Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32013R0697

Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 697/2013 του Συμβουλίου, της 22ας Ιουλίου 2013 , για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 36/2012 σχετικά με περιοριστικά μέτρα λόγω της κατάστασης στη Συρία

OJ L 198, 23.7.2013, p. 28–34 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2013/697/oj

23.7.2013   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 198/28


ΚΑΝΟΝΙΣΜΌΣ (ΕΕ) αριθ. 697/2013 ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΊΟΥ

της 22ας Ιουλίου 2013

για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 36/2012 σχετικά με περιοριστικά μέτρα λόγω της κατάστασης στη Συρία

ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ,

Έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης και ιδίως το άρθρο 215,

Έχοντας υπόψη την απόφαση 2013/255/ΚΕΠΠΑ του Συμβουλίου, της 31ης Μαΐου 2013, σχετικά με περιοριστικά μέτρα κατά της Συρίας (1),

Έχοντας υπόψη τις κοινές προτάσεις της Ύπατης Εκπροσώπου της Ένωσης για θέματα εξωτερικής πολιτικής και πολιτικής ασφαλείας και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής,

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1)

Στις 18 Ιανουαρίου 2012, το Συμβούλιο εξέδωσε τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 36/2012 (2) προκειμένου να θέσουν σε ισχύ την απόφαση 2011/782/ΚΕΠΠΑ του Συμβουλίου, της 1ης Δεκεμβρίου 2011, σχετικά με περιοριστικά μέτρα κατά της Συρίας (3).

(2)

Στις 29 Νοεμβρίου 2012, το Συμβούλιο εξέδωσε την απόφαση 2012/739/ΚΕΠΠΑ (4) η οποία κατήργησε και αντικατέστησε την απόφαση 2011/782/ΚΕΠΠΑ.

(3)

Η απόφαση 2012/739/ΚΕΠΠΑ έληξε την 1η Ιουνίου 2013.

(4)

Στις 31 Μαΐου 2013, το Συμβούλιο εξέδωσε την απόφαση 2013/255/ΚΕΠΠΑ.

(5)

Το παράρτημα ΙΧ του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 36/2012 περιλαμβάνει κατάλογο ειδών τα οποία υπόκεινται σε προηγούμενη άδεια για την πώληση, την προμήθεια, τη μεταφορά ή την εξαγωγή σύμφωνα με το άρθρο 2β του κανονισμού αριθ. 36/2012. Ο εν λόγω κατάλογος θα πρέπει να επεκταθεί, ώστε να συμπεριλάβει επιπρόσθετα είδη. Θα πρέπει να προβλεφθεί εξαίρεση για τα προϊόντα που ορίζονται ως καταναλωτικά προϊόντα.

(6)

Τα εν λόγω μέτρα εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης και είναι αναγκαία η ανάληψη κανονιστικής δράσης σε επίπεδο Ένωσης για να διασφαλιστεί η ομοιόμορφη εφαρμογή αυτών των μέτρων από οικονομικούς φορείς σε όλα τα κράτη μέλη.

(7)

Ο κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 36/2012 επομένως θα πρέπει να τροποποιηθεί ανάλογα,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1

Ο κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 36/2012 τροποποιείται ως εξής:

1)

το άρθρο 2 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«Άρθρο 2

1.   Ένα κράτος μέλος μπορεί να απαγορεύσει ή να επιβάλει απαίτηση άδειας στην εξαγωγή, πώληση, προμήθεια ή μεταφορά εξοπλισμού που θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί για εσωτερική καταστολή εκτός εκείνου που απαριθμείται στο παράρτημα ΙΑ ή στο παράρτημα ΙΧ, ανεξαρτήτως εάν προέρχεται από την Ένωση ή όχι, προς οιοδήποτε πρόσωπο, οντότητα ή οργανισμό στη Συρία ή προς χρήση στη Συρία.

2.   Ένα κράτος μέλος μπορεί να απαγορεύσει ή να επιβάλει απαίτηση άδειας στην παροχή τεχνικής βοήθειας, χρηματοδότησης ή χρηματοδοτικής βοήθειας σχετικά με εξοπλισμό που αναφέρεται στην παράγραφο 1, προς οιοδήποτε πρόσωπο, οντότητα ή οργανισμό στη Συρία ή προς χρήση στη Συρία.»,

2)

το άρθρο 2α αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«Άρθρο 2α

1.   Απαγορεύεται:

α)

η πώληση, η προμήθεια, η μεταφορά ή η εξαγωγή, άμεσα ή έμμεσα, εξοπλισμού, αγαθών ή τεχνολογίας που θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν για εσωτερική καταστολή ή για την κατασκευή και τη συντήρηση προϊόντων που θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν για εσωτερική καταστολή, όπως απαριθμούνται στο παράρτημα ΙΑ, ανεξαρτήτως εάν προέρχονται από την Ένωση ή όχι, προς οιοδήποτε πρόσωπο, οντότητα ή οργανισμό στη Συρία ή προς χρήση στη Συρία,

β)

η εν γνώσει και εκ προθέσεως συμμετοχή σε δραστηριότητες με αντικείμενο ή αποτέλεσμα την καταστρατήγηση των απαγορεύσεων που αναφέρονται στο στοιχείο α).

