Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32012R0480

Εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 480/2012 της Επιτροπής, της 7ης Ιουνίου 2012 , για το άνοιγμα και τη διαχείριση δασμολογικής ποσόστωσης θραυσμάτων ρυζιού, που υπάγεται στον κωδικό ΣΟ 10064000 , για την παραγωγή παρασκευασμάτων διατροφής του κωδικού ΣΟ 19011000

OJ L 148, 8.6.2012, p. 1–8 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 02 Volume 021 P. 245 - 252

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2012/480/oj

8.6.2012   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 148/1


ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΌΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΌΣ (ΕΕ) αριθ. 480/2012 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΉΣ

της 7ης Ιουνίου 2012

για το άνοιγμα και τη διαχείριση δασμολογικής ποσόστωσης θραυσμάτων ρυζιού, που υπάγεται στον κωδικό ΣΟ 1006 40 00, για την παραγωγή παρασκευασμάτων διατροφής του κωδικού ΣΟ 1901 10 00

(κωδικοποιημένο κείμενο)

Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ,

Έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

Έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1095/96 του Συμβουλίου, της 18ης Ιουνίου 1996, περί εφαρμογής των παραχωρήσεων του καταλόγου CXL, καταρτισθέντος κατόπιν των διαπραγματεύσεων του άρθρου XXIV.6 της GATT (1), και ιδίως το άρθρο 1,

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1)

Ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 2058/96 της Επιτροπής, της 28ης Οκτωβρίου 1996, για το άνοιγμα και τη διαχείριση δασμολογικής ποσόστωσης θραυσμάτων ρυζιού, που υπάγεται στον κωδικό ΣΟ 1006 40 00, για την παραγωγή παρασκευασμάτων διατροφής του κωδικού ΣΟ 1901 10 (2), έχει τροποποιηθεί επανειλημμένα (3) και ουσιωδώς. Είναι, ως εκ τούτου, σκόπιμη, για λόγους σαφήνειας και ορθολογισμού, η κωδικοποίηση του εν λόγω κανονισμού.

(2)

Μεταξύ των παραχωρήσεων συγκαταλέγεται μία δασμολογική ποσόστωση 1 000 τόνων θραυσμάτων ρυζιού με μηδενικό δασμό, που υπάγεται στον κωδικό ΣΟ 1006 40 00, η οποία μπορεί να εισάγεται ετησίως, για την παραγωγή παρασκευασμάτων διατροφής του κωδικού ΣΟ 1901 10 00.

(3)

Θα πρέπει να διευκρινισθεί ότι για τις εισαγωγές που καλύπτονται από τον παρόντα κανονισμό εφαρμόζονται οι διατάξεις του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1342/2003 της Επιτροπής, της 28ης Ιουλίου 2003, περί ειδικών λεπτομερειών εφαρμογής του καθεστώτος πιστοποιητικών εισαγωγής και εξαγωγής στον τομέα των σιτηρών και του ρυζιού (4).

(4)

Ειδικότερα, ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1301/2006 της Επιτροπής, της 31ης Αυγούστου 2006, για τη θέσπιση κοινών κανόνων για τον τρόπο διαχείρισης των δασμολογικών ποσοστώσεων εισαγωγής γεωργικών προϊόντων των οποίων η διαχείριση πραγματοποιείται με σύστημα πιστοποιητικών εισαγωγής (5) θεσπίζει τις λεπτομερείς διατάξεις σχετικά με τις αιτήσεις για την έκδοση πιστοποιητικών εισαγωγής, με τις τυπικές προϋποθέσεις που πρέπει να πληρούν οι αιτούντες καθώς και με την έκδοση των πιστοποιητικών. Ο κανονισμός αυτός προβλέπει ότι η διάρκεια ισχύος των πιστοποιητικών δεν υπερβαίνει την τελευταία ημέρα της περιόδου της δασμολογικής ποσόστωσης και εφαρμόζεται με την επιφύλαξη συμπληρωματικών όρων ή παρεκκλίσεων που θεσπίζονται από τους κανονισμούς που διέπουν τους σχετικούς τομείς.

