Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32018R0673

Κανονισμός (EE, Ευρατόμ) 2018/673 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 3ης Μαΐου 2018, για την τροποποίηση του κανονισμού (EE, Ευρατόμ) αριθ. 1141/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με το καθεστώς και τη χρηματοδότηση των ευρωπαϊκών πολιτικών κομμάτων και των ευρωπαϊκών πολιτικών ιδρυμάτων

OJ L 114I , 4.5.2018, p. 1–6 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2018/673/oj

4.5.2018   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

LI 114/1


ΚΑΝΟΝΙΣΜΌΣ (EE, Ευρατόμ) 2018/673 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΫ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΊΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΊΟΥ

της 3ης Μαΐου 2018

για την τροποποίηση του κανονισμού (EE, Ευρατόμ) αριθ. 1141/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με το καθεστώς και τη χρηματοδότηση των ευρωπαϊκών πολιτικών κομμάτων και των ευρωπαϊκών πολιτικών ιδρυμάτων

ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ,

Έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης και ιδίως το άρθρο 224,

Έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας Ατομικής Ενέργειας και ιδίως το άρθρο 106α,

Έχοντας υπόψη την πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής,

Κατόπιν διαβίβασης του σχεδίου νομοθετικής πράξης στα εθνικά κοινοβούλια,

Έχοντας υπόψη τη γνώμη της Ευρωπαϊκής Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής (1),

Αφού ζήτησαν τη γνώμη της Επιτροπής των Περιφερειών,

Έχοντας υπόψη τη γνώμη του Ελεγκτικού Συνεδρίου (2),

Αποφασίζοντας σύμφωνα με τη συνήθη νομοθετική διαδικασία (3),

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1)

Με τον κανονισμό (EE, Ευρατόμ) αριθ. 1141/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (4) θεσπίζεται συγκεκριμένο ευρωπαϊκό νομικό καθεστώς επ' ωφελεία των ευρωπαϊκών πολιτικών κομμάτων και των ευρωπαϊκών πολιτικών ιδρυμάτων που συνδέονται με αυτά και προβλέπεται η χρηματοδότησή τους από τον γενικό προϋπολογισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

(2)

Διαπιστώθηκε η ανάγκη να τροποποιηθεί ο κανονισμός (EE, Ευρατόμ) αριθ. 1141/2014 για επιτευχθεί καλύτερα ο στόχος να ενθαρρύνονται και να βοηθούνται τα ευρωπαϊκά πολιτικά κόμματα και τα ευρωπαϊκά πολιτικά ιδρύματα που συνδέονται με αυτά στην προσπάθειά τους να διαμορφώσουν έναν ισχυρό σύνδεσμο μεταξύ της ευρωπαϊκής κοινωνίας των πολιτών και των θεσμικών οργάνων της Ένωσης, ιδίως δε του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.

(3)

Μετά τις αλλαγές στον κανονισμό (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 966/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (5) («ο δημοσιονομικός κανονισμός»), ο ορισμός του εθνικού σημείου επαφής θα πρέπει να αναθεωρηθεί. Οι αρμόδιες αρχές των κρατών μελών θα πρέπει να ορίσουν συγκεκριμένα ένα πρόσωπο ή πρόσωπα με σκοπό την ανταλλαγή πληροφοριών στο πλαίσιο της εφαρμογής του παρόντος κανονισμού. Για τον σκοπό αυτό, θα μπορούσαν να επιλέξουν μεταξύ των προσώπων ή οργανισμών που έχουν ήδη οριστεί για θέματα που σχετίζονται με το σύστημα έγκαιρου εντοπισμού και αποκλεισμού το οποίο έχει δημιουργήσει και διαχειρίζεται η Επιτροπή για την προστασία των οικονομικών συμφερόντων της Ένωσης.

