Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31999D0435

1999/435/ΕΚ: Απόφαση του Συμβουλίου, της 20ής Μαΐου 1999, για τον ορισμό του κεκτημένου του Σένγκεν, προκειμένου να προσδιοριστεί, δυνάμει των οικείων διατάξεων της Συνθήκης για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση, η νομική βάση για κάθε μία από τις διατάξεις ή αποφάσεις που συνιστούν το κεκτημένο του Σένγκεν

OJ L 176, 10.7.1999, p. 1–16 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 19 Volume 001 P. 136 - 151
Special edition in Estonian: Chapter 19 Volume 001 P. 136 - 151
Special edition in Latvian: Chapter 19 Volume 001 P. 136 - 151
Special edition in Lithuanian: Chapter 19 Volume 001 P. 136 - 151
Special edition in Hungarian Chapter 19 Volume 001 P. 136 - 151
Special edition in Maltese: Chapter 19 Volume 001 P. 136 - 151
Special edition in Polish: Chapter 19 Volume 001 P. 136 - 151
Special edition in Slovak: Chapter 19 Volume 001 P. 136 - 151
Special edition in Slovene: Chapter 19 Volume 001 P. 136 - 151
Special edition in Bulgarian: Chapter 19 Volume 001 P. 91 - 106
Special edition in Romanian: Chapter 19 Volume 001 P. 91 - 106
Special edition in Croatian: Chapter 19 Volume 008 P. 3 - 18

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/1999/435/oj

31999D0435

1999/435/ΕΚ: Απόφαση του Συμβουλίου, της 20ής Μαΐου 1999, για τον ορισμό του κεκτημένου του Σένγκεν, προκειμένου να προσδιοριστεί, δυνάμει των οικείων διατάξεων της Συνθήκης για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση, η νομική βάση για κάθε μία από τις διατάξεις ή αποφάσεις που συνιστούν το κεκτημένο του Σένγκεν

Επίσημη Εφημερίδα αριθ. L 176 της 10/07/1999 σ. 0001 - 0016


ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

της 20ης Μαΐου 1999

για τον ορισμό του κεκτημένου του Σένγκεν, προκειμένου να προσδιοριστεί, δυνάμει των οικείων διατάξεων της Συνθήκης για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση, η νομική βάση για κάθε μία από τις διατάξεις ή αποφάσεις που συνιστούν το κεκτημένο του Σένγκεν

(1999/435/ΕΚ)

ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ,

Ενεργώντας δυνάμει του άρθρου 2 παράγραφος 1, δεύτερο εδάφιο, πρώτη φράση, του προσαρτημένου στη Συνθήκη για την Ευρωπαϊκή Ένωση και στη Συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας Πρωτοκόλλου, για την ενσωμάτωση του κεκτημένου του Σένγκεν στα πλαίσια της Ευρωπαϊκής Ένωσης (κατωτέρω αναφερόμενο ως "Πρωτόκολλο Σένγκεν"),

Εκτιμώντας:

(1) Ότι είναι αναγκαίο να καθορισθεί το κεκτημένο του Σένγκεν ώστε το Συμβούλιο να είναι σε θέση να ορίσει τις νομικές βάσεις για κάθε μία από τις διατάξεις του κεκτημένου του Σένγκεν σύμφωνα με την οικεία διάταξη των Συνθηκών.

(2) Ότι καθορισμός των νομικών βάσεων είναι απαραίτητος μόνον για εκείνες από τις δεσμευτικές διατάξεις και τις αποφάσεις που συνιστούν το κεκτημένο του Σένγκεν, οι οποίες εξακολουθούν να ισχύουν.

(3) Ότι, επομένως, το Συμβούλιο θα πρέπει να προσδιορίσει για ποιές από τις διατάξεις ή αποφάσεις που συνιστούν το κεκτημένο του Σένγκεν δεν είναι απαραίτητο να καθορισθεί η νομική βάση σύμφωνα με την οικεία διάταξη των Συνθηκών,

(4) Ότι το συμπέρασμα - κατά το οποίο το Συμβούλιο δεν είναι απαραίτητο ή σκόπιμο να καθορίσει νομικές βάσεις για ορισμένες διατάξεις του κεκτημένου του Σένγκεν σύμφωνα με τις οικείες διατάξεις των συνθηκών - είναι δυνατόν να αιτιολογηθεί με τους κατωτέρω λόγους:

α) Η διάταξη δεν έχει δεσμευτική ισχύ, και συγκρίσιμη διαταξη είναι δυνατό να θεσπισθεί από το Συμβούλιο μόνον βάσει πράξεως η οποία δεν παραπέμπει σε νομική βάση μίας εκ των συνθηκών.

