Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31976L0118

Οδηγία 76/118/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 18ης Δεκεμβρίου 1975 περί προσεγγίσεως των νομοθεσιών των κρατών μελών σχετικά με ορισμένα διατηρημένα γάλατα, μερικώς ή ολικώς αφυδατωμένα, που προορίζονται για ανθρώπινη διατροφή

OJ L 24, 30.1.1976, p. 49–57 (DA, DE, EN, FR, IT, NL)
Greek special edition: Chapter 03 Volume 014 P. 148 - 156
Spanish special edition: Chapter 13 Volume 004 P. 232 - 240
Portuguese special edition: Chapter 13 Volume 004 P. 232 - 240
Special edition in Finnish: Chapter 13 Volume 004 P. 221 - 228
Special edition in Swedish: Chapter 13 Volume 004 P. 221 - 228
Special edition in Czech: Chapter 03 Volume 003 P. 3 - 11
Special edition in Estonian: Chapter 03 Volume 003 P. 3 - 11
Special edition in Latvian: Chapter 03 Volume 003 P. 3 - 11
Special edition in Lithuanian: Chapter 03 Volume 003 P. 3 - 11
Special edition in Hungarian Chapter 03 Volume 003 P. 3 - 11
Special edition in Maltese: Chapter 03 Volume 003 P. 3 - 11
Special edition in Polish: Chapter 03 Volume 003 P. 3 - 11
Special edition in Slovak: Chapter 03 Volume 003 P. 3 - 11
Special edition in Slovene: Chapter 03 Volume 003 P. 3 - 11

No longer in force, Date of end of validity: 16/07/2003; καταργήθηκε από 32001L0114

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/1976/118/oj

31976L0118

Οδηγία 76/118/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 18ης Δεκεμβρίου 1975 περί προσεγγίσεως των νομοθεσιών των κρατών μελών σχετικά με ορισμένα διατηρημένα γάλατα, μερικώς ή ολικώς αφυδατωμένα, που προορίζονται για ανθρώπινη διατροφή

Επίσημη Εφημερίδα αριθ. L 024 της 30/01/1976 σ. 0049 - 0057
Φινλανδική ειδική έκδοση: Κεφάλαιο 13 τόμος 4 σ. 0221
Ελληνική ειδική έκδοση: Κεφάλαιο 03 τόμος 14 σ. 0148
Σουηδική ειδική έκδοση: Κεφάλαιο 13 τόμος 4 σ. 0221
Ισπανική ειδική έκδοση: Κεφάλαιο 13 τόμος 4 σ. 0232
Πορτογαλική ειδική έκδοση : Κεφάλαιο 13 τόμος 4 σ. 0232


ΟΔΗΓΙΑ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

της 18ης Δεκεμβρίου 1975

περί προσεγγίσεως των νομοθεσιών των Κρατών μελών σχετικά με ορισμένα διατηρημένα γάλατα μερικώς ή ολικώς αφυδατωμένα που προορίζονται για ανθρώπινη διατροφή

( 76/118/ΕΟΚ )

ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ,

Έχοντας υπόψη :

τη συνθήκη περί ιρύσεως της Ευρωπαϊκής Οικονομικής Κοινότητος και ιδίως τα άρθρα 43 και 100 ,

την πρόταση της Επιτροπής ,

τη γνώμη της Συνελεύσεως (1) ,

τη γνώμη της Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής (2) ,

Εκτιμώντας :

ότι , για τη συμβολή στην πραγματοποίηση της ενιαίας αγοράς των διατηρημένων γαλάτων , για τον ακριβή προσδιορισμό των συνθηκών παραγωγής , ώστε να ικανοποιούνται οι απαιτήσεις των καταναλωτών και για τη διευκόλυνση των εμπορικών σχέσεων με βάση έναν ανταγωνισμό γνήσιο και νόμιμο , πρέπει να θεσπισθούν ενιαίοι κανόνες που να αφορούν τη σύνθεση , τη χρήση αποκλειστικών ονομασιών , τα χαρακτηριστικά παρασκευής και την επισήμανση των εν λόγω προϊόντων .

ότι , πράγματι , οι διαφορές που υπάρχουν μεταξύ των εθνικών διατάξεων των σχετικών με τα προϊόντα αυτά είναι φύσεως τέτοιας , ώστε να παρεμποδίζουν την ελεύθερη κυκλοφορία και να δημιουργούν άνισες συνθήκες ανταγωνισμού .

ότι , ο καθορισμός μεθόδων αναλύσεως για τους ελέγχους των κριτηρίων καθαρότητος των προϊόντων που χρησιμοποιούνται κατά την παρασκευή των διατηρημένων γαλάτων ως πρόσθετα ή ως βοηθητικά της επεξεργασίας , καθώς και ο καθορισμός των τρόπων δειγματοληψίας και των μεθόδων αναλύσεως των αναγκαίων για τον έλεγχο της συνθέσεως και των χαρακτηριστικών παρασκευής των γαλάτων αυτών είναι μέτρα εφαρμογής τεχνικού χαρακτήρα και ότι πρέπει να ανατεθεί η θέσπισή τους στην Επιτροπή με σκοπό την απλοποίηση και επιτάχυνση της διαδικασίας .

ότι , σε όλες τις περιπτώσεις που το Συμβούλιο παρέχει στην Επιτροπή αρμοδιότητες για την εφαρμογή των κανόνων που έχουν θεσπισθεί στον τομέα των τροφίμων , πρέπει να προβλέπεται διαδικασία που να καθιερώνει στενή συνεργασία μεταξύ των Κρατών μελών και της Επιτροπής στα πλαίσια της Μόνιμης Επιτροπής Τροφίμων που έχει συσταθεί με την απόφαση του Συμβουλίου της 13ης Νοεμβρίου 1969 (3) .

ότι η εφαρμογή ορισμένων κανόνων επισημάνσεως που προβλέπονται στην παρούσα οδηγία δεν δύναται να αντιμετωπισθεί προς το παρόν λόγω των δυσχερειών κατανοήσεως που θα προέκυπταν για τους αγοραστές .

