Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31975R2780

Κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 2780/75 του Συμβουλίου της 29ης Οκτωβρίου 1975 περί των όρων εφαρμογής των μέτρων διασφαλίσεως στον τομέα του κρέατος πουλερικών

OJ L 282, 1.11.1975, p. 94–95 (DA, DE, EN, FR, IT, NL)
Greek special edition: Chapter 03 Volume 014 P. 88 - 89
Spanish special edition: Chapter 03 Volume 009 P. 168 - 169
Portuguese special edition: Chapter 03 Volume 009 P. 168 - 169
Special edition in Finnish: Chapter 03 Volume 006 P. 230 - 231
Special edition in Swedish: Chapter 03 Volume 006 P. 230 - 231

No longer in force, Date of end of validity: 01/07/1995; καταργήθηκε από 394R3290

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1975/2780/oj

31975R2780

Κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 2780/75 του Συμβουλίου της 29ης Οκτωβρίου 1975 περί των όρων εφαρμογής των μέτρων διασφαλίσεως στον τομέα του κρέατος πουλερικών

Επίσημη Εφημερίδα αριθ. L 282 της 01/11/1975 σ. 0094 - 0095
Φινλανδική ειδική έκδοση: Κεφάλαιο 3 τόμος 6 σ. 0230
Ελληνική ειδική έκδοση: Κεφάλαιο 03 τόμος 14 σ. 0088
Σουηδική ειδική έκδοση: Κεφάλαιο 3 τόμος 6 σ. 0230
Ισπανική ειδική έκδοση: Κεφάλαιο 03 τόμος 9 σ. 0168
Πορτογαλική ειδική έκδοση : Κεφάλαιο 03 τόμος 9 σ. 0168


++++

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ( ΕΟΚ ) αριθ . 2780/75 ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

της 29ης Οκτωβρίου 1975

περί των όρων εφαρμογής των μέτρων διασφαλίσεως στον τομέα του κρέατος πουλερικών

ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ,

Εχοντας υπόψη :

τη συνθήκη περί ιδρύσεως της Ευρωπαϊκής Οικονομικής Κοινότητος ,

τον κανονισμό ( ΕΟΚ ) αριθ . 2777/75 του Συμβουλίου , της 29ης Οκτωβρίου 1975 , περί κοινής οργανώσεως αγοράς στον τομέα του κρέατος πουλερικών ( 1 ) , και ιδίως το άρθρο 12 παράγραφος 1 ,

την πρόταση της Επιτροπής ,

Εκτιμώντας :

ότι ο κανονισμός ( ΕΟΚ ) αριθ . 2777/75 προβλέπει , στο άρθρο 12 παράγραφος 1 , τη δυνατότητα λήψεως των καταλλήλων μέτρων , αν εντός της Κοινότητος η αγορά ενός ή περισσοτέρων προϊόντων από τα αναφερόμενα στο άρθρο 1 υφίσταται ή κινδυνεύει να υποστεί εξ αιτίας των εισαγωγών ή των εξαγωγών , σοβαρές διαταραχές δυνάμενες να θέσουν σε κίνδυνο τους στόχους του άρθρου 39 της συνθήκης

ότι τα μέτρα αυτά αναφέρονται στις συναλλαγές με τις τρίτες χώρες και το πέρας της εφαρμογής τους καθορίζεται από την εξάλειψη της διαταραχής ή της απειλής διαταραχής

ότι το Συμβούλιο είναι αρμόδιο να καθορίζει τις λεπτομέρειες εφαρμογής του άρθρου 12 παράγραφος 1 , του κανονισμού αυτού , καθώς και τις περιπτώσεις κατά τις οποίες και τα όρια εντός των οποίων τα Κράτη μέλη δύνανται να λαμβάνουν συντηρητικά μέτρα

ότι πρέπει συνεπώς να καθορισθούν τα κύρια στοιχεία τα οποία επιτρέπουν να εκτιμηθεί αν , εντός της Κοινότητος , η αγορά έχει σοβαρώς διαταραχθεί ή κινδυνεύει να διαταραχθεί

ότι , εφ ' όσον η προσφυγή σε μέτρα διασφαλίσεως εξαρτάται από την επιρροή την οποία ασκούν οι συναλλαγές με τις τρίτες χώρες στην αγορά της Κοινότητος , είναι αναγκαίο να εκτιμηθεί η κατάσταση αυτής της αγοράς , λαμβανομένων υπόψη , πέραν των στοιχείων που είναι χαρακτηριστικά της αγοράς αυτής , και των στοιχείων των σχετικών με την εξέλιξη των συναλλαγών αυτών

