Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32012R0036

Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 36/2012 του Συμβουλίου, της 18ης Ιανουαρίου 2012 , σχετικά με περιοριστικά μέτρα λόγω της κατάστασης στη Συρία και την κατάργηση του κανονισμού (EE) αριθ. 442/2011

OJ L 16, 19.1.2012, p. 1–32 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 18 Volume 010 P. 205 - 236

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2012/36/oj

19.1.2012   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 16/1


ΚΑΝΟΝΙΣΜΌΣ (ΕΕ) αριθ. 36/2012 ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΊΟΥ

της 18ης Ιανουαρίου 2012

σχετικά με περιοριστικά μέτρα λόγω της κατάστασης στη Συρία και την κατάργηση του κανονισμού (EE) αριθ. 442/2011

ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ,

Έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και ιδίως το άρθρο 215,

Έχοντας υπόψη την απόφαση αριθ. 2011/782/ΚΕΠΠΑ του Συμβουλίου της 1.12.2011 σχετικά με περιοριστικά μέτρα κατά της Συρίας (1),

Έχοντας υπόψη την κοινή πρόταση της Ύπατης Εκπροσώπου της Ένωσης για Θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφαλείας και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής,

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1)

Στις 9 Μαΐου 2011, το Συμβούλιο εξέδωσε τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 442/2011 σχετικά με περιοριστικά μέτρα λόγω της κατάστασης στη Συρία. (2)

(2)

Το Συμβούλιο επέκτεινε το πεδίο εφαρμογής των ληφθέντων μέτρων κατά της Συρίας με την έκδοση κανονισμών του Συμβουλίου στις 2 Σεπτεμβρίου 2011, 23 Σεπτεμβρίου 2011, 13 Οκτωβρίου 2011 και 14 Νοεμβρίου 2011 (3), και προέβη σε τροποποιήσεις και προσθήκες στον κατάλογο των στοχευόμενων ατόμων και οντοτήτων με διαδοχικούς εκτελεστικούς κανονισμούς του Συμβουλίου (4). Περαιτέρω μέτρα, τα οποία δεν εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής της ενωσιακής νομοθεσίας, περιλαμβάνονται στις αντίστοιχες αποφάσεις ΚΕΠΠΑ του Συμβουλίου (5).

(3)

Ενόψει της συνεχιζόμενης βάναυσης καταστολής και παραβίασης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων από την κυβέρνηση της Συρίας, η απόφαση 2011/782/ΚΕΠΠΑ του Συμβουλίου προβλέπει τη λήψη περαιτέρω μέτρων και συγκεκριμένα, την απαγόρευση εξαγωγών εξοπλισμού παρακολούθησης των τηλεπικοινωνιών προς χρήση από το συριακό καθεστώς, την απαγόρευση της συμμετοχής σε ορισμένα έργα υποδομής και σε επενδύσεις σε τέτοια έργα, καθώς και επιπρόσθετους περιορισμούς στις μεταφορές κεφαλαίων και την παροχή χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών.

(4)

Θα πρέπει να διευκρινισθεί ότι η υποβολή και διαβίβαση των αναγκαίων εγγράφων σε τράπεζα για την τελική τους διαβίβαση σε ένα πρόσωπο, οντότητα ή φορέα μη περιλαμβανόμενο στον κατάλογο για να προκαλέσει τις πληρωμές που επιτρέπονται κατά το άρθρο 20 δεν συνιστά διάθεση κεφαλαίων υπό την έννοια του άρθρου 14.

(5)

Η εξουσία τροποποίησης του καταλόγου που παρατίθεται στο Παράρτημα ΙΙ και ΙΙα του παρόντος κανονισμού θα πρέπει να ασκείται από το Συμβούλιο, εν όψει της σοβαρότητας της πολιτικής κατάστασης στη Συρία και προκειμένου να εξασφαλισθεί η συνοχή με τη διαδικασία τροποποίησης και αναθεώρησης του Παραρτήματος της απόφασης 2011/273/ΚΕΠΠΑ.

(6)

Στο πλαίσιο της διαδικασίας τροποποίησης των καταλόγων του Παραρτήματος ΙΙ και ΙΙα του παρόντος κανονισμού, θα πρέπει να γνωστοποιούνται στα κατονομαζόμενα φυσικά ή νομικά πρόσωπα, οντότητες ή οργανισμούς οι λόγοι για τους οποίους καταχωρούνται στους καταλόγους, ώστε να τους παρέχεται η δυνατότητα να υποβάλλουν παρατηρήσεις. Όταν υποβάλλονται παρατηρήσεις ή προσκομίζονται νέα ουσιαστικά στοιχεία, το Συμβούλιο θα πρέπει να επανεξετάζει την απόφασή του βάσει των παρατηρήσεων αυτών και να ενημερώνει σχετικά το ενδιαφερόμενο πρόσωπο, οντότητα ή οργανισμό.

(7)

Προς εφαρμογή του παρόντος κανονισμού και για να κατοχυρωθεί η μεγαλύτερη δυνατή ασφάλεια δικαίου εντός της Ένωσης, πρέπει να δημοσιοποιηθούν τα ονόματα και άλλα σχετικά στοιχεία που αφορούν τα φυσικά και νομικά πρόσωπα, τις οντότητες και τους οργανισμούς των οποίων τα κεφάλαια και οι οικονομικοί πόροι πρέπει να δεσμευθούν σύμφωνα με τον παρόντα κανονισμό. Κάθε επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα θα πρέπει να είναι σύμφωνη με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 45/2001 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 18ης Δεκεμβρίου 2000, σχετικά με την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα από τα όργανα και τους οργανισμούς της Κοινότητας και σχετικά με την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών (6), καθώς και με την οδηγία 95/46/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 24ης Οκτωβρίου 1995 για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών (7).

(8)

Τα μέτρα αυτά εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης και, επομένως, για να διασφαλισθεί κυρίως η ομοιόμορφη εφαρμογή της από τους οικονομικούς φορείς όλων των κρατών μελών, απαιτείται κανονιστική δράση στο επίπεδο της Ένωσης για την εφαρμογή τους.

(9)

Με γνώμονα την έκταση των τροποποιήσεων που θεσπίζονται, σε συνδυασμό με τα διάφορα μέτρα που έχουν ήδη ληφθεί σε σχέση με τη Συρία, είναι σκόπιμη η ενοποίηση όλων των μέτρων σε νέο κανονισμό που καταργεί και αντικαθιστά τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 442/2011.

(10)

Ο παρών κανονισμός θα πρέπει να τεθεί σε ισχύ αμέσως, ώστε να διασφαλιστεί η αποτελεσματικότητα των μέτρων που προβλέπονται σε αυτόν,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

ΚΕΦΑΛΑΙΟ I

ΟΡΙΣΜΟΙ

Άρθρο 1

Για τους σκοπούς του παρόντος κανονισμού, ισχύουν οι ακόλουθοι ορισμοί:

α)

«υποκατάστημα» χρηματοπιστωτικού οργανισμού ή πιστωτικού ιδρύματος: κατάστημα το οποίο στερείται αυτοτελούς νομικής υπόστασης και διενεργεί απ’ ευθείας όλες ή ορισμένες από τις συναλλαγές που αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα της δραστηριότητας του χρηματοπιστωτικού οργανισμού ή του πιστωτικού ιδρύματος.

β)

«υπηρεσίες διαμεσολάβησης»:

(i)

η διαπραγμάτευση ή ο διακανονισμός συναλλαγών για την αγορά, πώληση ή προμήθεια αγαθών και τεχνολογίας από τρίτη χώρα προς άλλη τρίτη χώρα, ή

(ii)

η πώληση ή η αγορά αγαθών και τεχνολογίας τα οποία ευρίσκονται σε τρίτες χώρες για τη μεταβίβασή τους σε άλλη τρίτη χώρα.

γ)

«σύμβαση ή συναλλαγή»: κάθε συναλλαγή ανεξαρτήτως του τύπου τον οποίο περιβάλλεται και του δικαίου από το οποίο διέπεται, η οποία περιλαμβάνεται σε μία ή περισσότερες συμβάσεις ή παρόμοιες υποχρεώσεις που δεσμεύουν τα ίδια ή διαφορετικά μέρη· για τον σκοπό αυτό, ο όρος «σύμβαση» περιλαμβάνει οποιαδήποτε χρηματοπιστωτική, μεταξύ άλλων, εγγύηση ή αντεγγύηση και κάθε πίστωση, είτε είναι νομικά ανεξάρτητη είτε όχι, καθώς και οποιαδήποτε συναφή παροχή που απορρέει από τη συναλλαγή ή έχει σχέση με αυτή·

δ)

«πιστωτικό ίδρυμα»: κάθε πιστωτικό ίδρυμα κατά την έννοια του άρθρου 4 παράγραφος 1 της οδηγίας 2006/48/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 14ης Ιουνίου 2006, σχετικά με την ανάληψη και την άσκηση δραστηριότητας πιστωτικών ιδρυμάτων (8), συμπεριλαμβανομένου κάθε ευρισκόμενου εντός ή εκτός της Ένωσης υποκαταστήματος·

ε)

«αργό πετρέλαιο και προϊόντα πετρελαίου»: τα προϊόντα που απαριθμούνται στο παράρτημα IV·

στ)

«οικονομικοί πόροι»: περιουσιακά στοιχεία κάθε είδους, ενσώματα ή άυλα, κινητά ή ακίνητα, που δεν είναι κεφάλαια, αλλά μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την απόκτηση κεφαλαίων, αγαθών ή υπηρεσιών·

ζ)

«χρηματοπιστωτικός οργανισμός»:

i)

επιχείρηση, εκτός από πιστωτικό ίδρυμα, η κύρια δραστηριότητα της οποίας συνίσταται στη διενέργεια μιας ή περισσοτέρων από τις συναλλαγές που περιλαμβάνονται στα σημεία 2 έως 12 και στα σημεία 14 και 15 του παραρτήματος Ι της οδηγίας 2006/48/ΕΚ, συμπεριλαμβανομένων των δραστηριοτήτων των ανταλλακτηρίων συναλλάγματος (bureaux de change)·

ii)

οι ασφαλιστικές εταιρείες οι οποίες έχουν λάβει δέουσα άδεια λειτουργίας σύμφωνα με την οδηγία 2002/83/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 5ης Νοεμβρίου 2002, σχετικά με την ασφάλιση ζωής (9), εφόσον ασκούν δραστηριότητες που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής της οδηγίας αυτής·

iii)

οι επιχειρήσεις επενδύσεων, όπως ορίζονται στο άρθρο 4 παράγραφος 1 σημείο 1 της οδηγίας 2004/39/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 21ης Απριλίου 2004, για τις αγορές χρηματοπιστωτικών μέσων (10)·

iv)

οι οργανισμοί συλλογικών επενδύσεων που διαθέτουν στο κοινό μέσω της αγοράς μερίδια ή μετοχές τους· ή

v)

οι ασφαλιστικοί διαμεσολαβητές, κατά την έννοια του άρθρου 2, παράγραφος 5, της οδηγίας 2002/92/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 9ης Δεκεμβρίου 2002, σχετικά με την ασφαλιστική διαμεσολάβηση (11), εκτός των ασφαλιστικών διαμεσολαβητών κατά το άρθρο 2 παράγραφος 7, της ως άνω οδηγίας, όταν δραστηριοποιούνται στον τομέα της ασφάλειας ζωής και άλλων ασφαλειών με επενδυτικό σκοπό·

και τα υποκαταστήματά του εντός ή εκτός της Ένωσης.

η)

«δέσμευση οικονομικών πόρων»: η παρεμπόδιση της χρήσης τους για την απόκτηση κεφαλαίων, αγαθών ή υπηρεσιών με κάθε τρόπο, στους οποίους ενδεικτικώς περιλαμβάνεται η πώληση, η εκμίσθωση ή η υποθήκευση·

θ)

«δέσμευση κεφαλαίων»: η παρεμπόδιση οποιασδήποτε κίνησης, μεταβίβασης, μεταβολής, χρήσης ή διαπραγμάτευσης κεφαλαίων, ή πρόσβασης σε αυτά, δυνάμενης να οδηγήσει σε μεταβολή ως προς τον όγκο, το ποσό, τον τόπο διατήρησής τους, την ιδιοκτησία, την κατοχή, τον χαρακτήρα, τον προορισμό ή άλλη μεταβολή ή η οποία θα καθιστούσε δυνατή τη χρησιμοποίηση των συγκεκριμένων κεφαλαίων, περιλαμβανομένης και της διαχείρισης χαρτοφυλακίων·

ι)

«κεφάλαια»: τα χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία και τα οικονομικά οφέλη κάθε είδους, στα οποία ενδεικτικώς περιλαμβάνονται:

i)

τα μετρητά, οι επιταγές, οι απαιτήσεις πληρωμής, οι συναλλαγματικές, οι εντολές πληρωμών και άλλα μέσα πληρωμών,

ii)

οι καταθέσεις σε χρηματοπιστωτικούς οργανισμούς ή άλλες οντότητες, τα πιστωτικά υπόλοιπα, οι απαιτήσεις και οι τίτλοι απαιτήσεων,

iii)

οι δημοσίως και ιδιωτικώς διαπραγματεύσιμοι τίτλοι και χρεόγραφα, μεταξύ των οποίων οι μετοχές και τα μερίδια, τα πιστοποιητικά που αντιπροσωπεύουν κινητές αξίες, οι ομολογίες, τα γραμμάτια, τα πιστοποιητικά δικαιώματος ανάληψης μετοχών (warrants), οι ομολογίες χρέους και οι συμβάσεις παραγώγων,

iv)

οι τόκοι, τα μερίσματα ή άλλα έσοδα ή αξίες που προέρχονται ή δημιουργούνται από περιουσιακά στοιχεία,

v)

οι πιστώσεις, τα δικαιώματα συμψηφισμών απαιτήσεων, οι εγγυήσεις, οι εγγυητικές επιστολές ή άλλες χρηματοοικονομικές δεσμεύσεις,

vi)

οι πιστωτικές επιστολές, οι φορτωτικές, τα πωλητήρια συμβόλαια,

vii)

τα έγγραφα που αποδεικνύουν συμμετοχή σε κεφάλαια ή χρηματοοικονομικούς πόρους,

ια)

«αγαθά»: είδη, υλικά και εξοπλισμός·

ιβ)

«ασφάλιση»: ανάληψη υποχρέωσης ή δέσμευσης με την οποία ένα ή περισσότερα φυσικά ή νομικά πρόσωπα υποχρεώνονται, αντί πληρωμής, να καταβάλουν σε ένα ή περισσότερα άλλα πρόσωπα, σε περίπτωση επέλευσης κινδύνου, αποζημίωση ή άλλη αντιπαροχή που προσδιορίζεται στη σύμβαση ανάληψης υποχρέωσης ή στη δέσμευση·

ιγ)

«αντασφάλιση»: δραστηριότητα που συνίσταται στην αποδοχή κινδύνων τους οποίους εκχωρεί ασφαλιστική επιχείρηση ή άλλη επιχείρηση αντασφάλισης ή, στην περίπτωση της ένωσης ασφαλιστών γνωστής ως Lloyd’s, δραστηριότητα που συνίσταται στην αποδοχή κινδύνων, που εκχωρεί μέλος της Lloyd’s, από επιχείρηση ασφάλισης ή αντασφάλισης εκτός της ένωσης ασφαλιστών γνωστής ως Lloyd’s·

ιδ)

«πιστωτικό ίδρυμα ή χρηματοπιστωτικός οργανισμός της Συρίας»:

i)

πιστωτικά ιδρύματα ή χρηματοοικονομικοί οργανισμοί εγκατεστημένοι στη Συρία, περιλαμβανομένης της Κεντρικής Τράπεζας της Συρίας,

ii)

υποκαταστήματα και θυγατρικές, εφόσον υπάγονται στο πεδίο εφαρμογής του άρθρου 35, πιστωτικών ιδρυμάτων ή χρηματοπιστωτικών οργανισμών εγκατεστημένων στη Συρία

iii)

υποκαταστήματα και θυγατρικές, εφόσον δεν υπάγονται στο πεδίο εφαρμογής του άρθρου 35, πιστωτικών ιδρυμάτων ή χρηματοπιστωτικών οργανισμών εγκατεστημένων στη Συρία,

iv)

πιστωτικά ιδρύματα ή χρηματοπιστωτικοί οργανισμοί που δεν είναι εγκατεστημένα στη Συρία, αλλά ελέγχονται από ένα ή περισσότερα πρόσωπα ή οντότητες εγκατεστημένα στη Συρία.

ιε)

«πρόσωπο, οντότητα ή οργανισμός της Συρίας»:

i)

το κράτος της Συρίας ή οιαδήποτε δημόσια αρχή αυτού,

ii)

κάθε φυσικό πρόσωπο που βρίσκεται ή κατοικεί στη Συρία,

iii)

κάθε νομικό πρόσωπο, οντότητα ή οργανισμός που έχει την καταστατική του έδρα στη Συρία,

iv)

κάθε νομικό πρόσωπο, οντότητα ή οργανισμός, εντός ή εκτός Συρίας, που ανήκει ή ελέγχεται άμεσα από ένα ή περισσότερα από τα προαναφερόμενα πρόσωπα ή φορείς.

ιστ)

«τεχνική βοήθεια»: κάθε τεχνική υποστήριξη που συνδέεται με επισκευές, ανάπτυξη, κατασκευή, συναρμολόγηση, έλεγχο, συντήρηση ή κάθε άλλη τεχνική υπηρεσία, και μπορεί να λαμβάνει μορφές όπως οδηγίες, συμβουλές, κατάρτιση, μεταβίβαση λειτουργικών γνώσεων ή δεξιοτήτων ή υπηρεσίες παροχής συμβουλών, συμπεριλαμβανομένων των προφορικών μορφών βοήθειας·

ιζ)

«έδαφος της Ένωσης»: τα εδάφη των κρατών μελών στα οποία εφαρμόζεται η Συνθήκη, υπό τους όρους που προβλέπονται σ’ αυτήν, συμπεριλαμβανομένου του εναερίου χώρου τους·

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙ

ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ ΕΞΑΓΩΓΩΝ ΚΑΙ ΕΙΣΑΓΩΓΩΝ

Άρθρο 2

1.   Απαγορεύεται:

α)

η πώληση, προμήθεια, μεταβίβαση ή εξαγωγή, άμεσα ή έμμεσα, εξοπλισμού που θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί για εσωτερική καταστολή, όπως περιλαμβάνεται στο παράρτημα Ι, ανεξάρτητα εάν προέρχεται από την Ένωση ή όχι, προς οποιοδήποτε πρόσωπο, οντότητα ή οργανισμό στη Συρία ή προς χρήση στη Συρία·

β)

η εν γνώσει και εκ προθέσεως συμμετοχή σε δραστηριότητες με αντικείμενο ή αποτέλεσμα την καταστρατήγηση των απαγορεύσεων που αναφέρονται στο στοιχείο α).

2.   Η παράγραφος 1 δεν εφαρμόζεται στον προστατευτικό ιματισμό, συμπεριλαμβανομένων των αλεξίσφαιρων γιλέκων και των κρανών, που εξάγεται προσωρινά στη Συρία από προσωπικό του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών (ΟΗΕ), προσωπικό της Ένωσης ή των κρατών μελών της, εκπροσώπους των μέσων μαζικής ενημέρωσης ή μέλη ανθρωπιστικών ή αναπτυξιακών οργανώσεων και συναφή πρόσωπα αποκλειστικά για προσωπική τους χρήση.

3.   Κατά παρέκκλιση της παραγράφου 1, οι αρμόδιες αρχές των κρατών μελών, όπως αναφέρονται στο παράρτημα III, δύνανται να επιτρέπουν την πώληση, προμήθεια, μεταφορά ή εξαγωγή εξοπλισμού που ενδέχεται να χρησιμοποιηθεί για εσωτερική καταστολή, υπό τους όρους που οι ίδιες κρίνουν σκόπιμους, εφόσον βεβαιωθούν ότι ο εξοπλισμός αυτός προορίζεται αποκλειστικά για ανθρωπιστική ή προστατευτική χρήση.

