Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31976R0499

Κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 499/76 της Επιτροπής της 5ης Μαρτίου 1976 περί τροποποιήσεως του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 193/75 σχετικά με τις κοινές λεπτομέρειες εφαρμογής του καθεστώτος πιστοποιητικών εισαγωγής, εξαγωγής και προκαθορισμού για τα γεωργικά προϊόντα

OJ L 59, 6.3.1976, p. 18–19 (DA, DE, EN, FR, IT, NL)
Greek special edition: Chapter 03 Volume 014 P. 181 - 182

No longer in force, Date of end of validity: 01/01/1981

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1976/499/oj

31976R0499

Κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 499/76 της Επιτροπής της 5ης Μαρτίου 1976 περί τροποποιήσεως του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 193/75 σχετικά με τις κοινές λεπτομέρειες εφαρμογής του καθεστώτος πιστοποιητικών εισαγωγής, εξαγωγής και προκαθορισμού για τα γεωργικά προϊόντα

Επίσημη Εφημερίδα αριθ. L 059 της 06/03/1976 σ. 0018 - 0019
Ελληνική ειδική έκδοση: Κεφάλαιο 03 τόμος 14 σ. 0181


ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΟΚ) αριθ. 499/76 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 5ης Μαρτίου 1976 περί τροποποιήσεως του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 193/75 σχετικά με τις κοινές λεπτομέρειες εφαρμογής του καθεστώτος πιστοποιητικών εισαγωγής, εξαγωγής και προκαθορισμού για τα γεωργικά προϊόντα

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

Έχοντας υπόψη:

την συνθήκη περί ιδρύσεως της Ευρωπαϊκής Οικονομικής Κοινότητος,

τον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 2727/75 του Συμβουλίου της 29ης Οκτωβρίου 1975 περί κοινής οργανώσεως αγοράς στον τομέα των σιτηρών(1) όπως τροποποιήθηκε από τον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 3058/75(2), και ιδίως το άρθρο 12 παράγραφος 2, το άρθρο 15 παράγραφος 5, το άρθρο 16 παράγραφος 6 αυτού, καθώς και τις αντίστοιχες διατάξεις των λοιπών κανονισμών περί κοινής οργανώσεως αγοράς στον τομέα των γεωργικών προϊόντων,

Εκτιμώντας:

ότι το άρθρο 4 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 193/75 της Επιτροπής της 17ης Ιανουαρίου 1975(3) όπως τροποποιήθηκε από τον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 2104/75(4), έχει ως σκοπό την αποφυγή προσκομίσεως πιστοποιητικών για πράξεις που δεν αποτελούν εισαγωγές ή εξαγωγές με τη στενή έννοια, ότι η πείρα απέδειξε ότι πρέπει να διευκρινισθεί η διατύπωση του άρθρου αυτού λαμβάνοντας υπόψη τις πράξεις που γίνονται στα πλαίσια των διατάξεων του άρθρου 9 του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 645/75 της Επιτροπής της 13ης Μαρτίου 1975 περί θεσπίσεως των κοινών λεπτομερειών εφαρμογής των εισφορών και των τελών εξαγωγής για τα γεωργικά προϊόντα(5)-

ότι μετά από την απόφαση ενός Κράτους μέλους να υιοθετήσει την λεγομένη θερινή ώρα από την άνοιξη 1976, ενδείκνυται να τροποποιηθεί το άρθρο 6 παράγραφος 3 του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 193/75-

ότι, για λόγους καλής διοικητικής διαχειρίσεως, ενδείκνυται να προβλεφθεί ότι, οι αποδείξεις που προβλέπονται για την αποδέσμευση της χρηματικής εγγυήσεως, θα προσκομίζονται μέσα σε εύλογη προθεσμία, εκτός από την περίπτωση ανωτέρας βίας, ότι τα μέτρα που προβλέπονται στον κανονισμό αυτό είναι σύμφωνα με την γνώμη όλων των Αρμοδίων Επιτροπών Διαχειρίσεως,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1

Το κείμενο του άρθρου 4 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 193/75 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

"1. Κανένα πιστοποιητικό δεν πρέπει να προσκομίζεται για τα προϊόντα που δεν αποτελούν αντικείμενο ελεύθερης διακινήσεως μέσα στην Κοινότητα ή για τα οποία η εξαγωγή πραγματοποιείται στα πλαίσια τελωνειακού καθεστώτος που επιτρέπει την εισαγωγή με αναστολή των τελωνειακών δασμών, των τελών ισοδυνάμου αποτελέσματος ή των γεωργικών εισφορών ή στα πλαίσια ειδικού καθεστώτος που επιτρέπει την εξαγωγή χωρίς είσπραξη των εισφορών παραγωγής που αναφέρονται στο άρθρο 9 του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 645/75."

Άρθρο 2

Το κείμενο του άρθρου 6 παράγραφος 3 του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 193/75 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

"3. Οι οριακές ώρες που καθορίζονται στον παρόντα κανονισμό:

- Επισπεύδονται κατά μία ώρα στην Ιρλανδία και το Ηνωμένο Βασίλειο κατά την διάρκεια της μη εφαρμογής της λεγομένης θερινής ώρας σ' αυτά τα Κράτη μέλη,

- Επιβραδύνονται κατά μία ώρα στα λοιπά Κράτη μέλη όταν τα τελευταία αυτά εφαρμόζουν την λεγομένη "θερινή ώρα."

Άρθρο 3

Η ακόλουθη παράγραφος 4 προστίθεται στο άρθρο 18 του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 193/75:

"4. Όταν οι αποδείξεις που αναφέρονται στο άρθρο 17 παράγραφος 2 και 3 δεν προσκομίζονται εκτός από την περίπτωση ανωτέρας βίας, μέσα στους έξη μήνες από την τελευταία ημέρα ισχύος του πιστοποιητικού, η χρηματική εγγύηση παρακρατείται."

Άρθρο 4

Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει την 28η Μαρτίου 1976.

Οι διατάξεις του άρθρου 3 δεν εφαρμόζονται στα πιστοποιητικά τα εκδιδόμενα μετά την ημερομηνία ενάρξεως ισχύος του παρόντος κανονισμού.

Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε Κράτος μέλος.

Έγινε στις Βρυξέλλες, στις 5 Μαρτίου 1976.

Για την Επιτροπή

P. J. LARDINOIS

Μέλος της Επιτροπής

(1) ΕΕ αριθ. Ν 281 της 1.11.1975, σ. 1.

(2) ΕΕ αριθ. Ν 306 της 26.11.1975, σ. 3.

(3) ΕΕ αριθ. Ν 25 της 31.1.1975, σ. 10.

(4) ΕΕ αριθ. Ν 214 της 12.8.1975, σ. 20.

(5) ΕΕ αριθ. Ν 67 της 14.3.1975, σ. 16.

Top