Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31975R2779

Κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 2779/75 του Συμβουλίου της 29ης Οκτωβρίου 1975 περί θεσπίσεως στον τομέα του κρέατος πουλερικών των γενικών κανόνων για τη χορήγηση επιστροφών κατά την εξαγωγή και των κριτηρίων για τον καθορισμό του ύψους αυτών

OJ L 282, 1.11.1975, p. 90–93 (DA, DE, EN, FR, IT, NL)
Greek special edition: Chapter 03 Volume 014 P. 84 - 87
Spanish special edition: Chapter 03 Volume 009 P. 164 - 167
Portuguese special edition: Chapter 03 Volume 009 P. 164 - 167
Special edition in Finnish: Chapter 03 Volume 006 P. 226 - 229
Special edition in Swedish: Chapter 03 Volume 006 P. 226 - 229

No longer in force, Date of end of validity: 01/07/1995; καταργήθηκε από 394R3290

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1975/2779/oj

31975R2779

Κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 2779/75 του Συμβουλίου της 29ης Οκτωβρίου 1975 περί θεσπίσεως στον τομέα του κρέατος πουλερικών των γενικών κανόνων για τη χορήγηση επιστροφών κατά την εξαγωγή και των κριτηρίων για τον καθορισμό του ύψους αυτών

Επίσημη Εφημερίδα αριθ. L 282 της 01/11/1975 σ. 0090 - 0093
Φινλανδική ειδική έκδοση: Κεφάλαιο 3 τόμος 6 σ. 0226
Ελληνική ειδική έκδοση: Κεφάλαιο 03 τόμος 14 σ. 0084
Σουηδική ειδική έκδοση: Κεφάλαιο 3 τόμος 6 σ. 0226
Ισπανική ειδική έκδοση: Κεφάλαιο 03 τόμος 9 σ. 0164
Πορτογαλική ειδική έκδοση : Κεφάλαιο 03 τόμος 9 σ. 0164


++++

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ( ΕΟΚ ) αριθ . 2779/75 ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

της 29ης Οκτωβρίου 1975

περί θεσπίσεως στον τομέα του κρέατος πουλερικών των γενικών κανόνων για τη χορήγηση επιστροφών κατά την εξαγωγή και των κριτηρίων για τον καθορισμό του υψους αυτών

ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ,

Εχοντας υπόψη :

τη συνθήκη περί ιδρύσεως της Ευρωπαϊκής Οικονομικής Κοινότητος ,

τον κανονισμό ( ΕΟΚ ) αριθ . 2777/75 του Συμβουλίου της 29ης Οκτωβρίου 1975 περί κοινής οργανώσεως αγοράς στον τομέα του κρέατος πουλερικών ( 1 ) , και ιδίως το άρθρο 9 παράγραφος 2 τέταρτο εδάφιο ,

την πρόταση της Επιτροπής ,

Εκτιμώντας :

ότι οι επιστροφές κατά την εξαγωγή των προϊόντων των υπαγομένων στην κοινή οργάνωση αγοράς στον τομέα του κρέατος πουλερικών πρέπει να καθορίζονται σύμφωνα με ορισμένα κριτήρια τα οποία καθιστούν δυνατή την κάλυψη της διαφοράς μεταξύ των τιμών των προϊόντων αυτών εντός της Κοινότητος και στη διεθνή αγορά

ότι όσον αφορά τα προϊόντα αυτά , πρέπει να λαμβάνονται υπόψη , για το σκοπό αυτό , αφ ' ενός η κατάσταση εφοδιασμού και οι τιμές εντός της Κοινότητος , και αφ ' ετέρου η κατάσταση των τιμών στη διεθνή αγορά

ότι πρέπει , εξ άλλου , να λαμβάνεται υπόψη η διαφορά μεταξύ των τιμών εντός της Κοινότητος αφ ' ενός και στη διεθνή αγορά αφ ' ετέρου της ποσότητος κτηνοτροφικών σιτηρών που απαιτείται για την παραγωγή ενός κιλού εσφαγμένων πουλερικών και για την παραγωγή ενός νεοσσού