Άρθρο 3

1.   Απαγορεύεται:

α)

η παροχή, άμεσα ή έμμεσα, τεχνικής βοήθειας που συνδέεται με τα αγαθά και την τεχνολογία που περιλαμβάνονται στον Κοινό Στρατιωτικό Κατάλογο της Ευρωπαϊκής Ένωσης (12) («Κοινός Στρατιωτικός Κατάλογος») ή με την παροχή, κατασκευή, συντήρηση και χρήση των αγαθών που περιλαμβάνονται στον εν λόγω κατάλογο, σε οποιοδήποτε πρόσωπο, οντότητα ή οργανισμό στη Συρία ή προς χρήση στη Συρία·

β)

η παροχή, άμεσα ή έμμεσα, τεχνικής βοήθειας ή υπηρεσιών διαμεσολάβησης που συνδέονται με είδη εξοπλισμού που θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν για εσωτερική καταστολή, όπως περιλαμβάνονται στο παράρτημα Ι, σε οποιοδήποτε πρόσωπο, οντότητα ή οργανισμό στη Συρία ή προς χρήση στη χώρα αυτή·

γ)

η παροχή, άμεσα ή έμμεσα, χρηματοδότησης ή χρηματοδοτικής βοήθειας που συνδέεται με τα αγαθά και τις τεχνολογίες που περιλαμβάνονται στον Κοινό Στρατιωτικό Κατάλογο ή στο παράρτημα Ι, στην οποία συμπεριλαμβάνονται ιδίως επιχορηγήσεις, δάνεια και ασφάλιση εξαγωγικών πιστώσεων, για κάθε πώληση, προμήθεια, μεταβίβαση ή εξαγωγή τέτοιων ειδών, ή για κάθε παροχή συναφούς τεχνικής βοήθειας, σε οποιοδήποτε πρόσωπο, οντότητα ή οργανισμό στη Συρία ή προς χρήση στη χώρα αυτή·

δ)

η εν γνώσει και εκ προθέσεως συμμετοχή σε δραστηριότητες με αντικείμενο ή αποτέλεσμα την καταστρατήγηση των απαγορεύσεων που αναφέρονται στα στοιχεία α) έως γ).

2.   Κατά παρέκκλιση της παραγράφου 1, οι απαγορεύσεις που αναφέρονται σε αυτήν δεν εφαρμόζονται στην παροχή τεχνικής βοήθειας, χρηματοδότησης και χρηματοδοτικής βοήθειας που σχετίζονται με:

τεχνική βοήθεια που προορίζεται αποκλειστικά για τη στήριξη της Δύναμης του ΟΗΕ για την Επόπτευση της Αποδέσμευσης (UNDOF),

μη θανατηφόρο στρατιωτικό εξοπλισμό ή εξοπλισμό που μπορεί να χρησιμοποιηθεί για εσωτερική καταστολή, ο οποίος προορίζεται αποκλειστικά για ανθρωπιστικούς σκοπούς ή προστατευτική χρήση, ή για προγράμματα οικοδόμησης θεσμών του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών και της Ένωσης ή για επιχειρήσεις διαχείρισης κρίσεων της Ένωσης ή του ΟΗΕ, ή

μη πολεμικά οχήματα εξοπλισμένα με υλικά αντιβαλλιστικής προστασίας και τα οποία προορίζονται αποκλειστικά για την προστασία του προσωπικού της Ένωσης και των κρατών μελών της στη Συρία,

υπό τον όρο ότι η παροχή αυτή έχει εγκριθεί προηγουμένως από την αρμόδια αρχή κράτους μέλους, όπως αναφέρεται στους δικτυακούς τόπους που απαριθμούνται στο Παράρτημα III.

Άρθρο 4

1.   Απαγορεύεται η πώληση, προμήθεια, μεταφορά ή εξαγωγή, άμεσα ή έμμεσα, εξοπλισμού, τεχνολογίας ή λογισμικού που καθορίζεται στο παράρτημα V, είτε είναι καταγωγής της Ένωσης είτε όχι, σε κάθε πρόσωπο, οντότητα ή οργανισμό, στη Συρία ή προς χρήση στη Συρία, εκτός εάν η αρμόδια αρχή του σχετικού κράτους μέλους, όπως ορίζεται στους δικτυακούς τόπους που αναφέρονται στο παράρτημα ΙΙΙ, έχει χορηγήσει προηγούμενη άδεια.

2.   Οι αρμόδιες αρχές των κρατών μελών, όπως ορίζονται στους δικτυακούς τόπους που αναφέρονται στο παράρτημα ΙΙΙ, δεν χορηγεί άδεια δυνάμει της παραγράφου 1 εάν έχουν εύλογους λόγους να συναγάγουν ότι ο εν λόγω εξοπλισμός, η τεχνολογία ή το λογισμικό θα χρησιμοποιηθεί για την παρακολούθηση ή την υποκλοπή, από το συριακό καθεστώς ή για λογαριασμό του, του διαδικτύου ή των τηλεφωνικών επικοινωνιών στη Συρία.

3.   Το παράρτημα V περιλαμβάνει μόνον τον εξοπλισμό, την τεχνολογία ή το λογισμικό που ενδέχεται να χρησιμοποιηθεί για την παρακολούθηση ή την υποκλοπή του διαδικτύου ή τηλεφωνικών επικοινωνιών.

4.   Το οικείο κράτος μέλος ενημερώνει τα άλλα κράτη μέλη και την Επιτροπή για κάθε άδεια που δίνει υπό το παρόν άρθρο, εντός τεσσάρων εβδομάδων από την άδεια.

Άρθρο 5

1.   Απαγορεύεται:

α)

η παροχή, άμεσα ή έμμεσα, τεχνικής βοήθειας ή υπηρεσιών διαμεσολάβησης που συνδέονται με τον εξοπλισμό, την τεχνολογία και το λογισμικό που καθορίζονται στο παράρτημα V, ή με την παροχή, κατασκευή, συντήρηση και χρήση του εξοπλισμού που καθορίζεται στο παράρτημα V ή με την παροχή, εγκατάσταση, λειτουργία ή αναβάθμιση κάθε λογισμικού που καθορίζεται στο παράρτημα V, σε οποιοδήποτε πρόσωπο, οντότητα ή οργανισμό στη Συρία ή για χρήση στη Συρία,

β)

η παροχή, άμεσα ή έμμεσα, χρηματοδότησης ή χρηματοδοτικής βοήθειας που συνδέεται με τον εξοπλισμό, την τεχνολογία και το λογισμικό που καθορίζονται στο παράρτημα V, σε οποιοδήποτε πρόσωπο, οντότητα ή οργανισμό στη Συρία ή για χρήση στη Συρία ·

γ)

η παροχή υπηρεσιών παρακολούθησης ή υποκλοπής του διαδικτύου ή τηλεφωνικών επικοινωνιών κάθε είδους στο κράτος της Συρίας, στην κυβέρνησή της, στους δημοσίους φορείς της, στις εταιρίες και στους οργανισμούς της ή σε κάθε πρόσωπο ή οντότητα που ενεργεί για λογαριασμό ή υπό τις διαταγές τους· και

δ)

η, εν γνώσει και εκ προθέσεως, συμμετοχή σε δραστηριότητες με αντικείμενο ή αποτέλεσμα την καταστρατήγηση των απαγορεύσεων που αναφέρονται στα στοιχεία α), β) ή γ) ·

εκτός αν η αρμόδια αρχή του οικείου κράτους μέλους, ως ορίζεται στους ιστοτόπους του Παραρτήματος ΙΙΙ, έχει δώσει προηγούμενη άδεια πάνω στις βάσεις του άρθρου 4 παρ. 2.

(2)   Για τους σκοπούς της παραγράφου 1 στοιχείο (γ) παραπάνω, ως «υπηρεσίες παρακολούθησης ή υποκλοπής του διαδικτύου ή τηλεφωνικών επικοινωνιών» νοούνται οι υπηρεσίες οι οποίες, με τη χρήση ιδίως εξοπλισμού, τεχνολογίας ή λογισμικού που αναφέρονται στο Παράρτημα V, αποσκοπούν στην πρόσβαση σε εισερχόμενες και εξερχόμενες τηλεπικοινωνίες και στοιχεία συνδιαλέξεων ενός προσώπου και την παράδοσή τους με στόχο την εξαγωγή, αποκωδικοποίηση, καταγραφή, επεξεργασία, ανάλυση και αποθήκευση ή οιαδήποτε άλλη συναφή δραστηριότητα.

Άρθρο 6

Απαγορεύεται:

α)

η εισαγωγή αργού πετρελαίου ή προϊόντων πετρελαίου στην Ένωση εάν αυτά

i)

είναι καταγωγής Συρίας· ή

ii)

έχουν εξαχθεί από τη Συρία·

β)

η αγορά αργού πετρελαίου ή προϊόντων πετρελαίου που βρίσκονται στη Συρία ή είναι καταγωγής Συρίας·

γ)

η μεταφορά αργού πετρελαίου ή προϊόντων πετρελαίου εάν είναι καταγωγής Συρίας ή εξάγονται από τη Συρία προς οιαδήποτε άλλη χώρα·

δ)

η παροχή, άμεσα ή έμμεσα, χρηματοδότησης, χρηματοδοτικής βοήθειας ή τεχνικής βοήθειας, συμπεριλαμβανομένων των χρηματοπιστωτικών παραγώγων, καθώς και ασφαλίσεων και αντασφαλίσεων, η οποία συνδέεται με τις απαγορεύσεις των στοιχείων α), β) και γ)· και

ε)

η εν γνώσει και εκ προθέσεως συμμετοχή σε δραστηριότητες με αντικείμενο ή αποτέλεσμα, άμεσα ή έμμεσα, την καταστρατήγηση των απαγορεύσεων που αναφέρονται στα στοιχεία α), β), γ) ή δ).

Άρθρο 7

Οι απαγορεύσεις του άρθρου 6 δεν εφαρμόζονται όσον αφορά:

α)

την εκτέλεση, έως και τις 15 Νοεμβρίου 2011, υποχρεώσεως που απορρέει από σύμβαση που έχει συναφθεί πριν από τις 2 Σεπτεμβρίου 2011, υπό την προϋπόθεση ότι το φυσικό ή νομικό πρόσωπο, οντότητα ή οργανισμός που επιδιώκει να εκπληρώσει την εν λόγω υποχρέωση έχει κοινοποιήσει, τουλάχιστον επτά εργάσιμες ημέρες εκ των προτέρων, τη δραστηριότητα ή συναλλαγή στην αρμόδια αρχή του κράτους μέλους στο οποίο είναι εγκατεστημένο, όπως προσδιορίζεται στους δικτυακούς τόπους που απαριθμούνται στο παράρτημα ΙΙΙ· ή

β)

την αγορά αργού πετρελαίου ή προϊόντων πετρελαίου που εξήχθησαν από τη Συρία πριν από τις 2 Σεπτεμβρίου 2011, ή, σε περίπτωση που η εξαγωγή πραγματοποιήθηκε βάσει του στοιχείου α), έως και τις 15 Νοεμβρίου 2011.

Άρθρο 8

1.   Απαγορεύεται η πώληση, προμήθεια, μεταβίβαση ή εξαγωγή εξοπλισμού ή τεχνολογιών που απαριθμούνται στο παράρτημα VI, άμεσα ή έμμεσα, σε οποιοδήποτε πρόσωπο, οντότητα ή οργανισμό της Συρίας ή για χρήση στη Συρία.

2.   Το παράρτημα VI περιλαμβάνει εξοπλισμό και τεχνολογία για τους κάτωθι βασικούς τομείς της βιομηχανίας πετρελαίου και φυσικού αερίου στη Συρία:

α)

έρευνα κοιτασμάτων αργού πετρελαίου και φυσικού αερίου·

β)

παραγωγή αργού πετρελαίου και φυσικού αερίου·

γ)

διύλιση·

δ)

υγροποίηση φυσικού αερίου.

3.   Το παράρτημα VI δεν περιλαμβάνει υλικά που περιλαμβάνονται στον Κοινό Στρατιωτικό Κατάλογο.

Άρθρο 9

Απαγορεύεται:

α)

η παροχή, άμεσα ή έμμεσα, τεχνικής βοήθειας ή υπηρεσιών διαμεσολάβησης που συνδέονται με τον εξοπλισμό και την τεχνολογία που απαριθμούνται στο παράρτημα VI, ή με την παροχή, κατασκευή, συντήρηση και χρήση των αγαθών που περιλαμβάνονται στο παράρτημα VΙ, σε οποιοδήποτε πρόσωπο, οντότητα ή οργανισμό της Συρίας, ή προς χρήση στη Συρία·

β)

η παροχή, άμεσα ή έμμεσα, χρηματοδότησης ή χρηματοδοτικής βοήθειας που συνδέεται με τον εξοπλισμό και την τεχνολογία που απαριθμούνται στο παράρτημα VΙ, σε οποιοδήποτε πρόσωπο, οντότητα ή οργανισμό της Συρίας ή προς χρήση στη Συρία · και

γ)

η εν γνώσει και εκ προθέσεως συμμετοχή σε δραστηριότητες με αντικείμενο ή αποτέλεσμα την καταστρατήγηση των απαγορεύσεων που αναφέρονται στα στοιχεία α) ή β).

Άρθρο 10

1.   Οι απαγορεύσεις που αναφέρονται στα άρθρα 8 και 9 δεν εφαρμόζονται στην εκτέλεση υποχρέωσης που απορρέει από σύμβαση η οποία είχε συναφθεί πριν από 19ης Ιανουαρίου 2012, υπό την προϋπόθεση ότι το πρόσωπο ή η οντότητα που επικαλούνται το παρόν άρθρο έχουν κοινοποιήσει 21 τουλάχιστον ημερολογιακές ημέρες πρίν στην αρμόδια αρχή του κράτους μέλους στο οποίο είναι εγκατεστημένα, όπως προσδιορίζεται στους δικτυακούς τόπους του παραρτήματος ΙΙΙ.

2.   Για τους σκοπούς του παρόντος άρθρου, θεωρείται ότι έχει «ανατεθεί» σύμβαση σε πρόσωπο ή οντότητα εάν το άλλο συμβαλλόμενο μέρος έχει αποστείλει σαφή γραπτή επιβεβαίωση της ανάθεσης της σύμβασης σ’αυτό το πρόσωπο ή οντότητα, μετά την περάτωση επίσημης διαδικασίας διαγωνισμού.

Άρθρο 11

Απαγορεύεται η πώληση, προμήθεια, μεταφορά ή εξαγωγή, άμεσα ή έμμεσα, νέων τραπεζογραμματίων ή κερμάτων στο συριακό νόμισμα, που έχουν τυπωθεί ή κοπεί στην Ένωση, προς την Κεντρική Τράπεζα της Συρίας.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙΙ

ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ ΣΤΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΕΡΓΑ ΥΠΟΔΟΜΗΣ

Άρθρο 12

1.   Απαγορεύεται:

α)

η πώληση, παροχή, μεταβίβαση ή εξαγωγή εξοπλισμού ή τεχνολογίας που θα χρησιμοποιηθεί για την κατασκευή ή εγκατάσταση στη Συρία νέων εγκαταστάσεων για την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας, ως αναφέρονται στο παράρτημα VΙΙ·

β)

η παροχή, άμεσα ή έμμεσα, χρηματοδοτικής ή τεχνικής βοήθειας σε σχέση με οποιοδήποτε σχέδιο που αναφέρεται στο στοιχείο α).

2.   Οι απαγορεύσεις αυτές δεν αφορούν την εκτέλεση υποχρέωσης που απορρέει από σύμβαση ή συμφωνία η οποία είχε συναφθεί πριν από την 19ης Ιανουαρίου 2012, υπό την προϋπόθεση ότι το πρόσωπο ή η οντότητα που επικαλούνται αυτό το άρθρο έχουν κοινοποιήσει 21 τουλάχιστον ημερολογιακές ημέρες πρίν στην αρμόδια αρχή του κράτους μέλους στο οποίο είναι εγκατεστημένα, όπως προσδιορίζεται στους δικτυακούς τόπους του παραρτήματος ΙΙΙ.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ IV

ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ ΟΣΟΝ ΑΦΟΡΑ ΤΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΟΡΙΣΜΕΝΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

Άρθρο 13

1.   Απαγορεύονται τα ακόλουθα:

α)

η χορήγηση χρηματικού δανείου ή πίστωσης σε οποιοδήποτε πρόσωπο, οντότητα ή οργανισμό της Συρίας που αναφέρεται στην παράγραφο 2·

β)

η απόκτηση ή επέκταση συμμετοχής σε οιοδήποτε πρόσωπο, οντότητα ή οργανισμό της Συρίας που αναφέρεται στην παράγραφο 2·

γ)

η δημιουργία κοινοπραξιών με οιοδήποτε πρόσωπο, οντότητα ή οργανισμό της Συρίας που αναφέρεται στην παράγραφο 2·

δ)

η εν γνώσει και εκ προθέσεως συμμετοχή σε δραστηριότητες με αντικείμενο ή αποτέλεσμα την καταστρατήγηση των απαγορεύσεων που αναφέρονται στα στοιχεία α), β) και γ).

2.   Οι απαγορεύσεις που προβλέπονται στην παράγραφο 1 ισχύουν για οποιοδήποτε πρόσωπο, οντότητα ή οργανισμό της Συρίας που επιδίδεται:

α)

στην έρευνα, παραγωγή ή διύλιση αργού πετρελαίου, ή

β)

στην κατασκευή ή εγκατάσταση νέων εγκαταστάσεων παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας.

3.   Για τους σκοπούς της παραγράφου 2 και μόνο, ισχύουν οι εξής ορισμοί:

α)   «έρευνα κοιτασμάτων αργού πετρελαίου»: η έρευνα, η αναζήτηση και η διαχείριση κοιτασμάτων αργού πετρελαίου, καθώς και η παροχή γεωλογικών υπηρεσιών για τα κοιτάσματα αυτά·

β)   «διύλιση αργού πετρελαίου»: η κατεργασία, παρασκευή ή προετοιμασία πετρελαίου για την τελική πώληση καυσίμων.

4.   Οι απαγορεύσεις της παραγράφου 1:

α)

ισχύουν με την επιφύλαξη της εκτέλεσης υποχρεώσεων που απορρέουν από συμβάσεις ή συμφωνίες:

(i)

συναφθείσες πριν από τις 23 Σεπτεμβρίου 2011, οι οποίες αφορούν την αναζήτηση, παραγωγή ή διύλιση αργού πετρελαίου·

(ii)

οι οποίες σχετίζονται με την κατασκευή ή εγκατάσταση νέων εργοστασίων παραγωγής ηλεκτρικής ενεργείας, που έχουν συναφθεί πρίν από τις 19ης Ιανουαρίου 2012

β)

δεν εμποδίζουν την παράταση μιας συμμετοχής για:

(i)

την αναζήτηση, παραγωγή ή διύλιση αργού πετρελαίου, εφόσον αυτή αποτελεί υποχρέωση στο πλαίσιο συμφωνίας συναφθείσας πριν από τις 23 Σεπτεμβρίου 2011.

(ii)

την κατασκευή ή εγκατάσταση νέων εργοστασίων παραγωγής ηλεκτρικής ενεργείας, αν η παράταση είναι υποχρέωση βάσει συμφωνίας που έχει συναφθεί πρίν από 19ης Ιανουαρίου 2012

ΚΕΦΑΛΑΙΟ V

ΔΕΣΜΕΥΣΗ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ

Άρθρο 14

1.   Δεσμεύονται όλα τα κεφάλαια και όλοι οι οικονομικοί πόροι που βρίσκονται στην ιδιοκτησία ή στην κατοχή ή υπό τον έλεγχο των φυσικών ή νομικών προσώπων, οντοτήτων και οργανισμών που περιλαμβάνονται στα παραρτήματα ΙΙ και ΙΙα.

