EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32019D1004

Εκτελεστική απόφαση (ΕΕ) 2019/1004 της Επιτροπής, της 7ης Ιουνίου 2019, για τη θέσπιση κανόνων με σκοπό τον υπολογισμό, την επαλήθευση και την υποβολή στοιχείων σχετικά με τα απόβλητα σύμφωνα με την οδηγία 2008/98/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και για την κατάργηση της εκτελεστικής απόφασης C(2012) 2384 της Επιτροπής [κοινοποιηθείσα υπό τον αριθμό C(2019) 4114] (Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)

C/2019/4114

OJ L 163, 20.6.2019, p. 66–100 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2019/1004/oj

20.6.2019   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 163/66


ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ (ΕΕ) 2019/1004 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

της 7ης Ιουνίου 2019

για τη θέσπιση κανόνων με σκοπό τον υπολογισμό, την επαλήθευση και την υποβολή στοιχείων σχετικά με τα απόβλητα σύμφωνα με την οδηγία 2008/98/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και για την κατάργηση της εκτελεστικής απόφασης C(2012) 2384 της Επιτροπής

[κοινοποιηθείσα υπό τον αριθμό C(2019) 4114]

(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)

Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ,

Έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

Έχοντας υπόψη την οδηγία 2008/98/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 19ης Νοεμβρίου 2008, για τα απόβλητα και την κατάργηση ορισμένων οδηγιών (1), και ιδίως το άρθρο 11α παράγραφος 9 και το άρθρο 37 παράγραφος 7,

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1)

Η οδηγία 2008/98/ΕΚ προβλέπει γενικούς κανόνες υπολογισμού ώστε να εξακριβώνεται κατά πόσον έχουν επιτευχθεί οι στόχοι της προετοιμασίας για επαναχρησιμοποίηση και της ανακύκλωσης των αστικών αποβλήτων για τα έτη 2025, 2030 και 2035 που καθορίζονται στο άρθρο 11 παράγραφος 2 στοιχεία γ), δ) και ε) και στο άρθρο 11 παράγραφος 3 της εν λόγω οδηγίας.

(2)

Όσον αφορά την ανακύκλωση, οι κανόνες που προβλέπονται στο άρθρο 11α της οδηγίας 2008/98/ΕΚ ορίζουν ότι, για τον υπολογισμό της επίτευξης των στόχων για τα έτη 2025, 2030 και 2035, πρέπει να χρησιμοποιούνται τα απόβλητα που υποβάλλονται σε διεργασία ανακύκλωσης ή απόβλητα που έχουν επιτυχώς αποχαρακτηριστεί. Κατά γενικό κανόνα, τα ανακυκλωμένα απόβλητα πρέπει να μετρώνται στο σημείο εισροής των αποβλήτων στη διεργασία ανακύκλωσης. Ωστόσο, τα κράτη μέλη μπορούν να χρησιμοποιούν παρέκκλιση και να μετρούν τα αστικά απόβλητα στην εκροή της διεργασίας διαλογής, υπό την προϋπόθεση ότι αφαιρούνται περαιτέρω απώλειες που οφείλονται σε επεξεργασία η οποία προηγείται της εργασίας ανακύκλωσης και ότι οι εκροές αποβλήτων όντως υποβάλλονται σε ανακύκλωση.

(3)

Τα αστικά απόβλητα που εισέρχονται στη διεργασία ανακύκλωσης ενδέχεται να εξακολουθούν να περιέχουν ορισμένη ποσότητα υλικών αποβλήτων που δεν αποτελούν αντικείμενο της επακόλουθης επανεπεξεργασίας, αλλά δεν θα μπορούσαν, με εύλογες προσπάθειες, να απομακρυνθούν με προκαταρκτικές εργασίες πριν από τη διεργασία της ανακύκλωσης. Τα κράτη μέλη δεν θα πρέπει να υποχρεούνται να αφαιρούν αυτά τα μη στοχευόμενα υλικά για τους σκοπούς του υπολογισμού των ανακυκλωμένων αστικών αποβλήτων, υπό την προϋπόθεση ότι τα υλικά είναι ανεκτά στο πλαίσιο της διεργασίας ανακύκλωσης και δεν εμποδίζουν την ανακύκλωση υψηλής ποιότητας.

(4)

Για να διασφαλιστεί η ομοιόμορφη εφαρμογή των κανόνων υπολογισμού από όλα τα κράτη μέλη, είναι επίσης αναγκαίο να καθοριστούν, για τους συνηθέστερους τύπους αποβλήτων και διαδικασίες ανακύκλωσης, ποια υλικά αποβλήτων θα πρέπει να περιλαμβάνονται στον υπολογισμό σύμφωνα με το άρθρο 11α παράγραφος 1 στοιχείο γ) της οδηγίας 2008/98/ΕΚ (σημεία υπολογισμού) και σε ποιο στάδιο της επεξεργασίας των αποβλήτων θα πρέπει να μετρώνται σύμφωνα με το άρθρο 11α παράγραφος 2 της εν λόγω οδηγίας (σημεία μέτρησης).

(5)

Για να διασφαλιστεί ότι τα στοιχεία που πρέπει να υποβάλλονται σχετικά με την ανακύκλωση των αστικών αποβλήτων είναι συγκρίσιμα, τα σημεία υπολογισμού που έχουν καθοριστεί για τα συνηθέστερα είδη αποβλήτων και διαδικασίες ανακύκλωσης θα πρέπει να ισχύουν και για τα απόβλητα που έχουν πάψει να είναι απόβλητα ως αποτέλεσμα προπαρασκευαστικής εργασίας προτού υποβληθούν σε επανεπεξεργασία.

(6)

Για να διασφαλιστεί η συγκρισιμότητα των στοιχείων που υποβάλλονται, σχετικά με την ανακύκλωση των αστικών αποβλήτων, από εγκαταστάσεις αποβλήτων σε διαφορετικά κράτη μέλη, είναι αναγκαίο να θεσπιστούν λεπτομερέστεροι κανόνες όσον αφορά τον τρόπο με τον οποίο θα πρέπει να λαμβάνονται υπόψη οι ποσότητες των αποβλήτων που έχουν υποβληθεί σε διαλογή για τον υπολογισμό των εισροών στη διεργασία ανακύκλωσης, καθώς και τον τρόπο με τον οποίο θα πρέπει να υπολογίζονται οι ποσότητες των ανακυκλωμένων αστικών αποβλήτων σε περιπτώσεις όπου η επεξεργασία αποβλήτων παράγει όχι μόνο ανακυκλωμένα υλικά αλλά και καύσιμα ή άλλα μέσα παραγωγής ενέργειας ή υλικά επίχωσης.

(7)

Όσον αφορά τον υπολογισμό των βιολογικών αποβλήτων που διαχωρίζονται και ανακυκλώνονται στην πηγή, δεν είναι πάντα εφικτή η πραγματική μέτρηση της εισροής στη διεργασία ανακύκλωσης ή της εκροής απ' αυτή, δεδομένου ότι η διαχείριση των εν λόγω αποβλήτων γίνεται συνήθως από μεμονωμένα νοικοκυριά. Ως εκ τούτου, θα πρέπει να καθιερωθεί μια σταθερή κοινή προσέγγιση η οποία θα εξασφαλίζει υψηλό επίπεδο αξιοπιστίας των υποβαλλόμενων στοιχείων.

(8)

Όσον αφορά τα ανακυκλωμένα μέταλλα που διαχωρίζονται μετά την αποτέφρωση των αστικών αποβλήτων, για να διασφαλίζεται ότι λαμβάνονται υπόψη μόνο τα ανακυκλωμένα μέταλλα, θα πρέπει να καθιερωθεί μεθοδολογία υπολογισμού που να καθορίζει την περιεκτικότητα σε μέταλλα των υλικών αποβλήτων που διαχωρίζονται από την τέφρα πυθμένα κλιβάνου. Επιπλέον, για να διασφαλιστεί η συνάφεια των δεδομένων, θα πρέπει να λαμβάνονται υπόψη μόνο τα μέταλλα που προέρχονται από την αποτέφρωση των αστικών αποβλήτων.

(9)

Τα στοιχεία σχετικά με την προετοιμασία για επαναχρησιμοποίηση και την ανακύκλωση των αστικών αποβλήτων, τα οποία πρέπει να υποβάλλονται σύμφωνα με το άρθρο 11α της οδηγίας 2008/98/ΕΚ, πρέπει να υποστηρίζονται από ένα αποτελεσματικό σύστημα ποιοτικού ελέγχου και ιχνηλασιμότητας των ροών υλικών απορριμμάτων. Ως εκ τούτου, τα κράτη μέλη θα πρέπει να υποχρεούνται να λαμβάνουν μέτρα με στόχο τη διασφάλιση της υψηλής αξιοπιστίας και ακρίβειας των συλλεγόμενων δεδομένων, ιδίως με την απευθείας συγκέντρωση στοιχείων από τους οικονομικούς φορείς και με την αυξανόμενη χρήση ηλεκτρονικών μητρώων για την καταγραφή των στοιχείων σχετικά με τα απόβλητα.

(10)

Τα κράτη μέλη υποχρεούνται να υποβάλλουν στην Επιτροπή στοιχεία σχετικά με την εφαρμογή του άρθρου 11 παράγραφοι 2 και 3 της οδηγίας 2008/98/ΕΚ για κάθε ημερολογιακό έτος. Υποχρεούνται να υποβάλλουν επίσης στην Επιτροπή έκθεση ελέγχου ποιότητας στον μορφότυπο για την υποβολή εκθέσεων που καθορίζει η Επιτροπή. Ο εν λόγω μορφότυπος θα πρέπει να διασφαλίζει ότι οι υποβαλλόμενες πληροφορίες παρέχουν επαρκή βάση για την επαλήθευση και την παρακολούθηση της επίτευξης των στόχων που ορίζονται στο άρθρο 11 παράγραφοι 2 και 3 της οδηγίας 2008/98/ΕΚ.

(11)

Όσον αφορά τον στόχο που καθορίζεται στο άρθρο 11 παράγραφος 2 στοιχείο α) της οδηγίας 2008/98/ΕΚ, τα κράτη μέλη πρέπει να εφαρμόζουν τους κανόνες υπολογισμού που καθορίζονται στην απόφαση 2011/753/ΕΕ της Επιτροπής (2). Οι κανόνες υπολογισμού για την προετοιμασία για επαναχρησιμοποίηση και την ανακύκλωση των αστικών αποβλήτων που ορίζονται στο άρθρο 11α της οδηγίας 2008/98/ΕΚ και στην παρούσα απόφαση είναι σύμφωνοι με τους κανόνες που ορίζονται στην απόφαση 2011/753/ΕΕ. Για την αποφυγή της διπλής υποβολής στοιχείων, τα κράτη μέλη θα πρέπει, επομένως, να έχουν τη δυνατότητα να χρησιμοποιούν τον μορφότυπο υποβολής στοιχείων που έχει καθοριστεί για την υποβολή στοιχείων σχετικά με τους στόχους που ορίζονται στο άρθρο 11 παράγραφος 2 στοιχεία γ) έως ε) και στο άρθρο 11 παράγραφος 3 της οδηγίας 2008/98/ΕΚ για να υποβάλλουν στοιχεία σχετικά με τον στόχο που ορίζεται στο άρθρο 11 παράγραφος 2 στοιχείο α) της εν λόγω οδηγίας.

(12)

Τα κράτη μέλη οφείλουν να υποβάλλουν στοιχεία για τα ορυκτέλαια και τα συνθετικά λιπαντικά και τα βιομηχανικά έλαια, καθώς και για τα απόβλητα έλαια, σύμφωνα με το άρθρο 37 παράγραφος 4 της οδηγίας 2008/98/ΕΚ, για κάθε ημερολογιακό έτος στον μορφότυπο που ορίζει η Επιτροπή. Με τον εν λόγω μορφότυπο θα πρέπει να διασφαλίζεται ότι τα υποβαλλόμενα στοιχεία παρέχουν επαρκή βάση για την αξιολόγηση της σκοπιμότητας της θέσπισης μέτρων για την επεξεργασία των αποβλήτων ελαίων, συμπεριλαμβανομένων ποσοτικών στόχων για την αναγέννηση αποβλήτων ελαίων και περαιτέρω μέτρων για την προώθηση της αναγέννησης των αποβλήτων ελαίων, σύμφωνα με το άρθρο 21 παράγραφος 4 της οδηγίας 2008/98/ΕΚ.

(13)

Για τους σκοπούς της υποβολής στοιχείων σχετικά με την εφαρμογή του άρθρου 11 παράγραφος 2 στοιχεία α) και β) της οδηγίας 2008/98/ΕΚ, στα οποία καθορίζονται στόχοι για τα οικιακά και παρόμοια απόβλητα, καθώς και για τα απόβλητα κατασκευών και κατεδαφίσεων, τα κράτη μέλη πρέπει να χρησιμοποιούν τους μορφότυπους που καθορίζονται σύμφωνα με την εκτελεστική απόφαση C(2012) 2384 της Επιτροπής (3). Οι διατάξεις της εν λόγω εκτελεστικής απόφασης που απαιτούν από τα κράτη μέλη να υποβάλλουν τριετείς εκθέσεις σχετικά με την εφαρμογή της οδηγίας 2008/98/ΕΚ έχουν καταστεί παρωχημένες. Ως εκ τούτου, η εκτελεστική απόφαση C(2012) 2384 θα πρέπει να καταργηθεί και να αντικατασταθεί από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης, οι οποίες αντικατοπτρίζουν τις αλλαγές στις απαιτήσεις υποβολής στοιχείων που εισήχθησαν στην οδηγία 2008/98/ΕΚ μέσω της θέσπισης της οδηγίας (ΕΕ) 2018/851 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (4). Για να εξασφαλιστεί η συνέχεια, θα πρέπει να θεσπιστούν μεταβατικές διατάξεις όσον αφορά την προθεσμία για την υποβολή των στοιχείων σχετικά με την εφαρμογή του άρθρου 11 παράγραφος 2 στοιχεία α) και β) για τα έτη αναφοράς από το 2016 έως το 2019.

(14)

Οι κανόνες για τον υπολογισμό, την επαλήθευση και την υποβολή στοιχείων σχετικά με την εφαρμογή του άρθρου 11 παράγραφος 2 στοιχεία γ) έως ε) και του άρθρου 11 παράγραφος 3 της οδηγίας 2008/98/ΕΚ συνδέονται στενά με τους κανόνες που καθορίζουν τους μορφότυπους για την υποβολή των εν λόγω στοιχείων και των στοιχείων που αφορούν την εφαρμογή του άρθρου 11 παράγραφος 2 στοιχείο α) της εν λόγω οδηγίας. Για να διασφαλιστεί η συνοχή μεταξύ των εν λόγω κανόνων και να διευκολυνθεί η πρόσβαση σ' αυτούς, θα πρέπει να θεσπιστούν και οι δύο δέσμες κανόνων σε μία ενιαία απόφαση. Επιπλέον, για να διευκολυνθεί η πρόσβαση στους ενιαίους μορφότυπους για την υποβολή άλλων στοιχείων σχετικά με τα απόβλητα σύμφωνα με την οδηγία 2008/98/ΕΚ, ιδίως των στοιχείων για τα απόβλητα κατασκευών και κατεδαφίσεων και για τα ορυκτέλαια και τα συνθετικά λιπαντικά και τα βιομηχανικά έλαια, καθώς και για τα απόβλητα έλαια, οι εν λόγω μορφότυποι θα πρέπει επίσης να συμπεριληφθούν στην παρούσα απόφαση. Η μεθοδολογία για τον καθορισμό μέσων ποσοστών απωλειών όσον αφορά τα υλικά αποβλήτων που απομακρύνονται, με περαιτέρω προκαταρκτική επεξεργασία πριν από την ανακύκλωση, από τα απόβλητα που έχουν υποβληθεί σε διαλογή θα αποτελέσει αντικείμενο χωριστής κατ' εξουσιοδότηση απόφασης της Επιτροπής.

