Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31976R0568

Κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 568/76 του Συμβουλίου της 15ης Μαρτίου 1976 περί τροποποιήσεως του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 805/68 «περί κοινής οργανώσεως αγοράς στον τομέα του βοείου κρέατος»

OJ L 67, 15.3.1976, p. 28–28 (DA, DE, EN, FR, IT, NL)
Greek special edition: Chapter 03 Volume 014 P. 190 - 190
Spanish special edition: Chapter 03 Volume 009 P. 251 - 251
Portuguese special edition: Chapter 03 Volume 009 P. 251 - 251
Special edition in Finnish: Chapter 03 Volume 007 P. 21 - 21
Special edition in Swedish: Chapter 03 Volume 007 P. 21 - 21

No longer in force, Date of end of validity: 31/12/1999

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1976/568/oj

31976R0568

Κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 568/76 του Συμβουλίου της 15ης Μαρτίου 1976 περί τροποποιήσεως του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 805/68 «περί κοινής οργανώσεως αγοράς στον τομέα του βοείου κρέατος»

Επίσημη Εφημερίδα αριθ. L 067 της 15/03/1976 σ. 0028 - 0028
Ελληνική ειδική έκδοση: Κεφάλαιο 03 τόμος 14 σ. 0190
Ισπανική ειδική έκδοση: Κεφάλαιο 03 τόμος 9 σ. 0251
Πορτογαλική ειδική έκδοση : Κεφάλαιο 03 τόμος 9 σ. 0251
Φινλανδική ειδική έκδοση: Κεφάλαιο 3 τόμος 7 σ. 0021
Σουηδική ειδική έκδοση: Κεφάλαιο 3 τόμος 7 σ. 0021


++++

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ( ΕΟΚ ) αριθ . 568/76 ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

της 15ης Μαρτίου 1976

περί τροποποίησεως του κανονισμού ( ΕΟΚ ) αριθ. 805/68 " περί κοινής οργανώσεως αγοράς στον τομέα του βοείου κρέατος "

ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ,

Εχοντας υπόψη :

τη συνθήκη περί ιδρύσεως της Ευρωπαϊκής Οικονομικής Κοινότητος και ιδίως το άρθρο 43 ,

την πρόταση της Επιτροπής ,

τη γνώμη της Συνελεύσεως ( 1 ) ,

Εκτιμώντας :

ότι ο κανονισμός ( ΕΟΚ ) αριθ . 805/68 του Συμβουλίου της 27ης Ιουνίου 1968 περί κοινής οργανώσεως αγοράς στον τομέα βοείου κρέατος ( 2 ) , όπως τροποποποιήθηκε τελευταία από τον κανονισμό ( ΕΟΚ ) αριθ . 1855/74 ( 3 ) , προβλέπει καθεστώς παρεμβάσεως , που περιλαμβάνει ιδίως την υποχρέωση αγοράς βοείων κρεάτων που ανταποκρίνονται σε ορισμένες απαιτήσεις ποιότητος

ότι σύμφωνα με την πείρα που αποκτήθηκε πρόσφατα , πρέπει να προβλεφθεί η δυνατότητα αναστολής των μέτρων παρεμβάσεως στις περιφέρειες όπου οι τιμές είναι σχετικά υψηλές , για να αποφευχθεί η παραγωγή με προορισμό την παρέμβαση

ότι το άρθρο 18 του κανονισμού ( ΕΟΚ ) αριθ . 805/68 προβλέπει τη δυνατότητα χορηγήσεως επιστροφής κατά την εξαγωγή

ότι η πείρα απέδειξε , ότι τα ληφθέντα μέτρα δεν προσφέρουν σε όλες τις περιπτώσεις την αναγκαία ασφάλεια στις συναλλαγές , όσον αφορά το ύψος και τη διάρκεια ισχύος των επιστροφών

ότι πρέπει , ως εκ τούτου , να προβλεφθεί η δυνατότητα εκ των προτέρων καθορισμού των επιστροφών ,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ :

Άρθρο 1

Στο άρθρο 6 του κανονισμού ( ΕΟΚ ) αριθ . 805/68 παρεμβάλλεται η ακόλουθη παράγραφος :

" 3 α . Εν τούτοις αν , κατά τη διάρκεια της περιόδου εμπορίας 1976/1977 , η τιμή που διαπιστώνεται σύμφωνα με τις προηγούμενες παραγράφους στην ή στις αντιπροσωπευτικές αγορές Κράτους μέλους ή περιφερείας Κράτους μέλους είναι ίση ή ανώτερη του 95 % της τιμής προσανατολισμού κατά τη διάρκεια ορισμένης περιόδου , τα μέτρα παρεμβάσεως που αναφέρονται στις παραγράφους 1 και 3 δύνανται να αναστέλλονται ολικά ή μερικά στο συγκεκριμένο Κράτος μέλος ή περιφέρεια . "

Άρθρο 2

Το κείμενο του άρθρο 18 παράγραφος 4 του κανονισμού ( ΕΟΚ ) αριθ . 805/68 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο :

" 4 . Το Συμβούλιο , προτάσει της Επιτροπής , και κατά τη διαδικασία ψηφοφορίας που προβλέπεται στο άρθρο 43 παράγραφος 2 της συνθήκης , θεσπίζει τους γενικούς κανόνες περί χορηγήσεως και του εκ των προτέρων καθορισμού των επιστροφών κατά την εξαγωγή καθώς και τα κριτήρια καθορισμού του ύψους αυτών . "

Άρθρο 3

Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει την 15η Μαρτίου 1976 .

Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε Κράτος Μέλος .

Εγινε στις Βρυξέλλες , στις 15 Μαρτίου 1976 .

Για το Συμβούλιο

Ο Πρόεδρος

R . VOUEL

( 1 ) ΕΕ αριθ . Α 23 της 8 . 3 . 1974 , σ . 36 .

( 2 ) ΕΕ αριθ . Ν 148 της 28 . 6 . 1968 , σ . 24 .

( 3 ) ΕΕ αριθ . Ν 195 της 18 . 7 . 1974 , σ . 14 .

Top