EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32006R1320

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1320/2006 της Επιτροπής, της 5ης Σεπτεμβρίου 2006 , για τη θέσπιση μεταβατικών κανόνων όσον αφορά τη στήριξη της αγροτικής ανάπτυξης που προβλέπεται από τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1698/2005 του Συμβουλίου

OJ L 243, 6.9.2006, p. 6–19 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
OJ L 312M , 22.11.2008, p. 119–132 (MT)
Special edition in Bulgarian: Information about publishing OJ Special Edition not found, P. 110 - 123
Special edition in Romanian: Information about publishing OJ Special Edition not found, P. 110 - 123
Special edition in Croatian: Information about publishing OJ Special Edition not found, P. 45 - 58

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2006/1320/oj

6.9.2006   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 243/6


ΚΑΝΟΝΙΣΜΌΣ (ΕΚ) αριθ. 1320/2006 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΉΣ

της 5ης Σεπτεμβρίου 2006

για τη θέσπιση μεταβατικών κανόνων όσον αφορά τη στήριξη της αγροτικής ανάπτυξης που προβλέπεται από τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1698/2005 του Συμβουλίου

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

Έχοντας υπόψη:

τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας,

τη συνθήκη προσχώρησης της Τσεχικής Δημοκρατίας, της Εσθονίας, της Κύπρου, της Λεττονίας, της Λιθουανίας, της Ουγγαρίας, της Μάλτας, της Πολωνίας, της Σλοβενίας και της Σλοβακίας,

την πράξη προσχώρησης της Τσεχικής Δημοκρατίας, της Εσθονίας, της Κύπρου, της Λεττονίας, της Λιθουανίας, της Ουγγαρίας, της Μάλτας, της Πολωνίας, της Σλοβενίας και της Σλοβακίας, και ιδίως το άρθρο 32 παράγραφος 5,

τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1698/2005 του Συμβουλίου, της 20ής Σεπτεμβρίου 2005, για τη στήριξη της αγροτικής ανάπτυξης από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης (ΕΓΤΑΑ) (1), και ιδίως το άρθρο 92 παράγραφος 1,

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1)

Ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1698/2005 εφαρμόζεται από την 1η Ιανουαρίου 2007. Ωστόσο, οι διατάξεις του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1257/1999 του Συμβουλίου, της 17ης Μαΐου 1999, για τη στήριξη της αγροτικής ανάπτυξης από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Προσανατολισμού και Εγγυήσεων (ΕΓΤΠΕ) (2), ο οποίος καταργείται με το άρθρο 93 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1698/2005 από 1ης Ιανουαρίου 2007, εξακολουθούν να εφαρμόζονται στις δράσεις που εγκρίνει η Επιτροπή βάσει αυτών των διατάξεων πριν από την 1η Ιανουαρίου 2007.

(2)

Για να διευκολυνθεί η μετάβαση από τα υφιστάμενα καθεστώτα στήριξης δυνάμει του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1257/1999 προς το νέο καθεστώς στήριξης της αγροτικής ανάπτυξης δυνάμει του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1698/2005, που καλύπτει την περίοδο προγραμματισμού από 1ης Ιανουαρίου 2007 (εφεξής «η νέα περίοδος προγραμματισμού»), πρέπει να θεσπιστούν μεταβατικοί κανόνες ώστε να αποτραπούν οποιεσδήποτε δυσκολίες ή οι καθυστερήσεις εφαρμογής της στήριξης της αγροτικής ανάπτυξης κατά τη μεταβατική περίοδο.

(3)

Η στήριξη της αγροτικής ανάπτυξης δυνάμει του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1698/2005 προορίζεται να καλύψει τη νέα περίοδο προγραμματισμού, ενώ η στήριξη της αγροτικής ανάπτυξης δυνάμει του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1257/1999 καλύπτει την περίοδο προγραμματισμού που λήγει στις 31 Δεκεμβρίου 2006 (εφεξής «τρέχουσα περίοδος προγραμματισμού»). Ανάλογα με την πηγή χρηματοδότησης και τους κανόνες δημοσιονομικής διαχείρισης κατά την τρέχουσα περίοδο προγραμματισμού, σύμφωνα με τα άρθρα 35 και 36 και το άρθρο 47β παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1257/1999, πρέπει να γίνει διάκριση μεταξύ της στήριξης του ΕΓΤΠΕ-Τμήμα Εγγυήσεων που βασίζεται στις μη διαχωριζόμενες πιστώσεις και στο οικονομικό έτος που λήγει στις 15 Οκτωβρίου 2006 στα κράτη μέλη της Κοινότητας, με τη σύνθεσή της στις 30 Απριλίου 2004 αφενός, και αφετέρου, κάθε άλλης στήριξης του ΕΓΤΠΕ-Τμήμα Προσανατολισμού ή Εγγυήσεων που παρέχεται σε όλα τα κράτη μέλη, σύμφωνα με τα άρθρα 29 έως 32 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1260/1999 του Συμβουλίου, της 21ης Ιουνίου 1999, περί γενικών διατάξεων για τα διαρθρωτικά Ταμεία (3). Στην τελευταία περίπτωση, η τελική ημερομηνία επιλεξιμότητας των δαπανών καθορίζεται στις αποφάσεις για την έγκριση της κοινοτικής στήριξης.

(4)

Όσον αφορά τη στήριξη της αγροτικής ανάπτυξης που χρηματοδοτείται από το ΕΓΤΠΕ-Τμήμα Εγγυήσεων και αφορά τον προγραμματισμό στα κράτη μέλη της Κοινότητας, με τη σύνθεσή της στις 30 Απριλίου 2004, πρέπει να θεσπιστούν μεταβατικές διατάξεις για τις πληρωμές που θα πραγματοποιηθούν από τις 16 Οκτωβρίου έως τις 31 Δεκεμβρίου 2006, καθώς και για τις δεσμεύσεις υπέρ των δικαιούχων που εμπίπτουν στην τρέχουσα περίοδο προγραμματισμού, των οποίων οι πληρωμές μπορούν να πραγματοποιηθούν μετά τις 31 Δεκεμβρίου 2006, κατά τη νέα περίοδο προγραμματισμού.

(5)

