EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32013R0952R(03)

Διορθωτικό στον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 952/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 9ης Οκτωβρίου 2013, για τη θέσπιση του ενωσιακού τελωνειακού κώδικα (ΕΕ L 269 της 10.10.2013)

OJ L 267, 30.9.2016, p. 2–3 (ET, EL, EN, FR, HR, IT, LT, MT, NL, RO, SK, SL, FI, SV)
OJ L 267, 30.9.2016, p. 2–12 (HU)
OJ L 267, 30.9.2016, p. 2–6 (BG)
OJ L 267, 30.9.2016, p. 2–11 (PL)
OJ L 267, 30.9.2016, p. 2–4 (ES, CS, DA, DE, GA)
OJ L 267, 30.9.2016, p. 3–4 (PT)
OJ L 267, 30.9.2016, p. 2–17 (LV)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2013/952/corrigendum/2016-09-30/oj

30.9.2016   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 267/2


Διορθωτικό στον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 952/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 9ης Οκτωβρίου 2013, για τη θέσπιση του ενωσιακού τελωνειακού κώδικα

( Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 269 της 10ης Οκτωβρίου 2013 )

Στη σελίδα 44, άρθρο 106:

αντί:

«[…] για τον καθορισμό των περιπτώσεων που αναφέρονται στο άρθρο 102 παράγραφος 1 στοιχείο δ) στις οποίες […]»

διάβαζε:

«[…] για τον καθορισμό των περιπτώσεων που αναφέρονται στο άρθρο 102 παράγραφος 1 δεύτερο εδάφιο στοιχείο δ) στις οποίες […]».

Στη σελίδα 48, άρθρο 116 παράγραφος 7 δεύτερο εδάφιο:

αντί:

«[…] οι τόκοι που έχουν καταβληθεί σύμφωνα με την παράγραφο 5 δεύτερο εδάφιο επιστρέφονται.»

διάβαζε:

«[…] οι τόκοι που έχουν καταβληθεί σύμφωνα με την παράγραφο 6 δεύτερο εδάφιο επιστρέφονται.».

Στη σελίδα 48, άρθρο 117 παράγραφος 1:

αντί:

«[…] στον οφειλέτη σε αντίθεση προς το άρθρο 102 παράγραφος 1 στοιχείο γ) ή δ).»

διάβαζε:

«[…] στον οφειλέτη σε αντίθεση προς το άρθρο 102 παράγραφος 1 δεύτερο εδάφιο στοιχείο γ) ή δ).».

Στη σελίδα 52, άρθρο 131 στοιχείο α):

αντί:

«α)

των περιπτώσεων στις οποίες χορηγείται απαλλαγή από την υποχρέωση υποβολής συνοπτικής διασάφησης εισόδου σύμφωνα με το άρθρο 127 παράγραφος 2 στοιχείο γ),»

διάβαζε:

«α)

των περιπτώσεων στις οποίες χορηγείται απαλλαγή από την υποχρέωση υποβολής συνοπτικής διασάφησης εισόδου σύμφωνα με το άρθρο 127 παράγραφος 2 στοιχείο β),».

Στη σελίδα 55, άρθρο 145 παράγραφος 3:

αντί:

«Η διασάφηση προσωρινής εναπόθεσης υποβάλλεται από ένα από τα πρόσωπα που αναφέρονται στο άρθρο 139 παράγραφος 1 ή 2, το αργότερο […]»

διάβαζε:

«Η διασάφηση προσωρινής εναπόθεσης υποβάλλεται από ένα από τα πρόσωπα που αναφέρονται στο άρθρο 139 παράγραφος 1 ή 3, το αργότερο […]».

Στη σελίδα 59, άρθρο 158 παράγραφος 2:

αντί:

«Σε ειδικές περιπτώσεις, εκτός αυτών που αναφέρονται στο άρθρο 6 παράγραφος 2, η υποβολή της τελωνειακής διασάφησης μπορεί να γίνει […]»

διάβαζε:

«Σε ειδικές περιπτώσεις, εκτός αυτών που αναφέρονται στο άρθρο 6 παράγραφος 3, η υποβολή της τελωνειακής διασάφησης μπορεί να γίνει […].».

Στη σελίδα 72, άρθρο 217 πρώτο εδάφιο:

αντί:

«Η Επιτροπή ορίζει με εκτελεστικές πράξεις τους διαδικαστικούς κανόνες σχετικά με την εκκαθάριση ειδικού καθεστώτος που αναφέρεται στο άρθρο 216.»

διάβαζε:

«Η Επιτροπή ορίζει με εκτελεστικές πράξεις τους διαδικαστικούς κανόνες σχετικά με την εκκαθάριση ειδικού καθεστώτος που αναφέρεται στο άρθρο 215.».

Στη σελίδα 79, άρθρο 253:

αντί:

«Ανατίθεται στην Επιτροπή η εξουσία να εκδίδει κατ' εξουσιοδότηση πράξεις, σύμφωνα με το άρθρο 243, για τον καθορισμό: […]»

διάβαζε:

«Ανατίθεται στην Επιτροπή η εξουσία να εκδίδει κατ' εξουσιοδότηση πράξεις, σύμφωνα με το άρθρο 284, για τον καθορισμό: […]».

Στη σελίδα 80, άρθρο 257 παράγραφος 1 πρώτο εδάφιο:

αντί:

«Οι τελωνειακές αρχές καθορίζουν την προθεσμία εντός της οποίας πρέπει να γίνεται η εκκαθάριση του καθεστώτος τελειοποίησης προς επανεξαγωγή, σύμφωνα με το άρθρο 216.»

διάβαζε:

«Οι τελωνειακές αρχές καθορίζουν την προθεσμία εντός της οποίας πρέπει να γίνεται η εκκαθάριση του καθεστώτος τελειοποίησης προς επανεξαγωγή, σύμφωνα με το άρθρο 215.».

Στη σελίδα 83, άρθρο 265 στοιχείο β):

αντί:

«β)

των ειδικών περιπτώσεων στις οποίες ισχύει απαλλαγή από την υποχρέωση υποβολής διασάφησης πριν από την αναχώρηση σύμφωνα με το άρθρο 263 παράγραφος 2 στοιχείο γ).»

διάβαζε:

«β)

των ειδικών περιπτώσεων στις οποίες ισχύει απαλλαγή από την υποχρέωση υποβολής διασάφησης πριν από την αναχώρηση σύμφωνα με το άρθρο 263 παράγραφος 2 στοιχείο β).».

Στη σελίδα 86, άρθρο 281 τρίτο εδάφιο:

αντί:

«Εάν η επιτροπή δεν εκδώσει γνώμη, η Επιτροπή δεν εκδίδει τις εκτελεστικές πράξεις της παραγράφου 1 και εφαρμόζεται το άρθρο 5 παράγραφος 4 τρίτο εδάφιο του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 182/2011.»

διάβαζε:

«Εάν η επιτροπή δεν εκδώσει γνώμη, η Επιτροπή δεν εκδίδει τις εκτελεστικές πράξεις του πρώτου εδαφίου του παρόντος άρθρου και εφαρμόζεται το άρθρο 5 παράγραφος 4 τρίτο εδάφιο του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 182/2011.».

Στη σελίδα 87, άρθρο 284 παράγραφοι 2, 3 και 5:

Η αναφορά στο άρθρο 213 αντικαθίσταται από την αναφορά στο άρθρο 216.


Top