ότι σε ορισμένες περιπτώσεις αρκεί να τεθεί συμπληρωματική προθεσμία , κατά τη λήξη της οποίας η οδηγία θα εφαρμόζεται στο σύνολό της .

ότι σε άλλες περιπτώσεις επιβάλλεται η διατήρηση των εθνικών διατάξεων , συνοδευόμενη από ρήτρα για αναθεώρηση .

ότι αναμένοντας τη θέσπιση κοινοτικής ρυθμίσεως σχετικής με τις ενδείξεις ποιότητος που θα εφαρμόζονται στα διατηρημένα γάλατα , εξακολουθούν να εφαρμόζονται οι σχετικές εθνικές διατάξεις , αλλά ότι η κατάσταση αυτή θα πρέπει να αναθεωρηθεί στην περίπτωση που δεν θα μπορούσε να θεσπισθεί κοινοτικό σύστημα μέσα σε προθεσμία τριών ετών ,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΟΔΗΓΙΑ :

Άρθρο 1

1 . Η παρούσα οδηγία ισχύει για τα διατηρημένα γάλατα μερικώς ή ολικώς αφυδατωμένα που καθορίζονται στο παράρτημα .

2 . Κατά την έννοια της παρούσας οδηγίας , νοείται ως :

α ) « γάλα μερικώς αφυδατωμένο » , το υγρό προϊόν που λαμβάνεται απ’ ευθείας με μερική απομάκρυνση του νερού του γάλακτος , του ολικώς ή μερικώς αποκορυφωμένου γάλακτος ή μίγματος των προϊόντων αυτών , στα οποία ενδεχομένως έχει προστεθεί κρέμα γάλακτος , γάλα ολικώς αφυδατωμένο ή και τα δύο αυτά προϊόντα , ενώ η προσθήκη του ολικώς αφυδατωμένου γάλακτος δεν υπερβαίνει στο τελικό προϊόν το 25 % του ολικού ξηρού υπολείμματος προελεύσεως γάλακτος εν τούτοις , τα Κράτη μέλη μπορούν να διατηρήσουν στο έδαφός τους την απαγόρευση της παραγωγής και εμπορίας γαλάτων μερικώς αφυδατωμένων από ολικώς αφυδατωμένο γάλα , αν η απαγόρευση αυτή υπήρχε πριν από την 1η Οκτωβρίου 1974 .

Το Συμβούλιο , όταν καθορίζει τα κριτήρια ποιότητος που προβλέπονται στο άρθρο 11 παράγραφος 1 υπό δ ) και το αργότερο δύο έτη μετά την κοινοποίηση της παρούσας οδηγίας , αποφασίζει για τη διατήρηση ή όχι αυτών των δυνατοτήτων απαγορεύσεως .

β ) « γάλα ολικώς αφυδατωμένο » , το στερεό προϊόν που λαμβάνεται απ’ ευθείας με απομάκρυνση του νερού του γάλακτος , του ολικώς ή μερικώς αποβουτυρωμένου γάλακτος , της κρέμας γάλακτος ή μίγματος των προϊόντων αυτών και του οποίου η περιεκτικότητα σε νερό είναι μικρότερη ή ίση με το 5 % κατά βάρος , του τελικού προϊόντος .

3 . Η διατήρηση των προϊόντων που καθορίζονται στο παράρτημα επιτυγχάνεται :

i ) για τα προϊόντα που προβλέπονται στο σημείο 1 υπό α ) έως δ ) , με αποστείρωση δια θερμικής επεξεργασίας .

ii ) για τα προϊόντα που προβλέπονται στο σημείο 1 υπό ε ) εώς ζ ) , με προσθήκη ζαχαρόζης ( ζάχαρης ημίλευκης , ζάχαρης λευκής ή ζάχαρης υπέρλευκης ή ραφινέ ) .

iii ) για τα προϊόντα που προβλέπονται στο σημείο 2 , με αφυδάτωση .

Άρθρο 2

Τα Κράτη μέλη λαμβάνουν όλα τα χρήσιμα μέτρα , ώστε τα προϊόντα που καθορίζονται στο παράρτημα να μπορούν να διατεθούν στο εμπόριο μόνον εφόσον ανταποκρίνονται στους ορισμούς και τους κανόνες που προβλέπονται στην παρούσα οδηγία και το παράρτημά της .

Άρθρο 3

1 . Οι ονομασίες που προβλέπονται στο παράρτημα προορίζονται αποκλειστικά για τα προϊόντα που καθορίζονται σε αυτό και πρέπει να χρησιμοποιούνται στο εμπόριο για να τα υποδεικνύουν .

2 . Εξ άλλου είναι δυνατό να διατηρούνται από τα ενδιαφερόμενα Κράτη μέλη και στο έδαφός τους οι ακόλουθες ονομασίες :

α ) « evaporated milk » στην Ιρλανδία και το Ηνωμένο Βασίλειο για τον προσδιορισμό συμπυκνωμένου γάλακτος που περιέχει , κατά βάρος , τουλάχιστον 9 % λιπαρά και 31 % ολικό ξηρό υπόλειμμα προελεύσεως γάλακτος .

β ) « kondenseret kaffeflode » στη Δανία , « kondensierte Kaffeesahne » στη Γερμανία και « panna da caffe » στην Ιταλία , για τον προσδιορισμό του προϊόντος που καθορίζεται στο παράρτημα σημείο 1 υπό δ ) .

γ ) « flodepulver » στη Δανία , « Rahmpulver » καί « Sahnepulver » στη Γερμανία , για τον προσδιορισμό του προϊόντος που καθορίζεται στο παράρτημα σημείο 2 υπό δ ) .

3 . Κατά τη λήξη προθεσμίας πέντε ετών από την κοινοποίηση της παρούσας οδηγίας , το Συμβούλιο , μετά από πρόταση της Επιτροπής , μπορεί να αποφασίσει την τροποποίηση ή την κατάργηση των διατάξεων που προβλέπονται στην παράγραφο 2 .