2.   Κανένα κεφάλαιο ή οικονομικός πόρος δεν διατίθεται, άμεσα ή έμμεσα, στα φυσικά ή νομικά πρόσωπα, οντότητες ή οργανισμούς που περιλαμβάνονται στα παραρτήματα ΙΙ και ΙΙα ή προς όφελός τους.

3.   Απαγορεύεται η εν γνώσει και εκ προθέσεως συμμετοχή σε δραστηριότητες που έχουν, άμεσα ή έμμεσα, ως αντικείμενο ή αποτέλεσμα την καταστρατήγηση των μέτρων που αναφέρονται στις παραγράφους 1 και 2.

Άρθρο 15

1.   Τα παραρτήματα ΙΙ και ΙΙα περιλαμβάνουν τα εξής:

α)

Το παράρτημα II περιλαμβάνει κατάλογο των φυσικών ή νομικών προσώπων, οντοτήτων και οργανισμών που, σύμφωνα με το άρθρο 19 παράγραφος 1 της απόφασης 2011/782/ΚΕΠΠΑ, έχουν αναγνωρισθεί από το Συμβούλιο ως πρόσωπα ή οντότητες τα οποία ευθύνονται για τη βίαιη καταστολή εις βάρος του άμαχου πληθυσμού της Συρίας, πρόσωπα και οντότητες που ωφελούνται από το καθεστώς ή το υποστηρίζουν, καθώς και φυσικά ή νομικά πρόσωπα και οντότητες που συνδέονται με αυτά, και στα οποία δεν εφαρμόζεται το άρθρο 21 του παρόντος κανονισμού·

β)

Το παράρτημα ΙΙα περιλαμβάνει κατάλογο των οντοτήτων που, σύμφωνα με το άρθρο 19 παράγραφος 1 της απόφασης 2011/782/ΚΕΠΠΑ, έχουν αναγνωρισθεί από το Συμβούλιο ως οντότητες οι οποίες συνδέονται με τα πρόσωπα ή τις οντότητες που ευθύνονται για τη βίαιη καταστολή εις βάρος του άμαχου πληθυσμού της Συρίας, ή με τα πρόσωπα και τις οντότητες που ωφελούνται από το καθεστώς ή το υποστηρίζουν, και στις οποίες εφαρμόζεται το άρθρο 21 του παρόντος κανονισμού.

2.   Τα παραρτήματα ΙΙ και ΙΙα περιλαμβάνουν τους λόγους καταχώρισης των κατονομαζόμενων προσώπων, οντοτήτων και οργανισμών στον κατάλογο.

3.   Τα παραρτήματα ΙΙ και ΙΙα περιλαμβάνουν επίσης τις πληροφορίες που είναι απαραίτητες για την ταυτοποίηση των εν λόγω φυσικών ή νομικών προσώπων, οντοτήτων και οργανισμών, εφόσον είναι διαθέσιμες. Όσον αφορά τα φυσικά πρόσωπα, οι πληροφορίες αυτές μπορούν να περιλαμβάνουν ονόματα, συμπεριλαμβανομένων ψευδωνύμων, ημερομηνία και τόπο γεννήσεως, υπηκοότητα, αριθμούς διαβατηρίων και δελτίων ταυτότητας, φύλο, διεύθυνση, εάν είναι γνωστή, και καθήκοντα ή επάγγελμα. Όσον αφορά τα νομικά πρόσωπα, τις οντότητες και τους οργανισμούς, οι πληροφορίες αυτές μπορούν να περιλαμβάνουν την ονομασία, τον τόπο και την ημερομηνία εγγραφής σε μητρώο, τον αριθμό εγγραφής σε μητρώο και τον τόπο εγκατάστασης.

Άρθρο 16

Κατά παρέκκλιση του άρθρου 14, οι αρμόδιες αρχές των κρατών μελών, όπως προσδιορίζονται στους δικτυακούς τόπους που περιλαμβάνονται στον κατάλογο του Παραρτήματος III, μπορούν να επιτρέψουν την αποδέσμευση ή τη διάθεση ορισμένων δεσμευμένων κεφαλαίων ή οικονομικών πόρων υπό τους όρους που αυτές κρίνουν σκόπιμους, εάν κρίνουν ότι τα εν λόγω κεφάλαια ή οι οικονομικοί πόροι:

α)

είναι απαραίτητοι για την ικανοποίηση βασικών αναγκών των προσώπων που απαριθμούνται στα παραρτήματα ΙΙ και ΙΙα και των εξαρτώμενων από αυτά μελών της οικογένειάς τους, συμπεριλαμβανομένων των πληρωμών για είδη διατροφής, ενοικίου ή ενυπόθηκου δανείου, ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης, φόρων, ασφαλίστρων και τελών προς επιχειρήσεις κοινής ωφελείας·

β)

προορίζονται αποκλειστικά για την πληρωμή εύλογων επαγγελματικών αμοιβών και την εξόφληση δαπανών συνδεόμενων με την παροχή νομικών υπηρεσιών·

γ)

προορίζονται αποκλειστικά για την πληρωμή τελών ή χρεώσεων για υπηρεσίες που αφορούν την καθημερινή τήρηση ή φύλαξη δεσμευμένων κεφαλαίων ή οικονομικών πόρων·

δ)

είναι απαραίτητοι για έκτακτα έξοδα, εφόσον η σχετική αρμόδια αρχή έχει κοινοποιήσει στα άλλα κράτη μέλη και στην Επιτροπή τους λόγους για τους οποίους κρίνει ότι θα πρέπει να χορηγηθεί ειδική άδεια, και αυτό τουλάχιστον δύο εβδομάδες πριν από τη χορήγηση της άδειας·

(ε)

προορίζονται να κατατεθούν σε ή να αναληφθούν από λογαριασμό διπλωματικής ή προξενικής αποστολής ή διεθνούς οργανισμού που έχει ασυλίες κατά το διεθνές δίκαιο, αν οι πληρωμές αυτές θα χρησιμοποιηθούν για επίσημους σκοπούς της διπλωματικής ή προξενικής αποστολής ή του διεθνούς οργανισμού.

(στ)

είναι αναγκαίοι για ανθρωπιστικούς σκοπούς, όπως η παράδοση ή διευκόλυνση παράδοσης βοηθείας, όπου περιλαμβάνεται ιατρικό υλικό, τρόφιμα, μέλη ανθρωπιστικής και σχετικής αρωγής, ή απομακρύνσεις από τη Συρία.

Το οικείο κράτος μέλος ενημερώνει τα άλλα κράτη μέλη και την Επιτροπή για κάθε άδεια την οποία χορηγεί κατ’ εφαρμογή του παρόντος άρθρου εντός τεσσάρων εβδομάδων από την άδεια.

Άρθρο 17

Κατά παρέκκλιση του άρθρου 14, οι αρμόδιες αρχές των κρατών μελών, όπως προσδιορίζονται στους δικτυακούς τόπους που περιλαμβάνονται στον κατάλογο του Παραρτήματος III, μπορούν να επιτρέψουν την αποδέσμευση ορισμένων δεσμευμένων κεφαλαίων ή οικονομικών πόρων, ή την διάθεση ορισμένων κεφαλαίων ή οικονομικών πόρων, υπό τους όρους που αυτές κρίνουν σκόπιμους, εάν κρίνουν ότι η παροχή των εν λόγω κεφαλαίων ή πόρων είναι αναγκαία για ουσιώδεις ενεργειακές ανάγκες του αμάχου πληθυσμού στη Συρία, εφόσον η σχετική αρμόδια αρχή, για κάθε σύμβαση παράδοσης, έχει κοινοποιήσει στα άλλα κράτη μέλη και στην Επιτροπή τους λόγους για τους οποίους κρίνει ότι θα πρέπει να χορηγηθεί ειδική άδεια, και αυτό τουλάχιστον δύο εβδομάδες πριν από τη χορήγηση της άδειας·

Άρθρο 18

Κατά παρέκκλιση του άρθρου 14, οι αρμόδιες αρχές των κρατών μελών που αναφέρονται στο παράρτημα III δύνανται να εγκρίνουν την αποδέσμευση ορισμένων δεσμευμένων κεφαλαίων ή οικονομικών πόρων, εφόσον πληρούνται οι ακόλουθες προϋποθέσεις:

α)

τα εν λόγω κεφάλαια ή οι οικονομικοί πόροι αποτελούν αντικείμενο δικαστικού, διοικητικού ή διαιτητικού μέτρου που έχει ληφθεί πριν από την ημερομηνία καταχώρισης του προσώπου, της οντότητας ή του οργανισμού του άρθρου 14 στα παραρτήματα ΙΙ και ΙΙα, ή δικαστικής, διοικητικής ή διαιτητικής απόφασης που εξεδόθη πριν την ημερομηνία αυτή ·

β)

τα εν λόγω κεφάλαια ή οικονομικοί πόροι θα χρησιμοποιηθούν αποκλειστικά για να ικανοποιηθούν απαιτήσεις που έχουν κατοχυρωθεί βάσει ενός τέτοιου μέτρου ή απαιτήσεις που έχουν αναγνωρισθεί ως έγκυρες μέσω τέτοιας απόφασης, εντός των ορίων που θέτουν οι εφαρμοστέοι νόμοι και κανονισμοί που διέπουν τα δικαιώματα των προσώπων που δικαιούνται να εγείρουν τέτοιες απαιτήσεις,

γ)

η διαταγή ή η απόφαση δεν ωφελεί πρόσωπο, οντότητα ή οργανισμό εγγεγραμμένο στα παραρτήματα II ή ΙΙα· και

δ)

η αναγνώριση της διαταγής ή της απόφασης δεν αντιβαίνει στη δημόσια τάξη του ενδιαφερομένου κράτους μέλους.

Το ενδιαφερόμενο κράτος μέλος ενημερώνει τα άλλα κράτη μέλη και την Επιτροπή σχετικά με τυχόν άδεια που χορηγείται δυνάμει του παρόντος άρθρου.

Άρθρο 19

1.   Το άρθρο 14 παράγραφος 2 δεν εφαρμόζεται στην πίστωση δεσμευμένων λογαριασμών με:

α)

τόκους ή άλλα κέρδη σε σχέση με αυτούς του λογαριασμούς· ή

β)

πληρωμές που προκύπτουν από συμβάσεις, συμφωνίες ή υποχρεώσεις που είχαν συναφθεί ή προέκυψαν πριν από την ημερομηνία κατά την οποία οι λογαριασμοί αποτέλεσαν αντικείμενο του παρόντος κανονισμού,

εφόσον οι εν λόγω τόκοι, τα λοιπά κέρδη και οι πληρωμές τελούν υπό δέσμευση σύμφωνα με το άρθρο 14 παράγραφος 1.

2.   Το άρθρο 14 παράγραφος 2 δεν εμποδίζει την πίστωση των δεσμευμένων λογαριασμών από χρηματοδοτικά ή πιστωτικά ιδρύματα της Ένωσης, εφόσον εισπράττουν κεφάλαια μεταφερόμενα στο λογαριασμό φυσικού ή νομικού προσώπου, οντότητας ή οργανισμού που περιλαμβάνεται στον κατάλογο, υπό τον όρο ότι δεσμεύονται και οι πιστώσεις στους λογαριασμούς αυτούς. Το χρηματοδοτικό ή πιστωτικό ίδρυμα ενημερώνει αμελλητί τη σχετική αρμόδια αρχή για τη συναλλαγή αυτή.

Άρθρο 20

Κατά παρέκκλιση από το άρθρο 14, και εφόσον οφείλεται πληρωμή εκ μέρους προσώπου, οντότητας ή οργανισμού που κατονομάζεται στα Παραρτήματα II και ΙΙα, δυνάμει σύμβασης ή συμφωνίας που είχε συναφθεί από το εν λόγω πρόσωπο, οντότητα ή οργανισμό, ή δυνάμει υποχρέωσης που εγεννήθη για το εν λόγω πρόσωπο, οντότητα ή οργανισμό, πριν από την ημερομηνία καταχώρισης του εν λόγω προσώπου, οντότητας ή οργανισμού, οι αρμόδιες αρχές των κρατών μελών, όπως αναφέρονται στους δικτυακούς τόπους που απαριθμούνται στο Παράρτημα III, δύνανται να εγκρίνουν, υπό τις προϋποθέσεις που κρίνουν κατάλληλες, την αποδέσμευση ορισμένων δεσμευμένων κεφαλαίων ή οικονομικών πόρων, εφόσον η πληρωμή δεν εισπράττεται άμεσα ή έμμεσα από πρόσωπο ή οντότητα που αναφέρεται στο άρθρο 14.

Άρθρο 21

Κατά παρέκκλιση του άρθρου 14 παράγραφος 1, οντότητα που απαριθμείται στο παράρτημα ΙΙα δύναται, εντός δύο μηνών από την ημερομηνία που κατονομάζεται, να πραγματοποιήσει πληρωμή από τα δεσμευμένα κεφάλαια ή τους δεσμευμένους οικονομικούς πόρους που έλαβε η οντότητα αυτή μετά την ημερομηνία που κατονομάσθηκε, εφόσον:

α)

η πληρωμή αυτή οφείλεται δυνάμει εμπορικής συμφωνίας, και

β)

η αρμόδια αρχή του ενδιαφερόμενου κράτους μέλους έχει βεβαιώσει ότι η πληρωμή δεν θα εισπραχθεί, άμεσα ή έμμεσα, από πρόσωπο ή οντότητα που απαριθμείται στον κατάλογο του παραρτήματος II ή του παραρτήματος ΙΙα.

Άρθρο 22

Η δέσμευση κεφαλαίων και οικονομικών πόρων ή η άρνηση διάθεσης κεφαλαίων ή οικονομικών πόρων, που πραγματοποιείται καλή τη πίστη και με την πεποίθηση ότι η εν λόγω δράση συνάδει με τον παρόντα κανονισμό, δεν θεμελιώνει καμία ευθύνη του φυσικού ή νομικού προσώπου, της οντότητας ή του οργανισμού που προέβη σε αυτήν τη δέσμευση ή των διευθυντών ή των υπαλλήλων του, εκτός εάν αποδειχθεί ότι τα κεφάλαια και οι οικονομικοί πόροι δεσμεύθηκαν ή κρατούνται λόγω αμέλειας.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ VI

ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ ΣΤΙΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΚΑΙ ΣΤΙΣ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

Άρθρο 23

Επιβάλλεται στην Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων (ΕΤΕπ):

α)

απαγόρευση να προβεί σε εκταμιεύσεις ή πληρωμές στο πλαίσιο ή σε σχέση με κάθε υπάρχουσα συμφωνία δανειοδότησης που έχει συναφθεί μεταξύ του κράτους της Συρίας ή κάθε δημόσιας αρχής αυτής και της ΕΤΕπ, και

β)

υποχρέωση αναστολής όλων των ισχυουσών συμβάσεων υπηρεσιών τεχνικής βοήθειας στη Συρία για έργα που πρέπει να εκτελεστούν στη χώρα αυτή και που χρηματοδοτούνται βάσει των συμφωνιών δανειοδότησης που αναφέρονται στο στοιχείο α), και τα οποία προορίζονται να αποφέρουν άμεσα ή έμμεσα οφέλη στο κράτος της Συρίας ή σε κάθε δημόσια αρχή αυτής.

Άρθρο 24

Απαγορεύεται:

α)

η άμεση ή έμμεση πώληση ή αγορά κρατικών ομολόγων ή ομολόγων εγγυημένων από το κράτος που εκδόθηκαν μετά την 19ης Ιανουαρίου 2012, από ή προς οποιοδήποτε από τα ακόλουθα:

i)

το κράτος της Συρίας ή την κυβέρνησή του, καθώς και τους δημόσιους οργανισμούς, εταιρείες και φορείς του·

ii)

οποιοδήποτε πιστωτικό ίδρυμα ή χρηματοπιστωτικό οργανισμό της Συρίας·

iii)

φυσικό ή νομικό πρόσωπο, οντότητα ή οργανισμό που ενεργεί εξ ονόματος ή κατ’ εντολή νομικού προσώπου, οντότητας ή οργανισμού αναφερόμενου στα στοιχεία (i) ή (ii)·

iv)

φυσικό ή νομικό πρόσωπο, οντότητα ή οργανισμό που ανήκει ή ελέγχεται από πρόσωπο, οντότητα ή οργανισμό αναφερόμενο στα στοιχεία (i), (ii) ή (iii)·

β)

η παροχή σε πρόσωπο, οντότητα ή οργανισμό αναφερόμενο στο στοιχείο α), υπηρεσιών διαμεσολάβησης σχετικά με κρατικά ομόλογα ή ομόλογα εγγυημένα από το κράτος που εκδόθηκαν μετά την 19ης Ιανουαρίου 2012·

γ)

η συνδρομή σε πρόσωπο, οντότητα ή οργανισμό αναφερόμενο στο στοιχείο α) προκειμένου να εκδώσει κρατικά ομόλογα ή ομόλογα εγγυημένα από το κράτος, με την παροχή υπηρεσιών διαμεσολάβησης, τη διαφήμιση ή οποιαδήποτε άλλη υπηρεσία σχετικά με τα εν λόγω ομόλογα.

Άρθρο 25

1.   Απαγορεύεται στα πιστωτικά ιδρύματα και στους χρηματοπιστωτικούς οργανισμούς που εμπίπτουν στο πεδίο του άρθρου 35 να προβαίνουν σε οποιαδήποτε από τις ακόλουθες ενέργειες:

α)

να ανοίξουν νέο τραπεζικό λογαριασμό με οποιονδήποτε πιστωτικό ίδρυμα ή χρηματοπιστωτικό οργανισμό της Συρίας·

β)

να δημιουργήσουν νέα σχέση τραπεζικής ανταπόκρισης με οποιοδήποτε πιστωτικό ίδρυμα ή χρηματοπιστωτικό οργανισμό της Συρίας,

γ)

να ανοίξουν νέο γραφείο αντιπροσώπευσης στη Συρία ή να ιδρύσουν νέο υποκατάστημα ή θυγατρική στη Συρία,

δ)

να συστήσουν νέα κοινή επιχείρηση με οποιοδήποτε πιστωτικό ίδρυμα ή χρηματοπιστωτικό οργανισμό της Συρίας.

2.   Απαγορεύεται:

α)

η έγκριση της σύστασης γραφείου αντιπροσώπευσης ή της ίδρυσης υποκαταστήματος ή θυγατρικής στην Ένωση οποιουδήποτε πιστωτικού ιδρύματος ή χρηματοπιστωτικού οργανισμού της Συρίας·

β)

η σύναψη συμφωνιών εκ μέρους ή για λογαριασμό οποιουδήποτε πιστωτικού ιδρύματος ή χρηματοπιστωτικού οργανισμού της Συρίας σχετικά με το άνοιγμα γραφείου αντιπροσώπευσης ή την ίδρυση υποκαταστήματος ή θυγατρικής στην Ένωση·

γ)

η χορήγηση άδειας ανάληψης και άσκησης δραστηριότητας πιστωτικού ιδρύματος ή οποιασδήποτε άλλης επιχειρηματικής δραστηριότητας για την οποία απαιτείται η χορήγηση άδειας, σε οποιοδήποτε γραφείο εκπροσώπησης, υποκατάστημα ή θυγατρική οποιουδήποτε πιστωτικού ιδρύματος ή χρηματοπιστωτικού οργανισμού της Συρίας, εφόσον το γραφείο εκπροσώπησης, το υποκατάστημα ή η θυγατρική δεν ήταν εν λειτουργία πριν 19ης Ιανουαρίου 2012

δ)

η απόκτηση ή διεύρυνση συμμετοχής ή η ανάληψη οιουδήποτε άλλου ιδιοκτησιακού συμφέροντος σε πιστωτικό ίδρυμα ή χρηματοπιστωτικό οργανισμό που υπάγεται στο άρθρο 35 από οποιοδήποτε πιστωτικό ίδρυμα ή χρηματοπιστωτικό οργανισμό της Συρίας.

