EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32006R2012

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 2012/2006 του Συμβουλίου, της 19ης Δεκεμβρίου 2006 , σχετικά με την τροποποίηση και τη διόρθωση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1782/2003 για τη θέσπιση κοινών κανόνων για τα καθεστώτα άμεσης στήριξης στο πλαίσιο της κοινής γεωργικής πολιτικής και για τη θέσπιση ορισμένων καθεστώτων στήριξης για τους γεωργούς και για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1698/2005 για τη στήριξη της αγροτικής ανάπτυξης από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης (ΕΓΤΑΑ)

OJ L 384, 29.12.2006, p. 8–12 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
OJ L 200M , 1.8.2007, p. 536–540 (MT)
Special edition in Bulgarian: Chapter 03 Volume 081 P. 47 - 51
Special edition in Romanian: Chapter 03 Volume 081 P. 47 - 51

No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2013; καταργήθηκε εμμέσως από 32013R1305

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2006/2012/oj

29.12.2006   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 384/8


ΚΑΝΟΝΙΣΜΌΣ (ΕΚ) αριθ. 2012/2006 ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΊΟΥ

της 19ης Δεκεμβρίου 2006

σχετικά με την τροποποίηση και τη διόρθωση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1782/2003 για τη θέσπιση κοινών κανόνων για τα καθεστώτα άμεσης στήριξης στο πλαίσιο της κοινής γεωργικής πολιτικής και για τη θέσπιση ορισμένων καθεστώτων στήριξης για τους γεωργούς και για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1698/2005 για τη στήριξη της αγροτικής ανάπτυξης από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης (ΕΓΤΑΑ)

ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ,

Έχοντας υπόψη:

τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, και ιδίως το άρθρο 36 και το άρθρο 37 παράγραφος 2, τρίτο εδάφιο,

τη συνθήκη προσχώρησης της Δημοκρατίας της Βουλγαρίας και της Ρουμανίας, και ιδίως το άρθρο 4 παράγραφος 3,

την πράξη προσχώρησης της Δημοκρατίας της Βουλγαρίας και της Ρουμανίας (εφεξής «πράξη προσχωρήσεως του 2005»), και ιδίως το άρθρο 56,

την πρόταση της Επιτροπής,

τη γνώμη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου,

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1)

Ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1782/2003 (1) θέσπισε κοινούς κανόνες για τα καθεστώτα άμεσης στήριξης στο πλαίσιο της κοινής γεωργικής πολιτικής καθώς και ορισμένα καθεστώτα στήριξης των γεωργών.

(2)

Το άρθρο 42 παράγραφος 8 και το άρθρο 71δ παράγραφος 6 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1782/2003 απαγορεύουν τη μεταβίβαση των δικαιωμάτων που αποκτώνται με τη χρησιμοποίηση του εθνικού αποθέματος με εξαίρεση τις περιπτώσεις κληρονομιάς. Σε περιπτώσεις συγχώνευσης ή κατάτμησης, ενδείκνυται επίσης να επιτρέπεται στους γεωργούς να μεταφέρουν τα δικαιώματα ενίσχυσης από το εθνικό απόθεμα στη νέα ή τις νέες εκμεταλλεύσεις που δημιουργούνται.

(3)

Η εμπειρία έχει δείξει ότι, όσον αφορά την εισοδηματική ενίσχυση, την αποσυνδεδεμένη από την παραγωγή, οι κανόνες που διέπουν την επιλεξιμότητα των γεωργικών εκτάσεων μπορούν να είναι απλοί. Ιδίως, ενδείκνυται να απλουστευθούν οι κανόνες που εφαρμόζονται στο καθεστώς ενιαίας ενίσχυσης για τις γεωργικές εκτάσεις που είναι φυτεμένες με ελαιόδενδρα.