(5)

Για την καλύτερη διαχείριση της δασμολογικής ποσόστωσης που ανοίγεται βάσει του παρόντος κανονισμού, είναι ανάγκη να συνεχιστεί να παρέχεται στους εμπορευόμενους η δυνατότητα να μπορούν να υποβάλλουν περισσότερες της μίας αιτήσεις για πιστοποιητικά ανά περίοδο δασμολογικής ποσόστωσης και συνεπώς να παρεκκλίνουν από το άρθρο 6 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1301/2006. Επιπλέον, προκειμένου να βελτιωθεί ο έλεγχος της εν λόγω ποσόστωσης, καθώς και για την εναρμόνιση και την απλούστευση της διαχείρισής της, είναι σκόπιμο να προβλεφθεί ότι η υποβολή των αιτήσεων για πιστοποιητικά εισαγωγής θα πραγματοποιείται εβδομαδιαία.

(6)

Για να εξασφαλισθεί η ορθή διοικητική διαχείριση της δασμολογικής ποσόστωσης, πρέπει να θεσπιστούν ειδικοί κανόνες σε θέματα υποβολής των αιτήσεων και έκδοσης των πιστοποιητικών. Οι κανόνες αυτοί συμπληρώνουν ή παρεκκλίνουν των διατάξεων του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 376/2008 της Επιτροπής, της 23ης Απριλίου 2008, για τις κοινές λεπτομέρειες εφαρμογής του καθεστώτος των πιστοποιητικών εισαγωγής, εξαγωγής και προκαθορισμού για τα γεωργικά προϊόντα (6).

(7)

Πρέπει να προβλεφθούν ειδικές διατάξεις ώστε να παρέχονται εγγυήσεις ότι τα θραύσματα ρυζιού θα χρησιμοποιηθούν αποκλειστικά για τις προβλεπόμενες χρήσεις. Για τον σκοπό αυτό, θα πρέπει η απαλλαγή των δασμών να υπαχθεί σε ανάληψη δέσμευσης εκ μέρους του εισαγωγέα ο οποίος επιβεβαιώνει τον προβλεπόμενο προορισμό και σε σύσταση εγγύησης ύψους ίσου με τον μη εισπραχθέντα δασμό. Ο καθορισμός λογικής προθεσμίας μεταποίησης είναι αναγκαίος για την ορθή διαχείριση της ποσόστωσης. Η αποστολή των εμπορευμάτων συνεπάγεται τη σύνταξη στο κράτος μέλος θέσης σε ελεύθερη κυκλοφορία αντιτύπου ελέγχου Τ5, σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 2454/93 της Επιτροπής, της 2ας Ιουλίου 1993, για τον καθορισμό ορισμένων διατάξεων εφαρμογής του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 2913/92 του Συμβουλίου περί θεσπίσεως του κοινοτικού τελωνειακού κώδικα (7), που αποτελεί το κατάλληλο μέσο απόδειξης της μεταποίησης. Όταν η μεταποίηση λαμβάνει χώρα στο κράτος μέλος θέσης σε ελεύθερη κυκλοφορία, η απόδειξη της μεταποίησης παρέχεται μέσω ενός ισοδύναμου εθνικού εγγράφου.

(8)

Παρόλο που η εγγύηση συστήνεται για να εξασφαλίσει την πληρωμή δασμολογικού χρέους κατά την εισαγωγή που μόλις δημιουργήθηκε, κρίνεται σκόπιμο να υπάρχει μια ορισμένη ελαστικότητα σε ό,τι αφορά την αποδέσμευση της εν λόγω εγγύησης.

(9)

Για να διασφαλισθεί η ορθή διαχείριση της δασμολογικής ποσόστωσης, θα πρέπει η εγγύηση η σχετική με τα πιστοποιητικά εισαγωγής να καθορισθεί σε 25 ευρώ ανά τόνο.

(10)

Τα μέτρα που προβλέπονται στον παρόντα κανονισμό είναι σύμφωνα με τη γνώμη της διαχειριστικής επιτροπής για την κοινή οργάνωση των γεωργικών αγορών,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1

Ανοίγεται, σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος κανονισμού, ετήσια δασμολογική ποσόστωση με μηδενικό δασμό 1 000 τόνων θραυσμάτων ρυζιού, που υπάγεται στον κωδικό ΣΟ 1006 40 00 και που προορίζεται να χρησιμοποιηθεί για την παραγωγή παρασκευασμάτων διατροφής του κωδικού ΣΟ 1901 10 00.

Η ποσόστωση φέρει τον αύξοντα αριθμό 09.4079.

Οι κανονισμοί (ΕΚ) αριθ. 1342/2003, (ΕΚ) αριθ. 1301/2006 και (ΕΚ) αριθ. 376/2008 εφαρμόζονται για τη διαχείριση της ποσόστωσης που αναφέρεται στο πρώτο εδάφιο, πλην αντιθέτων διατάξεων του παρόντος κανονισμού.

