EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32006D0636

2006/636/ΕΚ: Απόφαση της Επιτροπής, της 12ης Σεπτεμβρίου 2006 , για τον καθορισμό της ετήσιας κατανομής, ανά κράτος μέλος, του ποσού της κοινοτικής στήριξης στην αγροτική ανάπτυξη για το διάστημα από την 1η Ιανουαρίου 2007 έως τις 31 Δεκεμβρίου 2013 [κοινοποιηθείσα υπό τον αριθμό Ε(2006) 4024]

OJ L 261, 22.9.2006, p. 32–34 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
OJ L 330M , 9.12.2008, p. 398–400 (MT)
Special edition in Bulgarian: Chapter 03 Volume 075 P. 143 - 145
Special edition in Romanian: Chapter 03 Volume 075 P. 143 - 145
Special edition in Croatian: Chapter 03 Volume 004 P. 205 - 207

No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2013: This act has been changed. Current consolidated version: 28/04/2010

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2006/636/oj

22.9.2006   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 261/32


ΑΠΌΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΉΣ

της 12ης Σεπτεμβρίου 2006

για τον καθορισμό της ετήσιας κατανομής, ανά κράτος μέλος, του ποσού της κοινοτικής στήριξης στην αγροτική ανάπτυξη για το διάστημα από την 1η Ιανουαρίου 2007 έως τις 31 Δεκεμβρίου 2013

[κοινοποιηθείσα υπό τον αριθμό Ε(2006) 4024]

(2006/636/ΕΚ)

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

Έχοντας υπόψη:

τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας,

τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1698/2005 του Συμβουλίου, της 20ής Σεπτεμβρίου 2005, για τη στήριξη της αγροτικής ανάπτυξης από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης (ΕΓΤΑΑ) (1), και ιδίως το άρθρο 69 παράγραφος 4,

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1)

Η απόφαση 2006/493/ΕΚ του Συμβουλίου (2) προσδιόρισε το ποσό της κοινοτικής στήριξης στην αγροτική ανάπτυξη για το διάστημα από την 1η Ιανουαρίου 2007 έως τις 31 Δεκεμβρίου 2013, την ετήσια κατανομή του και το ελάχιστο ποσό που διατίθεται στις επιλέξιμες για το στόχο σύγκλισης περιφέρειες.

(2)

Το σημείο 40 των δημοσιονομικών προοπτικών 2007-2013, το οποίο συμφωνήθηκε από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο του Δεκεμβρίου του 2005, καθόρισε τα μέγιστα επίπεδα μεταφορών από πόρους για τη στήριξη της συνοχής.

(3)

Σύμφωνα με το άρθρο 69 παράγραφος 4 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1698/2005, η ετήσια κατανομή, ανά κράτος μέλος, των ποσών της κοινοτικής στήριξης στην αγροτική ανάπτυξη διενεργείται μετά την αφαίρεση του ποσού που διατίθεται στην τεχνική στήριξη για την Επιτροπή και συνεκτιμώντας τα ποσά που προορίζονται για περιφέρειες που είναι επιλέξιμες για το στόχο σύγκλισης, τις επιδόσεις κατά το παρελθόν και ιδιαίτερες καταστάσεις και ανάγκες με βάση αντικειμενικά κριτήρια. Σύμφωνα με το άρθρο 69 παράγραφος 3 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1698/2005, τα εν λόγω ποσά πρέπει να αναπροσαρμόζονται κατά 2 % ετησίως, ενώ, σύμφωνα με την παράγραφο 5 του ιδίου άρθρου, επιπλέον των εν λόγω ποσών τα κράτη μέλη λαμβάνουν υπόψη, για τον προγραμματισμό, τα ποσά που προκύπτουν από τη διαφοροποίηση, όπως προβλέπεται στο άρθρο 12 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1290/2005 του Συμβουλίου, της 21ης Ιουνίου 2005, για τη χρηματοδότηση της κοινής γεωργικής πολιτικής (3).