(4)

Στη Μάλτα, η πλειοψηφία των γεωργών του κλάδου βοοειδών δεν διαθέτουν γη. Υπό αυτές τις ειδικές συνθήκες, η εφαρμογή των ειδικών όρων που προβλέπονται στο άρθρο 71ιγ του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1782/2003 θα μπορούσε να προκαλέσει σοβαρά προβλήματα στη βιώσιμη ανάπτυξη του κλάδου βοοειδών καθώς και υπερβολικό διοικητικό φόρτο. Είναι σκόπιμο να προβλεφθούν απλοποιημένοι όροι για τις ενισχύσεις που καταβάλλονται στους εν λόγω γεωργούς στη Μάλτα στο πλαίσιο του καθεστώτος ενιαίας ενίσχυσης.

(5)

Επί του παρόντος, όσα κράτη μέλη μεταξύ των ακολούθων: Τσεχική Δημοκρατία, Εσθονία, Κύπρος, Λεττονία, Λιθουανία, Ουγγαρία, Μάλτα, Πολωνία, Σλοβενία και Σλοβακία (εφεξής «νέα κράτη μέλη»), εφαρμόζουν το καθεστώς ενιαίας στρεμματικής ενίσχυσης, αποκλείονται από τις κοινοτικές ενισχύσεις για ενεργειακές καλλιέργειες. Η αναθεώρηση του καθεστώτος ενεργειακών καλλιεργειών σύμφωνα με το άρθρο 92 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1782/2003 έδειξε ότι οι ενισχύσεις για τις ενεργειακές καλλιέργειες είναι σκόπιμο να επεκταθούν σε όλα τα κράτη μέλη από το 2007 και με βάση τους ίδιους όρους. Για το λόγο αυτό, η μέγιστη εγγυημένη έκταση θα πρέπει να αυξηθεί αναλογικά, το χρονοδιάγραμμα αυξήσεων που προβλέπεται για τη θέσπιση καθεστώτων στήριξης στα νέα κράτη μέλη δεν θα πρέπει να εφαρμόζεται στο καθεστώς ενεργειακών καλλιεργειών και οι κανόνες που διέπουν το καθεστώς ενιαίας στρεμματικής ενίσχυσης θα πρέπει να τροποποιηθούν.

(6)

Για να ενισχυθεί ο ρόλος των μόνιμων ενεργειακών καλλιεργειών και να δοθούν κίνητρα για την αύξηση της παραγωγής των καλλιεργειών αυτών, τα κράτη μέλη θα πρέπει να έχουν το δικαίωμα να χορηγούν εθνικές ενισχύσεις μέχρι το 50 % των δαπανών που συνδέονται με την καθιέρωση μόνιμων καλλιεργειών στις εκτάσεις για τις οποίες έχει υποβληθεί αίτηση ενίσχυσης για ενεργειακές καλλιέργειες.

(7)

Οι παραγωγοί ζαχαροτεύτλων και ζαχαροκάλαμου στα νέα κράτη μέλη τυγχάνουν στήριξης των τιμών, από την προσχώρησή τους, στο πλαίσιο του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1260/2001 του Συμβουλίου, της 19ης Ιουνίου 2001, για την κοινή οργάνωση των αγορών στον τομέα της ζάχαρης (2). Για το λόγο αυτό, η κοινοτική ενίσχυση για παραγωγούς ζαχαρότευτλων και ζαχαροκάλαμου που προβλέπεται στο κεφάλαιο 10στ του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1782/2003 δεν θα πρέπει να υπόκειται στην εφαρμογή του χρονοδιαγράμματος αυξήσεων που προβλέπεται στο άρθρο 143α του εν λόγω κανονισμού, με ισχύ από την ημέρα εφαρμογής της ενίσχυσης για τους παραγωγούς ζαχαροτεύτλων και ζαχαροκάλαμου. Είναι επίσης σκόπιμο να διευκρινισθούν οι όροι εφαρμογής αυτής της ενίσχυσης και ο υπολογισμός του ποσού ενίσχυσης που θα χορηγείται στους εν λόγω γεωργούς.