Άρθρο 2

1.   Η αίτηση πιστοποιητικού εισαγωγής αφορά ποσότητα ίση με 5 τόνους τουλάχιστον ή με 500 τόνους κατ’ ανώτατο όριο.

Σε κάθε αίτηση πιστοποιητικού εμφαίνεται η ποσότητα σε χιλιόγραμμα (χωρίς δεκαδικά ψηφία).

Οι αιτήσεις πιστοποιητικών εισαγωγής κατατίθενται στις αρμόδιες αρχές των κρατών μελών κάθε Παρασκευή το αργότερο στις 13.00, ώρα Βρυξελλών.

2.   Κατά παρέκκλιση από το άρθρο 6 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1301/2006, ο αιτών δύναται να υποβάλλει περισσότερες από μία αιτήσεις πιστοποιητικού ανά περίοδο δασμολογικής ποσόστωσης. Εντούτοις, ο αιτών δύναται να υποβάλλει μόνο μία αίτηση πιστοποιητικού ανά εβδομάδα.

3.   Στο τετραγωνίδιο 7 της αίτησης έκδοσης πιστοποιητικού και του πιστοποιητικού εισαγωγής, αναφέρεται η χώρα προέλευσης και η ένδειξη «ναι» σημειώνεται με σταυρό.

4.   Η αίτηση έκδοσης πιστοποιητικού και το πιστοποιητικό εισαγωγής φέρουν:

α)

στο τετραγωνίδιο 20, μία από τις ενδείξεις που παρατίθενται στο παράρτημα Ι·

β)

στο τετραγωνίδιο 24, μία από τις ενδείξεις που παρατίθενται στο παράρτημα II.

5.   Κατά παρέκκλιση του άρθρου 12 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1342/2003, το ποσό της εγγύησης σχετικά με τα πιστοποιητικά εισαγωγής που προβλέπονται από τον παρόντα κανονισμό ανέρχεται σε 25 ευρώ ανά τόνο.

Άρθρο 3

1.   Όταν οι αιτούμενες ποσότητες κατά τη διάρκεια μιας εβδομάδας υπερβαίνουν τη διαθέσιμη ποσότητα της ποσόστωσης, η Επιτροπή καθορίζει, δυνάμει του άρθρου 7 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1301/2006, το αργότερο την τέταρτη εργάσιμη ημέρα από την τελευταία ημέρα υποβολής των αιτήσεων η οποία προβλέπεται στο άρθρο 2 παράγραφος 1 τρίτο εδάφιο του παρόντος κανονισμού, τον συντελεστή κατανομής των ποσοτήτων που ζητήθηκαν κατά τη διάρκεια της παρελθούσας εβδομάδας και αναστέλλει έως το τέλος της περιόδου ποσόστωσης την υποβολή νέων αιτήσεων έκδοσης πιστοποιητικών εισαγωγής.

Οι αιτήσεις που υποβάλλονται κατά τη διάρκεια της τρέχουσας εβδομάδας θεωρούνται μη αποδεκτές.

Τα κράτη μέλη επιτρέπουν στους επιχειρηματίες να αποσύρουν τις αιτήσεις στις οποίες η ποσότητα για την οποία πρέπει να εκδοθεί το πιστοποιητικό είναι μικρότερη των 20 τόνων, εντός προθεσμίας δύο εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία δημοσίευσης του εκτελεστικού κανονισμού που καθορίζει τον συντελεστή κατανομής.

2.   Το πιστοποιητικό εισαγωγής εκδίδεται την όγδοη εργάσιμη ημέρα από την τελευταία ημέρα κατάθεσης των αιτήσεων.