β) Με την πάροδο του χρόνου ή/και λόγω μεταγενέστερων γεγονότων, η διάταξη κατέστη άνευ αντικειμένου.

γ) Η διάταξη αφορά θεσμικές ρυθμίσεις, οι οποίες θα θεωρηθεί ότι θα αντικατασταθούν από διαδικασίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

δ) Το περιεχόμενο της διάταξης καλύπτεται από νομική διάταξη της Ευρωπαϊκής Κοινότητας ή Ευρωπαϊκής Ένωσης, ή από πράξη, υιοθετηθείσα από όλα τα κράτη μέλη, οπότε και καθίσταται άνευ αντικειμένου.

ε) Η διάταξη κατέστη άνευ αντικειμένου λόγω της προς σύναψη Συμφωνίας με τη Δημοκρατία της Ισλανδίας και το Βασίλειο της Νορβηγίας, δυνάμει του άρθρου 6 του Πρωτοκόλλου Σένγκεν.

στ) Η διάταξη αφορά τομέα, ο οποίος δεν υπάγεται ούτε στις δραστηριότητες τη Κοινότητας ούτε συγκαταλέγεται μεταξύ των στόχων της Ευρωπαϊκής Ένωσης και ως εκ τούτου αφορά έναν εκ των τομέων εκείνων για τους οποίους τα κράτη μέλη επιφυλάσσονται να είναι ελεύθερα να ενεργούν μεμονωμένα. Τούτο αφορά διατάξεις, οι οποίες μπορεί να έχουν σημασία μόνον για σκοπούς υπολογισμού χρηματικών αξιώσεων εκ μέρους των κρατών μελών ή μεταξύ των οικείων κρατών μελών.

(5) Ακόμη και αν για έναν εκ των ανωτέρω λόγων το Συμβούλιο δεν θεωρεί απαραίτητο ή σκόπιμο να καθορίσει νομικές βάσεις για συγκεκριμένες διατάξεις του κεκτημένου Σένγκεν, τότε τούτο δεν συνεπάγεται ότι οι εν λόγω διατάξεις καταργούνται ή ότι στερούνται νομικής ισχύος. Δεν θίγονται τα νομικά αποτελέσματα των πράξεων που έχουν εκδοθεί βάσει αυτών των διατάξεων και που εξακολουθούν να ισχύουν.

(6) Τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις της Δανίας ρυθμίζονται στο άρθρο 3 του Πρωτοκόλλου Σένγκεν για την ενσωμάτωση του κεκτημένου του Σένγκεν στα πλαίσια της Ευρωπαϊκής Ένωσης και στα άρθρα 1 έως 5 του πρωτοκόλλου σχετικά με τη θέση της Δανίας.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΤΑ ΕΞΗΣ:

Άρθρο 1

1. Σύμφωνα με το παράρτημα του πρωτοκόλλου Σένγκεν για την ενσωνμάτωση του κεκτημένου του Σένγκεν στα πλαίσια της Ευρωπαϊκής Ένωσης, το κεκτημένο του Σένγκεν περιλαμβάνει όλες τις πράξεις που αναφέρονται στο παράρτημα Α της απόφασης αυτής.

2. Το κεκτημένο του Σένγκεν, όπως αναφέρεται στην πραράγραφο 1, θα δημοσιευθεί στην Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, πλην των διατάξεων οι οποίες αναφέρονται στο άρθρο 2 καθώς και εκείνων των διατάξεων οι οποίες κατά την ημερομηνία έκδοσης της παρούσας απόφασης έχουν χαρακτηρισθεί ως "εμπιστευτικές" από την Εκτελεστική Επιτροπή.

