Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Ανασχεδιασμός της αγοράς ενέργειας της ΕΕ

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Ανασχεδιασμός της αγοράς ενέργειας της ΕΕ

ΣΎΝΟΨΗ ΤΟΥ ΑΚΌΛΟΥΘΟΥ ΕΓΓΡΆΦΟΥ:

Aνασχεδιασμός της αγοράς ενέργειας της ΕΕ — COM(2015) 340 final

ΣΎΝΟΨΗ

ΤΙ ΠΡΟΒΛΈΠΕΙ Η ΠΑΡΟΎΣΑ ΑΝΑΚΟΊΝΩΣΗ;

Η ΕΕ επιθυμεί να παρέχει αξιόπιστη και οικονομικά προσιτή ενέργεια στους πολίτες της και να επιτύχει τους στόχους του 2030. Για την επίτευξη των εν λόγω στόχων εξετάζει το ενδεχόμενο μετασχηματισμού της αγοράς ενέργειας, συμπεριλαμβανομένου του ανασχεδιασμού της αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας με στόχο την προσέλκυση περαιτέρω επενδύσεων.

Ως εκ τούτου, με την παρούσα ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ξεκινά δημόσια διαβούλευση σχετικά με τα οφέλη του ανασχεδιασμού της αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας όσον αφορά τις νέες τεχνολογίες και την αύξηση των επενδύσεων.

Υπογραμμίζει ότι οι διασυνοριακές, βραχυπρόθεσμες (ενδοημερήσιες) αγορές είναι κεντρικής σημασίας για μια αποτελεσματική αγορά ηλεκτρικής ενέργειας. Οι εν λόγω αγορές πρέπει να σχεδιαστούν με στόχο το ενεργειακό σύστημα του μέλλοντος, δηλαδή ένα σύστημα που θα συνδυάζει διασυνοριακές ηλεκτρικές ροές μεγάλης κλίμακας και υψηλό όγκο μεταβλητής ηλεκτροπαραγωγής από ανανεώσιμες πηγές*. Αυτές οι αγορές θα ανταποκριθούν στην ταχεία ανάπτυξη της μεταβλητής ηλεκτροπαραγωγής από ανανεώσιμες πηγές και στην ανάγκη για ασφαλή και σταθερή λειτουργία του δικτύου ηλεκτρικής ενέργειας.

ΒΑΣΙΚΆ ΣΗΜΕΊΑ

Υποδομές

Ένα καλά διασυνδεδεμένο δίκτυο ενέργειας της ΕΕ είναι ζωτικής σημασίας για την ενεργειακή ασφάλεια, για την ενίσχυση του ανταγωνισμού και για την παροχή των κατάλληλων μηνυμάτων για την πραγματοποίηση επενδύσεων.

Η κύρια μέθοδος για την ενοποίηση των εθνικών αγορών ηλεκτρικής ενέργειας και τη διαφοροποίηση των πηγών ενέργειας είναι τα έργα κοινού ενδιαφέροντος (ΕΚΕ).

Προσαρμογή του σχεδιασμού της αγοράς για πραγματοποίηση επενδύσεων στην ηλεκτροπαραγωγή από ανανεώσιμες πηγές

Μια αγορά με κατάλληλες τιμές θα παρέχει ενδείξεις όσον αφορά τη χρονική στιγμή και την τοποθεσία όπου θα μπορούσε να παραχθεί ηλεκτρική ενέργεια από ανανεώσιμες πηγές.

Οι ευέλικτες και καλύτερα ενοποιημένες βραχυπρόθεσμες αγορές θα βοηθήσουν τους παραγωγούς ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές να ανταγωνίζονται επί ίσοις όροις τους παραγωγούς ενέργειας από συμβατικές πηγές, συμβάλλοντας περαιτέρω στην ενσωμάτωση των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας στο σύστημα ηλεκτρικής ενέργειας.

Η ηλεκτροπαραγωγή από ανανεώσιμες πηγές μπορεί να υποστηριχτεί από περιφερειακούς αγορακεντρικούς·μηχανισμούς, οι οποίοι διορθώνουν τις αδυναμίες της αγοράς, εξασφαλίζουν την οικονομική αποδοτικότητα και αποφεύγουν τις στρεβλώσεις ή την υπεραντιστάθμιση, σύμφωνα με τις κατευθυντήριες γραμμές για τις κρατικές ενισχύσεις.

Ενίσχυση της περιφερειακής συνεργασίας

Ο περιφερειακός συντονισμός των εθνικών πολιτικών είναι καθοριστικής σημασίας για την επίτευξη των στόχων της ΕΕ για το 2030, την ενοποίηση της εσωτερικής αγοράς ενέργειας και την ενίσχυση της ασφάλειας του ενεργειακού εφοδιασμού.

