Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32012R0836

Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 836/2012 της Επιτροπής, της 18ης Σεπτεμβρίου 2012 , για την τροποποίηση του παραρτήματος XVII του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1907/2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την καταχώριση, την αξιολόγηση, την αδειοδότηση και τους περιορισμούς των χημικών προϊόντων (REACH) όσον αφορά τον μόλυβδο Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ

OJ L 252, 19.9.2012, p. 4–6 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 15 Volume 017 P. 328 - 330

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2012/836/oj

19.9.2012   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 252/4


ΚΑΝΟΝΙΣΜΌΣ (ΕΕ) αριθ. 836/2012 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΉΣ

της 18ης Σεπτεμβρίου 2012

για την τροποποίηση του παραρτήματος XVII του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1907/2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την καταχώριση, την αξιολόγηση, την αδειοδότηση και τους περιορισμούς των χημικών προϊόντων (REACH) όσον αφορά τον μόλυβδο

(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)

Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ,

Έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

Έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1907/2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 18ης Δεκεμβρίου 2006, για την καταχώριση, την αξιολόγηση, την αδειοδότηση και τους περιορισμούς των χημικών προϊόντων (REACH) και για την ίδρυση του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Χημικών Προϊόντων καθώς και για την τροποποίηση της οδηγίας 1999/45/ΕΚ και για την κατάργηση του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 793/93 του Συμβουλίου και του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1488/94 της Επιτροπής καθώς και της οδηγίας 76/769/ΕΟΚ του Συμβουλίου και των οδηγιών της Επιτροπής 91/155/ΕΟΚ, 93/67/ΕΟΚ, 93/105/ΕΚ και 2000/21/ΕΚ (1), και ιδίως το άρθρο 68 παράγραφος 1,

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1)

Σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1907/2006, αν ένα κράτος μέλος κρίνει ότι η παρασκευή, η διάθεση στην αγορά ή η χρήση μιας ουσίας υπό καθαρή μορφή, σε μείγμα ή σε αντικείμενο, ενέχει κίνδυνο για την υγεία του ανθρώπου ή το περιβάλλον, ο οποίος δεν ελέγχεται επαρκώς και χρειάζεται να αντιμετωπιστεί, καταρτίζει φάκελο, αφού απευθύνει κοινοποίηση στον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Χημικών Προϊόντων (στο εξής «ο Οργανισμός») ότι σκοπεύει να καταρτίσει φάκελο.

(2)

Στις 15 Απριλίου 2010 η Γαλλία υπέβαλε στον Οργανισμό φάκελο σύμφωνα με το άρθρο 69 παράγραφος 4 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1907/2006, ώστε να ξεκινήσει διαδικασία επιβολής περιορισμών σύμφωνα με τα άρθρα 69 έως 73 του εν λόγω κανονισμού. Σε αυτόν τον φάκελο, αποδείχθηκε ότι επειδή τα παιδιά, ιδίως τα παιδιά ηλικίας κάτω των 36 μηνών, έχουν τη συνήθεια να βάζουν στο στόμα αντικείμενα, μπορεί να εκτεθούν επανειλημμένα στο μόλυβδο που απελευθερώνεται από τα κοσμήματα. Αυτή η επανειλημμένη έκθεση στο μόλυβδο μπορεί να προκαλέσει σοβαρές και μη αναστρέψιμες επιπτώσεις στην ανάπτυξη και τη λειτουργία του νευρικού συστήματος, στις οποίες τα παιδιά είναι ιδιαίτερα ευάλωτα επειδή το κεντρικό νευρικό σύστημά τους αναπτύσσεται. Ο φάκελος δείχνει ότι είναι αναγκαία μια δράση σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης, εκτός από τυχόν μέτρα που έχουν ήδη θεσπιστεί, ώστε να αποφευχθεί όσο το δυνατόν περισσότερο η έκθεση στο μόλυβδο και τις ενώσεις του στα κοσμήματα. Ομοίως, ο φάκελος προτείνει απαγόρευση της διάθεσης στην αγορά του μολύβδου και των ενώσεών του σε κοσμήματα εάν ο ρυθμός μετανάστευσης του μολύβδου είναι μεγαλύτερος από 0,09 μg/cm2/h.