(8)

Η εμπειρία έχει δείξει ότι το καθεστώς ενιαίας στρεμματικής ενίσχυσης είναι ένα αποτελεσματικό και απλό σύστημα χορήγησης εισοδηματικής ενίσχυσης στους γεωργούς, αποσυνδεδεμένης από την παραγωγή. Για λόγους απλούστευσης, ενδείκνυται να επιτραπεί στα νέα κράτη μέλη να συνεχίσουν να το εφαρμόζουν μέχρι το τέλος του έτους 2010. Ωστόσο, δεν κρίνεται σκόπιμο να παραταθεί μετά από το 2008 η εξαίρεση που χορηγήθηκε στα κράτη μέλη που εφαρμόζουν το καθεστώς ενιαίας στρεμματικής ενίσχυσης, όσον αφορά την υποχρέωση καθιέρωσης κανονιστικών απαιτήσεων διαχείρισης στο πλαίσιο της πολλαπλής συμμόρφωσης. Για να εξασφαλισθεί η συνοχή ορισμένων μέτρων αγροτικής ανάπτυξης με αυτή τη μη παράταση, θα πρέπει να ληφθεί υπόψη το άρθρο 51 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1698/2005 (3).

(9)

Υπό κανονικές συνθήκες, οι γεωργοί μπορούν να συμφωνήσουν από μόνοι τους για τους όρους μεταβίβασης μιας εκμετάλλευσης (ή τμήματος εκμετάλλευσης) που έχει τύχει χωριστής πληρωμής για τη ζάχαρη. Ωστόσο, σε περίπτωση κληρονομιάς, είναι σκόπιμο να προβλεφθεί ότι η χωριστή πληρωμή για τη ζάχαρη πρέπει να χορηγείται στον κληρονόμο.

(10)

Τόσο η πράξη προσχώρησης του 2005 όσο και ο παρών κανονισμός τροποποιούν τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1782/2003 και αυτές οι τροποποιήσεις θα πρέπει να αρχίσουν να ισχύουν την ίδια ημέρα. Χάριν της ασφαλείας του δικαίου, θα πρέπει να προσδιορισθεί η σειρά με την οποία οι εν λόγω τροποποιήσεις θα εφαρμοσθούν.

(11)

Κατά συνέπεια, θα πρέπει να τροποποιηθούν οι κανονισμοί (ΕΚ) αριθ. 1782/2003 και (ΕΚ) αριθ. 1698/2005, αναλόγως.

(12)

Ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 247/2006 του Συμβουλίου, της 30ής Ιανουαρίου 2006, περί καθορισμού ειδικών μέτρων για τη γεωργία στις εξόχως απόκεντρες περιοχές της Ένωσης (4), τροποποίησε το παράρτημα Ι του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1782/2003. Λόγω σφάλματος, στις εγγραφές για το ελαιόλαδο και το λυκίσκο δεν ελήφθησαν υπόψη οι τροποποιήσεις του παραρτήματος αυτού που θεσπίσθηκαν με το κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 2183/2005 της Επιτροπής, της 22ας Δεκεμβρίου 2005, για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1782/2003 του Συμβουλίου, για τη θέσπιση κοινών κανόνων για τα καθεστώτα άμεσης στήριξης στο πλαίσιο της κοινής γεωργικής πολιτικής και για τη θέσπιση ορισμένων καθεστώτων στήριξης για τους γεωργούς και για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 795/2004 σχετικά με τη θέσπιση λεπτομερών κανόνων εφαρμογής του καθεστώτος ενιαίας ενίσχυσης που προβλέπεται από τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1782/2003 του Συμβουλίου. Επομένως, το παράρτημα Ι του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1782/2003 θα πρέπει να διορθωθεί αναλόγως, με ισχύ από την ημερομηνία εφαρμογής του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2183/2005,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1

Ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1782/2003, όπως τροποποιήθηκε, μεταξύ άλλων με την πράξη προσχώρησης του 2005, τροποποιείται ως εξής:

1.