Για κάθε άλλη στήριξη από το ΕΓΤΠΕ-Τμήμα Προσανατολισμού ή Εγγυήσεων σε όλα τα ενδιαφερόμενα κράτη μέλη όπως προβλέπεται στα άρθρα 29 έως 32 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1260/1999, λόγω της αλληλεπικάλυψης της τρέχουσας και της νέας περιόδου προγραμματισμού, από την 1η Ιανουαρίου 2007 έως την τελική ημερομηνία επιλεξιμότητας των δαπανών που καθορίζεται στις αποφάσεις για την έγκριση της κοινοτικής στήριξης, πρέπει να θεσπιστούν ορισμένες μεταβατικές ρυθμίσεις σε ό,τι αφορά τις γενικές αρχές και ορισμένα μέτρα αγροτικής ανάπτυξης, συμπεριλαμβανομένων εκείνων που προβλέπουν πολυετείς δεσμεύσεις. Για τις μειονεκτικές περιοχές και τα γεωργοπεριβαλλοντικά μέτρα, το άρθρο 5 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1782/2003 του Συμβουλίου, της 29ης Σεπτεμβρίου 2003, για τη θέσπιση κοινών κανόνων για τα καθεστώτα άμεσης στήριξης στα πλαίσια της κοινής γεωργικής πολιτικής και για τη θέσπιση ορισμένων καθεστώτων στήριξης για τους γεωργούς (4), προβλέπει την εφαρμογή ορθών γεωργικών πρακτικών στο πλαίσιο του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1257/1999. Όσον αφορά τα γεωργοπεριβαλλοντικά μέτρα ειδικότερα, το άρθρο 21 παράγραφος 3 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 817/2004 της Επιτροπής, της 29ης Απριλίου 2004, σχετικά με τους λεπτομερείς κανόνες εφαρμογής του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1257/1999 του Συμβουλίου για τη στήριξη της αγροτικής ανάπτυξης από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Προσανατολισμού και Εγγυήσεων (ΕΓΤΠΕ) (5), επιτρέπει στα κράτη μέλη να παρατείνουν τις γεωργοπεριβαλλοντικές δεσμεύσεις στο πλαίσιο της τρέχουσας περιόδου προγραμματισμού.

(6)

Είναι αναγκαίο να διασφαλιστεί η μετάβαση μεταξύ των δύο περιόδων προγραμματισμού όσον αφορά την παρέκκλιση για τη συμμόρφωση με τα κοινοτικά πρότυπα, σύμφωνα με το άρθρο 33ιβ, παράγραφοι 2α και 2β, του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1257/1999, στην Τσεχική Δημοκρατία, στην Εσθονία, στην Κύπρο, στη Λεττονία, στη Λιθουανία, στην Ουγγαρία, στη Μάλτα, στην Πολωνία, στη Σλοβενία και στη Σλοβακία (εφεξής «τα νέα κράτη μέλη»).

(7)

Για να εξασφαλιστεί η καλύτερη δυνατή εφαρμογή των γεωργοπεριβαλλοντικών μέτρων και των μέτρων καλής διαβίωσης των ζώων κατά τη νέα περίοδο προγραμματισμού πρέπει να επιτραπεί στα κράτη μέλη να εγκρίνουν τη μετατροπή γεωργοπεριβαλλοντικών δεσμεύσεων ή δεσμεύσεων για την καλή διαβίωση των ζώων που έχουν αναληφθεί δυνάμει του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1257/1999 σε νέες δεσμεύσεις διάρκειας μεταξύ πέντε και επτά ετών, κατά γενικό κανόνα, δυνάμει του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1698/2005 υπό την προϋπόθεση ότι οι νέες δεσμεύσεις συνεπάγονται οφέλη για το περιβάλλον ή την καλή διαβίωση των ζώων.

(8)

Είναι αναγκαίο να θεσπιστούν ειδικοί μεταβατικοί κανόνες για τις δαπάνες που αφορούν την τεχνική βοήθεια, καθώς και να γίνουν εκ των προτέρων και εκ των υστέρων αξιολογήσεις για όλους τους τύπους προγραμματισμού.

(9)

Η μετάβαση προς τη νέα περίοδο προγραμματισμού πρέπει να διασφαλιστεί στα νέα κράτη μέλη για ορισμένα μέτρα που αφορούν πολυετείς δεσμεύσεις βάσει του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1268/1999 του Συμβουλίου της 21ης Ιουνίου 1999 σχετικά με την κοινοτική στήριξη για τα προενταξιακά μέτρα που αφορούν τη γεωργία και την αγροτική ανάπτυξη στις υποψήφιες χώρες της Κεντρικής και Ανατολικής Ευρώπης κατά την προενταξιακή περίοδο (6).

(10)

Τα κράτη μέλη πρέπει να διασφαλίζουν ότι οι μεταβατικές πράξεις προσδιορίζονται με σαφήνεια μέσω των συστημάτων διαχείρισης και ελέγχου που διαθέτουν. Αυτό είναι ιδιαίτερα κρίσιμο για ορισμένους τύπους στήριξης που παρέχονται σε όλα τα κράτη μέλη για λόγους χρηστής δημοσιονομικής διαχείρισης και για να αποτρέπεται κάθε κίνδυνος διπλής χρηματοδότησης λόγω αλληλεπικάλυψης των περιόδων προγραμματισμού μεταξύ της 1ης Ιανουαρίου 2007 και της τελικής ημερομηνίας επιλεξιμότητας των δαπανών που καθορίζεται στις αποφάσεις για την έγκριση της κοινοτικής στήριξης.

(11)

Πρέπει να παρέχεται πίνακας αντιστοιχίας για τα μέτρα που εφαρμόζονται στο πλαίσιο της τρέχουσας και της νέας περιόδου προγραμματισμού ώστε να προσδιορίζονται με σαφήνεια τα μέτρα αγροτικής ανάπτυξης κατά τη διάρκεια των δύο περιόδων προγραμματισμού.

(12)

Τα μέτρα που προβλέπονται στον παρόντα κανονισμό είναι σύμφωνα με τη γνώμη της επιτροπής αγροτικής ανάπτυξης,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

ΤΙΤΛΟΣ Ι

ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΚΑΙ ΟΡΙΣΜΟΙ

Άρθρο 1

Ο παρών κανονισμός θεσπίζει ειδικούς κανόνες για να διευκολυνθεί η μετάβαση από τον προγραμματισμό αγροτικής ανάπτυξης δυνάμει των κανονισμών (ΕΚ) αριθ. 1257/1999 και (ΕΚ) αριθ. 1268/1999 στον προγραμματισμό που καθορίζεται βάσει του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1698/2005.

Άρθρο 2

Για την εφαρμογή του παρόντος κανονισμού, ισχύουν οι ακόλουθοι ορισμοί:

α)

ως «μέτρα που συγχρηματοδοτούνται από το ΕΓΤΠΕ-Τμήμα Εγγυήσεων» νοούνται τα μέτρα αγροτικής ανάπτυξης που προβλέπονται στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1257/1999, τα οποία συγχρηματοδοτούνται από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Προσανατολισμού και Εγγυήσεων (ΕΓΤΠΕ)-Τμήμα Εγγυήσεων και εφαρμόζονται στα κράτη μέλη της Κοινότητας με τη σύνθεσή της στις 30 Απριλίου 2004·

β)

ως «μέτρα που συγχρηματοδοτούνται από το ΕΓΤΠΕ-Τμήμα Προσανατολισμού ή/και Τμήμα Εγγυήσεων» νοούνται:

i)

τα μέτρα αγροτικής ανάπτυξης που προβλέπονται στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1257/1999, τα οποία συγχρηματοδοτούνται από το ΕΓΤΠΕ-Τμήμα Προσανατολισμού, έχουν εφαρμογή σε όλα τα κράτη μέλη και στα οποία εφαρμόζεται ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1260/1999,

ii)

τα μέτρα που εφαρμόζονται στο πλαίσιο της κοινοτικής πρωτοβουλίας Leader, η οποία προβλέπεται στο άρθρο 20 παράγραφος 1 στοιχείο γ), του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1260/1999,

iii)

τα μέτρα αγροτικής ανάπτυξης που προβλέπονται στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1257/1999, τα οποία συγχρηματοδοτούνται από το ΕΓΤΠΕ-Τμήμα Εγγυήσεων, έχουν εφαρμογή στα νέα κράτη μέλη και στα οποία εφαρμόζονται τα άρθρα 29 έως 32 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1260/1999·