(3)

Στη γνώμη που εξέδωσε στις 10 Μαρτίου 2011, η επιτροπή αξιολόγησης κινδύνων στο εξής («ΕΑΚ») θεωρεί ότι το καταλληλότερο μέτρο σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης για την αντιμετώπιση των κινδύνων που έχουν εντοπιστεί όσον αφορά την αποτελεσματικότητα στη μείωση των κινδύνων είναι η απαγόρευση της διάθεσης στην αγορά και της χρήσης του μολύβδου και των ενώσεών του σε μεταλλικά και μη μεταλλικά μέρη των κοσμημάτων, αν η συγκέντρωση μολύβδου είναι ίση ή μεγαλύτερη από 0,05 % κατά βάρος του ξεχωριστού μέρους εκτός εάν μπορεί να αποδειχθεί ότι ο ρυθμός απελευθέρωσης του μολύβδου δεν ξεπερνά τα 0,05 μg/cm2/h (0,05 μg/g ανά ώρα).

(4)

Στη γνώμη της στις 15 Σεπτεμβρίου 2011, η επιτροπή κοινωνικοοικονομικής ανάλυσης (στο εξής «SEAC») εξέτασε την απαγόρευση της διάθεσης στην αγορά και της χρήσης μολύβδου και των ενώσεών του σε κοσμήματα, αν η συγκέντρωση του μολύβδου είναι ίση ή μεγαλύτερη από 0,05 % κατά βάρος κάθε ξεχωριστού μέρους τους. Το μέτρο αυτό κρίθηκε το καταλληλότερο σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης για την αντιμετώπιση των κινδύνων που έχουν εντοπιστεί όσον αφορά την αναλογικότητα των κοινωνικοοικονομικών πλεονεκτημάτων σε σχέση με το κοινωνικοοικονομικό κόστος. Δεδομένου ότι δεν υπάρχει σήμερα διαθέσιμη μέθοδος δοκιμής της μετανάστευσης με προσομοίωση των στοματικών συνθηκών, η SEAC θεωρεί ότι ο περιορισμός πρέπει να βασίζεται στην περιεκτικότητα του μολύβδου σε κάθε ξεχωριστό μέρος των κοσμημάτων, και όχι στο ρυθμό μετανάστευσης του μολύβδου που ελευθερώνεται από τα αντικείμενα αυτά. Επιπλέον, η SEAC συνέστησε να προβλέπονται εξαιρέσεις για κρύσταλλα, σμάλτο υάλου, εσωτερικά συστατικά ρολογιών καθώς και μη συνθετικούς ή ανακατασκευασμένους πολύτιμους και ημιπολύτιμους λίθους.

(5)

Στις 23 Σεπτεμβρίου 2011 ο Οργανισμός υπέβαλε στην Επιτροπή τις γνώμες της ΕΑΚ και της SEAC.

(6)