Το άρθρο 20 τροποποιείται ως εξής:

α)

η παράγραφος 2 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«2.   Για τα κράτη μέλη τα οποία εφαρμόζουν την ενίσχυση για τους ελαιώνες που προβλέπεται στο κεφάλαιο 10β του τίτλου IV, το σύστημα αναγνώρισης περιλαμβάνει σύστημα γεωγραφικών πληροφοριών για τις ελαιοκαλλιέργειες, που συνίσταται σε μηχανογραφημένη βάση αλφαριθμητικών δεδομένων και σε μηχανογραφημένη βάση δεδομένων γραφικών παραπομπών για τα σχετικά ελαιόδεντρα και εκτάσεις.»·

β)

προστίθεται η ακόλουθη παράγραφος:

«3.   Τα κράτη μέλη που δεν εφαρμόζουν την ενίσχυση στους ελαιώνες που προβλέπει το κεφάλαιο 10β του τίτλου IV μπορεί να αποφασίσουν να συμπεριλάβουν το γεωγραφικό σύστημα πληροφόρησης για τις ελαιοκαλλιέργειες της παραγράφου 2 στο σύστημα αναγνώρισης αγροτεμαχίων.»

2.

Στο άρθρο 22 παράγραφος 1 η δεύτερη περίπτωση αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«—

σε περίπτωση αίτησης ενίσχυσης για τους ελαιώνες που προβλέπεται στο κεφάλαιο 10β του τίτλου IV, ή όταν το κράτος μέλος αιτείται το δικαίωμα επιλογής του άρθρου 20 παράγραφος 3 τον αριθμό των ελαιοδέντρων και τη θέση τους στο αγροτεμάχιο,»

3.

Στο άρθρο 42 παράγραφος 8 το πρώτο εδάφιο αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«Πλην της περιπτώσεως μεταβίβασης μέσω πραγματικής ή αναμενόμενης κληρονομιάς, συγχώνευσης ή κατάτμησης, και κατά παρέκκλιση από το άρθρο 46, τα δικαιώματα που αποκτώνται με τη χρησιμοποίηση του εθνικού αποθέματος δεν μεταβιβάζονται για χρονική περίοδο πέντε ετών από τη διάθεσή τους. Σε περίπτωση συγχώνευσης ή κατάτμησης, ο γεωργός ή οι γεωργοί που διαχειρίζονται τη νέα εκμετάλλευση ή τις νέες εκμεταλλεύσεις διατηρούν τα δικαιώματα που τους είχαν δοθεί αρχικά από το εθνικό απόθεμα μέχρι το τέλος της πενταετούς χρονικής περιόδου.»

4.

Στο άρθρο 44 παράγραφος 2 το δεύτερο εδάφιο αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«Ο όρος “επιλέξιμα εκτάρια” σημαίνει επίσης εκτάσεις φυτεμένες με λυκίσκο ή υπαγόμενες σε υποχρέωση προσωρινής παύσης καλλιέργειας, ή εκτάσεις με ελαιόδεντρα.»

5.

Στο άρθρο 51 το στοιχείο α) αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«α)

μόνιμες καλλιέργειες, εκτός από τα ελαιόδενδρα ή το λυκίσκο·»

6.

Στο άρθρο 56, η παράγραφος 4 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«4.   Επιτρέπεται στα κράτη μέλη να καταβάλλουν εθνική ενίσχυση μέχρι του 50 % των δαπανών που σχετίζονται με τη δημιουργία μόνιμων καλλιεργειών για την παραγωγή βιομάζας σε εκτάσεις παύσης καλλιέργειας.»

7.

