Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32010R0212

Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 212/2010 της Επιτροπής, της 12ης Μαρτίου 2010 , για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 669/2009 για την εφαρμογή του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 882/2004 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, όσον αφορά το αυξημένο επίπεδο των επίσημων ελέγχων στις εισαγωγές ορισμένων ζωοτροφών και τροφίμων μη ζωικής προέλευσης (Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)

OJ L 65, 13.3.2010, p. 16–22 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 15 Volume 022 P. 261 - 267

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2010/212/oj

13.3.2010   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 65/16


ΚΑΝΟΝΙΣΜΌΣ (ΕΕ) αριθ. 212/2010 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΉΣ

της 12ης Μαρτίου 2010

για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 669/2009 για την εφαρμογή του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 882/2004 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, όσον αφορά το αυξημένο επίπεδο των επίσημων ελέγχων στις εισαγωγές ορισμένων ζωοτροφών και τροφίμων μη ζωικής προέλευσης

(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)

Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ,

Έχοντας υπόψη:

τη συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 178/2002 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 28ης Ιανουαρίου 2002, για τον καθορισμό των γενικών αρχών και απαιτήσεων της νομοθεσίας για τα τρόφιμα, για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Αρχής για την Ασφάλεια των Τροφίμων και τον καθορισμό διαδικασιών σε θέματα ασφαλείας των τροφίμων (1), και ιδίως το άρθρο 53 παράγραφος 1,

τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 882/2004 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 29ης Απριλίου 2004, για τη διενέργεια επισήμων ελέγχων της συμμόρφωσης προς τη νομοθεσία περί ζωοτροφών και τροφίμων και προς τους κανόνες για την υγεία και την καλή διαβίωση των ζώων (2), και ιδίως το άρθρο 15 παράγραφος 5 και το άρθρο 63 παράγραφος 1,

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1)

Ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 669/2009 της Επιτροπής (3) θεσπίζει κανόνες σχετικά με το αυξημένο επίπεδο των επίσημων ελέγχων που διεξάγονται στις εισαγωγές ορισμένων ζωοτροφών και τροφίμων μη ζωικής προέλευσης στα σημεία εισόδου στα εδάφη του παραρτήματος Ι του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 882/2004. Ειδικότερα, στο παράρτημα Ι του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 669/2009 απαριθμούνται ζωοτροφές και τρόφιμα μη ζωικής προέλευσης που υπόκεινται σε αυξημένο επίπεδο επίσημων ελέγχων.

(2)

Το άρθρο 19 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 669/2009 που καθορίζει μεταβατικά μέτρα είναι ανάγκη να τροποποιηθεί έτσι ώστε η ορολογία που χρησιμοποιείται σε αυτό να είναι συνεπής με αυτήν του άρθρου 8 παράγραφος 1 στοιχείο β) του κανονισμού, ώστε να αποφευχθούν τυχόν δυσκολίες στην ερμηνεία του άρθρου 19.

(3)

Μετά τη δημοσίευση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 669/2009, ορισμένα κράτη μέλη ενημέρωσαν την Επιτροπή για την ανάγκη ακριβέστερων ορισμών για ορισμένους κωδικούς ΣΟ που χρησιμοποιούνται στο μέρος Α του παραρτήματος Ι του εν λόγω κανονισμού, ώστε να διευκολυνθεί η ταυτοποίηση των προϊόντων που καλύπτονται από τους ορισμούς αυτούς, καθώς και για την ανάγκη τεχνικών διευκρινίσεων που πρέπει να περιληφθούν σε ορισμένες υποσημειώσεις του παραρτήματος.

(4)

Η Επιτροπή ενημερώθηκε επίσης για την ανάγκη να περιληφθεί ειδικός κατάλογος των καταλοίπων φυτοφαρμάκων που είναι επικίνδυνα στα λαχανικά, νωπά, διατηρημένα με απλή ψύξη ή κατεψυγμένα (τρόφιμα), στον κατάλογο του μέρους Α του παραρτήματος Ι του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 669/2009, ώστε να συνεκτιμηθούν οι κοινοποιήσεις που έγιναν στο πλαίσιο του συστήματος ταχείας ειδοποίησης για τα τρόφιμα και τις ζωοτροφές (RASFF) τα τελευταία τρία χρόνια.