ότι πρέπει , στην περίπτωση των προϊόντων που αναφέρονται στο άρθρο 1 παράγραφος 2 περίπτωση δ ) του κανονισμού ( ΕΟΚ ) αριθ . 2777/75 , να λαμβάνονται υπόψη οι συντελεστές που αναφέρονται στο άρθρο 5 παράγραφος 3 του κανονισμού αυτού

ότι για να παρακολουθείται η εξέλιξη των τιμών απαιτείται ο προσδιορισμός αυτών σύμφωνα με γενικές αρχές

ότι για το σκοπό αυτό πρέπει να λαμβάνονται υπόψη , όσον αφορά τις τιμές στη διεθνή αγορά , οι τιμές στις αγορές των τρίτων χωρών και των χωρών προορισμού , καθώς και οι τιμές στην παραγωγή που σημειώνονται στις τρίτες χώρες και οι τιμές " ελεύθερο στα σύνορα " της Κοινότητος

ότι λόγω της ελλείψεως αντιπροσωπευτικών αγορών για τα προϊόντα του τομέως του κρέατος πουλερικών , πρέπει να χρησιμοποιούνται σαν βάση προσδιορισμού των κοινοτικών τιμών οι τιμές που επικρατούν στα διάφορα στάδια εμπορίας και στην εξαγωγή

ότι είναι αναγκαίο να προβλέπεται μία διαφοροποίηση στο ύψος των επιστροφών , ανάλογα με τον τόπο προορισμού των προϊόντων , λόγω αφ ' ενός του απομακρυσμένου των αγορών της Κοινότητος από τις αγορές των χωρών προορισμού και αφ ' ετέρου των ειδικών όρων στους οποίους υπόκεινται οι εισαγωγές σε ορισμένες χώρες προορισμού

ότι για να εξασφαλισθεί στους εξαγωγείς της Κοινότητος ορισμένη σταθερότης όσον αφορά το ύψος της επιστροφής και βεβαιότης όσον αφορά τον πίνακα των προϊόντων που τυγχάνουν επιστροφής , πρέπει να προβλεφθεί ότι ο πίνακας αυτός , καθώς και το ύψος των επιστροφών , να δύνανται να ισχύουν για μια σχετικώς μακρά περίοδο

ότι πρέπει επίσης να προβλεφθούν κανόνες για τον προκαθορισμό των επιστροφών κατά την εξαγωγή

ότι ο προκαθορισμός των επιστροφών είναι αναγκαίος , σε ορισμένες μόνον περιπτώσεις

ότι συνεπώς κάθε απόφαση για το σκοπό αυτό πρέπει να λαμβάνεται σύμφωνα με το άρθρο 17 του κανονισμού ( ΕΟΚ ) αριθ . 2777/75

ότι ο προκαθορισμός των επιστροφών καθιστά απαραίτητη τη λήψη μέτρων που να διασφαλίζουν ότι οι εξαγωγές σε κάθε περίπτωση έχουν πραγματοποιηθεί σύμφωνα με την υποβληθείσα αίτηση

ότι για το σκοπό αυτό ο αιτών πρέπει να λαμβάνει ένα πιστοποιητικό που να προβλέπει την πραγματοποίηση των εξαγωγών μέσα σε μια καθορισμένη περίοδο

ότι για να αποφευχθούν τυχόν καταχρήσεις , η έκδοση αυτού του πιστοποιητικού πρέπει να εξαρτάται από την παροχή ασφάλειας η οποία θα καταπίπτει αν η εξαγωγή δεν πραγματοποιηθεί κατά την περίοδο ισχύος του πιστοποιητικού