(4)

Είναι αναγκαίο να διασφαλίζεται πιο αποτελεσματικά ότι τα ευρωπαϊκά πολιτικά κόμματα και τα ευρωπαϊκά πολιτικά ιδρύματα που συνδέονται με αυτά έχουν γνήσια διεθνική διάσταση για αποκτήσουν το συγκεκριμένο ευρωπαϊκό νομικό καθεστώς μέσω καταχώρισης. Επίσης, για ισχυροποιηθεί ο σύνδεσμος μεταξύ των πολιτικών σε εθνικό και σε ενωσιακό επίπεδο και να μην επιτρέπεται στο ίδιο εθνικό κόμμα να δημιουργεί τεχνητά περισσότερα ευρωπαϊκά πολιτικά κόμματα που εκφράζουν παρεμφερείς ή ταυτόσημες πολιτικές τάσεις, τα μέλη του ίδιου πολιτικού κόμματος δεν θα πρέπει να συνυπολογίζονται για τον σκοπό του προσδιορισμού εάν διαφορετικοί πολιτικοί συνασπισμοί καλύπτουν τις απαιτήσεις ελάχιστης εκπροσώπησης που προβλέπονται για την καταχώριση των συνασπισμών αυτών ως ευρωπαϊκό κόμμα. Ως εκ τούτου, για την εκπλήρωση των εν λόγω απαιτήσεων ελάχιστης εκπροσώπησης θα πρέπει να λαμβάνονται υπόψη μόνο πολιτικά κόμματα και όχι πλέον μεμονωμένα άτομα.

(5)

Στα ευρωπαϊκά πολιτικά κόμματα και τα ευρωπαϊκά πολιτικά ιδρύματα που συνδέονται με αυτά θα πρέπει να δοθεί η δυνατότητα να χρησιμοποιούν μεγαλύτερο μέρος των πιστώσεων που διατίθενται για τη χρηματοδότησή τους στον γενικό προϋπολογισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ως εκ τούτου, θα πρέπει να αυξηθεί το μέγιστο ποσοστό των χρηματοδοτικών συνεισφορών ή επιχορηγήσεων από τον γενικό προϋπολογισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης στα ετήσια επιστρεπτέα έξοδα που σημειώνονται στον προϋπολογισμό ενός ευρωπαϊκού πολιτικού κόμματος και στις επιλέξιμες δαπάνες ενός ευρωπαϊκού πολιτικού ιδρύματος.

(6)

Για λόγους διαφάνειας και για την ενίσχυση του ελέγχου και της δημοκρατικής λογοδοσίας των ευρωπαϊκών πολιτικών κομμάτων, αλλά και του συνδέσμου μεταξύ της ευρωπαϊκής κοινωνίας των πολιτών και των θεσμικών οργάνων της Ένωσης, ιδίως δε του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, η πρόσβαση σε χρηματοδότηση από τον γενικό προϋπολογισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης θα πρέπει να εξαρτάται από τη δημοσίευση από τα ενωσιακά κόμματα μέλη, με ορατό, ευανάγνωστο και φιλικό προς τον χρήστη τρόπο, του πολιτικού προγράμματος και του λογοτύπου του σχετικού ευρωπαϊκού πολιτικού κόμματος. Η ενσωμάτωση πληροφοριών σχετικά με την ισορροπία των φύλων σε σχέση με καθένα από τα κόμματα μέλη του ευρωπαϊκού πολιτικού κόμματος θα πρέπει να ενθαρρυνθεί.

(7)

Για να εδραιωθεί πιο αναλογική κατανομή πόρων από τον γενικό προϋπολογισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η οποία θα αποτυπώνει αντικειμενικά την αυθεντική εκλογική στήριξη ενός ευρωπαϊκού πολιτικού κόμματος, η χρηματοδότηση των ευρωπαϊκών πολιτικών κομμάτων και, κατ' επέκταση, των αντίστοιχων ευρωπαϊκών πολιτικών ιδρυμάτων που συνδέονται με αυτά θα πρέπει να συναρτάται πιο στενά με ένα ευαπόδεικτο επίπεδο εκλογικής στήριξης. Ως εκ τούτου, οι κανόνες που αφορούν την κατανομή της χρηματοδότησης θα πρέπει να προσαρμοστούν ώστε να λαμβάνεται περισσότερο υπόψη το ποσοστό εκλεγμένων μελών που κάθε ευρωπαϊκό πολιτικό κόμμα έχει στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο.