γ)

ως «νέα κράτη μέλη» νοούνται η Τσεχική Δημοκρατία, η Εσθονία, η Κύπρος, η Λεττονία, η Λιθουανία, η Ουγγαρία, η Μάλτα, η Πολωνία, η Σλοβενία και η Σλοβακία·

δ)

ως «τρέχουσα περίοδος προγραμματισμού» νοείται η περίοδος προγραμματισμού βάσει του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1257/1999 που λήγει στις 31 Δεκεμβρίου 2006·

ε)

ως «νέα περίοδος προγραμματισμού» νοείται η περίοδος προγραμματισμού βάσει του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1698/2005 που αρχίζει την 1η Ιανουαρίου 2007·

στ)

ως «δεσμεύσεις» νοούνται οι νομικές δεσμεύσεις που αναλαμβάνουν τα κράτη μέλη υπέρ των δικαιούχων των μέτρων αγροτικής ανάπτυξης·

ζ)

ως «πληρωμές» νοούνται οι πληρωμές που πραγματοποιούν τα κράτη μέλη προς τους δικαιούχους των μέτρων αγροτικής ανάπτυξης·

η)

ως «πολυετείς δεσμεύσεις» νοούνται οι δεσμεύσεις:

i)

που αφορούν τα ακόλουθα μέτρα: την πρόωρη συνταξιοδότηση των γεωργών και των γεωργικών εργατών, τα γεωργοπεριβαλλοντικά μέτρα και την καλή διαβίωση των ζώων, τη στήριξη των γεωργών για την τήρηση των προτύπων, τη στήριξη των γεωργών όσον αφορά την ποιότητα των τροφίμων, τη δάσωση γεωργικών γαιών, τη στήριξη των γεωργικών εκμεταλλεύσεων ημιαυτοσυντήρησης και τη στήριξη για τη δημιουργία ομάδων παραγωγών,

ii)

που συνιστούν στήριξη υπό μορφή επιδότησης, επιτοκίου, στήριξη με χρηματοδοτική μίσθωση και στήριξη για την εγκατάσταση νέων γεωργών, όταν η ενιαία πριμοδότηση που αναφέρεται στο άρθρο 8 παράγραφος 2 στοιχείο α) του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1257/1999 κατανέμεται σε πολλές δόσεις καταβλητέες εντός περιόδου που υπερβαίνει τους 12 μήνες, αρχής γενομένης από την ημερομηνία πληρωμής της πρώτης δόσης.

ΤΙΤΛΟΣ ΙΙ

ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ (ΕΚ) αριθ. 1257/1999

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1

Μέτρα που συγχρηματοδοτούνται από το ΕΓΤΠΕ-Τμήμα Εγγυήσεων

Άρθρο 3

1.   Οι πληρωμές που πραγματοποιούνται μεταξύ της 16ης Οκτωβρίου και της 31ης Δεκεμβρίου 2006 στο πλαίσιο της τρέχουσας περιόδου προγραμματισμού είναι επιλέξιμες στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Γεωργικού Ταμείου Αγροτικής Ανάπτυξης (ΕΓΤΑΑ), δυνάμει του άρθρου 39 παράγραφος 1 στοιχείο γ) του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1290/2005 (7), μόνον εάν πραγματοποιούνται μετά την καταβολή των πληρωμών που επιτρέπονται σύμφωνα με το άρθρο 39 παράγραφος 1 στοιχείο α) δεύτερη πρόταση του εν λόγω κανονισμού.

Οι επιλέξιμες πληρωμές που αναφέρονται στο πρώτο εδάφιο δηλώνονται στην Επιτροπή μέχρι τις 31 Ιανουαρίου 2007, ανεξάρτητα από την έγκριση του σχετικού προγράμματος αγροτικής ανάπτυξης από την Επιτροπή. Εντούτοις, η πληρωμή από την Επιτροπή πραγματοποιείται μόνο μετά την έγκριση του προγράμματος.

2.   Οι δαπάνες σχετικά με τις δεσμεύσεις που αναλήφθηκαν στην τρέχουσα περίοδο προγραμματισμού σε σχέση με τις πληρωμές που πρόκειται να πραγματοποιηθούν μετά την 31η Δεκεμβρίου 2006, είναι επιλέξιμες στο πλαίσιο του ΕΓΤΑΑ για τη νέα περίοδο προγραμματισμού.

Εντούτοις, οι πληρωμές που αφορούν τις μη πολυετείς δεσμεύσεις που αναλήφθηκαν μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου 2006, πρέπει να πληρούν τα κριτήρια επιλεξιμότητας της νέας περιόδου προγραμματισμού, εφόσον παρατείνονται μετά την 31η Δεκεμβρίου 2008.

Τα προγράμματα αγροτικής ανάπτυξης για τη νέα περίοδο προγραμματισμού πρέπει να προβλέπουν τις δαπάνες που αναφέρονται στο πρώτο εδάφιο.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2

Μέτρα που συγχρηματοδοτούνται από το ΕΓΤΠΕ-Τμήμα Προσανατολισμού ή και τμήμα Εγγυήσεων

Τμήμα 1

Κοινοί κανόνες

Άρθρο 4

1.   Με την επιφύλαξη των άρθρων 5 και 6, τα κράτη μέλη μπορούν να εξακολουθήσουν, εντός της τρέχουσας περιόδου προγραμματισμού, να αναλαμβάνουν δεσμεύσεις και να προβαίνουν σε πληρωμές από την 1η Ιανουαρίου 2007 μέχρι την τελική ημερομηνία επιλεξιμότητας των δαπανών που έχει καθοριστεί στις αποφάσεις για την έγκριση της κοινοτικής στήριξης υπέρ των επιχειρησιακών προγραμμάτων ή των εγγράφων προγραμματισμού για την αγροτική ανάπτυξη.

Εντούτοις, στην περίπτωση συγκεκριμένου είδους μέτρων ή επιμέρους μέτρων που παρατίθενται στο παράρτημα Ι, τα κράτη μέλη αρχίζουν να αναλαμβάνουν δεσμεύσεις δυνάμει του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1698/2005 από την ημερομηνία κατά την οποία δεν αναλαμβάνονται πλέον περαιτέρω δεσμεύσεις για προγράμματα που εμπίπτουν στην τρέχουσα περίοδο προγραμματισμού, σύμφωνα με το πρώτο εδάφιο της παρούσας παραγράφου.

Το δεύτερο εδάφιο της παρούσας παραγράφου δεν εφαρμόζεται για τη μετάβαση από την κοινοτική πρωτοβουλία Leader προς τον άξονα Leader της νέας περιόδου προγραμματισμού, όταν οι ολοκληρωμένες στρατηγικές τοπικής ανάπτυξης που πρέπει να εφαρμόζονται από τις αναφερόμενες στο άρθρο 62 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1698/2005 ομάδες τοπικής δράσης, οι οποίες έχουν επιλεγεί για τη νέα περίοδο προγραμματισμού, είναι νέες ή/και η συγκεκριμένη αγροτική περιοχή δεν έχει ωφεληθεί από την κοινοτική πρωτοβουλία Leader.

