Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31975R2972

Κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 2972/75 τής Επιτροπής τής 12ης Νοεμβρίου 1975 περί τροποποιήσεως τού κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 208/70 τής Επιτροπής «περί θεσπίσεως τών λεπτομερειών εφαρμογής τών μέτρων πού αποβλέπουν στήν προώθηση τής μεταποιήσεως τών πορτοκαλιών»

OJ L 295, 14.11.1975, p. 16–17 (DA, DE, EN, FR, IT, NL)
Greek special edition: Chapter 03 Volume 014 P. 101 - 102

No longer in force, Date of end of validity: 21/06/1985

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1975/2972/oj

31975R2972

Κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 2972/75 τής Επιτροπής τής 12ης Νοεμβρίου 1975 περί τροποποιήσεως τού κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 208/70 τής Επιτροπής «περί θεσπίσεως τών λεπτομερειών εφαρμογής τών μέτρων πού αποβλέπουν στήν προώθηση τής μεταποιήσεως τών πορτοκαλιών»

Επίσημη Εφημερίδα αριθ. L 295 της 14/11/1975 σ. 0016 - 0017
Ελληνική ειδική έκδοση: Κεφάλαιο 03 τόμος 14 σ. 0101


++++

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ( ΕΟΚ ) αριθ . 2972/75 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

της 12ης Νοεμβρίου 1975

περί τροποποιήσεως του κανονισμού ( ΕΟΚ ) αριθ . 208/70 της Επιτροπής " περί θεσπίσεως των λεπτομερειών εφαρμογής των μέτρων που αποβλέπουν στην προώθηση της μεταποιήσεως των πορτοκαλιών "

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ,

Εχοντας υπόψη :

τη συνθήκη περί ιδρύσεως της Ευρωπαϊκής Οικονομικής Κοινότητος ,

τον κανονισμό ( ΕΟΚ ) αριθ . 2601/69 του Συμβουλίου της 18ης Δεκεμβρίου 1969 περί ειδικών μέτρων για να ευνοηθεί η προσφυγή στη μεταποίηση ορισμένων ποικιλιών πορτοκαλιών ( 1 ) , όπως τροποποιήθηκε τελευταία από τον κανονισμό ( ΕΟΚ ) αριθ . 2483/75 ( 2 ) και ιδίως το άρθρο 2 παράγραφος 3 και άρθρο 3 παράγραφος 2 ,

Εκτιμώντας :

ότι , για να τονισθεί ο προσανατολισμός προς τη μεταποίηση ορισμένων ποικιλιών πορτοκαλιών και για να βελτιωθεί η ανταγωνιστική θέση του τελικού προϊόντος σε σχέση με τα εισαγόμενα από τρίτες χώρες προϊόντα , ο κανονισμός ( ΕΟΚ ) αριθ . 2601/69 τροποποιήθηκε κατά τρόπον , ώστε το σύστημα των χρηματικών αντισταθμίσεων να επεκταθεί σε όλες τις ποσότητες του προϊόντος αυτού , οι οποίες χρησιμοποιούνται στη μεταποιητική βιομηχανία

ότι πρέπει , κατά συνέπεια , να προσαρμοσθούν οι λεπτομέρειες χορηγήσεως της πριμοδοτήσεως μεταποιήσεως που προβλέπεται στον κανονισμό ( ΕΟΚ ) αριθ . 208/70 της Επιτροπής , της 4ης Φεβρουαρίου 1970 , περί θεσπίσεως των λεπτομερειών εφαρμογής των μέτρων που αποβλέπου στην προώθηση της μεταποιήσεως των πορτοκαλιών ( 3 )

ότι κατά το άρθρο 4 παράγραφος 2 του κανονισμού ( ΕΟΚ ) αριθ . 1134/68 του Συμβουλίου , της 30ης Ιουλίου 1968 , περί καθορισμού των κανόνων εφαρμογής του κανονισμού ( ΕΟΚ ) αριθ . 653/68 περί των όρων τροποποιήσεως της αξίας της λογιστικής μονάδος που χρησιμοποιείται στην κοινή γεωργική πολιτική ( 4 ) , για ενέργειες που πραγματοποιήθηκαν στα πλαίσια της κοινής γεωργικής πολιτικής , τα ποσά που οφείλονται από ένα Κράτος μέλος ή από νόμιμα εξουσιοδοτημένο οργανισμό , εκφρασμένα σε εθνικό νόμισμα και που αντιπροσωπεύουν ποσά , τα οποία καθορίζονται σε λογιστικές μονάδες , καταβάλλονται με βάση τη σχέση μεταξύ της λογιστικής μονάδος και του εθνικού νομίσματος που ίσχυε τη στιγμή της πραγματοποιήσεως της ενέργειας ή μέρους αυτής

