EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32013L0056

Οδηγία 2013/56/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 20ής Νοεμβρίου 2013 , για την τροποποίηση της οδηγίας 2006/66/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με τις ηλεκτρικές στήλες και τους συσσωρευτές και τα απόβλητα ηλεκτρικών στηλών και συσσωρευτών όσον αφορά τη διάθεση στην αγορά φορητών ηλεκτρικών στηλών και συσσωρευτών που περιέχουν κάδμιο και προορίζονται για ασύρματα ηλεκτρικά εργαλεία και στοιχείων-κουμπιών με χαμηλή περιεκτικότητα σε υδράργυρο και για την κατάργηση της απόφασης 2009/603/ΕΚ της Επιτροπής Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ

OJ L 329, 10.12.2013, p. 5–9 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2013/56/oj

10.12.2013   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 329/5


ΟΔΗΓΊΑ 2013/56/ΕΕ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΫ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΊΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΊΟΥ

της 20ής Νοεμβρίου 2013

για την τροποποίηση της οδηγίας 2006/66/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με τις ηλεκτρικές στήλες και τους συσσωρευτές και τα απόβλητα ηλεκτρικών στηλών και συσσωρευτών όσον αφορά τη διάθεση στην αγορά φορητών ηλεκτρικών στηλών και συσσωρευτών που περιέχουν κάδμιο και προορίζονται για ασύρματα ηλεκτρικά εργαλεία και στοιχείων-κουμπιών με χαμηλή περιεκτικότητα σε υδράργυρο και για την κατάργηση της απόφασης 2009/603/ΕΚ της Επιτροπής

(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)

ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ,

Έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και ιδίως το άρθρο 192 παράγραφος 1,

Έχοντας υπόψη την πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής,

Κατόπιν διαβίβασης του σχεδίου νομοθετικής πράξης στα εθνικά κοινοβούλια,

Έχοντας υπόψη τη γνώμη της Ευρωπαϊκής Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής (1),

Αφού ζήτησαν τη γνώμη της Επιτροπής των Περιφερειών,

Αποφασίζοντας σύμφωνα με τη συνήθη νομοθετική διαδικασία (2),

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1)

Η οδηγία 2006/66/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (3) απαγορεύει τη διάθεση στην αγορά φορητών ηλεκτρικών στηλών και συσσωρευτών, συμπεριλαμβανομένων των ενσωματωμένων σε συσκευές, που περιέχουν περισσότερο από 0,002 % καδμίου κατά βάρος. Ωστόσο, οι φορητές ηλεκτρικές στήλες και οι συσσωρευτές που προορίζονται για χρήση σε ασύρματα ηλεκτρικά εργαλεία εξαιρούνται από την εν λόγω απαγόρευση.

(2)

Η Επιτροπή επανεξέτασε την εν λόγω εξαίρεση σύμφωνα με το άρθρο 4 παράγραφος 4 της οδηγίας 2006/66/ΕΚ.

(3)

Η εν λόγω επανεξέταση οδήγησε στο συμπέρασμα ότι, προκειμένου να μειωθεί σταδιακά η ποσότητα καδμίου που εκπέμπεται στο περιβάλλον, η απαγόρευση της χρήσης καδμίου θα πρέπει να επεκταθεί και στις φορητές ηλεκτρικές στήλες και συσσωρευτές που προορίζονται για χρήση σε ασύρματα ηλεκτρικά εργαλεία, καθότι υπάρχουν διαθέσιμα στην αγορά υποκατάστατα χωρίς κάδμιο κατάλληλα για τις εφαρμογές αυτές, δηλαδή υδρίδια νικελίου-μετάλλου και τεχνολογίες στηλών ιόντων λιθίου.