Άρθρο 26

1.   Απαγορεύεται:

α)

η παροχή ασφάλισης ή αντασφάλισης προς:

i)

το κράτος της Συρίας, την κυβέρνησή του, καθώς και τους δημόσιους οργανισμούς, εταιρείες και φορείς του· ή

ii)

οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο, οντότητα ή οργανισμό όταν ενεργεί εξ ονόματος ή κατ’ εντολή νομικού προσώπου, οντότητας ή οργανισμού αναφερόμενου στο σημείο i).

β)

η εν γνώσει και εκ προθέσεως συμμετοχή σε δραστηριότητες με αντικείμενο ή αποτέλεσμα την καταστρατήγηση των απαγορεύσεων που αναφέρονται στο στοιχείο α).

2.   Η παράγραφος 1 στοιχείο α) δεν εφαρμόζεται στη διάταξη περί υποχρεωτικής ασφάλισης ή ασφάλισης από τρίτο σε πρόσωπα, οντότητες ή οργανισμούς της Συρίας που έχουν έδρα στην Ένωση ή στην παροχή ασφάλισης των συριακών διπλωματικών ή προξενικών αποστολών στην Ένωση.

3.   Η παράγραφος 1 στοιχείο α) σημείο ii) δεν εφαρμόζεται στην παροχή ασφάλισης, συμπεριλαμβανομένης της ασφάλισης ασθενείας και ταξιδιού σε άτομα όταν ενεργούν ως ιδιώτες και της σχετικής αντασφάλισης.

Η παράγραφος 1 στοιχείο α) σημείο ii) δεν εμποδίζει την παροχή ασφάλισης ή αντασφάλισης σε ιδιοκτήτες σκαφών, αεροσκαφών ή οχημάτων που ναυλώνονται από πρόσωπα, οντότητες ή οργανισμούς που αναφέρονται στην παράγραφο 1 στοιχείο α) σημείο i) και δεν καταχωρίζονται στα παραρτήματα II ή ΙΙα.

Για τους σκοπούς της παραγράφου 1 στοιχείο α) σημείο ii) τα πρόσωπα, οι οντότητες ή οι οργανισμοί θεωρείται ότι δεν ενεργούν κατ’ εντολή προσώπων, οντοτήτων ή οργανισμών που αναφέρονται στο σημείο i) της παραγράφου 1 στοιχείο α), εφόσον οι οδηγίες αφορούν την πρόσδεση, φόρτωση, εκφόρτωση ή ασφαλή προσωρινή διέλευση σκάφους ή αεροσκάφους από τα χωρικά ύδατα ή τον εναέριο χώρο της Συρίας.

4.   Το παρόν άρθρο απαγορεύει την επέκταση ή ανανέωση συμφωνιών ασφάλισης και αντασφάλισης που έχουν συναφθεί πριν από 19ης Ιανουαρίου 2012 (εκτός εάν υπάρχει προηγούμενη συμβατική υποχρέωση του ασφαλιστού ή αντασφαλιστού να δεχθεί την επέκταση ή ανανέωση ασφαλιστηρίου), αλλά, με την επιφύλαξη του άρθρου 14 παράγραφος 2, δεν απαγορεύει τη συμμόρφωση με συμφωνίες που έχουν συναφθεί πριν από την ημερομηνία αυτή.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ VII

ΓΕΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρο 27

Δεν θα πρέπει να αναγνωρίζονται αξιώσεις, π.χ. αξίωση αποζημίωσης κάθε είδους ή άλλη σχετική αξίωση, όπως αξίωση συμψηφισμού, καταβολής προστίμου ή αξιώσεις βάσει εγγυήσεως, αξιώσεις παράτασης ή πληρωμής ομολόγου, οικονομικής εγγύησης, περιλαμβανομένων αξιώσεων βάσει πιστωτικής επιστολής και παρόμοιων μέσων, τις οποίες προβάλλει η κυβέρνηση της Συρίας, δημόσιοι φορείς, εταιρείες ή οργανισμοί της ή οποιοδήποτε πρόσωπο ή οντότητα που ενεργεί μέσω ή εξ ονόματός της κυβέρνησης αυτής, σε σχέση με σύμβαση ή άλλη συναλλαγή η εκπλήρωση της οποίας επηρεάστηκε, άμεσα ή έμμεσα, εν όλω ή εν μέρει, από τα μέτρα που επιβάλλονται δυνάμει του παρόντος κανονισμού.

Άρθρο 28

Οι απαγορεύσεις που αναφέρονται στον παρόντα κανονισμό δεν θεμελιώνουν κανενός είδους ευθύνη των φυσικών και νομικών προσώπων, οντοτήτων ή οργανισμών, εάν δεν γνώριζαν ούτε είχαν εύλογο λόγο να υποπτευθούν ότι οι ενέργειές τους συνιστούν παράβαση αυτής της απαγόρευσης.

Άρθρο 29

1.   Με την επιφύλαξη των εφαρμοστέων κανόνων σχετικά με την υποβολή εκθέσεων, την εμπιστευτικότητα και το επαγγελματικό απόρρητο, τα φυσικά και νομικά πρόσωπα, οι οντότητες και οι οργανισμοί:

α)

παρέχουν αμέσως κάθε πληροφορία που μπορεί να διευκολύνει τη συμμόρφωση προς τον παρόντα κανονισμό, όπως δεσμευμένους λογαριασμούς και σχετικά ποσά σύμφωνα με το άρθρο 14, στην αναφερόμενη στους δικτυακούς τόπους που απαριθμούνται στο παράρτημα ΙΙΙ αρμόδια αρχή του κράτους μέλους στο οποίο κατοικούν ή ευρίσκονται, και τη διαβιβάζουν, απευθείας ή μέσω των κρατών μελών, στην Επιτροπή· και

β)

συνεργάζονται με την εν λόγω αρμόδια αρχή σε κάθε επαλήθευση των εν λόγω πληροφοριών.

2.   Κάθε πληροφορία που παρέχεται ή λαμβάνεται σύμφωνα με το παρόν άρθρο χρησιμοποιείται μόνον για τους σκοπούς για τους οποίους παρεσχέθη ή ελήφθη.

Άρθρο 30

Τα κράτη μέλη και η Επιτροπή αλληλοενημερώνονται αμέσως για τα μέτρα που λαμβάνονται κατ’ εφαρμογή του παρόντος κανονισμού και ανταλλάσσουν οποιαδήποτε άλλη πληροφορία διαθέτουν σχετικά με τον παρόντα κανονισμό, ιδίως πληροφορίες που αφορούν παραβάσεις και προβλήματα εφαρμογής, καθώς και αποφάσεις εκδιδόμενες από εθνικά δικαστήρια.

Άρθρο 31

Η Επιτροπή εξουσιοδοτείται να τροποποιεί το παράρτημα III βάσει των πληροφοριών που παρέχουν τα κράτη μέλη.

Άρθρο 32

1.   Οσάκις το Συμβούλιο αποφασίσει να υπαγάγει φυσικό ή νομικό πρόσωπο οντότητα ή οργανισμό στα μέτρα που αναφέρονται στο άρθρο 14, τροποποιεί αναλόγως το παράρτημα ΙΙ ή το παράρτημα ΙΙα.

2.   Το Συμβούλιο γνωστοποιεί την απόφασή του στο φυσικό ή νομικό πρόσωπο, την οντότητα ή τον οργανισμό που αναφέρεται στην παράγραφο 1, μαζί με τους λόγους για την καταχώρισή του στον κατάλογο, είτε άμεσα, εάν η διεύθυνσή του είναι γνωστή, είτε με δημοσίευση ανακοίνωσης, παρέχοντας τη δυνατότητα στο εν λόγω φυσικό ή νομικό πρόσωπο, οντότητα ή οργανισμό να υποβάλει παρατηρήσεις.

3.   Όταν υποβάλλονται παρατηρήσεις ή προσκομίζονται ουσιαστικά νέα στοιχεία, το Συμβούλιο επανεξετάζει την απόφασή του και ενημερώνει σχετικά το φυσικό ή νομικό πρόσωπο, την οντότητα ή τον οργανισμό.

4.   Οι κατάλογοι των παραρτημάτων ΙΙ και ΙΙα επανεξετάζονται σε τακτά χρονικά διαστήματα, και τουλάχιστον ανά δωδεκάμηνο.

Άρθρο 33

1.   Τα κράτη μέλη θεσπίζουν τους κανόνες τους για τις κυρώσεις που εφαρμόζονται στις παραβάσεις των διατάξεων του παρόντος κανονισμού και λαμβάνουν όλα τα αναγκαία μέτρα για να εξασφαλιστεί ότι εφαρμόζονται οι διατάξεις αυτές. Οι προβλεπόμενες κυρώσεις πρέπει να είναι αποτελεσματικές, αναλογικές και αποτρεπτικές.

2.   Τα κράτη μέλη κοινοποιούν αμελλητί τους κανόνες αυτούς στην Επιτροπή μετά την 19ης Ιανουαρίου 2012, καθώς και τις τυχόν μετέπειτα τροποποιήσεις τους.

Άρθρο 34

Στις περιπτώσεις που ο παρών κανονισμός προβλέπει υποχρέωση κοινοποίησης, ενημέρωσης ή άλλου είδους επικοινωνία με την Επιτροπή, χρησιμοποιούνται η διεύθυνση και τα άλλα στοιχεία επικοινωνίας που αναφέρονται στο παράρτημα III.

Άρθρο 35

Ο παρών κανονισμός εφαρμόζεται:

α)

εντός του εδάφους της Ένωσης, συμπεριλαμβανομένου του εναέριου χώρου της·

β)

επί οιουδήποτε αεροσκάφους ή σκάφους που υπάγεται στη δικαιοδοσία κράτους μέλους·

γ)

σε κάθε πρόσωπο, εντός ή εκτός του εδάφους της Ένωσης, που είναι υπήκοος κράτους μέλους,

δ)

σε κάθε νομικό πρόσωπο, οντότητα ή οργανισμό που έχει συσταθεί ή δημιουργηθεί σύμφωνα με το δίκαιο κράτους μέλους,

ε)

σε κάθε νομικό πρόσωπο, οντότητα ή οργανισμό για τις συναλλαγές που πραγματοποιεί, εν όλω ή εν μέρει, εντός της Ένωσης.

Άρθρο 36

Ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 442/2011 καταργείται.

Άρθρο 37

Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει την ημέρα της δημοσίευσής του στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε κράτος μέλος.

Βρυξέλλες, 18 Ιανουαρίου 2012.

Για το Συμβούλιο

Ο Πρόεδρος

N. WAMMEN


(1)  ΕΕ L 319 της 2.12.2011, σ. 56.

(2)  EE L 121, 10.5.2011, σ. 1.

(3)  Κανονισμοί του Συμβουλίου (ΕΕ) αριθ. 878/2011 (EE L 228, 3.9.2011, σ 1), (EU) αριθ. 950/2011 (EE L 247, 24.9.2011, σ. 3), (EU) αριθ. 1011/2011 (EE L 269, 14.10.2011, σ. 18), (EU) αριθ. 1150/2011 (EE L 296, 15.11.2011, σ. 1).

(4)  Εκτελεστικοί Κανονισμοί του Συμβουλίου (ΕΕ) αριθ. 504/2011 (ΕΕ L 136, 24.5.2011, σ. 45), (ΕΕ) αριθ.611/2011 (EE L 164, 24.6.2011, σ. 1), (ΕΕ) αριθ. 755/2011 (ΕΕ L 199, 2.8.2011, σ. 33), (ΕΕ) αριθ.843/2011 (EE L 218, 24.8.2011, σ. 1), (ΕΕ) αριθ. 1151/2011 (EE L 296, 15.11.2011, σ. 3).

(5)  Εκτελεστική Απόφαση του Συμβουλίου 2011/302/ΚΕΠΠΑ (ΕΕ L 136, 24.5.2011, σ. 91), Εκτελεστική Απόφαση του Συμβουλίου 2011/367/ΚΕΠΠΑ (ΕΕ L 164, 24.6.2011, σ. 14), Εκτελεστική Απόφαση του Συμβουλίου 2011/488/ΚΕΠΠΑ (ΕΕ L 199, 2.8.2011, σ. 74), Εκτελεστική Απόφαση του Συμβουλίου 2011/515/ΚΕΠΠΑ (ΕΕ L 218, 24.8.2011, σ. 20), Απόφαση του Συμβουλίου 2011/522/ΚΕΠΠΑ (EE L 228, 3.9.2011, σ. 16), Απόφαση του Συμβουλίου 2011/628/ΚΕΠΠΑ (EE L 247, 24.9.2011, σ. 17), Απόφαση του Συμβουλίου 2011/684/ΚΕΠΠΑ (EE L 269, 14.10.2011, σ. 33), Απόφαση του Συμβουλίου 2011/735/ΚΕΠΠΑ (EE L 296, 15.11.2011, σ. 53), Εκτελεστική Απόφαση του Συμβουλίου 2011/736/ΚΕΠΠΑ (EE L 296, 15.11.2011, σ. 55).

(6)  ΕΕ L 8, 12.1.2001, σ. 1.

(7)  ΕΕ L 281, 23.11.1995, σ. 31

(8)  ΕΕ L 177 της 30.6.2006, σ. 1.

(9)  ΕΕ L 345 της 19.12.2002, σ. 1.

(10)  ΕΕ L 145 της 30.4.2004, σ. 1.

(11)  ΕΕ L 9 της 15.1.2003, σ. 3.

(12)  ΕΕ C 86 της 18.3.2011, σ. 1.


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΤΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΠΟΥ ΘΑ ΜΠΟΡΟΥΣΕ ΝΑ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΘΕΙ ΓΙΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΟΛΗ, ΟΠΩΣ ΑΝΑΦΕΡΕΤΑΙ ΣΤΟ ΑΡΘΡΟ 2 ΚΑΙ ΣΤΟ ΑΡΘΡΟ 3

1.

Πυροβόλα όπλα, πυρομαχικά και σχετικά εξαρτήματα, ως ακολούθως:

1.1

Πυροβόλα όπλα μη ελεγχόμενα δυνάμει του ΣΚ 1 και του ΣΚ 2 του Κοινού Στρατιωτικού Καταλόγου·

1.2

Πυρομαχικά που προβλέπονται ειδικά για τα πυροβόλα όπλα του σημείου 1.1 και τα ειδικά σχεδιασμένα συστατικά τους μέρη·

1.3

Σκόπευτρα μη ελεγχόμενα δυνάμει του Κοινού Στρατιωτικού Καταλόγου.

2.

Βόμβες και χειροβομβίδες μη ελεγχόμενες δυνάμει του Κοινού Στρατιωτικού Καταλόγου.

3.

Οχήματα, ως εξής:

3.1

Οχήματα εφοδιασμένα με εκτοξευτήρες ύδατος, ειδικά σχεδιασμένα ή τροποποιημένα για την καταστολή ταραχών·

3.2

Ειδικά σχεδιασμένα ή τροποποιημένα οχήματα τα οποία καθίστανται ηλεκτροφόρα για την απώθηση επιτιθεμένων·

3.3

Οχήματα ειδικά σχεδιασμένα ή τροποποιημένα για την απομάκρυνση οδοφραγμάτων, συμπεριλαμβανομένου οικοδομικού εξοπλισμού με θωράκιση κατά βλημάτων·

3.4

Οχήματα ειδικά σχεδιασμένα ή τροποποιημένα για τη μεταφορά ή τη μεταγωγή φυλακισμένων ή/και κρατουμένων·

3.5

Οχήματα ειδικά σχεδιασμένα για την ανάπτυξη κινητών φραγμών·

3.6

Εξαρτήματα των οχημάτων που καθορίζονται στα σημεία 3.1 έως 3.5 ειδικά σχεδιασμένα για τον έλεγχο ταραχών.

Σημείωση 1

Στο παρόν σημείο δεν περιλαμβάνονται τα οχήματα που είναι ειδικά σχεδιασμένα για πυρόσβεση.

Σημείωση 2

Για τους σκοπούς του σημείου 3.5, ο όρος «οχήματα» συμπεριλαμβάνει τα ρυμουλκούμενα.

4.

Εκρηκτικές ουσίες και συναφής εξοπλισμός, ως εξής:

4.1

Ειδικά σχεδιασμένος εξοπλισμός και συσκευές για την πυροδότηση εκρήξεων με ηλεκτρικά ή μη μέσα, συμπεριλαμβανομένων των πυροδοτικών μηχανισμών, των πυροκροτητών, των ενισχυτών και του πυραγωγού σχοινιού και των ειδικά σχεδιασμένων συστατικών τους· εξαιρείται ο εξοπλισμός που έχει σχεδιασθεί ειδικά για συγκεκριμένη εμπορική χρήση, η οποία περιλαμβάνει την ενεργοποίηση ή λειτουργία με εκρηκτικά μέσα άλλου εξοπλισμού ή συσκευών, προορισμός των οποίων δεν είναι η δημιουργία εκρήξεων (π.χ. σύστημα πυροδότησης των αερόσακων των αυτοκινήτων, συστήματα αναστολής των ηλεκτρικών υπερτάσεων των διατάξεων ενεργοποίησης πυροσβεστικών συστημάτων καταιονισμού)·

4.2

Εκρηκτικά γραμμικής κοπής, μη περιλαμβανόμενα στον Κοινό Στρατιωτικό Κατάλογο·

4.3

Άλλα εκρηκτικά μη περιλαμβανόμενα στον Κοινό Στρατιωτικό Κατάλογο και συναφείς ουσίες, ως εξής:

α)

αματόλη,

β)

νιτροκυτταρίνη (με περιεκτικότητα σε άζωτο που υπερβαίνει το 12,5 %)·

γ)

νιτρογλυκόλη,

δ)

τετρανικός πενταερυθρίτης (PETN)·

ε)

πικρυλοχλωρίδιο·

στ)

2,4,6-τρινιτροτολουόλη (TNT).

5.

Προστατευτικός εξοπλισμός μη περιλαμβανόμενος στον ΣΚ 13 του Κοινού Στρατιωτικού Καταλόγου, ως ακολούθως:

5.1

Θωρακισμένες στολές με προστασία κατά βλημάτων ή/και κατά αιχμηρών αντικειμένων·

5.2

Κράνη προστασίας κατά βλημάτων ή/και θραυσμάτων, κράνη και ασπίδες προστασίας για ταραχές, και ασπίδες προστασίας κατά βλημάτων.

Σημ.: Στο παρόν σημείο δεν περιλαμβάνονται:

ο ειδικά σχεδιασμένος για αθλητικές δραστηριότητες εξοπλισμός·

εξοπλισμός ειδικά σχεδιασμένος για την πλήρωση απαιτήσεων σχετικά με την ασφάλεια στην εργασία.

6.

Εξομοιωτές, πλην των περιλαμβανομένων στον ΣΚ 14 του Κοινού Στρατιωτικού Καταλόγου, για την εξάσκηση στη χρήση πυροβόλων όπλων και το ειδικά σχεδιασμένο σχετικό λογισμικό.

7.

Εξοπλισμός νυκτερινής όρασης και θερμικής απεικόνισης και συσκευές ενίσχυσης της εικόνας, εκτός από τα περιλαμβανόμενα στον Κοινό Στρατιωτικό Κατάλογο.

8.

Κοφτερά συρματοπλέγματα.

9.

Στρατιωτικά μαχαίρια, μαχαίρια μάχης και ξιφολόγχες με λεπίδες μήκους άνω των 10 εκατοστών.

10.

Εξοπλισμός παραγωγής ειδικά σχεδιασμένος για τα αντικείμενα του παρόντος καταλόγου.

11.

Ειδική τεχνολογία για την ανάπτυξη, παραγωγή ή χρήση των αντικειμένων του παρόντος καταλόγου.


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΤΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ, ΟΝΤΟΤΗΤΩΝ Ή ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΠΟΥ ΑΝΑΦΕΡΟΝΤΑΙ ΣΤΟ ΑΡΘΡΟ 14 ΚΑΙ ΣΤΟ ΑΡΘΡΟ 15 ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1 ΣΤΟΙΧΕΙΟ Α)

A.   Άτομα

 

Ονοματεπώνυμο

Αναγνωριστικά στοιχεία

Λόγοι

Ημερομηνία καταχώρισης

1.

