EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 62004CJ0518

Απόφαση του Δικαστηρίου (πέμπτο τμήμα) της 16ης Μαρτίου 2006.
Επιτροπή των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων κατά Ελληνικής Δημοκρατίας.
Παράβαση κράτους μέλους - Οδηγία 92/43/ΕΟΚ - Διατήρηση των φυσικών οικοτόπων καθώς και της άγριας πανίδας και χλωρίδας - Προστασία των ειδών.
Υπόθεση C-518/04.

European Court Reports 2006 I-00042*

ECLI identifier: ECLI:EU:C:2006:183

Απόφαση του Δικαστηρίου (πέμπτο τμήμα) της 16ης Μαρτίου 2006 —Επιτροπή κατά Ελλάδας

(Υπόθεση C-518/04)

«Παράβαση κράτους μέλους — Οδηγία 92/43/ΕΟΚ — Διατήρηση των φυσικών οικοτόπων καθώς και της άγριας πανίδας και χλωρίδας — Προστασία των ειδών»

1.                     Προσφυγή λόγω παραβάσεως — Εξέταση του βασίμου από το Δικαστήριο — Κατάσταση που πρέπει να λαμβάνεται υπόψη — Κατάσταση κατά την εκπνοή της ταχθείσας με την αιτιολογημένη γνώμη προ5θεσμίας (Άρθρο 226 ΕΚ) (βλ. σκέψη 12)

2.                     Περιβάλλον — Διατήρηση των φυσικών οικοτόπων και της άγριας πανίδας και χλωρίδας — Οδηγία 92/43 (Οδηγία 92/43 του Συμβουλίου, άρθρο 12 § 1, στοιχεία β΄ και δ΄, και παράρτημα IV, σημείο α΄) (βλ. σκέψεις 14-22)

Αντικείμενο

Παράβαση κράτους μέλους — Παράβαση του άρθρου 12, παράγραφος 1, στοιχείο β΄, της οδηγίας 92/43/ΕΟΚ του Συμβουλίου, της 21ης Μαΐου 1992, για τη διατήρηση των φυσικών οικοτόπων καθώς και της άγριας πανίδας και χλωρίδας (ΕΕ L 206, σ. 7) — Προστασία της οχιάς Vipera schweizeri στη νήσο Μήλο — Μη λήψη των αναγκαίων μέτρων προκειμένου να αποφευχθούν η παρενόχληση του εν λόγω είδους κατά την περίοδο της αναπαραγωγής καθώς και οποιαδήποτε βλάβη ή καταστροφή των τόπων αναπαραγωγής.

Διατακτικό

Το Δικαστήριο αποφασίζει:

 

Η Ελληνική Δημοκρατία, μη λαμβάνοντας, εντός της ταχθείσας προθεσμίας, τα απαραίτητα μέτρα για τη θέσπιση και εφαρμογή ενός αποτελεσματικού συστήματος αυστηρής προστασίας της οχιάς Vipera schweizeri στη Μήλο, ώστε να απαγορεύεται οποιαδήποτε εκ προθέσεως παρενόχληση του είδους αυτού, ιδίως κατά την περίοδο αναπαραγωγής, την περίοδο κατά την οποία τα νεογνά εξαρτώνται από τη μητέρα και την περίοδο χειμερίας νάρκης, καθώς και οποιαδήποτε βλάβη ή καταστροφή των τόπων αναπαραγωγής ή των τόπων αναπαύσεως του εν λόγω είδους, παρέβη τις υποχρεώσεις που υπέχει από το άρθρο 12, παράγραφος 1, στοιχεία β΄ και δ΄, της οδηγίας 92/43/ΕΟΚ του Συμβουλίου, της 21ης Μαΐου 1992, για τη διατήρηση των φυσικών οικοτόπων καθώς και της άγριας πανίδας και χλωρίδας.

 

Καταδικάζει την Ελληνική Δημοκρατία στα δικαστικά έξοδα.

Top