(8)

Αν ευρωπαϊκό πολικό κόμμα ή ευρωπαϊκό πολιτικό ίδρυμα, λόγω αλλαγής συνθηκών, δεν πληροί πλέον μία ή περισσότερες από τις προϋποθέσεις καταχώρισης, θα πρέπει να διαγράφεται από το Μητρώο.

(9)

Για λόγους ασφάλειας δικαίου και διαφάνειας θα πρέπει να προβλέπεται ρητά ότι ένα ευρωπαϊκό πολιτικό κόμμα ή ευρωπαϊκό πολιτικό ίδρυμα μπορεί να διαγραφεί από το Μητρώο, εντός εύλογου χρόνου, αν έδωσε ψευδή ή ελλιπή στοιχεία, βάσει των οποίων ελήφθη απόφαση για την καταχώρισή του.

(10)

Η προστασία των οικονομικών συμφερόντων της Ένωσης θα πρέπει να ενισχυθεί μέσω της πρόβλεψης ότι, στις περιπτώσεις αδικήματος, η ουσιαστική ανάκτηση χρηματοδότησης που χορηγήθηκε από τον προϋπολογισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης θα πρέπει να διασφαλίζεται μέσω της ανάκτησης των αδικαιολογήτως καταβληθέντων ποσών και από τα φυσικά πρόσωπα που είναι υπαίτια για το εν λόγω αδίκημα, λαμβάνοντας υπόψη, κατά περίπτωση, τις εξαιρετικές περιστάσεις σε σχέση με τα εν λόγω φυσικά πρόσωπα.

(11)

Για αξιολογηθούν οι επιπτώσεις του κανονισμού (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 1141/2014 όπως τροποποιείται από τον παρόντα κανονισμό στη βάση ουσιαστικών στοιχείων όσον αφορά την αποτελεσματικότητά του στην πράξη, η ημερομηνία της προτεινόμενης συνολικής αξιολόγησης θα πρέπει να αναβληθεί. Η εν λόγω συνολική αναθεώρηση θα πρέπει να δώσει ιδιαίτερη προσοχή στις συνέπειες για τη θέση των μικρών ευρωπαϊκών πολιτικών κομμάτων και των ευρωπαϊκών πολιτικών ιδρυμάτων που συνδέονται με αυτά του κανονισμού (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 1141/2014, όπως τροποποιείται από τον παρόντα κανονισμό.

(12)

Οι νέες απαιτήσεις όσο αφορά τη δημοσίευση του πολιτικού προγράμματος και του λογοτύπου των ευρωπαϊκών πολιτικών κομμάτων θα πρέπει να ισχύουν στον μέγιστο δυνατό βαθμό ήδη επί των αιτήσεων χρηματοδότησης για το 2019, έτος κατά το οποίο πρόκειται να διεξαχθούν οι προσεχείς εκλογές για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Ως εκ τούτου, θα πρέπει να προβλεφθούν από τον παρόντα κανονισμό μεταβατικές ρυθμίσεις.