Bashar Al-Assad

Γεννηθείς στις 11 Σεπτεμβρίου 1965 στη Δαμασκό· αριθ. διπλωματικού διαβατηρίου D1903

Πρόεδρος της Δημοκρατίας· εμπνευστής και καθοδηγητής της καταστολής των διαδηλώσεων.

23.05.2011

2.

Maher (γνωστός και ως. Mahir) Al-Assad

Γεννηθείς στις 8 Δεκεμβρίου 1967, αριθ. διπλωματικού διαβατηρίου 4138

Διοικητής της 4ης Μεραρχίας Τεθωρακισμένων του Στρατού, μέλος της κεντρικής διοίκησης του κόμματος Μπάαθ, ισχυρός άνδρας της Δημοκρατικής Φρουράς· αδελφός του Προέδρου Bashar Al-Assad· βασικός επιτηρητής της βίας κατά των διαδηλωτών.

09.05.2011

3.

Ali Mamluk (γνωστός και ως Mamlouk)

Γεννηθείς στις 19 Φεβρουαρίου 1946 στη Δαμασκό· αριθ. διπλωματικού διαβατηρίου 983

Αρχηγός της συριακής Διεύθυνσης Γενικών Πληροφοριών (GID)· ενεχόμενος στη βίαιη καταστολή των διαδηλώσεων.

09.05.2011

4.

Muhammad Ibrahim Al-Sha’ar (γνωστός και ως Mohammad Ibrahim Al-Chaar)

 

Υπουργός Εσωτερικών ενεχόμενος στη βίαιη καταστολή των διαδηλώσεων.

09.05.2011

5.

Atej (γνωστός και ως Atef, Atif) Najib

 

Πρώην επικεφαλής της Διεύθυνσης Πολιτικής Ασφάλειας στην Dara’a· εξάδελφος του Προέδρου Bashar Al-Assad· ενεχόμενος στη βίαιη καταστολή των διαδηλώσεων.

09.05.2011

6.

Hafiz Makhluf (γνωστός και ως Hafez Makhlouf)

Γεννηθείς στις 2 Απριλίου 1971 στη Δαμασκό· αριθ. διπλωματικού διαβατηρίου 2246

Συνταγματάρχης, διοικητής μονάδας στη Γενική Διεύθυνση Πληροφοριών, Τμήμα Δαμασκού· εξάδελφος του Προέδρου Bashar Al-Assad· στενός συνεργάτης του Mahir Al-Assad· ενεχόμενος στη βίαιη καταστολή των διαδηλώσεων.

09.05.2011

7.

Muhammad Dib Zaytun (γνωστός και ως Mohammed Dib Zeitoun)

Γεννηθείς στις 20 Μαΐου 1951 στη Δαμασκό· αριθ. διπλωματικού διαβατηρίου D 000 00 13 00

Αρχηγός της Διεύθυνσης Πολιτικής Ασφάλειας· ενεχόμενος στη βίαιη καταστολή των διαδηλώσεων.

09.05.2011

8.

Amjad Al-Abbas

 

Αρχηγός της Πολιτικής Ασφάλειας στην Μπανιάς, ενεχόμενος στη βίαιη καταστολή των διαδηλώσεων στην Μπάιντα.

09.05.2011

9.

Rami Makhlouf

Γεννηθείς στις 10 Ιουλίου 1969 στη Δαμασκό, αριθμός διαβατηρίου 454224·

Σύρος επιχειρηματίας· συνδέεται με τον Mahir Al-Assad· εξάδελφος του Προέδρου Bashar Al-Assad· χρηματοδοτεί το καθεστώς διευκολύνοντας τη βίαιη καταστολή των διαδηλώσεων

09.05.2011

10.

Abd Al-Fatah Qudsiyah

Γεννηθείς το 1953 στη Χάμα· αριθ. διπλωματικού διαβατηρίου D0005788

Αρχηγός της Υπηρεσίας Πληροφοριών Ασφαλείας του Συριακού Στρατού. συμμετείχε σε πράξεις βίας κατά του άμαχου πληθυσμού.

09.05.2011

11.

Jamil Hassan

 

Αρχηγός της Υπηρεσίας Πληροφοριών Ασφαλείας της Συριακής Αεροπορίας. συμμετείχε σε πράξεις βίας κατά του άμαχου πληθυσμού.

09.05.2011

12.

Rustum Ghazali

Γεννηθείς στις 3 Μαΐου 1953 στη Ντάρα· αριθ. διπλωματικού διαβατηρίου D000000887

Αρχηγός της Υπηρεσίας Πληροφοριών Ασφαλείας του Συριακού Στρατού, Τμήμα Κυβερνείου της Υπαίθρου της Δαμασκού. συμμετείχε σε πράξεις βίας κατά του άμαχου πληθυσμού.

09.05.2011

13.

Fawwaz Al-Assad

Γεννηθείς στις 18 Ιουνίου 1962 στην Κερντάλα· αριθ. διαβατηρίου 88238

Συμμετείχε σε πράξεις βίας κατά του άμαχου πληθυσμού, ως μέλος της Πολιτοφυλακής Σαμπιχά.

09.05.2011

14.

Munzir Al-Assad

Γεννηθείς την 1η Μαρτίου 1961 στη Λαοδίκεια· αριθ. διαβατηρίων 86449 και 842781

Συμμετείχε σε πράξεις βίας κατά του άμαχου πληθυσμού, ως μέλος της Πολιτοφυλακής Σαμπιχά.

09.05.2011

15.

Asif Shawkat

Γεννηθείς στις 15 Ιανουαρίου 1950 στο Al-Madeheleh (Tartus)

Υπαρχηγός επιτελείου, υπεύθυνος για θέματα ασφάλειας και αναγνώρισης· συμμετείχε σε πράξεις βίας κατά του άμαχου πληθυσμού.

23.05.2011

16.

Hisham Ikhtiyar

Γεννηθείς το 1941

Αρχηγός της συριακής Υπηρεσίας Εθνικής Ασφάλειας· συμμετείχε σε πράξεις βίας κατά του άμαχου πληθυσμού.

23.05.2011

17.

Faruq Al Shar’

Γεννηθείς στις 10 Δεκεμβρίου 1938

Αντιπρόεδρος της Συρίας· συμμετείχε σε πράξεις βίας κατά του άμαχου πληθυσμού.

23.05.2011

18.

Muhammad Nasif Khayrbik

Γεννηθείς στις 10 Απριλίου 1937 (ή 20 Μαΐου 1937) στη Hama, αριθ. διπλωματικού διαβατηρίου 0002250

Αναπληρωτής αντιπρόεδρος της Συρίας, υπεύθυνος για θέματα εθνικής ασφάλειας· συμμετείχε σε πράξεις βίας κατά του άμαχου πληθυσμού.

23.05.2011

19.

Mohammed Hamcho

Γεννηθείς στις 20 Μαΐου 1966, αριθ. διαβατηρίου 002954347

Κουνιάδος του Maher Al-Assad· επιχειρηματίας και τοπικός πράκτορας πολλών ξένων εταιριών· χρηματοδοτεί το καθεστώς διευκολύνοντας τη βίαιη καταστολή των διαδηλώσεων.

23.05.2011

20.

Iyad (γνωστός και ως Eyad) Makhlouf

Γεννηθείς στις 21 Ιανουαρίου 1973 στη Δαμασκό· αριθ. διαβατηρίου Ν001820741

Αδελφός του Rami Makhlouf και αξιωματικός της GID, συμμετείχε σε πράξεις βίας κατά του άμαχου πληθυσμού.

23.05.2011

21.

Bassam Al Hassan

 

Σύμβουλος στρατηγικών υποθέσεων του Προέδρου, συμμετείχε σε πράξεις βίας κατά του άμαχου πληθυσμού.

23.05.2011

22.

Dawid Rajiha

 

Αρχηγός του Επιτελείου των Ενόπλων Δυνάμεων, υπεύθυνος για την εμπλοκή του στρατού στη βίαιη καταστολή ειρηνικών διαμαρτυριών.

23.05.2011

23.

Ihab (γνωστός και ως Ehab, Iehab) Makhlouf

Γεννηθείς στις 21 Ιανουαρίου 1973 στη Δαμασκό· αριθ. διαβατηρίου 02848852

Αντιπρόεδρος της SyriaTel και εκπρόσωπος του Rami Makhlouf στην αμερικανική του εταιρία· χρηματοδοτεί το καθεστώς διευκολύνοντας τη βίαιη καταστολή των διαδηλώσεων.

23.05.2011

24.

Zoulhima Chaliche (Dhu al-Himma Shalish)

Γεννηθείς το 1951 ή το 1946 στην Kerdaha.

Επικεφαλής της προεδρικής ασφάλειας· συμμετείχε στη βίαιη καταστολή των διαδηλώσεων· πρώτος εξάδελφος του προέδρου Bachar Al-Assad.

23.6.2011

25.

Riyad Chaliche (Riyad Shalish)

 

Διευθυντής του Military Housing Establishment· πηγή χρηματοδότησης του καθεστώτος· πρώτος εξάδελφος του προέδρου Bachar Al-Assad.

23.6.2011

26.

Ταξίαρχος Διοικητής Mohammad Ali Jafari (γνωστός και ως Ja’fari, Aziz· γνωστός και ως Jafari, Ali· γνωστός και ως Jafari, Mohammad Ali· γνωστός και ως Ja’fari, Mohammad Ali· γνωστός και ως Jafari-Najafabadi, Mohammad Ali)

Γεννηθείς την 1η Σεπτεμβρίου 1975 στο Yazd, Ιράν.

Γενικός Διοικητής του Ιρανικού Σώματος των Φρουρών της Επανάστασης, με συμμετοχή στην παροχή εξοπλισμού και υποστήριξης προκειμένου να βοηθήσει το καθεστώς της Συρίας να καταστείλει τις διαμαρτυρίες στη Συρία.

23.6.2011

27.

Υποστράτηγος Qasem Soleimani (γνωστός και ως Qasim Soleimany)

 

Διοικητής του Ιρανικού Σώματος των Φρουρών της Επανάστασης (IRGC Quods), με συμμετοχή στην παροχή εξοπλισμού και υποστήριξης προκειμένου να βοηθήσει το καθεστώς της Συρίας να καταστείλει τις διαμαρτυρίες στη Συρία.

23.6.2011

28.

Hossein Taeb (γνωστός και ως Taeb, Hassan· γνωστός και ως Taeb, Hosein· γνωστός και ως Taeb, Hossein· γνωστός και ως Taeb, Hussayn· γνωστός και ως Hojjatoleslam Hossein Ta’eb)

Γεννηθείς το 1963 στην Τεχεράνη, Ιράν.

Υποδιοικητής Πληροφοριών Ασφαλείας του Ιρανικού Σώματος των Φρουρών της Επανάστασης, με συμμετοχή στην παροχή εξοπλισμού και υποστήριξης προκειμένου να βοηθήσει το καθεστώς της Συρίας να καταστείλει τις διαμαρτυρίες στη Συρία.

23.6.2011

29.

Khalid Qaddur

 

Επαγγελματικός συνεργάτης του Maher Al-Assad· πηγή χρηματοδότησης του καθεστώτος.

23.6.2011

30.

Ra’if Al-Quwatli (γνωστός και ως Ri’af Al-Quwatli)

 

Επαγγελματικός συνεργάτης του Maher Al-Assad· πηγή χρηματοδότησης του καθεστώτος.

23.6.2011

31.

Mohammad Mufleh

 

Επικεφαλής της Συριακής Υπηρεσίας Πληροφοριών της πόλης Hama, συμμετείχε στην καταστολή των διαδηλωτών.

1.8.2011

32.

Υποστράτηγος Tawfiq Younes

 

Επικεφαλής του τμήματος Εσωτερικής Ασφάλειας της Γενικής Διεύθυνσης Πληροφοριών· συμμετείχε σε πράξεις βίας κατά του άμαχου πληθυσμού.

1.8.2011

33.

Κ Mohammed Makhlouf (γνωστός και ως Abu Rami)

Γεννηθείς στη Λαττάκεια, Συρία, 19.10.1932

Στενός συνεργάτης και θείος από την πλευρά της μητέρας των Bashar και Mahir al-Assad. Συνέταιρος και πατέρας των Rami, Ihab και Iyad Makhlouf.

1.8.2011

34.

Ayman Jabir

Γεννηθείς στη Λαττάκεια

Συνεργάτης του Mahir al-Assad για την πολιτοφυλακή Shabiha. Ενεπλάκη άμεσα στην καταστολή και τη βία κατά του άμαχου πληθυσμού και συντόνισε ομάδες της πολιτοφυλακής Shabiha

1.8.2011

35.

Στρατηγός Ali Habib Mahmoud

Γεννηθείς στην Tartous, 1939. Διορίστηκε υπουργός Άμυνας στις 3 Ιουνίου 2009

Υπουργός Άμυνας. Υπεύθυνος για τη διαγωγή και τις επιχειρήσεις των συριακών ενόπλων δυνάμεων με συμμετοχή στην καταστολή και τη βία κατά του άμαχου πληθυσμού.

1.8.2011

36.

Hayel Al-Assad

 

Αναπληρωτής του Maher Al-Assad, διοικητής της μονάδας στρατιωτικής αστυνομίας της 4ης μεραρχίας του στρατού· εμπλέκεται στην καταστολή.

23.8.2011

37.

Ali Al-Salim

 

Διευθυντής του γραφείου εξοπλισμών του συριακού υπουργείου Άμυνας, από το οποίο πραγματοποιούνται όλες οι προμήθειες όπλων του συριακού στρατού.

23.8.2011

38.

Nizar Al-Assad

(Image)

Εξάδελφος του Bashar Al-Assad· πρώην επικεφαλής της εταιρείας »Nizar Oilfield Supplies».

Στενός συνεργάτης βασικών κυβερνητικών αξιωματούχων. Χρηματοδοτεί την πολιτοφυλακή Shabiha στην περιοχή της Λαττάκειας.

23.8.2011

39.

Ταξίαρχος Rafiq Shahadah

 

Διοικητής του Κλάδου 293 (Εσωτερικές Υποθέσεις) της Στρατιωτικής Υπηρεσίας Πληροφοριών της Συρίας (SMI) στη Δαμασκό. Εμπλέκεται άμεσα στην καταστολή και τη βία κατά του άμαχου πληθυσμού στη Δαμασκό. Σύμβουλος του Προέδρου Bashar Al-Assad σε θέματα στρατηγικής και στρατιωτικών πληροφοριών.

23.8.2011

40.

Ταξίαρχος Jamea Jamea (Jami Jami)

 

Τοπικός διοικητής της Στρατιωτικής Υπηρεσίας Πληροφοριών της Συρίας (SMI) στο Dayr az-Zor. Εμπλέκεται άμεσα στην καταστολή και τη βία κατά του άμαχου πληθυσμού στο Dayr az-Zor και στο Alboukamal.

23.8.2011

41.

Hassan Bin-Ali AL-TURKMANI

Γεννηθείς το 1935 στο Χαλέπι

Αναπληρωτής υφυπουργός, πρώην υπουργός Άμυνας, ειδικός απεσταλμένος του Προέδρου Bashar Al-Assad.

23.8.2011

42.

Muhammad Said Bukhaytan

 

Βοηθός Περιφερειακός Γραμματέας του Αραβικού Σοσιαλιστικού Κόμματος Μπάαθ από το 2005· 2000-2005: Διευθυντής εθνικής ασφάλειας του τοπικού κόμματος Μπάαθ. Πρώην κυβερνήτης της Hama (1998-2000). Στενός συνεργάτης του Προέδρου Bashar Al-Assad και του Maher Al-Assad. Εκ των βασικών υπευθύνων λήψης αποφάσεων του καθεστώτος σε ό,τι αφορά την καταστολή κατά του άμαχου πληθυσμού.

23.8.2011

43.

Ali Douba

 

Υπεύθυνος για τις δολοφονίες στη Hama το 1980, μετεκλήθη στη Δαμασκό ως ειδικός σύμβουλος του Προέδρου Bashar Al-Assad.

23.8.2011

44.

Ταξίαρχος Nawful Al-Husayn

 

Τοπικός διοικητής της Στρατιωτικής Υπηρεσίας Πληροφοριών της Συρίας (SMI) στο Idlib. Εμπλέκεται άμεσα στην καταστολή και τη βία κατά του άμαχου πληθυσμού στην επαρχία Idlib.

23.8.2011

45.

Ταξίαρχος Husam Sukkar

 

Προεδρικός σύμβουλος σε θέματα ασφαλείας. Προεδρικός σύμβουλος των υπηρεσιών ασφαλείας σε ό,τι αφορά την καταστολή και τη βία κατά του άμαχου πληθυσμού.

23.8.2011

46.

Ταξίαρχος Muhammed Zamrini

 

Τοπικός διοικητής της Στρατιωτικής Υπηρεσίας Πληροφοριών της Συρίας (SMI) στο Homs. Εμπλέκεται άμεσα στην καταστολή και τη βία κατά του άμαχου πληθυσμού στο Homs.

23.8.2011

47.

Αντιστράτηγος Munir Adanov (Adnuf)

 

Υπαρχηγός Γενικού Επιτελείου, Επιχειρήσεις και Εκπαίδευση του συριακού στρατού. Εμπλέκεται άμεσα στην καταστολή και τη βία κατά του άμαχου πληθυσμού στη Συρία.

23.8.2011

48.

Ταξίαρχος Ghassan Khalil

 

Επικεφαλής του Τμήματος Πληροφοριών της Γενικής Διεύθυνσης Πληροφοριών (GID). Εμπλέκεται άμεσα στην καταστολή και τη βία κατά του άμαχου πληθυσμού στη Συρία.

23.8.2011

49.

Mohammed Jabir

Γεννηθείς στη Λαττάκεια

Πολιτοφυλακή Shabiha. Συνεργάτης του Maher Al-Assad σε ό,τι αφορά την πολιτοφυλακή Shabiha. Ενεπλάκη άμεσα στην καταστολή και τη βία κατά του άμαχου πληθυσμού και συντόνισε ομάδες της πολιτοφυλακής Shabiha.

23.8.2011

50.

Samir Hassan

 

Στενός συνεργάτης του Maher Al-Assad. Γνωστός για την οικονομική του υποστήριξη προς το συριακό καθεστώς.

23.8.2011

51.

Fares Chehabi (Fares Shihabi)

 

Πρόεδρος του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου του Χαλεπίου. παρέχει χρηματοδοτική στήριξη στο συριακό καθεστώς.

2.09.2011

52.

Emad Ghraiwati

Γεννηθείς τον Μάρτιο 1959 στη Δαμασκό, Συρία

Πρόεδρος του Βιομηχανικού Επιμελητηρίου της Δαμασκού (Zuhair Ghraiwati Sons). παρέχει χρηματοδοτική στήριξη στο συριακό καθεστώς.

2.9.2011

53.

Tarif Akhras

Γεννηθείς το 1949 στη Homs, Συρία

Ιδρυτής του Ομίλου Akhras (εμπορικά αγαθά, εμπορία, επεξεργασία και υλικοτεχνική υποστήριξη), Homs. παρέχει χρηματοδοτική στήριξη στο συριακό καθεστώς.

2.9.2011

54.

Issam Anbouba

Γεννηθείς το 1949 στη Λαττάκεια, Συρία

Πρόεδρος του Ιδρύματος Issam Anbouba Est για τη Γεωργική Βιομηχανία. παρέχει χρηματοδοτική στήριξη στο συριακό καθεστώς.

2.9.2011

55.

Tayseer Qala Awwad

Γεννηθείς το 1943 στη Δαμασκό

Υπουργός Δικαιοσύνης. Συνδέεται με το συριακό καθεστώς, υποστηρίζοντας τις πολιτικές και πρακτικές του για αυθαίρετες συλλήψεις και κρατήσεις.

23.09.2011

56.