Άρθρο 4

Με την επιφύλαξη των διατάξεων που θα θεσπίσει η Κοινότητα σχετικά με την υγεία και την υγιεινή για ό , τι αφορά τα προϊόντα βάσεως που προβλέπονται στο άρθρο 1 παράγραφος 2 , πρέπει αυτά να υποστούν θερμική επεξεργασία που να αντιστοιχεί τουλάχιστον σε παστερίωση , αν η διαδικασία παρασκευής των προϊόντων που προβλέπονται στο άρθρο 1 παράγραφος 1 δεν περιλαμβάνει ισοδύναμη επεξεργασία .

Άρθρο 5

1 . Για την παρασκευή των προϊόντων που καθορίζονται στο παράρτημα σημείο 1 υπό α ) έως δ ) επιτρέπεται η επεξεργασία μόνο με :

όξινο ανθρακικό νάτριο και κάλιο ,

Ε 331 άλατα νατρίου του κιτρικού οξέος ( μετά νατρίου άλατα του κιτρικού οξέος ) ,

Ε 332 άλατα καλίου του κιτρικού οξέος ( μετά καλίου άλατα του κιτρικού οξέος ) ,

Ε 339 φωσφορικά άλατα νατρίου ( μετά νατρίου άλατα του φωσφορικού οξέος ) ,

Ε 340 φωσφορικά άλατα καλίου ( μετά καλίου άλατα του φωσφορικού οξέος ) ,

χλωριούχο ασβέστιο ,

Ε 450 πολυφωσφορικά άλατα νατρίου και καλίου :

α ) δισόξινα φωσφορικά ( diphosphates ) ,

β ) τριφωσφορικά , αν πρόκειται για συμπυκνωμένα γάλατα κατεργασμένα σε υπερυψηλή θερμοκρασία ( UHT ) ,

γ ) γραμμικά πολυφωσφορικά άλατα ( που δεν περιέχουν περισσότερο από 8 % κυκλικές ενώσεις ) , αν πρόκειται για γάλατα συμπυκνωμένα σε υπερυψηλή θερμοκρασία ( UHT ) .

- με την προϋπόθεση ότι η ολική ποσότητα των παραπάνω προσθηκών , υπολογισμένη στο τελικό προϊόν , δεν θα είναι ανώτερη , κατά βάρος , από το :

- 0,2 % για τα προϊόντα , των οποίων το ολικό ξηρό υπόλειμμα δεν υπερβαίνει το 28 % ,

- 0,3 % για τα προϊόντα , των οποίων το ολικό ξηρό υπόλειμμα υπερβαίνει το 28 % .

- με την προϋπόθεση ότι , στα συμπυκνωμένα γάλατα που έχουν υποστεί κατεργασία σε υπερυψηλή θερμοκρασία ( UHT ) η ολική περιεκτικότητα σε τριφωσφορικά και γραμμικά πολυφωσφορικά άλατα εκφρασμένη σε P2O5 δεν θα είναι ανώτερη , κατά βάρος , του 0,1 % .

- με την προϋπόθεση ότι η ολική περιεκτικότητα σε προστεθέντα φωσφορικά , εκφρασμένη σε P2O5 , δεν θα είναι ανώτερη του 0,1 % για τα προϊόντα των οποίων το ολικό ξηρό υπόλειμμα δεν υπερβαίνει το 28 % και δεν θα είναι ανώτερη του 0,15 % για τα προϊόντα των οποίων το ολικό ξηρό υπόλειμμα υπερβαίνει το 28 % .

2 . Για την παρασκευή των προϊόντων που καθορίζονται στο παράρτημα σημείο 1 υπό ε ) έως ζ ) επιτρέπεται η κατεργασία μόνο με :

α ) τις ουσίες που απαριθμούνται στην παράγραφο 1 , με την προϋπόθεση ότι η ολική τους ποσότητα στο τελικό προϊόν δεν θα υπερβαίνει το 0,2 % , κατά βάρος , και ότι η ολική περιεκτικότητα σε προστεθέν φωσφορικό , εκφρασμένη σε P2O5 , δεν θα υπερβαίνει το 0,1 % .

β ) λακτόζη σε ποσότητα όχι ανώτερη του 0,02 % , κατά βάρος , που θα μπορεί να περιέχει φωσφορικό τριασβέστιον σε ποσότητα που δεν θα υπερβαίνει το 10 % της προστιθεμένης λακτόζης .

3 . Για την παρασκευή των προϊόντων που καθορίζονται στο παράρτημα σημείο 2 , επιτρέπεται μόνο η κατεργασία με :

α ) τις ουσίες που απαριθμούνται στην παράγραφο 1 :

- με την προϋπόθεση , ότι η ολική τους ποσότητα στο τελικό προϊόν δεν θα είναι , κατά βάρος , ανώτερη του 0,5 % , από το οποίο 0,2 % , κατ’ ανώτατο όριο , όξινο ανθρακικό νάτριο και κάλιο . Η τελευταία αυτή ποσότητα μπορεί να είναι 0,3 % , κατ’ ανώτατο όριο , στην περίπτωση των ολικώς αφυδατωμένων γαλάτων του τύπου « Hatmaker » ή « Roller » , άλλων από εκείνα που προορίζονται να διατεθούν στο λιανικό εμπόριο και για την παρασκευή των οποίων καμμία από τις άλλες ουσίες που απαριθμούνται στην παράγραφο 1 δεν χρησιμοποιείται εν τούτοις , το Ηνωμένο Βασίλειο μπορεί να επιτρέπει στο έδαφός του τη διάθεση στο λιανικό εμπόριο των γαλάτων αυτών .

- με την προϋπόθεση , ότι η ολική περιεκτικότητα σε προστεθέντα φωσφορικά εκφρασμένη σε P2O5 , δεν θα υπερβαίνει κατά βάρος το 0,25 % .

β ) L-ασκορβικό οξύ ( Ε 300 ) , ασκορβικό νάτριο ( Ε 301 ) και παλμίτυλο - 6 L-ασκορβικό οξύ ( Ε 304 ) , μόνα ή σε μίγμα στη μέγιστη δόση , κατά βάρος , 0,05 % , εκφρασμένο σε ασκορβικό οξύ .