(5)

Για λόγους σαφήνειας, χρειάζονται περαιτέρω τεχνικές διευκρινίσεις όσον αφορά τις σημειώσεις με τις οδηγίες για το κοινό έγγραφο εισόδου του παραρτήματος ΙΙ του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 669/2009.

(6)

Επομένως, ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 669/2009 πρέπει να τροποποιηθεί αναλόγως.

(7)

Ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 669/2009 εφαρμόζεται από τις 25 Ιανουαρίου 2010. Συνεπώς, ο παρών κανονισμός θα πρέπει να αρχίσει να εφαρμόζεται από την ανωτέρω ημερομηνία.

(8)

Τα μέτρα που προβλέπονται στον παρόντα κανονισμό είναι σύμφωνα με τη γνώμη της μόνιμης επιτροπής για την τροφική αλυσίδα και την υγεία των ζώων,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1

Ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 669/2009 τροποποιείται ως εξής:

1)

Το άρθρο 19 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«Άρθρο 19

Μεταβατικά μέτρα

1.   Επί πέντε έτη από την ημερομηνία έναρξης ισχύος του παρόντος κανονισμού, όταν ένα καθορισμένο σημείο εισόδου δεν είναι εξοπλισμένο με τις απαιτούμενες εγκαταστάσεις για τη διενέργεια ελέγχων ταυτότητας και φυσικών ελέγχων, όπως προβλέπεται από το άρθρο 8 παράγραφος 1 στοιχείο β), οι έλεγχοι αυτοί μπορούν να διεξάγονται σε άλλο σημείο ελέγχου, στο ίδιο κράτος μέλος, που έχει εγκριθεί για το σκοπό αυτό από την αρμόδια αρχή, πριν από τη διασάφηση των προϊόντων για τη θέση τους σε ελεύθερη κυκλοφορία, υπό την προϋπόθεση ότι το εν λόγω σημείο ελέγχου πληροί τις ελάχιστες απαιτήσεις που ορίζονται στο άρθρο 4.

2.   Τα κράτη μέλη δημοσιοποιούν, μέσω ηλεκτρονικής δημοσίευσης στο δικτυακό τους τόπο, κατάλογο των σημείων ελέγχου που έχουν εγκριθεί σύμφωνα με την παράγραφο 1.»

2)

Τα παραρτήματα τροποποιούνται σύμφωνα με το παράρτημα του παρόντος κανονισμού.

Άρθρο 2

Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει την επόμενη ημέρα από τη δημοσίευσή του στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Εφαρμόζεται από τις 25 Ιανουαρίου 2010.

Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε κράτος μέλος.

Βρυξέλλες, 12 Μαρτίου 2010.

Για την Επιτροπή

Ο Πρόεδρος

José Manuel BARROSO


(1)  ΕΕ L 31 της 1.2.2002, σ. 1.

(2)  ΕΕ L 165 της 30.4.2004, σ. 1.

(3)  ΕΕ L 194 της 25.7.2009, σ. 11.


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

Τα παραρτήματα I και II του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 669/2009 τροποποιούνται ως εξής:

1)

Το παράρτημα Ι τροποποιείται ως εξής:

α)

Το μέρος Α αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«A.   Ζωοτροφές και τρόφιμα μη ζωικής προέλευσης που υπόκεινται σε αυξημένο επίπεδο επίσημων ελέγχων στο καθορισμένο σημείο εισόδου

Ζωοτροφές και τρόφιμα

(προβλεπόμενη χρήση)

Κωδικός ΣΟ (3)

Χώρα καταγωγής

Κίνδυνος

Συχνότητα φυσικών ελέγχων και ελέγχων ταυτότητας

(%)

Αράπικα φιστίκια (αραχίδες) και παράγωγα προϊόντα (ζωοτροφές και τρόφιμα)

1202 10 90· 1202 20 00· 2008 11

Αργεντινή

Αφλατοξίνες

10

Αράπικα φιστίκια (αραχίδες) και παράγωγα προϊόντα (ζωοτροφές και τρόφιμα)