Στο άρθρο 60 η παράγραφος 1 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«1.   Σε περίπτωση που κράτος μέλος κάνει χρήση της δυνατότητας που προβλέπεται στο άρθρο 59, οι γεωργοί δύνανται, κατά παρέκκλιση από το άρθρο 51 στοιχεία β) και γ) και σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος άρθρου, να χρησιμοποιούν επίσης τα αγροτεμάχια που έχουν δηλώσει σύμφωνα με το άρθρο 44 παράγραφος 3 για την παραγωγή προϊόντων που αναφέρονται στο άρθρο 1 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2200/96 ή στο άρθρο 1 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2201/96, καθώς και για την παραγωγή γεωμήλων πλην εκείνων που προορίζονται για την παραγωγή αμύλου για το οποίο χορηγείται ενίσχυση δυνάμει του άρθρου 93 του παρόντος κανονισμού, με εξαίρεση τις καλλιέργειες που αναφέρονται στο άρθρο 51 στοιχείο α).»

8.

Στο άρθρο 71δ παράγραφος 6 το πρώτο εδάφιο αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«6.   Πλην της περιπτώσεως μεταβίβασης μέσω πραγματικής ή αναμενόμενης κληρονομιάς, συγχώνευσης ή κατάτμησης και εφαρμογής της παραγράφου 3, και κατά παρέκκλιση από το άρθρο 46, τα δικαιώματα που αποκτώνται με τη χρησιμοποίηση του εθνικού αποθέματος δεν μεταβιβάζονται για χρονική περίοδο πέντε ετών από τη διάθεσή τους. Σε περίπτωση συγχώνευσης ή κατάτμησης, ο γεωργός ή οι γεωργοί που διαχειρίζονται τη νέα εκμετάλλευση ή τις νέες εκμεταλλεύσεις διατηρούν τα δικαιώματα που τους είχαν δοθεί αρχικά από το εθνικό απόθεμα μέχρι το τέλος της πενταετούς χρονικής περιόδου.»

9.

Στο άρθρο 71ζ η παράγραφος 1 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«1.   Οι γεωργοί, κατά παρέκκλιση από το άρθρο 51 στοιχεία β) και γ) και σύμφωνα με το παρόν άρθρο, δύνανται να χρησιμοποιούν επίσης τα αγροτεμάχια που έχουν δηλώσει σύμφωνα με το άρθρο 44 παράγραφος 3 για την παραγωγή προϊόντων που αναφέρονται στο άρθρο 1 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2200/96 και στο άρθρο 1 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2201/96, καθώς και για την παραγωγή γεωμήλων πλην εκείνων που προορίζονται για την παραγωγή αμύλου, για το οποίο χορηγείται ενίσχυση βάσει του άρθρου 93 του παρόντος κανονισμού, με εξαίρεση τις καλλιέργειες που αναφέρονται στο άρθρο 51 στοιχείο α).»

10.

Στο άρθρο 71ιγ προστίθεται το ακόλουθο εδάφιο:

«Ωστόσο, όσον αφορά τη Μάλτα, δεν εφαρμόζεται το δεύτερο εδάφιο και η προβλεπόμενη στο πρώτο εδάφιο παρέκκλιση εφαρμόζεται χωρίς τον όρο ότι ο γεωργός διατηρεί τουλάχιστον ένα 50 % της γεωργικής δραστηριότητας που ασκήθηκε πριν από τη μετάβαση στο καθεστώς ενιαίας ενίσχυσης, εκπεφρασμένης σε μονάδες ζώντων ζώων.»

11.

Στο άρθρο 88 προστίθεται το ακόλουθο εδάφιο:

«Τα άρθρα 143α και 143γ δεν εφαρμόζονται για τις ενισχύσεις που αφορούν τις ενεργειακές καλλιέργειες στην Κοινότητα με τη σύνθεσή της την 1η Ιανουαρίου 2007.»

12.

Στο άρθρο 89 η παράγραφος 1 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«1.   Καθορίζεται μέγιστη εγγυημένη έκταση 2 000 000 εκταρίων για την οποία είναι δυνατόν να χορηγηθεί ενίσχυση.»

13.