Δρ Adnan Hassan Mahmoud

Γεννηθείς το 1966 στην Tartous

Υπουργός Πληροφοριών. Συνδέεται με το συριακό καθεστώς, υποστηρίζοντας και προωθώντας την πολιτική πληροφοριών του.

23.09.2011

57.

Υποστράτηγος Jumah Al-Ahmad

 

Διοικητής Ειδικών Δυνάμεων. Υπεύθυνος για τη χρήση βίας κατά διαδηλωτών σε όλη τη Συρία.

14.11.2011

58.

Συνταγματάρχης Lu’ai al-Ali

 

Αρχηγός της Υπηρεσίας Πληροφοριών Ασφαλείας του συριακού στρατού, Τμήμα Κυβερνείου της Dara’a. Υπεύθυνος για τη χρήση βίας κατά διαδηλωτών στη Dara’a.

14.11.2011

59.

Αντιστράτηγος Ali Abdullah Ayyub

 

Αναπληρωτής του Επιτελείου (Προσωπικό και ανθρώπινοι πόροι). Υπεύθυνος για τη χρήση βίας κατά διαδηλωτών σε όλη τη Συρία.

14.11.2011

60.

Αντιστράτηγος Jasim al-Furayj

 

Αρχηγός επιτελείου. Υπεύθυνος για τη χρήση βίας κατά διαδηλωτών σε όλη τη Συρία.

14.11.2011

61.

Στρατηγός Aous (Aws) Aslan

Γεννηθείς το 1958

Αρχηγός Τάγματος στη Δημοκρατική Φρουρά. Στενός συνεργάτης του Maher al-Assad και του Προέδρου al-Assad. Ενεχόμενος στα κατασταλτικά μέτρα κατά του πληθυσμού σε όλη τη Συρία.

14.11.2011

62.

Στρατηγός Ghassan Belal

 

Διοικητής του ειδικού γραφείου της 4ης Μεραρχίας. Σύμβουλος του Maher al-Assad και συντονιστής δράσεων ασφαλείας. Υπεύθυνος για τα κατασταλτικά μέτρα κατά του πληθυσμού σε όλη τη Συρία.

14.11.2011

63.

Abdullah Berri

 

Διευθύνει τις παραστρατιωτικές οργανώσεις της οικογένειας BERRI. Υπεύθυνος των φιλοκυβερνητικών παραστρατιωτικών οργανώσεων που ενέχονται στη βίαιη καταστολή εις βάρος του πληθυσμού στο Χαλέπι.

14.11.2011

64.

George Chaoui

 

Μέλος του «ηλεκτρονικού στρατού» της Συρίας. Συμμετοχή στη βίαιη καταστολή και παρακίνηση για χρήση βίας εις βάρους του πληθυσμού στο σύνολο της Συρίας.

14.11.2011

65.

Υποστράτηγος Zuhair Hamad

 

Αναπληρωτής αρχηγός της Γενικής διεύθυνσης πληροφοριών. Υπεύθυνος για τη χρήση βίας στο σύνολο της Συρίας και για τον εκφοβισμό των διαδηλωτών και για βασανιστήρια εις βάρος τους.

14.11.2011

66.

Amar Ismael

 

Πολιτικό προσωπικό. Αρχηγός του ηλεκτρονικού στρατού Συρίας (υπηρεσία πληροφοριών στρατού ξηράς). Συμμετοχή στη βίαιη καταστολή και παρακίνηση για χρήση βίας εις βάρους του πληθυσμού στο σύνολο της Συρίας.

14.11.2011

67.

Mujahed Ismail

 

Μέλος του «ηλεκτρονικού στρατού» της Συρίας. Συμμετοχή στη βίαιη καταστολή και παρακίνηση για χρήση βίας εις βάρους του πληθυσμού στο σύνολο της Συρίας.

14.11.2011

68.

Saqr Khayr Bek

 

Αναπληρωτής υπουργός εσωτερικών. Υπεύθυνος για τη βίαιη καταστολή του πληθυσμού της Συρίας.

14.11.2011

69.

Υποστράτηγος Nazih

 

Αναπληρωτής διευθυντής της Γενικής Διεύθυνσης Πληροφοριών. Υπεύθυνος για τη χρήση βίας στο σύνολο της Συρίας και για τον εκφοβισμό των διαδηλωτών και για βασανιστήρια εις βάρος τους.

14.11.2011

70.

Kifah Moulhem

 

Διοικητής τάγματος της 4ης Μεραρχίας. Υπεύθυνος για τη βίαιη καταστολή εις βάρος του πληθυσμού στο Deïr el-Zor.

14.11.2011

71.

Υποστράτηγος Wajih Mahmud

 

Διοικητής της 18ης μεραρχίας τεθωρακισμένων. Υπεύθυνος για τη βία εις βάρος διαδηλωτών στο Homs.

14.11.2011

72.

Bassam Sabbagh

Γεννηθείς στις 24 Αυγούστου 1959 στη Δαμασκό. Διεύθυνση: Kasaa, Anwar al Attar Street, al Midani building, Damascus. Διαβατήριο Συρίας: αριθ. 004326765 εκδοθέν στις 2.11.2008, ισχύει έως τον Νοέμβριο 2014.

Δικηγόρος Παρισιού.

Διευθύνει το δικηγορικό γραφείο Sabbagh et Associés (Δαμασκός). Νομικός, οικονομικός σύμβουλος και διαχειριστής των υποθέσεων των Rami Makhlouf και Khaldoun Makhlouf. Συνεργάτης του Bachar al-Assad στη χρηματοδότηση ενός σχεδίου κατασκευής ακινήτων στη Λαττάκεια. Παρέχει χρηματοδοτική στήριξη στο καθεστώς.

14.11.2011

73.

Αντιστράτηγος Mustafa Tlass

 

Αναπληρωτής αρχηγός του Γενικού Επιτελείου (Διοικητική Μέριμνα και τροφοδοσία). Υπεύθυνος για τη χρήση βίας κατά διαδηλωτών σε όλη τη Συρία.

14.11.2011

74.

Υποστράτηγος Fu’ad Tawil

 

Αναπληρωτής αρχηγός της Υπηρεσίας πληροφοριών της Πολεμικής Αεροπορίας. Υπεύθυνος για τη χρήση βίας στο σύνολο της Συρίας και για τον εκφοβισμό των διαδηλωτών και για βασανιστήρια εις βάρος τους.

14.11.2011

75.

Mohammad Al-Jleilati

Γεννηθείς το 1945 στη Δαμασκό

Υπουργείο Οικονομίας Αρμόδιος για την οικονομία της Συρίας.

1.12.2011

76.

Δρ. Mohammad Nidal Al-Shaar

Γεννηθείς το 1956 στο Χαλέπι

Υπουργός Οικονομίας και Εμπορίου Αρμόδιος για την οικονομία της Συρίας.

1.12.2011

77.

Αντιστράτηγος Fahid Al-Jassim

 

Αρχηγός του Γενικού Επιτελείου. Στρατιωτικός ενεχόμενος στη βία που ασκήθηκε στο Homs.

1.12.2011

78.

Υποστράτηγος Ibrahim Al-Hassan

 

Αρχηγός του Γενικού Επιτελείου. Στρατιωτικός ενεχόμενος στη βία που ασκήθηκε στο Homs.

1.12.2011

79.

Ταξίαρχος Khalil Zghraybih

 

14η Μεραρχία. Στρατιωτικός ενεχόμενος στη βία που ασκήθηκε στο Homs.

1.12.2011

80.

Ταξίαρχος Ali Barakat

 

103η Ταξιαρχία της Δημοκρατικής Φρουράς. Στρατιωτικός ενεχόμενος στη βία που ασκήθηκε στο Homs.

1.12.2011

81.

Ταξίαρχος Talal Makhluf

 

103η Ταξιαρχία της Δημοκρατικής Φρουράς Στρατιωτικός ενεχόμενος στη βία που ασκήθηκε στο Homs.

1.12.2011

82.

Ταξίαρχος Nazih Hassun

 

Υπηρεσία πληροφοριών της Πολεμικής Αεροπορίας της Συρίας. Στρατιωτικός ενεχόμενος στη βία που ασκήθηκε στο Homs.

1.12.2011

83.

Λοχαγός Maan Jdiid

 

Προεδρική Φρουρά. Στρατιωτικός ενεχόμενος στη βία που ασκήθηκε στο Homs.

1.12.2011

84.

Muahmamd Al-Shaar

 

Διεύθυνση πολιτικής ασφάλειας. Στρατιωτικός ενεχόμενος στη βία που ασκήθηκε στο Homs.

1.12.2011

85.

Khald Al-Taweel

 

Διεύθυνση πολιτικής ασφάλειας. Στρατιωτικός ενεχόμενος στη βία που ασκήθηκε στο Homs.

1.12.2011

86.

Ghiath Fayad

 

Διεύθυνση πολιτικής ασφάλειας. Στρατιωτικός ενεχόμενος στη βία που ασκήθηκε στο Homs.

1.12.2011


B.   Οντότητες

 

Ονομασία

Αναγνωριστικά στοιχεία

Λόγοι

Ημερομηνία καταχώρισης

1.

Bena Properties

 

Ελέγχεται από τον Rami Makhlouf· πηγή χρηματοδότησης του καθεστώτος.

23.6.2011

2.

Al Mashreq Investment Fund (AMIF) (άλλως Sunduq Al Mashrek Al Istithmari)

P.O. Box 108, Δαμασκός

Τηλ.: 963 112110059 / 963 112110043

Φαξ: 963 933333149

Ελέγχεται από τον Rami Makhlouf· πηγή χρηματοδότησης του καθεστώτος.

23.6.2011

3.

Hamcho International (Hamsho International Group)

Baghdad Street, P.O. Box 8254, Δαμασκός

Τηλ.: 963 112316675

Φαξ: 963 112318875

Δικτυακός τόπος: www.hamshointl.com

Διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου: info@hamshointl.com και hamshogroup@yahoo.com

Υπό τον έλεγχο του Mohamed Hamcho ή Hamsho· πηγή χρηματοδότησης του καθεστώτος.

23.6.2011

4.

Military Housing Establishment (άλλως MILIHOUSE)

 

Εταιρεία δημοσίων έργων υπό τον έλεγχο του Riyad Chaliche και του Υπουργείου Άμυνας· πηγή χρηματοδότησης του καθεστώτος.

23.6.2011

5.

Διεύθυνση πολιτικής ασφάλειας

 

Υπηρεσία του συριακού κράτους με άμεση συμμετοχή στην καταστολή.

23.8.2011

6.

Διεύθυνση γενικών πληροφοριών

 

Υπηρεσία του συριακού κράτους με άμεση συμμετοχή στην καταστολή.

23.8.2011

7.

Διεύθυνση στρατιωτικών πληροφοριών

 

Υπηρεσία του συριακού κράτους με άμεση συμμετοχή στην καταστολή.

23.8.2011

8.

Υπηρεσία πληροφοριών της αεροπορίας

 

Υπηρεσία του συριακού κράτους με άμεση συμμετοχή στην καταστολή.

23.8.2011

9.

Δύναμη Qods του IRGC (Quds Force)

Τεχεράνη, Ιράν

Η Δύναμη Qods (ή Quds) αποτελεί ειδική μονάδα του ιρανικού Σώματος της Ισλαμικής Επαναστατικής Φρουράς (IRGC). Η Δύναμη Qods συμμετέχει στην παροχή εξοπλισμού και υποστήριξης προς το συριακό καθεστώς για την καταστολή των διαδηλώσεων στη Συρία. Η Δύναμη Qods της IRGC παρείχε τεχνική βοήθεια, εξοπλισμό και υποστήριξη στις συριακές υπηρεσίες ασφαλείας για την καταστολή του κινήματος διαμαρτυρίας του άμαχου πληθυσμού.

23.8.2011

10.

Mada Transport

Θυγατρική της Cham Holding (Sehanya Dara’a Highway, PO Box 9525

Τηλ: 00 963 11 99 62)

Οικονομική οντότητα που χρηματοδοτεί το καθεστώς.

2.09.2011

11.

Cham Investment Group

Θυγατρική της Cham Holding (Sehanya Dara’a Highway, PO Box 9525

Τηλ: 00 963 11 99 62)

Οικονομική οντότητα που χρηματοδοτεί το καθεστώς.

2.09.2011

12.

Real Estate Bank

Insurance Bldg- Yousef Al-Azmeh Square, Δαμασκός P.O. Box: 2337 Δαμασκός, Αραβική Δημοκρατία της Συρίας

Τηλ.: (+963) 11 2456777 και 2218602

Φαξ: (+963) 11 2237938 και 2211186

Διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου της τράπεζας: Publicrelations@reb.sy,

Δικτυακός τόπος: www.reb.sy

Κρατική τράπεζα που παρέχει χρηματοδοτική στήριξη στο καθεστώς.

2.09.2011

13.

Addounia TV (άλλως Dounia TV)

Τηλ.: +963-11-5667274, +963-11-5667271,

Φαξ: +963-11-5667272

Δικτυακός τόπος: http://www.addounia.tv

Η Addounia TV έχει υποκινήσει τη χρήση βίας κατά αμάχων στη Συρία.

23.09.2011

14.

Cham Holding

Cham Holding Building Daraa Highway - Ashrafiyat Sahnaya Rif Dimashq – Syria P.O Box 9525

Τηλ.: +963 (11) 9962 +963 (11) 668 14000 +963 (11) 673 1044

Φαξ:+963 (11) 673 1274

Διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου: info@chamholding.sy

Δικτυακός τόπος: www.chamholding.sy

Ελέγχεται από τον Rami Makhlouf· η μεγαλύτερη εταιρεία χαρτοφυλακίου στη Συρία, στηρίζει το καθεστώς και ωφελείται από αυτό.

23.09.2011

15.

El-Tel Co. (El-Tel Middle East Company)

Διεύθυνση: Dair Ali Jordan Highway, P.O.Box 13052, Δαμασκός, Συρία

Τηλ.: +963-11-2212345

Φαξ: +963-11-44694450

Διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου: sales@eltelme.com

Δικτυακός τόπος: www.eltelme.com

Κατασκευάζει και προμηθεύει τηλεπικοινωνιακό εξοπλισμό για το στρατό.

23.09.2011

16.

Ramak Constructions Co.

Διεύθυνση: Dara’a Highway, Δαμασκός, Συρία

Τηλ.: +963-11-6858111

Κινητό: +963-933-240231

Κατασκευάζει στρατώνες, συνοριοφυλάκια και άλλα κτίρια για τις ανάγκες του στρατού.

23.09.2011

17.

Souruh Company (άλλως SOROH Al Cham Company)

Διεύθυνση: Adra Free Zone Area Δαμασκός, Συρία

Τηλ.: +963-11-5327266

Κινητό: +963-933-526812 +963-932-878282

Φαξ:+963-11-5316396

Διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου: sorohco@gmail.com

Δικτυακός τόπος: http://sites.google.com/site/sorohco

Επενδύει σε τοπικά έργα του κλάδου της στρατιωτικής βιομηχανίας, κατασκευάζοντας τμήματα όπλων και συναφή είδη. Το 100% της εταιρίας είναι στην κατοχή του Rami Makhlouf.

23.09.2011

18.

Syriatel

Thawra Street, Ste Building 6th Floor, BP 2900

Τηλ.: +963 11 61 26 270

Φαξ: +963 11 23 73 97 19

Διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου: info@syriatel.com.sy

Δικτυακός τόπος: http://syriatel.sy/

Ελέγχεται από τον Rami Makhlouf· παρέχει χρηματοδοτική στήριξη στο καθεστώς: μέσω της σύμβασης άδειας εκμετάλλευσης καταβάλλει το 50% των κερδών της στην κυβέρνηση.

23.09.2011

19.

Cham Press TV

Al Qudsi building, 2nd Floor - Baramkeh - Δαμασκός

Τηλ.: +963 - 11- 2260805

Φαξ: +963 - 11 - 2260806

Διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου: mail@champress.com

Δικτυακός τόπος: www.champress.net

Τηλεοπτικό κανάλι το οποίο συμμετέχει σε εκστρατείες παραπληροφόρησης και υποκίνησης της χρήσης βίας κατά διαδηλωτών

1.12.2011

20.

Al Watan

Εφημερίδα Al Watan - Δαμασκός – Duty Free Zone

Τηλ.: 00963 11 2137400

Φαξ: 00963 11 2139928

Ημερήσια εφημερίδα η οποία συμμετέχει σε εκστρατείες παραπληροφόρησης και υποκίνησης της χρήσης βίας κατά διαδηλωτών

1.12.2011

21.

Centre d’études et de recherches syrien (CERS) (CERS, Centre d’Etude et de Recherche Scientifique; SSRC, Κέντρο Επιστημονικών μελετών και έρευνας· Centre de Recherche de Kaboun

Barzeh Street, PO Box 4470, Δαμασκός

Παρέχει στήριξη στον συριακό στρατό για την απόκτηση εξοπλισμού προς άμεση χρήση για τον έλεγχο και την καταστολή διαδηλωτών.

1.12.2011

22.

Business Lab

Maysat Square, Al Rasafi Street Bldg. 9, PO Box 7155, Δαμασκός

Τηλ.: 963112725499

Φαξ: 963112725399

Εταιρεία-προπέτασμα για την απόκτηση ευαίσθητου εξοπλισμού από το CERS.

1.12.2011

23.

Industrial Solutions

Baghdad Street, P.O. Box 6394, Δαμασκός

Τηλ./φαξ: 963114471080

Εταιρεία-προπέτασμα για την απόκτηση ευαίσθητου εξοπλισμού από το CERS.

1.12.2011

24.

Mechanical Construction Factory (MCF)

P.O. Box 35202, Industrial Zone, Al-Qadam Road, Δαμασκός

Εταιρεία-προπέτασμα για την απόκτηση ευαίσθητου εξοπλισμού από το CERS.

1.12.2011

25.

Syronics – Syrian Arab Co. for Electronic Industries

Kaboon Street, P.O.Box 5966, Δαμασκός

Τηλ. Αριθ: +963-11-5111352

Φαξ: +963-11-5110117

Εταιρεία-προπέτασμα για την απόκτηση ευαίσθητου εξοπλισμού από το CERS.

1.12.2011

26.

Handasieh – Organization for Engineering Industries

P.O.Box 5966,Abou Bakr Al- Seddeq St., Δαμασκός

και PO Box 2849 Al-Moutanabi Street, Δαμασκός

και PO Box 21120 Baramkeh, Δαμασκός

Τηλ.: 963112121816 – 963112121834 – 963112214650 – 963112212743 - 963115110117

Εταιρεία-προπέτασμα για την απόκτηση ευαίσθητου εξοπλισμού από το CERS.

1.12.2011

27.

Syria Trading Oil Company (Sytrol)

Prime Minister Building, 17 Street Nissan, Δαμασκός, Συρία.

Κρατική εταιρεία αρμόδια για τις εξαγωγές πετρελαίου από τη Συρία. Παρέχει χρηματοδοτική στήριξη στο καθεστώς:

1.12.2011

28.

General Petroleum Corporation (GPC)

New Sham - Building of Syrian Oil Company, P.O. Box 60694, Δαμασκός, Συρία

Τηλ.: 963113141635

Φαξ: 963113141634

Διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου: info@gpc-sy.com

Κρατική εταιρεία πετρελαιοειδών. Παρέχει χρηματοδοτική στήριξη στο καθεστώς:

1.12.2011

29.

Al Furat Petroleum Company

Dummar - New Sham - Western Dummer 1st. Island -Property 2299- AFPC Building

P.O. Box 7660 Δαμασκός, Συρία.