1202 10 90· 1202 20 00· 2008 11

Βραζιλία

Αφλατοξίνες

50

Ιχνοστοιχεία (ζωοτροφές και τρόφιμα) (4)

2817 00 00· 2820· 2821· 2825 50 00· 2833 25 00· 2833 29 20· 2833 29 80· 2836 99

Κίνα

Κάδμιο και μόλυβδος

50

Αράπικα φιστίκια (αραχίδες) και παράγωγα προϊόντα (ζωοτροφές και τρόφιμα), ιδίως φιστικοβούτυρο (τρόφιμο)

1202 10 90· 1202 20 00· 2008 11

Γκάνα

Αφλατοξίνες

50

Μπαχαρικά (τρόφιμο):

Capsicum spp. (αποξηραμένοι καρποί, ολόκληροι ή αλεσμένοι, συμπεριλαμβανομένου του τσίλι, του τσίλι σε σκόνη, του καγιέν και της πάπρικας)

Myristica fragrans (μοσχοκάρυδο)

Zingiber officinale (ζιγγίβερη)

Curcuma longa (κουρκούμα)

0904 20· 0908 10 00· 0908 20 00· 0910 10 00· 0910 30 00

Ινδία

Αφλατοξίνες

50

Αράπικα φιστίκια (αραχίδες) και παράγωγα προϊόντα (ζωοτροφές και τρόφιμα)

1202 10 90· 1202 20 00· 2008 11

Ινδία

Αφλατοξίνες

10

Σπόροι πεπονιού (egusi) και παράγωγα προϊόντα (5) (τρόφιμα)

ex 1207 99

Νιγηρία

Αφλατοξίνες

50

Σταφίδες (τρόφιμο)

0806 20

Ουζμπεκιστάν

Ωχρατοξίνη A

50

Τσίλι, προϊόντα τσίλι, curcuma (κουρκούμα) και φοινικέλαιο (τρόφιμα)

0904 20 90· 0910 91 05· 0910 30 00· ex 1511 10 90

Όλες οι τρίτες χώρες

Χρωστικές ουσίες Sudan

20

Αράπικα φιστίκια (αραχίδες) και παράγωγα προϊόντα (ζωοτροφές και τρόφιμα)

1202 10 90· 1202 20 00· 2008 11

Βιετνάμ

Αφλατοξίνες

10

Ρύζι μπασμάτι για άμεση κατανάλωση από τον άνθρωπο (τρόφιμο)

ex 1006 30

Πακιστάν

Αφλατοξίνες

50

Ρύζι μπασμάτι για άμεση κατανάλωση από τον άνθρωπο (τρόφιμο)

ex 1006 30

Ινδία

Αφλατοξίνες

10

Μάνγκο, κινέζικα φασολάκια (Vigna sesquipedalis), πικρό πεπόνι (Momordica charantia), νεροκολόκυθο Lauki (Lagenaria siceraria), πιπεριές και μελιτζάνες (τρόφιμα)

ex 0804 50 00· 0708 20 00· 0807 11 00· ex 0709 90 90· 0709 60· 0709 30 00

Δομινικανή Δημοκρατία

Κατάλοιπα φυτοφαρμάκων, που αναλύθηκαν με πολυ-υπολειμματικές μεθόδους με GC-MS και LC-MS ή με μονο-υπολειμματικές μεθόδους (1)

50

Μπανάνες

0803 00 19

Δομινικανή Δημοκρατία

Κατάλοιπα φυτοφαρμάκων, που αναλύθηκαν με πολυ-υπολειμματικές μεθόδους με GC-MS και LC-MS ή με μονο-υπολειμματικές μεθόδους (1)

10

Λαχανικά, νωπά, διατηρημένα με απλή ψύξη ή κατεψυγμένα (πιπεριές, κολοκυθάκια και ντομάτες)