Άρθρο 4

Τα κράτη μέλη κοινοποιούν στην Επιτροπή με ηλεκτρονικά μέσα:

α)

το αργότερο τη Δευτέρα που έπεται της εβδομάδας υποβολής των αιτήσεων έκδοσης πιστοποιητικών, πριν από τις 18.00, ώρα Βρυξελλών, τις πληροφορίες σχετικά με τις αιτήσεις πιστοποιητικών εισαγωγής, όπως προβλέπεται στο άρθρο 11 παράγραφος 1 στοιχείο α) του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1301/2006, και τις συνολικές ποσότητες τις οποίες αφορούν οι εν λόγω αιτήσεις·

β)

το αργότερο τη δεύτερη εργάσιμη ημέρα μετά την έκδοση των πιστοποιητικών εισαγωγής, τις πληροφορίες σχετικά με τα πιστοποιητικά που εκδόθηκαν όπως προβλέπεται στο άρθρο 11 παράγραφος 1 στοιχείο β) του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1301/2006, τις συνολικές ποσότητες για τις οποίες εκδόθηκαν τα πιστοποιητικά εισαγωγής καθώς και τις ποσότητες για τις οποίες αποσύρθηκαν οι αιτήσεις πιστοποιητικών βάσει του άρθρου 3 παράγραφος 1 τρίτο εδάφιο, του παρόντος κανονισμού·

γ)

το αργότερο την τελευταία ημέρα κάθε μήνα, τις συνολικές ποσότητες που τέθηκαν όντως σε ελεύθερη κυκλοφορία κατ’ εφαρμογή της σχετικής δασμολογικής ποσόστωσης κατά τη διάρκεια του δεύτερου προηγούμενου μήνα. Εάν κατά τη διάρκεια ενός των προαναφερομένων μηνών δεν έχει τεθεί σε ελεύθερη κυκλοφορία καμία ποσότητα, αποστέλλεται κοινοποίηση με την ένδειξη «ουδέν». Ωστόσο, η κοινοποίηση αυτή παύει να απαιτείται τον τρίτο μήνα μετά την ημερομηνία λήξης ισχύος των πιστοποιητικών.

Άρθρο 5

1.   Η απαλλαγή του δασμού υπόκειται σε:

α)

γραπτή δέσμευση του εισαγωγέα, η οποία έχει αναληφθεί κατά τη θέση σε ελεύθερη κυκλοφορία, ότι το σύνολο του δηλωθέντος εμπορεύματος θα μεταποιηθεί σύμφωνα με τις ενδείξεις που περιέχονται στο τετραγωνίδιο 20 του πιστοποιητικού εντός προθεσμίας έξι μηνών από την ημερομηνία αποδοχής της διασάφησης θέσης σε ελεύθερη κυκλοφορία·

β)

σύσταση από τον εισαγωγέα, κατά τη θέση σε ελεύθερη κυκλοφορία, εγγύησης ποσού ίσου με τον δασμό για τα θραύσματα ρυζιού που καθορίζεται στο άρθρο 140 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1234/2007 του Συμβουλίου (8).

2.   Κατά τη θέση σε ελεύθερη κυκλοφορία, ο εισαγωγέας αναφέρει ως τόπο μεταποίησης ή το όνομα μίας επιχείρησης μεταποίησης και ενός κράτους μέλους ή πέντε διαφορετικά εργοστάσια μεταποίησης κατ’ ανώτατο όριο. Η αποστολή των εμπορευμάτων συνεπάγεται τη σύνταξη στο κράτος μέλος αναχώρησης αντιτύπου ελέγχου Τ5, που, σύμφωνα με τις λεπτομέρειες που ορίζονται στον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 2454/93, χρησιμεύει επίσης ως απόδειξη της μεταποίησης.

Ωστόσο, όταν η μεταποίηση λαμβάνει χώρα στο κράτος μέλος θέσης σε ελεύθερη κυκλοφορία, η απόδειξη της μεταποίησης παρέχεται μέσω ενός ισοδύναμου εθνικού εγγράφου.

3.   Το αντίτυπο ελέγχου Τ5 πρέπει να περιλαμβάνει:

α)

στο τετραγωνίδιο 104, μία από τις ενδείξεις που παρατίθενται στο παράρτημα ΙΙΙ·

β)

στο τετραγωνίδιο 107, μία από τις ενδείξεις που παρατίθενται στο παράρτημα IV.

4.   Εκτός περιπτώσεων ανωτέρας βίας, η εγγύηση που προβλέπεται στην παράγραφο 1 στοιχείο β) αποδεσμεύεται όταν ο εισαγωγέας παρέχει, στις αρμόδιες αρχές του κράτους μέλους θέσης σε ελεύθερη κυκλοφορία, την απόδειξη ότι το σύνολο των ποσοτήτων που τέθηκαν σε ελεύθερη κυκλοφορία μεταποιήθηκαν στο προϊόν που αναφέρεται στο πιστοποιητικό εισαγωγής. Η μεταποίηση αυτή θεωρείται ότι πραγματοποιήθηκε εντός της προθεσμίας που αναφέρεται στην παράγραφο 1 στοιχείο α) εφόσον το προϊόν έχει παραχθεί είτε σε ένα ή περισσότερα εργοστάσια μεταποίησης που ανήκουν στην επιχείρηση που αναφέρεται στην παράγραφο 2 και βρίσκονται στο κράτος μέλος που αναφέρεται εκεί είτε στο εργοστάσιο μεταποίησης ή σε ένα από τα εργοστάσια μεταποίησης που αναφέρονται στην εν λόγω παράγραφο.