ότι , κατά το άρθρο 6 του κανονισμού ( ΕΟΚ ) αριθ . 1134/68 , θεωρείται ως στιγμή πραγματοποιήσεως της ενέργειας η ημερομηνία , κατά την οποία επέρχεται η γενεσιουργός αιτία της πιστώσεως σχετικά με το ποσό που αναφέρεται στην ενέργεια αυτή , έτσι όπως καθορίζεται η αιτία αυτή από την ρύθμιση , ή , ελλείψει τέτοιας ρυθμίσεως και ως τη στιγμή που θα πραγματοποιηθεί , από τη ρύθμιση του ενδιαφερομένου Κράτους μέλους

ότι η γενεσιουργός αιτία του δικαιώματος χρηματικής αντισταθμίσεως για τη μεταποίηση των πορτοκαλίών επέρχεται κατά τη μεταποίηση αυτή

ότι , πάντως , είναι δύσκολο να καθορισθέι η ακριβής ημερομηνία της μεταποιήσεως για μία ορισμένη παρτίδα

ότι έχει διαπιστωθεί , ότι το μεγαλύτερο μέρος των πορτοκαλιών μεταποιείται το αργότερο μέχρι τέλους Απριλίου κάθε έτους

ότι , ως εκ τούτου , για την εξασφάλιση ομοιομόρφου εφαρμογής του καθεστώτος της χρηματικής αντισταθμίσεως για τα προϊόντα αυτά , πρέπει κατά τον υπολογισμό του ποσού της σε εθνικό νόμισμα , να ληφθεί υπόψη ο συντελεστής μετατροπής της 1ης Μαϊόυ κάθε έτους

ότι για την αποφυγή κάθε κινδύνου απάτης , πρέπει να προβλεφθούν οι προϋποθέσεις για μείωση της χρηματικής αντισταθμίσεως , όταν η επιχείρηση δεν έχει μεταποιήσει το σύνολο των αγορασθέντων ποσοτήτων πορτοκαλιών

ότι τα μέτρα που προβλέπονται στον παρόντα κανονισμό είναι σύμφωνα με τη γνώμη της Επιτροπής Διαχειρίσεως Οπωροκηπευτικών ,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ :

Άρθρο 1

Το άρθρο 2 του κανονισμού ( ΕΟΚ ) αριθ . 208/70 καταργείται .

Άρθρο 2

Στον κανονισμό ( ΕΟΚ ) αριθ . 208/70 προστίθεται ένα άρθρο 7α διατυπωμένο ως εξής :

"Άρθρο 7α

Κατά την έννοια του άρθρου 6 του κανονισμού ( ΕΟΚ ) αριθ . 1134/68 , η γενεσιουργός αιτία του δικαιώματος χρηματικής αντισταθμίσεως θεωρείται ότι επήλθε την 1η Μαϊου κάθε έτους " .

Άρθρο 3

Το κείμενο του άρθρου 9 του κανονισμού ( ΕΟΚ ) αριθ . 208/70 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο :

" Για κάθε επιχείρηση , η χρηματική αντιστάθμιση χορηγείται για το σύνολο των ποσοτήτων που μεταποιήθηκαν στα πλαίσια των συμβάσεων μεταποιήσεως , υπό την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 6 παράγραφος 2 , υπό τον όρο ότι η επιχείρηση μεταποίηση πράγματι το σύνολo των αγορασθέντων ποσοτήτων .

Αν δεν πληρούται ο όρος αυτός , η αντιστάθμιση μειώνεται , εκτός περιπτώσεων ανωτέρας βίας , κατ ' αναλογία των ποσοτήτων που πράγματι μεταποιήθηκαν σε σχέση προς τις συνολικές αγορασθείσες ποσότητες , λαμβάνοντας υπόψη για τον υπολογισμό της την ίδια κατανομή των ταξινομήσεων με εκείνη που καθορίσθηκε για τα προϊόντα που αγοράσθηκαν βάσει συμβάσεων μεταποιήσεως " .

Άρθρο 4

Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει την τρίτη ημέρα από τη δημοσίευσή του στην Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων .

Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε Κράτος μέλος .

Εγινε στις Βρυξέλλες , στις 12 Νοεμβρίου 1975 .

Για την Επιτροπή

P . J . LARDINOIS

Μέλος της Επιτροπής

( 1 ) ΕΕ αριθ . Ν 324 της 27 . 12 . 1969 , σ . 21 .

( 2 ) ΕΕ αριθ . Ν 254 της 1 . 10 . 1975 , σ . 5 .

( 3 ) ΕΕ αριθ . Ν 28 της 5 . 2 . 1970 , σ . 12 .

( 4 ) ΕΕ αριθ . Ν 188 της 1 . 8 . 1968 , σ . 1 .

Top