(13)

Για να διασφαλιστεί ότι οι τροποποιήσεις στον κανονισμό (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 1141/2014 που θεσπίζονται με τον παρόντα κανονισμό πρόκειται να εφαρμοστούν εγκαίρως, ο παρών κανονισμός θα πρέπει να αρχίσει να ισχύει την ημέρα της δημοσίευσής του στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

(14)

O κανονισμός (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 1141/2014 θα πρέπει συνεπώς να τροποποιηθεί αναλόγως,

ΕΞΕΔΩΣΑΝ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1

Ο κανονισμός (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 1141/2014 τροποποιείται ως εξής:

1)

Η αιτιολογική σκέψη 12 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«(12)

Τα ευρωπαϊκά πολιτικά κόμματα και τα ευρωπαϊκά πολιτικά ιδρύματα που συνδέονται με αυτά, τα οποία επιθυμούν να αποκτήσουν τη σχετική αναγνώριση σε επίπεδο Ένωσης μέσω της απόκτησης ευρωπαϊκού νομικού καθεστώτος και να τύχουν δημόσιας χρηματοδότησης από τον γενικό προϋπολογισμό της Ένωσης, θα πρέπει να τηρούν ορισμένες αρχές και να πληρούν ορισμένες προϋποθέσεις. Ειδικότερα, τα ευρωπαϊκά πολιτικά κόμματα και τα ευρωπαϊκά πολιτικά ιδρύματα που συνδέονται με αυτά θα πρέπει να σέβονται, ιδίως στο πρόγραμμα και στις δραστηριότητές τους, τις αξίες επί των οποίων ερείδεται η Ένωση, όπως διατυπώνονται στο άρθρο 2 ΣΕΕ, δηλαδή του σεβασμού της ανθρώπινης αξιοπρέπειας, της ελευθερίας, της δημοκρατίας, της ισότητας, του κράτους δικαίου και του σεβασμού των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, συμπεριλαμβανομένων των δικαιωμάτων των προσώπων που ανήκουν σε μειονότητες.».

2)

Παρεμβάλλεται η ακόλουθη αιτιολογική σκέψη:

«(30α)

Σύμφωνα με τις διατάξεις και τις διαδικασίες που ορίζονται στον κανονισμό (ΕΕ) 2017/1939 του Συμβουλίου (*1), η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία (EPPO) έχει το έργο της διερεύνησης εικαζόμενων ποινικών αδικημάτων στο πλαίσιο της χρηματοδότησης ευρωπαϊκών πολιτικών κομμάτων και ευρωπαϊκών πολιτικών ιδρυμάτων που θίγουν τα οικονομικά συμφέροντα της Ένωσης, κατά την έννοια της οδηγίας (ΕΕ) 2017/1371 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (*2). Η υποχρέωση που προβλέπεται στο άρθρο 24 του κανονισμού (ΕΕ) 2017/1939 ισχύει για την Αρχή.

(*1)  Κανονισμός (ΕΕ) 2017/1939 του Συμβουλίου, της 12ης Οκτωβρίου 2017, σχετικά με την εφαρμογή ενισχυμένης συνεργασίας για τη σύσταση της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας (EPPO) (ΕΕ L 283 της 31.10.2017, σ. 1)."

(*2)  Οδηγία (ΕΕ) 2017/1371 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 5ης Ιουλίου 2017, σχετικά με την καταπολέμηση, μέσω του ποινικού δικαίου, της απάτης εις βάρος των οικονομικών συμφερόντων της Ένωσης (ΕΕ L 198 της 28.7.2017, σ. 29).»."

3)

Στο άρθρο 2, το σημείο 10 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«10)   «εθνικό σημείο επαφής»: οποιοδήποτε πρόσωπο ή πρόσωπα που έχουν οριστεί ειδικά από τις αρμόδιες αρχές των κρατών μελών με σκοπό την ανταλλαγή πληροφοριών κατά την εφαρμογή του παρόντος κανονισμού·».

4)

Το άρθρο 3 παράγραφος 1 τροποποιείται ως εξής:

α)

στο στοιχείο β), το πρώτο εδάφιο αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«τα κόμματα μέλη του πρέπει να εκπροσωπούνται, τουλάχιστον στο ένα τέταρτο των κρατών μελών, από μέλη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, των εθνικών κοινοβουλίων, των περιφερειακών κοινοβουλίων ή των περιφερειακών συνελεύσεων ή»·

β)

παρεμβάλλεται το ακόλουθο σημείο:

«βα)

τα κόμματα μέλη του δεν είναι μέλη άλλου ευρωπαϊκού πολιτικού κόμματος,».