(4)

Η υφιστάμενη εξαίρεση για φορητές ηλεκτρικές στήλες και συσσωρευτές που προορίζονται για χρήση σε ασύρματα ηλεκτρικά εργαλεία θα πρέπει να εξακολουθήσει να ισχύει μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου 2016, ώστε να μπορέσει η βιομηχανία ανακύκλωσης καθώς και οι καταναλωτές σε ολόκληρη την παραγωγική αλυσίδα να προσαρμοστούν περαιτέρω στις σχετικές υποκατάστατες τεχνολογίες σε όλες τις περιοχές της Ένωσης με ενιαίο τρόπο.

(5)

Η οδηγία 2006/66/ΕΚ απαγορεύει τη διάθεση στην αγορά όλων των ηλεκτρικών στηλών και συσσωρευτών, είτε είναι ενσωματωμένα σε συσκευές είτε όχι, που περιέχουν περισσότερο από 0,0005 % υδραργύρου κατά βάρος. Από την απαγόρευση αυτή εξαιρούνται, ωστόσο, τα στοιχεία-κουμπιά με περιεκτικότητα σε υδράργυρο που δεν υπερβαίνει το 2 % κατά βάρος. Στην ενωσιακή αγορά στοιχείων-κουμπιών παρατηρείται ήδη μεταστροφή προς τα στοιχεία-κουμπιά χωρίς υδράργυρο. Κρίνεται, επομένως, σκόπιμη η απαγόρευση της εμπορίας στοιχείων-κουμπιών με περιεκτικότητα σε υδράργυρο που υπερβαίνει το 0,0005 % κατά βάρος.

(6)

Ως συνέπεια της έναρξης ισχύος της Συνθήκης της Λισαβόνας, οι αρμοδιότητες που ανατίθενται στην Επιτροπή δυνάμει της οδηγίας 2006/66/ΕΚ είναι ανάγκη να ευθυγραμμιστούν με τα άρθρα 290 και 291 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΣΛΕΕ).

(7)

Για τη συμπλήρωση ή την τροποποίηση της οδηγίας 2006/66/ΕΚ, θα πρέπει να ανατεθεί στην Επιτροπή η εξουσία έκδοσης πράξεων σύμφωνα με το άρθρο 290 ΣΛΕΕ για τα κριτήρια αξιολόγησης των ισοδυνάμων συνθηκών όσον αφορά την επεξεργασία και την ανακύκλωση εκτός της Ένωσης, τη σήμανση της δυναμικότητας των φορητών ηλεκτρικών στηλών και συσσωρευτών και των ηλεκτρικών στηλών και συσσωρευτών αυτοκινήτων, καθώς και τις εξαιρέσεις από τις απαιτήσεις επισήμανσης. Είναι ιδιαιτέρως σημαντικό η Επιτροπή να προβαίνει σε κατάλληλες διαβουλεύσεις κατά τη διάρκεια των προπαρασκευαστικών εργασιών της, μεταξύ άλλων και σε επίπεδο εμπειρογνωμόνων. Η Επιτροπή θα πρέπει, κατά την προετοιμασία και τη σύνταξη κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων, να εξασφαλίζει την ταυτόχρονη, έγκαιρη και κατάλληλη διαβίβαση των σχετικών εγγράφων στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο.

(8)

Εφόσον κρίνεται σκόπιμο, οι απαιτήσεις και το υπόδειγμα εγγραφής των παραγωγών στα μητρώα θα πρέπει να είναι σύμφωνα προς τους κανόνες και το υπόδειγμα εγγραφής στα μητρώα που καθορίζονται δυνάμει του άρθρου 16 παράγραφος 3 και του παραρτήματος X μέρος Α της οδηγίας 2012/19/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (4).

