Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32008R1019

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1019/2008 της Επιτροπής, της 17ης Οκτωβρίου 2008 , για την τροποποίηση του παραρτήματος ΙΙ του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 852/2004 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την υγιεινή των τροφίμων (Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)

OJ L 277, 18.10.2008, p. 7–7 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 13 Volume 038 P. 207 - 207

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2008/1019/oj

18.10.2008   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 277/7


ΚΑΝΟΝΙΣΜΌΣ (ΕΚ) αριθ. 1019/2008 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΉΣ

της 17ης Οκτωβρίου 2008

για την τροποποίηση του παραρτήματος ΙΙ του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 852/2004 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την υγιεινή των τροφίμων

(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

Έχοντας υπόψη:

τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας,

τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 852/2004 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 29ης Απριλίου 2004, για την υγιεινή των τροφίμων (1), και ιδίως το άρθρο 13 παράγραφος 1,

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1)

Με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 852/2004 θεσπίζονται οι γενικοί κανόνες υγιεινής των τροφίμων, τους οποίους πρέπει να τηρούν οι υπεύθυνοι επιχειρήσεων τροφίμων. Οι υπεύθυνοι επιχειρήσεων τροφίμων που εκτελούν οποιοδήποτε στάδιο παραγωγής, μεταποίησης και διανομής των τροφίμων μετά το στάδιο της πρωτογενούς παραγωγής υποχρεούνται να συμμορφώνονται με τις γενικές απαιτήσεις υγιεινής που καθορίζονται στο παράρτημα ΙΙ του εν λόγω κανονισμού.

(2)

Όσον αφορά την παροχή νερού, στο κεφάλαιο VII του εν λόγω παραρτήματος προβλέπεται ότι χρησιμοποιείται πόσιμο νερό, οσάκις χρειάζεται, ώστε να εξασφαλίζεται ότι δεν μολύνονται τα τρόφιμα και ότι για τα ολόκληρα αλιευτικά προϊόντα είναι δυνατόν να χρησιμοποιείται καθαρό νερό. Προβλέπεται επίσης ότι είναι δυνατό να χρησιμοποιείται καθαρό θαλασσινό νερό για τα ζώντα δίθυρα μαλάκια, τα εχινόδερμα, τα χιτωνοφόρα και τα θαλάσσια γαστερόποδα και ότι για το εξωτερικό πλύσιμό τους, είναι επίσης δυνατόν να χρησιμοποιείται καθαρό νερό.

(3)

Η χρήση καθαρού νερού για τα ολόκληρα αλιευτικά προϊόντα και για εξωτερικό πλύσιμο δίθυρων μαλακίων, εχινόδερμων, χιτωνοφόρων και θαλάσσιων γαστερόποδων δεν αποτελεί κίνδυνο για τη δημόσια υγεία εφόσον βασίζεται σε διαδικασίες ελέγχου, ειδικότερα, στις αρχές του συστήματος αναλύσεων κινδύνων και κρίσιμων σημείων ελέγχου (HACCP) που έχουν εκπονηθεί και τεθεί σε εφαρμογή από τους υπευθύνους επιχειρήσεων τροφίμων ώστε να εξασφαλίζεται ότι η χρήση αυτή δεν αποτελεί πηγή μόλυνσης.

(4)

Επομένως, ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 852/2004 πρέπει να τροποποιηθεί αναλόγως.

(5)

Τα μέτρα που προβλέπονται στον παρόντα κανονισμό είναι σύμφωνα με τη γνώμη της μόνιμης επιτροπής για την τροφική αλυσίδα και την υγεία των ζώων,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1

Στο κεφάλαιο VII του παραρτήματος ΙΙ του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 852/2004, το σημείο 1 στοιχείο β) αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«β)

Για ολόκληρα αλιευτικά προϊόντα είναι δυνατό να χρησιμοποιείται καθαρό νερό.

Για τα ζώντα δίθυρα μαλάκια, τα εχινόδερμα, τα χιτωνοφόρα και τα θαλάσσια γαστερόποδα είναι δυνατό να χρησιμοποιείται καθαρό θαλάσσιο νερό· είναι επίσης δυνατό να χρησιμοποιείται καθαρό νερό για το εξωτερικό πλύσιμο.

Όταν χρησιμοποιείται καθαρό νερό, πρέπει να υπάρχουν επαρκείς εγκαταστάσεις και διαδικασίες για την παροχή του ώστε να εξασφαλίζεται ότι η χρήση αυτή δεν αποτελεί πηγή μόλυνσης για τα τρόφιμα.»

Άρθρο 2

Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει την εικοστή ημέρα από τη δημοσίευσή του στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε κράτος μέλος.

Βρυξέλλες, 17 Οκτωβρίου 2008.

Για την Επιτροπή

Ανδρούλλα ΒΑΣΙΛΕΊΟΥ

Μέλος της Επιτροπής


(1)  ΕΕ L 139 της 30.4.2004, σ. 1· διορθώθηκε στην ΕΕ L 226 της 25.6.2004, σ. 3.


Top