Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32014R1001

Κατ' εξουσιοδότηση κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1001/2014 της Επιτροπής, της 18ης Ιουλίου 2014 , για την τροποποίηση του παραρτήματος X του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1307/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου περί θεσπίσεως κανόνων για άμεσες ενισχύσεις στους γεωργούς βάσει καθεστώτων στήριξης στο πλαίσιο της κοινής γεωργικής πολιτικής

OJ L 281, 25.9.2014, p. 1–2 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2014/1001/oj

25.9.2014   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 281/1


ΚΑΤ' ΕΞΟΥΣΙΟΔΌΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΌΣ (ΕΕ) αριθ. 1001/2014 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΉΣ

της 18ης Ιουλίου 2014

για την τροποποίηση του παραρτήματος X του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1307/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου περί θεσπίσεως κανόνων για άμεσες ενισχύσεις στους γεωργούς βάσει καθεστώτων στήριξης στο πλαίσιο της κοινής γεωργικής πολιτικής

Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ,

Έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1307/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 17ης Δεκεμβρίου 2013, περί θεσπίσεως κανόνων για άμεσες ενισχύσεις στους γεωργούς βάσει καθεστώτων στήριξης στο πλαίσιο της κοινής γεωργικής πολιτικής και για την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 637/2008 και του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 73/2009 του Συμβουλίου (1), και ιδίως το άρθρο 46 παράγραφος 9 στοιχείο γ),

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1)

Ο τίτλος III κεφάλαιο 3 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1307/2013 καθορίζει τους όρους για τη χορήγηση ενίσχυσης για γεωργικές πρακτικές που είναι επωφελείς για το κλίμα και το περιβάλλον. Οι όροι αυτοί περιλαμβάνουν κανόνες για τις περιοχές οικολογικής εστίασης προκειμένου να επιτευχθούν στόχοι της βιοποικιλότητας.

(2)

Προκειμένου να απλουστευθεί η διαχείριση των εν λόγω περιοχών οικολογικής εστίασης και να λαμβάνονται υπόψη τα χαρακτηριστικά των διαφόρων τύπων περιοχών, το άρθρο 46 παράγραφος 3 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1307/2013 προβλέπει τη χρήση των συντελεστών μετατροπής και στάθμισης.

(3)

Ο κατ' εξουσιοδότηση κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 639/2014 της Επιτροπής (2) τροποποίησε το παράρτημα X του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1307/2013 ώστε να καθοριστούν οι σχετικοί συντελεστές μετατροπής και στάθμισης που αναφέρονται στο άρθρο 46 παράγραφος 3 του εν λόγω κανονισμού.

(4)

Ως αποτέλεσμα των συζητήσεων με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο σχετικά με τον κατ' εξουσιοδότηση κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 693/2014, η Επιτροπή ανέλαβε τη δέσμευση να αυξηθεί ο συντελεστής στάθμισης για τις εκτάσεις με καλλιέργειες που δεσμεύουν το άζωτο, όπως αναφέρεται στο άρθρο 46 παράγραφος 2 πρώτο εδάφιο στοιχείο ι) του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1307/2013 προκειμένου να επιτευχθούν οι ως άνω στόχοι.

(5)

Επομένως, το παράρτημα X του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1307/2013 πρέπει να τροποποιηθεί αναλόγως.

(6)

Ο παρών κανονισμός πρέπει να εφαρμόζεται στις αιτήσεις ενίσχυσης οι οποίες αφορούν τα ημερολογιακά έτη που έπονται του ημερολογιακού έτους 2014,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1

Τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1307/2013

Στο παράρτημα X του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1307/2013, ο συντελεστής στάθμισης «0,3» για τις περιοχές με καλλιέργειες που δεσμεύουν το άζωτο αντικαθίσταται από τον συντελεστή «0,7».

Άρθρο 2

Έναρξη ισχύος και εφαρμογή

Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει την έβδομη ημέρα από τη δημοσίευσή του στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Εφαρμόζεται στις αιτήσεις ενίσχυσης οι οποίες αφορούν τα ημερολογιακά έτη που έπονται του ημερολογιακού έτους 2014.

Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε κράτος μέλος.

Βρυξέλλες, 18 Ιουλίου 2014.

Για την Επιτροπή

Ο Πρόεδρος

José Manuel BARROSO


(1)  ΕΕ L 347 της 20.12.2013, σ. 608.

(2)  Κατ' εξουσιοδότηση κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 693/2014 της Επιτροπής, της 11ης Μαρτίου 2014, για τη συμπλήρωση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1307/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου περί θεσπίσεως κανόνων για άμεσες ενισχύσεις στους γεωργούς βάσει καθεστώτων στήριξης στο πλαίσιο της κοινής γεωργικής πολιτικής και για την τροποποίηση του παραρτήματος X του εν λόγω κανονισμού (ΕΕ L 181 της 20.6.2014, σ. 1).


Top