5)

Το άρθρο 10 παράγραφος 3 πρώτο εδάφιο αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, κατόπιν δικής πρωτοβουλίας ή κατόπιν αιτιολογημένης αιτήσεως από ομάδα πολιτών, που υποβάλλεται σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του κανονισμού του, ή το Συμβούλιο ή η Επιτροπή μπορούν να υποβάλλουν αίτηση στην Αρχή για ελεγχθεί η συμμόρφωση ενός συγκεκριμένου ευρωπαϊκού πολιτικού κόμματος ή ευρωπαϊκού πολιτικού ιδρύματος προς τις προϋποθέσεις που καθορίζονται στο άρθρο 3 παράγραφος 1 στοιχείο γ) και στο άρθρο 3 παράγραφος 2 στοιχείο γ). Στις περιπτώσεις αυτές και στις περιπτώσεις που προβλέπονται στο άρθρο 16 παράγραφος 3 στοιχείο α), η Αρχή ζητεί από την επιτροπή ανεξάρτητων διακεκριμένων προσωπικοτήτων που συστήνεται με το άρθρο 11 να γνωμοδοτήσει επί του θέματος. Η επιτροπή διατυπώνει τη γνώμη της εντός δύο μηνών.».

6)

Το άρθρο 17 παράγραφος 4 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«4.   Οι οικονομικές συνεισφορές ή επιδοτήσεις από τον γενικό προϋπολογισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης δεν υπερβαίνουν το 90 % των ετήσιων επιστρεπτέων εξόδων που σημειώνονται στον προϋπολογισμό ενός ευρωπαϊκού πολιτικού κόμματος και το 95 % των επιλέξιμων δαπανών ενός ευρωπαϊκού πολιτικού ιδρύματος. Τα ευρωπαϊκά πολιτικά κόμματα μπορούν να χρησιμοποιούν οποιοδήποτε μη δαπανηθέν τμήμα της συνεισφοράς της Ένωσης που χορηγήθηκε για την κάλυψη επιστρεπτέων εξόδων εντός του οικονομικού έτους που έπεται της χορήγησης. Τα μη χρησιμοποιηθέντα ποσά μετά το εν λόγω οικονομικό έτος ανακτώνται σύμφωνα με τον δημοσιονομικό κανονισμό.».

7)

Στο άρθρο 18, παρεμβάλλεται η ακόλουθη παράγραφος:

«2α.   Ένα ευρωπαϊκό πολιτικό ίδρυμα περιλαμβάνει στην αίτησή του στοιχεία που αποδεικνύουν ότι τα ενωσιακά κόμματα μέλη του έχουν, κατά κανόνα, δημοσιεύσει αδιάλειπτα στους δικτυακούς τόπους τους, με ορατό και φιλικό προς το χρήστη τρόπο κατά τους 12 μήνες πριν την τελική ημερομηνία υποβολής των αιτήσεων, το πολιτικό πρόγραμμα και τον λογότυπο του ευρωπαϊκού πολιτικού κόμματος.».

8)

Το άρθρο 19 παράγραφος 1 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«1.   Οι αντίστοιχες πιστώσεις οι οποίες είναι διαθέσιμες για τα εν λόγω ευρωπαϊκά πολιτικά κόμματα και τα ευρωπαϊκά πολιτικά ιδρύματα στα οποία χορηγήθηκαν συνεισφορές ή επιδοτήσεις σύμφωνα με το άρθρο 18 κατανέμονται ετησίως βάσει της ακόλουθης κλείδας κατανομής:

10 % κατανέμεται ισομερώς μεταξύ των δικαιούχων ευρωπαϊκών πολιτικών κομμάτων,

90 % κατανέμεται μεταξύ των δικαιούχων ευρωπαϊκών πολιτικών κομμάτων, αναλογικά προς το ποσοστό των εκλεγμένων βουλευτών τους στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο.

