Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31976R0335

Κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 335/76 τής Επιτροπής τής 17ης Φεβρουαρίου 1976 περί τροποποιήσεως τού κανονισμού 225/67/ΕΟΚ τής Επιτροπής τής 28ης Ιουνίου 1967 «περί τών λεπτομερειών προσδιορισμού τής τιμής τής διεθνούς αγοράς γιά τούς ελαιούχους σπόρους»

OJ L 42, 18.2.1976, p. 7–8 (DA, DE, EN, FR, IT, NL)
Greek special edition: Chapter 03 Volume 014 P. 158 - 159
Spanish special edition: Chapter 03 Volume 009 P. 230 - 231
Portuguese special edition: Chapter 03 Volume 009 P. 230 - 231

No longer in force, Date of end of validity: 23/07/1986; αντικαταστάθηκε από 386R2284

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1976/335/oj

31976R0335

Κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 335/76 τής Επιτροπής τής 17ης Φεβρουαρίου 1976 περί τροποποιήσεως τού κανονισμού 225/67/ΕΟΚ τής Επιτροπής τής 28ης Ιουνίου 1967 «περί τών λεπτομερειών προσδιορισμού τής τιμής τής διεθνούς αγοράς γιά τούς ελαιούχους σπόρους»

Επίσημη Εφημερίδα αριθ. L 042 της 18/02/1976 σ. 0007 - 0008
Ελληνική ειδική έκδοση: Κεφάλαιο 03 τόμος 14 σ. 0158
Ισπανική ειδική έκδοση: Κεφάλαιο 03 τόμος 9 σ. 0230
Πορτογαλική ειδική έκδοση : Κεφάλαιο 03 τόμος 9 σ. 0230


++++

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ( ΕΟΚ ) αριθ . 335/76 ΤHΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

της 17ης Φεβρουαρίου 1976

περί τροποποιήσεως του κανονισμού αριθ . 225/67/ΕΟΚ της Επιτροπής , της 28ης Ιουνίου 1967 , " περί των λεπτομερειών προσδιορισμού της τιμής της διεθνούς αγοράς για τους ελαιούχους σπόρου "

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ,

Εχοντας υπόψη :

τη συνθήκη περί ιδρύσεως της Ευρωπαϊκής Οικονομικής Κοινότητος ,

τον κανονισμό αριθ . 136/66/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 22ας Σεπτεμβρίου 1966 περί δημιουργίας κοινής οργανώσεως αγοράς στον τομέα των λιπαρών ουσιών ( 1 ) , όπως τροποποιήθηκε τελευταία από τον κανονισμό ( ΕΟΚ ) αριθ . 1707/73 ( 2 ) ,

τον κανονισμό αριθ . 115/67/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 6ης Ιουνίου 1967 περί καθορισμού των κριτηρίων για τον προσδιορισμό της τιμής της διεθνούς αγοράς των ελαιούχων σπόρων καθώς και τον τόπο διελεύσεως στα σύνορα ( 3 ) , και ιδίως το άρθρο 7 ,

Εκτιμώντας :

ότι ο κανονισμός αριθ . 225/67/ΕΟΚ της Επιτροπής της 28ης Ιουνίου 1967 περί των λεπτομερειών προσδιορισμού της τιμής της διεθνούς αγοράς για τους ελαιούχους σπόρους ( 4 ) , όπως τροποποιήθηκε τελευταία από τον κανονισμό ( ΕΟΚ ) αριθ . 2646/75 ( 5 ) καθόρισε τα έξοδα μεταποιήσεως των κραμβοσπόρων και γογγυλοσπόρων , ηλιανθροσπόρων και των σπόρων της σόγιας που πρέπει να ληφθούν υπόψη κατά την εφαρμογή των άρθρων 2 και 6 του κανονισμού αριθ . 115/67/ΕΟΚ

ότι επειδή τα έξοδα αυτά , έχοντας έκτοτε αυξηθεί , πρέπει να τροποποιηθούν ανάλογα τα ποσά που ορίσθηκαν στα άρθρα 5 και 8 του κανονισμού αριθ . 225/67/ΕΟΚ