ότι η πείρα που έχει αποκτηθεί στους διάφορους τομείς οι οποίοι υπάγονται στην κοινή οργάνωση αγοράς και για τους οποίους υπάρχει η δυνατότης του προκαθορισμού της επιστροφής , κατέδειξε ότι , σε ορισμένες περιστάσεις και ιδίως σε περίπτωση ασυνήθους προσφυγής των ενδιαφερομένων στο σύστημα αυτό , υπάρχει κίνδυνος να προκύψουν δυσκολίες στην αγορά αυτή

ότι πρέπει να είναι δυνατή η ταχεία λήψη μέτρων για την αντιμετώπιση μιας τέτοιας καταστάσεως

ότι πρέπει κατά συνέπεια , η Επιτροπή να έχει τη δυνατότητα θεσπίσεως μέτρων , αφού διατυπώσει γνώμη η Επιτροπή Διαχειρίσεως ή , σε άκρως επείγουσα περίπτωση , να θεσπίσει μέτρα και χωρίς να αναμείνει καν τη σύγκλιση της Επιτροπής Διαχειρίσεως

ότι πρέπει , για να αποφευχθούν οι στρεβλώσεις του ανταγωνισμού μεταξύ των εμπόρων της Κοινότητος , οι διοικητικές διατυπώσεις στις οποίες αυτοί υποβάλλονται , να είναι όμοιες σε ολόκληρη την Κοινότητα

ότι δεν δικαιολογείται η χορήγηση επιστροφής όταν τα προϊόντα αυτά εισάγονται από τρίτες χώρες και επανεξάγονται σε τρίτες χώρες

ότι η επιστροφή , υπό ορισμένες προϋποθέσεις , της εισφοράς που έχει εισπραχθεί κατά την εισαγωγή , αρκεί για να επιτρέψει να επανατεθούν τα προϊόντα αυτά στη διεθνή αγορά ,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ :

Άρθρο 1

Ο παρών κανονισμός θεσπίζει κανόνες για τον καθορισμό και τη χορήγηση επιστροφών κατά την εξαγωγή για τα προϊόντα που αναφέρονται στο άρθρο 1 παράγραφος 1 του κανονισμού ( ΕΟΚ ) αριθ . 2777/75 .

Άρθρο 2

Κατά τον καθορισμό των επιστροφών λαμβάνονται υπόψη τα ακόλουθα :

α ) Η κατάσταση και οι προοπτικές εξελίξεως :

- των τιμών και της διαθεσιμότητος των προϊόντων του τομέως του κρέατος πουλερικών στην κοινοτική αγορά

- των τιμών για τα προϊόντα του τομέως του κρέατος πουλερικών στη διεθνή αγορά .

β ) Η ανάγκη αποφυγής διαταραχών που θα ήταν δυνατό να οδηγήσουν σε παρατεταμένη έλλειψη ισορροπίας μεταξύ προσφοράς και ζητήσεως στην κοινοτική αγορά

γ ) η οικονομική πλευρά των σχεδιαζομένων εξαγωγών .

Κατά τον υπολογισμό της επιστροφής των προϊόντων που αναφέρονται στο άρθρο 1 παράγραφος 1 του κανονισμού ( ΕΟΚ ) αριθ . 2777/75 , λαμβάνεται επίσης υπόψη η διαφορά μεταξύ των τιμών εντός της Κοινότητος , αφ ' ενός , και στη διεθνή αγορά αφ ' ετέρου , της ποσότητος των κτηνοτροφικών σιτηρών που καθορίζεται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 4 παράγραφος 1 του κανονισμού αυτού , λαμβανομένων επισης υπόψη των συντελεστών που αναφέρονται στο άρθρο 5 παράγραφος 3 του κανονισμού αυτού , στην περίπτωση των παραγώγων προϊόντων .

Άρθρο 3

1 . Κατά τον προσδιορισμό της τιμής στην κοινοτική αγορά λαμβάνονται υπόψη τα ακόλουθα :

α ) οι τιμές που εφαρμόζονται στα διάφορα στάδια εμπορίας εντός της Κοινότητος

β ) οι τιμές που εφαρμόζονται στην εξαγωγή .