(4)

Οι συνολικές μεταφορές από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Εγγυήσεων προς το ΕΓΤΑΑ δυνάμει του άρθρου 10 παράγραφος 2 και των άρθρων 143δ και 143ε του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1782/2003 του Συμβουλίου, της 29ης Σεπτεμβρίου 2003, για τη θέσπιση κοινών κανόνων για τα καθεστώτα άμεσης στήριξης στα πλαίσια της κοινής γεωργικής πολιτικής και για τη θέσπιση ορισμένων καθεστώτων στήριξης για τους γεωργούς (4), καθορίζονται από την απόφαση 2006/410/ΕΚ της Επιτροπής (5) για τα δημοσιονομικά έτη 2007 έως 2013. Τα ποσά αυτά πρέπει να προστίθενται στην ετήσια κατανομή ανά κράτος μέλος για τους σκοπούς του προγραμματισμού αγροτικής ανάπτυξης, σύμφωνα με τη μεθοδολογία που ορίζεται στο άρθρο 10 παράγραφοι 3 και 4 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1782/2003. Η ετήσια κατανομή, ανά κράτος μέλος, των ποσών που προκύπτουν από τη διαφοροποίηση που ορίζεται στο άρθρο 10 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1782/2003 έχει διενεργηθεί με την απόφαση 2006/588/ΕΚ της Επιτροπής (6).

(5)

Η ετήσια κατανομή δεν πρέπει να περιλαμβάνει τα ποσά για τη Βουλγαρία και τη Ρουμανία, δεδομένου ότι η συνθήκη προσχώρησης των εν λόγω χωρών δεν έχει ακόμη τεθεί σε ισχύ. Με τη θέση σε ισχύ της συνθήκης προσχώρησης των εν λόγω χωρών, η ετήσια κατανομή πρέπει να τροποποιηθεί ανάλογα, ούτως ώστε να περιληφθούν οι μεταφορές προς τις εν λόγω χώρες,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΑΠΟΦΑΣΗ:

Άρθρο 1

Η ετήσια κατανομή, ανά κράτος μέλος, των πιστώσεων ανάληψης υποχρεώσεων για την κοινοτική στήριξη στην αγροτική ανάπτυξη για την περίοδο από την 1η Ιανουαρίου 2007 έως τις 31 Δεκεμβρίου 2013, όπως αναφέρεται στο άρθρο 69 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1698/2005, καθορίζεται στο παράρτημα της παρούσας απόφασης.

Άρθρο 2

Η παρούσα απόφαση απευθύνεται στα κράτη μέλη.

Βρυξέλλες, 12 Σεπτεμβρίου 2006.

Για την Επιτροπή

Mariann FISCHER BOEL

Μέλος της Επιτροπής


(1)  ΕΕ L 277 της 21.10.2005, σ. 1.

(2)  ΕΕ L 195 της 15.7.2006, σ. 22.

(3)  ΕΕ L 209 της 11.8.2005, σ. 1. Κανονισμός όπως τροποποιήθηκε με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 320/2006 (ΕΕ L 58 της 28.2.2006, σ. 42).

(4)  ΕΕ L 270 της 21.10.2003, σ. 1. Κανονισμός όπως τροποποιήθηκε με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1156/2006 της Επιτροπής (ΕΕ L 208 της 29.7.2006, σ. 3).

(5)  ΕΕ L 163 της 15.6.2006, σ. 10.

(6)  ΕΕ L 240 της 2.9.2006, σ. 6.


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

Κατανομή, ανά κράτος μέλος, της κοινοτικής στήριξης στην αγροτική ανάπτυξη για την περίοδο 2007-2013

[τρέχουσες τιμές (σε EUR)]

 

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2007-2013 σύνολο

Από το οποίο, ελάχιστο ποσό για τις περιφέρειες που είναι επιλέξιμες βάσει του στόχου σύγκλισης