(15)

Τα μέτρα που προβλέπονται στην παρούσα απόφαση είναι σύμφωνα με τη γνώμη της επιτροπής που έχει συσταθεί δυνάμει του άρθρου 39 της οδηγίας 2008/98/ΕΚ,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΑΠΟΦΑΣΗ:

Άρθρο 1

Ορισμοί

Για τους σκοπούς της παρούσας απόφασης ισχύουν οι ακόλουθοι ορισμοί:

α)   «ποσότητα»: η μάζα που μετράται σε τόνους·

β)   «στοχευόμενα υλικά»: τα υλικά αστικών αποβλήτων που υποβάλλονται σε επανεπεξεργασία στο πλαίσιο δεδομένης εργασίας ανακύκλωσης, ώστε να μετατραπούν σε προϊόντα, υλικά ή ουσίες που δεν είναι απόβλητα·

γ)   «μη στοχευόμενα υλικά»: τα υλικά αποβλήτων που δεν υποβάλλονται σε επανεπεξεργασία στο πλαίσιο δεδομένης εργασίας ανακύκλωσης, ώστε να μετατραπούν σε προϊόντα, υλικά ή ουσίες που δεν είναι απόβλητα·

δ)   «προκαταρκτική επεξεργασία»: κάθε εργασία επεξεργασίας στην οποία υποβάλλονται τα υλικά αστικών αποβλήτων πριν από την υποβολή τους σε εργασία ανακύκλωσης, με την οποία τα εν λόγω υλικά υφίστανται επανεπεξεργασία ώστε να μετατραπούν σε προϊόντα, υλικά ή ουσίες που δεν είναι απόβλητα. Στην προκαταρκτική επεξεργασία περιλαμβάνονται ο έλεγχος, η διαλογή και άλλες προπαρασκευαστικές εργασίες για την αφαίρεση των μη στοχευόμενων υλικών και την εξασφάλιση ανακύκλωσης υψηλής ποιότητας·

ε)   «σημείο υπολογισμού»: το σημείο κατά το οποίο τα υλικά αστικών αποβλήτων εισέρχονται στην εργασία ανακύκλωσης με την οποία τα απόβλητα υφίστανται επανεπεξεργασία ώστε να μετατραπούν σε προϊόντα, υλικά ή ουσίες που δεν είναι απόβλητα, ή το σημείο κατά το οποίο τα υλικά αποβλήτων παύουν να είναι απόβλητα ως αποτέλεσμα προπαρασκευαστικής εργασίας πριν υποβληθούν σε επανεπεξεργασία·

στ)   «σημείο μέτρησης»: το σημείο κατά το οποίο μετράται η μάζα των υλικών των αποβλήτων με σκοπό τον προσδιορισμό της ποσότητας των αποβλήτων στο σημείο υπολογισμού·

ζ)   «αστικά βιολογικά απόβλητα που διαχωρίζονται και ανακυκλώνονται στην πηγή»: τα αστικά βιολογικά απόβλητα που ανακυκλώνονται στον τόπο παραγωγής τους από τα πρόσωπα που τα παράγουν.

Άρθρο 2

Υπολογισμός των αστικών αποβλήτων που προετοιμάζονται για επαναχρησιμοποίηση σύμφωνα με το άρθρο 11α παράγραφος 1 της οδηγίας 2008/98/ΕΚ

Η ποσότητα των αστικών αποβλήτων που προετοιμάζονται για επαναχρησιμοποίηση περιλαμβάνει μόνο τα προϊόντα ή τα συστατικά των προϊόντων τα οποία, ύστερα από εργασίες ελέγχου, καθαρισμού ή επισκευής, μπορούν να επαναχρησιμοποιηθούν χωρίς περαιτέρω διαλογή ή προεπεξεργασία. Τα μέρη των προϊόντων ή των συστατικών των προϊόντων που έχουν αφαιρεθεί κατά τη διάρκεια των εργασιών επισκευής μπορούν να περιλαμβάνονται στην ποσότητα των αστικών αποβλήτων που προετοιμάζονται για επαναχρησιμοποίηση.

Άρθρο 3

Υπολογισμός των ανακυκλωμένων αστικών αποβλήτων σύμφωνα με το άρθρο 11α παράγραφοι 1, 2 και 5 της οδηγίας 2008/98/ΕΚ

1.   Η ποσότητα των ανακυκλωμένων αστικών αποβλήτων είναι η ποσότητα των αστικών αποβλήτων στο σημείο υπολογισμού. Η ποσότητα των αστικών αποβλήτων που εισέρχονται στην εργασία ανακύκλωσης περιλαμβάνει στοχευόμενα υλικά. Μπορεί να περιλαμβάνει μη στοχευόμενα υλικά μόνο στον βαθμό που επιτρέπεται η παρουσία τους για τη συγκεκριμένη εργασία ανακύκλωσης.

2.   Τα σημεία υπολογισμού που ισχύουν για ορισμένα υλικά αποβλήτων και για ορισμένες εργασίες ανακύκλωσης καθορίζονται στο παράρτημα I.

3.   Όταν τα αστικά απόβλητα παύουν να αποτελούν απόβλητα στα σημεία υπολογισμού που ορίζονται στο παράρτημα I, η ποσότητα των εν λόγω υλικών περιλαμβάνεται στην ποσότητα των ανακυκλωμένων αστικών αποβλήτων.

4.   Αν το σημείο μέτρησης σχετίζεται με την εκροή μιας εγκατάστασης που στέλνει αστικά απόβλητα για ανακύκλωση χωρίς περαιτέρω προκαταρκτική επεξεργασία, ή με την εισροή μιας εγκατάστασης όπου τα αστικά απόβλητα εισέρχονται στην εργασία ανακύκλωσης χωρίς περαιτέρω προκαταρκτική επεξεργασία, η ποσότητα των αστικών αποβλήτων που έχουν υποβληθεί σε διαλογή και δεν γίνονται δεκτά από την εγκατάσταση ανακύκλωσης δεν περιλαμβάνεται στην ποσότητα των ανακυκλωμένων αστικών αποβλήτων.

5.   Αν μια εγκατάσταση διενεργεί προκαταρκτική επεξεργασία πριν από το σημείο υπολογισμού στην εγκατάσταση αυτή, τα απόβλητα που αφαιρούνται κατά την προκαταρκτική επεξεργασία δεν περιλαμβάνονται στην ποσότητα των ανακυκλωμένων αστικών αποβλήτων που δηλώνεται από την εν λόγω εγκατάσταση.

6.   Αν αστικά απόβλητα που παράγονται από συγκεκριμένο κράτος μέλος έχουν αναμειχθεί με άλλα απόβλητα ή απόβλητα από άλλη χώρα πριν από το σημείο μέτρησης ή το σημείο υπολογισμού, το ποσοστό των αστικών αποβλήτων που προέρχονται από ένα συγκεκριμένο κράτος μέλος προσδιορίζεται με τη χρήση κατάλληλων μεθόδων, όπως ηλεκτρονικών μητρώων και δειγματοληπτικών ερευνών. Αν τα απόβλητα αυτά υποβάλλονται σε περαιτέρω προκαταρκτική επεξεργασία, αφαιρείται η ποσότητα των μη στοχευόμενων υλικών που έχουν αφαιρεθεί από την εν λόγω επεξεργασία, λαμβανομένης υπόψη της αναλογίας και, κατά περίπτωση, της ποιότητας των υλικών των αποβλήτων από αστικά απόβλητα τα οποία προέρχονται από ένα συγκεκριμένο κράτος μέλος.

7.   Αν τα υλικά των αστικών αποβλήτων υποβάλλονται σε διεργασίες ανάκτησης κατά τις οποίες τα εν λόγω υλικά χρησιμοποιούνται κυρίως ως καύσιμο ή ως άλλο μέσο παραγωγής ενέργειας, το προϊόν των διεργασιών αυτών που αποτελεί αντικείμενο ανάκτησης υλικών, όπως το ανόργανο κλάσμα της τέφρας πυθμένα κλιβάνου ή του κλίνκερ που προέρχεται από συναποτέφρωση, δεν περιλαμβάνεται στην ποσότητα των ανακυκλωμένων αστικών αποβλήτων, με εξαίρεση τα μέταλλα που διαχωρίστηκαν και ανακυκλώθηκαν μετά την αποτέφρωση των αστικών αποβλήτων. Τα μέταλλα που ενσωματώνονται στα ανόργανα υλικά εκροής της διεργασίας συναποτέφρωσης των αστικών αποβλήτων δεν δηλώνονται ως ανακυκλωμένα.

8.   Αν τα υλικά των αστικών αποβλήτων υποβάλλονται σε διεργασίες ανάκτησης κατά τις οποίες τα εν λόγω υλικά δεν χρησιμοποιούνται κυρίως ως καύσιμο ή ως άλλο μέσο παραγωγής ενέργειας, ή για την ανάκτηση υλικών, αλλά οι οποίες έχουν ως αποτέλεσμα την παραγωγή σημαντικής αναλογίας ανακυκλωμένων υλικών, καυσίμων ή υλικών επίχωσης, η ποσότητα των ανακυκλωμένων αποβλήτων προσδιορίζεται με προσέγγιση ισοζυγίου μάζας, η οποία έχει ως αποτέλεσμα να λαμβάνονται υπόψη μόνο τα υλικά αποβλήτων που υπόκεινται σε ανακύκλωση.

Άρθρο 4

Υπολογισμός των ανακυκλωμένων αστικών βιολογικών αποβλήτων σύμφωνα με το άρθρο 11α παράγραφος 4 της οδηγίας 2008/98/ΕΚ

1.   Η ποσότητα των ανακυκλωμένων αστικών βιολογικών αποβλήτων που υποβάλλονται σε αερόβια ή αναερόβια επεξεργασία περιλαμβάνει μόνο υλικά τα οποία όντως υφίστανται αερόβια ή αναερόβια επεξεργασία και δεν περιλαμβάνει όλα τα υλικά, συμπεριλαμβανομένου του βιοαποικοδομήσιμου υλικού, τα οποία απομακρύνονται με μηχανικό τρόπο κατά τη διάρκεια ή μετά την εργασία ανακύκλωσης.

2.   Από την 1η Ιανουαρίου 2027, τα κράτη μέλη μπορούν να υπολογίζουν τα αστικά βιολογικά απόβλητα ως ανακυκλωμένα μόνο εφόσον:

α)

συλλέγονται χωριστά στην πηγή·

β)

συλλέγονται μαζί με απόβλητα που έχουν παρόμοιες ιδιότητες βιοαποδόμησης και κομποστοποίησης, σύμφωνα με το άρθρο 22 παράγραφος 1 δεύτερο εδάφιο της οδηγίας 2008/98/ΕΚ· ή

γ)

διαχωρίζονται και ανακυκλώνονται στην πηγή.

3.   Τα κράτη μέλη εφαρμόζουν τη μεθοδολογία που καθορίζεται στο παράρτημα II για τον υπολογισμό της ποσότητας των αστικών βιολογικών αποβλήτων που διαχωρίζονται και ανακυκλώνονται στην πηγή.

4.   Η ποσότητα των αστικών βιολογικών αποβλήτων που διαχωρίζονται και ανακυκλώνονται στην πηγή, η οποία καθορίζεται σύμφωνα με την παράγραφο 3, περιλαμβάνεται τόσο στην ποσότητα των ανακυκλωμένων αστικών αποβλήτων όσο και στη συνολική ποσότητα των παραχθέντων αστικών αποβλήτων.

Άρθρο 5

Υπολογισμός των ανακυκλωμένων μετάλλων που διαχωρίζονται μετά την αποτέφρωση των αστικών αποβλήτων σύμφωνα με το άρθρο 11α παράγραφος 6 της οδηγίας 2008/98/ΕΚ

1.   Η ποσότητα των ανακυκλωμένων μετάλλων που διαχωρίζονται από την τέφρα πυθμένα κλιβάνου περιλαμβάνει μόνο τα μέταλλα που περιέχονται στο εμπλουτισμένο σε μέταλλα υλικό το οποίο διαχωρίζεται από την ακατέργαστη τέφρα πυθμένα κλιβάνου που προέρχεται από αστικά απόβλητα, και δεν περιλαμβάνει άλλα υλικά που περιέχονται στο εμπλουτισμένο υλικό.

2.   Τα κράτη μέλη εφαρμόζουν τη μεθοδολογία που προβλέπεται στο παράρτημα III για τον υπολογισμό της ποσότητας των ανακυκλωμένων μετάλλων που διαχωρίζονται από την τέφρα πυθμένα κλιβάνου η οποία προέρχεται από αστικά απόβλητα.

Άρθρο 6

Συλλογή στοιχείων

1.   Τα κράτη μέλη λαμβάνουν στοιχεία απευθείας από τις εγκαταστάσεις ή τις επιχειρήσεις διαχείρισης αποβλήτων, κατά περίπτωση.

2.   Τα κράτη μέλη εξετάζουν τη δυνατότητα χρήσης ηλεκτρονικών μητρώων για την καταγραφή στοιχείων σχετικά με τα αστικά απόβλητα.

3.   Όταν η συλλογή στοιχείων βασίζεται σε έρευνες, οι έρευνες αυτές πρέπει να πληρούν τις ακόλουθες ελάχιστες απαιτήσεις:

α)

οι έρευνες διενεργούνται σε τακτά χρονικά διαστήματα και αντικατοπτρίζουν επαρκώς τις μεταβολές των εξεταζόμενων στοιχείων·

β)

οι έρευνες βασίζονται σε αντιπροσωπευτικό δείγμα του πληθυσμού στον οποίο εφαρμόζονται τα αποτελέσματά τους.

Άρθρο 7

Υποβολή στοιχείων

1.   Τα κράτη μέλη υποβάλλουν τα στοιχεία και την έκθεση ελέγχου ποιότητας σχετικά με την εφαρμογή του άρθρου 11 παράγραφος 2 στοιχεία α) και β) της οδηγίας 2008/98/ΕΚ στον μορφότυπο που καθορίζεται στο παράρτημα IV.

Όσον αφορά την εφαρμογή του άρθρου 11 παράγραφος 2 στοιχείο α) της οδηγίας 2008/98/ΕΚ, τα κράτη μέλη που υποβάλλουν τα στοιχεία και την έκθεση ελέγχου ποιότητας στον μορφότυπο που καθορίζεται στο παράρτημα V θεωρείται ότι συμμορφώνονται προς το πρώτο εδάφιο.

2.   Τα κράτη μέλη υποβάλλουν τα στοιχεία και την έκθεση ελέγχου ποιότητας σχετικά με την εφαρμογή του άρθρου 11 παράγραφος 2 στοιχεία γ) έως ε) και του άρθρου 11 παράγραφος 3 της οδηγίας 2008/98/ΕΚ στον μορφότυπο που καθορίζεται στο παράρτημα V.

3.   Τα κράτη μέλη υποβάλλουν τα στοιχεία και την έκθεση ελέγχου ποιότητας για τα ορυκτέλαια ή τα συνθετικά λιπαντικά ή τα βιομηχανικά έλαια που έχουν διατεθεί στην αγορά και για τα απόβλητα έλαια που συλλέγονται και υποβάλλονται σε επεξεργασία χωριστά, στον μορφότυπο που προβλέπεται στο παράρτημα VI.

