EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32005D0195

2005/195/ΕΚ: Απόφαση της Επιτροπής, της 9ης Μαρτίου 2005, σχετικά με την εν μέρει μη συμμόρφωση του προτύπου EN 71-1:1998 «Ασφάλεια παιχνιδιών — Μέρος 1: μηχανικές και φυσικές ιδιότητες» με τις βασικές απαιτήσεις ασφάλειας της οδηγίας 88/378/ΕΟΚ του Συμβουλίου [κοινοποιηθείσα υπό τον αριθμό Ε(2005) 542] (Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)

OJ L 63, 10.3.2005, p. 27–28 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
OJ L 272M , 18.10.2005, p. 151–152 (MT)
Special edition in Bulgarian: Chapter 13 Volume 048 P. 267 - 268
Special edition in Romanian: Chapter 13 Volume 048 P. 267 - 268
Special edition in Croatian: Chapter 13 Volume 051 P. 77 - 78

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2005/195/oj

10.3.2005   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 63/27


ΑΠΌΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΉΣ

της 9ης Μαρτίου 2005

σχετικά με την εν μέρει μη συμμόρφωση του προτύπου EN 71-1:1998 «Ασφάλεια παιχνιδιών — Μέρος 1: μηχανικές και φυσικές ιδιότητες» με τις βασικές απαιτήσεις ασφάλειας της οδηγίας 88/378/ΕΟΚ του Συμβουλίου

[κοινοποιηθείσα υπό τον αριθμό Ε(2005) 542]

(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)

(2005/195/ΕΚ)

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

Έχοντας υπόψη:

τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας,

την οδηγία 88/378/ΕΟΚ του Συμβουλίου, της 3ης Μαΐου 1988, για την προσέγγιση των νομοθεσιών των κρατών μελών σχετικά με την ασφάλεια των παιχνιδιών (1), και ιδίως το δεύτερο εδάφιο του άρθρου 6 παράγραφος 1,

τη γνώμη της μόνιμης επιτροπής που συστάθηκε με το άρθρο 5 της οδηγίας 98/34/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 22ας Ιουνίου 1998, για την καθιέρωση μιας διαδικασίας πληροφόρησης στον τομέα των τεχνικών προτύπων και προδιαγραφών και των κανόνων σχετικά με τις υπηρεσίες της κοινωνίας της πληροφορίας (2),

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1)

Σύμφωνα με την οδηγία 88/378/ΕΟΚ, τα παιχνίδια τεκμαίρεται ότι πληρούν τις βασικές απαιτήσεις ασφάλειας που αναφέρονται στο άρθρο 3 της εν λόγω οδηγίας, εφόσον συμμορφώνονται με τα σχετικά εθνικά πρότυπα τα οποία μεταγράφουν τα εναρμονισμένα πρότυπα των οποίων τα στοιχεία αναφοράς έχουν δημοσιευθεί στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

(2)

Τα κράτη μέλη οφείλουν να δημοσιεύουν τα στοιχεία αναφοράς των εθνικών προτύπων τα οποία μεταγράφουν τα εναρμονισμένα πρότυπα των οποίων τα στοιχεία αναφοράς έχουν δημοσιευθεί στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

(3)

Η ευρωπαϊκή επιτροπή τυποποίησης (CEN), κατόπιν εντολής της Επιτροπής, κατάρτισε και ενέκρινε το εναρμονισμένο πρότυπο EN 71-1:1998 «Ασφάλεια παιχνιδιών — Μέρος 1: μηχανικές και φυσικές ιδιότητες» στις 15 Ιουλίου 1998, του οποίου τα στοιχεία αναφοράς δημοσιεύθηκαν για πρώτη φορά στην Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων στις 28 Ιουλίου 1999 (3).

(4)

Βάσει της διάταξης 4.6 του εν λόγω εναρμονισμένου προτύπου, καμία από τις διαστάσεις των παιχνιδιών και των συστατικών μερών παιχνιδιών που είναι κατασκευασμένα από διαστελλόμενα υλικά τα οποία, σύμφωνα με τη δοκιμή του κυλίνδρου, κατατάσσονται ως μικρά τεμάχια, δεν πρέπει να υφίσταται διαστολή μεγαλύτερη του 50 % κατά τη δοκιμή σύμφωνα με τη διάταξη 8.14, δηλαδή, όταν βυθίζονται πλήρως σε δοχείο για 24ωρη περίοδο υπό ορισμένες συνθήκες.

(5)

Οι ισπανικές αρχές ισχυρίζονται ότι παρά τη συμμόρφωσή τους με το σχετικό εναρμονισμένο πρότυπο, τα προϊόντα αυτά εξακολουθούν να περικλείουν κίνδυνο για την υγεία των παιδιών σε περίπτωση απόσπασης και κατάποσης μικρών τεμαχίων.

(6)

Ύστερα από τη διενέργεια δοκιμών σε σειρά παιχνιδιών κατασκευασμένων από διαστελλόμενα υλικά, οι ισπανικές αρχές κατέληξαν στο συμπέρασμα ότι μπορεί να εξακολουθήσει να αυξάνεται το μέγεθος των παιχνιδιών εάν βυθιστούν για περισσότερο από την 24ωρη περίοδο που προβλέπεται στη διάταξη 8.14. Λαμβανομένου υπόψη ότι η διέλευση αντικειμένου από το γαστρεντερικό σωλήνα μπορεί να διαρκέσει περισσότερο από 24 ώρες, η 24ωρη χρονική περίοδος που καθορίζεται για τη μέθοδο δοκιμής ενδέχεται να μην επαρκεί ώστε να εκτιμηθεί ο κίνδυνος τραυματισμού σε περίπτωση κατάποσης μικρών παιχνιδιών ή συστατικών μερών παιχνιδιών.