Παρεμβάλλεται το ακόλουθο άρθρο:

«Άρθρο 90α

Εθνική ενίσχυση

Τα κράτη μέλη έχουν το δικαίωμα να καταβάλλουν εθνική ενίσχυση μέχρι το 50 % των δαπανών που αφορούν τη δημιουργία μόνιμων καλλιεργειών για τις εκτάσεις για τις οποίες υποβλήθηκε αίτηση ενίσχυσης για ενεργειακές καλλιέργειες.»

14.

Στο άρθρο 110ιζ η παράγραφος 1 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«1.   Στα κράτη μέλη που έχουν χορηγήσει την ενίσχυση αναδιάρθρωσης που προβλέπεται στο άρθρο 3 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 320/2006 για τουλάχιστον 50 % της ποσόστωσης ζάχαρης που ορίσθηκε στις 20 Φεβρουαρίου 2006 στο παράρτημα ΙΙΙ του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 318/2006, χορηγείται κοινοτική ενίσχυση στους παραγωγούς ζαχαρότευτλων και ζαχαροκάλαμου.»

15.

Το άρθρο 110ιθ αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«Άρθρο 110ιθ

Ποσό της ενίσχυσης

Η ενίσχυση εκφράζεται ανά τόνο λευκής ζάχαρης αντιπροσωπευτικού ποιοτικού τύπου. Το ποσό της ενίσχυσης ισούται με το ήμισυ του ποσού που προκύπτει από τη διαίρεση του ποσού του ανώτατου ορίου που αναφέρεται στο σημείο 2 του στοιχείου ΙΑ του παραρτήματος VII για το ενδιαφερόμενο κράτος μέλος για το αντίστοιχο έτος, δια του συνόλου της ποσόστωσης ζάχαρης και σιροπιού ινουλίνης που ορίσθηκε στις 20 Φεβρουαρίου 2006 στο παράρτημα ΙΙΙ του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 318/2006.

Τα άρθρα 143α και 143γ δεν εφαρμόζονται για τις ενισχύσεις που αφορούν τους παραγωγούς ζαχαροτεύτλων και ζαχαροκάλαμου.»

16.

Το άρθρο 143β τροποποιείται ως εξής:

α)

η παράγραφος 1 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«1.   Κατά τη διάρκεια της περιόδου εφαρμογής που αναφέρεται στην παράγραφο 9, τα νέα κράτη μέλη μπορούν να αποφασίσουν, το αργότερο μέχρι την ημερομηνία προσχώρησης, να αντικαταστήσουν τις άμεσες ενισχύσεις, εκτός από τις ενισχύσεις για ενεργειακές καλλιέργειες που προβλέπονται στο κεφάλαιο 5 του τίτλου IV, με ενιαία στρεμματική ενίσχυση η οποία υπολογίζεται σύμφωνα με την παράγραφο 2.»·

β)

στην παράγραφο 5 το πρώτο εδάφιο αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«Για τη χορήγηση ενισχύσεων στο πλαίσιο του καθεστώτος ενιαίας στρεμματικής ενίσχυσης, επιλέξιμα είναι όλα τα γεωργικά αγροτεμάχια που πληρούν τα κριτήρια της παραγράφου 4 καθώς και τα γεωργικά αγροτεμάχια που είναι φυτεμένα με δασύλλια περιοδικής υλοτόμησης (κωδικός ΣΟ ex 0602 90 41), τα οποία διατηρούνταν σε καλή γεωργική κατάσταση στις 30 Ιουνίου 2003 και υπόκεινται σε αίτηση ενίσχυσης για ενεργειακές καλλιέργειες σύμφωνα με το άρθρο 88. Ωστόσο, όσον αφορά τη Βουλγαρία και τη Ρουμανία, είναι επιλέξιμα όλα τα γεωργικά αγροτεμάχια που πληρούν τα κριτήρια της παραγράφου 4 καθώς και τα γεωργικά αγροτεμάχια που είναι φυτεμένα με δασύλλια περιοδικής υλοτόμησης (κώδικας ΣΟ ex 0602 90 41), τα οποία υπόκεινται σε αίτηση ενίσχυσης για ενεργειακές καλλιέργειες σύμφωνα με το άρθρο 88.»·

