Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32004R1874

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1874/2004 της Επιτροπής, της 28ης Οκτωβρίου 2004, περί τροποποίησης των οδηγιών 2004/17/ΕΚ και 2004/18/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά τα κατώτατα όρια εφαρμογής κατά τη διαδικασία συνάψεως δημοσίων συμβάσεωνΚείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ

OJ L 326, 29.10.2004, p. 17–18 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
OJ L 183M , 5.7.2006, p. 278–279 (MT)

No longer in force, Date of end of validity: 18/04/2016; καταργήθηκε από 32014L0025

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2004/1874/oj

29.10.2004   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 326/17


ΚΑΝΟΝΙΣΜΌΣ (ΕΚ) αριθ. 1874/2004 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΉΣ

της 28ης Οκτωβρίου 2004

περί τροποποίησης των οδηγιών 2004/17/ΕΚ και 2004/18/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά τα κατώτατα όρια εφαρμογής κατά τη διαδικασία συνάψεως δημοσίων συμβάσεων

(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

Έχοντας υπόψη:

τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας,

την οδηγία 2004/17/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 31ης Μαρτίου 2004, περί συντονισμού των διαδικασιών σύναψης συμβάσεων στους τομείς του ύδατος, της ενέργειας, των μεταφορών και των ταχυδρομικών υπηρεσιών (1), και ιδίως το άρθρο 69,

την οδηγία 2004/18/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 31ης Μαρτίου 2004, περί συντονισμού των διαδικασιών για τη σύναψη συμβάσεων δημοσίων έργων, προμηθειών και υπηρεσιών (2), και ιδίως το άρθρο 78,

Μετά από διαβούλευση με τη συμβουλευτική επιτροπή για τις δημόσιες συμβάσεις,

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1)

Με την απόφαση 94/800/ΕΚ, της 22ας Δεκεμβρίου 1994, σχετικά με την εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Κοινότητας σύναψη των συμφωνιών που απέρρευσαν από τις πολυμερείς διαπραγματεύσεις του Γύρου της Ουρουγουάης (1986-1994), καθ' όσον αφορά τα θέματα που εμπίπτουν στις αρμοδιότητές της (3), το Συμβούλιο ενέκρινε τη συμφωνία για τις δημόσιες συμβάσεις, εφεξής «η συμφωνία», η οποία παρατίθεται στο παράρτημα 4 της εν λόγω απόφασης. Σύμφωνα με τους όρους της εν λόγω συμφωνίας, οι κανόνες που θεσπίζονται πρέπει να εφαρμόζονται μόλις οι δημόσιες συμβάσεις φθάνουν ή υπερβαίνουν τα ποσά, εφεξής «κατώτατα όρια», τα οποία εκφράζονται ως ειδικά τραβηκτικά δικαιώματα.

(2)

Οι οδηγίες 2004/17/ΕΚ και 2004/18/ΕΚ έχουν ως στόχο, μεταξύ άλλων, να επιτρέψουν στις αναθέτουσες αρχές και τους αναθέτοντες φορείς που τις εφαρμόζουν να συμμορφώνονται συγχρόνως με τις υποχρεώσεις που ορίζονται στην προαναφερθείσα συμφωνία περί δημοσίων συμβάσεων. Για την επίτευξη του στόχου αυτού, η Επιτροπή οφείλει να ελέγξει τα κατώτατα όρια που προβλέπονται από τις εν λόγω οδηγίες, με τις οποίες σχετίζεται η συμφωνία αυτή και όπου χρειάζεται, να τα αναθεωρήσει προς τα άνω ή κάτω ώστε να διασφαλισθεί ότι αυτά ανταποκρίνονται στα ισοδύναμα σε ευρώ, στρογγυλοποιημένα στα τρία δεκαδικά ψηφία, των κατώτατων ορίων που ορίζονται στη συμφωνία περί δημοσίων συμβάσεων. Οι τιμές των προαναφερθέντων κατωτάτων ορίων από τις οδηγίες δεν είναι οι ίδιες με τις τιμές των κατωτάτων ορίων που προκύπτουν από τη συμφωνία, που υπολογίστηκαν εκ νέου για την κάλυψη της περιόδου από την 1η Ιανουαρίου 2004 έως τις 31 Δεκεμβρίου 2005 (4). Ως εκ τούτου, θα πρέπει να αναθεωρηθούν.