(9)

Για να διασφαλισθούν ομοιόμορφοι όροι εφαρμογής της οδηγίας 2006/66/ΕΚ, θα πρέπει να ανατεθούν στην Επιτροπή εκτελεστικές αρμοδιότητες όσον αφορά τις μεταβατικές ρυθμίσεις που αφορούν τα ελάχιστα ποσοστά συλλογής, την κοινή μεθοδολογία για τον υπολογισμό των ετήσιων πωλήσεων φορητών ηλεκτρικών στηλών και συσσωρευτών σε τελικούς χρήστες, τους λεπτομερείς κανόνες για τον υπολογισμό των αποδόσεων ανακύκλωσης και το ερωτηματολόγιο ή σχεδιάγραμμα για τις εθνικές εκθέσεις εφαρμογής. Οι εν λόγω αρμοδιότητες θα πρέπει να ασκούνται σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 182/2011 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (5).

(10)

Η οδηγία 2006/12/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (6) καταργήθηκε από την οδηγία 2008/98/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (7) από τις 12 Δεκεμβρίου 2010.

(11)

Επομένως, η οδηγία 2006/66/ΕΚ θα πρέπει να τροποποιηθεί αναλόγως,

ΕΞΕΔΩΣΑΝ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΟΔΗΓΙΑ:

Άρθρο 1

Η οδηγία 2006/66/ΕΚ τροποποιείται ως εξής:

1)

Το άρθρο 4 τροποποιείται ως εξής:

α)

η παράγραφος 2 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«2.   Η απαγόρευση της παραγράφου 1 στοιχείο α) δεν εφαρμόζεται στα στοιχεία-κουμπιά με περιεκτικότητα σε υδράργυρο που δεν υπερβαίνει το 2 % κατά βάρος μέχρι την 1η Οκτωβρίου 2015»·

β)

η παράγραφος 3 στοιχείο γ) αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«γ)

σε ασύρματα ηλεκτρικά εργαλεία· η παρούσα εξαίρεση για τα ασύρματα ηλεκτρικά εργαλεία ισχύει μέχρι την 1η Οκτωβρίου 2014.»·

γ)

η παράγραφος 4 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«4.   Όσον αφορά τα στοιχεία-κουμπιά για βοηθήματα ακοής, η Επιτροπή επανεξετάζει τακτικά την εξαίρεση που προβλέπεται στην παράγραφο 2 και υποβάλλει στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο έκθεση σχετικά με τη διαθεσιμότητα στοιχείων-κουμπιών για βοηθήματα ακοής σύμφωνων με το στοιχείο α) της παραγράφου 1 το αργότερο έως την 1η Οκτωβρίου 2014. Εφόσον δικαιολογείται λόγω μη διαθεσιμότητας στοιχείων-κουμπιών για βοηθήματα ακοής σύμφωνων με το στοιχείο α) της παραγράφου 1, η Επιτροπή συνοδεύει την έκθεσή της από κατάλληλη πρόταση ώστε να παραταθεί η εξαίρεση που αναφέρεται στην παράγραφο 2 στοιχείο α) όσον αφορά τα στοιχεία-κουμπιά για βοηθήματα ακοής.».

2)

Το άρθρο 6 παράγραφος 2 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«2.   Ηλεκτρικές στήλες και συσσωρευτές που δεν πληρούν τις απαιτήσεις της παρούσας οδηγίας, αλλά έχουν διατεθεί νομίμως στην αγορά πριν από την ημερομηνία εφαρμογής των αντίστοιχων απαγορεύσεων που προβλέπονται στο άρθρο 4, δύνανται να συνεχίσουν να διατίθενται στο εμπόριο μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων.».

3)

Το άρθρο 10 παράγραφος 4 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«4.   Η Επιτροπή δύναται να θεσπίζει με εκτελεστικές πράξεις μεταβατικές ρυθμίσεις για την αντιμετώπιση δυσκολιών που αντιμετωπίζει ένα κράτος μέλος όσον αφορά την ικανοποίηση των απαιτήσεων της παραγράφου 2 λόγω ειδικών εθνικών περιστάσεων. Οι εν λόγω εκτελεστικές πράξεις εκδίδονται σύμφωνα με τη διαδικασία εξέτασης που αναφέρεται στο άρθρο 24 παράγραφος 2.