γ)

στην παράγραφο 6 το τρίτο εδάφιο αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«Από την 1η Ιανουαρίου 2005 και μέχρι την 31η Δεκεμβρίου 2008, η εφαρμογή των άρθρων 3, 4, 6, 7 και 9 είναι προαιρετική για τα νέα κράτη μέλη στο βαθμό που οι διατάξεις αυτές αφορούν κανονιστικές απαιτήσεις διαχείρισης. Ωστόσο, για τη Βουλγαρία και τη Ρουμανία, η εφαρμογή των άρθρων 3, 4, 6, 7 και 9 είναι προαιρετική μέχρι την 31η Δεκεμβρίου 2011.»·

δ)

η παράγραφος 9 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«9.   Υπό την επιφύλαξη της παραγράφου 11 για κάθε νέο κράτος μέλος το καθεστώς ενιαίας στρεμματικής ενίσχυσης είναι διαθέσιμο για περίοδο εφαρμογής έως το τέλος του 2010. Ωστόσο, για τη Βουλγαρία και τη Ρουμανία, το καθεστώς ενιαίας στρεμματικής ενίσχυσης είναι διαθέσιμο για περίοδο εφαρμογής έως το τέλος του 2011. Τα νέα κράτη μέλη κοινοποιούν στην Επιτροπή την πρόθεσή τους να τερματίσουν την εφαρμογή του καθεστώτος μέχρι την 1η Αυγούστου του τελευταίου έτους εφαρμογής.»·

ε)

στην παράγραφο 11 το τρίτο εδάφιο αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«Μέχρι τη λήξη της περιόδου εφαρμογής του καθεστώτος ενιαίας στρεμματικής ενίσχυσης κατά τα αναφερόμενα στην παράγραφο 9 εφαρμόζεται το ποσοστό που ορίζεται στο άρθρο 143α. Σε περίπτωση που η εφαρμογή του καθεστώτος ενιαίας στρεμματικής ενίσχυσης παραταθεί μετά το τέλος του 2010, με απόφαση λαμβανόμενη δυνάμει του στοιχείου β) του πρώτου εδαφίου της παρούσας παραγράφου, το ποσοστό που ορίζεται στο άρθρο 143α για το έτος 2010 εφαρμόζεται μέχρι το τέλος του τελευταίου έτους εφαρμογής του καθεστώτος ενιαίας στρεμματικής ενίσχυσης.»

17.

Το άρθρο 143βα τροποποιείται ως εξής:

α)

στο πρώτο εδάφιο της παραγράφου 1 η πρώτη πρόταση αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«Κατά παρέκκλιση από το άρθρο 143β, τα νέα κράτη μέλη που εφαρμόζουν το καθεστώς ενιαίας στρεμματικής ενίσχυσης μπορούν να αποφασίσουν, το αργότερο μέχρι τις 30 Απριλίου 2006, να χορηγήσουν, για τα έτη από το 2006 έως το 2010, χωριστή πληρωμή για τη ζάχαρη σε γεωργούς, οι οποίοι είναι επιλέξιμοι βάσει του καθεστώτος ενιαίας στρεμματικής ενίσχυσης.»·

β)

η παράγραφος 3 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«3.   Κατά παρέκκλιση από την παράγραφο 2 κάθε νέο ενδιαφερόμενο κράτος μέλος μπορεί να αποφασίσει, μέχρι τις 31 Μαρτίου του έτους για το οποίο χορηγείται η χωριστή πληρωμή για τη ζάχαρη, και βάσει αντικειμενικών κριτηρίων, να εφαρμόσει, για τη χωριστή πληρωμή για τη ζάχαρη, χαμηλότερο ανώτατο όριο από αυτό που αναφέρεται στο σημείο ΙΑ του παραρτήματος VII. Όταν το άθροισμα των ποσών που καθορίζονται σύμφωνα με την παράγραφο 1 υπερβαίνει το ανώτατο όριο που έχει αποφασισθεί από το νέο ενδιαφερόμενο κράτος μέλος, το ετήσιο ποσό που χορηγείται στους γεωργούς μειώνεται κατ' αναλογία.»·