3. Το Συμβούλιο επιφυλάσσεται του δικαιώματος να δημοσιεύσει στην Επίσημη Εφημερίδα σε μεταγενέστερη χρονική στιγμή και άλλα μέρη του κεκτημένου Σένγκεν, και ειδικότερα διατάξεις, η δημοσίευση των οποίων φαίνεται απαραίτητη για λόγους γενικού συμφέροντος, ή στις οποίες το Συμβούλιο αποδίδει σημασία για την ερμηνεία του κεκτημένου του Σένγκεν.

Άρθρο 2

Δεν είναι απαραίτητο το Συμβούλιο, ενεργώντας δυνάμει του άρθρου 2 παράγραφος 1, δεύτερο εδάφιο, δεύτερη φράση, του Πρωτοκόλλου του Σένγκεν, να καθορίσει, σύμφωνα με τις οικείες διατάξεις των Συνθηκών, νομική βάση για τις ακόλουθες διατάξεις και αποφάσεις οι οποίες συνιστούν μέρος του κεκτημένου του Σένγκεν:

α) τις διατάξεις της Σύμβασης, που υπογράφηκε στις 19 Ιουνίου 1990 στο Σένγκεν, μεταξύ του Βασιλείου του Βελγίου, της Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας της Γερμανίας, της Γαλλικής Δημοκρατίας, του Μεγάλου Δουκάτου του Λουξεμβούργου και του Βασιλείου των Κάτω Χωρών, για την εφαρμογή της Συμφωνίας του Σένγκεν, και τη σχετική τελική Πράξη και δηλώσεις ("Σύμβαση του Σένγκεν") του απαριθμούνται στο Τμήμα Ι του Παραρτήματος Β,

β) τις διατάξεις των Συμφωνιών Προσχώρησης και των Πρωτοκόλλων της Συμφωνίας του Σένγκεν και της Σύμβασης του Σένγκεν με την Ιταλική Δημοκρατία (υπογραφή στο Παρίσι στις 27 Νοεμβρίου 1990), το Βασίλειο της Ισπανίας και την Πορτογαλική Δημοκρατία (υπογραφή στη Βόννη στις 25 Ιουνίου 1991), την Ελληνική Δημοκρατία (υπογραφή στη Μαδρίτη στις 6 Νοεμβρίου 1992), τη Δημοκρατία της Αυστρίας (υπογραφή στις Βρυξέλλες στις 28 Απριλίου 1995) και το Βασίλειο της Δανίας, τη Δημοκρατία της Φινλανδίας και το Βασίλειο της Σουηδίας (υπογραφή στο Λουξεμβούργο στις 19 Δεκεμβρίου 1996), που απαριθμούνται στο Τμήμα 2 του Παραρτήματος Β,

γ) τις αποφάσεις και δηλώσεις της Εκτελεστικής Επιτροπής που έχει συσταθεί με τη Σύμβαση του Σένγκεν, οι οποίες παρατίθενται στο Τμήμα 3 του Παραρτήματος Β,

δ) τις αποφάσεις της Κεντρικής ομάδας, οι οποίες ελήφθησαν κατ' εξουσιοδότηση της Εκτελεστικής Επιτροπής και οι οποίες παρατίθενται στο Τμήμα 3 του Παραρτήματος Β.

Άρθρο 3

Η παρούσα απόφαση έχει άμεση ισχύ.

Δημοσιεύεται στην Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων.

Βρυξέλλες, 20 Μαΐου 1999.

Για το Συμβούλιο

Ο Πρόεδρος

E. BULMAHN

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α

Άρθρο 1

ΚΕΚΤΗΜΕΝΟ ΤΟΥ ΣΕΝΓΚΕΝ

1. Η Συμφωνία, η οποία υπεγράφη στο Σένγκεν στις 14 Ιουνίου 1985, μεταξύ των Κυβερνήσεων των Κρατών της Οικονομικής Ένωσης του Μπενελούξ, της Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας της Γερμανίας και της Γαλλικής Δημοκρατίας σχετικά με τη σταδιακή κατάργηση των ελέγχων στα κοινά τους σύνορα.