Για τη διασφάλιση της ομοιόμορφης εφαρμογής του παρόντος άρθρου, η Επιτροπή θεσπίζει με εκτελεστικές πράξεις κοινή μεθοδολογία για τον υπολογισμό των ετήσιων πωλήσεων φορητών ηλεκτρικών στηλών και συσσωρευτών στους τελικούς χρήστες έως τις 26 Σεπτεμβρίου 2007. Οι εν λόγω εκτελεστικές πράξεις εκδίδονται σύμφωνα με τη διαδικασία εξέτασης που αναφέρεται στο άρθρο 24 παράγραφος 2.».

4)

Το άρθρο 11 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«Άρθρο 11

Αφαίρεση αποβλήτων ηλεκτρικών στηλών και συσσωρευτών

Τα κράτη μέλη μεριμνούν ώστε οι κατασκευαστές να σχεδιάζουν τις συσκευές κατά τρόπο ώστε οι ηλεκτρικές στήλες και συσσωρευτές να μπορούν να αφαιρούνται εύκολα. Όταν δεν είναι δυνατή η εύκολη αφαίρεση από τον τελικό χρήστη, τα κράτη μέλη μεριμνούν ώστε οι κατασκευαστές να σχεδιάζουν τις συσκευές κατά τρόπο ώστε τα απόβλητα ηλεκτρικών στηλών και συσσωρευτών να μπορούν να αφαιρούνται εύκολα από ειδικευμένους επαγγελματίες ανεξάρτητους από τον κατασκευαστή. Οι συσκευές με ενσωματωμένες ηλεκτρικές στήλες και συσσωρευτές συνοδεύονται από οδηγίες για τον τρόπο ασφαλούς αφαίρεσης των εν λόγω ηλεκτρικών στηλών και συσσωρευτών είτε από τον τελικό χρήστη είτε από ανεξάρτητους ειδικευμένους επαγγελματίες. Ανάλογα με την περίπτωση, οι οδηγίες ενημερώνουν επίσης τον τελικό χρήστη για το είδος της ενσωματωμένης στη συσκευή ηλεκτρικής στήλης ή συσσωρευτή.

Οι διατάξεις του πρώτου εδαφίου δεν εφαρμόζονται όταν, για λόγους ασφάλειας ή αποδοτικότητας, για ιατρικούς λόγους ή για λόγους ακεραιότητας των δεδομένων, απαιτείται συνεχής παροχή ηλεκτρικού ρεύματος για την οποία είναι αναγκαία η μόνιμη σύνδεση της συσκευής με την ηλεκτρική στήλη ή τον συσσωρευτή.».

5)

Το άρθρο 12 παράγραφος 6 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«6.   Η Επιτροπή θεσπίζει με εκτελεστικές πράξεις λεπτομερείς κανόνες σχετικά με τον υπολογισμό των αποδόσεων ανακύκλωσης το αργότερο έως την 26η Μαρτίου 2010. Οι εν λόγω εκτελεστικές πράξεις εκδίδονται σύμφωνα με τη διαδικασία εξέτασης που αναφέρεται στο άρθρο 24 παράγραφος 2.».

6)

Το άρθρο 12 παράγραφος 7 διαγράφεται.

7)

Το άρθρο 15 παράγραφος 3 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«3.   Ανατίθεται στην Επιτροπή η εξουσία έκδοσης κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων σύμφωνα με το άρθρο 23α για τη θέσπιση λεπτομερών κανόνων συμπληρωματικών των αναφερόμενων στην παράγραφο 2 του παρόντος άρθρου και ιδίως κριτηρίων για την αξιολόγηση των ισοδυνάμων συνθηκών όπως αναφέρεται σε αυτό.».

8)

Το άρθρο 17 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«Άρθρο 17

Εγγραφή στα μητρώα

Τα κράτη μέλη μεριμνούν ώστε κάθε παραγωγός να εγγράφεται στα μητρώα. Η εγγραφή διέπεται από τις ίδιες διαδικαστικές απαιτήσεις σε κάθε κράτος μέλος σύμφωνα με το παράρτημα IV.».