2.   Οι δαπάνες σχετικά με τις δεσμεύσεις που έχουν αναληφθεί στην τρέχουσα περίοδο προγραμματισμού σε σχέση με πληρωμές που πρέπει να πραγματοποιηθούν μετά την τελική ημερομηνία επιλεξιμότητας των δαπανών αυτής της περιόδου προγραμματισμού, είναι επιλέξιμες στο πλαίσιο του ΕΓΤΑΑ κατά τη νέα περίοδο προγραμματισμού με την επιφύλαξη των άρθρων 7 και 8.

Άρθρο 5

1.   Όσον αφορά τα γεωργοπεριβαλλοντικά μέτρα και τα μέτρα για την καλή διαβίωση των ζώων στα νέα κράτη μέλη, επιλέξιμες στο πλαίσιο του ΕΓΤΑΑ για τη νέα περίοδο προγραμματισμού είναι μόνο οι δαπάνες που συνδέονται με τις δεσμεύσεις που έχουν αναληφθεί πριν από την 31η Δεκεμβρίου 2006 για την τρέχουσα περίοδο προγραμματισμού, σε σχέση με τις οποίες οι πληρωμές πρέπει να πραγματοποιηθούν μετά την ημερομηνία αυτή.

2.   Οι δαπάνες που αναφέρονται στην παράγραφο 1 είναι επιλέξιμες στο πλαίσιο του ΕΓΤΑΑ για τη νέα περίοδο προγραμματισμού:

α)

από την τελική ημερομηνία επιλεξιμότητας των δαπανών της τρέχουσας περιόδου προγραμματισμού, όταν οι πληρωμές συνεχίζονται μετά την ημερομηνία αυτή· ή

β)

από ημερομηνία προγενέστερη της ημερομηνίας που αναφέρεται στο στοιχείο α) αλλά μετά την 1η Ιανουαρίου 2007, όταν το ποσό που έχει χορηγηθεί στο πρόγραμμα ή/και στο μέτρο έχει ήδη εξαντληθεί.

Τα προγράμματα αγροτικής ανάπτυξης για τη νέα περίοδο προγραμματισμού πρέπει να προβλέπουν τις δαπάνες που αναφέρονται στο πρώτο εδάφιο.

Άρθρο 6

1.   Οι δαπάνες που απορρέουν από υποχρεώσεις για αντισταθμιστικές αποζημιώσεις σε μειονεκτικές περιοχές των νέων κρατών μελών και αφορούν την περίοδο έως το έτος 2006 το αργότερο, μπορούν να δηλωθούν μέχρι την τελική ημερομηνία επιλεξιμότητας των δαπανών της τρέχουσας περιόδου προγραμματισμού.

Εντούτοις, όταν το ποσό που χορηγείται στο πρόγραμμα ή/και στο μέτρο εξαντλείται νωρίτερα από την τελική ημερομηνία που αναφέρεται στο πρώτο εδάφιο, αλλά μετά την 1η Ιανουαρίου 2007, δαπάνες που εκκρεμούν σε σχέση με τις δεσμεύσεις για την περίοδο έως το έτος 2006 το αργότερο είναι επιλέξιμες στο πλαίσιο του ΕΓΤΑΑ κατά τη νέα περίοδο προγραμματισμού, υπό την προϋπόθεση ότι προβλέπονται στο πρόγραμμα αγροτικής ανάπτυξης για τη νέα περίοδο προγραμματισμού.

2.   Οι δαπάνες που απορρέουν από δεσμεύσεις για τις αντισταθμιστικές αποζημιώσεις σε μειονεκτικές περιοχές των νέων κρατών μελών όσον αφορά τα έτη 2007 και 2008, βαρύνουν το ΕΓΤΑΑ και είναι σύμφωνες με τις διατάξεις του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1698/2005.

Άρθρο 7

1.   Οι δαπάνες που αφορούν τις πολυετείς δεσμεύσεις εκτός των δεσμεύσεων που αφορούν τα γεωργοπεριβαλλοντικά μέτρα και την καλή διαβίωση των ζώων, σε σχέση με πληρωμές που πρέπει να πραγματοποιηθούν μετά την τελική ημερομηνία επιλεξιμότητας των δαπανών της τρέχουσας περιόδου προγραμματισμού, είναι επιλέξιμες στο πλαίσιο του ΕΓΤΑΑ κατά τη νέα περίοδο προγραμματισμού.

2.   Οι δαπάνες που αναφέρονται στην παράγραφο 1 είναι επιλέξιμες στο πλαίσιο του ΕΓΤΑΑ κατά τη νέα περίοδο προγραμματισμού:

α)

από την τελική ημερομηνία επιλεξιμότητας των δαπανών της τρέχουσας περιόδου προγραμματισμού, όταν οι πληρωμές συνεχίζονται μετά την ημερομηνία αυτή· ή

β)

από ημερομηνία προγενέστερη της ημερομηνίας που αναφέρεται στο στοιχείο α) αλλά μεταγενέστερη της 1ης Ιανουαρίου 2007, όταν το ποσό που έχει χορηγηθεί στο πρόγραμμα ή/και στο μέτρο έχει ήδη εξαντληθεί.

Τα προγράμματα αγροτικής ανάπτυξης για τη νέα περίοδο προγραμματισμού πρέπει να προβλέπουν τις δαπάνες που αναφέρονται στο πρώτο εδάφιο.

Άρθρο 8

1.   Για τις πράξεις που αφορούν τις μη πολυετείς δεσμεύσεις για τις οποίες έχουν αναληφθεί υποχρεώσεις υπέρ των δικαιούχων πριν από την τελική ημερομηνία επιλεξιμότητας των δαπανών της τρέχουσας περιόδου προγραμματισμού, κάθε δαπάνη που αφορά πληρωμές οι οποίες εκκρεμούν μετά την ημερομηνία αυτή, είναι επιλέξιμη στο πλαίσιο του ΕΓΤΑΑ κατά τη νέα περίοδο προγραμματισμού από αυτήν την ημερομηνία, υπό την προϋπόθεση ότι:

α)

η αρμόδια αρχή του κράτους μέλους κατανέμει τις πράξεις σε δύο χωριστά, σαφώς αναγνωρίσιμα στάδια, το δημοσιονομικό στάδιο και το φυσικό ή αναπτυξιακό στάδιο, τα οποία αντιστοιχούν στις δύο περιόδους προγραμματισμού·

β)

πληρούνται οι όροι συγχρηματοδότησης και επιλεξιμότητας των πράξεων κατά τη νέα περίοδο προγραμματισμού.

2.   Εάν τα κονδύλια της τρέχουσας περιόδου προγραμματισμού έχουν εξαντληθεί σε ημερομηνία προγενέστερη από την αναφερόμενη στην παράγραφο 1 τελική ημερομηνία, οι δαπάνες σε σχέση με τις πληρωμές που εκκρεμούν μετά την εν λόγω ημερομηνία είναι επιλέξιμες στο πλαίσιο του ΕΓΤΑΑ κατά τη νέα περίοδο προγραμματισμού, εφόσον πληρούν τους όρους που καθορίζονται στην παράγραφο 1.