2.   Κατά παρέκκλιση της παραγράφου 1, οι αρμόδιες αρχές των κρατών μελών, όπως ορίζονται στους δικτυακούς τόπους που αναφέρονται στο παράρτημα III, δύνανται να χορηγούν, υπό τους όρους και τις προϋποθέσεις που κρίνουν κατάλληλους, άδεια συναλλαγής σχετικά με τον εξοπλισμό, τα αγαθά ή την τεχνολογία που απαριθμούνται στο παράρτημα ΙΑ, υπό την προϋπόθεση ότι ο εξοπλισμός, τα αγαθά ή η τεχνολογία προορίζονται για επισιτιστικούς, γεωργικούς, ιατρικούς ή άλλους ανθρωπιστικούς σκοπούς ή προς όφελος του προσωπικού των Ηνωμένων Εθνών, του προσωπικού της Ένωσης ή των κρατών μελών της.»,

3)

στο άρθρο 2γ, η παράγραφος 2 αντικαθίστανται από το ακόλουθο κείμενο:

«2.   Η κατάσχεση και διάθεση εξοπλισμού, εμπορευμάτων ή τεχνολογίας, η προμήθεια, πώληση, μεταβίβαση ή εξαγωγή των οποίων απαγορεύεται βάσει του άρθρου 2α του παρόντος κανονισμού, δύνανται, σύμφωνα με την εθνική νομοθεσία ή την απόφαση της αρμόδιας αρχής, να διενεργούνται με δαπάνη του προσώπου ή της οντότητας που αναφέρεται στην παράγραφο 1 ή, αν δεν είναι δυνατόν να εισπραχθεί η εν λόγω δαπάνη από το εν λόγω πρόσωπο ή οντότητα, τότε η δαπάνη δύναται να εισπράττεται, σύμφωνα με την εθνική νομοθεσία, από κάθε πρόσωπο ή οντότητα που αναλαμβάνει την ευθύνη για τη μεταφορά των εμπορευμάτων ή του εξοπλισμού κατά την επιχειρηθείσα παράνομη προμήθεια, πώληση, μεταβίβαση ή εξαγωγή.»,

4)

παρεμβάλλεται το ακόλουθο άρθρο:

«Άρθρο 2δ

Ένα κράτος μέλος μπορεί να απαγορεύσει ή να επιβάλει απαίτηση άδειας στην εξαγωγή στη Συρία ειδών διπλής χρήσης που αναφέρονται στο άρθρο 4 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 428/2009.»,

5)

το άρθρο 3 τροποποιείται ως εξής:

α)

η παράγραφος 1 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«1.   Απαγορεύεται:

α)

η παροχή, άμεσα ή έμμεσα, τεχνικής βοήθειας ή υπηρεσιών διαμεσολάβησης που συνδέονται με εξοπλισμό, εμπορεύματα ή τεχνολογία που θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν για εσωτερική καταστολή ή για την κατασκευή και συντήρηση προϊόντων δυναμένων να χρησιμοποιηθούν στην εσωτερική καταστολή, όπως απαριθμούνται στο παράρτημα ΙΑ, σε οποιοδήποτε πρόσωπο, οντότητα ή οργανισμό στη Συρία ή προς χρήση στη Συρία,

β)

η παροχή, άμεσα ή έμμεσα, χρηματοδότησης ή χρηματοδοτικής βοήθειας που συνδέεται με τα εμπορεύματα και τις τεχνολογίες που απαριθμούνται στο παράρτημα ΙΑ, συμπεριλαμβανομένων ιδίως των επιχορηγήσεων, των δανείων και της ασφάλισης εξαγωγικών πιστώσεων, καθώς και της ασφάλισης και αντασφάλισης, για κάθε πώληση, προμήθεια, μεταβίβαση ή εξαγωγή τέτοιων ειδών ή για κάθε παροχή συναφούς τεχνικής βοήθειας, σε οποιοδήποτε πρόσωπο, οντότητα ή οργανισμό στη Συρία ή προς χρήση στη Συρία,

γ)