(7)

Επιπλέον, ο κίνδυνος τραυματισμού είναι ιδιαίτερα σοβαρός όταν μικρά τεμάχια ή τμήματα μπορούν να αποσπαστούν εύκολα. Μολονότι η διάταξη 4.6 του σχετικού εναρμονισμένου προτύπου απαιτεί τα παιχνίδια και τα συστατικά μέρη παιχνιδιών να υποβάλλονται στη δοκιμή του κυλίνδρου, δεν λαμβάνεται υπόψη το ενδεχόμενο, στην περίπτωση ορισμένων παιχνιδιών τα οποία δεν χωρούν στον κύλινδρο και δεν έχουν μικρά συστατικά μέρη, τα παιδιά να μπορούν ωστόσο να αποσπάσουν εύκολα μικρά τμήματα του υλικού δαγκώνοντας, στρίβοντας ή τρυπώντας το.

(8)

Συνεπώς, με βάση τις πληροφορίες που υπέβαλαν οι ισπανικές αρχές, οι άλλες εθνικές αρχές, η ευρωπαϊκή επιτροπή τυποποίησης (CEN) και η μόνιμη επιτροπή που συστάθηκε με την οδηγία 98/34/ΕΚ, καθίσταται σαφές ότι δεν μπορεί πλέον να τεκμαίρεται ότι η συμμόρφωση με το εναρμονισμένο πρότυπο EN 71-1:1998 «Ασφάλεια παιχνιδιών — Μέρος 1: μηχανικές και φυσικές ιδιότητες» συνεπάγεται τη συμμόρφωση με τις βασικές απαιτήσεις ασφάλειας, όσον αφορά τη διάταξη 4.6 του εν λόγω προτύπου και τη διάταξη 8.14, στο μέτρο που σχετίζεται με την 24ωρη δοκιμή βύθισης.

(9)

Είναι επομένως αναγκαίο να προβλεφθεί μια κατάλληλη προειδοποίηση η οποία θα συνοδεύει τη δημοσίευση των στοιχείων αναφοράς του εναρμονισμένου προτύπου EN 71-1:1998 «Ασφάλεια παιχνιδιών — Μέρος 1: μηχανικές και φυσικές ιδιότητες»,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΑΠΟΦΑΣΗ:

Άρθρο 1

Στην περίπτωση παιχνιδιών και συστατικών μερών παιχνιδιών που είναι κατασκευασμένα από διαστελλόμενα υλικά, το εναρμονισμένο πρότυπο EN 71-1:1998 «Ασφάλεια παιχνιδιών — Μέρος 1: μηχανικές και φυσικές ιδιότητες», που εγκρίθηκε από την ευρωπαϊκή επιτροπή τυποποίησης (CEN) στις 15 Ιουλίου 1998, δεν πληροί τις βασικές απαιτήσεις ασφάλειας που αναφέρονται στο άρθρο 3 της οδηγίας 88/378/ΕΟΚ, όσον αφορά τη διάταξη 4.6 και τη διάταξη 8.14, στο μέτρο που σχετίζεται με την 24ωρη περίοδο κατά την οποία το παιχνίδι πρέπει να βυθίζεται σε δοχείο.

Άρθρο 2

Η δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης των στοιχείων αναφοράς του εναρμονισμένου προτύπου EN 71-1:1998 «Ασφάλεια παιχνιδιών — Μέρος 1: μηχανικές και φυσικές ιδιότητες», που εγκρίθηκε από την ευρωπαϊκή επιτροπή τυποποίησης (CEN) στις 15 Ιουλίου 1998, συνοδεύεται από την ακόλουθη πρόσθετη προειδοποίηση:

«Η διάταξη 4.6 του προτύπου EN 71-1:1998 και η διάταξη 8.14, στο μέτρο που αφορά την 24ωρη περίοδο κατά την οποία το παιχνίδι πρέπει να βυθίζεται σε δοχείο, δεν καλύπτουν όλους τους κινδύνους που περικλείουν τα παιχνίδια και τα συστατικά μέρη παιχνιδιών που είναι κατασκευασμένα από διαστελλόμενα υλικά. Ως προς το θέμα αυτό το πρότυπο δεν παρέχει τεκμήριο συμμόρφωσης.»

Άρθρο 3

Μια προειδοποίηση ταυτόσημη με εκείνη που προβλέπεται στο άρθρο 2 της παρούσας απόφασης συνοδεύει τα στοιχεία αναφοράς του εθνικού προτύπου το οποίο μεταγράφει το εναρμονισμένο πρότυπο EN 71-1:1998 «Ασφάλεια παιχνιδιών — Μέρος 1: μηχανικές και φυσικές ιδιότητες», τα οποία οφείλουν να δημοσιεύουν τα κράτη μέλη σύμφωνα με το άρθρο 5 παράγραφος 1 της οδηγίας 88/378/ΕΟΚ.

Άρθρο 4

Η παρούσα απόφαση απευθύνεται στα κράτη μέλη.

Βρυξέλλες, 9 Μαρτίου 2005.

Για την Επιτροπή

Günter VERHEUGEN

Αντιπρόεδρος


(1)  ΕΕ L 187 της 16.7.1988, σ. 1· οδηγία όπως τροποποιήθηκε από την οδηγία 93/68/ΕΟΚ (ΕΕ L 220 της 30.8.1993, σ. 1).

(2)  ΕΕ L 204 της 21.7.1998, σ. 37· οδηγία όπως τροποποιήθηκε τελευταία από την πράξη προσχώρησης του 2003.

(3)  ΕΕ C 215 της 28.7.1999, σ. 4.


Top