ότι πρέπει να ορισθούν τα μέτρα που δύνανται να ληφθούν κατ ' εφαρμογή του άρθρου 12 του κανονισμού ( ΕΟΚ ) αριθ . 2777/75

ότι τα μέτρα αυτά πρέπει να είναι τέτοιας φύσεως ώστε να εκλείψουν οι σοβαρές διαταραχές της αγοράς και να εξαλείφουν την απειλή παρομοίων διαταραχών

ότι πρέπει να δύνανται να είναι ανάλογα προς τις περιστάσεις , ώστε να αποφευχθούν αποτελέσματα άλλα πλην των επιθυμητών

ότι η προσφυγή Κράτους μέλους στο άρθρο 12 του κανονισμού ( ΕΟΚ ) αριθ . 2777/75 πρέπει να καθορισθεί στην περίπτωση κατά την οποία η αγορά του Κράτους αυτού , μετά από εκτίμηση που βασίζεται στα προαναφερθέντα στοιχεία , θεωρείται ότι πληροί τις προϋποθέσεις του άρθρου αυτού

ότι τα μέτρα τα οποία δύνανται να ληφθούν στην περίπτωση αυτή πρέπει να είναι τέτοια ώστε να αποφευχθεί η περαιτέρω επιδείνωση της καταστάσεως της αγοράς

ότι εν τούτοις πρέπει να έχουν συντηρητικό χαρακτήρα

ότι αυτός ο συντηρητικός χαρακτήρας των εθνικών μέτρων δικαιολογεί την εφαρμογή τους μόνο μέχρι της ενάρξεως ισχύος κοινοτικής αποφάσεως επί του θέματος αυτού

ότι ανήκει στην Επιτροπή να αποφασίσει για τα κοινοτικά μέτρα διασφαλίσεως τα οποία πρέπει να ληφθούν κατόπιν αιτήσεως Κράτους μέλους , εντός προθεσμίας είκοσι τεσσάρων ωρών από τη λήψη της αιτήσεως αυτής

ότι , για να δύναται η Επιτροπή να εκτιμά την κατάσταση της αγοράς όσο το δυνατό πιο αποτελεσματικά , είναι αναγκαίο να προβλεφθούν διατάξεις που να εξασφαλίζουν το ότι θα πληροφορείται όσο το δυνατό συντομότερο την εφαρμογή συντηρητικών μέτρων από ένα Κράτος μέλος

ότι πρέπει επομένως να προβλεφθεί ώστε τα μέτρα αυτά να κοινοποιούνται στην Επιτροπή ευθύς ως αποφασισθούν και ότι η κοινοποίηση αυτή πρέπει να θεωρείται ως αίτηση κατά την έννοια του άρθρου 12 παράγραφος 1 του κανονισμού ( ΕΟΚ ) αριθ . 2777/75 ,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ :

Άρθρο 1

Για να εκτιμηθεί αν εντός της Κοινότητος η αγορά ενός ή περισσοτέρων προϊόντων από τα αναφερόμενα στο άρθρο 12 παράγραφος 1 του κανονισμού ( ΕΟΚ ) αριθ . 2777/75 υφίσταται ή κινδυνεύει να υποστεί εξ αιτίας των εισαγωγών ή των εξαγωγών σοβαρές διαταραχές οι οποίες δύνανται να θέσουν σε κίνδυνο τους στόχους τους άρθρου 39 της συνθήκης , λαμβάνεται υπόψη κυρίως :

α ) ο όγκος των πραγματοποιηθεισών ή προβλεπομένων εισαγωγών ή εξαγωγών

β ) η διαθεσιμότητα προϊόντων που υπάρχουν στην κοινοτική αγορά

γ ) οι τιμές που σημειώνονται στην κοινοτική αγορά ή η προβλεπόμενη εξέλιξη των τιμών αυτών και ιδίως η τάση τους για υπερβολική πτώση ή άνοδο

δ ) οι τιμές προσφοράς " ελεύθερο στα σύνορα " της Κοινότητος , αν η προαναφερθείσα κατάσταση εμφανίζεται εξ αιτίας των εισαγωγών .