4.   Η Επιτροπή δημοσιεύει τα στοιχεία που υποβάλλονται από τα κράτη μέλη, εκτός αν, όσον αφορά τις πληροφορίες που περιλαμβάνονται στις εκθέσεις ελέγχου ποιότητας, κράτος μέλος υποβάλει αιτιολογημένο αίτημα μη δημοσίευσης ορισμένων στοιχείων.

Άρθρο 8

Κατάργηση

Η εκτελεστική απόφαση C(2012) 2384 καταργείται. Οι αναφορές στην καταργούμενη εκτελεστική απόφαση νοούνται ως αναφορές στο άρθρο 7 παράγραφος 1 της παρούσας απόφασης.

Άρθρο 9

Μεταβατικές διατάξεις

Τα κράτη μέλη υποβάλλουν στην Επιτροπή στοιχεία σχετικά με την εφαρμογή του άρθρου 11 παράγραφος 2 στοιχεία α) και β) της οδηγίας 2008/98/ΕΚ για το έτος αναφοράς 2016 και, κατά περίπτωση, για το έτος αναφοράς 2017 έως τις 30 Σεπτεμβρίου 2019. Τα στοιχεία για το έτος αναφοράς 2018 και, κατά περίπτωση, για το έτος αναφοράς 2019 υποβάλλονται εντός 18 μηνών από το τέλος κάθε έτους αναφοράς αντίστοιχα. Τα στοιχεία που μνημονεύονται στο παρόν άρθρο διαβιβάζονται στην Επιτροπή με τη χρήση του υποδείγματος ανταλλαγής που αναφέρεται στο άρθρο 5 παράγραφος 4 της απόφασης 2011/753/ΕΕ.

Άρθρο 10

Η παρούσα απόφαση απευθύνεται στα κράτη μέλη.

Βρυξέλλες, 7 Ιουνίου 2019.

Για την Επιτροπή

Karmenu VELLA

Μέλος της Επιτροπής


(1)  ΕΕ L 312 της 22.11.2008, σ. 3.

(2)  Απόφαση 2011/753/ΕΕ της Επιτροπής, της 18ης Νοεμβρίου 2011, περί θεσπίσεως κανόνων και μεθόδων υπολογισμού για τον έλεγχο της συμμόρφωσης προς τους στόχους του άρθρου 11 παράγραφος 2 της οδηγίας 2008/98/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (ΕΕ L 310 της 25.11.2011, σ. 11).

(3)  Εκτελεστική απόφαση της Επιτροπής, της 18ης Απριλίου 2012, περί καθορισμού ερωτηματολογίου για τις εκθέσεις των κρατών μελών σχετικά με την εφαρμογή της οδηγίας 2008/98/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τα απόβλητα [C(2012) 2384 final].

(4)  Οδηγία (ΕΕ) 2018/851 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 30ής Μαΐου 2018, για την τροποποίηση της οδηγίας 2008/98/ΕΚ για τα απόβλητα (ΕΕ L 150 της 14.6.2018, σ. 109).


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I

ΣΗΜΕΙΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΠΟΥ ΑΝΑΦΕΡΟΝΤΑΙ ΣΤΟ ΑΡΘΡΟ 3 ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Υλικό

Σημείο υπολογισμού

Γυαλί

Γυαλί που έχει υποστεί διαλογή και δεν υποβάλλεται σε περαιτέρω επεξεργασία πριν από την είσοδό του σε κλίβανο υαλουργίας ή την παραγωγή μέσων διήθησης, λειαντικών υλικών, μονωτικών υλικών και κατασκευαστικών υλικών με βάση το γυαλί.

Μέταλλα

Μέταλλο που έχει υποστεί διαλογή και δεν υποβάλλεται σε περαιτέρω επεξεργασία πριν από την είσοδό του σε χυτήριο ή κάμινο.

Χαρτί/χαρτόνι

Χαρτί που έχει υποστεί διαλογή και δεν υποβάλλεται σε περαιτέρω επεξεργασία πριν από την είσοδό του σε εργασία πολτοποίησης.

Πλαστικά

Πλαστικά διαχωρισμένα κατά πολυμερές που δεν υποβάλλονται σε περαιτέρω επεξεργασία πριν από την είσοδό τους σε διεργασία μορφοποίησης σε κόκκους, εξώθησης ή έγχυσης σε καλούπι.

Πλαστικές φολίδες που δεν υποβάλλονται σε περαιτέρω επεξεργασία πριν από τη χρήση τους σε τελικό προϊόν.

Ξύλο

Ξύλο που έχει υποστεί διαλογή και δεν υποβάλλεται σε περαιτέρω επεξεργασία πριν από τη χρήση του στην κατασκευή μοριοσανίδων.

Ξύλο που έχει υποστεί διαλογή και εισέρχεται σε εργασία λιπασματοποίησης.

Υφαντικές ύλες

Υφαντικές ύλες που έχουν υποστεί διαλογή και δεν υποβάλλονται σε περαιτέρω επεξεργασία πριν από τη χρήση τους για την παραγωγή κλωστοϋφαντουργικών ινών, ρακών ή κοκκίων.

Απόβλητα αποτελούμενα από πολλαπλά υλικά

Πλαστικό, γυαλί, μέταλλο, ξύλο, υφαντικές ύλες, χαρτί και χαρτόνι και άλλα μεμονωμένα συστατικά υλικά τα οποία προκύπτουν από την επεξεργασία αποβλήτων που αποτελούνται από πολλαπλά υλικά και τα οποία δεν υφίστανται περαιτέρω επεξεργασία πριν φθάσουν στο σημείο υπολογισμού που έχει καθοριστεί για το συγκεκριμένο υλικό σύμφωνα με το παρόν παράρτημα ή το άρθρο 11α της οδηγίας 2008/98/ΕΚ και το άρθρο 3 της παρούσας απόφασης.

Απόβλητα ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού (ΑΗΗΕ)

ΑΗΗΕ που εισέρχονται στην εγκατάσταση ανακύκλωσης ύστερα από κατάλληλη επεξεργασία και μετά την ολοκλήρωση των προκαταρκτικών δραστηριοτήτων σύμφωνα με το άρθρο 11 της οδηγίας 2012/19/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (1).

Μπαταρίες

Εισερχόμενα κλάσματα στη διαδικασία ανακύκλωσης ηλεκτρικών στηλών σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 493/2012 της Επιτροπής (2).


(1)  Οδηγία 2012/19/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 4ης Ιουλίου 2012, σχετικά με τα απόβλητα ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού (ΕΕ L 197 της 24.7.2012, σ. 38).

(2)  Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 493/2012 της Επιτροπής, της 11ης Ιουνίου 2012, για καθορισμό, βάσει της οδηγίας 2006/66/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, λεπτομερών κανόνων όσον αφορά τον υπολογισμό των αποδόσεων ανακύκλωσης των διαδικασιών ανακύκλωσης αποβλήτων ηλεκτρικών στηλών και συσσωρευτών (ΕΕ L 151 της 12.6.2012, σ. 9).


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II

ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟ ΤΩΝ ΑΣΤΙΚΩΝ ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΠΟΥ ΔΙΑΧΩΡΙΖΟΝΤΑΙ ΚΑΙ ΑΝΑΚΥΚΛΩΝΟΝΤΑΙ ΣΤΗΝ ΠΗΓΗ, ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 4 ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3

1.

Η ποσότητα των αστικών βιολογικών αποβλήτων που διαχωρίζονται και ανακυκλώνονται στην πηγή υπολογίζεται με τη χρήση του ακόλουθου μαθηματικού τύπου:

m MBWRS = Σ n ARUi × (m Fi  + m Gi )

όπου:

m MBWRS

η μάζα των αστικών βιολογικών αποβλήτων που διαχωρίζονται και ανακυκλώνονται στην πηγή·

n ARUi

ο αριθμός ενεργών μονάδων ανακύκλωσης για την ανακύκλωση αστικών βιολογικών αποβλήτων στην πηγή στο επιμέρους δείγμα i·

m Fi

η μάζα των αστικών βιολογικών αποβλήτων από τρόφιμα και κουζίνες τα οποία ανακυκλώνονται στην πηγή ανά ενεργή μονάδα ανακύκλωσης στο επιμέρους δείγμα i· και

m Gi

η μάζα των αστικών βιολογικών αποβλήτων από κήπους και πάρκα τα οποία ανακυκλώνονται στην πηγή ανά ενεργή μονάδα ανακύκλωσης στο επιμέρους δείγμα i.

2.

Ο αριθμός των ενεργών μονάδων ανακύκλωσης για την ανακύκλωση των αστικών βιολογικών αποβλήτων στην πηγή περιλαμβάνει μόνο τις μονάδες ανακύκλωσης που χρησιμοποιούνται από τους παραγωγούς αποβλήτων. Ο αριθμός αυτός ανακτάται από μητρώα των εν λόγω μονάδων ή λαμβάνεται μέσω ερευνών σε νοικοκυριά.

3.

Η ποσότητα των αστικών βιολογικών αποβλήτων που ανακυκλώνονται στην πηγή ανά ενεργή μονάδα ανακύκλωσης καθορίζεται μέσω της άμεσης ή έμμεσης μέτρησης των βιολογικών αποβλήτων που εισάγονται σε ενεργές μονάδες ανακύκλωσης, όπως ορίζεται στα σημεία 4 και 5.

4.

Για την άμεση μέτρηση απαιτείται η μέτρηση της εισροής στην ενεργή μονάδα ανακύκλωσης ή της εκροής της υπό τις ακόλουθες προϋποθέσεις:

α)

η μέτρηση πραγματοποιείται, εάν είναι εφικτό, από φορείς του δημόσιου τομέα ή εξ ονόματός τους·

β)

όταν η μέτρηση διενεργείται από τους ίδιους τους παραγωγούς αποβλήτων, τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν ότι οι δηλούμενες ποσότητες υπόκεινται σε ελέγχους ευλογοφάνειας και προσαρμόζονται ώστε η ποσότητα των βιολογικών αποβλήτων που διαχωρίζεται και ανακυκλώνεται στην πηγή ανά άτομο να μην υπερβαίνει σε καμία περίπτωση τη μέση κατά κεφαλήν ποσότητα των αστικών βιολογικών αποβλήτων που συλλέγονται από τους φορείς εκμετάλλευσης αποβλήτων σε εθνικό, περιφερειακό ή τοπικό επίπεδο·

γ)

όταν μετράται η εκροή μιας ενεργής μονάδας ανακύκλωσης, εφαρμόζεται αξιόπιστος συντελεστής για τον υπολογισμό της ποσότητας της εισροής.

5.

Για τις έμμεσες μετρήσεις απαιτείται μέτρηση των ακόλουθων ποσοτήτων μέσω ερευνών σύνθεσης των συλλεγόμενων αστικών αποβλήτων, οι οποίες λαμβάνουν υπόψη τα αστικά βιολογικά απόβλητα που συλλέγονται χωριστά και τα αστικά βιολογικά απόβλητα που δεν συλλέγονται χωριστά:

α)

της ποσότητας των βιολογικών αποβλήτων που περιέχονται στα συλλεγόμενα αστικά απόβλητα τα οποία παράγονται από τα νοικοκυριά ή σε περιοχές όπου τα απόβλητα διαχωρίζονται και ανακυκλώνονται στην πηγή·

β)

της ποσότητας των βιολογικών αποβλήτων που περιέχονται στα συλλεγόμενα αστικά απόβλητα που παράγονται από νοικοκυριά ή σε περιοχές με χαρακτηριστικά που είναι παρόμοια με τα χαρακτηριστικά των νοικοκυριών ή των περιοχών που αναφέρονται στο στοιχείο α), όταν τα απόβλητα δεν διαχωρίζονται και δεν ανακυκλώνονται στην πηγή.

Η ποσότητα των αστικών βιολογικών αποβλήτων που διαχωρίζονται και ανακυκλώνονται στην πηγή καθορίζεται με βάση τη διαφορά μεταξύ των ποσοτήτων που ορίζονται στα στοιχεία α) και β).

6.

Η μεθοδολογία για τον προσδιορισμό της ποσότητας των αστικών βιολογικών αποβλήτων που διαχωρίζονται και ανακυκλώνονται στην πηγή ανά ενεργή μονάδα ανακύκλωσης σύμφωνα με τα σημεία 3 έως 5, ιδίως οι μέθοδοι δειγματοληψίας που χρησιμοποιούνται στις έρευνες για τη συλλογή δεδομένων, αντικατοπτρίζουν τουλάχιστον τους ακόλουθους παράγοντες:

α)

το μέγεθος και το είδος των νοικοκυριών που χρησιμοποιούν ενεργή μονάδα ανακύκλωσης στην περίπτωση των αποβλήτων από τρόφιμα και κουζίνες·

β)

το μέγεθος και τη διαχείριση κήπων και πάρκων που εξυπηρετούνται από ενεργή μονάδα ανακύκλωσης στην περίπτωση των αποβλήτων από κήπους και πάρκα·

γ)

το διαθέσιμο σύστημα συλλογής, και ιδίως τη συμπληρωματική χρήση των υπηρεσιών συλλογής αποβλήτων για βιολογικά απόβλητα και μεικτά αστικά απόβλητα·

δ)

το επίπεδο και την εποχικότητα της παραγωγής αστικών βιολογικών αποβλήτων.

7.

Όταν το μερίδιο των αστικών βιολογικών αποβλήτων που διαχωρίζονται και ανακυκλώνονται στην πηγή επί του συνόλου των παραγόμενων αστικών αποβλήτων είναι χαμηλότερο του 5 % σε εθνικό επίπεδο, τα κράτη μέλη μπορούν να χρησιμοποιούν απλουστευμένη μεθοδολογία για τον υπολογισμό των αστικών βιολογικών αποβλήτων που διαχωρίζονται και ανακυκλώνονται στην πηγή, εφαρμόζοντας τον ακόλουθο μαθηματικό τύπο:

mMBWRS = nP × mBWpp × qRS

όπου:

m MBWRS

η μάζα των αστικών βιολογικών αποβλήτων που διαχωρίζονται και ανακυκλώνονται στην πηγή·

n P

ο αριθμός των προσώπων που ασχολούνται με την ανακύκλωση αστικών βιολογικών αποβλήτων στην πηγή·

m BWpp

η μάζα των παραγόμενων αστικών βιολογικών αποβλήτων ανά άτομο· και

q RS

ο συντελεστής που αντιπροσωπεύει το μερίδιο των παραγόμενων αστικών βιολογικών αποβλήτων που είναι πιθανό να διαχωριστούν και να ανακυκλωθούν στην πηγή επί της συνολικής ποσότητας των παραγόμενων αστικών βιολογικών αποβλήτων.

8.

Για την εφαρμογή του μαθηματικού τύπου που ορίζεται στο σημείο 7, τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν ότι:

α)

η m BWpp υπολογίζεται βάσει ερευνών σχετικά με τη σύνθεση των χωριστά συλλεγόμενων αστικών αποβλήτων και των μεικτών αστικών αποβλήτων σε εθνικό, περιφερειακό ή τοπικό επίπεδο, ανάλογα με την περίπτωση·

β)

ο συντελεστής q RS καθορίζεται με βάση τους παράγοντες που αναφέρονται στα στοιχεία α) έως δ) του σημείου 6.

9.