Τηλ.: 00963-11- (6183333), 00963-11- (31913333)

Φαξ: 00963-11- (6184444), 00963-11- (31914444)

afpc@afpc.net.sy

Κοινοπραξία που ανήκει κατά το 50% στη GPC. Παρέχει χρηματοδοτική στήριξη στο καθεστώς:

1.12.2011

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙα

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΟΝΤΟΤΗΤΩΝ Ή ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΠΟΥ ΑΝΑΦΕΡΕΤΑΙ ΣΤΟ ΑΡΘΡΟ 14 ΚΑΙ ΣΤΟ ΑΡΘΡΟ 15 ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1 ΣΤΟΙΧΕΙΟ Β)

Οντότητες

 

Ονομασία

Αναγνωριστικά στοιχεία

Λόγοι

Ημερομηνία καταχώρισης

1.

Commercial Bank of Syria

Damascus Branch, P.O. Box 2231, Moawiya St., Damascus, Syria;- P.O. Box 933, Yousef Azmeh Square, Δαμασκός, Συρία

Aleppo Branch, P.O. Box 2, Kastel Hajjarin St., Χαλέπι, Συρία. SWIFT/BIC CMSY SY DΑ·Όλα τα υποκαταστήματα παγκοσμίως [NPWMD]

Δικτυακός τόπος: http://cbs-bank.sy/En-index.php

Τηλ: +963 11 2218890

Φαξ: +963 11 2216975

γενική διαχείριση: dir.cbs@mail.sy

Κρατική τράπεζα που παρέχει χρηματοδοτική στήριξη στο καθεστώς.

13.10.2011


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ III

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΑΡΜΟΔΙΩΝ ΑΡΧΩΝ ΤΩΝ ΚΡΑΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΚΑΙ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΓΙΑ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

A.

Αρμόδιες αρχές σε κάθε κράτος μέλος:

 

ΒΕΛΓΙΟ

http://www.diplomatie.be/eusanctions

 

ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ

http://www.mfa.bg/en/pages/view/5519

 

ΤΣΕΧΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

http://www.mfcr.cz/mezinarodnisankce

 

ΔΑΝΙΑ

http://www.um.dk/da/menu/Udenrigspolitik/FredSikkerhedOgInternationalRetsorden/Sanktioner/

 

ΓΕΡΜΑΝΙΑ

http://www.bmwi.de/BMWi/Navigation/Aussenwirtschaft/Aussenwirtschaftsrecht/embargos.html

 

ΕΣΘΟΝΙΑ

http://www.vm.ee/est/kat_622/

 

ΙΡΛΑΝΔΙΑ

http://www.dfa.ie/home/index.aspx?id=28519

 

ΕΛΛΑΔΑ

http://www.mfa.gr/www.mfa.gr/en-US/Policy/Multilateral+Diplomacy/Global+Issues/International+Sanctions/

 

ΙΣΠΑΝΙΑ

http://www.maec.es/es/MenuPpal/Asuntos/Sanciones%20Internacionales/Paginas/Sanciones_%20Internacionales.aspx

 

ΓΑΛΛΙΑ

http://www.diplomatie.gouv.fr/autorites-sanctions/

 

ΙΤΑΛΙΑ

http://www.esteri.it/MAE/IT/Politica_Europea/Deroghe.htm

 

ΚΥΠΡΟΣ

http://www.mfa.gov.cy/sanctions

 

ΛΕΤΟΝΙΑ

http://www.mfa.gov.lv/en/security/4539

 

ΛΙΘΟΥΑΝΙΑ

http://www.urm.lt/sanctions

 

ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟ

http://www.mae.lu/sanctions

 

ΟΥΓΓΑΡΙΑ

http://www.kulugyminiszterium.hu/kum/hu/bal/Kulpolitikank/nemzetkozi_szankciok/

 

ΜΑΛΤΑ

http://www.doi.gov.mt/EN/bodies/boards/sanctions_monitoring.asp

 

ΚΑΤΩ ΧΩΡΕΣ

http://www.minbuza.nl/sancties

 

ΑΥΣΤΡΙΑ

http://www.bmeia.gv.at/view.php3?f_id=12750&LNG=en&version=

 

ΠΟΛΩΝΙΑ

http://www.msz.gov.pl

 

ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΑ

http://www.min-nestrangeiros.pt

 

ΡΟΥΜΑΝΙΑ

http://www.mae.ro/node/1548

 

ΣΛΟΒΕΝΙΑ

http://www.mzz.gov.si/si/zunanja_politika/mednarodna_varnost/omejevalni_ukrepi/

 

ΣΛΟΒΑΚΙΑ

http://www.foreign.gov.sk

 

ΦΙΛΑΝΔΙΑ

http://formin.finland.fi/kvyhteistyo/pakotteet

 

ΣΟΥΗΔΙΑ

http://www.ud.se/sanktioner

 

ΗΝΩΜΕΝΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ

www.fco.gov.uk/competentauthorities

B.

Διεύθυνση επικοινωνίας με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή:

European Commission

Service for Foreign Policy Instruments

CHAR 12/106

B-1049 Bruxelles/ Brussel

Belgium

Διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου: relex-sanctions@ec.europa.eu

Τηλ.: +(32 2) 295 55 85


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IV

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ «ΑΡΓΟΥ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ Η ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ» ΠΟΥ ΑΝΑΦΕΡΕΤΑΙ ΣΤΟ ΑΡΘΡΟ 6

Κωδικός ΕΣ

Περιγραφή

2709 00

Λάδια ακατέργαστα, από πετρέλαιο ή από ασφαλτούχα ορυκτά.

2710

Λάδια από πετρέλαιο ή από ασφαλτούχα ορυκτά, άλλα από τα ακατέργαστα λάδια. παρασκευάσματα που δεν κατονομάζονται ούτε περιλαμβάνονται αλλού, που περιέχουν κατά βάρος 70 % ή περισσότερο έλαια από πετρέλαιο ή ασφαλτούχα ορυκτά και στα οποία τα έλαια αυτά αποτελούν το βασικό συστατικό· χρησιμοποιημένα λάδια (δεδομένου ότι η αγορά, στη Συρία, του καυσίμου αεριωθουμένων τύπου κηροζίνης του κωδικού ΣΟ 2710 19 21 δεν απαγορεύεται, εφόσον το προϊόν αυτό προορίζεται και χρησιμοποιείται αποκλειστικά για τη συνέχιση της πτητικής λειτουργίας του αεροσκάφους στο οποίο φορτώνεται).

2712

Βαζελίνη· παραφίνη, κερί πετρελαίου μικροκρυστάλλινο, slack wax, οζοκηρίτης, κερί από λιγνίτη, κερί από τύρφη, άλλα ορυκτά κεριά και παρόμοια προϊόντα που παίρνονται με σύνθεση ή άλλες μεθόδους, έστω και χρωματισμένα.

2713

Οπτάνθρακας (κοκ) από πετρέλαιο, άσφαλτος από πετρέλαιο και άλλα υπολείμματα των λαδιών πετρελαίου ή των ασφαλτούχων ορυκτών

2714

Άσφαλτοι εν γένει φυσικές· σχίστες και άμμος, ασφαλτούχα· ασφαλτίτες και πετρώματα ασφαλτούχα.

2715 00 00

Μείγματα ασφαλτικά με βάση τη φυσική άσφαλτο, εν γένει την πίσσα του πετρελαίου, την ορυκτή πίσσα ή το υπόλειμμα αυτής (π.χ. μαστίχες ασφαλτούχες, cut-backs)


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ, ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 4

Γενική σημείωση

Παρά το περιεχόμενό του, το παρόν Παράρτημα δεν εφαρμόζεται

(α)

στον εξοπλισμό, την τεχνολογία ή το λογισμικό που καθορίζεται στο Παράρτημα Ι του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 428/2009 του Συμβουλίου ή στον Κοινό Στρατιωτικό Κατάλογο, ή

(β)

στο λογισμικό που προορίζεται να εγκατασταθεί από τον χρήστη χωρίς άλλη σημαντική υποστήριξη από τον προμηθευτή και το οποίο διατίθεται εν γένει ελεύθερα στην αγορά, για χονδρική και λιανική πώληση, χωρίς περιορισμούς, μέσω:

i)

συνήθων συναλλαγών,

ii)

ταχυδρομικών παραγγελιών,

iii)

ηλεκτρονικών συναλλαγών, ή

iv)

τηλεφωνικών παραγγελιών ή

(γ)

στο λογισμικό που είναι «ελευθέρας χρήσεως»

Οι κατηγορίες Α,Β,Γ και Δ αναφέρονται στις κατηγορίες του κανονισμού(ΕΚ) αριθ. 428/2009.

Ο εξοπλισμός, τεχνολογία και λογισμικό του άρθρου 4 είναι:

Α.

Κατάλογος εξοπλισμού

εξοπλισμός εις βάθος ελέγχου πακέτων

εξοπλισμός παγίδευσης δικτυακών επικοινωνιών, περιλαμβανομένων των εξοπλισμών διαχείρισης της παγίδευσης (IMS) και των εξοπλισμών διατήρησης και διασύνδεσης δεδομένων για την άντληση πληροφοριών

εξοπλισμός παρακολούθησης ραδιοσυχνοτήτων

εξοπλισμός δικτυακών και δορυφορικών παρεμβολών

συστήματα μόλυνσης εξ αποστάσεως

εξοπλισμός αναγνώρισης/επεξεργασίας ομιλητού

εξοπλισμοί παγίδευσης και παρακολούθησης IMSI (1)/ MSISDN (2)/ IMEI (3) /και TMSI (4)

τακτικοί εξοπλισμοί παγίδευσης και παρακολούθησης SMS (5)/GSM (6)/GPS (7)/GPRS (8)/UMTS (9)/ CDMA (10)/PSTN (11)

εξοπλισμοί παγίδευσης και παρακολούθησης πληροφοριών DHCP (12)/SMTP (13)/GTP (14)

εξοπλισμοί αναγνώρισης και κατατομοποίησης σχηματομορφών

εξοπλισμοί εξ αποστάσεως επαλήθευσης ταυτότητας

εξοπλισμοί μηχανών σημασιολογικής επεξεργασίας

εξοπλισμοί παραβίασης κωδικών WEP και WPA

εξοπλισμοί παγίδευσης για το VoIP proprietary and standard protocol

Β.

Δεν χρησιμοποιείται

Γ.

Δεν χρησιμοποιείται

Δ.

«Λογισμικό» για την «ανάπτυξη», «παραγωγή» ή «χρήση» του εξοπλισμού του ανωτέρω σημείου Α.

Ε.

«Τεχνολογία» για την «ανάπτυξη», «παραγωγή» ή «χρήση» του εξοπλισμού του ανωτέρω σημείου Α.

Ο εξοπλισμός, η τεχνολογία και το λογισμικό που ανήκουν στις ανωτέρω κατηγορίες, εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του παρόντος Παραρτήματος μόνο στο βαθμό που εντάσσονται στη γενική περιγραφή των «συστημάτων παγίδευσης και παρακολούθησης διαδικτυακών, τηλεφωνικών και δορυφορικών επικοινωνιών»

Για τους σκοπούς του παρόντος παραρτήματος, ως παρακολούθηση νοείται η απόκτηση, εξαγωγή, αποκωδικοποίηση, καταγραφή, ανάλυση και αρχειοθέτηση του περιεχόμενου κλήσεων ή δεδομένων δικτύου.


(1)  To αρκτικόλεξο IMSI σημαίνει International Mobile Subscriber Identity (διεθνής ταυτότητα κινητού συνδρομητή). Πρόκειται για έναν μοναδικό κωδικό αναγνώρισης κάθε συσκευής κινητής τηλεφωνίας, ο οποίος είναι ενσωματωμένος στην κάρτα SIM και επιτρέπει την αναγνώριση της εν λόγω SIM μέσω των δικτύων GSM και UMTS.

(2)  Το αρκτικόλεξο MSISDN σημαίνει Mobile Subscriber Integrated Services Digital Network Number (αριθμός κινητού συνδρομητή ψηφιακού δικτύου ενοποιημένων υπηρεσιών). Πρόκειται για έναν μοναδικό αριθμό αναγνώρισης μιας συνδρομής σε ένα δίκτυο κινητής τηλεφωνίας GSM ή UMTS. Με απλά λόγια, είναι ο τηλεφωνικός αριθμός που είναι ενσωματωμένος στην κάρτα SIM ενός κινητού τηλεφώνου και, συνεπώς, λειτουργεί ως αναγνωριστικό του κινητού συνδρομητή, όπως και το IMSI, αλλά για τη δρομολόγηση κλήσεων.

(3)  Το αρκτικόλεξο IMEI σημαίνει International Mobile Equipment Identity (διεθνής ταυτότητα κινητού εξοπλισμού). Πρόκειται για έναν αριθμό, συνήθως μοναδικό, που χρησιμοποιείται για την αναγνώριση κινητών τηλεφώνων GSM, WCDMA και IDEN καθώς και ορισμένων δορυφορικών τηλεφώνων. Συνήθως είναι τυπωμένος στο διαμέρισμα του τηλεφώνου όπου τοποθετείται η μπαταρία. Η παγίδευση μπορεί να γίνεται με τον αριθμό IMEI καθώς και με τους αριθμούς IMSI και MSISDN.

(4)  Το αρκτικόλεξο TMSI σημαίνει Temporary Mobile Subscriber Identity (προσωρινή ταυτότητα κινητού συνδρομητή). Πρόκειται για την ταυτότητα που αποστέλλεται συνηθέστερα μεταξύ του κινητού και του δικτύου.

(5)  To αρκτικόλεξο SMS σημαίνει Short Message System (σύστημα βραχέων μηνυμάτων).

(6)  Το αρκτικόλεξο GSM σημαίνει Global System for Mobile Communications (παγκόσμιο σύστημα κινητών επικοινωνιών).

(7)  To αρκτικόλεξο GPS σημαίνει Global Positioning System (παγκόσμιο σύστημα εντοπισμού).

(8)  Το αρκτικόλεξο GPRS σημαίνει General Package Radio Service (γενική πακετική ραδιοϋπηρεσία).

(9)  Το αρκτικόλεξο UMTS σημαίνει Universal Mobile Telecommunication System (παγκόσμιο σύστημα κινητών επικοινωνιών).

(10)  Το αρκτικόλεξο CDMA σημαίνει Code Division Multiple Access (πολλαπλή πρόσβαση διαίρεσης κώδικα).

(11)  Το αρκτικόλεξο PSTN σημαίνει Public Switch Telephone Networks (δημόσια τηλεφωνικά δίκτυα μεταγωγής).

(12)  Το αρκτικόλεξο DHCP σημαίνει Dynamic Host Configuration Protocol (πρωτόκολλο δυναμικής διάρθρωσης ξενιστή).

(13)  Το αρκτικόλεξο SMTP σημαίνει Simple Mail Transfer Protocol (πρωτόκολλο μεταφοράς απλού ταχυδρομείου).

(14)  Το αρκτικόλεξο GTP σημαίνει GPRS Tunneling Protocol (πρωτόκολλο συράγγωσης GPRS)


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VI

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΒΑΣΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΟΥ ΑΝΑΦΕΡΟΝΤΑΙ ΣΤΟ ΑΡΘΡΟ 8

Γενικές σημειώσεις

1.

Ο στόχος των απαγορεύσεων που περιλαμβάνονται στο παρόν παράρτημα δεν πρέπει να παραβιάζεται με την εξαγωγή οιωνδήποτε μη απαγορευμένων αγαθών (συμπεριλαμβανομένων των εγκαταστάσεων) που περιέχουν ένα ή περισσότερα απαγορευμένα συστατικά στοιχεία, όταν το απαγορευμένο συστατικό στοιχείο ή στοιχεία αποτελούν το κύριο στοιχείο των αγαθών και είναι δυνατόν να αφαιρεθούν ή να χρησιμοποιηθούν για άλλους σκοπούς.

ΣΗΜ.:

Για να κριθεί κατά πόσον ένα ή περισσότερα απαγορευμένα συστατικά στοιχεία μέρη πρέπει να θεωρούνται κύριο στοιχείο, είναι αναγκαίο να σταθμισθούν οι παράγοντες της ποσότητας, της αξίας και της τεχνογνωσίας που υπεισέρχονται καθώς και άλλες ειδικές συνθήκες που δύνανται να καταστήσουν το απαγορευμένο συστατικό στοιχείο ή μέρη το κύριο στοιχείο των παρεχόμενων αγαθών.

2.

Τα αγαθά που απαριθμούνται στο παρόν παράρτημα περιλαμβάνουν τόσο καινούργια όσο και μεταχειρισμένα αγαθά.

3.

Οι ορισμοί των όρων εντός ‘μονών εισαγωγικών’ περιέχονται σε τεχνική παρατήρηση του οικείου σημείου.

4.

Οι ορισμοί των όρων εντός «διπλών εισαγωγικών» ευρίσκονται στο παράρτημα Ι του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 428/2009.

Γενική σημείωση περί τεχνολογίας (GTN)

1.

Η «τεχνολογία» που «απαιτείται» για την «ανάπτυξη», την «παραγωγή» ή τη «χρήση» απαγορευόμενων αγαθών, παραμένει υπό απαγόρευση ακόμα και όταν εφαρμόζεται σε μη απαγορευόμενα αγαθά.

2.

Απαγορεύσεις δεν εφαρμόζονται στην «τεχνολογία» την ελάχιστη που απαιτείται για την εγκατάσταση, τη λειτουργία, τη συντήρηση (έλεγχο) και την επισκευή των αγαθών που δεν απαγορεύονται ή των οποίων η εξαγωγή έχει εγκριθεί σύμφωνα με τον παρόντα κανονισμό.

3.

Απαγορεύσεις στη μεταφορά «τεχνολογίας» δεν εφαρμόζονται στις πληροφορίες «ελευθέρας χρήσεως», ούτε στη «βασική επιστημονική έρευνα» ή στις ελάχιστες απαραίτητες πληροφορίες για τις αιτήσεις διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας.

Εξερεύνηση και παραγωγή αργού πετρελαίου και φυσικού αερίου

1.A   Τεχνικός εξοπλισμός

1.

Τεχνικός εξοπλισμός γεωφυσικής έρευνας, οχήματα, σκάφη και αεροσκάφη ειδικά κατασκευασμένα ή προσαρμοσμένα για τη συλλογή δεδομένων για την αναζήτηση πετρελαίου και φυσικού αερίου, καθώς και τα ειδικής κατασκευής συστατικά στοιχεία τους.

2.

Αισθητήρες ειδικά κατασκευασμένοι για εργασίες στον βυθό φρέατος σε φρέατα πετρελαίου και φυσικού αερίου, συμπεριλαμβανομένων των αισθητήρων MWD (Measurement While Drilling - Μέτρηση κατά τη γεώτρηση) και του σχετικού ειδικά κατασκευασμένου τεχνικού εξοπλισμού για τη συλλογή και την αποθήκευση δεδομένων προερχομένων από τους εν λόγω αισθητήρες.

3.

Γεωτρητικός τεχνικός εξοπλισμός κατασκευασμένος για τη διάτρηση πετρωμάτων, ιδίως με σκοπό την αναζήτηση ή την παραγωγή πετρελαίου, φυσικού αερίου και άλλων υδρογονανθράκων που απαντώνται στη φύση.

4.

Κοπτικά άκρα, διατρητικά στελέχη, αντίβαρα, συστήματα οδήγησης και λοιπός τεχνικός εξοπλισμός ειδικά κατασκευασμένος προς χρήση σε/με εξοπλισμό διάνοιξης φρεάτων πετρελαίου και φυσικού αερίου.

5.

Φρεατοπαγίδες γεώτρησης, αποφρακτήρες ασφαλείας και σωληνόδεντρα παραγωγής (Christmas trees) και τα ειδικά σχεδιασμένα εξαρτήματά τους που πληρούν τα πρότυπα API και ISO για χρήση σε φρέατα άντλησης πετρελαίου και φυσικού αερίου.

Τεχνικές παρατηρήσεις:

α.

Ο «αποτροπέας εκρήξεων» είναι συσκευή που χρησιμοποιείται συνήθως κατά τη γεώτρηση στην επιφάνεια του εδάφους (ή στον βυθό, εφόσον πρόκειται για υποβρύχια γεώτρηση) με σκοπό την αποφυγή της ανεξέλεγκτης διαφυγής πετρελαίου και/ή φυσικού αερίου από το φρέαρ.