(3)

Εξάλλου, στις οδηγίες 2004/17/ΕΚ και 2004/18/ΕΚ, προκειμένου να μειωθεί ο αριθμός των κατωτάτων ορίων που πρέπει να εφαρμόζονται, τα κατώτατα όρια τα οποία είναι ανεξάρτητα της συμφωνίας ευθυγραμμίστηκαν με εκείνα που προκύπτουν από αυτήν. Είναι συνεπώς σκόπιμο να αναθεωρηθούν τα κατώτατα όρια.

(4)

Οι τροποποιήσεις αυτές δεν θίγουν τις εθνικές διατάξεις που θέτουν σε εφαρμογή τις οδηγίες 2004/17/ΕΚ και 2004/18/ΕΚ εκκινώντας από κατώτατα όρια που είναι κατώτερα των ορίων που προβλέπονται στις οδηγίες.

(5)

Είναι συνεπώς σκόπιμο να τροποποιηθούν οι οδηγίες 2004/17/ΕΚ και 2004/18/ΕΚ,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1

Η οδηγία 2004/17/ΕΚ τροποποιείται ως εξής:

1)

Το άρθρο 16 τροποποιείται ως εξής:

α)

στο στοιχείο α), το κατώτατο όριο των «499 000 ευρώ» αντικαθίσταται από «473 000 ευρώ»·

β)

στο στοιχείο β), το κατώτατο όριο των «6 242 000 ευρώ» αντικαθίσταται από «5 923 000 ευρώ».

2)

Το άρθρο 61 τροποποιείται ως εξής:

α)

στην παράγραφο 1, το κατώτατο όριο των «499 000 ευρώ» αντικαθίσταται από «473 000 ευρώ»·

β)

στην παράγραφο 2, το κατώτατο όριο των «499 000 ευρώ» αντικαθίσταται από «473 000 ευρώ».

Άρθρο 2

Η οδηγία 2004/18/ΕΚ τροποποιείται ως εξής:

1)

Το άρθρο 7 τροποποιείται ως εξής:

α)

στο στοιχείο α), το κατώτατο όριο «162 000 ευρώ» αντικαθίσταται από «154 000 ευρώ»·

β)

στο στοιχείο β), το κατώτατο όριο των «249 000 ευρώ» αντικαθίσταται από «236 000 ευρώ»·

γ)

στο στοιχείο γ), το κατώτατο όριο των «6 242 000 ευρώ» αντικαθίσταται από «5 923 000 ευρώ».

2)

Το άρθρο 8 πρώτο εδάφιο τροποποιείται ως εξής:

α)

στο στοιχείο α), το κατώτατο όριο των «6 242 000 ευρώ» αντικαθίσταται από «5 923 000 ευρώ»·

β)

στο στοιχείο β), το κατώτατο όριο των «249 000 ευρώ» αντικαθίσταται από «154 000 ευρώ».

3)

Στο άρθρο 56 το κατώτατο όριο των «6 242 000 ευρώ» αντικαθίσταται από «5 923 000 ευρώ».

4)

Στο άρθρο 63 παράγραφος 1 πρώτο εδάφιο, το κατώτατο όριο των «6 242 000 ευρώ» αντικαθίσταται από «5 923 000 ευρώ».

5)

Το άρθρο 67 παράγραφος 1 τροποποιείται ως εξής:

α)

στο στοιχείο α), το κατώτατο όριο των «162 000 ευρώ» αντικαθίσταται από «154 000 ευρώ»·

β)

στο στοιχείο β), το κατώτατο όριο των «249 000 ευρώ» αντικαθίσταται από «236 000 ευρώ»·

γ)

στο στοιχείο γ), το κατώτατο όριο των «249 000 ευρώ» αντικαθίσταται από «236 000 ευρώ».

Άρθρο 3

Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει την τρίτη ημέρα από τη δημοσίευσή του στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκή Ένωσης.

Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε κράτος μέλος.

Βρυξέλλες, 28 Οκτωβρίου 2004.

Για την Επιτροπή

Frederik BOLKESTEIN

Μέλος της Επιτροπής


(1)  ΕΕ L 134 της 30.4.2004, σ. 1.

(2)  ΕΕ L 134 της 30.4.2004, σ. 114.

(3)  ΕΕ L 336 της 23.12.1994, σ. 1.

(4)  ΕΕ C 309 της 19.12.2003, σ. 14.


Top