4

Η Λιθουανία μπορεί να χορηγεί πρόσθετες αλιευτικές δυνατότητες σε περιοχές που υπάγονται στην αλιευτική της δικαιοδοσία. Σε αντάλλαγμα, η Κοινότητα χορηγεί χρηματική αντιστάθμιση, η οποία χρησιμοποιείται από τη Λιθουανία για την ανάπτυξη της τεχνολογίας στον τομέα της αλιείας συμπεριλαμβανομένης της υδατοκαλλιέργειας της διατήρησης των αλιευτικών πόρων και για σκοπούς κατάρτισης στον τομέα της αλιείας κατά τρόπο ώστε να μην βλάπτει τα συμφέροντα της Κοινότητας.

Άρθρο 5

1. Τα συμβαλλόμενα μέρη προάγουν την ίδρυση προσωρινών κοινοπραξιών επιχειρήσεων και κοινών επιχειρήσεων στον τομέα της αλιείας μεταξύ κοινοτικών και λιθουανικών επιχειρήσεων.

2. Η Λιθουανία ενθαρρύνει την προαγωγή και διατήρηση ευνοϊκού και σταθερού κλίματος για την ίδρυση και λειτουργία των εν λόγω προσωρινών κοινοπραξιών επιχειρήσεων και κοινών επιχειρήσεων. Προς το σκοπό αυτό, εφαρμόζει, ιδίως, ρυθμίσεις προώθησης και προστασίας των επενδύσεων που εξαφαλίζουν σε όλες τις επιχειρήσεις της Κοινότητας που συμμετέχουν σε τέτοιου είδους προσωρινές κοινοπραξίες επιχειρήσεων και κοινές επιχειρήσεις μεταχείριση που είναι δίκαιη, ισότιμη και δεν προκαλεί διακρίσεις. Στις ρυθμίσεις αυτές περιλαμβάνεται η δυνατότητα αλίευσης των θαλάσσιων αλιευτικών πόρων.

3. Τα συμβαλλόμενα μέρη συμφώνησαν να διεξάγουν διαβουλεύσεις σχετικά με τον καταλληλότερο τρόπο ενθάρρυνσης της ίδρυσης προσωρινών κοινοπραξιών επιχειρήσεων και κοινών επιχειρήσεων στον τομέα της αλιείας, μεταξύ λιθουανών και κοινοτικών πλοιοκτητών αλιευτικών σκαφών με στόχο την από κοινού εκμετάλλευση των αλιευτικών πόρων σε περιοχές που υπάγονται στην αλιευτική δικαιοδοσία της Λιθουανίας, στο πλαίσιο προγράμματος βάσει του οποίου η Κοινότητα πρέπει να παράσχει χρηματοδοτική συνδρομή, ενώ η Λιθουανία πρέπει να παράσχει πρόσβαση στις αλιευτικές δυνατότητες που δεν προβλέπονται στα άρθρα 3 και 4 της παρούσας συμφωνίας.

Άρθρο 6

Κάθε συμβαλλόμενο μέρος μπορεί να απαιτεί η αλιεία σε περιοχή που υπάγεται στην αλιευτική του δικαιοδοσία από αλιευτικά σκάφη του άλλου συμβαλλόμενου μέρους να υπόκειται στη χορήγηση αδειών. Τα όρια εντός των οποίων πρέπει να εκδίδονται οι άδειες αυτές πρέπει να καθορίζονται κατόπιν διαβουλεύσεων των συμβαλλομένων μερών. Η αρμόδια αρχή κάθε συμβαλλόμενου μέρους κοινοποιεί εγκαίρως, όπως ενδείκνυται, στο άλλο συμβαλλόμενο μέρος, το όνομα, τον αριθμό νηολογίου και τα άλλα σχετικά στοιχεία των αλιευτικών σκαφών που είναι επιλέξιμα να αλιεύουν εντός της περιοχής που υπάγεται στην αλιευτική δικαιοδοσία του άλλου συμβαλλόμενου μέρους. Το άλλο συμβαλλόμενο μέρος χορηγεί στη συνέχεια τις αντίστοιχες άδειες εντός των συμφωνηθέντων ορίων.

Άρθρο 7

1. Κάθε συμβαλλόμενο μέρος, λαμβάνει, σύμφωνα με τους νόμους, κανονισμούς και διοικητικούς κανόνες του, τα αναγκαία μέτρα προκειμένου να εξασφαλίσει την τήρηση από τα αλιευτικά του σκάφη των μέτρων διατήρησης και άλλων κανόνων και κανονισμών που έχουν θεσπισθεί από το άλλο συμβαλλόμενο μέρος για την εκμετάλλευση των αλιευτικών πόρων στην περιοχή που υπάγεται στην αλιευτική δικαιοδοσία του εν λόγω συμβαλλόμενου μέρους.