4 . Στην περίπτωση που η ονομασία των προϊόντων που καθορίζονται στο παράρτημα σημείο 2 υπό α ) , γ ) και δ ) περιλαμβάνει αναφορά σε στιγμιαία διάλυση , επιτρέπεται επιπλέον για την παρασκευή τους η χρησιμοποίηση λεκιθινών ( Ε 322 ) στη μέγιστη δόση 0,5 % κατά βάρος .

5 . Το ποσοστό προσθέτου που αναφέρεται στο παρόν άρθρο αφορά την άνυδρη ουσία .

6 . Τα Κράτη μέλη μπορούν να επιτρέπουν στο έδαφός τους τη χρησιμοποίηση συμπληρωματικών προσθέτων ουσίων για το ολικώς αφυδατωμένο γάλα που χρησιμοποιείται στις συσκευές αυτόματης πωλήσεως και που ρητώς επισημαίνεται σαν τέτοιο .

7 . Κατά παρέκκλιση των παραγράφων 1 έως 3 , τα Κράτη μέλη μπορούν να επιτρέπουν στο έδαφός τους την προσθήκη βιταμίνων στα προϊόντα που καθορίζονται στο παράρτημα .

Άρθρο 6

Με την επιφύλαξη των διατάξεων που θεσπίζονται δυνάμει του άρθρου 11 παράγραφος 1 , η περιεκτικότητα σε άλατα γαλακτικού οξέος των προϊόντων που καθορίζονται στο παράρτημα δεν πρέπει να είναι ανώτερη από 300 χιλιοστόγραμμα ανά 100 γραμμάρια του άνευ λίπους ξηρού υπολείμματος γάλακτος .

Άρθρο 7

1 . Οι μόνες υποχρεωτικές ενδείξεις που πρέπει να φέρονται στις συσκευασίες , στους περιέκτες ή στις ετικέττες των προϊόντων που καθορίζονται στο παράρτημα , ενδείξεις που πρέπει να είναι ευδιάκριτες , ευανάγνωστες και ανεξίτηλες , είναι οι ακόλουθες :

α ) μία από τις ονομασίες που προορίζονται αποκλειστικά για τα εν λόγω προϊόντα σύμφωνα με το άρθρο 3 .

β ) η μνεία « στιγμιαίας διαλύσεως » και ένδειξη αναφερόμενη στη χρησιμοποίηση λεκιθίνης που θα αναγράφεται αμέσως μετά την ονομασία , στην περίπτωση που γίνεται χρήση της δυνατότητος που προβλέπεται στο άρθρο 5 παράγραφος 4 .

γ ) το ποσοστό των λιπαρών του γάλακτος εκφρασμένο κατ * άρος σε σχέση με το τελικό προϊόν , εκτός από τα προϊόντα που καθορίζονται στο παράρτημα σημείο 1 υπό β ) και στ ) και σημείο 2 υπό β ) , καθώς και το ποσοστό του άνευ λίπους ξηρού υπολείμματος προελεύσεως γάλακτος για τα προϊόντα που καθορίζονται στο παράρτημα σημείο 1 .

δ ) συμπληρωματικός χαρακτηρισμός που θα δηλώνει τη μέθοδο αφυδατώσεως για τα προϊόντα που καθορίζονται στο παράρτημα σημείο 2 .

ε ) για τα προϊόντα που καθορίζονται στο παράρτημα σημείο 1 και που προορίζονται να παραδοθούν στον τελικό καταναλωτή , ένδειξη για τον τρόπο χρήσεως η ένδειξη αυτή μπορεί να αντικατασταθεί από σχηματική πληροφόρηση για τη χρησιμοποίηση του προϊόντος , εφόσον αυτό προορίζεται να χρησιμοποιηθεί στην κατάσταση που ευρίσκεται μέχρι τη λήξη της μεταβατικής περιόδου που προβλέπεται υπό η ) , τα Κράτη μέλη μπορούν να ορίσουν ότι , αν η ένδειξη αυτή αναφέρεται σε ποσότητες εκφρασμένες σε βάρος ή σε όγκο , οι ποσότητες αυτές θα εκφράζονται επίσης και σε ισοδύναμα των αντιστοίχων μονάδων μετρήσεως του αυτοκρατορικού συστήματος .

στ ) για τα προϊόντα που καθορίζονται στο παράρτημα σημείο 2 , που προορίζονται να παραδοθούν στον τελικό καταναλωτή , οι συστάσεις οι σχετικές με τη μέθοδο αραιώσεως ή ανασυστάσεως στις οποίες θα περιλαμβάνεται ένδειξη για την περιεκτικότητα σε λίπος του κατά τον υποδεικνυόμενο τρόπο αραιωθέντος ή ανασυσταθέντος προϊόντος ( εξαιρουμένων εκείνων από τα προϊόντα που αναφέρονται υπό β ) μέχρι τη λήξη της μεταβατικής περιόδου που προβλέπεται υπό η ) , τα Κράτη μέλη μπορούν να ορίσουν ότι αν οι συστάσεις αυτές αναφέρονται σε ποσότητες εκφρασμένες σε βάρος ή σε όγκο , οι ποσότητες αυτές θα εκφράζονται επίσης σε ισοδύναμα των αντιστοίχων μονάδων μετρήσεως του αυτοκρατορικού συστήματος .

ζ ) η ένδειξη « UHT » ή « επεξεργασία σε υπερυψηλή θερμοκρασία » για τα προϊόντα που καθορίζονται στο παράρτημα σημείο 1 υπό α ) έως δ ) , εφόσον αυτά έχουν ληφθεί μετά από τέτοια επεξεργασία και έχουν συσκευασθεί κατά τρόπο άσηπτο .