Η ίδια κλείδα κατανομής χρησιμοποιείται για τη χορήγηση χρηματοδότησης σε ευρωπαϊκά πολιτικά ιδρύματα, βάσει της σύνδεσής τους με ένα ευρωπαϊκό πολιτικό κόμμα.».

9)

Το άρθρο 27 παράγραφος 1 τροποποιείται ως εξής:

α)

το στοιχείο β) αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«β)

όταν διαπιστώνεται, σύμφωνα με τις διαδικασίες που προβλέπονται στο άρθρο 10 παράγραφοι 2 έως 5, ότι δεν πληροί πλέον μία ή περισσότερες από τις προϋποθέσεις που ορίζονται στο άρθρο 3 παράγραφος 1 ή 2·»·

β)

παρεμβάλλεται το ακόλουθο σημείο:

«βα)

εάν η απόφαση να καταχωριστεί το εν λόγω κόμμα ή ίδρυμα βασίζεται σε ανακριβείς ή παραπλανητικές πληροφορίες για τις οποίες είναι υπεύθυνος ο αιτών, ή όταν η απόφαση αυτή έχει επιτευχθεί με εξαπάτηση· ή».

10)

Παρεμβάλλεται το ακόλουθο άρθρο:

«Άρθρο 27α

Ευθύνη των φυσικών προσώπων

Εάν η Αρχή επιβάλλει οικονομική κύρωση στις περιπτώσεις που αναφέρονται στο άρθρο 27 παράγραφος 2 στοιχείο α) σημεία v) ή vi), δύναται, για τον σκοπό της ανάκτησης δυνάμει του άρθρου 30 παράγραφος 2, να κρίνει ότι φυσικό πρόσωπο το οποίο είναι μέλος του διοικητικού, διαχειριστικού ή εποπτικού οργάνου του ευρωπαϊκού πολιτικού κόμματος ή του ευρωπαϊκού πολιτικού ιδρύματος, ή το οποίο έχει εξουσίες εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε σχέση με το ευρωπαϊκό πολιτικό κόμμα ή το ευρωπαϊκό πολιτικό ίδρυμα, φέρει και αυτό ευθύνη για το αδίκημα στις ακόλουθες περιπτώσεις:

α)

στην περίπτωση που αναφέρεται στο άρθρο 27 παράγραφος 2 στοιχείο α) σημείο v) εφόσον, με τη δικαστική απόφαση που αναφέρεται στην εν λόγω διάταξη, έχει κριθεί ότι το φυσικό πρόσωπο φέρει και αυτό ευθύνη για τις συγκεκριμένες παράνομες δραστηριότητες·

β)

στην περίπτωση που αναφέρεται στο άρθρο 27 παράγραφος 2 στοιχείο α) σημείο vi) εφόσον το φυσικό πρόσωπο φέρει και αυτό ευθύνη για τις συγκεκριμένες πράξεις ή ανακρίβειες.».

11)

Το άρθρο 30 παράγραφος 2 τροποποιείται ως εξής:

α)