2. Κάθε συμβαλλόμενο μέρος μπορεί, αναφορικά με την περιοχή που υπάγεται στην αλιευτική του δικαιοδοσία και σύμφωνα με το διεθνές δίκαιο, να λαμβάνει οποιαδήποτε μέτρα χρειάζονται προκειμένου να εξασφαλίσει την τήρηση από τα αλιευτικά σκάφη του άλλου συμβαλλόμενου μέρους μέτρων διατήρησης και άλλων κανόνων και κανονισμών που έχουν θεσπισθεί με τις δικές του ρυθμιστικές διατάξεις και μέτρα.

3. Κάθε συμβαλλόμενο μέρος ανακοινώνει στο άλλο συμβαλλόμενο μέρος, εκ των προτέρων και κατά κατάλληλο τρόπο, τους εν λόγω κανονισμούς και μέτρα για τη ρύθμιση της αλιείας, καθώς επίσης και οποιαδήποτε τροποποίηση των εν λόγω κανονισμών και μέτρων.

4. Τα μέτρα για τη ρύθμιση της αλιείας που λαμβάνονται από κάθε συμβαλλόμενο μέρος με σκοπό τη διατήρηση πρέπει να στηρίζονται σε αντικειμενικά και επιστημονικά κριτήρια και δεν θα πρέπει να εισάγουν διακρίσεις de facto ή de jure κατά του άλλου συμβαλλόμενου μέρους.

Άρθρο 8

Κάβε συμβαλλόμενο μέρος πρέπει να συμφωνεί για τη διενέργεια επιθεωρήσεων στα αλιευτικά του σκάφη από τις αρμόδιες αρχές του άλλου συμβαλλόμενου μέρους που είναι αρμόδιο για αλιευτικές επιχειρήσεις στην περιοχή που υπάγεται στην αλιευτική δικαιοδοσία του άλλου συμβαλλόμενου μέρους. Κάθε συμβαλλόμενο μέρος πρέπει να διευκολύνει τις επιθεωρήσεις αυτές με σκοπό τον έλεγχο της τήρησης των ρυθμιστικών μέτρων και κανονισμών που αναφέρονται στο άρθρο 7.

Άρθρο 9

Τα αρμόδια όργανα κάθε συμβαλλόμενου μέρους πρέπει να πληροφορούν, σε περίπτωση κατάσχεσης ή σύλληψης αλιευτικών σκαφών του άλλου συμβαλλόμενου μέρους, τα αρμόδια όργανα του εν λόγω συμβαλλόμενου μέρους χωρίς καθυστέρηση μέσω της διπλωματικής οδού σχετικά με τα περαιτέρω μέτρα που λήφθηκαν.

Τα αρμόδια όργανα κάθε συμβαλλόμενου μέρους πρέπει να επιδιώκουν να διευκολύνουν την ταχεία απελευθέρωση των σκαφών και πληρωμάτων που κρατούνται ή έχουν συλληφθεί για παράβαση μέτρων διατήρησης και άλλων κανονισμών αλιείας, έναντι της σύστασης κατάλληλης ασφάλειας ή άλλης εγγύησης από τον πλοιοκτήτη ή τον αντιπρόσωπό του, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.

Άρθρο 10

Τα συμβαλλόμενα μέρη συμφωνούν να ανταλλάσσουν πληροφορίες σχετικά με τις επιστημονικές και τεχνικές εξελίξεις στους αντίστοιχους εθνικούς αλιευτικούς τομείς τους, όπως είναι οι πληροφορίες σχετικά με τον όγκο των αλιευμάτων των αλιευτικών πόρων και τη χρήση τους.

Άρθρο 11

1. Τα συμβαλλόμενα μέρη πρέπει να συνεργάζονται για τη διεξαγωγή επιστημονικής έρευνας που είναι αναγκαία για τη διατήρηση και τη βέλτιστη χρησιμοποίηση των αλιευτικών πόρων σε περιοχές που υπάγονται στην αλιευτική τους δικαιοδοσία, συλλέγοντας δείγματα και παρέχοντας βιοστατιστικά στοιχεία, συμπεριλαμβανομένων στατιστικών σχετικά με τα αλιεύματα, την αλιευτική προσπάθεια, τη χρήση αλιευτικών εργαλείων, τη μελέτη νέων ειδών-στόχων και αλιευτικών περιοχών και τη μελλοντική τους από κοινού εκμετάλλευση.