2 . Κατά τον προσδιορισμό της τιμής στη διεθνή αγορά λαμβάνονται υπόψη τα ακόλουθα :

α ) οι τιμές που εφαρμόζονται στις αγορές των τρίτων χωρών

β ) οι ευνοϊκότερες τιμές στην εισαγωγή σε τρίτες χώρες προορισμού , προϊόντων προελεύσεως τρίτων χωρών

γ ) οι τιμές στην παραγωγή που σημειώνονται σε τρίτες χώρες εξαγωγείς λαμβανομένων υπόψη , κατά περίπτωση , επιδοτήσεων που έχουν χορηγηθεί από τις τρίτες χώρες αυτές

δ ) οι τιμές προσφοράς " ελεύθερο στα σύνορα" της Κοινότητος .

Άρθρο 4

Η επιστροφή για την Κοινότητα δύναται , στην περίπτωση των προϊόντων που αναφέρονται στο άρθρο 1 παράγραφος 1 του κανονισμού ( ΕΟΚ ) αριθ . 2777/75 , να διαφοροποιείται ανάλογα με τον προορισμό των προϊόντων αυτών , όταν η κατάσταση της διεθνούς αγοράς ή οι ειδικές απαιτήσεις ορισμένων αγορών το καθιστούν αναγκαίο .

Άρθρο 5

1 . Ο πίνακας των προϊόντων στα οποία χορηγείται επιστροφή κατά την εξαγωγή καθώς και το ύψος της επιστροφής αυτής καθορίζονται τουλάχιστον μια φορά κάθε τρίμηνο .

2 . Η επιστροφή είναι εκείνη που ισχύει κατά την ημέρα εξαγωγής .

3 . Ωστόσο είναι δυνατό να αποφασισθεί ότι η επιστροφή καθορίζεται εκ των προτέρων κατόπιν αιτήσεως . Στην περίπτωση αυτή , η επιστροφή που ισχύει την ημέρα της καταθέσεως της αιτήσεως για την έκδοση πιστοποιητικού προκαθορισμού που προβλέπεται στο άρθρο 6 , εφαρμόζεται σε εξαγωγή που πρόκειται να πραγματοποιηθεί κατά τη διάρκεια ισχύος του πιστοποιητικού , κατόπιν αιτήσεως του ενδιαφερομένου , που κατατίθεται συγχρόνως με την αίτηση για την εκδοση του πιστοποιητικού αυτού .

4 . Οταν η εξέταση της καταστάσεως της αγοράς επιτρέπει τη διαπίστωση υπάρξεως δυσχερειών που οφείλεται στην εφαρμογή των διατάξεων περί προκαθορισμού της επιστροφής , ή αν υπάρχει κίνδυνος να προκύψουν τέτοιες δυσχέρειες , είναι δυνατό να ληφθεί απόφαση , σύμφωνα με τη διαδικασία του άρθρου 17 του κανονισμού ( ΕΟΚ ) αριθ . 2777/75 , αναστολής της εφαρμογής των διατάξεων αυτών για το απολύτως αναγκαίο χρονικό διάστημα .

Σε άκρως επείγουσα περίπτωση η Επιτροπή δύναται αφού εξετάσει την κατάσταση βάσει των πληροφοριών που διαθέτει , να αποφασίσει την αναστολή του προκαθορισμού για χρονικό διάστημα τριών εργάσιμων ημερών κατ ' ανώτατο όριο .

Οι αιτήσεις για έκδοση πιστοποιητικών συνοδευόμενες από αιτήσεις προκαθορισμού και υποβαλλόμενες κατά τη διάρκεια της περιόδου αναστολής δεν γίνονται δεκτές .