η ) το ονομαστικό βάρος εκφρασμένο σε γραμμάρια ή σε χιλιόγραμμα και , για τα υγρά ή ημίρρευστα προϊόντα τα φερόμενα σε φιάλες , ο ονομαστικός όγκος εκφρασμένος σε λίτρα , εκατοστόλιτρα ή χιλιοστόλιτρα μέχρι την έναρξη ισχύος των κοινοτικών διατάξεων για το θέμα αυτό , εφαρμόζονται οι εθνικές διατάξεις που αναφέρονται στη μέτρηση και τη σήμανση του ονομαστικού βάρους και του ονομαστικού όγκου .

Μέχρι τη λήξη της μεταβατικής περιόδου , κατά τη διάρκεια της οποίας επιτρέπεται στην Κοινότητα η χρήση των μονάδων μετρήσεως του αυτοκρατορικού συστήματος που αναφέρονται στο παράρτημα II της οδηγίας 71/354/ΕΟΚ (4) , όπως τροποποιήθηκε τελευταία από την Πράξη Προσχωρήσεως (5) , η ένδειξη του ονομαστικού βάρους ή του ονομαστικού όγκου του περιεχομένου , εκφρασμένη σε μονάδες μετρήσεως του διεθνούς συστήματος , συνοδεύεται , αν η Ιρλανδία ή το Ηνωμένο Βασίλειο το επιθυμούν για τα προϊόντα που διατίθενται στο εμπόριο στο έδαφός τους , από την ένδειξη του ονομαστικού όγκου ή του ονομαστικού βάρους του περιεχομένου , εκφρασμένη στα ισοδύναμά τους σε μονάδες μετρήσεως του αυτοκρατορικού συστήματος με βάση τους ακόλουθους συντελεστές μετατροπής :

1 χιλιοστόλιτρο = 0,0352 ογκομετρικές ουγγιές ,

1 λίτρο = 1,760 πίντες ή 0,220 γαλλονιού

1 γραμμάριο = 0,0353 ουγγιές ( avoirdupoids )

1 χιλιόγραμμο = 2,205 λίβρες .

θ ) το όνομα ή η εμπορική επωνυμία και η διεύθυνση ή η έδρα της επιχειρήσεως του παρασκευαστή , του συσκευαστή , ή ενός πωλήτη εγκατεστημένου στην Κοινότητα .

2 . Οι ενδείξεις που αναφέρονται στην παράγραφο 1 υπό α ) έως δ ) και η ) πρέπει να φέρονται σε μια από τις κύριες όψεις της συσκευασίας ή του περιέκτου και στο ίδιο οπτικό πεδίο .

3 . Κατά παρέκκλιση της παραγράφου 1 , τα Κράτη μέλη μπορούν :

α ) να διατηρούν τις εθνικές διατάξεις που επιβάλλουν την ένδειξη :

- καταλόγου των συστατικών ,

- καταλόγου των προσθέτων ουσίων ,

- μνείας σχετικής με χρονολόγηση ,

- της επιχειρήσεως παραγωγής ή συσκευασίας εν τούτοις , η ένδειξη αυτή είναι δυνατό να δίνεται μόνο με κώδικα ,

- της χώρας καταγωγής εν τούτοις , η μνεία αυτή δεν είναι δυνατό να απαιτείται για τα προϊόντα που παρασκευάζονται στο εσωτερικό της Κοινότητος ,

- υπό την επιφύλαξη της παραγράφου 8 , μιας ιδιαίτερης συστάσεως σχετικά με τη χρησιμοποίηση , για τα βρέφη , των προϊόντων που είναι ολικώς ή μερικώς αποκορυφωμένα όταν αυτά διατίθενται στο λιανικό εμπόριο .

β ) να διατηρούν ή να θεσπίζουν εθνικές διατάξεις που επιβάλλουν την αναγραφή ενδείξεως σχετικής με τη χρονολόγηση των προϊόντων που καθορίζονται στο παράρτημα σημείο 1 υπό α ) έως δ ) , όταν αυτά προέρχονται μετά από επεξεργασία σε υπερυψηλή θερμοκρασία ( UHT ) και έχουν συσκευασθεί κατά τρόπο άσηπτο .

4 . Κατά παρέκκλιση της παραγράφου 1 και με την επιφύλαξη των διατάξεων που θα θεσπίσει η Κοινότητα σχετικά με τις διαιτητικές τροφές , τα Κράτη μέλη μπορούν να διατηρούν ή να θεσπίζουν εθνικές διατάξεις που επιβάλλουν την ένδειξη των ποσοτήτων των προστεθεισών βιταμίνων .

5 . Αν τα προϊόντα που καθορίζονται στο παράρτημα φέρονται σε συσκευασίες ή περιέκτες ονομαστικού βάρους μεγαλύτερου από 20 χιλιόγραμμα και δεν διατίθενται στο λιανικό εμπόριο , οι ενδείξεις που προβλέπονται στην παράγραφο 1 υπό β ) εώς η ) , μπορεί να αναγράφονται μόνο στα συνοδευτικά έγγραφα .

6 . Στην περίπτωση κατά την οποία προϊόντα βάρους κάτω των 20 γραμμαρίων κατά μονάδα συσκευάζονται σε εξωτερική συσκευασία , οι ενδείξεις που απαιτούνται δυνάμει της παραγράφου 1 υπό β ) εώς η ) , μπορούν να αναγράφονται μόνον στην εξωτερική αυτή συσκευασία .

7 . Κατά τη διάρκεια προθεσμίας τεσσάρων ετών από την κοινοποίηση της παρούσας οδηγίας και κατά παρέκκλιση της παραγράφου 1 υπό α ) , τα Κράτη μέλη μπορούν να επιτρέπουν η αποκλειστική ονομασία πάνω στις συσκευασίες , στους περιέκτες ή στις ετικέττες να συνοδεύεται από την ονομασία που εχρησιμοποιείτο προηγουμένως , σύμφωνα με τις συνήθειες ή τις εθνικές διατάξεις που ισχύουν κατά τη στιγμή της κοινοποιήσεως της παρούσας οδηγίας .

8 . Εντός προθεσμίας τριών ετών από την κοινοποίηση της παρούσας οδηγίας , το Συμβούλιο επανεξετάζει την παρέκκλιση που προβλέπεται στην παράγραφο 3 υπό α ) τελευταία περίπτωση , με βάση έκθεσή της Επιτροπής που ενδεχομένως συνοδεύεται από πρόσφορες προτάσεις .