Για τα εμπορεύματα που τίθενται σε ελεύθερη κυκλοφορία και τα οποία δεν μεταποιήθηκαν εντός της προαναφερόμενης προθεσμίας, η προς αποδέσμευση εγγύηση μειώνεται κατά 2 % ανά ημέρα υπέρβασης της προθεσμίας.

5.   Η απόδειξη της μεταποίησης παρέχεται στις αρμόδιες αρχές εντός των έξι μηνών που έπονται του τέλους της προθεσμίας μεταποίησης.

Εάν η απόδειξη δεν παρέχεται εντός της προθεσμίας που καθορίζεται στην παρούσα παράγραφο, η εγγύηση που αναφέρεται στην παράγραφο 1 στοιχείο β), ενδεχομένως μειωμένη κατά το ποσοστό που προβλέπεται στην παράγραφο 4 δεύτερο εδάφιο, μειώνεται κατά 2 % ανά ημέρα υπέρβασης της προθεσμίας.

Το ποσό της εγγύησης που δεν αποδεσμεύεται καταπίπτει ως δασμός.

Άρθρο 6

Κατά παρέκκλιση του άρθρου 7 παράγραφος 4 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 376/2008, η ποσότητα που τίθεται σε ελεύθερη κυκλοφορία δεν πρέπει να υπερβαίνει εκείνη που αναφέρεται στα τετραγωνίδια 17 και 18 του πιστοποιητικού εισαγωγής. Ο αριθμός «0» αναγράφεται προς τον σκοπό αυτό στο τετραγωνίδιο 19 του εν λόγω πιστοποιητικού.

Άρθρο 7

Ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 2058/96 καταργείται.

Οι αναφορές στον καταργούμενο κανονισμό νοούνται ως αναφορές στον παρόντα κανονισμό και διαβάζονται σύμφωνα με τον πίνακα αντιστοιχίας του παραρτήματος VI.

Άρθρο 8

Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει την εικοστή ημέρα από τη δημοσίευσή του στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε κράτος μέλος.

Βρυξέλλες, 7 Ιουνίου 2012.

Για την Επιτροπή

Ο Πρόεδρος

José Manuel BARROSO


(1)  ΕΕ L 146 της 20.6.1996, σ. 1.

(2)  ΕΕ L 276 της 29.10.1996, σ. 7.

(3)  Βλέπε παράρτημα V.

(4)  ΕΕ L 189 της 29.7.2003, σ. 12.

(5)  ΕΕ L 238 της 1.9.2006, σ. 13.

(6)  ΕΕ L 114 της 26.4.2008, σ. 3.

(7)  ΕΕ L 253 της 11.10.1993, σ. 1.

(8)  ΕΕ L 299 της 16.11.2007, σ. 1.


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I

Ενδείξεις αναφερόμενες στο άρθρο 2 παράγραφος 4 στοιχείο α)

:

στη βουλγαρική γλώσσα

:

Натрошен ориз с код по КН 1006 40 00, предназначен за производство на хранителни заготовки с код по КН 1901 10 00

:

στην ισπανική γλώσσα

:

Partidos de arroz, del código NC 1006 40 00, destinados a la producción de preparaciones alimenticias del código NC 1901 10 00

:

στην τσεχική γλώσσα

:

Zlomková rýže kódu KN 1006 40 00 pro výrobu potravinových přípravků kódu KN 1901 10 00

:

στη δανική γλώσσα

:

Brudris, henhørende under KN-kode 1006 40 00, bestemt til fremstilling af tilberedte næringsmidler, henhørende under KN-kode 1901 10 00

:

στη γερμανική γλώσσα

:

Bruchreis des KN-Codes 1006 40 00, bestimmt zur Herstellung von Lebensmittelzubereitungen des KN-Codes 1901 10 00

:

στην εσθονική γλώσσα

:

CN-koodi 1006 40 00 alla kuuluv purustatud riis CN-koodi 1901 10 00 alla kuuluvate toiduainete tootmiseks