2. Η Σύμβαση, η οποία υπεγράφη στο Σένγκεν στις 19 Ιουνίου 1990, μεταξύ του Βασιλείου του Βελγίου, της Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας της Γερμανίας, της Γαλλικής Δημοκρατίας, του Μεγάλου Δουκάτου του Λουξεμβούργου και του Βασιλείου των Κάτω Χωρών, για την εφαρμογή της Συμφωνίας σχετικά με τη σταδιακή κατάργηση των ελέγχων στα κοινά τους σύνορα, που υπεγράφη στο Σένγκεν στις 14 Ιουνίου 1985, με τη σχετική Τελική Πράξη και τις κοινές δηλώσεις.

3. Τα πρωτόκολλα προσχώρησης και τις συμφωνίες στη Συμφωνία του 1985 και η Σύμβαση περί εφαρμογής του 1990 με την Ιταλία (υπεγράφη στο Παρίσι στις 27 Νοεμβρίου 1990), την Ισπανία και την Πορτογαλία (υπεγράφη στο Βόννη στις 25 Ιουνίου 1991), την Ελλάδα (υπεγράφη στη Μαδρίτη στις 6 Νοεμβρίου 1992), την Αυστρία (υπεγράφη στις Βρυξέλλες στις 28 Απριλίου 1995) και τη Δανία, τη Φινλανδία και τη Σουηδία (υπεγράφη στο Λουξεμβούργο στις 19 Δεκεμβρίου 1996), με τις σχετικές Τελικές Πράξεις και δηλώσεις.

4. Αποφάσεις και Δηλώσεις της Εκτελεστικής επιτροπής του Σένγκεν.

5. Αποφάσεις της Κεντρικής Ομάδας, οι οποίες ελήφθησαν κατ' εξουσιοδότηση της εκτελεστικής Επιτροπής.

Αποφάσεις

>ΘΕΣΗ ΠΙΝΑΚΑ>

Δηλώσεις

>ΘΕΣΗ ΠΙΝΑΚΑ>

6. Κατάλογος πράξεων που έχουν εκδοθεί για την εφαρμογή της Σύμβασης από τα όργανα στα οποία η Εκτελεστική Επιτροπή έχει μεταβιβάσει εξουσίες λήψης αποφάσεων.

Αποφάσεις της Κεντρικής Ομάδας

>ΘΕΣΗ ΠΙΝΑΚΑ>

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β

Άρθρο 2

ΤΜΗΜΑ 1

Η Σύμβαση, που υπογράφηκε στο Σένγκεν στις 19 Ιουνίου 1990, μεταξύ του Βασιλείου του Βελγίου, της Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας της Γερμανίας, της Γαλλικής Δημοκρατίας, του μεγάλου Δουκάτου του Λουξεμβούργου και του Βασιλείου των Κάτω Χωρών, για την εφαρμογή της Συμφωνίας του Σένγκεν:

Άρθρο 2 παράγραφος 4

Άρθρο 4, όσον αφορά τους ελέγχους των αποσκευών(1)

Άρθρο 10 παράγραφος 2

Άρθρο 19 παράγραφος 2

Άρθρα 28-38 και συναφείς ορισμοί(2)

Άρθρο 60

Άρθρο 70

Άρθρο 74

Άρθρο 77-81(3)

Άρθρα 83-90(4)

Άρθρα 120-125

Άρθρα 131-135

Άρθρο 137

Άρθρα 139-142

Τελική Πράξη: Δήλωση 2

Τελική Πράξη: Δηλώσεις 4, 5 και 6

Πρωτόκολλο

Κοινή Δήλωση

Δήλωση Υπουργών και Υφυπουργών

ΤΜΗΜΑ 2

1. Το Πρωτόκολλο, που υπογράφηκε στο Παρίσι στις 27 Νοεμβρίου 1990, για την προσχώρηση της Κυβέρνησης της Ιταλικής Δημοκρατίας στη Συμφωνία μεταξύ των Κυβερνήσεων των κρατών μελών της Οικονομικής Ένωσης του Μπενελούξ, της Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας της Γερμανίας και της Γαλλικής Δημοκρατίας για τη σταδιακή κατάργηση των ελέγχων στα κοινά τους σύνορα, που υπογράφηκε στο Σένγκεν στις 14 Ιουνίου 1985.