Οι μαθηματικοί τύποι που ορίζονται στο παρόν παράρτημα μπορούν να εφαρμόζονται σε όλα τα αστικά βιολογικά απόβλητα που διαχωρίζονται και ανακυκλώνονται στην πηγή ή μόνο στα αστικά βιολογικά απόβλητα από τρόφιμα και κουζίνες τα οποία ανακυκλώνονται στην πηγή.

10.

Οι έρευνες με στόχο τη συλλογή στοιχείων για τους σκοπούς της εφαρμογής των μαθηματικών τύπων που καθορίζονται στο παρόν παράρτημα διεξάγονται για το πρώτο έτος υποβολής στοιχείων για τα αστικά βιολογικά απόβλητα που διαχωρίζονται και ανακυκλώνονται στην πηγή, και στη συνέχεια τουλάχιστον ανά πενταετία, και για άλλα έτη, όποτε υπάρχουν λόγοι να αναμένονται σημαντικές μεταβολές της ποσότητας των αστικών βιολογικών αποβλήτων που διαχωρίζονται και ανακυκλώνονται στην πηγή.

Τα κράτη μέλη μπορούν να επικαιροποιούν τη δηλούμενη ποσότητα των αστικών αποβλήτων που ανακυκλώνονται στην πηγή για τα έτη κατά τα οποία δεν συλλέγονται στοιχεία χρησιμοποιώντας κατάλληλες εκτιμήσεις.

11.

Οι έρευνες με στόχο τη συλλογή στοιχείων για τους σκοπούς της εφαρμογής των μαθηματικών τύπων που καθορίζονται στο παρόν παράρτημα βασίζονται σε αντιπροσωπευτικά δείγματα και κατάλληλα επιμέρους δείγματα. Τα αποτελέσματα των ερευνών αυτών είναι στατιστικά σημαντικά σύμφωνα με επιστημονικά αποδεκτές στατιστικές τεχνικές.

12.

Τα κράτη μέλη λαμβάνουν τα κατάλληλα μέτρα για να εξασφαλίσουν ότι οι δηλούμενες ποσότητες των αστικών βιολογικών αποβλήτων που διαχωρίζονται και ανακυκλώνονται στην πηγή δεν έχουν υπερεκτιμηθεί.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ III

ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟ ΤΩΝ ΑΝΑΚΥΚΛΩΜΕΝΩΝ ΜΕΤΑΛΛΩΝ ΠΟΥ ΔΙΑΧΩΡΙΖΟΝΤΑΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΑΠΟΤΕΦΡΩΣΗ ΤΩΝ ΑΣΤΙΚΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ, ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 5 ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

1.

Σε σχέση με τους μαθηματικούς τύπους που παρατίθενται στο παρόν παράρτημα ισχύουν οι ακόλουθοι ορισμοί:

m total IBA metals

η συνολική μάζα των μετάλλων στην τέφρα πυθμένα κλιβάνου αποτέφρωσης σε δεδομένο έτος·

m IBA metal concentrates

η μάζα του εμπλουτισμένου σε μέταλλα υλικού που διαχωρίζεται από την ακατέργαστη τέφρα αστικών αποβλήτων πυθμένα κλιβάνου αποτέφρωσης σε δεδομένο έτος·

c IBA metals

η συγκέντρωση μετάλλων σε εμπλουτισμένο σε μέταλλα υλικό·

m IBA metals

η μάζα των μετάλλων στο εμπλουτισμένο σε μέταλλα υλικό σε δεδομένο έτος·

m non-metallic

η μάζα του μη μεταλλικού υλικού στο εμπλουτισμένο σε μέταλλα υλικό σε δεδομένο έτος·

m MSW

η μάζα των αστικών αποβλήτων που εισέρχονται σε εργασία αποτέφρωσης σε δεδομένο έτος·

c metals MSW

η συγκέντρωση μετάλλων στα αστικά απόβλητα που εισέρχονται σε εργασία αποτέφρωσης·

m W

η μάζα του συνόλου των αποβλήτων που εισέρχονται σε εργασία αποτέφρωσης σε δεδομένο έτος·

c metals MSWI

η συγκέντρωση μετάλλων στο σύνολο των αποβλήτων που εισέρχονται σε εργασία αποτέφρωσης· και

m MSW IBA metals

η μάζα των μετάλλων που προέρχονται από αστικά απόβλητα σε δεδομένο έτος.

2.

Μετά τον διαχωρισμό του εμπλουτισμένου σε μέταλλα υλικού από την ακατέργαστη τέφρα πυθμένα κλιβάνου αποτέφρωσης, η συνολική μάζα των μετάλλων που περιέχονται στην τέφρα πυθμένα κλιβάνου αποτέφρωσης σε δεδομένο έτος υπολογίζεται με την εφαρμογή του ακόλουθου μαθηματικού τύπου:

Formula

3.

Τα στοιχεία για τη μάζα του εμπλουτισμένου σε μέταλλα υλικού λαμβάνονται από εγκαταστάσεις που διαχωρίζουν το εμπλουτισμένο υλικό από την ακατέργαστη τέφρα πυθμένα κλιβάνου αποτέφρωσης.

4.

Η συγκέντρωση μετάλλων στο εμπλουτισμένο σε μέταλλα υλικό υπολογίζεται με τη χρήση στοιχείων που συλλέγονται μέσω τακτικών ερευνών από εγκαταστάσεις που επεξεργάζονται εμπλουτισμένο σε μέταλλα υλικό και παρέχουν την εκροή τους σε εγκαταστάσεις παραγωγής μεταλλικών προϊόντων. Πραγματοποιείται διάκριση μεταξύ σιδηρούχων μετάλλων, μη σιδηρούχων μετάλλων και ανοξείδωτου χάλυβα. Ο ακόλουθος μαθηματικός τύπος εφαρμόζεται για τον υπολογισμό της συγκέντρωσης μετάλλων στο εμπλουτισμένο σε μέταλλα υλικό:

Formula

5.

Όταν τα αστικά απόβλητα αποτεφρώνονται μαζί με άλλα απόβλητα, η συγκέντρωση των μετάλλων στα αποτεφρωμένα απόβλητα από διάφορες πηγές καθορίζεται μέσω δειγματοληπτικής έρευνας των αποβλήτων που εισέρχονται στην εργασία αποτέφρωσης. Η έρευνα αυτή διενεργείται τουλάχιστον κάθε πέντε έτη και όταν υπάρχουν λόγοι να αναμένεται ότι η σύνθεση των αποβλήτων έχει αλλάξει σημαντικά. Η μάζα των μετάλλων που προέρχεται από αστικά απόβλητα υπολογίζεται με την εφαρμογή του ακόλουθου μαθηματικού τύπου:

Formula

6.

Κατά παρέκκλιση από το σημείο 5, όταν το μερίδιο των αστικών αποβλήτων επί του συνόλου των αποβλήτων που υποβάλλονται σε αποτέφρωση υπερβαίνει το 75 %, η μάζα των μετάλλων που προέρχονται από αστικά απόβλητα μπορεί να υπολογίζεται με την εφαρμογή του ακόλουθου μαθηματικού τύπου:

Formula


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IV

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΓΙΑ ΤΑ ΑΠΟΒΛΗΤΑ ΤΩΝ ΝΟΙΚΟΚΥΡΙΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΟΜΟΙΑ ΑΠΟΒΛΗΤΑ ΑΛΛΗΣ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ, ΚΑΙ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΓΙΑ ΤΑ ΑΠΟΒΛΗΤΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΕΔΑΦΙΣΕΩΝ, ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 7 ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

A.   ΜΟΡΦΟΤΥΠΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΟΣΟΝ ΑΦΟΡΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 11 ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2 ΣΤΟΙΧΕΙΟ Α) ΤΗΣ ΟΔΗΓΙΑΣ 2008/98/ΕΚ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΑΝΑΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΤΩΝ ΝΟΙΚΟΚΥΡΙΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΟΜΟΙΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΑΛΛΗΣ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ

Μέθοδος υπολογισμού (1)

Παραγόμενα απόβλητα (2)

(t)

Προετοιμασία για επαναχρησιμοποίηση και ανακύκλωση (3)

(t)

 

 

 

Β.   ΜΟΡΦΟΤΥΠΟΣ ΤΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ ΠΟΙΟΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΠΟΥ ΣΥΝΟΔΕΥΕΙ ΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΟΥ ΑΝΑΦΕΡΟΝΤΑΙ ΣΤΟ ΜΕΡΟΣ Α

I.   Στόχος της έκθεσης

Στόχος της παρούσας έκθεσης είναι η συλλογή πληροφοριών σχετικά με τις μεθόδους κατάρτισης στοιχείων και την κάλυψη των υποβληθέντων στοιχείων. Η έκθεση θα πρέπει να καθιστά δυνατή την καλύτερη κατανόηση των προσεγγίσεων που ακολουθούν τα κράτη μέλη, καθώς και των δυνατοτήτων και των ορίων της συγκρισιμότητας των στοιχείων μεταξύ των χωρών.

II.   Γενικές πληροφορίες

1.   Κράτος μέλος:

2.   Φορέας που υποβάλλει τα στοιχεία και την περιγραφή:

3.   Στοιχεία αρμοδίου επικοινωνίας/στοιχεία επικοινωνίας:

4.   Έτος αναφοράς:

5.   Ημερομηνία παράδοσης/έκδοση:

III.   Πληροφορίες για τα απόβλητα των νοικοκυριών και παρόμοια απόβλητα άλλης προέλευσης

1.   Με ποιον τρόπο καθορίζονται οι παραγόμενες ποσότητες αποβλήτων για τη συμμόρφωση με τον στόχο για τα απόβλητα;

 

2.   Πραγματοποιήθηκε ανάλυση της διαλογής αποβλήτων νοικοκυριών και παρόμοιων αποβλήτων άλλης προέλευσης; Ναι/Όχι

3.   Εάν έχουν χρησιμοποιηθεί άλλες μέθοδοι, περιγράψτε:

 

4.   Πώς συσχετίζονται οι ποσότητες των αποβλήτων που αναφέρονται στο μέρος Α με τις στατιστικές των αποβλήτων που υποβάλλονται βάσει του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2150/2002 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (4);

 

5.   Περιγράψτε τη σύνθεση και τις πηγές των αποβλήτων των νοικοκυριών και παρόμοιων αποβλήτων άλλης προέλευσης, κατά περίπτωση, σημειώνοντας τα σχετικά κελιά στον πίνακα.

Υλικά αποβλήτων

Κωδικοί αποβλήτων (5)

Παραγόμενα από

Νοικοκυριά

Μικρές επιχειρήσεις

Εστιατόρια, χώρους εστίασης

Δημόσιους χώρους

Άλλο

(να προσδιοριστεί)

Χαρτί και χαρτόνι

20 01 01 ,

15 01 01

 

 

 

 

 

Μέταλλα

20 01 40 ,

15 01 04

 

 

 

 

 

Πλαστικό

20 01 39 ,

15 01 02

 

 

 

 

 

Γυαλί

20 01 02 ,

15 01 07

 

 

 

 

 

Βιοαποδομήσιμα απόβλητα κουζίνας και χώρων εστίασης

20 01 08

 

 

 

 

 

 

Συμπεριλαμβάνεται η οικιακή λιπασματοποίηση; ναι/όχι

Βιοαποδομήσιμα απόβλητα κήπων και πάρκων

20 02 01

 

 

 

 

 

 

Συμπεριλαμβάνεται η οικιακή λιπασματοποίηση; ναι/όχι

Μη βιοαποδομήσιμα απόβλητα κήπων και πάρκων

20 02 02 ,

20 02 03

 

 

 

 

 

Ξύλο

20 01 38 ,

15 01 03

 

 

 

 

 

Υφαντικές ύλες

20 01 10 ,

15 01 09

20 01 11 ,

 

 

 

 

 

Μπαταρίες

20 01 34 ,

20 01 33 *

 

 

 

 

 

Απορριπτόμενος εξοπλισμός

20 01 21 *,

20 01 35 *,

20 01 23 *,

20 01 36

 

 

 

 

 

Άλλα αστικά απόβλητα

20 03 01 ,

20 03 07 ,

20 03 02 ,

15 01 06

 

 

 

 

 

Αστικά απόβλητα που δεν αναφέρονται ανωτέρω (να προσδιοριστούν)

 

 

 

 

 

 

 

6.   Για τις μεθόδους υπολογισμού 1 και 2: Αναφέρατε στις παρακάτω σειρές α) έως γ) τα αντίστοιχα ποσά ή μερίδια και τους κωδικούς αποβλήτων που χρησιμοποιούνται για τον υπολογισμό της παραγωγής αποβλήτων με το εξής σκεπτικό:

α)

% χαρτιού, μετάλλου, πλαστικού, γυαλιού (και, για τη μέθοδο 2, άλλων μεμονωμένων ροών αποβλήτων) σε οικιακά απόβλητα (και, για τη μέθοδο 2, σε παρόμοια απόβλητα) που καθορίζεται από ανάλυση διαλογής

×

β)

ετήσια ποσότητα παραγόμενων οικιακών αποβλήτων (και, για τη μέθοδο 2, παρόμοιων αποβλήτων)

+

γ)

χωριστά συλλεγόμενο χαρτί, μέταλλο, πλαστικό και γυαλί (και, για τη μέθοδο 2, άλλες μεμονωμένες ροές αποβλήτων) από νοικοκυριά (και, για τη μέθοδο 2, χωριστά συλλεγόμενα παρόμοια απόβλητα άλλης προέλευσης) (κωδικοί αποβλήτων 15 01, 20 01)

α)

 

β)

 

γ)

 

7.   Πώς καταρτίζονται τα στοιχεία σχετικά με την προετοιμασία για επαναχρησιμοποίηση και την ανακύκλωση;

α)

Τα στοιχεία βασίζονται στην εισροή σε εγκαταστάσεις προκαταρκτικής επεξεργασίας (π.χ. σταθμός διαλογής, μηχανική-βιολογική επεξεργασία); Ναι/Όχι

Εάν ναι, συμπληρώστε πληροφορίες σχετικά με την απόδοση της ανακύκλωσης:

 

β)

Τα στοιχεία βασίζονται στην εισροή στην τελική διαδικασία ανακύκλωσης; Ναι/Όχι

γ)

Περιγράψτε τη διαδικασία επικύρωσης των στοιχείων:

 

8.   Υπήρξαν προβλήματα με την εφαρμογή των κανόνων για τον υπολογισμό των βιοαποδομήσιμων αποβλήτων; Ναι/Όχι

Εάν ναι, περιγράψτε τα προβλήματα:

 

9.   Τα απόβλητα

α)

απεστάλησαν σε άλλο κράτος μέλος; (Ναι/Όχι)

β)

εξήχθησαν εκτός της Ένωσης για επεξεργασία; (Ναι/Όχι)

Εάν η απάντηση στο στοιχείο α) και/ή στο στοιχείο β) είναι ναι, με ποιον τρόπο προέκυψαν, παρακολουθήθηκαν και επικυρώθηκαν τα ποσοστά προετοιμασίας για επαναχρησιμοποίηση και τα ποσοστά ανακύκλωσης για τις εν λόγω ποσότητες που απεστάλησαν ή εξήχθησαν;

 

Γ.   ΜΟΡΦΟΤΥΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 11 ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2 ΣΤΟΙΧΕΙΟ Β) ΤΗΣ ΟΔΗΓΙΑΣ 2008/98/ΕΚ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΑ ΑΠΟΒΛΗΤΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΕΔΑΦΙΣΕΩΝ

Μέθοδος υπολογισμού (6)

Παραγόμενα απόβλητα

(t)

Προετοιμασία για επαναχρησιμοποίηση

(t)

Ανακύκλωση

(t)

Επίχωση

(t)

Άλλη ανάκτηση υλικών (7)

(t)

Συνολική ανάκτηση υλικών (8)

(t)

 

 

 

 

 

 

 

Δ.   ΜΟΡΦΟΤΥΠΟΣ ΤΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ ΠΟΙΟΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΠΟΥ ΣΥΝΟΔΕΥΕΙ ΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΟΥ ΑΝΑΦΕΡΟΝΤΑΙ ΣΤΟ ΜΕΡΟΣ Γ

I.   Στόχος της έκθεσης

Στόχος της παρούσας έκθεσης είναι η συλλογή πληροφοριών σχετικά με τις μεθόδους κατάρτισης στοιχείων και την κάλυψη των υποβληθέντων στοιχείων. Η έκθεση θα πρέπει να καθιστά δυνατή την καλύτερη κατανόηση των προσεγγίσεων που ακολουθούν τα κράτη μέλη, καθώς και των δυνατοτήτων και των ορίων της συγκρισιμότητας των στοιχείων μεταξύ των χωρών.