:

στην ελληνική γλώσσα

:

Θραύσματα ρυζιού υπαγόμενα στον κωδικό ΣΟ 1006 40 00, που προορίζονται για την παραγωγή παρασκευασμάτων διατροφής του κωδικού ΣΟ 1901 10 00

:

στην αγγλική γλώσσα

:

Broken rice of CN code 1006 40 00 for production of food preparations of CN code 1901 10 00

:

στη γαλλική γλώσσα

:

Brisures de riz, relevant du code NC 1006 40 00, destinées à la production de préparations alimentaires du code NC 1901 10 00

:

στην ιταλική γλώσσα

:

Rotture di riso, di cui al codice NC 1006 40 00, destinate alla produzione di preparazioni alimentari del codice NC 1901 10 00

:

στη λετονική γλώσσα

:

Šķeltie rīsi, uz kuriem attiecas KN kods 1006 40 00, kas paredzēti to pārtikas produktu ražošanai, uz kuriem attiecas KN kods 1901 10 00

:

στη λιθουανική γλώσσα

:

KN kodu 1006 40 00 klasifikuojami skaldyti ryžiai, skirti KN kodu 1901 10 00 klasifikuojamų maisto produktų gamybai

:

στην ουγγρική γλώσσα

:

A 1901 10 00 KN-kód alá tartozó élelmiszer-készítmények előállítására szánt, a 1006 40 00 KN-kód alá tartozó törmelékrizs

:

στη μαλτέζικη γλώσσα

:

Ross miksur tal-kodiċi NK 1006 40 00 għall-produzzjoni ta’ preparazzjonijiet alimentari tal-kodiċi NK 1901 10 00

:

στην ολλανδική γλώσσα

:

Breukrijst van GN-code 1006 40 00, voor de productie van voor voeding bestemde bereidingen van GN-code 1901 10 00

:

στην πολωνική γλώσσα

:

Ryż łamany objęty kodem CN 1006 40 00 do produkcji przetworów spożywczych objętych kodem CN 1901 10 00

:

στην πορτογαλική γλώσσα

:

Trincas de arroz do código NC 1006 40 00, destinadas à produção de preparações alimentares do código NC 1901 10 00

:

στη ρουμανική γλώσσα

:

brizuri de orez având codul NC 1006 40 00 destinate producției de preparate alimentare având codul NC 1901 10 00

:

στη σλοβακική γλώσσα

:

Zlomková ryža spadajúca pod číselný znak KN 1006 40 00 na výrobu potravinových prípravkov spadajúcich pod číselný znak KN 1901 10 00

:

στη σλοβενική γλώσσα

:

Lomljen riž z oznako KN 1006 40 00 za proizvodnjo živilskih izdelkov z oznako KN 1901 10 00

:

στη φινλανδική γλώσσα

:

CN-koodiin 1006 40 00 kuuluvat rikkoutuneet riisinjyvät CN-koodiin 1901 10 00 kuuluvien elintarvikevalmisteiden valmistamiseksi

:

στη σουηδική γλώσσα

:

Brutet ris som omfattas av KN-nummer 1006 40 00, avsett för produktion av livsmedelsberedningar som omfattas av KN-nummer 1901 10 00.


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II

Ενδείξεις αναφερόμενες στο άρθρο 2 παράγραφος 4 στοιχείο β)

:

στη βουλγαρική γλώσσα

:

Освободено от мито (Регламент за изпълнение (ЕC) № 480/2012)

:

στην ισπανική γλώσσα

:

Exención del derecho de aduana [Reglamento de Ejecución (UE) no 480/2012]

:

στην τσεχική γλώσσα

:

Osvobozeno od cla (prováděcí nařízení (EU) č. 480/2012)

:

στη δανική γλώσσα

:

Toldfri (gennemførelsesforordning (EU) nr. 480/2012)

:

στη γερμανική γλώσσα

:

Zollfrei (Durchführungsverordnung (EU) Nr. 480/2012)

:

στην εσθονική γλώσσα

:

Tollimaksuvaba (rakendusmäärus (EL) nr 480/2012)

:

στην ελληνική γλώσσα

:

Απαλλαγή του δασμού [εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 480/2012]

:

στην αγγλική γλώσσα

:

Free of customs duty (Implementing Regulation (EU) No 480/2012)

:

στη γαλλική γλώσσα

:

Exemption du droit de douane [règlement d’exécution (UE) no 480/2012]