9)

Το άρθρο 18 παράγραφος 2 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«2.   Τα κράτη μέλη δημοσιοποιούν τα σχεδιαζόμενα μέτρα εξαίρεσης που αναφέρονται στην παράγραφο 1 και τους λόγους για τους οποίους τα προτείνουν, τα κοινοποιούν δε στην Επιτροπή και τα λοιπά κράτη μέλη.».

10)

Το άρθρο 21 τροποποιείται ως εξής:

α)

η παράγραφος 2 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«2.   Τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν ότι η δυναμικότητα των φορητών ηλεκτρικών στηλών και συσσωρευτών και των ηλεκτρικών στηλών και συσσωρευτικών αυτοκινήτων αναγράφεται επ’ αυτών κατά τρόπο ορατό, ευανάγνωστο και ανεξίτηλο, έως τις 26 Σεπτεμβρίου 2009. Ανατίθεται στην Επιτροπή η εξουσία έκδοσης κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων σύμφωνα με το άρθρο 23α για τη θέσπιση λεπτομερών κανόνων συμπληρωματικών της απαίτησης αυτής, συμπεριλαμβανομένων εναρμονισμένων μεθόδων για τον καθορισμό της δυναμικότητας και της ενδεδειγμένης χρήσης, έως τις 26 Μαρτίου 2009.»·

β)

η παράγραφος 7 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«7.   Ανατίθεται στην Επιτροπή η εξουσία έκδοσης κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων σύμφωνα με το άρθρο 23α για τη θέσπιση εξαιρέσεων από τις απαιτήσεις επισήμανσης που ορίζονται στο παρόν άρθρο. Κατά την προετοιμασία των εν λόγω εκτελεστικών πράξεων, η Επιτροπή πραγματοποιεί διαβουλεύσεις με τους ενδιαφερόμενους παράγοντες, ιδίως τους παραγωγούς, τους φορείς συλλογής, τους φορείς ανακύκλωσης, τους φορείς επεξεργασίας, τις περιβαλλοντικές οργανώσεις και τις οργανώσεις καταναλωτών, και τις οργανώσεις εργαζομένων.».

11)

Το άρθρο 22 παράγραφος 2 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«2.   Οι εκθέσεις συντάσσονται βάσει ερωτηματολογίου ή σχεδιαγράμματος. Η Επιτροπή καθορίζει με εκτελεστικές πράξεις το ερωτηματολόγιο ή το σχεδιάγραμμα για τις εκθέσεις αυτές. Οι εν λόγω εκτελεστικές πράξεις εκδίδονται σύμφωνα με τη διαδικασία εξέτασης που αναφέρεται στο άρθρο 24 παράγραφος 2. Το ερωτηματολόγιο ή το σχεδιάγραμμα αποστέλλεται στα κράτη μέλη έξι μήνες πριν από την έναρξη της πρώτης περιόδου που καλύπτει η έκθεση.».

12)

Προστίθεται το ακόλουθο άρθρο:

«Άρθρο 23α

Άσκηση της εξουσιοδότησης

1.   Η εξουσία έκδοσης κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων ανατίθεται στην Επιτροπή υπό τις προϋποθέσεις που προβλέπονται στο παρόν άρθρο.

2.   Η εξουσία έκδοσης κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων που αναφέρεται στο άρθρο 15 παράγραφος 3 και στο άρθρο 21 παράγραφοι 2 και 7 χορηγείται στην Επιτροπή για περίοδο πέντε ετών από τις 30 Δεκεμβρίου 2013. Η Επιτροπή συντάσσει έκθεση σχετικά με την εξουσιοδότηση το αργότερο εννέα μήνες πριν από τη λήξη της περιόδου των πέντε ετών. Η εξουσιοδότηση παρατείνεται σιωπηρά για περιόδους ίσης διάρκειας, εκτός εάν το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ή το Συμβούλιο προβάλλουν αντιρρήσεις για την εν λόγω παράταση το αργότερο τρεις μήνες πριν από τη λήξη της κάθε περιόδου.