η εν γνώσει και εκ προθέσεως συμμετοχή σε δραστηριότητες με αντικείμενο ή αποτέλεσμα την καταστρατήγηση των απαγορεύσεων που αναφέρονται στα στοιχεία α) και β).»,

β)

η παράγραφος 2 διαγράφεται,

γ)

η παράγραφος 3 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«3.   Κατά παρέκκλιση της παραγράφου 1, οι αρμόδιες αρχές των κρατών μελών, όπως ορίζονται στους δικτυακούς τόπους που απαριθμούνται στο παράρτημα ΙΙΙ, δύνανται να χορηγούν, υπό τους όρους και τις προϋποθέσεις που κρίνουν κατάλληλους, άδεια για τεχνική συνδρομή ή υπηρεσίες διαμεσολάβησης ή για χρηματοδότηση ή χρηματοδοτική βοήθεια σχετικά με εξοπλισμό, αγαθά ή τεχνολογία, όπως απαριθμούνται στο παράρτημα ΙΑ, υπό την προϋπόθεση ότι ο εξοπλισμός, τα αγαθά ή η τεχνολογία προορίζονται για επισιτιστικούς, γεωργικούς, ιατρικούς ή άλλους ανθρωπιστικούς σκοπούς ή προς όφελος του προσωπικού των Ηνωμένων Εθνών, του προσωπικού της Ένωσης ή των κρατών μελών της.

Το οικείο κράτος μέλος ενημερώνει τα υπόλοιπα κράτη μέλη και την Επιτροπή, εντός τεσσάρων εβδομάδων, για κάθε άδεια που χορηγεί δυνάμει του πρώτου εδαφίου.»,

6)

παρεμβάλλεται το ακόλουθο άρθρο:

«Άρθρο 6α

1.   Κατά παρέκκλιση του άρθρου 6, οι αρμόδιες αρχές των κρατών μελών, όπως ορίζονται στους δικτυακούς τόπους που απαριθμούνται στο παράρτημα ΙΙΙ, δύνανται να εγκρίνουν, υπό τους όρους και τις προϋποθέσεις που κρίνουν κατάλληλους, την εισαγωγή, αγορά ή μεταφορά αργού πετρελαίου ή προϊόντων πετρελαίου ή την παροχή της σχετικής χρηματοδότησης ή χρηματοδοτικής βοήθειας, συμπεριλαμβανομένων των χρηματοπιστωτικών παραγώγων, καθώς και ασφάλισης και αντασφάλισης, υπό την προϋπόθεση ότι πληρούνται οι ακόλουθοι όροι:

α)

βάσει των εις χείρας της πληροφοριών, περιλαμβανομένων και πληροφοριών παρεχόμενων από το πρόσωπο, οντότητα ή φορέα που ζητά την άδεια, η αρμόδια αρχή αποφάσισε ότι είναι λογικό να συναχθεί το συμπέρασμα ότι:

i)

οι σχετικές δραστηριότητες έχουν σκοπό την παροχή συνδρομής στον συριακό άμαχο πληθυσμό, ιδίως όσον αφορά την αντιμετώπιση ανθρωπιστικών θεμάτων, τη συμβολή στην παροχή βασικών υπηρεσιών, την ανοικοδόμηση ή την αποκατάσταση της οικονομικής δραστηριότητας ή άλλους μη στρατιωτικούς σκοπούς,

ii)

οι σχετικές δραστηριότητες δεν ενέχουν την παροχή κεφαλαίων ή οικονομικών πόρων, άμεσα ή έμμεσα, προς πρόσωπο, οντότητα ή φορέα που αναφέρεται στο άρθρο 14 ή προς όφελος αυτών,

iii)

οι σχετικές δραστηριότητες δεν παραβιάζουν καμία από τις απαγορεύσεις που ορίζονται στον παρόντα κανονισμό,

β)

το οικείο κράτος μέλος έχει ζητήσει εκ των προτέρων τη γνώμη του προσώπου, της οντότητας ή του φορέα που ορίζεται από τον Συριακό Εθνικό Συνασπισμό για την Αντιπολίτευση και τις Επαναστατικές Δυνάμεις όσον αφορά, μεταξύ άλλων:

i)

την απόφαση της αρμόδιας αρχής κατά το στοιχείο α) σημεία i) και ii),

ii)

την ύπαρξη πληροφοριών που υποδεικνύουν ότι οι σχετικές δραστηριότητες ενδέχεται να ενέχουν την παροχή κεφαλαίων ή οικονομικών πόρων, άμεσα ή έμμεσα, προς πρόσωπο, οντότητα ή φορέα που αναφέρεται στο άρθρο 2 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2580/2001 του Συμβουλίου, της 27ης Δεκεμβρίου 2001, για τη λήψη ειδικών περιοριστικών μέτρων κατά ορισμένων προσώπων και οντοτήτων με σκοπό την καταπολέμηση της τρομοκρατίας (5) ή στο άρθρο 2 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 881/2002, της 27ης Μαΐου 2002, για την επιβολή συγκεκριμένων περιοριστικών μέτρων κατά ορισμένων προσώπων και οντοτήτων που συνδέονται με το δίκτυο της Αλ Κάιντα (6) ή προς όφελος αυτών,