:

στην ιταλική γλώσσα

:

Esenzione dal dazio doganale [regolamento di esecuzione (UE) n. 480/2012]

:

στη λετονική γλώσσα

:

Atbrīvots no muitas nodokļa (Īstenošanas regula (ES) Nr. 480/2012)

:

στη λιθουανική γλώσσα

:

Muitas netaikomas (įgyvendinimo reglamentas (ES) Nr. 480/2012)

:

στην ουγγρική γλώσσα

:

Vámmentes (480/2012/EU végrehajtási rendelet)

:

στη μαλτέζικη γλώσσα

:

Eżenti mid-dazju doganali (Regolament ta’ Implimentazzjoni (UE) Nru 480/2012)

:

στην ολλανδική γλώσσα

:

Vrijgesteld van douanerecht (Uitvoeringsverordening (EU) nr. 480/2012)

:

στην πολωνική γλώσσα

:

Wolne od opłat celnych (rozporządzenie wykonawcze (UE) nr 480/2012)

:

στην πορτογαλική γλώσσα

:

Isenção de direito aduaneiro (Regulamento de Execução (UE) n.o 480/2012)

:

στη ρουμανική γλώσσα

:

Scutit de drepturi vamale [Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 480/2012]

:

στη σλοβακική γλώσσα

:

Oslobodené od cla (vykonávacie nariadenie (EÚ) č. 480/2012)

:

στη σλοβενική γλώσσα

:

Carine prosto (Izvedbena uredba (EU) št. 480/2012)

:

στη φινλανδική γλώσσα

:

Tullivapaa (täytäntöönpanoasetus (EU) N:o 480/2012)

:

στη σουηδική γλώσσα

:

Tullfri (genomförandeförordning (EU) nr 480/2012).


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ III

Ενδείξεις αναφερόμενες στο άρθρο 5 παράγραφος 3 στοιχείο α)

:

στη βουλγαρική γλώσσα

:

Предназначени за производство на хранителни заготовки с код по КН 1901 10 00

:

στην ισπανική γλώσσα

:

Destinadas a la producción de preparaciones alimenticias del código NC 1901 10 00

:

στην τσεχική γλώσσα

:

Pro výrobu potravinových přípravků kódu KN 1901 10 00

:

στη δανική γλώσσα

:

Bestemt til fremstilling af tilberedte næringsmidler, henhørende under KN-kode 1901 10 00

:

στη γερμανική γλώσσα

:

Bestimmt zur Herstellung von Lebensmittelzubereitungen des KN-Codes 1901 10 00

:

στην εσθονική γλώσσα

:

CN-koodi 1901 10 00 alla kuuluvate toiduainete tootmiseks

:

στην ελληνική γλώσσα

:

Προορίζονται για την παραγωγή παρασκευασμάτων διατροφής του κωδικού ΣΟ 1901 10 00

:

στην αγγλική γλώσσα

:

For production of food preparations of CN code 1901 10 00

:

στη γαλλική γλώσσα

:

Destinées à la production de préparations alimentaires du code NC 1901 10 00

:

στην ιταλική γλώσσα

:

Destinate alla produzione di preparazioni alimentari del codice NC 1901 10 00

:

στη λετονική γλώσσα

:

Paredzēti to pārtikas produktu ražošanai, uz kuriem attiecas KN kods 1901 10 00

:

στη λιθουανική γλώσσα

:

Skirti KN kodu 1901 10 00 klasifikuojamų maisto produktų gamybai

:

στην ουγγρική γλώσσα

:

A 1901 10 00 KN-kód alá tartozó élelmiszer-készítmények előállítására szánt

:

στη μαλτέζικη γλώσσα

:

Għall-produzzjoni ta’ preparazzjonijiet alimentari tal-kodiċi KN 1901 10 00

:

στην ολλανδική γλώσσα

:

Bestemd voor de productie van voor voeding bestemde bereidingen van GN-code 1901 10 00

:

στην πολωνική γλώσσα

:

Do produkcji przetworów spożywczych objętych kodem CN 1901 10 00

:

στην πορτογαλική γλώσσα

:

Destinadas à produção de preparações alimentares do código NC 1901 10 00

:

στη ρουμανική γλώσσα

:

Destinate producției de preparate alimentare având codul NC 1901 10 00

:

στη σλοβακική γλώσσα

:

Na výrobu potravinových prípravkov spadajúcich pod číselný znak KN 1901 10 00

:

στη σλοβενική γλώσσα

:

Za proizvodnjo živilskih izdelkov z oznako KN 1901 10 00

:

στη φινλανδική γλώσσα

:

Tarkoitettu CN-koodiin 1901 10 00 kuuluvien elintarvikevalmisteiden valmistukseen

:

στη σουηδική γλώσσα

:

Avsett för produktion av livsmedelsberedningar som omfattas av KN-nummer 1901 10 00.