3.   Η εξουσία έκδοσης κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων που προβλέπεται στο άρθρο 15 παράγραφος 3 και στο άρθρο 21 παράγραφοι 2 και 7 μπορεί να ανακληθεί ανά πάσα στιγμή από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ή το Συμβούλιο. Η απόφαση ανάκλησης αίρει την εξουσιοδότηση που προσδιορίζεται σε αυτήν. Τίθεται σε ισχύ την επόμενη της δημοσίευσής της στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή αργότερα, σε ημερομηνία που καθορίζεται σε αυτήν. Η απόφαση ανάκλησης δεν επηρεάζει την εγκυρότητα ήδη ισχυουσών κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων.

4.   Κατά την έκδοση πράξης κατ’ εξουσιοδότηση, η Επιτροπή μεριμνά για την ταυτόχρονη κοινοποίηση της στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο.

5.   Κάθε κατ’ εξουσιοδότηση πράξη η οποία εκδίδεται δυνάμει του άρθρου 15 παράγραφος 3 και του άρθρου 21 παράγραφοι 2 και 7 τίθεται σε ισχύ μόνον εφόσον δεν προβάλουν αντίρρηση ούτε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ούτε το Συμβούλιο εντός δύο μηνών από την κοινοποίηση της εν λόγω πράξης στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο ή εφόσον, πριν από την παρέλευση του εν λόγω διαστήματος, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο ενημερώσουν αμφότερα την Επιτροπή ότι δεν σκοπεύουν να προβάλουν αντίρρηση. Η εν λόγω προθεσμία παρατείνεται κατά δύο μήνες με πρωτοβουλία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ή του Συμβουλίου.».

13)

Το άρθρο 24 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«Άρθρο 24

Διαδικασία επιτροπής

1.   Η Επιτροπή επικουρείται από την επιτροπή που έχει συσταθεί βάσει του άρθρου 39 της οδηγίας 2008/98/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (8). Η ως άνω αποτελεί επιτροπή κατά την έννοια του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 182/2011 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (9).

2.   Όταν γίνεται αναφορά στην παρούσα παράγραφο, εφαρμόζεται το άρθρο 5 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 182/2011.

Όταν η επιτροπή δεν διατυπώνει γνώμη, η Επιτροπή δεν εκδίδει το σχέδιο εκτελεστικής πράξης και εφαρμόζεται το άρθρο 5 παράγραφος 4 τρίτο εδάφιο του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 182/2011.

(8)  Οδηγία 2008/98/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 19ης Νοεμβρίου 2008, για τα απόβλητα και την κατάργηση ορισμένων οδηγιών (ΕΕ L 312 της 22.11.2008, σ. 3.)."

(9)  Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 182/2011 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 16ης Φεβρουαρίου 2011, για τη θέσπιση κανόνων και γενικών αρχών σχετικά με τους τρόπους ελέγχου από τα κράτη μέλη της άσκησης των εκτελεστικών αρμοδιοτήτων από την Επιτροπή (ΕΕ L 55 της 28.2.2011, σ. 13).»."

14)

Προστίθεται το ακόλουθο παράρτημα:

«ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IV

Διαδικαστικές απαιτήσεις εγγραφής στα μητρώα

1.   Απαιτήσεις εγγραφής

Οι παραγωγοί ηλεκτρικών στηλών και συσσωρευτών εγγράφονται, με έντυπα ή με ηλεκτρονικά μέσα, στα μητρώα των εθνικών αρχών ή των εγκεκριμένων από τα κράτη μέλη εθνικών οργανώσεων που είναι αρμόδιες για την ευθύνη των παραγωγών (εφεξής “φορείς εγγραφής”).