3.   Τα κράτη μέλη πρέπει να δηλώσουν στα προγράμματα της αγροτικής τους ανάπτυξης, στο πλαίσιο της νέας περιόδου προγραμματισμού, εάν κάνουν χρήση των δυνατοτήτων που αναφέρονται στις παραγράφους 1 και 2 σε σχέση με τα εν λόγω μέτρα.

Τμήμα 2

Ειδικοί κανόνες για τα νέα κράτη μέλη

Άρθρο 9

Όσον αφορά τη συμμόρφωση με τα κοινοτικά πρότυπα, σύμφωνα με το άρθρο 33ιβ παράγραφοι 2α και 2β, του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1257/1999, οι δαπάνες για τις πληρωμές που εκκρεμούν σε σχέση με τις δεσμεύσεις που έχουν αναληφθεί έναντι των δικαιούχων έως την τελική ημερομηνία επιλεξιμότητας των δαπανών για την τρέχουσα περίοδο προγραμματισμού, είναι επιλέξιμες στο πλαίσιο του ΕΓΤΑΑ κατά τη νέα περίοδο προγραμματισμού, εφόσον προβλέπονται στο πρόγραμμα αγροτικής ανάπτυξης για τη νέα περίοδο προγραμματισμού.

Άρθρο 10

Καμία πληρωμή όσον αφορά τα ακόλουθα μέτρα δεν είναι επιλέξιμη στο πλαίσιο του ΕΓΤΑΑ κατά τη νέα περίοδο προγραμματισμού:

α)

υπηρεσίες παροχής γεωργικών συμβουλών και υπηρεσίες γεωργικών εφαρμογών στις εκμεταλλεύσεις, σύμφωνα με τον άρθρο 33ζ του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1257/1999·

β)

συμπληρώματα των άμεσων πληρωμών, σύμφωνα με το άρθρο 33η του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1257/1999·

γ)

συμπληρώματα της κρατικής ενίσχυσης στη Μάλτα, σύμφωνα με το άρθρο 33θ του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1257/1999·

δ)

βοήθεια στους γεωργούς πλήρους απασχόλησης στη Μάλτα, σύμφωνα με το άρθρο 33ι του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1257/1999.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3

Ειδικές διατάξεις για τα γεωργοπεριβαλλοντικά μέτρα και την καλή διαβίωση των ζώων

Άρθρο 11

Πριν από το τέλος περιόδου για την εκπλήρωση δέσμευσης που έχει αναληφθεί δυνάμει του Κεφαλαίου VI του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1257/1999, τα κράτη μέλη μπορούν να εγκρίνουν τη μετατροπή της δέσμευσης αυτής σε νέα δέσμευση διάρκειας πέντε έως επτά ετών, κατά γενικό κανόνα, δυνάμει του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1698/2005 υπό την προϋπόθεση ότι:

α)

κάθε τέτοια μετατροπή συνεπάγεται αδιαμφισβήτητα οφέλη για το περιβάλλον ή για την καλή διαβίωση των ζώων και

β)

η υφιστάμενη δέσμευση ενισχύεται σημαντικά.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4

Δαπάνες στο πλαίσιο της τεχνικής βοήθειας

Τμήμα 1

Δαπάνες για μέτρα που συγχρηματοδοτούνται από το ΕΓΤΠΕ-Τμήμα Εγγυήσεων

Άρθρο 12

1.   Οι δαπάνες που αφορούν την εκ των προτέρων αξιολόγηση της νέας περιόδου προγραμματισμού, η οποία αναφέρεται στο άρθρο 85 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1698/2005, είναι δυνατόν να βαρύνουν το ΕΓΤΠΕ-Τμήμα Εγγυήσεων κατά την τρέχουσα περίοδο προγραμματισμού εντός της προθεσμίας που καθορίζεται στο άρθρο 39 παράγραφος 1) στοιχείο α) του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1290/2005, υπό την προϋπόθεση ότι τηρείται το ανώτατο όριο 1 % που αναφέρεται στο άρθρο 59 δεύτερο εδάφιο του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 817/2004.

2.   Οι δαπάνες που αφορούν την εκ των υστέρων αξιολόγηση της τρέχουσας περιόδου προγραμματισμού που αναφέρεται στο άρθρο 64 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 817/2004, είναι επιλέξιμες για το στοιχείο που αφορά τεχνική βοήθεια του προγράμματος αγροτικής ανάπτυξης, στο πλαίσιο της νέας περιόδου προγραμματισμού, υπό την προϋπόθεση ότι είναι σύμφωνες με το άρθρο 66 παράγραφος 2 δεύτερο εδάφιο του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1698/2005 και ότι προβλέπονται στο πρόγραμμα για τον σκοπό αυτό.

Τμήμα 2

Δαπάνες για μέτρα που συγχρηματοδοτούνται από το ΕΓΤΠΕ-Τμήμα Προσανατολισμού ή/και Τμήμα Εγγυήσεων

Άρθρο 13

1.   Οι δαπάνες οι σχετικές με την τρέχουσα περίοδο προγραμματισμού που πραγματοποιούνται μετά την τελική ημερομηνία επιλεξιμότητας των δαπανών αυτής της περιόδου προγραμματισμού και αφορούν τις πράξεις που καλύπτονται από τον κανόνα αριθ. 11, σημεία 2 και 3, του παραρτήματος του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1685/2000 της Επιτροπής (8), με εξαίρεση τις εκ των υστέρων αξιολογήσεις, τους ελέγχους και την εκπόνηση των τελικών εκθέσεων, δεν είναι επιλέξιμες στο πλαίσιο του ΕΓΤΑΑ κατά τη νέα περίοδο προγραμματισμού.

2.   Οι δαπάνες οι σχετικές με την τρέχουσα περίοδο προγραμματισμού που πραγματοποιούνται μέχρι την τελική ημερομηνία επιλεξιμότητας των δαπανών αυτής της περιόδου προγραμματισμού και αφορούν τις πράξεις που καλύπτονται από τον κανόνα αριθ. 11, σημείο 2.1, πρώτη περίπτωση και σημείο 3, του παραρτήματος του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1685/2000, συμπεριλαμβανομένων των εκ των προτέρων αξιολογήσεων που αναφέρονται στο άρθρο 85 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1698/2005, για την προετοιμασία των προγραμμάτων αγροτικής ανάπτυξης της νέας περιόδου προγραμματισμού, είναι επιλέξιμες για το στοιχείο που αφορά τεχνική βοήθεια των τρεχόντων επιχειρησιακών προγραμμάτων ή εγγράφων προγραμματισμού αγροτικής ανάπτυξης, με την επιφύλαξη των όρων που καθορίζονται στα σημεία 2.2 έως 2.7 και 3 του κανόνα αυτού.

3.   Οι δαπάνες που αφορούν τις εκ των υστέρων αξιολογήσεις της τρέχουσας περιόδου προγραμματισμού, όπως αναφέρεται στο άρθρο 43 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1260/1999, μπορούν να είναι επιλέξιμες στο πλαίσιο του ΕΓΤΑΑ για το στοιχείο που αφορά τεχνική βοήθεια των προγραμμάτων της νέας περιόδου προγραμματισμού, υπό την προϋπόθεση ότι είναι σύμφωνες με το άρθρο 66 παράγραφος 2 εδάφιο δεύτερο του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1698/2005 και ότι προβλέπονται στο πρόγραμμα για τον σκοπό αυτό.