II.   Γενικές πληροφορίες

1.   Κράτος μέλος:

2.   Φορέας που υποβάλλει τα στοιχεία και την περιγραφή:

3.   Στοιχεία αρμοδίου επικοινωνίας/στοιχεία επικοινωνίας:

4.   Έτος αναφοράς:

5.   Ημερομηνία παράδοσης/έκδοση:

III.   Πληροφορίες σχετικά με τα απόβλητα κατασκευών και κατεδαφίσεων

1.   Πώς προσδιορίζονται οι ποσότητες των παραγόμενων αποβλήτων κατασκευών και κατεδαφίσεων; Πώς συσχετίζονται οι εν λόγω ποσότητες με τα στοιχεία που υποβάλλονται βάσει του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2150/2002;

 

2.   Πώς καταρτίζονται τα στοιχεία σχετικά με την προετοιμασία για επαναχρησιμοποίηση, ανακύκλωση, επίχωση και άλλη ανάκτηση;

Περιγράψτε επίσης την εφαρμογή του ορισμού της επίχωσης που καθορίζεται στο άρθρο 3 παράγραφος 17α της οδηγίας 2008/98/ΕΚ στο πλαίσιο της υποβολής στοιχείων για τα απόβλητα κατασκευών και κατεδαφίσεων, καθώς και τις διάφορες εργασίες επεξεργασίας αποβλήτων που δηλώνονται στην κατηγορία «Άλλη ανάκτηση» στον πίνακα του μέρους Γ και το μερίδιό τους (%).

 

3.   Τα στοιχεία βασίζονται στην εισροή σε εγκαταστάσεις προκαταρκτικής επεξεργασίας; Ναι/Όχι

Εάν ναι, συμπληρώστε πληροφορίες σχετικά με την απόδοση της προκαταρκτικής επεξεργασίας:

 

4.   Τα στοιχεία βασίζονται στην εισροή στην τελική διαδικασία ανακύκλωσης; Ναι/Όχι

5.   Περιγράψτε τη διαδικασία επικύρωσης των στοιχείων:

 

6.   Τα απόβλητα

α)

απεστάλησαν σε άλλο κράτος μέλος; Ναι/Όχι

β)

εξήχθησαν εκτός της Ένωσης για επεξεργασία; Ναι/Όχι

Εάν ναι, με ποιον τρόπο προέκυψαν και παρακολουθήθηκαν/επικυρώθηκαν τα ποσοστά επαναχρησιμοποίησης και ανακύκλωσης και τα ποσοστά ανάκτησης για τις εν λόγω ποσότητες που απεστάλησαν ή εξήχθησαν;

 


(1)  Μέθοδος υπολογισμού που επιλέχθηκε σύμφωνα με την απόφαση 2011/753/ΕΕ: στο σημείο αυτό προστίθεται ο αριθμός της επιλεγείσας μεθόδου υπολογισμού (1 έως 4), όπως στη δεύτερη στήλη του παραρτήματος I της εν λόγω απόφασης.

(2)  Απόβλητα νοικοκυριών ή απόβλητα νοικοκυριών και παρόμοια απόβλητα άλλης προέλευσης, όπως απαιτείται με βάση την επιλεγείσα μέθοδο υπολογισμού.

(3)  Απόβλητα νοικοκυριών ή απόβλητα νοικοκυριών και παρόμοια απόβλητα άλλης προέλευσης που έχουν προετοιμαστεί για επαναχρησιμοποίηση και έχουν ανακυκλωθεί, όπως απαιτείται με βάση την επιλεγείσα μέθοδο υπολογισμού.

(4)  Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 2150/2002 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 25ης Νοεμβρίου 2002, για τις στατιστικές των αποβλήτων (ΕΕ L 332 της 9.12.2002, σ. 1).

(5)  Στον κατάλογο των κωδικών αποβλήτων που ορίζεται στην απόφαση 2000/532/ΕΚ της Επιτροπής, της 3ης Μαΐου 2000, για αντικατάσταση της απόφασης 94/3/ΕΚ για τη θέσπιση καταλόγου αποβλήτων σύμφωνα με το άρθρο 1 στοιχείο α) της οδηγίας 75/442/ΕΟΚ του Συμβουλίου και της απόφασης 94/904/ΕΚ του Συμβουλίου για την κατάρτιση καταλόγου επικίνδυνων αποβλήτων κατ' εφαρμογή του άρθρου 1 παράγραφος 4 της οδηγίας 91/689/ΕΟΚ του Συμβουλίου για τα επικίνδυνα απόβλητα (ΕΕ L 226 της 6.9.2000, σ. 3).

(6)  Μέθοδος υπολογισμού που επιλέχθηκε σύμφωνα με το παράρτημα II της απόφασης 2011/753/ΕΕ.

(7)  Περιλαμβάνεται η ανάκτηση υλικών, εκτός από την προετοιμασία για επαναχρησιμοποίηση, την ανακύκλωση και την επίχωση.

(8)  Το άθροισμα των ποσοτήτων που δηλώνονται στο πλαίσιο της προετοιμασίας για επαναχρησιμοποίηση, της ανακύκλωσης, της επίχωσης και άλλης ανάκτησης υλικών.


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΑ ΑΣΤΙΚΑ ΑΠΟΒΛΗΤΑ ΠΟΥ ΑΝΑΦΕΡΟΝΤΑΙ ΣΤΟ ΑΡΘΡΟ 7 ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

A.   ΜΟΡΦΟΤΥΠΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ

Αστικά απόβλητα

Παραγωγή αποβλήτων (1)

(t)

Χωριστή συλλογή

(t)

Προετοιμασία για επαναχρησιμοποίηση

(t)

Ανακύκλωση

(t)

Ανάκτηση ενέργειας (2)

(t)

Άλλη ανάκτηση (3)

(t)

Σύνολο

 

 

 

 

 

 

Μέταλλα

 

 

 

 

 

 

Μέταλλα που διαχωρίζονται μετά την αποτέφρωση αστικών αποβλήτων (4)

 

 

 

 

 

 

Γυαλί

 

 

 

 

 

 

Πλαστικό

 

 

 

 

 

 

Χαρτί και χαρτόνι

 

 

 

 

 

 

Βιολογικά απόβλητα

 

 

 

 

 

 

Βιολογικά απόβλητα που διαχωρίζονται και ανακυκλώνονται στην πηγή (5)

 

 

 

 

 

 

Ξύλο

 

 

 

 

 

 

Υφαντικές ύλες

 

 

 

 

 

 

Ηλεκτρικός και ηλεκτρονικός εξοπλισμός

 

 

 

 

 

 

Μπαταρίες

 

 

 

 

 

 

Ογκώδη απόβλητα (6)

 

 

 

 

 

 

Μεικτά απόβλητα

 

 

 

 

 

 

Άλλο

 

 

 

 

 

 

Σκουρόχρωμα τετραγωνίδια: Η υποβολή στοιχείων είναι άνευ αντικειμένου.

Ανοιχτόχρωμα τετραγωνίδια: Η υποβολή στοιχείων είναι προαιρετική, με εξαίρεση τα μέταλλα που διαχωρίζονται και ανακυκλώνονται μετά την αποτέφρωση των αστικών αποβλήτων και τα βιολογικά απόβλητα που διαχωρίζονται και ανακυκλώνονται στην πηγή, όταν τα κράτη μέλη λαμβάνουν υπόψη τους τις εν λόγω ροές αποβλήτων για τον υπολογισμό των στόχων ανακύκλωσης.

Β.   ΜΟΡΦΟΤΥΠΟΣ ΤΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ ΠΟΙΟΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΠΟΥ ΣΥΝΟΔΕΥΕΙ ΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΟΥ ΑΝΑΦΕΡΟΝΤΑΙ ΣΤΟ ΜΕΡΟΣ Α

Ι.   Στόχοι της έκθεσης

Οι στόχοι της έκθεσης ποιοτικού ελέγχου είναι οι ακόλουθοι:

1.

Έλεγχος της πληρότητας της εφαρμογής του ορισμού των αστικών αποβλήτων από τα κράτη μέλη·

2.

Αξιολόγηση της ποιότητας των διαδικασιών συλλογής στοιχείων, συμπεριλαμβανομένου του πεδίου εφαρμογής και της επικύρωσης των πηγών διοικητικών στοιχείων και της στατιστικής εγκυρότητας των προσεγγίσεων βάσει μελετών·

3.

Κατανόηση των λόγων για σημαντικές αλλαγές στα υποβαλλόμενα στοιχεία μεταξύ των ετών αναφοράς και εξασφάλιση της εμπιστοσύνης στην ορθότητα των στοιχείων αυτών·

4.

Εξασφάλιση της εφαρμογής των κανόνων και των κοινών μεθοδολογιών για τη μέτρηση των μετάλλων που διαχωρίζονται μετά την αποτέφρωση των αστικών αποβλήτων· και

5.

Επαλήθευση της συμμόρφωσης με τις ειδικές απαιτήσεις που θεσπίζονται στους κανόνες για τον υπολογισμό των στόχων ανακύκλωσης.

II.   Γενικές πληροφορίες

1.   Κράτος μέλος:

2.   Φορέας που υποβάλλει τα στοιχεία και την περιγραφή:

3.   Στοιχεία αρμοδίου επικοινωνίας/στοιχεία επικοινωνίας:

4.   Έτος αναφοράς:

5.   Ημερομηνία παράδοσης/έκδοση:

6.   Σύνδεσμος για τη δημοσίευση στοιχείων από το κράτος μέλος (αν υπάρχει):

III.   Πληροφορίες για τα αστικά απόβλητα

1.   Περιγραφή των φορέων που συμμετέχουν στη συλλογή στοιχείων

Ονομασία φορέα

Περιγραφή των βασικών αρμοδιοτήτων

 

 

Προσθέστε σειρές κατά περίπτωση

2.   Τα στοιχεία για τα αστικά απόβλητα που δηλώνονται στο μέρος Α θα χρησιμοποιηθούν για να αποδειχθεί η συμμόρφωση με τον στόχο που καθορίζεται στο άρθρο 11 παράγραφος 2 στοιχείο α) της οδηγίας 2008/98/ΕΚ; Ναι/Όχι

3.   Περιγραφή των χρησιμοποιούμενων μεθόδων

3.1.   Παραγωγή αστικών αποβλήτων

3.1.1.   Μέθοδοι προσδιορισμού της παραγωγής αστικών αποβλήτων (να σημειωθούν με σταυρό ή να προσδιοριστούν στην τελευταία στήλη)

Συστατικό αστικών αποβλήτων

Διοικητικά στοιχεία

Έρευνες

Ηλεκτρονικό μητρώο

Στοιχεία από τους φορείς εκμετάλλευσης αποβλήτων

Στοιχεία από τους δήμους

Στοιχεία από προγράμματα διευρυμένης ευθύνης του παραγωγού

Άλλο (να προσδιοριστεί)

Σύνολο

 

 

 

 

 

 

 

Μέταλλα

 

 

 

 

 

 

 

Γυαλί

 

 

 

 

 

 

 

Πλαστικό

 

 

 

 

 

 

 

Χαρτί και χαρτόνι

 

 

 

 

 

 

 

Βιολογικά απόβλητα

 

 

 

 

 

 

 

Ξύλο

 

 

 

 

 

 

 

Υφαντικές ύλες

 

 

 

 

 

 

 

Ηλεκτρικός και ηλεκτρονικός εξοπλισμός

 

 

 

 

 

 

 

Μπαταρίες

 

 

 

 

 

 

 

Ογκώδη απόβλητα

 

 

 

 

 

 

 

Μεικτά απόβλητα

 

 

 

 

 

 

 

Άλλο (να προσδιοριστεί)

 

 

 

 

 

 

 

3.1.2.   Περιγραφή της μεθοδολογίας που χρησιμοποιείται για να καταστεί λειτουργικός ο ορισμός των αστικών αποβλήτων στα εθνικά συστήματα συλλογής στοιχείων, συμπεριλαμβανομένης της μεθοδολογίας που χρησιμοποιείται για τη συλλογή στοιχείων σχετικά με το τμήμα των μη οικιακών αποβλήτων εκ των αστικών αποβλήτων

 

3.1.3.   Στατιστικοί κωδικοί, χρήση κωδικών αποβλήτων και επαλήθευση στοιχείων για την παραγωγή αστικών αποβλήτων

Συστατικό αστικών αποβλήτων

Κωδικοί αποβλήτων (7)

Άλλη χρησιμοποιούμενη ταξινόμηση

Διαδικασία επαλήθευσης

Διασταύρωση στοιχείων

(ναι/όχι)

Έλεγχος χρονοσειράς

(ναι/όχι)

Λογιστικός έλεγχος

(ναι/όχι)

Περιγραφή της διαδικασίας επαλήθευσης

Μέταλλα

20 01 40 , 15 01 04 , 15 01 11 *

 

 

 

 

 

Γυαλί

20 01 02 , 15 01 07

 

 

 

 

 

Πλαστικό

20 01 39 , 15 01 02

 

 

 

 

 

Χαρτί και χαρτόνι

20 01 01 , 15 01 01

 

 

 

 

 

Βιολογικά απόβλητα

20 01 08 , 20 01 25 , 20 02 01

 

 

 

 

 

Ξύλο

20 01 37 *, 20 01 38 , 15 01 03

 

 

 

 

 

Υφαντικές ύλες

20 01 10 , 20 01 11 , 15 01 09

 

 

 

 

 

Ηλεκτρικός και ηλεκτρονικός εξοπλισμός

20 01 21 *, 20 01 23 *, 20 01 35 *, 20 01 36

 

 

 

 

 

Μπαταρίες

20 01 33 *, 20 01 34

 

 

 

 

 

Ογκώδη απόβλητα

20 03 07

 

 

 

 

 

Μεικτά απόβλητα

20 03 01 , 15 01 06

 

 

 

 

 

Άλλο (να προσδιοριστεί)

20 01 13 *, 20 01 14 *, 20 01 15 *, 20 01 17 *, 20 01 19 *, 20 01 26 *, 20 01 27 *, 20 01 28 , 20 01 29 *, 20 01 30 , 20 01 31 *, 20 01 32 , 20 01 41 , 20 01 99 , 20 02 03 , 20 03 02 , 20 03 03 , 20 03 99 , 15 01 05 , 15 01 10 *

 

 

 

 

 

3.1.4.   Χρησιμοποιούμενες μέθοδοι για την εκτίμηση της σύνθεσης των μεικτών αστικών αποβλήτων που παράγονται ανά υλικό

 

3.1.5.   Εκτιμώμενο μερίδιο των αποβλήτων που παράγονται από νοικοκυριά επί των αστικών αποβλήτων (σε %) και περιγραφή του τρόπου με τον οποίο υπολογίστηκε η εν λόγω εκτίμηση

 

3.1.6.   Προσεγγίσεις για τον αποκλεισμό των αποβλήτων που δεν είναι παρόμοια ως προς τη φύση και τη σύνθεσή τους με τα οικιακά απόβλητα, ιδίως όσον αφορά:

τα απορρίμματα συσκευασίας και τα απόβλητα ειδών ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού από εμπορικές και βιομηχανικές πηγές που δεν είναι παρόμοια με τα απόβλητα που παράγονται από τα νοικοκυριά, και

τους τύπους αποβλήτων που παράγονται από νοικοκυριά, αλλά δεν αποτελούν μέρος αστικών αποβλήτων όπως τα απόβλητα κατασκευών και κατεδαφίσεων.