Η διαδικασία εγγραφής μπορεί να αποτελεί μέρος άλλης διαδικασίας εγγραφής παραγωγών σε μητρώα.

Οι παραγωγοί ηλεκτρικών στηλών και συσσωρευτών εγγράφονται μία μόνο φορά στο κράτος μέλος στην αγορά του οποίου διαθέτουν για πρώτη φορά σε επαγγελματική βάση ηλεκτρικές στήλες και συσσωρευτές. Κατά την εγγραφή τους, τους αποδίδεται αριθμός εγγραφής.

2.   Στοιχεία προς υποβολή από τους παραγωγούς

Οι παραγωγοί ηλεκτρικών στηλών και συσσωρευτών παρέχουν στους φορείς εγγραφής τα ακόλουθα στοιχεία:

i)

επωνυμία του παραγωγού και εμπορικές ονομασίες (εφόσον υπάρχουν) με τις οποίες δραστηριοποιείται στο κράτος μέλος·

ii)

διεύθυνση/διευθύνσεις του παραγωγού: ταχυδρομικός τομέας και τόπος, οδός και αριθμός, χώρα, URL, αριθμός τηλεφώνου, καθώς και αρμόδιος επικοινωνίας, αριθμός τηλεομοιότυπου και διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου του παραγωγού, εάν υπάρχουν·

iii)

το είδος των ηλεκτρικών στηλών και συσσωρευτών που διαθέτει στην αγορά ο παραγωγός: φορητές ηλεκτρικές στήλες και συσσωρευτές, ηλεκτρικές στήλες και συσσωρευτές βιομηχανίας ή ηλεκτρικές στήλες και συσσωρευτές αυτοκινήτων·

iv)

πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο ο παραγωγός εκπληρώνει τις υποχρεώσεις του: ατομικά ή μέσω συλλογικού συστήματος·

v)

ημερομηνία υποβολής της αίτησης εγγραφής·

vi)

εθνικός αναγνωριστικός κωδικός του παραγωγού, συμπεριλαμβανομένου του Ευρωπαϊκού ή του εθνικού αριθμού φορολογικού μητρώου (προαιρετικό)·

vii)

δήλωση περί του αληθούς των υποβαλλόμενων στοιχείων.

Για την εγγραφή που αναφέρεται στο σημείο 1 δεύτερο εδάφιο, οι παραγωγοί ηλεκτρικών στηλών και συσσωρευτών δεν υποχρεούνται να παρέχουν άλλα στοιχεία πέραν αυτών που απαριθμούνται στο σημείο 2 σημεία i) έως vii).

3.   Τέλη εγγραφής

Οι φορείς εγγραφής μπορούν να επιβάλλουν τέλη εγγραφής μόνον εφόσον αυτά συναρτώνται με το κόστος και δεν είναι δυσανάλογα.

Οι φορείς εγγραφής που επιβάλλουν τέλη εγγραφής ενημερώνουν τις αρμόδιες εθνικές αρχές σχετικά με τη μέθοδο υπολογισμού του ύψους των τελών.

4.   Μεταβολή των δεδομένων εγγραφής

Τα κράτη μέλη μεριμνούν ώστε, σε περίπτωση μεταβολής των δεδομένων εγγραφής που έχουν υποβληθεί από τους παραγωγούς σύμφωνα με το σημείο 2 σημεία i) έως vii), να ενημερώνεται από τους παραγωγούς ο οικείος φορέας εγγραφής το αργότερο ένα μήνα μετά τη μεταβολή.

5.   Διαγραφή από τα μητρώα

Όταν ένας παραγωγός παύει να έχει την ιδιότητα του παραγωγού σε ένα κράτος μέλος, διαγράφεται από τα μητρώα ενημερώνοντας σχετικώς τον οικείο φορέα εγγραφής.»

