Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32006D0252

2006/252/ΕΚ: Απόφαση της Επιτροπής, της 27ης Μαρτίου 2006 , για την τροποποίηση της απόφασης 1999/217/ΕΚ όσον αφορά το ευρετήριο των αρωματικών (αρτυματικών) υλών που χρησιμοποιούνται εντός ή επί των τροφίμων [κοινοποιηθείσα υπό τον αριθμό Ε(2006) 899] (Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)

OJ L 91, 29.3.2006, p. 48–48 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
OJ L 118M , 8.5.2007, p. 514–514 (MT)
Special edition in Bulgarian: Chapter 13 Volume 053 P. 44 - 44
Special edition in Romanian: Chapter 13 Volume 053 P. 44 - 44
Special edition in Croatian: Chapter 13 Volume 025 P. 11 - 11

No longer in force, Date of end of validity: 21/04/2013; καταργήθηκε από 32012R0872

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2006/252/oj

29.3.2006   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 91/48


ΑΠΌΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΉΣ

της 27ης Μαρτίου 2006

για την τροποποίηση της απόφασης 1999/217/ΕΚ όσον αφορά το ευρετήριο των αρωματικών (αρτυματικών) υλών που χρησιμοποιούνται εντός ή επί των τροφίμων

[κοινοποιηθείσα υπό τον αριθμό Ε(2006) 899]

(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)

(2006/252/ΕΚ)

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

Έχοντας υπόψη:

τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας,

τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 2232/96 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 28ης Οκτωβρίου 1996, σχετικά με τη θέσπιση κοινοτικής διαδικασίας για τις αρωματικές ύλες που χρησιμοποιούνται ή προορίζονται να χρησιμοποιηθούν εντός ή επί των τροφίμων (1), και ιδίως το άρθρο 4 παράγραφος 3,

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1)

Ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 2232/96 καθορίζει τη διαδικασία για τη θέσπιση κανόνων σχετικά με τις αρωματικές ύλες που χρησιμοποιούνται ή προορίζονται να χρησιμοποιηθούν εντός ή επί των τροφίμων. Ο κανονισμός αυτός προβλέπει τη θέσπιση ευρετηρίου αρωματικών υλών (εφεξής «το ευρετήριο») ύστερα από την κοινοποίηση, από μέρους των κρατών μελών, καταλόγου των αρωματικών υλών που κυκλοφορούν στην επικράτειά τους και μπορούν να χρησιμοποιηθούν εντός ή επί των τροφίμων, και κατόπιν ενδελεχούς εξέτασης της κοινοποίησης αυτής από την Επιτροπή. Το εν λόγω ευρετήριο θεσπίστηκε με την απόφαση 1999/217/ΕΚ της Επιτροπής (2).

(2)

Επιπλέον, ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 2232/96 προβλέπει πρόγραμμα για την αξιολόγηση αρωματικών υλών προκειμένου να ελεγχθεί η συμμόρφωσή τους με τα γενικά κριτήρια για τη χρήση αρωματικών υλών, τα οποία καθορίζονται στο παράρτημα του εν λόγω κανονισμού.

(3)

Η μεικτή επιτροπή εμπειρογνωμόνων FAO/ΠΟΥ για τα πρόσθετα τροφίμων (JECFA) κατέληξε κατά την εξηκοστή πέμπτη συνεδρίασή της στις 7 έως 16 Ιουνίου 2005 ότι το ακεταμίδιο (FL 16.047) είναι σαφώς καρκινογόνο τόσο στα ποντίκια όσο και στους αρουραίους, και ότι αν και παραμένει άγνωστος ο μηχανισμός ογκογένεσης, η πιθανότητα ενός μηχανισμού γονοτοξικότητας δεν μπορεί να απορριφθεί. Η JECFA θεωρεί ανάρμοστη τη χρήση μιας τέτοιας ουσίας ως αρωματικής ύλης. Επομένως, το ακεταμίδιο δεν πληροί τα γενικά κριτήρια που καθορίζονται στο παράρτημα του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2232/96 και πρέπει να διαγραφεί από το ευρετήριο.

(4)

Ως εκ τούτου, η απόφαση 1999/217/ΕΚ πρέπει να τροποποιηθεί αναλόγως.

(5)

Τα μέτρα που προβλέπονται στην παρούσα απόφαση είναι σύμφωνα με τη γνώμη της μόνιμης επιτροπής για την τροφική αλυσίδα και την υγεία των ζώων,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΑΠΟΦΑΣΗ:

Άρθρο 1

Στο παράρτημα της απόφασης 1999/217/ΕΚ, στο μέρος Α, η σειρά που αφορά την ουσία με αριθμό FL 16.047 (ακεταμίδιο) διαγράφεται από τον πίνακα.

Άρθρο 2

Η παρούσα απόφαση απευθύνεται στα κράτη μέλη.

Βρυξέλλες, 27 Μαρτίου 2006.

Για την Επιτροπή

Μάρκος ΚΥΠΡΙΑΝΟΥ

Μέλος της Επιτροπής


(1)  ΕΕ L 299 της 23.11.1996, σ. 1· κανονισμός όπως τροποποιήθηκε από τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1882/2003 (ΕΕ L 284 της 31.10.2003, σ. 1).

(2)  ΕΕ L 84 της 27.3.1999, σ. 1· απόφαση όπως τροποποιήθηκε τελευταία από την απόφαση 2005/389/ΕΚ (ΕΕ L 128 της 21.5.2005, σ. 73).


Top