2. Οι ακόλουθες διατάξεις της Συμφωνίας, που υπογράφηκε στο Παρίσι στις 27 Νοεμβρίου 1990, για την προσχώρηση της Ιταλικής Δημοκρατίας στη Σύμβαση, που υπογράφηκε στο Σένγκεν στις 19 Ιουνίου 1990, για την εφαρμογή της Συμφωνίας του Σένγκεν της 14ης Ιουνίου 1985 μεταξύ των κυβερνήσεων κρατών μελών της Οικονομικής Ένωσης του Μπενελούξ, της Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας της Γερμανίας και της Γαλλικής δημοκρατίας, η Τελική της Πράξη και οι συναφείς Δηλώσεις:

Άρθρο 1

Άρθρα 5 και 6

Τελική Πράξη: Μέρος Ι

Μέρος ΙΙ, δηλώσεις 2 και 3

Δήλωση των Υπουργών και Υφυπουργών

3. Το Πρωτόκολλο, που υπογράφηκε στη Βόννη στις 25 Ιουνίου 1991, για την προσχώρηση της Κυβέρνησης του Βασιλείου της Ισπανίας στη Συμφωνία των Κυβερνήσεων μεταξύ των κρατών μελών της Οικονομικής Ένωσης του Μπενελούξ, της Ομοσπονδιακής δημοκρατίας της Γερμανίας και της Γαλλικής Δημοκρατίας για τη σταδιακή κατάργηση των ελέγχων στα κοινά τους σύνορα, που υπογράφηκε στο Σένγκεν στις 14 Ιουνίου 1985, όπως είχε τροποποιηθεί με το Πρωτόκολλο για την προσχώρηση της Κυβέρνησης της Ιταλικής Δημοκρατίας, που υπογράφηκε στο Παρίσι στις 27 Νοεμβρίου 1990, και οι δηλώσεις που το συνοδεύουν.

4. Οι ακόλουθες διατάξεις της Συμφωνίας, που υπογράφηκε στη Βόννη στις 25 Ιουνίου 1991, για την προσχώρηση του Βασιλείου της Ισπανίας στη Σύμβαση, που υπογράφηκε στο Σένγκεν στις 19 Ιουνίου 1990, για την εφαρμογή της Συμφωνίας του Σένγκεν της 14ης Ιουνίου 1985 μεταξύ των Κυβερνήσεων των κρατών μελών της Οικονομικής Ένωσης του Μπενελούξ, της Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας της Γερμανίας και της Γαλλικής Δημοκρατίας, στην οποία είχε προσχωρήσει και η Ιταλική Δημοκρατία με τη Συμφωνία που υπογράφηκε στο Παρίσι στις 27 Νοεμβρίου 1990, η Τελική της Πράξη και οι συναφείς Δηλώσεις:

Άρθρο 1

Άρθρα 5 και 6

Τελική Πράξη: Μέρος Ι

Μέρος ΙΙ, δηλώσεις 2 και 3

Μέρος ΙΙΙ, δηλώσεις 3 και 4

Δήλωση των Υπουργών και Υφυπουργών

5. Το Πρωτόκολλο, που υπογράφηκε στη Βόννη στις 25 Ιουνίου 1991, για την προσχώρηση της Κυβέρνησης της Πορτογαλικής Δημοκρατίας στη Συμφωνία μεταξύ των Κυβερνήσεων των κρατών μελών της Οικονομικής Ένωσης του Μπενελούξ, της Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας της Γερμανίας και της Γαλλικής Δημοκρατίας για τη σταδιακή κατάργηση των ελέγχων στα κοινά τους σύνορα, που υπογράφηκε στο Σένγκεν στις 14 Ιουνίου 1985, όπως είχε τροποποιηθεί με το Πρωτόκολλο για την προσχώρηση της Κυβέρνησης της Ιταλικής δημοκρατίας, που υπογράφηκε στο Παρίσι στις 27 Νοεμβρίου 1990, και οι δηλώσεις που το συνοδεύουν.