Απαιτούνται περισσότερες διασυνδέσεις καθώς το υπάρχον σύστημα δεν μπορεί να ανταποκριθεί σε πιθανές νέες ροές ηλεκτρικής ενέργειας.

Η βελτίωση της περιφερειακής συνεργασίας μεταξύ των διαχειριστών συστημάτων είναι καίριας σημασίας, ειδικά οι ρόλοι που διαδραματίζουν οι περιφερειακές πρωτοβουλίες συνεργασίας και το Ευρωπαϊκό Δίκτυο Διαχειριστών Συστημάτων Μεταφοράς.

Η επέκταση του δικτύου είναι επίσης αναγκαία στο επίπεδο της διανομής για την ενσωμάτωση τοπικών μορφών ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές.

Η ενίσχυση του ρόλου του Οργανισμού για τη Συνεργασία των Ρυθμιστικών Αρχών Ενέργειας (ACER) είναι αναγκαία για την εποπτεία της αγοράς και την έκδοση δεσμευτικών αποφάσεων σχετικά με τις πρωτοβουλίες της ΕΕ και τα διασυνοριακά θέματα.

Ασφάλεια του εφοδιασμού

Η Επιτροπή, για τον προσδιορισμό της επάρκειας των ενεργειακών συστημάτων της, ζητεί να αξιολογηθεί ο ρόλος που διαδραμάτισε καθένα από τα παρακάτω:

οι διασυνδέσεις μεταξύ των δικτύων διαφορετικών χωρών της ΕΕ·

η διασυνοριακή ηλεκτροπαραγωγή·

η μεταβλητή ηλεκτροπαραγωγή από ανανεώσιμες πηγές·

η απόκριση στη ζήτηση (π.χ. κίνητρα για τη μείωση της χρήσης κατά τη διάρκεια περιόδων αιχμής της ζήτησης)·

οι δυνατότητες αποθήκευσης.

Αυτό θα μπορούσε να συμβάλει στη λήψη απόφασης όσον αφορά την αναγκαιότητα εφαρμογής μηχανισμού δυναμικότητας. Ο εν λόγω μηχανισμός θα προέβλεπε την καταβολή χωριστών πληρωμών για τη διαθέσιμη δυναμικότητα, αντί πληρωμών για την παράδοση ηλεκτρικής ενέργειας. Οι εν λόγω πληρωμές για τη διαθέσιμη χωρητικότητα στοχεύουν στην ανταμοιβή των παρόχων δυναμικότητας για τη διατήρηση της υφιστάμενης δυναμικότητας ή την πραγματοποίηση επενδύσεων σε νέα δυναμικότητα. Ωστόσο, η Επιτροπή προειδοποιεί ότι τέτοιοι μηχανισμοί ενδέχεται να είναι δαπανηροί και να στρεβλώνουν τις αγορές.

Θα μπορούσαν να αναπτυχθούν κανόνες σε επίπεδο ΕΕ σχετικά με τη συμμετοχή διαφόρων χωρών της ΕΕ σε μηχανισμούς δυναμικότητας. Η Επιτροπή προτείνει τον καθορισμό ενός μοντέλου αναφοράς για έναν μηχανισμό δυναμικότητας προς χρήση σε περιφερειακή βάση. Αυτό θα διευκόλυνε τη διασυνοριακή συμμετοχή και την ελαχιστοποίηση των στρεβλώσεων στην αγορά.

ΠΛΑΊΣΙΟ

Ενέργεια: Ανασχεδιασμός της αγοράς με στόχο τη δημιουργία προϋποθέσεων για μια νέα συμφωνία για τους καταναλωτές — ενημερωτικό δελτίο

ΒΑΣΙΚΟΊ ΌΡΟΙ

* Μεταβλητή ηλεκτροπαραγωγή από ανανεώσιμες πηγές: ανανεώσιμες πηγές ενέργειας (όπως αιολική και ηλιακή) που προέρχονται από τη φύση. Αυτό σημαίνει ότι τα επίπεδα παραγωγής τους μπορούν να παρουσιάζουν διακυμάνσεις.

ΠΡΆΞΗ

Ανακοίνωση της Επιτροπής προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το Συμβούλιο, την Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή και την Επιτροπή των Περιφερειών: Έναρξη της διαδικασίας δημόσιας διαβούλευσης σχετικά με τον ανασχεδιασμό της αγοράς ενέργειας [COM(2015) 340 final της 15.7.2015]

τελευταία ενημέρωση 23.10.2015

Top