EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32006R1463

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1463/2006 του Συμβουλίου, της 19ης Ιουνίου 2006 , περί προσαρμογής του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1698/2005 για τη στήριξη της αγροτικής ανάπτυξης από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης (ΕΓΤΑΑ), ενόψει της προσχώρησης της Δημοκρατίας της Βουλγαρίας και της Ρουμανίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση

OJ L 277, 9.10.2006, p. 1–1 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Bulgarian: Chapter 03 Volume 076 P. 9 - 9
Special edition in Romanian: Chapter 03 Volume 076 P. 9 - 9
Special edition in Croatian: Chapter 03 Volume 027 P. 208 - 208

No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2013; καταργήθηκε από 32013R1305 . Latest consolidated version: 01/01/2007

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2006/1463/oj

9.10.2006   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 277/1


ΚΑΝΟΝΙΣΜΌΣ (ΕΚ) αριθ. 1463/2006 ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΊΟΥ

της 19ης Ιουνίου 2006

περί προσαρμογής του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1698/2005 για τη στήριξη της αγροτικής ανάπτυξης από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης (ΕΓΤΑΑ), ενόψει της προσχώρησης της Δημοκρατίας της Βουλγαρίας και της Ρουμανίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση

ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ,

Έχοντας υπόψη:

τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας,

τη συνθήκη προσχώρησης της Βουλγαρίας και της Ρουμανίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση, που υπεγράφη στο Λουξεμβούργο στις 25 Απριλίου 2005, και ιδίως το άρθρο 4 παράγραφος 3,

την πράξη περί των όρων προσχωρήσεως της Βουλγαρίας και της Ρουμανίας («πράξη προσχώρησης της Βουλγαρίας και της Ρουμανίας»), και ιδίως το άρθρο 56,

την πρόταση της Επιτροπής,

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1)

Ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1698/2005 του Συμβουλίου (1) εισάγει γενικούς κανόνες που διέπουν την κοινοτική στήριξη της πολιτικής αγροτικής ανάπτυξης για την περίοδο προγραμματισμού 2007-2013 και καθορίζει τις προτεραιότητες και τα μέτρα αγροτικής ανάπτυξης.

(2)

Οι εν λόγω γενικοί κανόνες και μέτρα πρέπει να προσαρμοστούν ώστε να καταστεί δυνατή η εφαρμογή τους στη Βουλγαρία και τη Ρουμανία από την ημερομηνία προσχώρησης των δύο αυτών χωρών στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

(3)

Ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1698/2005 καθιερώνει σε κάθε πρόγραμμα αγροτικής ανάπτυξης την υποχρεωτική παρουσία του άξονα Leader, ο οποίος πρέπει να αντιπροσωπεύει ένα ελάχιστο ποσοστό της συνεισφοράς του ΕΓΤΑΑ στο πρόγραμμα. Δεδομένης της έλλειψης πείρας της Βουλγαρίας και της Ρουμανίας όσον αφορά την εφαρμογή της προσέγγισης Leader και προκειμένου να δημιουργηθούν επαρκείς τοπικές δυνατότητες για πρωτοβουλίες Leader, θα πρέπει στις χώρες αυτές να εφαρμοστεί για τον άξονα Leader και για την περίοδο 2010-2013 μέση χρηματοδοτική συνεισφορά ύψους 2,5 %.

(4)

Προκειμένου να δοθεί η δυνατότητα στη Βουλγαρία και τη Ρουμανία να επωφεληθούν έως το 2013 από τα μεταβατικά μέτρα για στήριξη των γεωργικών εκμεταλλεύσεων ημιεπιβίωσης και για συγκρότηση ομάδων παραγωγών, η Βουλγαρία και η Ρουμανία θα πρέπει να προστεθούν στον κατάλογο των χωρών που επωφελούνται από τα εν λόγω μέτρα.

(5)

Συνεπώς, ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1698/2005 θα πρέπει να τροποποιηθεί αναλόγως,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1

Ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1698/2005 τροποποιείται ως εξής:

1.

Στο άρθρο 17 παράγραφος 2 προστίθεται το ακόλουθο εδάφιο:

«Για τη Βουλγαρία και τη Ρουμανία εφαρμόζεται κατά την περίοδο 2010-2013 μέσο ποσοστό τουλάχιστον 2,5 % της συνολικής συνεισφοράς του ΕΓΤΑΑ για τον άξονα 4. Για τον υπολογισμό του εν λόγω ποσοστού λαμβάνονται υπόψη όλες οι συνεισφορές του ΕΓΤΑΑ για τον εν λόγω άξονα κατά τη διάρκεια της περιόδου 2007-2009.»

.

2.

Στο άρθρο 20 στοιχείο δ) η εισαγωγή αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«μεταβατικά μέτρα για τη Βουλγαρία, την Τσεχική Δημοκρατία, την Εσθονία, την Κύπρο, τη Λεττονία, τη Λιθουανία, την Ουγγαρία, τη Μάλτα, την Πολωνία, τη Ρουμανία, τη Σλοβενία και τη Σλοβακία που αφορούν:»

.

Άρθρο 2

Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει την 1η Ιανουαρίου 2007 με την επιφύλαξη της έναρξης ισχύος της συνθήκης προσχώρησης της Βουλγαρίας και της Ρουμανίας.

Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε κράτος μέλος.

Λουξεμβούργο, 19 Ιουνίου 2006.

Για το Συμβούλιο

Ο Πρόεδρος

J. PRÖLL


(1)  ΕΕ L 277 της 21.10.2005, σ. 1.


Top