0709 60· 0709 90 70· 0702 00 00

Τουρκία

Φυτοφάρμακα: methomyl και oxamyl

10

Αχλάδια

0808 20 10· 0808 20 50

Τουρκία

Φυτοφάρμακο: amitraz

10

Λαχανικά, νωπά, διατηρημένα με απλή ψύξη ή κατεψυγμένα (τρόφιμα)

κινέζικα φασολάκια (Vigna sesquipedalis)

μελιτζάνες

κράμβες

0708 20 00· 0709 30 00· 0704·

Ταϊλάνδη

Κατάλοιπα φυτοφαρμάκων, που αναλύθηκαν με πολυ-υπολειμματικές μεθόδους με GC-MS και LC-MS ή με μονο-υπολειμματικές μεθόδους (2)

50

β)

Στο Μέρος B, το στοιχείο δ) αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«δ)

“φοινικέλαιο” είναι κόκκινο φοινικέλαιο που υπάγεται στον κωδικό ΣΟ 1511 10 90 και προορίζεται για άμεση κατανάλωση από τον άνθρωπο.».

2.

Στο παράρτημα ΙΙ οι Επεξηγηματικές σημειώσεις για το ΚΕΕ αντικαθίστανται από το ακόλουθο κείμενο:

«Επεξηγηματικές σημειώσεις για το ΚΕΕ

Γενικά

:

Το κοινό έγγραφο εισόδου συμπληρώνεται με κεφαλαία. Οι σημειώσεις αναγράφονται δίπλα στον αριθμό του τετραγωνιδίου που αφορούν.

Μέρος Ι

Το μέρος αυτό συμπληρώνεται από τον υπεύθυνο της επιχείρησης ζωοτροφών και τροφίμων ή από τον εκπρόσωπό του, εκτός εάν αναφέρεται διαφορετικά.

Τετραγωνίδιο I.1.

Αποστολέας: ονοματεπώνυμο και πλήρης διεύθυνση του φυσικού ή νομικού προσώπου (υπεύθυνος της επιχείρησης ζωοτροφών και τροφίμων) που αποστέλλει το φορτίο. Συνιστάται να αναφέρονται οι αριθμοί τηλεφώνου και τηλεομοιοτυπίας ή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

Τετραγωνίδιο I.2.

Το τετραγωνίδιο αυτό πρέπει να συμπληρωθεί από τις αρμόδιες αρχές του καθορισμένου σημείου εισόδου (ΚΣΕ).

Τετραγωνίδιο I.3.

Παραλήπτης: ονοματεπώνυμο και πλήρης διεύθυνση του φυσικού ή νομικού προσώπου (υπεύθυνος της επιχείρησης ζωοτροφών και τροφίμων) για το οποίο προορίζεται το φορτίο. Συνιστάται να αναφέρονται οι αριθμοί τηλεφώνου και τηλεομοιοτυπίας ή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

Τετραγωνίδιο I.4.

Υπεύθυνος για το φορτίο: το πρόσωπο (υπεύθυνος της επιχείρησης ζωοτροφών και τροφίμων ή αντιπρόσωπός τους ή πρόσωπο που εκτελεί τη διασάφηση εξ ονόματός τους) το οποίο έχει την ευθύνη του φορτίου κατά την παρουσίαση του στο ΚΣΕ και το οποίο προβαίνει στις αναγκαίες διασαφήσεις στην αρμόδια αρχή στο ΚΣΕ εξ ονόματος του εισαγωγέα. Γράψτε το ονοματεπώνυμο και την πλήρη διεύθυνση. Συνιστάται να αναφέρονται οι αριθμοί τηλεφώνου και τηλεομοιοτυπίας ή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

Τετραγωνίδιο I.5.

Χώρα καταγωγής: πρόκειται για τη χώρα από την οποία κατάγεται το προϊόν, τη χώρα καλλιέργειας, συγκομιδής ή παραγωγής του.

Τετραγωνίδιο I.6.

Χώρα προέλευσης: πρόκειται για τη χώρα στην οποία το φορτίο τοποθετήθηκε στο μέσο τελικής μεταφοράς του για να αποσταλεί στην Ένωση.

Τετραγωνίδιο I.7.