και το πρόσωπο, η οντότητα ή ο φορέας που ορίζεται από τον Συριακό Εθνικό Συνασπισμό για την Αντιπολίτευση και τις Επαναστατικές Δυνάμεις έχει διατυπώσει την άποψή του στο οικείο κράτος μέλος,

γ)

εάν το το πρόσωπο, η οντότητα ή ο φορέας που ορίζεται από τον Συριακό Εθνικό Συνασπισμό για την Αντιπολίτευση και τις Επαναστατικές Δυνάμεις δεν διατυπώσει την άποψή του εντός 30 ημερών αφότου του ζητήθηκε, η αρμόδια αρχή μπορεί να προχωρήσει με την απόφασή της σχετικά με τη χορήγηση της άδειας.

2.   Κατά την εφαρμογή των όρων των στοιχείων α) και β) της παραγράφου 1, η αρμόδια αρχή απαιτεί επαρκείς πληροφορίες όσον αφορά τη χρήση της χορηγηθείσας άδειας, συμπεριλαμβανομένων των στοιχείων σχετικά με τους αντισυμβαλλομένους της συναλλαγής.

3.   Το οικείο κράτος μέλος ενημερώνει, μέσα σε δύο εβδομάδες, τα υπόλοιπα κράτη μέλη και την Επιτροπή για κάθε άδεια που χορηγεί κατ’ εφαρμογή του παρόντος άρθρου.,

7)

παρεμβάλλεται το ακόλουθο άρθρο:

«Άρθρο 9α

1.   Κατά παρέκκλιση των άρθρων 8 και 9, οι αρμόδιες αρχές του κράτους μέλους, όπως ορίζονται στους δικτυακούς τόπους που απαριθμούνται στο παράρτημα ΙΙΙ, δύνανται να εγκρίνουν, υπό τους όρους και τις προϋποθέσεις που κρίνουν κατάλληλους, την πώληση, προμήθεια, μεταφορά ή εξαγωγή βασικού εξοπλισμού ή τεχνολογιών που απαριθμούνται στο παράρτημα VI ή την παροχή σχετικής τεχνικής βοήθειας ή υπηρεσιών διαμεσολάβησης,, ή χρηματοδότησης ή χρηματοδοτικής βοήθειας, υπό την προϋπόθεση ότι πληρούνται οι ακόλουθοι όροι:

α)

βάσει των εις χείρας της πληροφοριών, περιλαμβανομένων και πληροφοριών παρεχόμενων από το πρόσωπο, οντότητα ή φορέα που ζητά την άδεια, η αρμόδια αρχή αποφάσισε ότι είναι λογικό να συναχθεί το συμπέρασμα ότι:

i)

οι σχετικές δραστηριότητες έχουν σκοπό την παροχή συνδρομής στον συριακό άμαχο πληθυσμό, ιδίως όσον αφορά την αντιμετώπιση ανθρωπιστικών θεμάτων, τη συμβολή στην παροχή βασικών υπηρεσιών, την ανοικοδόμηση ή την αποκατάσταση της οικονομικής δραστηριότητας ή άλλους μη στρατιωτικούς σκοπούς,

ii)

οι σχετικές δραστηριότητες δεν ενέχουν την παροχή κεφαλαίων ή οι- κονομικών πόρων, άμεσα ή έμμεσα, προς πρόσωπο, οντότητα ή φορέα που αναφέρεται στο άρθρο 14 ή προς όφελος αυτών,

iii)

οι σχετικές δραστηριότητες δεν παραβιάζουν καμία από τις απαγορεύσεις που ορίζονται στον παρόντα κανονισμό,

β)

το οικείο κράτος μέλος έχει έχει ζητήσει εκ των προτέρων τη γνώμη του προσώπου, της οντότητας ή του φορέα του Συριακού Εθνικού Συνασπισμού για την Αντιπολίτευση και τις Επαναστατικές Δυνάμεις όσον αφορά, μεταξύ άλλων:

i)

την απόφαση της αρμόδιας αρχής κατά το στοιχείο α) σημεία i) και ii),

ii)