ΤΙΤΛΟΣ ΙΙΙ

ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ (ΕΚ) αριθ. 1268/1999

Άρθρο 14

Όσον αφορά τα μέτρα που αναφέρονται στο άρθρο 2, τέταρτη, έβδομη και δέκατη τέταρτη περίπτωση, του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1268/1999, οι δαπάνες που αφορούν τις πληρωμές που πρόκειται να πραγματοποιηθούν μετά τις 31 Δεκεμβρίου 2006, είναι επιλέξιμες στο πλαίσιο του ΕΓΤΑΑ κατά τη νέα περίοδο προγραμματισμού, υπό την προϋπόθεση ότι πληρούνται οι όροι του άρθρου 71 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1698/2005 και ότι οι δαπάνες αυτές προβλέπονται στο πρόγραμμα για τη νέα περίοδο προγραμματισμού για τον σκοπό αυτό.

ΤΙΤΛΟΣ IV

ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρο 15

Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι οι μεταβατικές πράξεις που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του παρόντος κανονισμού προσδιορίζονται επακριβώς στα συστήματα διαχείρισης και ελέγχου που διαθέτουν.

Άρθρο 16

Ο πίνακας αντιστοιχίας μεταξύ των μέτρων της τρέχουσας περιόδου προγραμματισμού και των μέτρων της νέας περιόδου προγραμματισμού περιλαμβάνεται στο παράρτημα ΙΙ.

Άρθρο 17

Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει την έβδομη ημέρα από τη δημοσίευσή του στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε κράτος μέλος.

Βρυξέλλες, 5 Σεπτεμβρίου 2006.

Για την Επιτροπή

Mariann FISCHER BOEL

Μέλος της Επιτροπής


(1)  ΕΕ L 277 της 21.10.2005, σ. 1.

(2)  ΕΕ L 160 της 26.6.1999, σ. 80. Κανονισμός όπως τροποποιήθηκε τελευταία με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 2223/2004 (ΕΕ L 379 της 24.12.2004, σ. 1).

(3)  ΕΕ L 161 της 26.6.1999, σ. 1. Κανονισμός όπως τροποποιήθηκε τελευταία με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 173/2005 (ΕΕ L 29 της 2.2.2005, σ. 3).

(4)  ΕΕ L 270 της 21.10.2003, σ. 1. Κανονισμός όπως τροποποιήθηκε τελευταία με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1156/2006 της Επιτροπής (ΕΕ L 208 της 29.7.2006, σ. 3).

(5)  ΕΕ L 153 της 30.4.2004, σ. 30 (διορθωμένη έκδοση στην ΕΕ L 231 της 30.6.2004, σ. 24). Κανονισμός όπως τροποποιήθηκε με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1360/2005 (ΕΕ L 214 της 19.8.2005, σ. 55).

(6)  ΕΕ L 161 της 26.6.1999, σ. 87. Κανονισμός όπως τροποποιήθηκε τελευταία με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 2112/2005 (ΕΕ L 344 της 27.12.2005, σ. 23).

(7)  ΕΕ L 209 της 11.8.2005, σ. 1.

(8)  ΕΕ L 193 της 29.7.2000, σ. 39.


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I

Τύποι μέτρων ή επιμέρους μέτρων αγροτικής ανάπτυξης που αναφέρονται στο άρθρο 4 παράγραφος 1 δεύτερο εδάφιο.

Κατάρτιση

Εγκατάσταση νέων γεωργών

Πρόωρη συνταξιοδότηση (νέα κράτη μέλη)

Χρήση υπηρεσιών παροχής συμβουλών (νέα κράτη μέλη)

Σύσταση υπηρεσιών διαχείρισης, αντικατάστασης και παροχής συμβουλών (όλα τα ενδιαφερόμενα κράτη μέλη)/παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών και υπηρεσιών γεωργικών εφαρμογών (νέα κράτη μέλη)

Επενδύσεις στις γεωργικές εκμεταλλεύσεις

Επενδύσεις στα δάση

Μεταποίηση/εμπορία γεωργικών και δασοκομικών προϊόντων

Έγγειες βελτιώσεις, αναδασμός, διαχείριση υδατικών πόρων, γεωργικές υποδομές

Δράσεις ανασύστασης του γεωργικού παραγωγικού δυναμικού που έχει πληγεί από φυσικές καταστροφές και θέσπιση κατάλληλων μέτρων πρόληψης

Τήρηση των κοινοτικών προτύπων/συμμόρφωση με τα κοινοτικά πρότυπα (νέα κράτη μέλη) — διάφορα πρότυπα

Συστήματα για την ποιότητα των τροφίμων (νέα κράτη μέλη) — διάφορα συστήματα

Προώθηση προϊόντων ποιότητας από ομάδες παραγωγών (νέα κράτη μέλη)

Εκμεταλλεύσεις ημιεπιβίωσης (νέα κράτη μέλη)

Σύσταση ομάδων παραγωγών (νέα κράτη μέλη)

Περιοχές που υπόκεινται σε περιβαλλοντικούς περιορισμούς/ενισχύσεις «Natura 2000» (νέα κράτη μέλη)

Προστασία του περιβάλλοντος σε συνδυασμό με τη γεωργία/δασοκομία

Δάσωση γεωργικών γαιών (νέα κράτη μέλη)

Δάσωση μη γεωργικών γαιών

Οικολογική σταθερότητα των δασών

Δράσεις αποκατάστασης δασοκομικού δυναμικού-πρόληψης/αντιπυρικές ζώνες

Διαφοροποίηση εκτός της γεωργικής εκμετάλλευσης

Βιοτεχνικές/τουριστικές δραστηριότητες

Βασικές υπηρεσίες — διάφορες υπηρεσίες

Ανακαίνιση/ανανέωση και ανάπτυξη χωριών — διάφοροι τύποι δράσεων

Αγροτική κληρονομιά — διάφοροι τύποι δράσεων

Leader — λειτουργία της ομάδας τοπικής δράσης και διάφοροι τύποι δράσεων που εμπίπτουν σε στρατηγικές τοπικής ανάπτυξης και συνεργασία (εξαιρουμένων των δράσεων απόκτησης δεξιοτήτων και των δράσεων εμψύχωσης)


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II

Πίνακας αντιστοιχίας μεταξύ των μέτρων που προβλέπονται στους κανονισμούς (ΕΚ) αριθ. 1257/1999, (ΕΚ) αριθ. 1268/1999 και (ΕΚ) αριθ. 1698/2005

Μέτρα δυνάμει του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1257/1999

Κωδικοί βάσει των κανονισμών της Επιτροπής (ΕΚ) αριθ. 817/2004 και (ΕΚ) αριθ. 141/2004 (1)

Κατηγορίες δυνάμει του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 438/2001 της Επιτροπής (2)

Άξονες και μέτρα δυνάμει του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1698/2005

Κωδικοί δυνάμει του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1698/2005

 

Άξονας 1

Κατάρτιση άρθρου 9

γ)

113 και 128

Άρθρο 20 στοιχείο α) σημείο i) και άρθρο 21: Κατάρτιση και ενημέρωση

111

Εγκατάσταση νέων γεωργών άρθρου 8

β)