6. Οι ακόλουθες διατάξεις της Συμφωνίας, που υπογράφηκε στη Βόννη στις 25 Ιουνίου 1991, για την προσχώρηση της Πορτογαλικής Δημοκρατίας στη Σύμβαση, που υπογράφηκε στο Σένγκεν στις 19 Ιουνίου 1990, για την εφαρμογή της Συμφωνίας του Σένγκεν της 14ης Ιουνίου 1985 μεταξύ των κυβερνήσεων των κρατών μελών της Οικονομικής Ένωσης του Μπενελούξ, της Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας της Γερμανίας και της Γαλλικής Δημοκρατίας, στην οποία είχε προσχωρήσει και η Ιταλική Δημοκρατία με τη Συμφωνία που υπογράφηκε στο Παρίσι στις 27 Νοεμβρίου 1990, η Τελική της Πράξη και οι συναφείς δηλώσεις:

Άρθρο 1

Άρθρα 7 και 8

Τελική Πράξη: Μέρος Ι

Μέρος ΙΙ, δηλώσεις 2 και 3

Μέρος ΙΙΙ, δηλώσεις 2, 3, 4 και 5

Δήλωση των Υπουργών και Υφυπουργών

7. Το Πρωτόκολλο, που υπογράφηκε στη Μαδρίτη στις 6 Νοεμβρίου 1992, για την προσχώρηση της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δημοκρατίας στη Συμφωνία μεταξύ των Κυβερνήσεων των κρατών μελών της Οικονομικής Ένωσης του Μπενελούξ, της Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας της Γερμανίας και της Γαλλικής Δημοκρατίας για τη σταδιακή κατάργηση των ελέγχων στα κοινά τους σύνορα, που υπογράφηκε στο Σένγκεν στις 14 Ιουνίου 1985, όπως είχε τροποποιηθεί με τα Πρωτόκολλα για την προσχώρηση της Κυβέρνησης της Ιταλικής Δημοκρατίας, που υπογράφηκε στο Παρίσι στις 27 Νοεμβρίου 1990, και των Κυβερνήσεων του Βασιλείου της Ισπανίας και της Πορτογαλικής Δημοκρατίας, που υπογράφηκε στη Βόννη στις 25 Ιουνίου 1991, και η δήλωση που το συνοδεύει.

8. Οι ακόλουθες διατάξεις της Συμφωνίας, που υπογράφηκε στη Μαδρίτη στις 6 Νοεμβρίου 1992, για την προσχώρηση της Ελληνικής Δημοκρατίας στη Σύμβαση, που υπογράφηκε στο Σένγκεν στις 19 Ιουνίου 1990, για την εφαρμογή της Συμφωνίας του Σένγκεν της 14ης Ιουνίου 1985 μεταξύ των κρατών μελών της Οικονομικής Ένωσης του Μπενελούξ, της Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας της Γερμανίας και της Γαλλικής Δημοκρατίας, στην οποία είχαν προσχωρήσει η Ιταλική Δημοκρατία με τη Συμφωνία που υπογράφηκε στο Παρίσι στις 27 Νοεμβρίου 1990, και το Βασίλειο της Ισπανίας και η Πορτογαλική Δημοκρατία με τις Συμφωνίες που υπογράφηκαν στη Βόννη στις 25 Ιουνίου 1991, η Τελική της Πράξη και οι συναφείς δηλώσεις:

Άρθρο 1

Άρθρα 6 και 7

Τελική Πράξη: Μέρος Ι

Μέρος ΙΙ, δηλώσεις 2, 3 και 4

Μέρος ΙΙΙ, δηλώσεις 1 και 3

Δήλωση των Υπουργών και Υφυπουργών

9. Το Πρωτόκολλο, που υπογράφηκε στις Βρυξέλλες στις 28 Απριλίου 1995, για την προσχώρηση της Κυβέρνησης της Αυστριακής δημοκρατίας στη Συμφωνία των Κυβερνήσεων μεταξύ των κρατών μελών της Οικονομικής Ένωσης του Μπενελούξ, της Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας της Γερμανίας και της Γαλλικής Δημοκρατίας για τη σταδιακή κατάργηση των ελέγχων στα κοινά τους σύνορα, που υπογράφηκε στο Σένγκεν στις 14 Ιουνίου 1985, όπως είχε τροποποιηθεί με τα Πρωτόκολλα για την προσχώρηση της Κυβέρνησης της Ιταλικής Δημοκρατίας, του Βασιλείου της Ισπανίας και της Πορτογαλικής Δημοκρατίας, και της Ελληνικής Δημοκρατίας, που υπογράφηκαν αντιστοίχως στις 27 Νοεμβρίου 1990, στις 25 Ιουνίου 1991, και στις 6 Νοεμβρίου 1992.