2. Τα συμβαλλόμενα μέρη ενθαρρύνουν τη συνεργασία μεταξύ των ερευνητών και εμπειρογνωμόνων τους στον αλιευτικό τομέα, συμπεριλαμβανομένων των ανταλλαγών των εν λόγω ερευνητών και εμπειρογνωμόνων 7 πρέπει επίσης να συνεργάζονται για τη βελτίωση των λιθουανικών εγκαταστάσεων έρευνας και για την κατάρτιση των επιστημόνων. Η συνεργασία πρέπει να γίνεται στο πλαίσιο συμφωνηθέντων προγραμμάτων αμοιβαίου ενδιαφέροντος.

Άρθρο 12

1. Τα συμβαλλόμενα μέρη συνεργάζονται άμεσα ή μέσω κατάλληλων διεθνών οργανισμών, καθώς και στα πλαίσια επιστημονικής έρευνας, για τους σκοπούς της διατήρησης, της χρησιμοποίησης και κατάλληλης διαχείρισης των αλιευτικών πόρων εντός των εξωτερικών ορίων των περιοχών των συμβαλλομένων μερών και των τρίτων χωρών, οπουδήποτε τα αλιευτικά τους σκάφη ασχολούνται με αλιευτικές δραστηριότητες. Τα συμβαλλόμενα μέρη διεξάγουν διαβουλεύσεις μεταξύ τους σχετικά με θέματα που άπτονται των αμοιβαίων συμφερόντων τους και τα οποία είναι δυνατόν να αποτελούν αντικείμενο εξέτασης από διεθνείς οργανισμούς.

2. Τα συμβαλλόμενα μέρη συνεργάζονται για την εξασφάλιση των δικαιωμάτων τους και για την τήρηση των υποχρεώσεών τους σύμφωνα με το διεθνές δίκαιο προκειμένου να συντονίσουν τη διατήρηση, τη βέλτιστη χρησιμοποίηση και κατάλληλη διαχείριση των έμβιων πόρων της Βαλτικής Θάλασσας και του Βορείου Ατλαντικού.

Άρθρο 13

1. Προς το συμφέρον της διατήρησης των ειδών ιχθύων που εισέρχονται από τη θάλασσα σε ποταμούς, τα συμβαλλόμενα μέρη επιβεβαιώνουν την προσκόλλησή τους στις σχετικές αρχές και διατάξεις της σύμβασης των Ηνωμένων Εθνών για το δίκαιο της θάλασσας του 1982, και ιδίως το άρθρο 66.

2. Ιδιαιτέρως, τα συμβαλλόμενα μέρη συνεργάζονται επί διμερούς βάσεως και μέσω κατάλληλων διεθνών οργανισμών αλιείας, ιδίως της διεθνούς επιτροπής αλιείας της Βαλτικής Θάλασσας, για το σκοπό αυτό.

Άρθρο 14

1. Τα συμβαλλόμενα μέρη διαβουλεύονται επί θεμάτων που αφορούν την εφαρμογή και την καλή λειτουργία της παρούσας συμφωνίας.

2. Σε περίπτωση διαφοράς ως προς την ερμηνεία ή την εφαρμογή της παρούσας συμφωνίας, τα συμβαλλόμενα μέρη προβαίνουν σε διαβουλεύσεις.

Άρθρο 15

Καμία διάταξη της παρούσας συμφωνίας δεν επηρεάζει ούτε προδικάζει, κατά κανένα τρόπο, τις θέσεις των δύο συμβαλλομένων μερών όσον αφορά τα θέματα που αφορούν το δίκαιο της θάλασσας.

Άρθρο 16

Η παρούσα συμφωνία δεν θίγει την οριοθέτηση των αποκλειστικών οικονομικών ζωνών μεταξύ της Λιθουανίας και των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Άρθρο 17

Η παρούσα συμφωνία εφαρμόζεται, αφενός, στα εδάφη στα οποία εφαρμόζεται η συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, υπό τους όρους που προβλέπει η συνθήκη αυτή και, αφετέρου, στο έδαφος της Δημοκρατίας της Λιθουανίας.

Άρθρο 18

Η παρούσα συμφωνία αρχίζει να ισχύει την ημερομηνία κατά την οποία τα συμβαλλόμενα μέρη κοινοποιούν το ένα στο άλλο την ολοκλήρωση των διαδικασιών που είναι αναγκαίες για το σκοπό αυτό.

Κατά την ημερομηνία αυτή, θα αντικαταστήσει τις συμφωνίες σχετικά με αλιευτικές σχέσεις μεταξύ της Κοινότητας και της Λιθουανίας, που υπογράφηκαν στις 17 Δεκεμβρίου 1993, μεταξύ της κυβέρνησης της Δημοκρατίας της Φινλανδίας και της κυβέρνησης της Δημοκρατίας της Λιθουανίας, που υπογράφηκε στις 7 Ιουνίου 1993, και μεταξύ του Βασιλείου της Σουηδίας και της κυβέρνησης της Δημοκρατίας της Λιθουανίας, που υπογράφηκε στις 25 Νοεμβρίου 1993.