Εισαγωγέας: ονοματεπώνυμο και πλήρης διεύθυνση. Συνιστάται να αναφέρονται οι αριθμοί τηλεφώνου και τηλεομοιοτυπίας ή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

Τετραγωνίδιο I.8.

Τόπος προορισμού: διεύθυνση παράδοσης στην Ένωση. Συνιστάται να αναφέρονται οι αριθμοί τηλεφώνου και τηλεομοιοτυπίας ή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

Τετραγωνίδιο I.9.

Άφιξη στο ΚΣΕ: αναφέρεται η κατ’ εκτίμηση ημερομηνία κατά την οποία το φορτίο αναμένεται να φθάσει στο ΚΣΕ.

Τετραγωνίδιο I.10.

Έγγραφα: αναφέρεται η ημερομηνία έκδοσης και ο αριθμός των επίσημων εγγράφων που συνοδεύουν το φορτίο, ανάλογα με την περίπτωση.

Τετραγωνίδιο I.11.

Αναφέρατε τα πλήρη στοιχεία του μέσου μεταφοράς κατά την άφιξη: για αεροσκάφη, τον αριθμό πτήσης, για σκάφη, το όνομα του πλοίου, για οδικά οχήματα, τον αριθμό κυκλοφορίας με τον αριθμό του ρυμουλκούμενου, εάν ενδείκνυται, για σιδηροδρόμους, την ταυτότητα του τρένου και τον αριθμό του βαγονιού.

Αριθμός εγγράφου αναφοράς: αριθμός δελτίου αεροπορικής μεταφοράς, αριθμός φορτωτικής ή εμπορικού εγγράφου για σιδηροδρομική ή οδική μεταφορά.

Τετραγωνίδιο I.12.

Περιγραφή του εμπορεύματος: παρέχεται λεπτομερής περιγραφή του εμπορεύματος (συμπεριλαμβανομένου του τύπου, για τις ζωοτροφές).

Τετραγωνίδιο I.13.

Κωδικός προϊόντος ή κωδικός ΕΣ του Εναρμονισμένου Συστήματος του Παγκόσμιου Οργανισμού Τελωνείων.

Τετραγωνίδιο I.14.

Μεικτό βάρος: συνολικό βάρος σε κιλά (kg). Καθορίζεται ως το σύνολο της μάζας των προϊόντων με τις άμεσες πρώτες συσκευασίες τους και όλες τις συσκευασίες τους, εξαιρουμένων των εμπορευματοκιβωτίων μεταφοράς και άλλου εξοπλισμού μεταφοράς.

Καθαρό βάρος: πραγματικό βάρος του προϊόντος σε κιλά (kg), χωρίς τη συσκευασία. Καθορίζεται ως η μάζα των προϊόντων χωρίς τις άμεσες πρώτες συσκευασίες τους ούτε άλλες συσκευασίες.

Τετραγωνίδιο I.15.

Αριθμός μονάδων συσκευασίας.

Τετραγωνίδιο I.16.

Θερμοκρασία: σημειώνεται η κατάλληλη θερμοκρασία μεταφοράς/αποθήκευσης.

Τετραγωνίδιο I.17.

Είδος συσκευασίας: αναφέρατε το είδος της συσκευασίας των προϊόντων.

Τετραγωνίδιο I.18.

Εμπόρευμα το οποίο προορίζεται: σημειώνεται το κατάλληλο τετραγωνίδιο, ανάλογα με το εάν το εμπόρευμα προορίζεται για κατανάλωση από τον άνθρωπο χωρίς προηγούμενη διαλογή ή άλλη φυσική επεξεργασία (στην περίπτωση αυτή, σημειώνεται “κατανάλωση από τον άνθρωπο”), ή εάν προορίζεται για κατανάλωση από τον άνθρωπο ύστερα από τέτοιου είδους επεξεργασία (στην περίπτωση αυτή, σημειώνεται “περαιτέρω επεξεργασία”), ή εάν προορίζεται για χρήση ως “ζωοτροφή” (στην περίπτωση αυτή, σημειώνεται “ζωοτροφές”).

Τετραγωνίδιο I.19.

