EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32006R1944

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1944/2006 του Συμβουλίου, της 19ης Δεκεμβρίου 2006 , για τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1698/2005 για τη στήριξη της αγροτικής ανάπτυξης από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης (ΕΓΤΑΑ)

OJ L 367, 22.12.2006, p. 23–24 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
OJ L 335M , 13.12.2008, p. 769–774 (MT)
Special edition in Bulgarian: Chapter 03 Volume 080 P. 115 - 116
Special edition in Romanian: Chapter 03 Volume 080 P. 115 - 116
Special edition in Croatian: Chapter 03 Volume 027 P. 222 - 223

No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2013; καταργήθηκε από 32013R1305

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2006/1944/oj

22.12.2006   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 367/23


ΚΑΝΟΝΙΣΜΌΣ (ΕΚ) αριθ. 1944/2006 ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΊΟΥ

της 19ης Δεκεμβρίου 2006

για τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1698/2005 για τη στήριξη της αγροτικής ανάπτυξης από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης (ΕΓΤΑΑ)

ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ,

Έχοντας υπόψη:

τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, και ιδίως το άρθρο 37 και το άρθρο 299 παράγραφος 2,

την πρόταση της Επιτροπής,

τη γνώμη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου (1),

τη γνώμη της Ευρωπαϊκής Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής (2),

Αφού ζητήθηκε η γνώμη της Επιτροπής των Περιφερειών,

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1)

Το άρθρο 69 παράγραφος 6 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1698/2005 του Συμβουλίου, της 20ής Σεπτεμβρίου 2005, για τη στήριξη της αγροτικής ανάπτυξης από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης (ΕΓΤΑΑ) (3) καθορίζει το ανώτατο όριο των συνολικών ετήσιων χορηγήσεων της κοινοτικής διαρθρωτικής στήριξης, για οποιοδήποτε κράτος μέλος, και το άρθρο 70 παράγραφοι 3 και 4 του εν λόγω κανονισμού αναφέρει τα ποσοστά συνεισφοράς του ΕΓΤΑΑ.

(2)

Στις δημοσιονομικές προοπτικές 2007-2013, που συμφωνήθηκαν από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο τον Δεκέμβριο του 2005, καθορίσθηκαν, σε διαφορετικό επίπεδο από αυτό των ανωτάτων ορίων που είχαν καθορισθεί βάσει του άρθρου 69 παράγραφος 6 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1698/2005, τα ανώτατα όρια των ετήσιων ποσών κοινοτικής διαρθρωτικής στήριξης, τα οποία πρόκειται να εφαρμοσθούν σε καθένα από τα οικεία κράτη μέλη.

(3)

Σύμφωνα με τις δημοσιονομικές προοπτικές 2007-2013, χορηγήθηκε στην Πορτογαλία ποσό 320 εκατομμυρίων ευρώ, το οποίο μπορεί να μην υπόκειται στον όρο εθνικής συγχρηματοδότησης που προβλέπεται από το άρθρο 70 παράγραφοι 3 και 4 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1698/2005.

(4)

Ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1698/2005 θα πρέπει να τροποποιηθεί αναλόγως,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1

Ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1698/2005 τροποποιείται ως εξής:

1)

Στο άρθρο 69, η παράγραφος 6 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«6.   Η Επιτροπή εξασφαλίζει ότι οι συνολικές ετήσιες χορηγήσεις του ΕΓΤΑΑ, οι οποίες προέρχονται από το ΕΓΤΠΕ-Τμήμα Προσανατολισμού, για οποιοδήποτε κράτος μέλος δυνάμει του παρόντος κανονισμού, και από το ΕΤΠΑ, το ΕΚΤ και το ΤΑ, δυνάμει του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1083/2006 του Συμβουλίου, της 11ης Ιουλίου 2006, περί καθορισμού γενικών διατάξεων για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο και το Ταμείο Συνοχής (4), συμπεριλαμβανομένης της συνεισφοράς του ΕΤΠΑ, δυνάμει του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1638/2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 24ης Οκτωβρίου 2006, για τον καθορισμό γενικών διατάξεων σχετικά με τη θέσπιση Ευρωπαϊκού μηχανισμού γειτονίας και εταιρικής σχέσης (5) και του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1085/2006 του Συμβουλίου, της 17ης Ιουλίου 2006, για τη θέσπιση μηχανισμού προενταξιακής βοήθειας (IPA) (6), και από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Αλιείας σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1198/2006 του Συμβουλίου, της 27ης Ιουλίου 2006, για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Αλιείας (7), δεν υπερβαίνουν τα ακόλουθα ανώτατα επίπεδα:

για τα κράτη μέλη με μέσο κατά κεφαλήν ΑΕΕ, για την περίοδο 2001-2003, κατώτερο από το 40 % του μέσου όρου της ΕΕ των 25: 3,7893 του ΑΕγχΠ τους,

για τα κράτη μέλη με μέσο κατά κεφαλήν ΑΕΕ, για την περίοδο 2001-2003, ίσο ή ανώτερο από το 40 % και κατώτερο από το 50 % του μέσου όρου της ΕΕ των 25: 3,7135 του ΑΕγχΠ τους,

για τα κράτη μέλη με μέσο κατά κεφαλήν ΑΕΕ, για την περίοδο 2001-2003, ίσο ή ανώτερο από το 50 % και κατώτερο από το 55 % του μέσου όρου της ΕΕ των 25: 3,6188 του ΑΕγχΠ τους,