την ύπαρξη πληροφοριών που υποδεικνύουν ότι οι σχετικές δραστηριότητες ενδέχεται να ενέχουν την παροχή κεφαλαίων ή οικονομικών πόρων, άμεσα ή έμμεσα, προς πρόσωπο, οντότητα ή φορέα που αναφέρεται στο άρθρο 2 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2580/2001 ή στο άρθρο 2 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 881/2002 ή προς όφελος αυτών,

και το πρόσωπο, η οντότητα ή ο φορέας που ορίζεται από τον Συριακό Εθνικό Συνασπισμό για την Αντιπολίτευση και τις Επαναστατικές Δυνάμεις έχει διατυπώσει την άποψή του στο οικείο κράτος μέλος,

γ)

εάν το το πρόσωπο, η οντότητα ή ο φορέας που ορίζεται από τον Συριακό Εθνικό Συνασπισμό για την Αντιπολίτευση και τις Επαναστατικές Δυνάμεις δεν διατυπώσει την άποψή του εντός 30 ημερών αφότου του ζητήθηκε, η αρμόδια αρχή μπορεί να προχωρήσει με την απόφασή της σχετικά με τη χορήγηση της άδειας.

2.   Κατά την εφαρμογή των όρων των στοιχείων α) και β) της παραγράφου 1, η αρμόδια αρχή απαιτεί επαρκείς πληροφορίες όσον αφορά τη χρήση της χορηγηθείσας άδειας, συμπεριλαμβανομένων των στοιχείων σχετικά με τον τελικό χρήστη και τον τελικό προορισμό της παράδοσης.

3.   Το οικείο κράτος μέλος πληροφορεί εντός δύο εβδομάδων τα άλλα κράτη μέλη και την Επιτροπή για κάθε άδεια χορηγουμένη κατά το παρόν άρθρο.»,

8)

παρεμβάλλεται το ακόλουθο άρθρο:

«Άρθρο 13α

1.   Κατά παρέκκλιση του άρθρου 13 παράγραφος 1, οι αρμόδιες αρχές του κράτους μέλους, όπως ορίζονται στους δικτυακούς τόπους που απαριθμούνται στο παράρτημα ΙΙΙ, δύνανται να εγκρίνουν, υπό τους όρους και τις προϋποθέσεις που κρίνουν κατάλληλους, τη χορήγηση τυχόν χρηματικού δανείου ή πίστωσης σε οιοδήποτε πρόσωπο, οντότητα ή οργανισμό της Συρίας που αναφέρεται στο άρθρο 13 παράγραφος 2 στοιχείο α) ή την απόκτηση ή επέκταση συμμετοχής σε αυτό ή τη δημιουργία τυχόν κοινοπραξιών με αυτό, υπό την προϋπόθεση ότι πληρούνται οι ακόλουθοι όροι:

α)

βάσει των εις χείρας της πληροφοριών, περιλαμβανομένων και πληροφοριών παρεχόμενων από το πρόσωπο, οντότητα ή φορέα που ζητά την άδεια, η αρμόδια αρχή αποφάσισε ότι είναι λογικό να συναχθεί το συμπέρασμα ότι:

i)

οι σχετικές δραστηριότητες έχουν σκοπό την παροχή συνδρομής στον συριακό άμαχο πληθυσμό, ιδίως όσον αφορά την αντιμετώπιση ανθρωπιστικών θεμάτων, τη συμβολή στην παροχή βασικών υπηρεσιών, την ανοικοδόμηση ή την αποκατάσταση της οικονομικής δραστηριότητας ή άλλους μη στρατιωτικούς σκοπούς,

ii)

οι σχετικές δραστηριότητες δεν ενέχουν την παροχή κεφαλαίων ή οικονομικών πόρων, άμεσα ή έμμεσα, προς πρόσωπο, οντότητα ή φορέα που αναφέρεται στο άρθρο 14 ή προς όφελος αυτών,

iii)

οι σχετικές δραστηριότητες δεν παραβιάζουν καμία από τις απαγορεύσεις που ορίζονται στον παρόντα κανονισμό,

β)

το οικείο κράτος μέλος έχει ζητήσει εκ των προτέρων τη γνώμη του προσώπου, της οντότητας ή του φορέα του Συριακού Εθνικού Συνασπισμού για την Αντιπολίτευση και τις Επαναστατικές Δυνάμεις όσον αφορά, μεταξύ άλλων:

i)

την απόφαση της αρμόδιας αρχής κατά το στοιχείο α) σημεία i) και ii),

ii)

την ύπαρξη πληροφοριών που υποδεικνύουν ότι οι σχετικές δραστηριότητες ενδέχεται να ενέχουν την παροχή κεφαλαίων ή οικονομικών πόρων, άμεσα ή έμμεσα, προς πρόσωπο, οντότητα ή φορέα που αναφέρεται στο άρθρο 2 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2580/2001 ή στο άρθρο 2 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 881/2002 ή προς όφελος αυτών,