β.

Το «σωληνόδεντρο» είναι συσκευή που χρησιμοποιείται συνήθως για τον έλεγχο της ροής των ρευστών από το φρέαρ όταν αυτό είναι πλήρες και έχει αρχίσει η παραγωγή πετρελαίου και/ή φυσικού αερίου.

γ.

Για τους σκοπούς του παρόντος στοιχείου, η φράση «προδιαγραφές API και ISO» αναφέρεται στις προδιαγραφές των προτύπων 6A, 16A, 17D και 11IW του American Petroleum Institute και/ή στις προδιαγραφές των προτύπων 10423 και 13533 του Διεθνούς Οργανισμού Τυποποίησης για αποτροπείς εκρήξεων, διατρητικές κεφαλές και σωληνόδεντρα προς χρήση σε φρέατα πετρελαίου και/ή φυσικού αερίου.

6.

Εξέδρες γεώτρησης και παραγωγής αργού πετρελαίου και φυσικού αερίου.

7.

Σκάφη και φορτηγίδες με ενσωματωμένο τεχνικό εξοπλισμό γεώτρησης και/ή επεξεργασίας πετρελαίου που χρησιμοποιούνται για την αναζήτηση ή την παραγωγή πετρελαίου, φυσικού αερίου και εύφλεκτων υλικών τα οποία απαντώνται στη φύση.

8.

Διαχωριστές υγρών/αερίων που πληρούν τις προδιαγραφές του προτύπου 12J του ΑΡΙ, ειδικά κατασκευασμένοι για την επεξεργασία της παραγωγής φρέατος πετρελαίου ή φυσικού αερίου, για τον διαχωρισμό των υγρών υδρογονανθράκων από το νερό και του φυσικού αερίου από τα υγρά.

9.

Αεροσυμπιεστές με πίεση σχεδιασμού τουλάχιστον 40 bar (PN 40 και/ή ANSI 300) και δυναμικότητα αναρρόφησης όγκου τουλάχιστον 300.000 Nm3/h, για την αρχική επεξεργασία και μεταφορά φυσικού αερίου, πλην των αεροσυμπιεστών για σταθμούς ανεφοδιασμού συμπιεσμένου φυσικού αερίου (CNG), και τα ειδικής κατασκευής συστατικά στοιχεία τους.

10.

Υποθαλάσσιος εξοπλισμός ελέγχου της παραγωγής καθώς και τα συστατικά στοιχεία του που πληρούν τις προδιαγραφές «API και ISO» προς χρήση σε φρέατα πετρελαίου και φυσικού αερίου.

Τεχνική σημείωση:

Για τους σκοπούς του παρόντος σημείου η φράση «προδιαγραφές προτύπων API και ISO» παραπέμπει στις προδιαγραφές του προτύπου 17 F του American Petroleum Institute και/ή στις προδιαγραφές του προτύπου 13268 του Διεθνούς Οργανισμού Τυποποίησης για υποθαλάσσια συστήματα ελέγχου της παραγωγής.

11.

Αντλίες, κατά κανόνα υψηλής απόδοσης και υψηλής πίεσης (άνω των 0,3 m3 ανά λεπτό και/ή των 40 bar), ειδικά κατασκευασμένες για την άντληση ιλύος γεώτρησης και/ή τσιμέντου σε φρέατα πετρελαίου και φυσικού αερίου.

1.B   Τεχνικός εξοπλισμός δοκιμών και ελέγχου

1.

Τεχνικός εξοπλισμός ειδικά κατασκευασμένος για δειγματοληψία, δοκιμή και ανάλυση των ιδιοτήτων της ιλύος γεώτρησης, των τσιμέντων των φρεάτων πετρελαίου και άλλων υλικών, προοριζόμενων και/ή κατασκευασμένων ειδικά προς χρήση σε φρέατα πετρελαίου και φυσικού αερίου.

2.

Τεχνικός εξοπλισμός ειδικά κατασκευασμένος για δειγματοληψία, δοκιμή και ανάλυση των ιδιοτήτων δειγμάτων πετρωμάτων, υγρών, αέριων και άλλων υλικών που λαμβάνονται από φρέατα πετρελαίου και/ή φυσικού αερίου κατά τη γεώτρηση ή μετά από αυτή, ή από τις συνοδευτικές τους εγκαταστάσεις αρχικής επεξεργασίας.

3.

Εξοπλισμό ειδικά σχεδιασμένος για τη συλλογή και την ερμηνεία πληροφοριών σχετικά με την υλική και τη μηχανική κατάσταση ενός φρέατος άντλησης πετρελαίου και/ή φυσικού αερίου κομμάτι για τον προσδιορισμό των επιτόπιων ιδιοτήτων πετρωμάτων και κοιτασμάτων.

1.Γ   Υλικά

1.

Ιλύς γεώτρησης, πρόσθετα ιλύος γεώτρησης και τα συστατικά τους, που έχουν ειδικά παρασκευασθεί για τη σταθεροποίηση φρεάτων πετρελαίου και φυσικού αερίου κατά τη διάρκεια της γεώτρησης, για την ανάκτηση των θρυμμάτων των γεωτρήσεων στην επιφάνεια και για τη λίπανση και την ψύξη του γεωτρητικού τεχνικού εξοπλισμού εντός του φρέατος.

2.

Τσιμέντα και άλλα υλικά που πληρούν τα πρότυπα API και ISO για χρήση σε φρέατα άντλησης πετρελαίου και φυσικού αερίου.

Τεχνική σημείωση:

Η φράση «προδιαγραφές προτύπου ΑΡΙ και ISO» αναφέρεται στις προδιαγραφές του προτύπου 10A του American Petroleum Institute ή στις προδιαγραφές του προτύπου 10426 του Διεθνούς Οργανισμού Τυποποίησης για τσιμέντα φρεάτων πετρελαίου και άλλα υλικά που έχουν παρασκευαστεί ειδικά προς χρήση στην τσιμέντωση φρεάτων πετρελαίου και φυσικού αερίου.

3.

Αντιδιαβρωτικά μέσα, μέσα επεξεργασίας γαλακτώματος, αντιαφριστικά μέσα και άλλες χημικές ουσίες ειδικά παρασκευασμένες προς χρήση σε γεωτρήσεις και στην αρχική επεξεργασία υδρογονάνθρακα που προέρχεται από φρέαρ πετρελαίου και/ή φυσικού αερίου.

1.Δ   Λογισμικό

1.

«Λογισμικό» προοριζόμενο ειδικά για τη συλλογή και την ερμηνεία δεδομένων που αποκτώνται από σεισμικές, ηλεκτρομαγνητικές, μαγνητικές ή βαρυτικές έρευνες που έχουν σκοπό τον εντοπισμό κοιτασμάτων πετρελαίου ή φυσικού αερίου.

2.

«Λογισμικό» προοριζόμενο ειδικά για την αποθήκευση, την ανάλυση και την ερμηνεία πληροφοριών που αποκτώνται κατά τη διάρκεια γεώτρησης και άντλησης για την αξιολόγηση των φυσικών χαρακτηριστικών και της συμπεριφοράς κοιτασμάτων πετρελαίου ή φυσικού αερίου.

3.

«Λογισμικό» προοριζόμενο ειδικά για «χρήση» σε εγκαταστάσεις άντλησης και επεξεργασίας πετρελαίου ή σε συγκεκριμένες μονάδες που αποτελούν μέρος αυτών των εγκαταστάσεων.

1.E   Τεχνολογία

1.

«Τεχνολογία»«απαιτούμενη» για την «ανάπτυξη», «παραγωγή» και «χρήση» εξοπλισμού που καθορίζεται στο σημείο 1.A.01 – 1.A.11.

Διύλιση αργού πετρελαίου και υγροποίηση φυσικού αερίου

2.A   Τεχνικός εξοπλισμός

1.

Εναλλάκτες θερμότητας ως ακολούθως, και τα ειδικής κατασκευής συστατικά στοιχεία τους:

α.

Πλακοειδείς πτερυγιοφόροι εναλλάκτες θερμότητας με λόγο επιφάνειας/όγκου μεγαλύτερο από 500 m2/m3, ειδικά κατασκευασμένοι για την πρόψυξη φυσικού αερίου

β.

Εναλλάκτες θερμότητας σπειροειδούς σωληνοδέσμης, ειδικά κατασκευασμένοι για την υγροποίηση ή την υπόψυξη φυσικού αερίου.

2.

Κρυογονικές αντλίες για τη μεταφορά μέσων θερμοκρασίας κάτω των – 120 °C με ικανότητα μεταφοράς άνω των 500 m3/h και τα ειδικής κατασκευής συστατικά στοιχεία τους.

3.

«Ψυχροκιβώτια» και τεχνικός εξοπλισμός «ψυχροκιβωτίων» που δεν εξειδικεύεται στην παράγραφο 2.A.1.

Τεχνική σημείωση:

Η φράση τεχνικός εξοπλισμός «ψυχροκιβωτίων» αναφέρεται σε κατασκευή προοριζόμενη για εγκαταστάσεις υγροποιημένου φυσικού αερίου (ΥΦΑ) η οποία χρησιμοποιείται κατά τη φάση της επεξεργασίας στη διαδικασία υγροποίησης. Το «ψυχροκιβώτιο» περιλαμβάνει εναλλάκτες θερμότητας, σωληνώσεις, άλλα όργανα και θερμομόνωση. Η θερμοκρασία εντός του «ψυχρού κιβωτίου» είναι κάτω των – 120 °C (συνθήκες για τη συμπύκνωση φυσικού αερίου). Η λειτουργία του «ψυχροκιβωτίου» συνίσταται στη θερμομόνωση του προαναφερόμενου τεχνικού εξοπλισμού.

4.

Τεχνικός εξοπλισμός για τερματικούς σταθμούς μεταφοράς υγροποιημένων αερίων θερμοκρασίας κάτω των – 120 °C και τα ειδικής κατασκευής συστατικά στοιχεία τους.

5.

Εύκαμπτη και άκαμπτη γραμμή μεταφοράς διαμέτρου άνω των 50 mm για τη μεταφορά μέσων θερμοκρασίας κάτω των – 120 °C.

6.

Θαλάσσια σκάφη ειδικά κατασκευασμένα για τη μεταφορά ΥΦΑ.

7.

Ηλεκτροστατικοί αφαλατωτήρες ειδικά κατασκευασμένοι για την απομάκρυνση προσμείξεων, όπως άλατα, στερεά και νερό από αργό πετρέλαιο, και τα ειδικής κατασκευής συστατικά στοιχεία τους.

8.

Κάθε μονάδα πυρόλυσης –συμπεριλαμβανομένων των μονάδων υδρογονοπυρόλυσης– και κάθε μονάδα οπτανθρακοποίησης, ειδικά κατασκευασμένη για μετατροπή αεριελαίου λαμβανομένου εν κενώ ή υπολείμματος απόσταξης εν κενώ, και τα ειδικής κατασκευής συστατικά στοιχεία τους.

9.

Υδρογονοκατεργαστήρες ειδικά κατασκευασμένοι για την αποθείωση βενζίνης, κλασμάτων ντίζελ και κηροζίνης και τα ειδικής κατασκευής συστατικά στοιχεία τους.

10.

Καταλυτικοί αναμορφωτήρες ειδικά κατασκευασμένοι για τη μετατροπή απωθειωμένης βενζίνης σε βενζίνη υψηλού αριθμού οκτανίων, και τα ειδικής κατασκευής συστατικά στοιχεία τους.

11.

Μονάδες διύλισης για την ισομερείωση κλασμάτων C5-C6 και μονάδες διύλισης για την αλκυλίωση ελαφρών ολεφινών, για τη βελτίωση του αριθμού οκτανίων των υδρογονανθρακικών κλασμάτων.

12.

Αντλίες ειδικά κατασκευασμένες για τη μεταφορά αργού πετρελαίου και καυσίμων, παροχής τουλάχιστον 50 m3/h, και τα ειδικής κατασκευής συστατικά στοιχεία τους.

13.

Σωλήνες εξωτερικής διαμέτρου τουλάχιστον 0,2 m, κατασκευασμένοι από οιοδήποτε από τα ακόλουθα υλικά:

α.

Ανοξείδωτοι χάλυβες με τουλάχιστον 23 % χρώμιο κατά βάρος·

β.

Ανοξείδωτοι χάλυβες και κράματα νικελίου με αριθμό «ισοδύναμου για αντίσταση σε επιφανειακή διάβρωση (pitting)» άνω του 33.

Τεχνική σημείωση:

Ο αριθμός«ισοδύναμου για αντίσταση σε επιφανειακή διάβρωση (pitting)»(PRE) εκφράζει την αντίσταση ανοξείδωτων χαλύβων και κραμάτων νικελίου σε επιφανειακή διάβρωση ή σε ρωγμοδιάβρωση. Ο βαθμός αντίστασης των ανοξείδωτων χαλύβων και των κραμάτων νικελίου στην ευλογίαση εξαρτάται κατά κύριο λόγο από τη σύνθεσή τους, κυρίως: χρώμιο, μολυβδένιο και άζωτο. Ο αριθμός PRE υπολογίζεται βάσει του τύπου:

PRE = Cr + 3,3 % Mo + 30 % N

14.

«Φερόμενοι αποξέστες (pigs)» και τα ειδικής κατασκευής συστατικά στοιχεία τους

Τεχνική σημείωση:

Ο φερόμενος αποξέστης είναι συσκευή που χρησιμοποιείται συνήθως για τον καθaρισμό ή την επιθεώρηση (κατάσταση της διάβρωσης ή εμφάνιση ρωγμών) σωληναγωγού εκ των ένδον, προωθείται δε με την πίεση του προϊόντος εντός του σωληναγωγού.

15.

Εκτοξευτήρες φερόμενων αποξεστών και συλλεκτήρες αυτών για την εισαγωγή ή την αφαίρεση των φερόμενων αποξεστών.

16.

Δεξαμενές για την αποθήκευση αργού πετρελαίου και καυσίμων με όγκο άνω των 1 000 m3 (1 000 000 λίτρων) όπως αναφέρονται στη συνέχεια, και τα ειδικής κατασκευής συστατικά στοιχεία τους:

α.

δεξαμενές σταθερής οροφής

β.

δεξαμενές επιπλέουσας οροφής.

17.

Υποθαλάσσιοι εύκαμπτοι αγωγοί ειδικά κατασκευασμένοι για τη μεταφορά υδρογονανθράκων και για την έγχυση υγρών, νερού ή αερίων, με διάμετρο άνω των 50 mm.

18.

Εύκαμπτοι αγωγοί υψηλής πίεσης για υποθαλάσσια και επιφανειακή χρήση.

19.

Τεχνικός εξοπλισμός ισομερείωσης ειδικά κατασκευασμένος για την παραγωγή βενζίνης υψηλού αριθμού οκτανίων από ελαφρούς υδρογονάνθρακες, και τα ειδικής κατασκευής συστατικά στοιχεία τους.

2.B   Τεχνικός εξοπλισμός δοκιμών και ελέγχου

1.

Τεχνικός εξοπλισμός ειδικά κατασκευασμένος για τη δοκιμή και την ανάλυση της ποιότητας (των ιδιοτήτων) αργού πετρελαίου και καυσίμων.

2.

Συστήματα ελέγχου διεπαφής ειδικά κατασκευασμένα για τον έλεγχο και τη βελτιστοποίηση της διαδικασίας αφαλάτωσης.

2.Γ   Υλικά

1.

Διαιθυλενογλυκόλη (CAS 111-46-6), Τριαιθυλενογλυκόλη (CAS 112-27-6)

2.

Ν-Μεθυλοπυρρολιδόνη (CAS 872-50-4), Σουλφολάνη (αριθ. CAS: 126-33-0)

3.

Ζεόλιθοι, φυσικής ή συνθετικής προέλευσης, ειδικά παρασκευασμένοι για καταλυτική πυρόλυση με ρευστό καταλύτη ή για τον καθαρισμό και/ή την αφυδάτωση αερίων, περιλαμβανομένων των φυσικών αερίων.

4.

Καταλύτες για την πυρόλυση και τη μετατροπή υδρογονανθράκων είναι:

α.

Απλό μέταλλο (της ομάδας του λευκοχρύσου) επί τύπου οξειδίου του αργιλίου (αργιλίας) ή επί ζεολίθου, ειδικά παρασκευασμένο για τη διαδικασία καταλυτικής μετατροπής·

β.

Μείγματα μεταλλικών ειδών (λευκοχρύσου σε συνδυασμό με άλλα ευγενή μέταλλα) σε βάση τύπου οξειδίου του αργιλίου ή σε ζεόλιθο, ειδικά παρασκευασμένα για τη διαδικασία καταλυτικής μετατροπής·

γ.

Καταλύτες κοβαλτίου και νικελίου με προσμείξεις μολυβδαινίου σε βάση τύπου οξειδίου του αργιλίου (αργιλίας) ή σε ζεόλιθο, ειδικά παρασκευασμένοι για τη διαδικασία καταλυτικής αποθείωσης·

δ.

Καταλύτες παλλαδίου, νικελίου, χρωμίου και βολφραμίου σε βάση τύπου οξειδίου του αργιλίου ή σε ζεόλιθο, ειδικά παρασκευασμένοι για τη διαδικασία καταλυτικής υδρογονοπυρόλυσης·

5.

Πρόσθετα βενζίνης ειδικά παρασκευασμένα για την αύξηση του αριθμού οκτανίων της βενζίνης.

Σημ.:

Η καταχώριση αυτή περιλαμβάνει τον αιθυλοτριτοβουτυλαιθέρα (ETBE) (CAS 637-92-3) και τον μεθυλοτριτοβουτυλαιθέρα (MTBE) (CAS 1634-04-4).

2.Δ   Λογισμικό

1.

«Λογισμικό» ειδικά σχεδιασμένο προς «χρήση» σε μονάδες ΥΦΑ ή σε συγκεκριμένες επιμέρους μονάδες αυτών.

2.

«Λογισμικό» ειδικά σχεδιασμένο για την «ανάπτυξη», την «παραγωγή» ή τη «χρήση» διυλιστηρίων πετρελαίου (συμπεριλαμβανομένων των επιμέρους μονάδων τους).

2.E   Τεχνολογία

1.

«Τεχνολογία» για την προεργασία και τον καθαρισμό του ακατέργαστου φυσικού αερίου (αφυδάτωση, γλύκανση, αφαίρεση προσμείξεων).

2.

«Τεχνολογία» για την υγροποίηση φυσικού αερίου, συμπεριλαμβανομένης της «τεχνολογίας» που απαιτείται για την «ανάπτυξη», την «παραγωγή» ή τη «χρήση» μονάδας ΥΦΑ.

3.

«Τεχνολογία» για τη μεταφορά υγροποιημένου φυσικού αερίου.

4.

«Τεχνολογία» που «απαιτείται» για την «ανάπτυξη», την «παραγωγή» ή τη «χρήση» θαλάσσιων σκαφών ειδικά κατασκευασμένων για τη μεταφορά υγροποιημένου φυσικού αερίου.

5.

«Τεχνολογία» για την αποθήκευση αργού πετρελαίου και καυσίμων.

6.

«Τεχνολογία» που «απαιτείται» για την «ανάπτυξη», την «παραγωγή» ή τη «χρήση» διυλιστηρίου, όπως:

6.1.

«Τεχνολογία» για τη μετατροπή ελαφράς ολεφίνης σε βενζίνη.

6.2.

Τεχνολογία καταλυτικής μετατροπής και ισομερισμού.

6.3.

Τεχνολογία καταλυτικής και θερμικής διάσπασης.


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VII

Εξοπλισμός και τεχνολογία που αναφέρονται στο άρθρο 12

8406 81

Ατμοστρόβιλοι ισχύος άνω των 40 MW

8411 82

Αεριοστρόβιλοι ισχύος άνω των 5 000 kW

ex 8501

Όλοι οι ηλεκτροκινητήρες και ηλεκτρογεννήτριες ισχύος άνω των 3 MW ή των 5 000 kVA.


Top