Εν πάση περιπτώσει , η παρέκκλιση αυτή παύει να ισχύει σε ό,τι αφορά τα μερικώς αποκορυφωμένα προϊόντα , πέντε έτη μετά την κοινοποίηση της παρούσας οδηγίας .

9 . Τα Κράτη μέλη απέχουν να προσδιορίσουν , πέραν των όσων προβλέπονται στην παράγραφο 1 , τις λεπτομέρειες κατά τις οποίες θα πρέπει να δίνονται οι ενδείξεις που προβλέπονται στην εν λόγω παράγραφο .

Εν τούτοις , τα Κράτη μέλη μπορούν να απαγορεύουν την εμπορία των προϊόντων που καθορίζονται στο παράρτημα , αν οι ενδείξεις που προβλέπονται στην παράγραφο 1 υπό α ) έως ζ ) δεν αναγράφονται στην ή στις εθνικές γλώσσες πάνω σε μία από τις κύριες όψεις της συσκευασίας ή , στην περίπτωση της παραγράφου 5 , στα συνοδευτικά έγγραφα .

10 . Οι παράγραφοι 1 εώς 9 εφαρμόζονται με την επιφύλαξη των διατάξεων που θα θεσπίσει η Κοινότητα για την επισήμανση .

Άρθρο 8

Τα προϊόντα που προβλέπονται στο άρθρο 1 και που προορίζονται για το λιανικό εμπόριο , πρέπει να συσκευάζονται από τον παρασκευαστή ή τον συσκευαστή σε κλειστούς περιέκτες που προστατεύουν το προϊόν από κάθε βλαβερή επίδραση και να παραδίδονται ανέπαφα στους καταναλωτές .

Άρθρο 9

1 . Τα Κράτη μέλη λαμβάνουν όλα τα χρήσιμα μέτρα , ώστε η εμπορία των προϊόντων που προβλέπονται στο άρθρο 1 και που είναι σύμφωνα με τους ορισμούς και τους πίνακες της παρούσας οδηγίας και του παραρτήματός της να μην μπορεί να εμποδίζεται από την εφαρμογή των μη εναρμονισμένων εθνικών διατάξεων που ρυθμίζουν τη σύνθεση , τα χαρακτηριστικά παρασκευής , τη συσκευασία ή την επισήμανση αυτών μόνον των προϊόντων ή των τροφίμων γενικά .

2 . Η παράγραφος 1 δεν εφαρμόζεται στις μη εναρμονισμένες διατάξεις που δικαιολογούνται από λόγους :

- προστασίας της δημόσιας υγείας ,

- καταστολής της απάτης , με την προϋπόθεση ότι οι διατάξεις αυτές δεν είναι φύσεως τέτοιας ώστε να παρεμποδίζουν την εφαρμογή των ορισμών και των κανόνων που προβλέπονται στην παρούσα οδηγία ,

- προστασίας της βιομηχανικής και εμπορικής ιδιοκτησίας , των ενδείξεων προελεύσεως , των ονομασιών προελεύσεως και καταστολής του αθέμιτου ανταγωνισμού .

Άρθρο 10

1 . Αν ένα Κράτος μέλος διαπιστώνει , ότι με βάση εμπεριστατωμένη αιτιολογία λόγω νέων στοιχείων ή νέας εκτιμήσεως των στοιχείων που υπάρχουν , τα οποία προέκυψαν μετά την έκδοση της οδηγίας , η χρησιμοποίηση στα προϊόντα που καθορίζονται στο παράρτημα μιας από τις ουσίες που απαριθμούνται στο άρθρο 5 ή , το ανώτατο όριο που επιτρέπεται να χρησιμοποιηθεί , είναι επικίνδυνο για την ανθρώπινη υγεία , παρ’ όλο που είναι σύμφωνο με τις διατάξεις της παρούσας οδηγίας , το Κράτος μέλος αυτό μπορεί προσωρινά να αναστείλει ή να περιορίσει στο έδαφός του την εφαρμογή των σχετικών διατάξεων . Ενημερώνει αμέσως περί αυτού τα άλλα Κράτη μέλη και την Επιτροπή διευκρινίζοντας τους λόγους που δικαιολογούν την απόφασή του .

2 . Η Επιτροπή εξετάζει , το συντομότερο δυνατό , τους λόγους που επικαλείται το ενδιαφερόμενο Κράτος μέλος και προβαίνει σε διαβουλεύσεις με τα Κράτη μέλη στα πλαίσια της Μόνιμης Επιτροπής Τροφίμων . Κατόπιν διατυπώνει χωρίς καθυστέρηση τη γνώμη της και λαμβάνει τα κατάλληλα μέτρα .

3 . Αν η Επιτροπή κρίνει ότι πρέπει να γίνουν τροποποιήσεις στην οδηγία , για να αντιμετωπισθούν οι δυσχέρειες που αναφέρονται στην παράγραφο 1 και για να εξασφαλισθεί η προστασία της ανθρώπινης υγείας , κινεί τη διαδικασία που προβλέπεται στο άρθρο 12 , με σκοπό να επιφέρει τις τροποποιήσεις αυτές στην περίπτωση αυτή το Κράτος μέλος που έλαβε μέτρα διασφαλίσεως μπορεί να τα διατηρήσει , μέχρι να τεθούν σε ισχύ οι τροποποιήσεις αυτές .

Άρθρο 11

1 . Το Συμβούλιο μετά από απόφαση της Επιτροπής θεσπίζει :

α ) εφ’ όσον είναι ανάγκη , τα κριτήρια καθαρότητος των προϊόντων που χρησιμοποιούνται ως πρόσθετα ή βοηθητικά της επεξεργασίας και που προβλέπονται στο άρθρο 5 .

β ) τα χημικά , φυσικά και τα αναφερόμενα στην υγιεινή κριτήρια των προϊόντων που καθορίζονται στο παράρτημα .