Άρθρο 19

Η παρούσα συμφωνία παραμένει σε ισχύ για μια αρχική περίοδο έξι ετών από την ημερομηνία έναρξης ισχύος της. Εάν δεν τεθεί τέλος στη συμφωνία από το ένα από τα συμβαλλόμενα μέρη, με κοινοποίηση καταγελλίας η οποία αποστέλλεται τουλάχιστον εννέα μήνες πριν τη λήξη της περιόδου αυτής, παραμένει σε ισχύ για συμπληρωματικές τριετείς περιόδους, εκτός εάν έχει αποσταλεί κοινοποίηση καταγγελίας εννέα μήνες τουλάχιστον πριν από τη λήξη κάθε διαδοχικής περιόδου.

Η παρούσα συμφωνία καταρτίσθηκε εις διπλούν στη δανική, ολλανδική, αγγλική, φινλανδική, γαλλική, γερμανική, ελληνική, ιταλική, λιθουανική, πορτογαλική, ισπανική και σουηδική γλώσσα, κάθε κείμενο από τα οποία είναι εξίσου αυθεντικό.

Για την Ευρωπαϊκή Κοινότητα

Για τη Δημοκρατία της Λιθουανίας

ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ Θέσπιση των όρων σχετικά με προσωρινές κοινοπραξίες επιχειρήσεων και κοινές επιχειρήσεις που προβλέπονται από τη συμφωνία αλιευτικών σχέσεων μεταξύ της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και της Δημοκρατίας της Λιθουανίας

Άρθρο 1

Για τους σκοπούς του παρόντος πρωτοκόλλου, εφαρμόζονται οι ακόλουθοι ορισμοί:

α) προσωρινή κοινοπραξία επιχειρήσεων: οποιαδήποτε εταιρική σχέση, η οποία στηρίζεται σε συμβατική συμφωνία περιορισμένης διάρκειας μεταξύ κοινοτικών πλοιοκτητών και φυσικών και νομικών προσώπων της Λιθουανίας, με σκοπό την από κοινού διενέργεια αλιείας και την εκμετάλλευση των λιθουανικών αλιευτικών ποσοστώσεων από σκάφη που φέρουν τη σημαία κράτους μέλους της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, καθώς και για τη διανομή του κόστους, των κερδών ή ζημιών της από κοινού αναληφθείσας οικονομικής δραστηριότητας, με στόχο τον κατά προτεραιότητα εφοδιασμό της κοινοτικής αγοράς 7

β) κοινή επιχείρηση: οποιαδήποτε εταιρεία, η οποία διέπεται από το λιθουανικό δίκαιο η οποία αποτελείται από έναν ή περισσότερους κοινοτικούς πλοιοκτήτες και έναν ή περισσότερους εταίρους της Λιθουανίας, με στόχο την αλιεία, και πιθανόν την εκμετάλλευση λιθουανικών αλιευτικών ποσοστώσεων από σκάφη που φέρουν τη σημαία της Λιθουανίας με σκοπό τον κατά προτεραιότητα εφοδιασμό της κοινοτικής αγοράς 7

γ) κοινοτικό σκάφος: σκάφος το οποίο φέρει τη σημαία ενός από τα κράτη μέλη της Κοινότητας και το οποίο είναι νηολογημένο στην Κοινότητα 7

δ) κοινοτικός πλοιοκτήτης: πλοιοκτήτης που έχει ως έδρα ένα από τα κράτη μέλη της Κοινότητας 7

ε) εγκατάσταση επιχειρήσεων: εταιρεία που έχει συσταθεί βάσει του ιδιωτικού δικαίου με κεφάλαιο που προέρχεται από ένα ή περισσότερα κράτη μέλη της Κοινότητας, η οποία έχει εγκατασταθεί στη Λιθουανία με σκοπό την εκμετάλλευση λιθουανικών αλιευτικών πόρων και τον κατά προτεραιότητα εφοδιασμό της κοινοτικής αγοράς.

Άρθρο 2

1. Τα συμβαλλόμενα μέρη δημιουργούν κατάλληλες συνθήκες για την εγκατάσταση στη Λιθουανία επιχειρήσεων που χρησιμοποιούν κεφάλαιο που προέρχεται από ένα ή περισσότερα κράτη μέλη της Κοινότητας, και για τη δημιουργία κοινών επιχειρήσεων και προσωρινών κοινοπραξιών επιχειρήσεων στον τομέα της αλιείας μεταξύ λιθουανών και κοινοτικών πλοιοκτητών με σκοπό την από κοινού εκμετάλλευση των αλιευτικών πόρων της Λιθουανίας βάσει των όρων που θεσπίζονται στο παρόν πρωτόκολλο.