το πρώτο εδάφιο αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«Ένα ευρωπαϊκό πολιτικό κόμμα ή ένα ευρωπαϊκό πολιτικό ίδρυμα στο οποίο επιβλήθηκε κύρωση για οποιαδήποτε από τις παραβάσεις που απαριθμούνται στο άρθρο 27 παράγραφος 1 και στο άρθρο 27 παράγραφος 2 στοιχείο α) σημεία v) και vi) δεν συμμορφώνεται πλέον, για τον λόγο αυτό, προς το άρθρο 18 παράγραφος 2. Ως εκ τούτου, ο διατάκτης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου τερματίζει τη συμφωνία ή απόφαση συνεισφοράς ή επιδότησης σχετικά με χορηγηθείσα από την Ένωση χρηματοδότηση βάσει του παρόντος κανονισμού και ανακτά τα αδικαιολογήτως καταβληθέντα ποσά βάσει της συμφωνίας ή απόφασης συνεισφοράς ή επιδότησης, συμπεριλαμβανομένων τυχόν μη δαπανηθέντων χρηματοδοτικών πόρων της Ένωσης προηγουμένων ετών. Ο διατάκτης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ανακτά επίσης αδικαιολογήτως καταβληθέντα ποσά βάσει συμφωνίας ή απόφασης συνεισφοράς ή επιδότησης από φυσικό πρόσωπο σε σχέση με το οποίο έχει ληφθεί απόφαση δυνάμει του άρθρου 27α, λαμβάνοντας υπόψη, κατά περίπτωση, τις εξαιρετικές περιστάσεις σε σχέση με τα εν λόγω φυσικά πρόσωπα»·

β)

το δεύτερο εδάφιο αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«Σε περίπτωση παρόμοιου τερματισμού, οι πληρωμές από τον διατάκτη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου περιορίζονται στις επιστρεπτέες δαπάνες που όντως πραγματοποίησε το ευρωπαϊκό πολιτικό κόμμα ή τις επιλέξιμες δαπάνες που πραγματοποίησε το ευρωπαϊκό πολιτικό ίδρυμα έως την ημερομηνία έναρξης ισχύος της απόφασης περί τερματισμού.».

12)

Το άρθρο 32 παράγραφος 1 τροποποιείται ως εξής:

α)

το στοιχείο θ) αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«θ)

περιγραφή της τεχνικής υποστήριξης που παρέχεται σε ευρωπαϊκά πολιτικά κόμματα·»·

β)

το στοιχείο ι) αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«ι)

την έκθεση αξιολόγησης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με την εφαρμογή του παρόντος κανονισμού και τις χρηματοδοτούμενες δραστηριότητες οι οποίες αναφέρονται στο άρθρο 38· και»·

γ)

προστίθεται το ακόλουθο στοιχείο:

«ια)

επικαιροποιημένο κατάλογο των βουλευτών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου που είναι μέλη ευρωπαϊκού πολιτικού κόμματος.».

13)

Το άρθρο 34 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«Άρθρο 34

Δικαίωμα ακρόασης

Πριν η Αρχή ή ο διατάκτης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου να λάβει απόφαση που ενδέχεται να επηρεάσει αρνητικά τα δικαιώματα ενός ευρωπαϊκού πολιτικού κόμματος, ενός ευρωπαϊκού πολιτικού ιδρύματος, ενός αιτούντος σύμφωνα με το άρθρο 8 ή ενός φυσικού προσώπου όπως αναφέρεται στο άρθρο 27α, ακούει τους εκπροσώπους του εν λόγω ευρωπαϊκού πολιτικού κόμματος, ευρωπαϊκού πολιτικού ιδρύματος, του αιτούντος ή του οικείου φυσικού προσώπου. Η Αρχή ή το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο αιτιολογούν δεόντως την απόφασή τους.».

14)

Το άρθρο 38 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«Άρθρο 38

Αξιολόγηση

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, μετά από διαβούλευση με την Αρχή, δημοσιεύει μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου 2021 και έκτοτε κάθε πέντε έτη έκθεση σχετικά με την εφαρμογή του παρόντος κανονισμού και με τις χρηματοδοτηθείσες δραστηριότητες. Η έκθεση αναφέρει, όπου συντρέχει περίπτωση, τις ενδεχόμενες τροποποιήσεις που πρέπει να επέλθουν στο καθεστώς και στα συστήματα χρηματοδότησης.