Άρθρο 2

Κατάργηση της απόφασης 2009/603/ΕΚ της Επιτροπής

Η απόφαση 2009/603/ΕΚ της Επιτροπής (10) καταργείται από την 1η Ιουλίου 2015.

Άρθρο 3

Μεταφορά στο εθνικό δίκαιο

1.   Τα κράτη μέλη θέτουν σε ισχύ τις νομοθετικές, κανονιστικές και διοικητικές διατάξεις που είναι αναγκαίες για τη συμμόρφωση προς το άρθρο 1 της παρούσας οδηγίας έως την 1η Ιουλίου 2015. Ανακοινώνουν πάραυτα στην Επιτροπή το κείμενο των εν λόγω διατάξεων.

2.   Οι διατάξεις αυτές, όταν θεσπίζονται από τα κράτη μέλη, περιέχουν αναφορά στην παρούσα οδηγία ή συνοδεύονται από παρόμοια αναφορά κατά την επίσημη δημοσίευσή τους. Οι λεπτομερείς ρυθμίσεις για την αναφορά αυτή καθορίζονται από τα κράτη μέλη.

3.   Τα κράτη μέλη κοινοποιούν στην Επιτροπή το κείμενο των ουσιωδών διατάξεων εθνικού δικαίου τις οποίες θεσπίζουν στον τομέα που διέπεται από την παρούσα οδηγία.

Άρθρο 4

Έναρξη ισχύος

Η παρούσα οδηγία αρχίζει να ισχύει την εικοστή ημέρα από τη δημοσίευσή της στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Άρθρο 5

Αποδέκτες

Η παρούσα οδηγία απευθύνεται στα κράτη μέλη.

Στρασβούργο, 20 Νοεμβρίου 2013.

Για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο

Ο Πρόεδρος

M. SCHULZ

Για το Συμβούλιο

Ο Πρόεδρος

V. LEŠKEVIČIUS


(1)  ΕΕ C 229 της 31.7.2012, σ. 140.

(2)  Θέση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 10ης Οκτωβρίου 2013 (δεν έχει ακόμη δημοσιευθεί στην Επίσημη Εφημερίδα) και απόφαση του Συμβουλίου της 15ης Νοεμβρίου 2013.

(3)  Οδηγία 2006/66/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 6ης Σεπτεμβρίου 2006, σχετικά με τις ηλεκτρικές στήλες και τους συσσωρευτές και τα απόβλητα ηλεκτρικών στηλών και συσσωρευτών και με την κατάργηση της οδηγίας 91/157/ΕΟΚ (ΕΕ L 266 της 26.9.2006, σ. 1).

(4)  Οδηγία 2012/19/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 4ης Ιουλίου 2012, σχετικά με τα απόβλητα ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού (ΑΗΗΕ) (ΕΕ L 197 της 24.7.2012, σ. 38).

(5)  Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 182/2011 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 16ης Φεβρουαρίου 2011, για τη θέσπιση κανόνων και γενικών αρχών σχετικά με τους τρόπους ελέγχου από τα κράτη μέλη της άσκησης των εκτελεστικών αρμοδιοτήτων από την Επιτροπή (ΕΕ L 55 της 28.2.2011, σ. 13).

(6)  Οδηγία 2006/12/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 5ης Απριλίου 2006, περί των στερεών αποβλήτων (ΕΕ L 114 της 27.4.2006, σ. 9).

(7)  Οδηγία 2008/98/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 19ης Νοεμβρίου 2008, για τα απόβλητα και για την κατάργηση ορισμένων οδηγιών (ΕΕ L 312 της 22.11.2008, σ. 3).

(10)  Απόφαση 2009/603/ΕΚ της Επιτροπής, της 5ης Αυγούστου 2009, για καθορισμό απαιτήσεων για την καταχώριση παραγωγών ηλεκτρικών στηλών και συσσωρευτών σύμφωνα με την οδηγία 2006/66/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (ΕΕ L 206 της 8.8.2009, σ. 13).


Top