10. Οι ακόλουθες διατάξεις της Συμφωνίας, που υπογράφηκε στις Βρυξέλλες στις 28 Απριλίου 1995, για την προσχώρηση της Αυστριακής Δημοκρατίας στη Σύμβαση, που υπογράφηκε στο Σένγκεν στις 19 Ιουνίου 1990, για την εφαρμογή της Συμφωνίας του Σένγκεν της 14ης Ιουνίου 1985 μεταξύ των Κυβερνήσεων των κρατών μελών της Οικονομικής Ένωσης του Μπενελούξ, της Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας της Γερμανίας και της Γαλλικής Δημοκρατίας, στην οποία είχαν προσχωρήσει η Ιταλική Δημοκρατία, το Βασίλειο της Ισπανίας και η Πορτογαλική Δημοκρατία, και η Ελληνική Δημοκρατία με τις Συμφωνίες που υπογράφηκαν αντιστοίχως στις 27 Νοεμβρίου 1990, στις 25 Ιουνίου 1991 και στις 6 Νοεμβρίου 1992, και η Τελική της Πράξη:

Άρθρο 1

Άρθρα 5 και 6

Τελική Πράξη: Μέρος Ι

Μέρος ΙΙ, δήλωση 2

Μέρος ΙΙΙ

11. Το Πρωτόκολλο, που υπογράφηκε στο Λουξεμβούργο στις 19 Δεκεμβρίου 1996, για την προσχώρηση της Κυβέρνησης του Βασιλείου της Δανίας στη Συμφωνία για τη σταδιακή κατάργηση των ελέγχων στα κοινά τους σύνορα, που υπογράφηκε στο Σένγκεν στις 14 Ιουνίου 1985, και η σχετική δήλωση.

12. Οι ακόλουθες διατάξεις της Συμφωνίας, που υπογράφηκε στο Λουξεμβούργο στις 19 Δεκεμβρίου 1996, για την προσχώρηση του Βασιλείου της Δανίας στη Σύμβαση για την εφαρμογή της Συμφωνίας του Σένγκεν της 14ης Ιουνίου 1985 για τη σταδιακή κατάργηση των ελέγχων στα κοινά τους σύνορα, που υπογράφηκε στο Σένγκεν στις 19 Ιουνίου 1990, η Τελική της Πράξη και η σχετική δήλωση:

Άρθρο 1

Άρθρο 5 παράγραφος 1

Άρθρα 7 και 8

Τελική Πράξη: Μέρος Ι

Μέρος ΙΙ, δήλωση 2

Μέρος ΙΙΙ

Δήλωση των Υπουργών και Υφυπουργών

13. Το Πρωτόκολλο, που υπογράφηκε στο Λουξεμβούργο στις 19 Δεκεμβρίου 1996, για την προσχώρηση της Κυβέρνησης της Δημοκρατίας της Φινλανδίας στη Συμφωνία για τη σταδιακή κατάργηση των ελέγχων στα κοινά τους σύνορα, που υπογράφηκε στο Σένγκεν στις 14 Ιουνίου 1985, και η σχετική δήλωση.