 

3.1.7.   Επεξήγηση των εκτιμήσεων που χρησιμοποιούνται για την κάλυψη των κενών στα στοιχεία των παραγόμενων αστικών αποβλήτων όσον αφορά τις ποσότητες των αποβλήτων που παράγονται από τα νοικοκυριά (για παράδειγμα, λόγω της ελλιπούς κάλυψης των νοικοκυριών από τα συστήματα συλλογής) και των παρόμοιων αποβλήτων (για παράδειγμα, λόγω της ελλιπούς κάλυψης παρόμοιων αποβλήτων με στοιχεία για τη συλλογή αποβλήτων)

 

3.1.8.   Διαφορές από τα στοιχεία που υποβλήθηκαν τα προηγούμενα έτη

Επεξήγηση τυχόν σημαντικών μεθοδολογικών αλλαγών στην προσέγγιση συλλογής στοιχείων για τα αστικά απόβλητα για το τρέχον έτος αναφοράς σε σχέση με την προσέγγιση που εφαρμόστηκε για τα προηγούμενα έτη αναφοράς (ιδίως αναδρομικές αναθεωρήσεις, η φύση τους και εάν μια διακοπή στη σειρά πρέπει να επισημανθεί για ένα συγκεκριμένο έτος).

 

Επεξήγηση των αιτίων των διαφορών στις ποσότητες για κάθε συστατικό των αστικών αποβλήτων που παρουσιάζει απόκλιση από τα στοιχεία που υποβλήθηκαν για το προηγούμενο έτος αναφοράς σε ποσοστό μεγαλύτερο από 10 %.

Συστατικό αστικών αποβλήτων

Απόκλιση (%)

Κύριος λόγος της απόκλισης

 

 

 

Προσθέστε σειρές κατά περίπτωση

3.2.   Διαχείριση αστικών αποβλήτων

3.2.1.   Ταξινόμηση των εργασιών επεξεργασίας

Πληροφορίες σχετικά με την ταξινόμηση που χρησιμοποιείται για τις εργασίες επεξεργασίας (αν χρησιμοποιείται τυποποιημένη ταξινόμηση, όπως οι κωδικοί της εργασίας διάθεσης ή της εργασίας ανάκτησης που καθορίζονται στα παραρτήματα I και ΙΙ της οδηγίας 2008/98/ΕΚ, να αναφερθεί η ονομασία της ή να προσδιοριστούν και να περιγραφούν όλες οι σχετικές χρησιμοποιούμενες κατηγορίες).

 

3.2.2.   Περιγραφή των μεθόδων προσδιορισμού της ποσότητας των αστικών αποβλήτων που έχουν υποβληθεί σε επεξεργασία (να σημειωθεί με σταυρό)

Μέθοδοι συλλογής στοιχείων/Τύπος αστικών αποβλήτων

Διοικητικά στοιχεία

Έρευνες

Ηλεκτρονικό μητρώο

Στοιχεία από τους φορείς εκμετάλλευσης αποβλήτων

Στοιχεία από τους δήμους

Στοιχεία από προγράμματα διευρυμένης ευθύνης του παραγωγού

Άλλο (να προσδιοριστεί)

Σύνολο

 

 

 

 

 

 

 

Μέταλλα

 

 

 

 

 

 

 

Γυαλί

 

 

 

 

 

 

 

Πλαστικό

 

 

 

 

 

 

 

Χαρτί και χαρτόνι

 

 

 

 

 

 

 

Βιολογικά απόβλητα

 

 

 

 

 

 

 

Ξύλο

 

 

 

 

 

 

 

Υφαντικές ύλες

 

 

 

 

 

 

 

Ηλεκτρικός και ηλεκτρονικός εξοπλισμός

 

 

 

 

 

 

 

Μπαταρίες

 

 

 

 

 

 

 

Ογκώδη απόβλητα

 

 

 

 

 

 

 

Μεικτά απόβλητα

 

 

 

 

 

 

 

Άλλο (να προσδιοριστεί)

 

 

 

 

 

 

 

Πρόσθετες πληροφορίες σχετικά με τη μεθοδολογία, συμπεριλαμβανομένου του συνδυασμού των χρησιμοποιούμενων μεθόδων

 

3.2.3.   Προετοιμασία για επαναχρησιμοποίηση

Περιγραφή του τρόπου με τον οποίο υπολογίστηκαν οι ποσότητες που καταγράφηκαν στο πλαίσιο της προετοιμασίας για επαναχρησιμοποίηση.

 

3.2.4.   Περιγραφή των εφαρμοσμένων σημείων μέτρησης για ανακύκλωση, για παράδειγμα στο σημείο υπολογισμού, στην εκροή της εργασίας διαλογής με αφαίρεση των μη στοχευόμενων υλικών, κατά περίπτωση, και των κριτηρίων αποχαρακτηρισμού των αποβλήτων κ.λπ., συμπεριλαμβανομένων των αποκλίσεων σε περιφερειακό και τοπικό επίπεδο και για τα οικιακά και παρόμοια απόβλητα κατά περίπτωση

Συστατικό αστικών αποβλήτων

Περιγραφή των χρησιμοποιούμενων σημείων μέτρησης

Μέταλλα

 

Μέταλλα από την τέφρα πυθμένα κλιβάνου αποτέφρωσης

 

Γυαλί

 

Πλαστικό

 

Χαρτί και χαρτόνι

 

Βιολογικά απόβλητα

 

Ξύλο

 

Υφαντικές ύλες

 

Ηλεκτρικός και ηλεκτρονικός εξοπλισμός

 

Μπαταρίες

 

Ογκώδη απόβλητα

 

Άλλο

 

Λεπτομερής περιγραφή της μεθοδολογίας που χρησιμοποιείται για τον υπολογισμό της ποσότητας μη στοχευόμενων υλικών που αφαιρέθηκαν μεταξύ των σημείων μέτρησης και υπολογισμού, κατά περίπτωση.

 

3.2.5.   Περιγραφή της μεθοδολογίας που χρησιμοποιείται για τον προσδιορισμό, ανά υλικό, της ποσότητας των ανακυκλωμένων υλικών που περιέχονται σε απόβλητα που αποτελούνται από πολλαπλά υλικά

 

3.2.6.   Χρήση μέσων ποσοστών απώλειας (ALR)

Περιγραφή των αποβλήτων που έχουν υποστεί διαλογή και στα οποία εφαρμόζονται τα ALR, των τύπων των σταθμών διαλογής στους οποίους εφαρμόζονται διαφορετικά ALR και της μεθοδολογικής προσέγγισης για τον υπολογισμό των ALR στα σχετικά σημεία, συμπεριλαμβανομένης της στατιστικής ορθότητας τυχόν χρησιμοποιούμενων ερευνών, ή της φύσης τυχόν τεχνικών προδιαγραφών.

Υλικό των αποβλήτων που υφίστανται διαλογή και τύπος του σταθμού διαλογής

Εφαρμοζόμενα ALR (σε %)

Περιγραφή

 

 

 

Προσθέστε σειρές κατά περίπτωση

3.2.7.   Κατανομή των αποβλήτων σε προερχόμενα από αστικές πηγές και μη αστικές πηγές στο σημείο μέτρησης

Περιγραφή της μεθοδολογίας που χρησιμοποιείται για τη μη συμπερίληψη μη αστικών αποβλήτων (τα συγκεντρωτικά στοιχεία για όλες τις εγκαταστάσεις παρόμοιου τύπου είναι αποδεκτά).

Υλικά αποβλήτων/Κωδικοί αποβλήτων

Τύπος εγκατάστασης

Μερίδιο αστικών αποβλήτων (%)

Περιγραφή των μεθοδολογιών που εφαρμόζονται για τον προσδιορισμό του ποσοστού

 

 

 

 

Προσθέστε σειρές κατά περίπτωση

3.2.8.   Κατανομή των απορριμμάτων ανάλογα με το κράτος μέλος προέλευσης στο σημείο μέτρησης

Περιγραφή της μεθοδολογίας που χρησιμοποιείται για τη μη συμπερίληψη αποβλήτων που προέρχονται από άλλο κράτος μέλος ή τρίτες χώρες (τα συγκεντρωτικά στοιχεία για όλες τις εγκαταστάσεις παρόμοιου τύπου είναι αποδεκτά).

Υλικά αποβλήτων/Κωδικοί αποβλήτων

Τύπος εγκατάστασης

Ποσοστό απορριμμάτων από το κράτος μέλος (%)

Περιγραφή των μεθοδολογιών που εφαρμόζονται για τον προσδιορισμό του ποσοστού

 

 

 

 

Προσθέστε σειρές κατά περίπτωση

3.2.9.   Ανακύκλωση των αστικών βιολογικών αποβλήτων που δεν συλλέγονται χωριστά ούτε διαχωρίζονται και ανακυκλώνονται στην πηγή (ισχύει μέχρι το 2026)

Πληροφορίες σχετικά με τα μέτρα που διασφαλίζουν ότι πληρούνται οι προϋποθέσεις που ορίζονται στο άρθρο 11α παράγραφος 4 πρώτο εδάφιο της οδηγίας 2008/98/ΕΚ σχετικά με την ανακύκλωση των αστικών βιολογικών αποβλήτων που δεν συλλέγονται χωριστά ούτε διαχωρίζονται και ανακυκλώνονται στην πηγή.

 

3.2.10.   Αστικά βιολογικά απόβλητα που διαχωρίζονται και ανακυκλώνονται στην πηγή

Γενική περιγραφή της εφαρμοζόμενης μεθοδολογίας, συμπεριλαμβανομένης της χρήσης άμεσων και έμμεσων μετρήσεων και της εφαρμογής απλουστευμένης μεθοδολογίας για τη μέτρηση των αστικών βιολογικών αποβλήτων που διαχωρίζονται και ανακυκλώνονται στην πηγή.

 

Περιγραφή των μεθόδων που χρησιμοποιούνται για να ληφθεί ο αριθμός των ενεργών μονάδων ανακύκλωσης ή ο αριθμός των ατόμων που συμμετέχουν στην ανακύκλωση των αστικών βιολογικών αποβλήτων που διαχωρίζονται στην πηγή μέσω μητρώων ή ερευνών και για να εξασφαλιστεί ότι ο αριθμός των ενεργών μονάδων ανακύκλωσης περιλαμβάνει μόνο τις μονάδες ανακύκλωσης που χρησιμοποιούνται ενεργά από τους παραγωγούς αποβλήτων.

 

Περιγραφή των μεθόδων για τον καθορισμό των ποσοτήτων των αστικών βιολογικών αποβλήτων που διαχωρίζονται και ανακυκλώνονται στην πηγή, όπως απαιτείται από τους μαθηματικούς τύπους του παραρτήματος II.

 

Λεπτομερής περιγραφή των ερευνών, συμπεριλαμβανομένης της περιοδικότητάς τους, των επιμέρους δειγμάτων, των επιπέδων εμπιστοσύνης και των διαστημάτων εμπιστοσύνης.

 

Περιγραφή των μέτρων που διασφαλίζουν ότι οι υποβαλλόμενες ποσότητες των αστικών βιολογικών αποβλήτων που διαχωρίζονται και ανακυκλώνονται στην πηγή δεν έχουν υπερεκτιμηθεί (συμπεριλαμβανομένης της εφαρμογής συντελεστή που σχετίζεται με την απώλεια υγρασίας).

 

Περιγραφή των μέτρων που διασφαλίζουν την ορθή επεξεργασία των αστικών βιολογικών αποβλήτων που διαχωρίζονται και ανακυκλώνονται στην πηγή και τη χρήση της ανακυκλωθείσας εκροής προς όφελος της γεωργίας και της οικολογικής βελτίωσης

 

3.2.11.   Υπολογισμός των ανακυκλωμένων μετάλλων που διαχωρίζονται μετά την αποτέφρωση αστικών αποβλήτων

Λεπτομερής περιγραφή της μεθόδου συλλογής των στοιχείων για τον υπολογισμό της ποσότητας των μετάλλων που διαχωρίζονται από την τέφρα πυθμένα κλιβάνου αποτέφρωσης.

 

Περιγραφή της προσέγγισης που ακολουθείται για τη μέτρηση της συνολικής ποσότητας του εμπλουτισμένου σε μέταλλα υλικού που εξάγεται από την τέφρα πυθμένα κλιβάνου αποτέφρωσης.

 

Περιγραφή της μεθόδου για την εκτίμηση του μέσου επιπέδου περιεκτικότητας σε μέταλλο στη συνολική ποσότητα εμπλουτισμένου σε μέταλλα υλικού, συμπεριλαμβανομένης της αξιοπιστίας τυχόν διενεργούμενων ερευνών.

 

Περιγραφή της μεθόδου εκτίμησης του ποσοστού των αστικών αποβλήτων που εισέρχονται στις εγκαταστάσεις αποτέφρωσης, συμπεριλαμβανομένης της αξιοπιστίας των ερευνών που τυχόν διενεργούνται.

 

3.2.12.   Άλλη ανάκτηση αποβλήτων

Περιγραφή των διαφόρων εργασιών επεξεργασίας αποβλήτων που δηλώνονται στην κατηγορία «Άλλη ανάκτηση» στον πίνακα του μέρους Α και το μερίδιό τους (%).

 

3.2.13.   Πληροφορίες σχετικά με τη σημασία της προσωρινής αποθήκευσης των αποβλήτων στις ποσότητες αποβλήτων που υποβλήθηκαν σε επεξεργασία σε ένα δεδομένο έτος και τυχόν εκτιμήσεις για τα απορρίμματα που ανακυκλώθηκαν κατά το τρέχον έτος αναφοράς κατόπιν προσωρινής αποθήκευσης σε προηγούμενα έτη αναφοράς, καθώς και τα απόβλητα που προορίζονται για προσωρινή αποθήκευση κατά το τρέχον έτος αναφοράς

 

3.2.14.   Διαφορές από τα στοιχεία που υποβλήθηκαν για τα προηγούμενα έτη αναφοράς

Σημαντικές μεθοδολογικές αλλαγές στη μέθοδο υπολογισμού που χρησιμοποιήθηκε για το τρέχον έτος αναφοράς σε σχέση με τη μέθοδο υπολογισμού που χρησιμοποιήθηκε για τα προηγούμενα έτη αναφοράς (ιδίως αναδρομικές αναθεωρήσεις, η φύση τους και εάν μια διακοπή στη σειρά πρέπει να επισημανθεί για ένα συγκεκριμένο έτος).