και το πρόσωπο, η οντότητα ή ο φορέας που ορίζεται από τον Συριακό Εθνικό Συνασπισμό για την Αντιπολίτευση και τις Επαναστατικές Δυνάμεις έχει διατυπώσει την άποψή του στο οικείο κράτος μέλος,

γ)

εάν το το πρόσωπο, η οντότητα ή ο φορέας που ορίζεται από τον Συριακό Εθνικό Συνασπισμό για την Αντιπολίτευση και τις Επαναστατικές Δυνάμεις δεν διατυπώσει την άποψή του εντός 30 ημερών αφότου του ζητήθηκε, η αρμόδια αρχή μπορεί να προχωρήσει με την απόφασή της σχετικά με τη χορήγηση της άδειας.

2.   Κατά την εφαρμογή των όρων των στοιχείων α) και β) της παραγράφου 1, η αρμόδια αρχή απαιτεί επαρκείς πληροφορίες όσον αφορά τη χρήση της χορηγηθείσας άδειας, συμπεριλαμβανομένων των στοιχείων σχετικά με τον τελικό χρήστη και τον τελικό προορισμό της παράδοσης.

3.   Το οικείο κράτος μέλος ενημερώνει, μέσα σε δύο εβδομάδες, τα υπόλοιπα κράτη μέλη και την Επιτροπή για κάθε άδεια που χορηγεί κατ’ εφαρμογή του παρόντος άρθρου.»,

9)

παρεμβάλλεται το ακόλουθο άρθρο:

«Άρθρο 25α

1.   Κατά παρέκκλιση του άρθρου 25 παράγραφος 1 στοιχεία α) και γ), οι αρμόδιες αρχές των κρατών μελών, όπως ορίζονται στους δικτυακούς τόπους που απαριθμούνται στο παράρτημα ΙΙΙ, δύνανται να εγκρίνουν, υπό τους όρους και τις προϋποθέσεις που κρίνουν κατάλληλους, την έναρξη ενός νέου τραπεζικού λογαριασμού ή νέου γραφείου αντιπροσώπευσης ή την εγκατάσταση νέου υποκαταστήματος ή θυγατρικής, υπό την προϋπόθεση ότι πληρούνται οι ακόλουθοι όροι:

α)

βάσει των εις χείρας της πληροφοριών, περιλαμβανομένων και πληροφοριών παρεχόμενων από το πρόσωπο, οντότητα ή φορέα που ζητά την άδεια, η αρμόδια αρχή αποφάσισε ότι είναι λογικό να συναχθεί το συμπέρασμα ότι:

i)

οι σχετικές δραστηριότητες έχουν σκοπό την παροχή συνδρομής στον συριακό άμαχο πληθυσμό, ιδίως όσον αφορά την αντιμετώπιση ανθρωπιστικών θεμάτων, τη συμβολή στην παροχή βασικών υπηρεσιών, την ανοικοδόμηση ή την αποκατάσταση της οικονομικής δραστηριότητας ή άλλους μη στρατιωτικούς σκοπούς,

ii)

οι σχετικές δραστηριότητες δεν ενέχουν την παροχή κεφαλαίων ή οικονομικών πόρων, άμεσα ή έμμεσα, προς πρόσωπο, οντότητα ή φορέα που αναφέρεται στο άρθρο 14 ή προς όφελος αυτών,

iii)

οι σχετικές δραστηριότητες δεν παραβιάζουν καμία από τις απαγορεύσεις που ορίζονται στον παρόντα κανονισμό,

β)

το οικείο κράτος μέλος έχει ζητήσει εκ των προτέρων τη γνώμη του προσώπου, της οντότητας ή του φορέα του Συριακού Εθνικού Συνασπισμού για την Αντιπολίτευση και τις Επαναστατικές Δυνάμεις όσον αφορά, μεταξύ άλλων:

i)

την απόφαση της αρμόδιας αρχής κατά το στοιχείο α) σημεία i) και ii),

ii)

την ύπαρξη πληροφοριών που υποδεικνύουν ότι οι σχετικές δραστηριότητες ενδέχεται να ενέχουν την παροχή κεφαλαίων ή οικονομικών πόρων, άμεσα ή έμμεσα, προς πρόσωπο, οντότητα ή φορέα που αναφέρεται στο άρθρο 2 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2580/2001 ή στο άρθρο 2 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 881/2002 ή προς όφελος αυτών,

και το πρόσωπο, η οντότητα ή ο φορέας που ορίζεται από τον Συριακό Εθνικό Συνασπισμό για την Αντιπολίτευση και τις Επαναστατικές Δυνάμεις έχει διατυπώσει την άποψή του στο οικείο κράτος μέλος,

γ)

εάν το το πρόσωπο, η οντότητα ή ο φορέας που ορίζεται από τον Συριακό Εθνικό Συνασπισμό για την Αντιπολίτευση και τις Επαναστατικές Δυνάμεις δεν διατυπώσει την άποψή του εντός 30 ημερών αφότου του ζητήθηκε, η αρμόδια αρχή μπορεί να προχωρήσει με την απόφασή της σχετικά με τη χορήγηση της άδειας.