Αναφέρονται, κατά περίπτωση, όλοι οι αριθμοί σφραγίδας και ταυτοποίησης εμπορευματοκιβωτίων.

Τετραγωνίδιο I.20.

Μεταφορά σε σημείο ελέγχου: Κατά τη μεταβατική περίοδο που αναφέρεται στο άρθρο 19 παράγραφος 1, η αρχή του ΚΣΕ σημειώνει αυτό το τετραγωνίδιο για να επιτρέψει τη μετέπειτα μεταφορά σε άλλο σημείο ελέγχου.

Τετραγωνίδιο I.21.

Χωρίς αντικείμενο.

Τετραγωνίδιο I.22.

Για τις εισαγωγές: αυτό το τετραγωνίδιο σημειώνεται όταν το φορτίο προορίζεται για εισαγωγή στην Ένωση (άρθρο 8).

Τετραγωνίδιο I.23.

Χωρίς αντικείμενο.

Τετραγωνίδιο I.24.

Σημειώνεται το κατάλληλο μέσο μεταφοράς.

Μέρος II

Αυτό το μέρος συμπληρώνεται από την αρμόδια αρχή.

Τετραγωνίδιο ΙΙ.1.

Χρησιμοποιείται ο ίδιος αριθμός αναφοράς με το τετραγωνίδιο Ι.2.

Τετραγωνίδιο II.2.

Για χρήση από τις τελωνειακές υπηρεσίες, εάν χρειαστεί.

Τετραγωνίδιο II.3.

Έλεγχος εγγράφων: συμπληρώνεται για όλα τα φορτία.

Τετραγωνίδιο ΙΙ.4.

Η αρμόδια αρχή του ΚΣΕ αναφέρει εάν το φορτίο έχει επιλεγεί για φυσικό έλεγχο, ο οποίος κατά τη διάρκεια της μεταβατικής περιόδου που προβλέπεται στο άρθρο 19 παράγραφος 1 μπορεί να διενεργηθεί σε διαφορετικό σημείο ελέγχου.

Τετραγωνίδιο ΙΙ.5.

Κατά τη διάρκεια της μεταβατικής περιόδου που προβλέπεται στο άρθρο 19 παράγραφος 1 και ύστερα από ικανοποιητικό αποτέλεσμα του ελέγχου των εγγράφων, η αρμόδια αρχή του ΚΣΕ αναφέρει το σημείο ελέγχου στο οποίο μπορεί να μεταφερθεί το φορτίο για τη διεξαγωγή του φυσικού ελέγχου και του ελέγχου ταυτότητας.

Τετραγωνίδιο ΙΙ.6.

Αναφέρονται με σαφήνεια οι επόμενες ενέργειες σε περίπτωση απόρριψης του φορτίου λόγω μη ικανοποιητικού αποτελέσματος των ελέγχων των εγγράφων. Στο τετραγωνίδιο ΙΙ.7 πρέπει να αναγραφεί η διεύθυνση της εγκατάστασης προορισμού σε περίπτωση “επαναποστολής”, “καταστροφής”, “μετατροπής” και “χρήσης για άλλο σκοπό”.

Τετραγωνίδιο ΙΙ.7.

Ανάλογα με την περίπτωση, αναφέρεται ο αριθμός έγκρισης και η διεύθυνση (ή το όνομα του πλοίου και του λιμένα) για όλους τους προορισμούς για τους οποίους απαιτείται περαιτέρω έλεγχος του φορτίου, π.χ. στο τετραγωνίδιο ΙΙ.6, “επαναποστολή”, “καταστροφή”, “μετατροπή” ή “χρήση για άλλο σκοπό”.

Τετραγωνίδιο ΙΙ.8.

Εδώ τίθεται η επίσημη σφραγίδα της αρμόδιας αρχής του ΚΣΕ.

Τετραγωνίδιο ΙΙ.9.

Υπογραφή του υπεύθυνου υπαλλήλου της αρμόδιας αρχής του ΚΣΕ.

Τετραγωνίδιο ΙΙ.10.

Χωρίς αντικείμενο.

Τετραγωνίδιο ΙΙ.11.