ότι ο κανονισμός αριθ . 225/67/ΕΟΚ καθόρισε ιδίως στα άρθρα 5 και 8 τις αποδόσεις σε έλαιο και πλακούντες κραμβοσπόρων και γογγυλοσπόρων , ηλιανθοσπόρων και σπόρων σόγιας που πρέπει να ληφθούν υπόψη κατά την εφαρμογή αντίστοιχα των άρθρων 2 και 6 του κανονισμού αριθ . 115/67/ΕΟΚ

ότι , λαμβάνοντας υπόψη την εξέλιξη των τεχνικών μεθόδων και τις διαπιστούμενες ποιότητες των σπόρων , πρέπει να τροποποιηθούν οι εν λόγω αποδόσεις

ότι τα μέτρα που προβλέπονται στον παρόντα κανονισμό είναι σύμφωνα με τη γνώμη της Επιτροπής Διαχειρίσεως Λιπαρών Ουσιών ,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ :

Άρθρο 1

Το κείμενο του αρθρου 5 του κανονισμού αριθ . 225/67/ΕΟΚ αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο :

" α ) για τους κραμβόσπορους και γογγυλόσπορους , 39 χιλιόγραμμα ελαίου , 56 χιλιόγραμμα πλακούντων και 2,20 λογιστικές μονάδες

" β ) για τους ηλιανθόσπορους , 38 χιλιόγραμμα ελαίου , 43 χιλιόγραμμα πλακούντων και 2,60 λογιστικές μονάδες . "

Άρθρο 2

Το κείμενο του άρθρου 8 παράγραφος 1 του κανονισμού αριθ . 225/67/ΕΟΚ αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο :

" 1 . Κατά τον καθορισμό της διαφοράς που αναφέρεται στο άρθρο 6 παράγραφος 1 του κανονισμού αριθ . 115/67/ΕΟΚ , λαμβάνονται υπόψη τα ακόλουθα στοιχεία :

- οι τιμές των κραμβοσπόρων , γογγυλοσπόρων και ηλιανθοσπόρων , που προσδιορίζονται σύμφωνα με τα άρθρα 1 μέχρι 5 του κανονισμού αριθ . 115/67/ΕΟΚ , προσαυξανόμενες κατά 2,20 λογιστικές μονάδες στην περίπτωση των κραμβοσπόρων και γογγυλοσπόρων και κατά 2,60 λογιστικές μονάδες στην περίπτωση των ηλιανθοσπόρων

- η τιμή , που προσδιορίζεται σύμφωνα με το άρθρο 6 , των ακολούθων ποσοτήτων ελαίων και πλακούντων :

α ) ως προς τους κραμβόσπορους και γογγυλόσπορους , 39 χιλιόγραμμα ελαίου και 56 χιλιόγραμμα πλακούντων

β ) ως προς τους ηλιανθόσπορους , 38 χιλιόγραμμα ελαίου , και 43 χιλιόγραμμα πλακούντων

- η τιμή , που προσδιορίζεται κατ ' εφαρμογή των κριτηρίων που αναφέρονται στα άρθρα 1 , 4 και 5 του κανονισμού αριθ . 115/67/ΕΟΚ , 100 χιλιογράμμων σπερμάτων σόγιας , προσαυξανόμενη κατά 1,6 λογιστικές μονάδες

- η τιμή , που προσδιορίζεται σύμφωνα με το άρθρο 6 , 17,5 χιλιογράμμων ελαίου σόγιας και 80 χιλιογράμμων πλακούντων σόγιας . "

Άρθρο 3

Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει την τρίτη ημέρα από τη δημοσίευσή του στην Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων .

Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε Κράτος Μέλος .

Εγινε στις Βρυξέλλες , στις 17 Φεβρουαρίου 1976 .

Για την Επιτροπή

P . J . LARDINOIS

Μέλος της Επιτροπής

( 1 ) ΕΕ αριθ . 172 της 30 . 9 . 1966 , σ . 3025/66 .

( 2 ) ΕΕ αριθ . Ν 175 της 29 . 6 . 1973 , σ . 5 .

( 3 ) ΕΕ αριθ . 111 της 10 . 6 . 1967 , σ . 2196/67 .

( 4 ) ΕΕ αριθ . 136 της 30 . 6 . 1967 , σ . 2919/67 .

( 5 ) ΕΕ αριθ . Ν 269 της 18 . 10 . 1975 , σ . 29 .

Top