Άρθρο 2

1 . Τα μέτρα τα οποία δύνανται να ληφθούν κατ ' εφαρμογή του άρθρου 12 παράγραφος 2 και 3 του κανονισμού ( ΕΟΚ ) αριθ . 2777/75 , όταν εμφανίζεται η προβλεπομένη στην παράγραφο 1 του άρθρου αυτού κατάσταση , είναι η αναστολή των εισαγωγών ή των εξαγωγών , ή η είσπραξη φορολογικών επιβαρύνσεων κατά την εξαγωγή .

2 . Τα μέτρα αυτά δύνανται να λαμβάνονται μόνο κατά το μέτρο και για το χρονικό διάστημα που είναι απολύτως αναγκαία , λαμβάνοντας υπόψη την ιδιαίτερη κατάσταση των προϊόντων τα οποία ευρίσκονται καθ ' οδόν προς την Κοινότητα

Δέν δύνανται να αφορούν παρά μόνο προιόντα προερχόμενα από ή προοριζόμενα γιά τρίτες χώρες . Δύνανται να περιορισθούν σε προϊόντα ορισμένης προελεύσεως , καταγωγής , προορισμού , είδους , ποιότητος ή παρουσιάσεως . Δύνανται να περιορισθούν στις εισαγωγές που προορίζονται για ορισμένες περιοχές της Κοινότητος ή στις εξαγωγές που προέρχονται από τις περιοχές αυτές .

Άρθρο 3

1 . Κράτος μέλος δύναται να λαμβάνει συντηρητικώς ένα ή περισσότερα μέτρα , εφ ' όσον , μετά από εκτίμηση βασιζόμενη στα στοιχεία που αναφέρονται στο άρθρο 1 , θεωρεί ότι η κατάταση που αναφέρεται στο άρθρο 12 παράγραφος 1 του κανονιμού ( ΕΟΚ ) αριθ . 2777/75 προκύπτει στο έδαφός του .

Τα συντηρητικά μέτρα συνίστανται :

α ) στην αναστολή των εισαγωγών ή των εξαγωγών

β ) στήν απαίτηση της καταθέσεως φορολογικών επιβαρύνσεων κατά την εξαγωγή , ή ασφαλείας για το ποσό αυτών .

Το μέτρο που αναφέρεται στην περίπτωση β ) δεν συνεπάγεται την είσπραξη των φορολογικών επιβαρύνσεων παρά μόνο αν τούτο έχει αποφασισθεί κατ ' εφαρμογή του άρθρου 12 παράγραφοι 2 ή 3 του κανονισμού ( ΕΟΚ ) αριθ . 2777/75 .

Οι διατάξεις του άρθρου 2 παράγραφος 2 του παρόντος κανονισμού τυγχάνουν εφαρμογής .

2 . Τα συντηρητικά μέτρα κοινοποιούνται στην Επιτροπή με τέλεξ μόλις αποφασισθούν . Η κοινοποίηση αυτή επέχει θέση αιτήσεως κατά την έννοια του άρθρου 12 παράγραφος 2 του κανονισμού ( ΕΟΚ ) αριθ . 2777/75 . Τα μέτρα αυτά εφαρμόζονται μόνο μέχρι της ενάρξεως ισχύος της αποφάσεως που ελήφθη από την Επιτροπή επί του θέματος αυτού .

Άρθρο 4

1 . Ο κανονισμός ( ΕΟΚ ) αριθ . 2595/69 του Συμβουλίου της 18ης Δεκεμβρίου 1969 περί των όρων εφαρμογής των μέτρων διασφαλίσεως στον τομέα του κρέατος πουλερικών ( 1 ) , καταργείται .

2 . Οι παραπομπές στόν καταργηθέντα δυνάμει της παραγράφου 1 κανονισμό θεωρούνται ότι γίνονται στον παρόντα κανονισμό .

Άρθρο 5

Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει την 1η Νοεμβρίου 1975 .

Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε Κράτος μέλος .

Εγινε στο Λουξεμβούργο , στις 29 Οκτωβρίου 1975 .

Για το Συμβούλιο

Ο Πρόεδρος

G . MARCORA

( 1 ) ΕΕ αριθ . Ν 282 της 1 . 11 . 1975 , σ . 77 .

( 2 ) ΕΕ αριθ . Ν 324 της 27 . 12 . 1969 , σ . 10 .

Top