112

Άρθρο 20 στοιχείο α) σημείο ii) και άρθρο 22: Εγκατάσταση νέων γεωργών

112

Πρόωρη συνταξιοδότηση άρθρων 10, 11 και 12

δ)

/

Άρθρο 20 στοιχείο α) σημείο iii) και άρθρο 23: Πρόωρη συνταξιοδότηση

113

Χρήση υπηρεσιών παροχής συμβουλών άρθρου 21δ

κε)

/

Άρθρο 20 στοιχείο α) σημείο iv) και άρθρο 24: Χρήση υπηρεσιών παροχής συμβουλών

114

Σύσταση υπηρεσιών διαχείρισης, υπηρεσιών αντικατάστασης και παροχής συμβουλών άρθρου 33 τρίτη περίπτωση παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών και υπηρεσιών γεωργικών εφαρμογών άρθρου 33ζ

ιβ)

1303

Άρθρο 20 στοιχείο α) σημείο v) και άρθρο 25: Σύσταση υπηρεσιών διαχείρισης, αντικατάστασης και παροχής συμβουλών

115

Επενδύσεις στις γεωργικές εκμεταλλεύσεις άρθρων 4 έως 7

(a)

111

Άρθρο 20 στοιχείο β) σημείο i) και άρθρο 26: Εκσυγχρονισμός των γεωργικών εκμεταλλεύσεων

121

Επενδύσεις σε δάση για τη βελτίωση της οικονομικής αξίας τους, σύσταση ενώσεων δασοκαλλιεργητών άρθρου 30 παράγραφος 1 δεύτερη και πέμπτη περίπτωση

θ)

121

124

Άρθρο 20 στοιχείο β) σημείο ii) και άρθρο 27: Βελτίωση της οικονομικής αξίας των δασών

122

Μεταποίηση και εμπορία γεωργικών και δασοκομικών προϊόντων, προώθηση νέων διεξόδων για τα δασοκομικά προϊόντα / άρθρα 25 έως 28 και 30 παράγραφος 1 τρίτη και τέταρτη περίπτωση.

ζ)

114

Άρθρο 20 στοιχείο β) iii) και άρθρο 28: Προστιθέμενη αξία στα γεωργικά και δασοκομικά προϊόντα

123

θ)

122

Εμπορία προϊόντων ποιότητας και κατάρτιση προγραμμάτων που αφορούν την ποιότητα άρθρο 33 / τέταρτη περίπτωση

ιγ)

123

 

 

 

Άρθρο 20 στοιχείο β) σημείο iv) και άρθρο 29: Συνεργασία για την ανάπτυξη νέων προϊόντων-επεξεργασιών-τεχνολογιών

124

Έγγειες βελτιώσεις, αναδασμός, διαχείριση υδατικών πόρων, γεωργικές υποδομές / άρθρο 33, πρώτη, δεύτερη, όγδοη και ένατη περίπτωση

ι)

1301

Άρθρο 20 στοιχείο β) σημείο v) και άρθρο 30: Γεωργικές και δασικές υποδομές

125

ια)

1302

ιζ)

1308

ιη)

1309

Μέσα αποκατάστασης-πρόληψης άρθρο 33, δωδέκατη περίπτωση

κα)

1313

Άρθρο 20 στοιχείο β) σημείο vi): Δράσεις αποκατάστασης-πρόληψης

126

Τήρηση προτύπων άρθρο 21β και 21γ. Συμμόρφωση με τα πρότυπα άρθρο 33ιβ, παράγραφος 2α και 2β

κδ)

/

Άρθρο 20 στοιχείο γ) σημείο i) και άρθρο 31: Τήρηση προτύπων

131

Συστήματα ποιότητας τροφίμων άρθρο 24β-24γ

κστ)

/

Άρθρο 20 στοιχείο γ) σημείο ii) και άρθρο 32: Συστήματα ποιότητας τροφίμων

132

Στήριξη ενώσεων παραγωγών για την προώθηση προϊόντων ποιότητας άρθρο 24δ

αα)

/

Άρθρο 20 στοιχείο γ) σημείο iii) και άρθρο 33: Ενημέρωση και προώθηση

133

Εκμεταλλεύσεις ημιεπιβίωσης άρθρο 33β

αβ)

/

Άρθρο 20 στοιχείο δ) σημείο i) και άρθρο 34: Εκμεταλλεύσεις ημιεπιβίωσης

141

Ομάδες παραγωγών άρθρο 33δ

αγ)

/

Άρθρο 20 στοιχείο δ) σημείο ii) και άρθρο 35: Ομάδες παραγωγών

142

 

Άξονας 2

Πληρωμές μειονεκτουσών περιοχών ορεινές περιοχές / άρθρα 13, 14, 15 και 18

ε)

/

Άρθρο 36 στοιχείο α) σημείο i) και άρθρο 37: Ενισχύσεις λόγω φυσικών μειονεκτημάτων στις ορεινές περιοχές

211

Πληρωμές μειονεκτουσών περιοχών, άλλες μειονεκτικές περιοχές άρθρα 13, 14, 15, 18 και 19

ε)

/

Άρθρο 36 στοιχείο α) σημείο ii) και άρθρο 37: Ενισχύσεις λόγω φυσικών μειονεκτημάτων σε περιοχές εκτός των ορεινών

212

Περιοχές που υπόκεινται σε περιβαλλοντικούς περιορισμούς άρθρου 16

ε)

/

Άρθρο 36 στοιχείο α) σημείο iii) και άρθρο 38: Ενισχύσεις Νatura 2000 και πληρωμές που συνδέονται με την οδηγία 2000/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (3)

213

Γεωργοπεριβαλλοντικά μέτρα άρθρα 22, 23 και 24

στ)

/

Άρθρο 36 στοιχείο α) σημείο iv) και άρθρο 39: Γεωργοπεριβαλλοντικές ενισχύσεις

214

Καλή διαβίωση των ζώων άρθρα 22, 23 και 24: Προστασία του περιβάλλοντος σε συνάρτηση με την καλή διαβίωση των ζώων άρθρου 33 ενδέκατη περίπτωση

στ)

/

Άρθρο 36 στοιχείο α) σημείο v) και άρθρο 40: Ενισχύσεις για την καλή διαβίωση των ζώων

215

κ)

1312

Προστασία του περιβάλλοντος σε συνάρτηση με τη γεωργία / άρθρο 33 ενδέκατη περίπτωση

κ)

1312

Άρθρο 36 στοιχείο α) σημείο vi) και άρθρο 41: Μη παραγωγικές επενδύσεις

216

Δάσωση γεωργικών γαιών άρθρο 31

η)

/

Άρθρο 36 στοιχείο β) σημείο i) και άρθρο 43: Πρώτη δάσωση γεωργικών γαιών

221

 

 

 

Άρθρο 36 στοιχείο β) σημείο ii) και άρθρο 44: Πρώτη εγκατάσταση γεωργοδασοκομικών συστημάτων

222

Δάσωση μη γεωργικών γαιών άρθρο 30 παράγραφος 1, περίπτωση πρώτη

θ)

126

Άρθρο 36 στοιχείο β) σημείο iii) και άρθρο 45: Πρώτη δάσωση μη γεωργικής γης

223

Οικολογική σταθερότητα των δασών άρθρο 32 παράγραφος 1 πρώτη περίπτωση

θ)