2. Η Λιθουανία χορηγεί στις επιχειρήσεις που αναφέρονται στην παράγραφο 1 του παρόντος πρωτοκόλλου πρόσβαση στις αλιευτικές δυνατότητες που παρατίθενται στο παράρτημα Ι.

3. Στο πλαίσιο της πολιτικής της για την αναδιάρθρωση του στόλου της η Κοινότητα διευκολύνει την ένταξη κοινοτικών σκαφών σε επιχειρήσεις που εγκαθίστανται ή πρόκειται να εγκατασταθούν στη Λιθουανία. Για το σκοπό αυτό, και στα πλαίσια της πολιτικής για την τεχνική ανανέωση της αλιευτικής της βομηχανίας, η Λιθουανία μεταβιβάζει άδειες αλιείας και εκδίδει τις κατάλληλες νέες άδειες σύμφωνα με τη συμφωνία.

4. Τα κοινοτικά σκάφη που ενσωματώθηκαν στον αλιευτικό στόλο της Λιθουανίας σύμφωνα με το άρθρο 5 κατωτέρω, και με τη χρηματοδοτική συνδρομή που προβλέπεται στο παράρτημα 4, δεν θα επανεντάσσονται στον κοινοτικό στόλο.

Άρθρο 3

1. Τα συμβαλλόμενα μέρη επιλέγουν τα σχέδια για τις προσωρινές κοινοπραξίες επιχειρήσεων και τις κοινοπραξίες επιχειρήσεων που προβλέπονται στο άρθρο 2. Για το σκοπό αυτό, ιδρύεται μεικτή επιτροπή προικειμένου να:

- αξιολογήσει τα σχέδια που παρουσιάζονται από τα συμβαλλόμενα μέρη για την ίδρυση προσωρινών κοινοπραξιών επιχειρήσεων και κοινών επιχειρήσεων που προβλέπονται στο άρθρο 2 του πρωτοκόλλου και σύμφωνα με τα κριτήρια που προβλέπονται στο παράρτημα ΙΙ 7

- ελέγχει την ορθή διαχείριση των σχεδίων και επιβλέπει τη χρήση της χρηματοδοτικής συνδρομής που χορηγείται στα σχέδια σύμφωνα με το άρθρο 5 του παρόντος πρωτοκόλλου 7

- επανεξετάζει τις δραστηριότητες των κοινοτικών σκαφών που ανήκουν σε προσωρινές κοινοπραξίες επιχειρήσεων στα ύδατα της Λιθουανίας πριν τη λήξη του συμβολαίου τους.

2. Η μεικτή επιτροπή συναντάται μία φορά το έτος εναλλακτικά στο Vilnius και στις Βρυξέλλες και, κατ' εξαίρεση, κατόπιν αιτήσεως του ενός ή του άλλου συμβαλλόμενου μέρους.

Άρθρο 4

1. Προκειμένου να ενθαρρυνθεί η εγκατάσταση προσωρινών κοινοπραξιών επιχειρήσεων που αναφέρονται στο άρθρο 2, τα σχέδια που επιλέγονται από τα συμβαλλόμενα μέρη θα είναι επιλέξιμα για χρηματοδοτική συνδρομή σύμφωνα με τους όρους που προβλέπονται στο παράρτημα ΙΙΙ.

2. Η Κοινότητα χορηγεί στις λιθουανικές εταιρείες που συστήνουν προσωρινή κοινοπραξία με κοινοτικό πλοιοκτήτη χρηματοδοτική συνδρομή ίση με το 15 % της συνδρομής που χορηγείται στον εν λόγω κοινοτικό πλοιοκτήτη.

Άρθρο 5

1. Προκειμένου να ενθαρρυνθεί η εγκατάσταση κοινών επιχειρήσεων που αναφέροναι στο άρθρο 2, τα σχέδια που επιλέγονται από τα συμβαλλόμενα μέρη θα είναι επιλέξιμα για χρηματοδοτική ενίσχυση σύμφωνα με τους όρους που προβλέπονται στο παράρτημα IV.

2. Με σκοπό την ενθάρρυνση της εγκατάστασης και ανάπτυξης κοινών επιχειρήσεων, η Κοινότητα χορηγεί στις κοινές επιχειρήσεις που εγκαθίστανται για πρώτη φορά στη Λιθουανία, χρηματοδοτική συνδρομή που ανέρχεται στο 15 % του ποσού που καταβάλλεται στον κοινοτικό πλοικτήτη.