σύνολο

Βέλγιο

63 991 299

63 957 784

60 238 083

59 683 509

59 267 519

56 995 480

54 476 632

418 610 306

40 744 223

Τσεχική Δημοκρατία

396 623 321

392 638 892

388 036 387

400 932 774

406 640 636

412 672 094

417 962 250

2 815 506 354

1 635 417 906

Δανία

62 592 573

66 344 571

63 771 254

64 334 762

63 431 467

62 597 618

61 588 551

444 660 796

0

Γερμανία

1 184 995 564

1 186 941 705

1 147 425 574

1 156 018 553

1 159 359 200

1 146 661 509

1 131 114 950

8 112 517 055

3 174 037 771

Εσθονία

95 608 462

95 569 377

95 696 594

100 929 353

104 639 066

108 913 401

113 302 602

714 658 855

387 221 654

Ελλάδα

461 376 206

463 470 078

453 393 090

452 018 509

631 768 186

626 030 398

619 247 957

3 707 304 424

1 905 697 195

Ισπανία

1 012 456 383

1 030 880 527

1 006 845 141

1 013 903 294

1 057 772 000

1 050 937 191

1 041 123 263

7 213 917 799

3 178 127 204

Γαλλία

931 041 833

942 359 146

898 672 939

909 225 155

933 778 147

921 205 557

905 682 332

6 441 965 109

568 263 981

Ιρλανδία

373 683 516

355 014 220

329 171 422

333 372 252

324 698 528

316 771 063

307 203 589

2 339 914 590

0

Ιταλία

1 142 143 461

1 135 428 298

1 101 390 921

1 116 626 236

1 271 659 589

1 266 602 382

1 258 158 996

8 292 009 883

3 341 091 825

Κύπρος

26 704 860

24 772 842

22 749 762

23 071 507

22 402 714

21 783 947

21 037 942

162 523 574

0

Λεττονία

152 867 493

147 768 241

142 542 483

147 766 381

148 781 700

150 188 774

151 198 432

1 041 113 504

327 682 815

Λιθουανία

260 974 835

248 836 020

236 928 998

244 741 536

248 002 433

250 278 098

253 598 173

1 743 360 093

679 189 192

Λουξεμβούργο

14 421 997

13 661 411

12 655 487

12 818 190

12 487 289

12 181 368

11 812 084

90 037 826

0

Ουγγαρία

570 811 818

537 525 661

498 635 432

509 252 494

547 603 625

563 304 619

578 709 743

3 805 843 392

2 496 094 593

Μάλτα

12 434 359

11 527 788

10 656 597

10 544 212

10 347 884

10 459 190

10 663 325

76 633 355

18 077 067

Κάτω Χώρες

70 536 869

72 638 338

69 791 337

70 515 293

68 706 648

67 782 449

66 550 233

486 521 167

0

Αυστρία

628 154 610

594 709 669

550 452 057

557 557 505

541 670 574

527 868 629

511 056 948

3 911 469 992

31 938 190

Πολωνία

1 989 717 841

1 932 933 351

1 872 739 817

1 866 782 838

1 860 573 543

1 857 244 519

1 850 046 247

13 230 038 156

6 997 976 121

Πορτογαλία

562 210 832

562 491 944

551 196 824

559 018 566

565 142 601

565 192 105

564 072 156

3 929 325 028

2 180 735 857

Σλοβενία

149 549 387

139 868 094

129 728 049

128 304 946

123 026 091

117 808 866

111 981 296

900 266 729

287 815 759

Σλοβακία

303 163 265

286 531 906

268 049 256

256 310 239

263 028 387

275 025 447

317 309 578

1 969 418 078

1 106 011 592

Φινλανδία

335 121 543

316 143 440

292 385 407

296 367 134

287 790 092

280 508 238

271 617 053

2 079 932 907

0

Σουηδία

292 133 703

277 225 207

256 996 031

260 397 463

252 975 513

246 760 755

239 159 282

1 825 647 954

0

Ηνωμένο Βασίλειο

263 996 373

283 001 582

274 582 271

276 600 084

273 334 332

270 695 626

267 364 152

1 909 574 420

188 337 515

Σύνολο

11 357 312 403

11 182 240 092

10 734 731 213

10 827 092 785

11 238 887 764

11 186 469 323

11 136 037 766

77 662 771 346

28 544 460 460


Top