127

Άρθρο 36 στοιχείο β) σημείο iv) και άρθρο 46: Ενισχύσεις Natura 2000

224

Οικολογική σταθερότητα των δασών άρθρου 32 παράγραφος 1 πρώτη περίπτωση

θ)

127

Άρθρο 36 στοιχείο β) σημείο v) και άρθρο 47: Δασοπεριβαλλοντικές ενισχύσεις

225

Ανασύσταση δασοκομικού δυναμικού-πρόληψη άρθρου 30 παράγραφος 1 έκτη περίπτωση

Αντιπυρικές ζώνες άρθρου 32 παράγραφος 1 δεύτερη περίπτωση

θ)

125

Άρθρο 36 στοιχείο β) vi) και άρθρο 48: Αποκατάσταση δασοκομικού δυναμικού-πρόληψη

226

Επενδύσεις για την οικολογική και κοινωνική αξία των δασών άρθρου 30 παράγραφος 1 δεύτερη περίπτωση

Προστασία του περιβάλλοντος σε σχέση με τη δασοκομία άρθρου 33 ενδέκατη περίπτωση

θ)

121

Άρθρο 36 στοιχείο β) vii) και άρθρο 49: Μη παραγωγικές επενδύσεις

227

κ)

1312

 

Άξονας 3

Διαφοροποίηση άρθρου 33 έβδομη περίπτωση

ιστ)

1307

Άρθρο 52 στοιχείο α) σημείο i) και άρθρο 53: Διαφοροποίηση

311

Βιοτεχνικές δραστηριότητες• χρηματοοικονομική τεχνική, άρθρου 33 δέκατη και δέκατη τρίτη περίπτωση

ιθ)

1311

Άρθρο 52 στοιχείο α) σημείο ii) και άρθρο 54: Δημιουργία και ανάπτυξη επιχειρήσεων

312

 

κβ)

1314

Τουριστικές δραστηριότητες άρθρου 33 δέκατη περίπτωση

ιθ)

1310

Άρθρο 52 στοιχείο α) σημείο iii) και άρθρο 55: Τουριστικές δραστηριότητες

313

Βασικές υπηρεσίες άρθρου 33 πέμπτη περίπτωση

ιδ)

1305

Άρθρο 52 στοιχείο β) σημείο i) και άρθρο 56: Βασικές υπηρεσίες

321

Ανακαίνιση και ανάπτυξη χωριών άρθρου 33 έκτη περίπτωση

ιε)

1306

Άρθρο 52 στοιχείο β) σημείο ii): Ανακαίνιση και ανάπτυξη χωριών

322

Προστασία-διατήρηση της αγροτικής κληρονομιάς άρθρου 33 έκτη περίπτωση

ιε)

1306

Άρθρο 52 στοιχείο β) σημείο iii) και άρθρο 57 στοιχεία α) και β): Διατήρηση και αναβάθμιση της αγροτικής κληρονομιάς

323

 

 

 

Άρθρο 52 στοιχείο γ) και άρθρο 58: Κατάρτιση και ενημέρωση

331

Διαχείριση στρατηγικών ολοκληρωμένης αγροτικής ανάπτυξης από τοπικούς εταίρους άρθρου 33 δέκατη τέταρτη περίπτωση

κγ)

1305-11305-2

Άρθρο 52 στοιχείο δ) και άρθρο 59: Απόκτηση δεξιοτήτων, εμψύχωση και εφαρμογή

341

 

Άξονας 4

Ανακοίνωση Leader+ και μέτρα τύπου Leader+ άρθρου 33στ

 

Άρθρο 63, στοιχείο α): Στρατηγικές τοπικής ανάπτυξης

41

Δράση 1: τοπικές στρατηγικές

Για την ανταγωνιστικότητα: όλοι οι παλαιοί κωδικοί δυνάμει των κανονισμών (ΕΚ) αριθ. 817/2004 και (ΕΚ) αριθ. 438/2001 που αντιστοιχούν στον άξονα 1

411 Ανταγωνιστικότητα

Για τη διαχείριση της γης /περιβάλλον όλοι οι παλαιοί κωδικοί δυνάμει των κανονισμών (ΕΚ) αριθ. 817/2004 και (ΕΚ) αριθ. 438/2001 που αντιστοιχούν στον άξονα 2

412 Περιβάλλον/διαχείριση γης

Για τη διαφοροποίηση/ποιότητα ζωής: όλοι οι παλαιοί κωδικοί δυνάμει των κανονισμών (ΕΚ) αριθ. 817/2004 και (ΕΚ) αριθ. 438/2001 που αντιστοιχούν στον άξονα 3, συν τις ακόλουθες κατηγορίες από τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 438/2001: 161 έως 164, 166, 167, 171 έως 174, 22 έως 25, 322, 323, 332, 333, 341, 343, 345, 351, 353, 354 και 36.

413 Διαφοροποίηση/ποιότητα ζωής

Ανακοίνωση Leader+ και μέτρα τύπου Leader+ άρθρου 33στ

/

 

 

 

Δράση 2: συνεργασία

 

1305-3

1305-4

Άρθρο 63 στοιχείο β): Συνεργασία

421

Ανακοίνωση Leader+ και μέτρα τύπου Leader+ άρθρου 33στ

/

 

 

 

Δράση 3: λειτουργία της ομάδας τοπικής δράσης

 

1305-1

1305-2

Άρθρο 63 στοιχείο γ): Λειτουργία της ομάδας τοπικής δράσης, εμψύχωση

431

Ανακοίνωση Leader+ και μέτρα τύπου Leader+ άρθρου 33στ

/

 

 

 

Δράση 3: δίκτυα

/

1305-5

Άρθρο 66 παράγραφος 3 και άρθρο 68: Εθνικό αγροτικό δίκτυο

511

Τεχνική βοήθεια

 

 

Τεχνική βοήθεια

 

Τεχνική βοήθεια:

άρθρο 49

 

411 έως 415

Άρθρο 66 παράγραφος 2: Τεχνική βοήθεια

511

Κανόνας αριθ. 11 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 448/2004.

αδ)

 

Άρθρο 66 παράγραφος 3: Εθνικά δίκτυα

511

Μέτρα δυνάμει του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1268/99

 

 

Μέτρα δυνάμει του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1698/2005

 

Μέθοδοι γεωργικής παραγωγής προσαρμοσμένες στην προστασία του περιβάλλοντος και τη διατήρηση της υπαίθρου

Άρθρο 2 τέταρτη περίπτωση

/

/

Άρθρο 36 στοιχείο α) σημείο iv) και άρθρο 39: Γεωργοπεριβαλλοντικές ενισχύσεις

214

Σύσταση ομάδων παραγωγών Άρθρο 2 έβδομη περίπτωση

/

/

Άρθρο 20 στοιχείο δ) σημείο ii) και άρθρο 35: Ομάδες παραγωγών

142

Δασοκομία άρθρο 2, δέκατη τέταρτη περίπτωση

/

/

Άρθρο 36 στοιχείο β) σημείο i) και άρθρο 43: Πρώτη δάσωση γεωργικών γαιών

221


(1)  EE L 24 της 29.1.2004, σ. 25.

(2)  EE L 63 της 3.3.2001, σ. 21.

(3)  EE L 327 της 22.12.2000, σ. 1.


Top