για τα κράτη μέλη με μέσο κατά κεφαλήν ΑΕΕ, για την περίοδο 2001-2003, ίσο ή ανώτερο από το 55 % και κατώτερο από το 60 % του μέσου όρου της ΕΕ των 25: 3,5240 του ΑΕγχΠ τους,

για τα κράτη μέλη με μέσο κατά κεφαλήν ΑΕΕ, για την περίοδο 2001-2003, ίσο ή ανώτερο από το 60 % και κατώτερο από το 65 % του μέσου όρου της ΕΕ των 25: 3,4293 του ΑΕγχΠ τους,

για τα κράτη μέλη με μέσο κατά κεφαλήν ΑΕΕ, για την περίοδο 2001-2003, ίσο ή ανώτερο από το 65 % και κατώτερο από το 70 % του μέσου όρου της ΕΕ των 25: 3,3346 του ΑΕγχΠ τους,

για τα κράτη μέλη με μέσο κατά κεφαλήν ΑΕΕ, για την περίοδο 2001-2003, ίσο ή ανώτερο από το 70 % και κατώτερο από το 75 % του μέσου όρου της ΕΕ των 25: 3,2398 του ΑΕγχΠ τους,

εν συνεχεία, το ανώτατο επίπεδο των μεταφορών μειώνεται κατά 0,09 % του ΑΕγχΠ για κάθε αύξηση κατά 5 % του μέσου κατά κεφαλήν ΑΕΕ, για την περίοδο 2001-2003, σε σχέση με το μέσο όρο της ΕΕ των 25.

Οι υπολογισμοί του ΑΕγχΠ από την Επιτροπή βασίζονται στα στατιστικά στοιχεία που δημοσιεύθηκαν τον Απρίλιο του 2005. Τα επιμέρους εθνικά ποσοστά αύξησης του ΑΕγχΠ για την περίοδο 2007-2013, όπως προβλέφθηκαν από την Επιτροπή τον Απρίλιο του 2005, εφαρμόζονται για κάθε κράτος μέλος χωριστά.

Εάν το 2010 διαπιστωθεί ότι το σωρευτικό ΑΕγχΠ οποιουδήποτε κράτους μέλους, για την περίοδο 2007-2009, έχει παρεκκλίνει κατά ποσοστό μεγαλύτερο του ± 5 % από το σωρευτικό ΑΕγχΠ που είχε προβλεφθεί σύμφωνα με το δεύτερο εδάφιο, μεταξύ άλλων και ως συνέπεια των μεταβολών των ισοτιμιών, προσαρμόζονται αναλόγως τα ποσά που θα έχουν χορηγηθεί για τη συγκεκριμένη περίοδο στο υπόψη κράτος μέλος σύμφωνα με το πρώτο εδάφιο. Το συνολικό καθαρό αποτέλεσμα αυτών των προσαρμογών, είτε θετικό είτε αρνητικό, δεν είναι δυνατόν να υπερβαίνει τα 3 δισ. ευρώ. Εν πάση περιπτώσει, εάν το καθαρό αποτέλεσμα είναι θετικό, το σύνολο των πρόσθετων πόρων περιορίζεται στο επίπεδο της εξοικονόμησης σε σχέση με τα ανώτατα όρια διαθέσιμων πόρων για αναλήψεις πληρωμών από τα Διαρθρωτικά Ταμεία και το ΤΣ για τα έτη 2007-2010. Οι τελικές προσαρμογές κατανέμονται ισομερώς στα έτη 2011-2013. Προκειμένου να αντικατοπτριστεί η τιμή του πολωνικού ζλότι κατά την περίοδο αναφοράς, το αποτέλεσμα της εφαρμογής των προαναφερθέντων στο πρώτο εδάφιο ορίων για την Πολωνία πολλαπλασιάζεται επί συντελεστή 1,04 για την περίοδο που μεσολαβεί μέχρι την αναθεώρηση που αναφέρεται στο παρόν εδάφιο.

2)

Στο άρθρο 70, παρεμβάλλεται η ακόλουθη παράγραφος:

«4α.   Οι παράγραφοι 3 και 4 μπορούν, σε ορισμένες περιπτώσεις, να μην εφαρμοσθούν στην Πορτογαλία, για ποσό 320 εκατομμυρίων ευρώ».

Άρθρο 2

Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει την έβδομη ημέρα από τη δημοσίευσή του στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε κράτος μέλος.

Βρυξέλλες, 19 Δεκεμβρίου 2006.

Για το Συμβούλιο

Ο Πρόεδρος

J. KORKEAOJA


(1)  Γνώμη της 14ης Νοεμβρίου 2006 (δεν έχει ακόμα δημοσιευθεί στην Επίσημη Εφημερίδα).

(2)  Γνώμη της 13ης Δεκεμβρίου 2006 (δεν έχει ακόμα δημοσιευθεί στην Επίσημη Εφημερίδα). Η γνώμη διατυπώθηκε κατόπιν αιτήματος μη αναγκαστικού χαρακτήρα.

(3)  ΕΕ L 277 της 21.10.2005, σ. 1. Κανονισμός όπως τροποποιήθηκε με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1463/2006 (ΕΕ L 277 της 9.10.2006, σ. 1).

(4)  ΕΕ L 210 της 31.7.2006, σ. 25.

(5)  ΕΕ L 310 της 9.11.2006, σ. 1.

(6)  ΕΕ L 210 της 31.7.2006, σ. 82.

(7)  ΕΕ L 223 της 15.8.2006, σ. 1


Top