Η εν λόγω χρηματοδοτική συνδρομή με τη μορφή λειτουργικού κεφαλαίου καταβάλλεται από την Κοινότητα στο τμήμα αλιείας του υπουργείου Γεωργίας της Δημοκρατίας της Λιθουανίας, το οποίο θα καθορίσει τους όρους που θα διέπουν τη χρήση και τη διαχείρισή του. Η Λιθουανία ενημερώνει την μεικτή επιτροπή σχετικά με τον τρόπο χρήσης των κεφαλαίων αυτών.

Άρθρο 6

Η εγκατάσταση των κοινών επιχειρήσεων δεν πρέπει να έχει ως αποτέλεσμα αύξηση της χωρητικότητας του στόλου της Λιθουανίας.

Άρθρο 7

Οι όροι που διέπουν τη σύσταση και την πρόσβαση στους αλιευτικούς χώρους προσωρινών κοινοπραξιών επιχειρήσεων και κοινών επιχειρήσεων παρατίθενται στο παράρτημα V.

Άρθρο 8

Η χρηματοδοτική συνδρομή που αναφέρεται στα άρθρα 4 και 5 του παρόντος πρωτοκόλλου καταβάλλεται στον κοινοτικό πλοιοκτήτη, προκειμένου να καλύψει μέρος της οικονομικής συνδρομής του για την ίδρυση κοινής επιχείρησης ή κοινοπραξίας στη Λιθουανία και για τη διαγραφή του εν λόγω σκάφους από το κοινοτικό νηολόγιο.

Άρθρο 9

Για το σκοπό της χρηματοδοτικής συνδρομής για την ίδρυση προσωρινών κοινοπραξιών και μόνιμων κοινοπραξιών που αναφέρονται στο άρθρο 5 της συμφωνίας και στα άρθρα 4 και 5 του παρόντος πρωτοκόλλου, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή συνεισφέρει 2,5 εκατομμύρια Ecu κατά τη διάρκεια ισχύος του παρόντος πρωτοκόλλου.

Άρθρο 10

1. Οι όροι του παρόντος πρωτοκόλλου αρχίζουν να ισχύουν την ημερομηνία κατά την οποία τα συμβαλλόμενα μέρη ανακοινώνουν το ένα στο άλλο την περάτωση των διαδικασιών που είναι απαραίτητες για το σκοπό αυτό.

2. Το παρόν πρωτόκολλο ισχύει για περίοδο τριών ετών. Πριν τη λήξη της περιόδου ισχύος του παρόντος πρωτοκόλλου, τα συμβαλλόμενα μέρη αρχίζουν διαπραγματεύσεις προκειμένου να αποφασίσουν σχετικά με οποιαδήποτε τροποποίηση του πρωτοκόλλου ή/και των παραρτημάτων που πιθανόν να είναι αναγκαίες για την μετέπειτα περίοδο.

Άρθρο 11

Το παρόν πρωτόκολλο καταρτίζεται εις διπλούν στη δανική, ολλανδική, αγγλική, φινλανδική, γαλλική, γερμανική, ελληνική, ιταλική, λιθουανική, πορτογαλική, ισπανική και σουηδική γλώσσα, κάθε κείμενο από τα οποία είναι εξίσου αυθεντικό.

Για την Ευρωπαϊκή Κοινότητα

Για τη Δημοκρατία της Λιθουανίας

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I

ΑΛΙΕΥΤΙΚΕΣ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ ΓΙΑ ΚΟΙΝΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Σύμφωνα με το άρθρο 5 της συμφωνίας και το άρθρο 2 παράγραφος 2 του παρόντος πρωτοκόλλου, η Λιθουανία ενθαρρύνει την προαγωγή και διατήρηση ενός ευνοϊκού και σταθερού κλίματος για την εγκατάσταση και λειτουργία κοινοπραξιών και κοινών επιχειρήσεων.

Για το σκοπό αυτό, η Λιθουανία εξασφαλίζει στις εν λόγω κοινοπραξίες και κοινές επιχειρήσεις μεταχείριση που να μην εισάγει διακρίσεις, να είναι δίκαιη και ισότιμη. Πρέπει να παρέχει στα κοινοτικά σκάφη που άλλαξαν σημαία τη δυνατότητα πρόσβασης στους αλιευτικούς πόρους της Λιθουανίας και να μεταφέρει τις αντίστοιχες ποσοστώσεις και άδειες από τα σκάφη της Λιθουανίας που διαλύθηκαν για παλιοσίδερα.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II

ΜΕΘΟΔΟΙ ΚΑΙ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΣΧΕΔΙΩΝ

1. Τα συμβαλλόμενα μέρη ανταλλάσσουν πληροφορίες σχετικά με τα σχέδια που παρουσιάζονται για τη σύσταση προσωρινών κοινοπραξιών και κοινών επιχειρήσεων σύμφωνα με το άρθρο 2 του παρόντος πρωτοκόλλου, οι οποίες είναι επιλέξιμες για χρηματοδοτική συνδρομή της Κοινότητας.