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IV

Ενδείξεις αναφερόμενες στο άρθρο 5 παράγραφος 3 στοιχείο β)

:

στη βουλγαρική γλώσσα

:

Член 4 от Регламент за изпълнение (ЕC) № 480/2012

:

στην ισπανική γλώσσα

:

Reglamento de Ejecución (UE) no 480/2012 — artículo 4

:

στην τσεχική γλώσσα

:

Článek 4 prováděcího nařízení (EU) č. 480/2012

:

στη δανική γλώσσα

:

Gennemførelsesforordning (EU) nr. 480/2012 — artikel 4

:

στη γερμανική γλώσσα

:

Durchführungsverordnung (EU) Nr. 480/2012 — Artikel 4

:

στην εσθονική γλώσσα

:

Rakendusmääruse (EL) nr 480/2012 artikkel 4

:

στην ελληνική γλώσσα

:

Εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 480/2012 — άρθρο 4

:

στην αγγλική γλώσσα

:

Article 4 of Implementing Regulation (EU) No 480/2012

:

στη γαλλική γλώσσα

:

Règlement d’exécution (UE) no 480/2012 — article 4

:

στην ιταλική γλώσσα

:

Regolamento di esecuzione (UE) n. 480/2012 — articolo 4

:

στη λετονική γλώσσα

:

Īstenošanas regulas (ES) Nr. 480/2012 4. pants

:

στη λιθουανική γλώσσα

:

Įgyvendinimo reglamento (ES) Nr. 480/2012 4 straipsnis

:

στην ουγγρική γλώσσα

:

A 480/2012/EU végrehajtási rendelet – 4. cikk

:

στη μαλτέζικη γλώσσα

:

Artikolu 4 tar-Regolament ta’ Implimentazzjoni (UE) Nru 480/2012

:

στην ολλανδική γλώσσα

:

Uitvoeringsverordening (EU) nr. 480/2012, artikel 4

:

στην πολωνική γλώσσα

:

Art. 4 rozporządzenia wykonawczego (UE) nr 480/2012

:

στην πορτογαλική γλώσσα

:

Regulamento de Execução (UE) n.o 480/2012 — artigo 4.o

:

στη ρουμανική γλώσσα

:

Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 480/2012, articolul 4

:

στη σλοβακική γλώσσα

:

Článok 4 vykonávacieho nariadenia (EÚ) č. 480/2012

:

στη σλοβενική γλώσσα

:

Člen 4 Izvedbene uredbe (EU) št. 480/2012

:

στη φινλανδική γλώσσα

:

Täytäntöönpanoasetuksen (EU) N:o 480/2012 4 artikla

:

στη σουηδική γλώσσα

:

Genomförandeförordning (EU) nr 480/2012 – artikel 4.


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V

Καταργούμενος κανονισμός με κατάλογο των διαδοχικών τροποποιήσεών του

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 2058/96 της Επιτροπής

(ΕΕ L 276 της 29.10.1996, σ. 7)

 

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1950/2005 της Επιτροπής

(ΕΕ L 312 της 29.11.2005, σ. 18)

Άρθρο 5 και παράρτημα IV μόνο

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1996/2006 της Επιτροπής

(ΕΕ L 398 της 30.12.2006, σ. 1)

Άρθρο 7 και παράρτημα VI μόνο

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 2019/2006 της Επιτροπής

(ΕΕ L 384 της 29.12.2006, σ. 48)

Άρθρο 1 μόνο

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1456/2007 της Επιτροπής

(ΕΕ L 325 της 11.12.2007, σ. 76)

Άρθρο 1 μόνο


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VI

Πίνακας αντιστοιχίας

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 2058/96

Παρών κανονισμός

Άρθρα 1 έως 5

Άρθρα 1 έως 5

Άρθρο 6 παράγραφος 1

Άρθρο 6

Άρθρο 7

Άρθρο 7

Άρθρο 8

Παραρτήματα I έως IV

Παραρτήματα I έως IV

Παράρτημα V

Παράρτημα VI


Top