 

Επεξήγηση των αιτίων των διαφορών στις ποσότητες (ροές αποβλήτων, τομείς ή εκτιμήσεις που έχουν προκαλέσει τη διαφορά και υποκείμενη αιτία) για κάθε συστατικό των ανακυκλωμένων αστικών αποβλήτων που παρουσιάζει απόκλιση από τα στοιχεία που υποβλήθηκαν για το προηγούμενο έτος αναφοράς σε ποσοστό μεγαλύτερο από 10 %

Συστατικό αστικών αποβλήτων

Απόκλιση (%)

Κύριος λόγος της απόκλισης

 

 

 

Προσθέστε σειρές κατά περίπτωση

3.2.15.   Επαλήθευση των στοιχείων σχετικά με την ανακύκλωση αστικών αποβλήτων

Συστατικό αστικών αποβλήτων

Διαδικασία επαλήθευσης

Διασταύρωση στοιχείων

(ναι/όχι)

Έλεγχος χρονοσειράς

(ναι/όχι)

Λογιστικός έλεγχος

(ναι/όχι)

Περιγραφή της διαδικασίας επαλήθευσης

Μέταλλα

 

 

 

 

Μέταλλα από την τέφρα πυθμένα κλιβάνου αποτέφρωσης

 

 

 

 

Γυαλί

 

 

 

 

Πλαστικό

 

 

 

 

Χαρτί και χαρτόνι

 

 

 

 

Βιολογικά απόβλητα

 

 

 

 

Ξύλο

 

 

 

 

Υφαντικές ύλες

 

 

 

 

Ηλεκτρικός και ηλεκτρονικός εξοπλισμός

 

 

 

 

Μπαταρίες

 

 

 

 

Ογκώδη απόβλητα

 

 

 

 

Μεικτά απόβλητα

 

 

 

 

Άλλο

 

 

 

 

4.   Ορθότητα των στοιχείων

4.1.1.   Περιγραφή των κύριων ζητημάτων που επηρεάζουν την ορθότητα των στοιχείων σχετικά με την παραγωγή και την επεξεργασία των αστικών αποβλήτων, συμπεριλαμβανομένων των σφαλμάτων που σχετίζονται με τη δειγματοληψία, την κάλυψη, τη μέτρηση, την επεξεργασία και την απουσία απαντήσεων

 

4.1.2.   Επεξήγηση του πεδίου εφαρμογής και της εγκυρότητας των ερευνών για τη συλλογή στοιχείων σχετικά με την παραγωγή και την επεξεργασία των αστικών αποβλήτων

 

4.1.3.   Στατιστικές έρευνες που χρησιμοποιούνται για την παραγωγή και την επεξεργασία αστικών αποβλήτων

Συστατικό αστικών αποβλήτων

Έτος

Ποσοστό του πληθυσμού που αποτέλεσε αντικείμενο της έρευνας

Στοιχεία (σε τόνους)

Επίπεδο εμπιστοσύνης

Περιθώριο σφάλματος

Λεπτομερή στοιχεία για τις προσαρμογές από το έτος έρευνας έως το τρέχον έτος

Άλλες λεπτομέρειες

 

 

 

 

 

 

 

 

Προσθέστε σειρές κατά περίπτωση

IV.   Εμπιστευτικότητα

Αιτιολόγηση της μη δημοσίευσης συγκεκριμένων τμημάτων της παρούσας έκθεσης ποιοτικού ελέγχου, σε περίπτωση που υποβάλλεται σχετικό αίτημα.

 

V.   Κύριοι εθνικοί ιστότοποι, έγγραφα αναφοράς και δημοσιεύσεις

 

Γ.   ΜΟΡΦΟΤΥΠΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΘΕΣΗ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΑ ΜΕΤΡΑ ΠΟΥ ΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 11Α ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΙ 3 ΚΑΙ 8 ΤΗΣ ΟΔΗΓΙΑΣ 2008/98/ΕΚ

1.   Λεπτομερής περιγραφή του συστήματος ποιοτικού ελέγχου και ιχνηλασιμότητας των αστικών αποβλήτων που αναφέρεται στο άρθρο 11α παράγραφοι 3 και 8 της οδηγίας 2008/98/ΕΚ

 

2.   Ποιοτικός έλεγχος και ιχνηλασιμότητα των αστικών αποβλήτων που υποβάλλονται σε επεξεργασία εκτός του κράτους μέλους

Συστατικό αστικών αποβλήτων

Υπόκεινται σε τελική επεξεργασία στο κράτος μέλος

(ναι/όχι)

Αποστολή σε άλλο κράτος μέλος της ΕΕ

(ναι/όχι)

Εξαγωγή εκτός της ΕΕ

(ναι/όχι)

Περιγραφή ειδικών μέτρων για τον ποιοτικό έλεγχο και την ιχνηλασιμότητα των αστικών αποβλήτων, ιδίως όσον αφορά τη συλλογή, την παρακολούθηση και την επικύρωση των στοιχείων

Μέταλλα

 

 

 

 

Μέταλλα από την τέφρα πυθμένα κλιβάνου αποτέφρωσης

 

 

 

 

Γυαλί

 

 

 

 

Πλαστικό

 

 

 

 

Χαρτί και χαρτόνι

 

 

 

 

Βιολογικά απόβλητα

 

 

 

 

Ξύλο

 

 

 

 

Υφαντικές ύλες

 

 

 

 

Ηλεκτρικός και ηλεκτρονικός εξοπλισμός

 

 

 

 

Μπαταρίες

 

 

 

 

Ογκώδη απόβλητα

 

 

 

 

Μεικτά απόβλητα

 

 

 

 

Άλλο

 

 

 

 

3.   Λεπτομερής περιγραφή των μέτρων με τα οποία εξασφαλίζεται ότι ο εξαγωγέας μπορεί να αποδείξει ότι η μεταφορά των αποβλήτων συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1013/2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (8) και ότι η επεξεργασία των αποβλήτων εκτός της Ένωσης πραγματοποιήθηκε υπό συνθήκες που είναι σε γενικές γραμμές ισοδύναμες με τις απαιτήσεις που προβλέπονται στη σχετική περιβαλλοντική νομοθεσία της Ένωσης.

 


(1)  Η ποσότητα των παραγόμενων αποβλήτων ανά υλικό μπορεί να βασίζεται σε στοιχεία για τα χωριστά συλλεγόμενα απόβλητα και σε εκτιμήσεις που προέρχονται από τακτικά επικαιροποιημένες έρευνες σχετικά με τη σύνθεση των αποβλήτων για τα αστικά απόβλητα. Εάν δεν υπάρχουν τέτοιες έρευνες, μπορεί να χρησιμοποιηθεί η κατηγορία των μεικτών αποβλήτων.

(2)  Περιλαμβάνονται η αποτέφρωση με ανάκτηση ενέργειας και η επανεπεξεργασία των αποβλήτων που προορίζονται να χρησιμοποιηθούν ως καύσιμα ή ως άλλα μέσα παραγωγής ενέργειας. Το βάρος των αποβλήτων που υπόκεινται σε ανάκτηση ενέργειας ανά υλικό μπορεί να βασίζεται σε εκτιμήσεις που προκύπτουν από τακτικά επικαιροποιημένες έρευνες σχετικά με τη σύνθεση των αποβλήτων για τα αστικά απόβλητα. Εάν δεν υπάρχουν τέτοιες έρευνες, μπορεί να χρησιμοποιηθεί η κατηγορία των μεικτών αποβλήτων.

(3)  Δεν περιλαμβάνονται η προετοιμασία για επαναχρησιμοποίηση, η ανακύκλωση και η ανάκτηση ενέργειας, ενώ περιλαμβάνεται η επίχωση.

(4)  Τα μέταλλα που διαχωρίζονται μετά την αποτέφρωση των αστικών αποβλήτων δηλώνονται χωριστά και δεν περιλαμβάνονται στη σειρά για τα μέταλλα και στη συνολική ποσότητα αποβλήτων που υποβάλλονται σε εργασίες ανάκτησης.

(5)  Τα βιολογικά απόβλητα που διαχωρίζονται και ανακυκλώνονται στην πηγή δηλώνονται χωριστά και δεν περιλαμβάνονται στη σειρά για τα βιολογικά απόβλητα.

(6)  Περιλαμβάνονται απόβλητα μεγάλων διαστάσεων που απαιτούν ειδική συλλογή και επεξεργασία, όπως έπιπλα και στρώματα.

(7)  Κωδικοί αποβλήτων που θεσπίστηκαν με την απόφαση 2000/532/ΕΚ.

(8)  Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1013/2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 14ης Ιουνίου 2006, για τις μεταφορές αποβλήτων (ΕΕ L 190 της 12.7.2006, σ. 1).


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VI

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΓΙΑ ΟΡΥΚΤΕΛΑΙΑ ΚΑΙ ΤΑ ΣΥΝΘΕΤΙΚΑ ΛΙΠΑΝΤΙΚΑ ΚΑΙ ΤΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΕΛΑΙΑ, ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΑ ΑΠΟΒΛΗΤΑ ΕΛΑΙΑ, ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 7 ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3

A.   ΜΟΡΦΟΤΥΠΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ

Πίνακας 1

Υποβολή στοιχείων σχετικά με τη διάθεση στην αγορά ορυκτελαίων και συνθετικών λιπαντικών και βιομηχανικών ελαίων και σχετικά με την επεξεργασία των απόβλητων ελαίων

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Έλαια που διατέθηκαν στην αγορά (5)

(t)

Παραγόμενα απόβλητα έλαια (6) (ξηρά έλαια)

(t)

Χωριστά συλλεγόμενα (7) απόβλητα έλαια

(t)

Εξαγόμενα (8) απόβλητα έλαια

(t)

Εισαγόμενα (9) απόβλητα έλαια

(t)

Αναγέννηση (10)

(t)

Άλλη ανακύκλωση (11)

(t)

Ανάκτηση ενέργειας (12) (R1)

(t)

Διάθεση (13)

(t)

 

 

 

Συμπεριλαμβανομένου του νερού

Έλαιο σε ξηρή βάση (14)

Συμπεριλαμβανομένου του νερού

Έλαιο σε ξηρή βάση (14)

Συμπεριλαμβανομένου του νερού

Έλαιο σε ξηρή βάση (14)

Συμπεριλαμβανομένου του νερού

Έλαιο σε ξηρή βάση (14)

Συμπεριλαμβανομένου του νερού

Έλαιο σε ξηρή βάση (14)

Συμπεριλαμβανομένου του νερού

Έλαιο σε ξηρή βάση (14)

Συμπεριλαμβανομένου του νερού

Έλαιο σε ξηρή βάση (14)

Έλαια κινητήρα και κιβωτίου ταχυτήτων (1)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Βιομηχανικά έλαια (2)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Βιομηχανικά έλαια (μόνο γαλακτώματα) (3)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Πετρέλαιο και συμπυκνώματα από διαχωρισμό (4)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Σκουρόχρωμα τετραγωνίδια: Η υποβολή στοιχείων είναι άνευ αντικειμένου.

(10-13)

Τα ποσά που δηλώνονται αφορούν τα απόβλητα έλαια που συλλέγονται χωριστά. Το άθροισμα των τιμών για το έλαιο σε ξηρή βάση στις στήλες 6 έως 9 θα πρέπει να είναι ίσο με το άθροισμα των τιμών για το έλαιο σε ξηρή βάση στη στήλη 3 που έχει προσαρμοστεί για τα εξαγόμενα και εισαγόμενα απόβλητα έλαια (στήλη 3 – στήλη 4 + στήλη 5 = στήλη 6 + στήλη 7 + στήλη 8 + στήλη 9).

Σύμφωνα με τον ορισμό της αναγέννησης απόβλητων ελαίων στο άρθρο 3 σημείο 18 της οδηγίας 2008/98/ΕΚ και χωρίς να συμπεριλαμβάνονται τα αναγεννημένα έλαια που χρησιμοποιούνται για την ανάκτηση ενέργειας ή ως καύσιμα.


Πίνακας 2

Υποβολή στοιχείων σχετικά με την επεξεργασία των απόβλητων ελαίων

1

2

3

4

5

Τύπος εκροής από την ανάκτηση

Αναγέννηση (10)

(t)

Άλλη ανακύκλωση

(t)

Ανάκτηση ενέργειας ή επανεπεξεργασία για μετατροπή σε υλικά που πρόκειται να χρησιμοποιηθούν ως καύσιμα (συμπεριλαμβανομένων των αναγεννημένων ελαίων που χρησιμοποιούνται ως καύσιμα)

(t)

Διάθεση (D10)

(t)

Αναγεννημένο βασικό έλαιο — ομάδα I (11)  (12)

 

 

 

 

Αναγεννημένο βασικό έλαιο — ομάδα II (13)

 

 

 

 

Αναγεννημένο βασικό έλαιο — ομάδα III (14)

 

 

 

 

Αναγεννημένο βασικό έλαιο — ομάδα IV (15)

 

 

 

 

Ανακυκλωμένα προϊόντα (16) (προσδιορίστε)

 

 

 

 

Προϊόντα καυσίμου για μη επιτόπια ανάκτηση ενέργειας — Ελαφρύ μαζούτ

 

 

 

 

Προϊόντα καυσίμου για μη επιτόπια ανάκτηση ενέργειας — Απόσταγμα μαζούτ

 

 

 

 

Προϊόντα καυσίμου για μη επιτόπια ανάκτηση ενέργειας — Βαρύ μαζούτ

 

 

 

 

Προϊόντα καυσίμου για μη επιτόπια ανάκτηση ενέργειας — Ανακτημένο μαζούτ

 

 

 

 

Προϊόντα καυσίμου για μη επιτόπια ανάκτηση ενέργειας — Επεξεργασμένο μαζούτ

 

 

 

 

Επιτόπια ανάκτηση ενέργειας (17)

 

 

 

 

Άλλο (διευκρινίστε και προσθέστε γραμμές αν χρειάζεται)

 

 

 

 

Σκουρόχρωμα τετραγωνίδια: Η υποβολή στοιχείων είναι άνευ αντικειμένου.


Πίνακας 3

Υποβολή στοιχείων σχετικά με τη διάθεση στην αγορά ορυκτελαίων και συνθετικών λιπαντικών και βιομηχανικών ελαίων και σχετικά με την επεξεργασία των απόβλητων ελαίων πλην αυτών που περιλαμβάνονται στον πίνακα 1

 

1

2

3

4

5

6

7

Συλλεγόμενα (1) απόβλητα έλαια (t)

Εξαγόμενα (2) απόβλητα έλαια (t)

Εισαγόμενα (3) απόβλητα έλαια (t)

Διάθεση (4) (D10) (t)

Αναγέννηση (t) (5)

Άλλη ανακύκλωση (6) (t)

Ανάκτηση ενέργειας(t) (7)

 

Συμπεριλαμβανομένου του νερού

Έλαιο σε ξηρή βάση

Συμπεριλαμβανομένου του νερού

Έλαιο σε ξηρή βάση

Συμπεριλαμβανομένου του νερού

Έλαιο σε ξηρή βάση

Συμπεριλαμβανομένου του νερού

Έλαιο σε ξηρή βάση

Συμπεριλαμβανομένου του νερού

Έλαιο σε ξηρή βάση

Συμπεριλαμβανομένου του νερού

Έλαιο σε ξηρή βάση

Συμπεριλαμβανομένου του νερού

Έλαιο σε ξηρή βάση

Έλαια κατεργασίας

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Μη λιπαντικά βιομηχανικά έλαια

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Γράσα

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Εκχυλίσματα από αναδιύλιση των λιπαντικών

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Έλαια υδροσυλλεκτών πλοίων

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ανοιχτόχρωμα τετραγωνίδια: Η υποβολή στοιχείων είναι προαιρετική.