γ)

προστίθεται η ακόλουθη παράγραφος 6:

«6.   Σε περίπτωση πραγματικής ή αναμενόμενης κληρονομιάς, η χωριστή πληρωμή για τη ζάχαρη χορηγείται στους γεωργούς που κληρονόμησαν την εκμετάλλευση, υπό την προϋπόθεση ότι είναι επιλέξιμοι βάσει του καθεστώτος ενιαίας στρεμματικής ενίσχυσης.»

18.

Το παράρτημα Ι τροποποιείται ως εξής:

α)

η καταχώριση για το ελαιόλαδο αντικαθίσταται από την ακόλουθη:

«Ελαιόλαδο

Τίτλος ΙV κεφάλαιο 10β του παρόντος κανονισμού

Στρεμματική ενίσχυση

Άρθρο 48α παράγραφος 11 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 795/2004 της Επιτροπής (ΕΕ L 141 της 30.4.2004, σ. 1)

Για τη Μάλτα και τη Σλοβενία, το 2006»

β)

η καταχώριση για το λυκίσκο αντικαθίσταται από την ακόλουθη:

«Λυκίσκος

Τίτλος ΙV κεφάλαιο 10δ του παρόντος κανονισμού (***) (*****)

Στρεμματική ενίσχυση

Άρθρο 48α παράγραφος 12 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 795/2004

Για τη Σλοβενία, το 2006»

Άρθρο 2

Στο άρθρο 51 παράγραφος 3 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1698/2005 προστίθεται το ακόλουθο εδάφιο:

«Η παρέκκλιση που προβλέπεται στο πρώτο εδάφιο ισχύει μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου 2008. Ωστόσο, για τη Βουλγαρία και τη Ρουμανία, ισχύει μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου 2011.»

Άρθρο 3

Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει την 1η Ιανουαρίου 2007, υπό την επιφύλαξη της έναρξης ισχύος της συνθήκης προσχώρησης του 2005 της Δημοκρατίας της Βουλγαρίας και της Ρουμανίας στο βαθμό που οι διατάξεις του παρόντος κανονισμού βασίζονται στην εν λόγω συνθήκη.

Εφαρμόζεται από την 1η Ιανουαρίου 2007. Ωστόσο, το άρθρο 1 παράγραφος 6 εφαρμόζεται με ισχύ από την 1η Ιανουαρίου 2005 και το άρθρο 1 παράγραφοι 14, 15, 17 και 18 εφαρμόζεται με ισχύ από την 1η Ιανουαρίου 2006.

Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε κράτος μέλος.

Βρυξέλλες, 19 Δεκεμβρίου 2006.

Για το Συμβούλιο

Ο Πρόεδρος

J. KORKEAOJA


(1)  ΕΕ L 270 της 21.10.2003, σ. 1. Κανονισμός όπως τροποποιήθηκε τελευταία με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1405/2006 (ΕΕ L 265 της 26.9.2006, σ. 1).

(2)  ΕΕ L 178 της 30.6.2001, σ. 1. Κανονισμός ο οποίος καταργήθηκε με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 318/2006 (ΕΕ L 58 της 28.2.2006, σ. 1).

(3)  ΕΕ L 277 της 21.10.2005, σ. 1. Κανονισμός όπως τροποποιήθηκε τελευταία με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1463/2006 (ΕΕ L 277 της 9.10.2006, σ. 1).

(4)  ΕΕ L 42 της 14.2.2006, σ. 1.


Top