γ ) τα μικροβιολογικά κριτήρια των προϊόντων που καθορίζονται στο παράρτημα .

δ ) τα ποιοτικά κριτήρια των ολικώς αφυδατωμένων γαλάτων που μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την παραγωγή των μερικώς αφυδατωμένων γαλάτων σύμφωνα με το άρθρο 1 παράγραφος 2 υπό α ) .

2 . Σύμφωνα με τη διαδικασία που προβλέπεται στο άρθρο 12 καθορίζονται :

α ) οι μέθοδοι αναλύσεως οι αναγκαίες για τον έλεγχο των κριτηρίων καθαρότητος που προβλέπονται ανωτέρω .

β ) οι τρόποι δειγματοληψίας και οι μέθοδοι αναλύσεως οι αναγκαίες για τον έλεγχο της συνθέσεως και των χαρακτηριστικών παρασκευής των προϊόντων που καθορίζονται στο παράρτημα .

Άρθρο 12

1 . Στην περίπτωση που γίνεται προσφυγή στη διαδικασία που καθορίζεται στο παρόν άρθρο , η Μόνιμη Επιτροπή Τροφίμων που συστήθηκε με την απόφαση του Συμβουλίου της 13ης Νοεμβρίου 1969 , στο εξής καλούμενη η « επιτροπή » , συγκαλείται από τον πρόεδρό της είτε με δική του πρωτοβουλία είτε μετά από αίτηση του αντιπρόσωπου Κράτους μέλους .

2 . Ο αντιπρόσωπος της Επιτροπής υποβάλλει στην επιτροπή σχέδιο μέτρων που θα ληφθούν . Η επιτροπή διατυπώνει τη γνώμη της πάνω στο σχέδιο αυτό μέσα σε προθεσμία που ο πρόεδρος δύναται να ορίσει σε συνάρτηση με το επείγον του κρινομένου θέματος . Η επιτροπή αποφαίνεται με πλειοψηφία σαράντα ενός ψήφων , ενώ οι ψήφοι των Κρατών μελών σταθμίζονται σύμφωνα με το άρθρο 148 παράγραφος 2 της συνθήκης . Ο πρόεδρος δεν ψηφίζει .

3 . α ) Η Επιτροπή θεσπίζει τα σχεδιαζόμενα μέτρα , εφόσον αυτά είναι σύμφωνα με τη γνώμη της επιτροπής .

β ) Εφόσον τα σχεδιαζόμενα μέτρα δεν είναι σύμφωνα με τη γνώμη της επιτροπής ή αν δεν έχει διατυπωθεί γνώμη , η Επιτροπή υποβάλλει χωρίς καθυστέρηση στο Συμβούλιο πρόταση σχετική με τα μέτρα που πρέπει να ληφθούν . Το Συμβούλιο αποφασίζει με ειδική πλειοψηφία .

γ ) Αν κατά τη λήξη προθεσμίας τριών μηνών από τη σύγκληση του Συμβουλίου , αυτό δεν έχει αποφασίσει , τα προτεινόμενα μέτρα θεσπίζονται από την Επιτροπή .

Άρθρο 13

Το άρθρο 12 εφαρμόζεται κατά τη διάρκεια περιόδου 18 μηνών από την ημερομηνία κατά την οποίαν η επιτροπή συνεκλήθη για πρώτη φορά κατ’ εφαρμογή του άρθρου 12 παράγραφος 1 .

Άρθρο 14

Η παρούσα οδηγία δεν θίγει τις νομοθεσίες των Κρατών μελών τις σχετικές με τις ενδείξεις ποιότητος που εφαρμόζονται στα προϊόντα που αναφέρονται στο παράρτημα και παρασκευάζονται στο έδαφός τους .

Ελλείψει κοινοτικών διατάξεων για το θέμα αυτό , εντός προθεσμίας τριών ετών από την κοινοποίηση της παρούσας οδηγίας , το Συμβούλιο επανεξετάζει τις διατάξεις του παρόντος άρθρου με βάση έκθεση της Επιτροπής που ενδεχομένως συνοδεύεται από πρόσφορες προτάσεις .

Άρθρο 15

Η παρούσα οδηγία δεν εφαρμόζεται :

- για προϊόντα ειδικής διατροφής καθώς και για τα προϊόντα που παρασκευάζονται ειδικά για βρέφη και νήπια , με την επιφύλαξη των διατάξεων που θα θεσπίσει η Κοινότητα στο θέμα αυτό .

- για τα προϊόντα που προορίζονται για εξαγωγή έξω από την Κοινότητα .

Άρθρο 16

Μέσα σε προθεσμία ενός έτους από την κοινοποίηση της παρούσας οδηγίας , τα Κράτη μέλη τροποποιούν , αν χρειάζεται , τη νομοθεσία τους , προκειμένου να συμμορφωθούν με την παρούσα οδηγία . Ενημερώνουν αμέσως την Επιτροπή για τις τροποποιήσεις αυτές , καθώς και για τις εξαιρέσεις που προβλέπονται στην παρούσα οδηγία , των οποίων κάνουν χρήση . Η ούτω τροποποιημένη νομοθεσία εφαρμόζεται στα προϊόντα που διατίθενται στο εμπόριο για πρώτη φορά στα Κράτη μέλη , το αργότερο δύο έτη μετά την κοινοποίηση αυτή .

Άρθρο 17

Η παρούσα οδηγία απευθύνεται στα Κράτη μέλη .

Έγινε στις Βρυξέλλες , στις 18 Δεκεμβρίου 1975 .

Για το Συμβούλιο

Ο Πρόεδρος

M. TOROS

(1) ΕΕ αριθ. A 65 της 5 . 6 . 1970 , σ. 47 .

(2) ΕΕ αριθ. A 146 της 11 . 12 . 1970 , σ. 26 .

(3) ΕΕ αριθ. N 291 της 29 . 11 . 1969 , σ. 9 .

(4) ΕΕ αριθ. N 243 της 29 . 10 . 1971 , σ. 29 .

(5) ΕΕ αριθ. N 73 της 27 . 3 . 1972 , σ. 14 .