2. Τα σχέδια παρουσιάζονται στην Κοινότητα μέσω των αρμόδιων αρχών του ενδιαφερομένου κράτους μέλους ή κρατών μελών.

3. Η Κοινότητα υποβάλλει στη μεικτή επιτροπή τον κατάλογο των σχεδίων που είναι επιλέξιμα για χρηματοδοτική συνδρομή, όπως προβλέπεται στα άρθρα 4 και 5 του παρόντος πρωτοκόλλου. Η μεικτή επιτροπή αξιολογεί τα σχέδια σύμφωνα, κυρίως, με τα ακόλουθα κριτήρια:

α) τεχνολογία κατάλληλη για τις προτεινόμενες αλιευτικές δραστηριότητες 7

β) είδη-στόχοι και αλιευτικές ζώνες 7

γ) ηλικία του σκάφους 7

δ) στην περίπτωση προσωρινής κοινοπραξίας, συνολική διάρκειά της καθώς και διάρκεια των αλιευτικών επιχειρήσεων 7

ε) προηγούμενη εμπειρία του κοινοτικού πλοιοκτήτη και του λιθουανού εταίρου στον τομέα της αλιείας.

4. Η μεικτή επιτροπή συνιστά στα συμβαλλόμενα μέρη τα επιλεγέντα σχέδια σύμφωνα με τα κριτήρια που προβλέπονται στο σημείο 3.

5. Μόλις εγκριθούν τα σχέδια από τη λιθουανική αρχή και την Κοινότητα, η Κοινότητα διαβιβάζει στη λιθουανική αρχή τον κατάλογο των επιλεγέντων σχεδίων με σκοπό την έκδοση των αναγκαίων εξουσιοδοτήσεων και αδειών αλιείας.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ III

ΚΛΙΜΑΚΕΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ ΣΕ ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΕΣ

>ΘΕΣΗ ΠΗΝΑΚΑ>

Τα κράτη μέλη της Ευρωπαίκής Κοινότητας συνεισφέρουν το 25 % των ανωτέρω ποσών σε σχέδια που αφορούν σκάφη που φέρουν τη σημαία του σχετικού κράτους μέλους.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IV

ΚΛΙΜΑΚΕΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ ΣΕ ΚΟΙΝΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

>ΘΕΣΗ ΠΗΝΑΚΑ>

Οι πριμοδοτήσεις για τη σύσταση κοινών επιχειρήσεων που καταβάλλονται σε δικαιούχους δεν μπορούν να υπερβούν τα ακόλουθα ποσά:

- σκάφη ηλικίας 15 ετών: βλέπε πίνακα ανωτέρω,

- σκάφη ηλικίας κάτω των 15 ετών: η κλίμακα του ανωτέρω πίνακα αυξημένη κατά 1,5 % ανά έτος μέχρι τα 15 7 εντούτοις, μείωση pro rata temporis θα γίνεται για οποιαδήποτε ενίσχυση κατασκευής ή/και εκσυγχρονισμού που λαμβάνεται από το σκάφος κατά τα δέκα έτη προ της ίδρυσης της κοινής επιχείρησης και καμία χρηματοδοτική ενίσχυση δεν θα χορηγείται για σκάφη ηλικίας πέντε ετών ή λιγότερο,

- σκάφη ηλικίας άνω των 15 ετών: η κλίμακα του ανωτέρω πίνακα μειωμένη κατά 1,5 % ανά έτος άνω των 15.

Τα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Κοινότητας συνεισφέρουν το 25 % των προαναφερθέντων ποσών σε σχέδια που αφορούν σκάφη που εξέρχονται από το νηολόγιο του σχετικού κράτους μέλους και νηολογούνται στη Δημοκρατία της Λιθουανίας.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V

ΟΡΟΙ ΠΟΥ ΔΙΕΠΟΥΝ ΤΗ ΣΥΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΤΟΥΣ ΑΛΙΕΥΤΙΚΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ ΠΡΟΣΩΡΙΝΩΝ ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΤΗ ΛΙΘΟΥΑΝΙΑ

Α. Επιλεγμένα σχέδια

Μόλις περατωθεί η διαδικασία επιλογής σχεδίων που καθορίζεται στο παράρτημα ΙΙ του παρόντος πρωτοκόλλου, η Κοινότητα διαβιβάζει στη λιθουανική αρχή κατάλογο των επιλεγέντων κοινοτικών σκαφών προκειμένου να συμπεριληφθούν σε προσωρινή κοινοπραξία ή κοινή επιχείρηση με σκοπό την άσκηση αλιευτικών δραστηριοτήτων.