Δεδομένης της έλλειψης πληροφοριών για την απελευθέρωση του μολύβδου κάτω από στοματικές συνθήκες και λόγω της απουσίας κατάλληλων εναλλακτικών λύσεων για όλες τις χρήσεις σε κρύσταλλα και σμάλτο υάλου, εξαιρούνται από το παρόν μέτρο τα κρύσταλλα και το σμάλτο υάλου. Επιπροσθέτως, η SEAC συνέστησε την εξαίρεση μόνο για τις κατηγορίες 1 και 2 των κρυστάλλων (αντίστοιχα κρύσταλλα υψηλής περιεκτικότητας σε μόλυβδο και μολυβδούχα κρύσταλλα) όπως ορίζονται στο παράρτημα I της οδηγίας 69/493/ΕΟΚ του Συμβουλίου, της 15ης Δεκεμβρίου 1969, περί προσεγγίσεως των νομοθεσιών των κρατών μελών των αναφερομένων στα προϊόντα εκ κρυστάλλου (2). Ωστόσο οι κατηγορίες 3 και 4 των κρυστάλλων («υαλοκρύσταλλα») όπως ορίζονται στην εν λόγω οδηγία πρέπει επίσης να εξαιρεθούν από αυτόν τον περιορισμό ώστε να εξασφαλιστεί συνοχή με την εξαίρεση που ορίζεται στο παράρτημα της οδηγίας 2002/95/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 27ης Ιανουαρίου 2003, σχετικά με τον περιορισμό της χρήσης ορισμένων επικίνδυνων ουσιών σε είδη ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού (3), όπως τροποποιήθηκε από την απόφαση 2010/571/ΕΕ της Επιτροπής (4), και επειδή έχουν χαμηλότερη περιεκτικότητα σε μόλυβδο σε σχέση με τις κατηγορίες 1 και 2.

(7)

Για τους ίδιους λόγους που ισχύουν για τα κρύσταλλα και το σμάλτο υάλου, πρέπει να εξαιρεθούν οι μη συνθετικοί ή ανασχηματισμένοι πολύτιμοι ή ημιπολύτιμοι λίθοι που περιέχουν μόλυβδο ως φυσικό συστατικό.

(8)

Τα εσωτερικά συστατικά των ρολογιών και των ειδών ωρολογοποιίας στα οποία δεν έχουν πρόσβαση οι καταναλωτές πρέπει να εξαιρεθούν από τον περιορισμό, δεδομένου ότι η έκθεση στο μόλυβδο από αυτά τα συστατικά μπορεί να αποκλειστεί.

(9)

Η απαγόρευση της διάθεσης στην αγορά μεταχειρισμένων κοσμημάτων και κοσμημάτων που είναι αντίκες αναμένεται να έχει σημαντική κοινωνικοοικονομική επίδραση, δεδομένου ότι τέτοια παλιά αντικείμενα θα χάσουν την εμπορεύσιμη αξία τους στην Ένωση και θα προκληθούν ανυπέρβλητες δυσκολίες κατά την επιβολή της. Επομένως, τα κοσμήματα που διατέθηκαν στην αγορά για πρώτη φορά μέχρι και 12 μήνες μετά την έναρξη ισχύος του περιορισμού καθώς και τα εισαγόμενα κοσμήματα αντίκες πρέπει να εξαιρεθούν από τον περιορισμό.

(10)

Η Επιτροπή πρέπει να επανεξετάσει την εξαίρεση για τους κρυστάλλους, το σμάλτο υάλου και τους πολύτιμους και ημιπολύτιμους λίθους υπό το φως των νέων επιστημονικών πληροφοριών που διατίθενται, περιλαμβάνοντας τη μετανάστευση του μολύβδου από αυτές τις εξαιρούμενες χρήσεις, τη διαθεσιμότητα των κατάλληλων εναλλακτικών λύσεων καθώς και την ανάπτυξη μεθόδων δοκιμής της μετανάστευσης.

(11)

Τα μέτρα που προβλέπονται στον παρόντα κανονισμό είναι σύμφωνα με τη γνώμη της επιτροπής που έχει συσταθεί δυνάμει του άρθρου 133 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1907/2006,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1

Το παράρτημα XVII του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1907/2006 τροποποιείται σύμφωνα με το παράρτημα του παρόντος κανονισμού.

Άρθρο 2

Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει την εικοστή ημέρα από τη δημοσίευσή του στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε κράτος μέλος.

Βρυξέλλες, 18 Σεπτεμβρίου 2012.

Για την Επιτροπή

Ο Πρόεδρος

José Manuel BARROSO


(1)  ΕΕ L 396 της 30.12.2006, σ. 1.

