Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31976R0040

Κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 40/76 τής Επιτροπής τής 12ης Ιανουαρίου 1976 περί πρώτης τροποποιήσεως τού κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 2104/75 «περί τής εφαρμογής τού καθεστώτος τών πιστοποιητικών εισαγωγής στόν τοματοπολτό»

OJ L 6, 13.1.1976, p. 6–6 (DA, DE, EN, FR, IT, NL)
Greek special edition: Chapter 03 Volume 014 P. 147 - 147

No longer in force, Date of end of validity: 01/06/1983; καταργήθηκε εμμέσως από 383R1303

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1976/40/oj

31976R0040

Κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 40/76 τής Επιτροπής τής 12ης Ιανουαρίου 1976 περί πρώτης τροποποιήσεως τού κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 2104/75 «περί τής εφαρμογής τού καθεστώτος τών πιστοποιητικών εισαγωγής στόν τοματοπολτό»

Επίσημη Εφημερίδα αριθ. L 006 της 13/01/1976 σ. 0006 - 0006
Ελληνική ειδική έκδοση: Κεφάλαιο 03 τόμος 14 σ. 0147


++++

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ( ΕΟΚ ) αριθ . 40/76 ΤHΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

της 12ης Ιανουαρίου 1976

περί τροποποιήσεως του κανονισμού ( ΕΟΚ ) αριθ . 2104/75 " περί της εφαρμογής του καθεστώτος των πιστοποιητικών εισαγωγής στον τοματοπολτό "

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ,

Εχοντας υπόψη :

τη συνθήκη περί ιδρύσεως της Ευρωπαϊκής Οικονομικής Κοινότητος ,

τον κανονισμό ( ΕΟΚ ) αριθ . 865/68 του Συμβουλίου της 28ης Ιουνίου 1968 περί κοινής οργανώσεως στον τομέα των μεταποιημένων προϊόντων με βάση τα οπωροκηπευτικά ( 1 ) , όπως τροποποιήθηκε τελευταία από τον κανονισμό ( ΕΟΚ ) αριθ . 1420/75 ( 2 ) ,

τον κανονισμό ( ΕΟΚ ) αριθ . 1927/75 του Συμβουλίου της 22ας Ιουλίου 1975 περί του καθεστώτος συναλλαγών με τις τρίτες χώρες στον τομέα των μεταποιημένων προϊόντων με βάση τα οπωροκηπευτικά ( 3 ) , και ιδίως το άρθρο 4 παράγραφος 3 εδάφιο δεύτερο ,

Εκτιμώντας :

ότι το άρθρο 4 παράγραφος 3 περίπτωση τρίτη του κανονισμού ( ΕΟΚ ) αριθ . 193/75 της Επιτροπής της 17ης Ιανουαρίου 1975 περί κοινών λεπτομερειών εφαρμογής του καθεστώτος πιστοποιητικών εισαγωγής , εξαγωγής και προκαθορισμού για τα γεωργικά προϊόντα ( 4 ) , όπως τροποποιήθηκε από τον κανονισμό ( ΕΟΚ ) αριθ . 2104/75 ( 5 ) , προβλέπει ότι δεν απαιτείται πιστοποιητικό για την πραγματοποίηση των ενεργειών , των οποίων οι ποσότητες θα απαιτούσαν τη χορήγηση πιστοποιητικού , για το οποίο το ποσό της ασφάλειας είναι κατώτερο των 2 λογιστικών μονάδων

ότι η εφαρμογή της διατάξεως αυτής συνεπάγεται , για τον τοματοπολτό , τον καθορισμό επιπέδων ατελείας , τα οποία κυμαίνονται ανάλογα με την καταγωγή του εισαχθέντος προϊόντος

ότι κρίνεται ως εκ τούτου σκόπιμο , για λόγους διοικητικής απλοποιήσεως , να προβλέπεται ενιαία ατέλεια πιστοποιητικού για κάθε τοματοπολτό και να προστεθεί , συνεπώς , ένα άρθρο 9 α ) στον κανονισμό ( ΕΟΚ ) αριθ . 2104/75 της Επιτροπής της 31ης Ιουλίου 1975 περί τροποποιήσεως του κανονισμού ( ΕΟΚ ) αριθ . 193/75 και περί ειδικών λεπτομερειών εφαρμογής του καθεστώτος των πιστοποιητικών εισαγωγής και προκαθορισμού στον τομέα των μεταποιημένων προϊόντων με βάση τα οπωροκηπευτικά

ότι τα μέτρα που προβλέπονται στον παρόντα κανονισμό είναι σύμφωνα με τη γνώμη της Επιτροπής Διαχειρίσεως Μεταποιημένων Προϊόντων με βάση τα Οπωροκηπευτικά ,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ :

Άρθρο 1

Το κατωτέρω άρθρο 9 α ) προστίθεται στον κανονισμό ( ΕΟΚ ) αριθ . 2104/75 .

" Άρθρο 9 α )

Κατά παρέκκλιση από το άρθρο 4 παράγραφος 3 περίπτωση τρίτη του κανονισμού ( ΕΟΚ ) αριθ . 193/75 , δεν απαιτείται πιστοποιητικό για την πραγματοποίηση εισαγωγών τοματοπολτών που αφορούν ποσότητα κατώτερη ή ίση των 20 χιλιογράμμων , συμπεριλαμβανομένης της αμέσου συσκευασίας . "

Άρθρο 2

Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει την εβδόμη ημέρα από τη δημοσίευσή του στην Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων .

Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε Κράτος Μέλος .

Εγινε στις Βρυξέλλες , στις 12 Ιανουαρίου 1976 .

Για την Επιτροπή

Carlo SCARASCIA MUGNOZZA

Αντιπρόεδρος

( 1 ) ΕΕ αριθ . Ν 153 της 1 . 7 . 1968 , σ . 8 .

( 2 ) ΕΕ αριθ . Ν 141 της 3 . 6 . 1975 , σ . 1 .

( 3 ) ΕΕ αριθ . Ν 198 της 29 . 7 . 1975 , σ . 7 .

( 4 ) ΕΕ αριθ . Ν 25 της 31 . 1 . 1975 , σ . 10 .

( 5 ) ΕΕ αριθ . Ν 214 της 12 . 8 . 1975 , σ . 20 .

Top