2.   Κατά την εφαρμογή των όρων των στοιχείων α) και β) της παραγράφου 1, η αρμόδια αρχή απαιτεί επαρκείς πληροφορίες όσον αφορά τη χρήση της χορηγηθείσας άδειας, συμπεριλαμβανομένων των στοιχείων σχετικά με τον σκοπό και τους αντισυμβαλλομένους των οικείων δραστηριοτήτων.

3.   Το οικείο κράτος μέλος ενημερώνει, μέσα σε δύο εβδομάδες, τα υπόλοιπα κράτη μέλη και την Επιτροπή για κάθε άδεια που χορηγεί κατ’ εφαρμογή του παρόντος άρθρου.»,

10)

το παράρτημα I διαγράφεται,

11)

το παράρτημα IX τροποποιείται ως εξής:

α)

κάτω από τον τίτλο «Κατάλογος εξοπλισμού, αγαθών ή τεχνολογίας που αναφέρονται στο άρθρο 2β» παρεμβάλλεται το ακόλουθο εδάφιο:

«Ο κατάλογος που παρατίθεται στο παρόν παράρτημα δεν περιλαμβάνει προϊόντα που ορίζονται ως καταναλωτικά προϊόντα, συσκευασμένα για το λιανικό εμπόριο για προσωπική χρήση ή συσκευασμένα για προσωπική χρήση, με εξαίρεση την ισοπροπανόλη.»,

β)

στο τμήμα IX.A1 «Υλικά, χημικές ουσίες, «μικροοργανισμοί» και «τοξίνες»«, οι καταχωρίσεις που παρατίθενται στο παράρτημα I του παρόντος κανονισμού προστίθενται ως σημείο IX.A1.004,

γ)

στο τμήμα IX.A2 «Επεξεργασία υλικών», η καταχώριση που παρατίθεται στο παράρτημα ΙΙ του παρόντος κανονισμού προστίθεται ως σημείο IX.A2.010.

Άρθρο 2

Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει την επομένη της δημοσίευσής του στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε κράτος μέλος.

Βρυξέλλες, 22 Ιουλίου 2013.

Για το Συμβούλιο

Η Πρόεδρος

C. ASHTON


(1)  ΕΕ L 147, 1.6.2013, σ. 14.

(2)  ΕΕ L 16 της 19.1.2012, σ. 1.

(3)  ΕΕ L 319 της 2.12.2011, σ. 56.

(4)  ΕΕ L 330 της 30.11.2012, σ. 21.

(5)  ΕΕ L 344, 28.12.2001, σ. 70.

(6)  ΕΕ L 139, 29.5.2002, σ. 9


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I

Καταχωρίσεις που αναφέρονται στο σημείο 11) στοιχείο β)

Αμιγείς ενώσεις καθορισμένης χημικής σύστασης, σύμφωνα με τη σημείωση 1 των κεφαλαίων 28 και 29 της Συνδυασμένης Ονοματολογίας (1), σε συγκέντρωση τουλάχιστον 90 %, εκτός αν ορίζεται διαφορετικά, για τα ακόλουθα:

Ακετόνη,

(CAS RN 67-64-1)

(κωδικός ΣΟ 2914 11 00)

Ακετυλένιο,

(CAS RN 74-86-2)

(κωδικός ΣΟ 2901 29 00)

Αμμωνία,

(CAS RN 7664-41-7)

(κωδικός ΣΟ 2814 10 00)

Αντιμόνιο,

(CAS RN 7440-36-0)

(κλάση 8110)

Βενζαλδεΰδη,

(CAS RN 100-52-7)

(κωδικός ΣΟ 2912 21 00)

Βενζοΐνη,

(CAS RN 119-53-9)

(κωδικός ΣΟ 2914 40 90)

Βουτανόλη-1,

(CAS RN 71-36-3)

(κωδικός ΣΟ 2905 13 00)

Βουτανόλη-2,

(CAS RN 78-92-2)

(κωδικός ΣΟ 2905 14 90)

Ισοβουτανόλη,

(CAS RN 78-83-1)

(κωδικός ΣΟ 2905 14 90)

Τριτ. βουτανόλη,

(CAS RN 75-65-0)