(1–7)

Βλέπε τις στήλες 3 έως 9 του πίνακα 1, καθώς και τις αντίστοιχες σημειώσεις, για επεξηγήσεις των χρησιμοποιούμενων όρων.


Πίνακας 4

Τιμές αναφοράς για τον υπολογισμό των παραγόμενων απόβλητων ελαίων

 

1

Τμήμα ελαίων που διατίθενται στην αγορά (%)

Έλαια κινητήρα και κιβωτίου ταχυτήτων

 

Έλαια κινητήρα

52

Έλαια κιβωτίου ταχυτήτων

76

Βιομηχανικά έλαια

 

Μηχανέλαια

50

Υδραυλικά έλαια

75

Έλαια για στροβίλους

70

Έλαια για μετασχηματιστές

90

Έλαια μεταφοράς θερμότητας

90

Έλαια συμπιεστών

50

Βασικά έλαια

50

Έλαια κατεργασίας μετάλλων σε γαλακτώματα

49

Β.   ΜΟΡΦΟΤΥΠΟΣ ΤΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ ΠΟΙΟΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΠΟΥ ΣΥΝΟΔΕΥΕΙ ΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΟΥ ΑΝΑΦΕΡΟΝΤΑΙ ΣΤΟ ΜΕΡΟΣ Α

I.   Γενικές πληροφορίες

1.   Κράτος μέλος:

2.   Φορέας που υποβάλλει τα στοιχεία και την περιγραφή:

3.   Στοιχεία αρμοδίου επικοινωνίας/στοιχεία επικοινωνίας:

4.   Έτος αναφοράς:

5.   Ημερομηνία παράδοσης/έκδοση:

6.   Σύνδεσμος για τη δημοσίευση στοιχείων από το κράτος μέλος (αν υπάρχει):

II.   Πληροφορίες σχετικά με τα έλαια που διατίθενται στην αγορά και τα απόβλητα έλαια

1.   Μέθοδοι συλλογής στοιχείων (η σχετική στήλη θα πρέπει να σημειώνεται με σταυρό και η τελευταία στήλη θα πρέπει να συμπληρώνεται)

Μέθοδοι συλλογής στοιχείων/Σύνολο δεδομένων

Διοικητικά στοιχεία

Έρευνες

Ηλεκτρονικό μητρώο

Στοιχεία από τους φορείς εκμετάλλευσης αποβλήτων

Στοιχεία από προγράμματα διευρυμένης ευθύνης του παραγωγού

Άλλο (να προσδιοριστεί)

Αναλυτική περιγραφή της μεθοδολογίας

Έλαια που διατέθηκαν στην αγορά

 

 

 

 

 

 

 

Συλλεγόμενα απόβλητα έλαια

 

 

 

 

 

 

 

Αναγέννηση απόβλητων ελαίων

 

 

 

 

 

 

 

Άλλη ανακύκλωση απόβλητων ελαίων

 

 

 

 

 

 

 

Ανάκτηση ενέργειας από απόβλητα έλαια

 

 

 

 

 

 

 

Διάθεση απόβλητων ελαίων

 

 

 

 

 

 

 

Να προστεθούν σειρές για την επεξεργασία συγκεκριμένων τύπων απόβλητων ελαίων, κατά περίπτωση.

2.   Περιγραφή της μεθοδολογίας που χρησιμοποιείται για τον προσδιορισμό της ποσότητας των παραγόμενων απόβλητων ελαίων

 

3.   Περιγραφή της μεθόδου που χρησιμοποιείται για τον προσδιορισμό της περιεκτικότητας των απόβλητων ελαίων σε ξηρή βάση (π.χ. χημική ανάλυση της περιεκτικότητας σε νερό, ειδικές γνώσεις κ.λπ.)

 

4.   Περιγραφή των εκροών των επεξεργασμένων απόβλητων ελαίων που δηλώνονται στην κατηγορία «Άλλη ανακύκλωση» και καταγραφή των ποσοτήτων τους

 

5.   Περιγραφή της μεθόδου που χρησιμοποιείται για τον προσδιορισμό της ποσότητας των βασικών ελαίων που χρησιμοποιούνται ως καύσιμα

 

6.   Στοιχεία σχετικά με την επεξεργασία των απόβλητων ελαίων εκτός του κράτους μέλους

 

7.   Λεπτομερής περιγραφή ειδικών μέτρων για τον έλεγχο της ποιότητας και την ιχνηλασιμότητα των απόβλητων ελαίων, ιδίως όσον αφορά την παρακολούθηση και την επικύρωση των στοιχείων

 

8.   Περιγραφή των πηγών των στοιχείων για την επεξεργασία απόβλητων ελαίων σε άλλο κράτος μέλος ή εκτός της Ένωσης [π.χ. κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1013/2006 ή πρωτογενή στοιχεία από τον φορέα επεξεργασίας] και της ποιότητας των στοιχείων

 

9.   Περιγραφή τυχόν δυσκολιών στη συλλογή στοιχείων από φορείς επεξεργασίας που βρίσκονται σε άλλο κράτος μέλος ή εκτός της Ένωσης

 

10.   Περιγραφή των μέτρων με τα οποία εξασφαλίζεται ότι ο εξαγωγέας των αποβλήτων ελαίων εκτός της Ένωσης μπορεί να αποδείξει ότι η μεταφορά των αποβλήτων συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1013/2006 και ότι η επεξεργασία των αποβλήτων εκτός της Ένωσης πραγματοποιήθηκε υπό συνθήκες που είναι σε γενικές γραμμές ισοδύναμες με τις απαιτήσεις της σχετικής περιβαλλοντικής νομοθεσίας της Ένωσης

 

11.   Ορθότητα των στοιχείων

11.1.   Περιγραφή των κύριων ζητημάτων που επηρεάζουν την ποιότητα και την ορθότητα των στοιχείων σχετικά με την παραγωγή, τη συλλογή και την επεξεργασία των αποβλήτων ελαίων, συμπεριλαμβανομένων των σφαλμάτων που σχετίζονται με τη δειγματοληψία, την κάλυψη, τη μέτρηση, την επεξεργασία και την απουσία απαντήσεων

 

11.2.   Πληρότητα συλλογής στοιχείων για τα ορυκτέλαια και τα συνθετικά λιπαντικά και τα βιομηχανικά έλαια, καθώς και για τα απόβλητα έλαια

Λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο οι πηγές των στοιχείων καλύπτουν όλες τις ποσότητες ορυκτελαίων και συνθετικών λιπαντικών και βιομηχανικών ελαίων που διατίθενται στην αγορά και απόβλητων ελαίων που συλλέγονται και υποβάλλονται σε επεξεργασία, καθώς και σχετικά με τυχόν ποσότητες που προστίθενται βάσει εκτιμήσεων, συμπεριλαμβανομένου του τρόπου με τον οποίο καθορίζονται οι εκτιμήσεις και του μεριδίου που αντιπροσωπεύει το σχετικό σύνολο δεδομένων επί της συνολικής ποσότητας.

 

11.3.   Διαφορές από τα στοιχεία του προηγούμενου έτους αναφοράς

Σημαντικές μεθοδολογικές αλλαγές στη μέθοδο υπολογισμού για το τρέχον έτος αναφοράς σε σχέση με τη μέθοδο υπολογισμού που εφαρμόστηκε για τα προηγούμενα έτη.

 

Επεξήγηση των αιτίων των διαφορών στις ποσότητες (ροές αποβλήτων ελαίων, τομείς ή εκτιμήσεις που έχουν προκαλέσει τη διαφορά και υποκείμενη αιτία) για κάθε κατηγορία επεξεργασμένων αποβλήτων ελαίων που παρουσιάζει απόκλιση από τα στοιχεία που υποβλήθηκαν για το προηγούμενο έτος αναφοράς σε ποσοστό μεγαλύτερο από 10 %

Κατηγορία αποβλήτων ελαίων και επεξεργασία

Απόκλιση (%)

Κύριος λόγος της απόκλισης

 

 

 

Προσθέστε σειρές κατά περίπτωση

III.   Εμπιστευτικότητα

Αιτιολόγηση της μη δημοσίευσης συγκεκριμένων τμημάτων της παρούσας έκθεσης, σε περίπτωση που υποβάλλεται σχετικό αίτημα.

 

IV.   Κύριοι εθνικοί ιστότοποι, έγγραφα αναφοράς και δημοσιεύσεις

Περιλαμβάνονται εκθέσεις που αφορούν πτυχές της ποιότητας των στοιχείων, την κάλυψη ή άλλες πτυχές της επιβολής, όπως εκθέσεις σχετικά με τις βέλτιστες πρακτικές για τη συλλογή και την επεξεργασία των απόβλητων ελαίων, και εκθέσεις σχετικά με τις εισαγωγές, τις εξαγωγές ή τις απώλειες ελαίου.

 


(1)  Συμπεριλαμβάνονται τα έλαια κινητήρα και τα έλαια κιβωτίου ταχυτήτων (αυτοκινητοβιομηχανία, αεροπορία, θαλάσσιες, βιομηχανικές και άλλες δραστηριότητες)· με εξαίρεση τα γράσα και τα έλαια υδροσυλλεκτών πλοίων.

(2)  Συμπεριλαμβάνονται τα μηχανέλαια, τα υδραυλικά έλαια, τα έλαια για στροβίλους, τα έλαια για μετασχηματιστές, τα έλαια μεταφοράς θερμότητας, τα έλαια συμπιεστών, τα βασικά έλαια· με εξαίρεση τα γράσα και τα έλαια που χρησιμοποιούνται για γαλακτώματα.

(3)  Συμπεριλαμβάνονται τα έλαια κατεργασίας μετάλλων· σε περίπτωση που οι εθνικές εκθέσεις δεν πραγματοποιούν διάκριση για τα βιομηχανικά έλαια που χρησιμοποιούνται σε γαλακτώματα ή με άλλο τρόπο, μπορούν να παρέχονται συγκεντρωτικά στοιχεία για τα βιομηχανικά έλαια, τα οποία προσδιορίζονται στη σειρά «Βιομηχανικά έλαια».

(4)  Μόνο απόβλητα έλαια με τον κωδικό 19 02 07* βάσει της απόφασης 2000/532/ΕΚ.

(5)  Έλαια που διατίθενται στην αγορά κράτους μέλους λαμβανομένων υπόψη των απωλειών κατά την εξαγωγή (π.χ. εξαγωγές επιβατικών αυτοκινήτων) και των κερδών κατά την εισαγωγή (π.χ. εισαγωγές επιβατικών αυτοκινήτων).

(6)  Ποσότητα των αποβλήτων ελαίων λαμβανομένων υπόψη των απωλειών κατά τον χειρισμό και των απωλειών κατά τη χρήση. Οι ποσότητες των παραγόμενων αποβλήτων ελαίων μπορούν να υπολογιστούν βάσει των εθνικών στατιστικών ή με τη χρήση των τιμών αναφοράς που παρατίθενται στον πίνακα 4.

(7)  Απόβλητα έλαια που συλλέγονται χωριστά. Στην περίπτωση που τα συλλεγόμενα απόβλητα έλαια προσδιορίζονται ποσοτικά κατ' όγκο, η αντίστοιχη μάζα προσδιορίζεται με την εφαρμογή συντελεστή μετατροπής 0,9 τόνων/m3.

(8)  Απόβλητα έλαια που εξάγονται σε άλλη χώρα [λαμβανομένων υπόψη των κατηγοριών αποβλήτων που ορίζονται στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1013/2006].

(9)  Απόβλητα έλαια που παράγονται σε άλλη χώρα και εισάγονται από τη χώρα αυτή [λαμβανομένων υπόψη των κατηγοριών αποβλήτων που ορίζονται στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1013/2006].

(11)  Ανακύκλωση πλην της αναγέννησης, π.χ. ως ρευστοποιητικό έλαιο.

(12)  Συμπεριλαμβάνεται η χρήση ανακτημένων ελαίων ως καυσίμου, σύμφωνα με τον ορισμό της ανάκτησης στο άρθρο 3 σημείο 15 της οδηγίας 2008/98/ΕΚ.

(13)  Εργασία διάθεσης D10 Αποτέφρωση στην ξηρά, όπως ορίζεται στο παράρτημα I της οδηγίας 2008/98/ΕΚ.

(14)  Απόβλητα έλαια, με εξαίρεση την περιεκτικότητα σε νερό. Η επί ξηρού περιεκτικότητα του ελαίου προσδιορίζεται με μέτρηση της περιεκτικότητας σε νερό. Για τα απόβλητα έλαια πλην των γαλακτωμάτων, η επί ξηρού περιεκτικότητα μπορεί, εναλλακτικά, να καθορίζεται με βάση περιεκτικότητα σε νερό 8 %. Για το έλαιο σε ξηρή βάση σε γαλακτώματα βιομηχανικών ελαίων, η επί ξηρού περιεκτικότητα μπορεί, εναλλακτικά, να καθορίζεται με βάση περιεκτικότητα σε νερό 90 %.

(10)  Ποσότητα των αναγεννημένων ελαίων. Το άθροισμα των εγγραφών στη στήλη 2 του πίνακα 2 διαιρούμενο διά του αθροίσματος των εγγραφών στη στήλη 6 του πίνακα 1 αντιστοιχεί στην απόδοση μετατροπής της αναγέννησης ελαίων.

(11)  Το βασικό έλαιο της ομάδας Ι περιέχει λιγότερο από 90 % κορεσμένους υδρογονάνθρακες και/ή περισσότερο από 0,03 % θείο, και έχει δείκτη ιξώδους μεγαλύτερο ή ίσο με 80 και μικρότερο από 120.

(12)  Σε περίπτωση που οι εθνικές εκθέσεις δεν πραγματοποιούν διάκριση για τις ομάδες I-IV, μπορούν να παρέχονται συγκεντρωτικά στοιχεία για τα αναγεννημένα βασικά έλαια, τα οποία προσδιορίζονται στη σειρά «Άλλο».

(13)  Το βασικό έλαιο της ομάδας II περιέχει τουλάχιστον 90 % κορεσμένους υδρογονάνθρακες και λιγότερο από 0,03 % θείο ή ίσο μ' αυτό, και έχει δείκτη ιξώδους μεγαλύτερο ή ίσο με 80 και μικρότερο από 120.

(14)  Το βασικό έλαιο της ομάδας III περιέχει τουλάχιστον 90 % κορεσμένους υδρογονάνθρακες και λιγότερο από 0,03 % θείο ή ίσο μ' αυτό, και έχει δείκτη ιξώδους μεγαλύτερο ή ίσο με 120.

(15)  Το βασικό έλαιο της ομάδας IV είναι οι πολυαλφαολεφίνες. Το βασικό έλαιο που δεν περιλαμβάνεται στις ομάδες I-IV προσδιορίζεται στη σειρά «Άλλο».

(16)  Περιλαμβάνονται τα ανακυκλωμένα προϊόντα από άλλη ανακύκλωση των αποβλήτων ελαίων τα οποία δηλώνονται στη στήλη 7 του πίνακα 1.

(17)  Ως «επιτόπια ανάκτηση ενέργειας» νοείται η ανάκτηση απόβλητων ελαίων μέσω εσωτερικής κατανάλωσης ενέργειας, π.χ. σε διυλιστήριο.


Top