Η αρμόδια αρχή του ΚΣΕ ή, κατά τη μεταβατική περίοδο που προβλέπεται στο άρθρο 19 παράγραφος 1, η αρμόδια αρχή του σημείου ελέγχου, αναφέρει εδώ τα αποτελέσματα των ελέγχων ταυτότητας.

Τετραγωνίδιο II.12.

Η αρμόδια αρχή του ΚΣΕ ή, κατά τη μεταβατική περίοδο που προβλέπεται στο άρθρο 19 παράγραφος 1, η αρμόδια αρχή του σημείου ελέγχου, αναφέρει εδώ τα αποτελέσματα των φυσικών ελέγχων.

Τετραγωνίδιο II.13.

Η αρμόδια αρχή του ΚΣΕ ή, κατά τη μεταβατική περίοδο που προβλέπεται στο άρθρο 19 παράγραφος 1, η αρμόδια αρχή του σημείου ελέγχου, αναφέρει εδώ τα αποτελέσματα του εργαστηριακού ελέγχου. Το τετραγωνίδιο αυτό συμπληρώνεται με την κατηγορία της ουσίας ή του παθογόνου για τα οποία διενεργήθηκε εργαστηριακός έλεγχος.

Τετραγωνίδιο II.14.

Το τετραγωνίδιο αυτό συμπληρώνεται για όλα τα φορτία που πρόκειται να τεθούν σε ελεύθερη κυκλοφορία στο εσωτερικό της Ένωσης.

Τετραγωνίδιο II.15.

Χωρίς αντικείμενο.

Τετραγωνίδιο II.16.

Αναφέρονται με σαφήνεια οι επόμενες ενέργειες σε περίπτωση απόρριψης του φορτίου λόγω μη ικανοποιητικού αποτελέσματος του ελέγχου ταυτότητας ή του φυσικών ελέγχων. Στο τετραγωνίδιο ΙΙ.18 πρέπει να αναγράφεται η διεύθυνση της εγκατάστασης προορισμού σε περίπτωση “επαναποστολής”, “καταστροφής”, “μετατροπής” και “χρήσης για άλλο σκοπό”.

Τετραγωνίδιο II.17.

Λόγοι απόρριψης: συμπληρώνεται ενδεχομένως για να προστεθούν σχετικές πληροφορίες. Σημειώνεται το κατάλληλο τετραγωνίδιο.

Τετραγωνίδιο II.18.

Ανάλογα με την περίπτωση, αναφέρεται ο αριθμός έγκρισης και η διεύθυνση (ή το όνομα του πλοίου και του λιμένα) για όλους τους προορισμούς για τους οποίους απαιτείται περαιτέρω έλεγχος του φορτίου, π.χ. στο τετραγωνίδιο ΙΙ.16, “επαναποστολή”, “καταστροφή”, “μετατροπή” ή “χρήση για άλλο σκοπό”.

Τετραγωνίδιο II.19.

Το τετραγωνίδιο αυτό χρησιμοποιείται όταν η αρχική σφραγίδα ενός φορτίου έχει καταστραφεί κατά το άνοιγμα του εμπορευματοκιβωτίου. Πρέπει να τηρείται συγκεντρωτικός κατάλογος όλων των σφραγίδων που έχουν χρησιμοποιηθεί γι’ αυτόν το σκοπό.

Τετραγωνίδιο II.20.

Εδώ τίθεται η επίσημη σφραγίδα της αρμόδιας αρχής του ΚΣΕ ή, κατά τη μεταβατική περίοδο που προβλέπεται στο άρθρο 19 παράγραφος 1, της αρμόδιας αρχής του σημείου ελέγχου.

Τετραγωνίδιο II.21.

Εδώ τίθεται η υπογραφή του υπεύθυνου υπαλλήλου της αρμόδιας αρχής του ΚΣΕ ή, κατά τη μεταβατική περίοδο που προβλέπεται στο άρθρο 19 παράγραφος 1, της αρμόδιας αρχής του σημείου ελέγχου.

Μέρος III

Αυτό το μέρος συμπληρώνεται από την αρμόδια αρχή.

Τετραγωνίδιο III.1.