(κωδικός ΣΟ 2905 14 10)

Ανθρακασβέστιο,

(CAS RN 75-20-7)

(κωδικός ΣΟ 2849 10 00)

Μονοξείδιο του άνθρακα,

(CAS RN 630-08-0)

(κωδικός ΣΟ 2811 29 90)

Χλώριο,

(CAS RN 7782-50-5)

(κωδικός ΣΟ 2801 10 00)

Κυκλοεξανόλη,

(CAS RN 108-93-0)

(κωδικός ΣΟ 2906 12 00)

Δικυκλοεξυλαμίνη (DCA),

(CAS RN 101-83-7)

(κωδικός ΣΟ 2921 30 99)

Αιθυλική αλκοόλη,

(CAS RN 64-17-5)

(κωδικός ΣΟ 2207 10 00)

Αιθυλένιο,

(CAS RN 74-85-1)

(κωδικός ΣΟ 2901 21 00)

Αιθυλενοξείδιο,

(CAS RN 75-21-8)

(κωδικός ΣΟ 2910 10 00)

Φθοριοαπατίτης,

(CAS RN 1306-05-4)

(κωδικός ΣΟ 2835 39 00)

Υδροχλώριο,

(CAS RN 7647-01-0)

(κωδικός ΣΟ 2806 10 00)

Υδρόθειο,

(CAS RN 7783-06-4)

(κωδικός ΣΟ 2811 19 80)

Ισοπροπανόλη, συγκέντρωση τουλάχιστον 95 %,

(CAS RN 67-63-0)

(κωδικός ΣΟ 2905 12 00)

Αμυγδαλικό οξύ,

(CAS RN 90-64-2)

(κωδικός ΣΟ 2918 19 98)

Μεθανόλη,

(CAS RN 67-56-1)

(κωδικός ΣΟ 2905 11 00)

Χλωριούχο μεθύλιο,

(CAS RN 74-87-3)

(κωδικός ΣΟ 2903 11 00)

Ιωδιούχο μεθύλιο,

(CAS RN 74-88-4)

(κωδικός ΣΟ 2903 39 90)

Μεθυλομερκαπτάνη,

(CAS RN 74-93-1)

(κωδικός ΣΟ 2930 90 99)

Μονοαιθυλενογλυκόλη,

(CAS RN 107-21-1)

(κωδικός ΣΟ 2905 31 00)

Οξαλυλοχλωρίδιο,

(CAS RN 79-37-8)

(κωδικός ΣΟ 2917 19 90)

Θειούχο κάλιο,

(CAS RN 1312-73-8)

(κωδικός ΣΟ 2830 90 85)

Θειοκυανικό κάλιο, (KSCN),

(CAS RN 333-20-0)

(κωδικός ΣΟ 2842 90 80)

Υποχλωριώδες νάτριο,

(CAS RN 7681-52-9)

(κωδικός ΣΟ 2828 90 00)

Θείο,

(CAS RN 7704-34-9)

(κωδικός ΣΟ 2802 00 00)

Διοξείδιο του θείου,

(CAS RN 7446-09-5)

(κωδικός ΣΟ 2811 29 05)

Τριοξείδιο του θείου,

(CAS RN 7446-11-9)

(κωδικός ΣΟ 2811 29 10)

Θειοφωσφορυλοχλωρίδιο

(CAS RN 3982-91-0)

(κωδικός ΣΟ 2853 00 90)

Φωσφορικό τρι-ισοβουτύλιο,

(CAS RN 1606-96-8)

(κωδικός ΣΟ 2920 90 85)

Λευκός/κίτρινος φωσφόρος

(CAS RN 12185-10-3, 7723-14-0)

(κωδικός ΣΟ 2804 70 00)


(1)  Όπως καθορίζεται στον εκτελεστικό κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 927/2012 της Επιτροπής, της 9ης Οκτωβρίου 2012, περί τροποποίησης του παραρτήματος I του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 2658/87 του Συμβουλίου, για τη δασμολογική και στατιστική ονοματολογία και το κοινό δασμολόγιο (ΕΕ L 304, 31.10.2012, σ. 1).


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II

Καταχώριση που αναφέρεται στο σημείο 11) στοιχείο γ)

IX.A2.010

Εξοπλισμός

Εργαστηριακός εξοπλισμός, στον οποίο περιλαμβάνονται τα μέρη και εξαρτήματα αυτού, για την (καταστρεπτική ή μη καταστρεπτική) ανάλυση ή ανίχνευση χημικών ουσιών, με εξαίρεση εξοπλισμό, στον οποίο περιλαμβάνονται τα μέρη ή τα εξαρτήματα, που προορίζεται ειδικά για ιατρική χρήση.


Top