Β. Άδειες

Η λιθουανική αρχή μεταβιβάζει και εκδίδει άδεια αλιείας χωρίς καθυστέρηση. Όσον αφορά τις προσωρινές κοινοπραξίες, οι άδειες οδηγίας εκδίδονται για περίοδο ισχύος ίση με τη διάρκεια ζωής της προσωρινής κοινοπραξίας. Οι αλιευτικές δραστηριότητες θα διεξάγονται με τη χρήση των ποσοστώσεων που χορηγούνται από τη λιθουανική αρχή.

Γ. Αντικατάσταση σκαφών

Ένα κοινοτικό σκάφος που ασκεί δραστηριότητες στα πλαίσια προσωρινής κοινοπραξίας μπορεί να αντικατασταθεί από άλλο κοινοτικό σκάφος ισοδύναμης χωρητικότητας και τεχνικών προδιαγραφών μόνο βάσει δεόντως αιτιολογημένων λόγων και κατόπιν συμφωνίας των συμβαλλομένων μερών.

Δ. Εξοπλισμός

Τα σκάφη που ασκούν δραστηριότητα στο πλαίσιο προσωρινών κοινοπραξιών συμμορφούνται με τους κανόνες και κανονισμούς που εφαρμόζονται στη Δημοκρατία της Λιθουανίας όσον αφορά τον εξοπλισμό 7 οι εν λόγω κανόνες και κανονισμοί θα εφαρμόζονται χωρίς διάκριση μεταξύ των λιθουανικών και κοινοτικών σκαφών.

Ε. Δηλώσεις αλιευμάτων

1. Όλα τα κοινοτικά σκάφη διαβιβάζουν στη λιθουανική αρχή δήλωση αλιεύματος σύμφωνα με τους λιθουανικούς κανονισμούς αλιείας.

2. Αντίγραφο της δήλωσης αλιεύματος θα διαβιβάζεται στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή στις Βρυξέλλες.

3. Σε περίπτωση μη τήρησης των διατάξεων αυτών, η λιθουανική αρχή μπορεί να αναστείλει την άδεια αλιείας του σχετικού σκάφους μέχρις ότου επιτευχθεί η τήρηση των εν λόγω διατυπώσεων.

ΣΤ. Διάρκεια ζωής των κοινοπραξιών

Οι προσωρινές κοινοπραξίες θα έχουν διάρκεια ζωής μέχρι ένα έτος. Σε καμία περίπτωση η διάρκεια αυτή δεν μπορεί να επεκταθεί πέραν της ημερομηνίας λήξεως του παρόντος πρωτοκόλλου.

Ζ. Επιστημονικοί παρατηρητές

Κατόπιν αιτήσεως της λιθουανικής αρχής, τα κοινοτικά σκάφη που αλιεύουν σύμφωνα με το παρόν πρωτόκολλο επιτρέπουν την επιβίβαση επιστημονικού παρατηρητή, ο οποίος θα ορίζεται από την εν λόγω αρχή, προκειμένου να εκτελέσει τα καθήκοντά του. Στον παρατηρητή παρέχονται όλες οι αναγκαίες διευκολύνσεις για την άσκηση των καθηκόντων του.

Οι συνθήκες παραμονής επί του σκάφους είναι οι ίδιες με εκείνες των άλλων αξιωματικών του σκάφους. Οι αμοιβές και οι εισφορές κοινωνικής ασφάλειας των παρατηρητών βαρύνουν τις λιθουανικές αρχές. Οι δαπάνες της παραμονής τους επί του σκάφους βαρύνουν τον πλοιοκτήτη του σκάφους.

Η. Ναυτολόγηση του πληρώματος

1. Τα κοινοτικά σκάφη που ασκούν δραστηριότητες στο πλαίσιο προσωρινών κοινοπραξιών ναυτολογούν τουλάχιστον το 30 % του πληρώματός τους μεταξύ λιθουανών ναυτικών. Τα εν λόγω μέλη του πληρώματος πρέπει να διαθέτουν τις αναγκαίες γνώσεις για την εκτέλεση των καθηκόντων τους.

2. Το πλήρωμα και ο πλοίαρχος των σκαφών που άλλαξαν σημαία, το οποία ασκούν δραστηριότητες στο πλαίσιο κοινών επιχειρήσεων πρέπει να είναι λιθουανοί υπήκοοι.

3. Τα συμβόλαια εργασίας των εν λόγω μελών του πληρώματος υπογράφονται στη Λιθουανία μεταξύ των αντιπροσώπων των πλοιοκτητών και των ενδιαφερομένων μελών του πληρώματος, και πρέπει να περιλαμβάνουν ρυθμίσεις κοινωνικής ασφάλισης και ασφάλειας ζωής και ατυχήματος σύμφωνα με τη λιθουανική νομοθεσία.

Top