Λεπτομέρειες σχετικά με την επαναποστολή: Η αρμόδια αρχή του ΚΣΕ ή, κατά τη μεταβατική περίοδο που προβλέπεται στο άρθρο 19 παράγραφος 1, η αρμόδια αρχή του σημείου ελέγχου, αναφέρει το μεταφορικό μέσο που χρησιμοποιήθηκε, τα στοιχεία του, τη χώρα προορισμού και την ημερομηνία της επαναποστολής, μόλις τα ανωτέρω γίνουν γνωστά.

Τετραγωνίδιο III.2.

Επόμενες ενέργειες: αναφέρεται η τοπική αρμόδια αρχή που είναι υπεύθυνη, ενδεχομένως, για την εποπτεία σε περίπτωση “καταστροφής”, “μετατροπής” ή “χρήσης για άλλο σκοπό” του φορτίου. Στο σημείο αυτό η εν λόγω αρχή αναφέρει το αποτέλεσμα της άφιξης του φορτίου και ότι αντιστοιχεί στο αναμενόμενο.

Τετραγωνίδιο III.3.

Υπογραφή του υπεύθυνου υπαλλήλου της αρμόδιας αρχής του ΚΣΕ ή, κατά τη μεταβατική περίοδο που προβλέπεται στο άρθρο 19 παράγραφος 1, του υπεύθυνου υπάλλήλου του σημείου ελέγχου σε περίπτωση “επαναποστολής”. Υπογραφή του υπεύθυνου υπαλλήλου της τοπικής αρμόδιας αρχής σε περίπτωση “καταστροφής”, “μετατροπής” ή “χρήσης για άλλο σκοπό”.».


(1)  Ιδίως κατάλοιπα των εξής ουσιών: Amitraz, Acephate, Aldicarb, Benomyl, Carbendazim, Chlorfenapyr, Chlorpyrifos, CS2 (Dithiocarbamates), Diafenthiuron, Diazinon, Dichlorvos, Dicofol, Dimethoate, Endosulfan, Fenamidone, Imidacloprid, Malathion, Methamidophos, Methiocarb, Methomyl, Monocrotophos, Omethoate, Oxamyl, Profenofos, Propiconazole, Thiabendazol, Thiacloprid.

(2)  Ιδίως κατάλοιπα των εξής ουσιών: Acephate, Carbaryl, Carbendazim, Carbofuran, Chlorpyriphos, Chlorpyriphos-ethyl, Dimethoate, Ethion, Malathion, Metalaxyl, Methamidophos, Methomyl, Monocrotophos, Omethoate, Prophenophos, Prothiophos, Quinalphos, Triadimefon, Triazophos, Dicrotophos, EPN, Triforine.

(3)  Όταν απαιτείται να υποβληθούν σε έλεγχο μόνο ορισμένα προϊόντα σε κάποιον κωδικό ΣΟ και δεν υπάρχει ειδική υποδιαίρεση για τον κωδικό αυτό στην ονοματολογία εμπορευμάτων, ο κωδικός ΣΟ φέρει τη σήμανση “ex” (π.χ. ex 1006 30: καλύπτει μόνο το ρύζι μπασμάτι για άμεση κατανάλωση από τον άνθρωπο).

(4)  Τα ιχνοστοιχεία που αναφέρονται σε αυτή την εγγραφή είναι τα ιχνοστοιχεία που ανήκουν στη λειτουργική ομάδα των ενώσεων ιχνοστοιχείων η οποία αναφέρεται στο παράρτημα Ι σημείο 3 στοιχείο β) του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1831/2003 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (ΕΕ L 268 της 18.10.2003, σ. 29).

(5)  Τα ανώτατα επίπεδα που θεσπίστηκαν για τις αφλατοξίνες στα αράπικα φιστίκια και τα παράγωγα προϊόντα που απαριθμούνται στα σημεία 2.1.1 και 2.1.3 του τμήματος 2 του παραρτήματος του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1881/2006 της Επιτροπής (ΕΕ L 364 της 20.12.2006, σ. 5) είναι τα σημεία αναφοράς για δράση.».


Top