Εντός έξι μηνών το αργότερο από τη δημοσίευση της έκθεσης από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, η Επιτροπή υποβάλλει έκθεση σχετικά με την εφαρμογή του παρόντος κανονισμού, στην οποία δίδεται ιδιαίτερη προσοχή στις συνέπειες για τη θέση των μικρών ευρωπαϊκών πολιτικών κομμάτων και ευρωπαϊκών πολιτικών ιδρυμάτων. Η εν λόγω έκθεση συνοδεύεται, εάν κρίνεται σκόπιμο, από νομοθετική πρόταση για την τροποποίηση του παρόντος κανονισμού.».

15)

Παρεμβάλλεται το εξής άρθρο:

«Άρθρο 40α

Μεταβατική διάταξη

1.   Οι διατάξεις του παρόντος κανονισμού που ήταν σε ισχύ πριν από τις 4 Μαΐου 2018 έναρξης ισχύος του παρόντος τροποποιητικού κανονισμού] εξακολουθούν να ισχύουν όσον αφορά πράξεις και δεσμεύσεις που σχετίζονται με τη χρηματοδότηση των ευρωπαϊκών πολιτικών κομμάτων και των ευρωπαϊκών πολιτικών ιδρυμάτων σε ευρωπαϊκό επίπεδο για το οικονομικό έτος 2018.

2.   Κατά παρέκκλιση από το άρθρο 18 παράγραφος 2α, ο διατάκτης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, προτού λάβει απόφαση επί αίτησης χρηματοδότησης για το οικονομικό έτος 2019, ζητά τα στοιχεία που αναφέρονται στο άρθρο 18 παράγραφος 2α, μόνο για την περίοδο από τις 5 Ιουλίου 2018.

3.   Τα ευρωπαϊκά πολιτικά κόμματα που έχουν καταχωριστεί πριν από την 4η Μαΐου 2018 υποβάλλουν, το αργότερο έως τις 5 Ιουλίου 2018, δικαιολογητικά που αποδεικνύουν ότι πληρούν τις προϋποθέσεις που ορίζονται στο άρθρο 3 παράγραφος 1 στοιχεία β) και βα).

4.   Η Αρχή διαγράφει το ευρωπαϊκό πολιτικό κόμμα και το ευρωπαϊκό πολιτικό ίδρυμα που συνδέεται με αυτό από το Μητρώο, αν το εν λόγω κόμμα δεν αποδείξει εντός της χρονικής περιόδου που ορίζεται στην παράγραφο 3 ότι πληροί τις προϋποθέσεις που καθορίζονται στο άρθρο 3 παράγραφος 1 στοιχεία β) και βα).».

Άρθρο 2

Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει την ημέρα της δημοσίευσής του στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε κράτος μέλος.

Βρυξέλλες, 3 Μαΐου 2018.

Για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο

Ο Πρόεδρος

A. TAJANI

Για το Συμβούλιο

H Πρόεδρος

L. PAVLOVA


(1)  ΕΕ C 129 της 11.4.2018, σ. 96.

(2)  ΕΕ C 18 της 18.1.2018, σ. 1.

(3)  Θέση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 17ης Απριλίου 2018 (δεν έχει ακόμη δημοσιευθεί στην Επίσημη Εφημερίδα) και απόφαση του Συμβουλίου της 26ης Απριλίου 2018.

(4)  Κανονισμός (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 1141/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 22ας Οκτωβρίου 2014, σχετικά με το καθεστώς και τη χρηματοδότηση των ευρωπαϊκών πολιτικών κομμάτων και των ευρωπαϊκών πολιτικών ιδρυμάτων (ΕΕ L 317 της 4.11.2014, σ. 1).

(5)  Κανονισμός (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 966/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 25ης Οκτωβρίου 2012, σχετικά με τους δημοσιονομικούς κανόνες που εφαρμόζονται στον γενικό προϋπολογισμό της Ένωσης και την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ, Ευρατόμ) αριθ. 1605/2002 του Συμβουλίου (ΕΕ L 298 της 26.10.2012, σ. 1).


Top