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΚΑΙ ΟΡΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ

1 . Γάλατα μερικώς αφυδατωμένα , στα οποία εφαρμόζεται η παρούσα οδηγία

α ) Γάλα συμπυκνωμένο ή γάλα συμπυκνωμένο μη ζαχαρούχο ή πλήρες γάλα συμπυκνωμένο

Το μερικώς αφυδατωμένο γάλα που περιέχει κατά βάρος τουλάχιστον 7,5 % λιπαρά και 25 % ολικό ξηρό υπόλειμμα προερχόμενο από γάλα .

β ) Γάλα αποκορυφωμένο συμπυκνωμένο ή γάλα αποκορυφωμένο συμπυκνωμένο μη ζαχαρούχο

Το μερικώς αφυδατωμένο γάλα που περιέχει , κατά βάρος , εώς 1 % λιπαρά και τουλάχιστον 20 % ολικό ξηρό υπόλειμμα προερχόμενο από γάλα .

γ ) Γάλα μερικώς αποκορυφωμένο συμπυκνωμένο ή γάλα μερικώς αποκορυφωμένο συμπυκνωμένο μη ζαχαρούχο

Το μερικώς αφυδατωμένο γάλα που περιέχει κατά βάρος περισσότερο του 1 % και λιγότερο του 7,5 % λιπαρά και περισσότερο του 20 % ολικό ξηρό υπόλειμμα προερχόμενο από γάλα . Το μόνο γάλα που μπορεί να διατεθεί στο λιανικό εμπόριο με την ονομασία αυτή είναι το μερικώς αφυδατωμένο γάλα που περιέχει κατά βάρος 4 εώς 4,5 % λιπαρά και τουλάχιστον 24 % ολικό ξηρό υπόλειμμα προερχόμενο από γάλα .

δ ) Γάλα συμπυκνωμένο πλούσιο σε λιπαρά ή γάλα συμπυκνωμένο μη ζαχαρούχο πλούσιο σε λιπαρά

Το μερικώς αφυδατωμένο γάλα που περιέχει κατά βάρος τουλάχιστον 15 % λιπαρά και 26,5 % ολικό ξηρό υπόλειμμα προερχόμενο από γάλα .

ε ) Γάλα συμπυκνωμένο ζαχαρούχο ή γάλα πληρες συμπυκνωμένο ζαχαρούχο

Το μερικώς αφυδατωμένο γάλα , στο οποίο έχει προστεθεί ζαχαρόζη ( ημίλευκη ζάχαρη , λευκή ζάχαρη ή υπέρλευκη ζάχαρη ή ραφινέ ) και που περιέχει κατα βάρος τουλάχιστον 8 % λιπαρά και 28 % ολικό ξηρό υπόλειμμα προερχόμενο από γάλα . Το μόνο γάλα που μπορεί να διατεθεί στο λιανικό εμπόριο με την ονομασία αυτή είναι το μερικώς αφυδατωμένο γάλα , στο οποίο έχει προστεθεί ζαχαρόζη και που περιέχει κατά βάρος τουλάχιστον 9 % λιπαρά και 31 % ολικό ξηρό υπόλειμμα προερχόμενο από γάλα .

στ ) Γάλα αποκορυφωμένο συμπυκνωμένο ζαχαρούχο

Το μερικώς αφυδατωμένο γάλα , στο οποίο έχει προστεθεί ζαχαρόζη ( ζάχαρη ημίλευκη , ζάχαρη λευκή ή υπέρλευκη ζάχαρη ή ραφινέ ) και που περιέχει κατά βάρος έως 1 % λιπαρά και τουλάχιστον 24 % ολικό ξηρό υπόλειμμα προερχόμενο από γάλα .

ζ ) Γάλα μερικώς αποκορυφωμένο συμπυκνωμένο ζαχαρούχο

Το μερικώς αφυδατωμένο γάλα , στο οποίο έχει προστεθεί ζαχαρόζη ( ζάχαρη ημίλευκη , ζάχαρη λευκή ή υπέρλευκη ζάχαρη ή ραφινέ ) και που περιέχει κατά βάρος περισσότερο του 1 % και λιγότερο του 8 % λιπαρά και πλέον του 24 % ολικό ξηρό υπόλειμμα που προέρχεται από γάλα . Το μόνο γάλα που μπορεί να διατεθεί στο λιανικό εμπόριο με την ονομασία αυτή , είναι το μερικώς αφυδατωμένο γάλα , στο οποίο έχει προστεθεί ζαχαρόζη ( ζάχαρη ημίλευκη , ζάχαρη λευκή ή υπέρλευκη ζάχαρη ή ραφινέ ) και που περιέχει κατά βάρος 4 μέχρι 4,5 % λιπαρά και τουλάχιστον 28 % ολικό ξηρό υπόλειμμα προερχόμενο από γάλα .

2 . Γάλατα πλήρως αφυδατωμένα , στα οποία εφαρμόζεται η παρούσα οδηγία

α ) Γάλα εις κόνιν , πλήρες γάλα εις κόνιν , κόνις γάλακτος ή κόνις πλήρους γάλακτος

Το αφυδατωμένο γάλα που περιέχει κατά βάρος τουλάχιστον 26 % λιπαρά .

β ) Γάλα αποκορυφωμένο εις κόνιν ή κόνις αποκορυφωμενού γάλακτος

Το αφυδατωμένο γάλα που περιέχει κατά βάρος , κατ’ ανώτατο όριο , 1,5 % λιπαρά .

γ ) Γάλα μερικώς αποκορυφωμένο εις κόνιν ή κόνις γάλακτος μερικώς αποκορυφωμένου

Το αφυδατωμένο γάλα του οποίου η περιεκτικότητα σε λιπαρά είναι μεγαλύτερη του 1,5 % και μικρότερη του 26 % κατά βάρος .

δ ) Γάλα εις κόνιν , πλούσιο σε λιπαρά ή κόνις γάλακτος πλούσιου σε λιπαρά

Το αφυδατωμένο γάλα που περιέχει κατά βάρος τουλάχιστον 42 % λιπαρά .

Top