(2)  ΕΕ L 326 της 29.12.1969, σ. 36.

(3)  ΕΕ L 37 της 13.2.2003, σ. 19.

(4)  ΕΕ L 251 της 25.9.2010, σ. 28.


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

Στο παράρτημα XVII του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1907/2006, προστίθεται η εξής καταχώριση 63:

«63.

Μόλυβδος

 

Αριθ. CAS: 7439-92-1

 

Αριθ. EC 231-100-4

και οι ενώσεις του

1.

Δεν πρέπει να διατίθεται στην αγορά ή να χρησιμοποιείται σε οποιοδήποτε ξεχωριστό μέρος των κοσμημάτων αν η συγκέντρωση μολύβδου (που εκφράζεται ως μέταλλο) σε ένα τέτοιο μέρος είναι ίση ή μεγαλύτερη από 0,05 % κατά βάρος.

2.

Για τους σκοπούς της παραγράφου 1:

i)

τα “κοσμήματα” περιλαμβάνουν κοσμήματα και απομιμήσεις κοσμημάτων και εξαρτήματα για μαλλιά που περιλαμβάνουν·

α)

βραχιόλια, περιδέραια και δαχτυλίδια·

β)

κοσμήματα που τοποθετούνται διά νύσσονος οργάνου (piercing)·

γ)

ρολόγια χεριού και μπρασελέ·

δ)

καρφίτσες και μανικετόκουμπα·

ii)

“κάθε ξεχωριστό μέρος” περιλαμβάνει τα υλικά από τα οποία κατασκευάζονται τα κοσμήματα, καθώς και τα ξεχωριστά συστατικά των κοσμημάτων.

3.

Η παράγραφος 1 εφαρμόζεται επίσης σε ξεχωριστά μέρη όταν διατίθενται στην αγορά ή χρησιμοποιούνται για την κατασκευή κοσμημάτων.

4.

Κατά παρέκκλιση, η παράγραφος 1 δεν εφαρμόζεται σε:

α)

κρύσταλλα όπως ορίζονται στο παράρτημα I (κατηγορίες 1, 2, 3 και 4) της οδηγίας 69/493/ΕΟΚ του Συμβουλίου (1)·

β)

εσωτερικά εξαρτήματα ρολογιών και ειδών ωρολογοποιίας στα οποία δεν έχουν πρόσβαση οι καταναλωτές·

γ)

μη συνθετικούς ή ανακατασκευασμένους πολύτιμους και ημιπολύτιμους λίθους [κωδικός ΣΟ 7103, όπως ορίστηκε από τον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 2658/87], εκτός αν έχουν υποστεί επεξεργασία με μόλυβδο ή με τις ενώσεις του ή με μείγματα που περιέχουν αυτές τις ουσίες·

δ)

επισμαλτωμένα προϊόντα, που ορίζονται ως μείγματα που υαλοποιούνται και απορρέουν από την τήξη, την υαλοποίηση ή την πυροσυσσωμάτωση ορυκτών που λιώνουν σε θερμοκρασία τουλάχιστον 500 °C.

5.

Κατά παρέκκλιση, η παράγραφος 1 δεν εφαρμόζεται σε κοσμήματα που διατίθενται στην αγορά για πρώτη φορά πριν από τις 9 Οκτωβρίου 2013 και σε κοσμήματα που παράχθηκαν πριν από τις 10 Δεκεμβρίου 1961.

6.

Έως τις 9 Οκτωβρίου 2017, η Επιτροπή θα επαναξιολογήσει αυτή την καταχώριση υπό το φως νέων επιστημονικών πληροφοριών, περιλαμβανομένης της διαθεσιμότητας εναλλακτικών λύσεων και της μετανάστευσης του μολύβδου από τα αντικείμενα που αναφέρονται στην παράγραφο 1 και, κατά περίπτωση, τροποποιεί ανάλογα αυτή την καταχώριση.


(1)  ΕΕ L 326 της 29.12.1969, σ. 36


Top