14. Οι ακόλουθες διατάξεις της Συμφωνίας, που υπογράφηκε στο Λουξεμβούργο στις 19 Δεκεμβρίου 1996, για την προσχώρηση της δημοκρατίας της Φινλανδίας στη Σύμβαση για την εφαρμογή της Συμφωνίας του Σένγκεν της 14ης Ιουνίου 1985 για τη σταδιακή κατάργηση των ελέγχων στα κοινά του σύνορα, που υπογράφηκε στο Σένγκεν στις 19 Ιουνίου 1990, η Τελική της Πράξη και η σχετική δήλωση:

Άρθρο 1

Άρθρα 6 και 7

Τελική Πράξη: Μέρος Ι

Μέρος ΙΙ, δήλωση 2

Μέρος ΙΙΙ,

Δήλωση των Υπουργών και Υφυπουργών

15. Το Πρωτόκολλο, που υπογράφηκε στο Λουξεμβούργο στις 19 Δεκεμβρίου 1996, για την προσχώρηση της Κυβέρνησης του Βασιλείου της Σουηδίας στη Συμφωνία για τη σταδιακή κατάργηση των ελέγχων στα κοινά τους σύνορα, που υπογράφηκε στο Σένγκεν στις 14 Ιουνίου 1985, και η σχετική δήλωση.

16. Οι ακόλουθες διατάξεις της Συμφωνίας, που υπογράφηκε στο Λουξεμβούργο στις 19 Δεκεμβρίου 1996, για την προσχώρηση του Βασιλείου της Σουηδίας στη Σύμβαση για την εφαρμογή της Συμφωνίας του Σένγκεν της 14ης Ιουνίου 1985 για τη σταδιακή κατάργηση των ελέγχων στα κοινά τους σύνορα που υπογράφηκε στο Σένγκεν στις 19 Ιουνίου 1990, η Τελική της Πράξη και η σχετική δήλωση:

Άρθρο1

Άρθρα 6 και 7

Τελική Πράξη: Μέρος Ι

Μέρος ΙΙ, δήλωση 2

Μέρος ΙΙΙ

Δήλωση των Υπουργών και Υφυπουργών

ΤΜΗΜΑ 3

Αποφάσεις της Εκτελεστικής Επιτροπής

>ΘΕΣΗ ΠΙΝΑΚΑ>

Δηλώσεις της Εκτελεστικής Επιτροπής

>ΘΕΣΗ ΠΙΝΑΚΑ>

Αποφάσεις της Κεντρικής Ομάδας

>ΘΕΣΗ ΠΙΝΑΚΑ>

(1) Όσον αφορά τους ελέγχους των αποσκευών, το άρθρο 4 έχει ουσιαστικά καταργηθεί, αντικατασταθέν από τον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 3925/91 του Συμβουλίου της 19ης Δεκεμβρίου 1991 για την κατάργηση των ελέγχων και διατυπώσεων που εφαρμόζονται στις χειραποσκευές και τις παραδιδόμενες αποσκευές προσώπων που πραγματοποιούν ενδοκοινοτικές πτήσεις καθώς και στις αποσκευές των προσώπων που πραγματοποιούν ενδοκοινοτικό θαλάσσιο ταξίδι (ΕΕ L 374 της 31.12.1991, σ. 4).

(2) Έχουν αντικατασταθεί από τη Σύμβαση περί καθορισμού του κράτους που είναι υπεύθυνο για την εξέταση αίτησης παροχής ασύλου η οποία υποβάλλεται σε ένα από τα κράτη μέλη των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, που υπογράφηκε στο Δουβλίνο στις 15 Ιουνίου 1990 (ΕΕ C 254 της 19.8.1997, σ. 1).

(3) Τα άρθρα 77 έως 81 και τα άρθρα 83 έως 90 της ΣΕΣ αντικαθίστανται από την οδηγία 91/477/ΕΟΚ του Συμβουλίου σχετικά με τον έλεγχο της απόκτησης και της κατοχής όπλων. Όσον αφορά τα πολεμικά όπλα, οι αρμοδιότητες των κρατών μελών ορίζονται στο άρθρο 296, παράγραφος 1, σημείο β) της Συνθήκης ΕΚ.

(4) Τα άρθρα 77 έως 81 και τα άρθρα 83 έως 90 της ΣΕΣ αντικαθίστανται από την οδηγία 91/477/ΕΟΚ του Συμβουλίου σχετικά με τον έλεγχο της απόκτησης και της κατοχής όπλων. Όσον αφορά τα πολεμικά όπλα, οι αρμοδιότητες των κρατών μελών ορίζονται στο άρθρο 296, παράγραφος 1, σημείο β) της Συνθήκης ΕΚ.

Top