Άρθρο 6

1 . Η χορήγηση της επιστροφής υπό τους όρους που προβλέπονται στο άρθρο 5 παράγραφος 3 προϋποθέτει την υποβολή ενός πιστοποιητικού προκαθορισμού που χορηγείται από τα Κράτη μέλη σε κάθε ενδιαφερόμενο που έχει υποβάλει σχετική αίτηση , ανεξάρτητα από τον τόπο της εγκαταστάσεώς του εντός της Κοινότητος .

Το πιστοποιητικό αυτό ισχύει σε όλη την Κοινότητα .

2 . Η έκδοση του πιστοποιητικού προκαθορισμού προϋποθέτει την παροχή ασφαλείας που εγγυάται την εκπλήρωση της υποχρεώσεως ότι οι εξαγωγές θα πραγματοποιηθούν κατά τη χρονική περίοδο ισχύος του πιστοποιητικού και που καταπίπτει ολικώς ή μερικώς , αν οι εξαγωγές δεν πραγματοποιηθούν ή πραγματοποιηθούν μερικώς , σ ' αυτό το χρονικό διάστημα .

Άρθρο 7

1 . Η επιστροφή καταβάλλεται κατόπιν αποδείξεως ότι τα προϊόντα :

- έχουν εξαχθεί εκτός της Κοινότητος , και

- είναι κοινοτικής καταγωγής , εκτός της περιπτώσεως εφαρμογής του άρθρου 8 .

2 . Οπου εφαρμόζεται το άρθρο 4 , η επιστροφή καταβάλλεται υπό τους όρους που προβλέπονται στην παράγραφο 1 και υπό τον όρο ότι αποδεικνύεται ότι το προϊόν έφθασε στον προορισμό για τον οποίο έχει καθορισθεί η επιστροφή .

Πάντως , είναι δυνατό να προβλεφθούν εξαιρέσεις από τον κανόνα αυτό , σύμφωνα με τη διαδικασία που αναφέρεται στην παράγραφο 3 , με την επιφύλαξη όρων οι οποίοι δύνανται να παρέχουν ισοδύναμες εγγυήσεις και οι οποίοι θα καθορισθούν .

3 . Συμπληρωματικές διατάξεις δύνανται να θεσπίσθούν σύμφωνα με τη διαδικασία που προβλέπεται στο άρθρο 17 του κανονισμού ( ΕΟΚ ) αριθ . 2777/75 .

Άρθρο 8

Δεν χορηγούνται επιστροφές κατά την εξαγωγή στα προϊόντα που αναφέρονται στο άρθρο 1 παράγραφος 1 του κανονισμού ( ΕΟΚ ) αριθ . 2777/75 , τα οποία εισάγονται από τρίτες χώρες και επανεξάγονται σε τρίτες χώρες , εκτός αν ο εξαγωγέας αποδείξει :

- ότι το προς εξαγωγή προϊόν και το προϊόν που έχει εισαχθεί προηγουμένως ταυτίζονται , και

- ότι έχει εισπραχθεί εισφορά , κατά την εισαγωγή του προϊοντος αυτού .

Στις περιπτώσεις αυτές , η επιστροφή για κάθε προϊόν ισούται με την εισφορά που έχει εισπραχθεί κατά την εισαγωγή , αν αυτή είναι κατώτερη από την επιστροφή που ισχύει την ημέρα της εξαγωγής

αν η εισφορά που έχει εισπραχθεί κατά την εισαγωγή είναι μεγαλύτερη από την επιστροφή που ισχύει την ημέρα της εξαγωγής , η επιστροφή είναι ίση προς την τελευταία .

Άρθρο 9

1 . Ο κανονισμός αριθ . 176/67/ΕΟΚ του Συμβουλίου , της 27ης Ιουνίου 1967 , περί θεσπίσεως , στον τομέα των πουλερικών , γενικών κανόνων για τη χορήγηση επιστροφών κατά την εξαγωγή και των κριτηρίων καθορισμού του ύψους αυτών ( 2 ) , όπως τροποποιήθηκε τελευταία από τον κανονισμό ( ΕΟΚ ) αριθ . 2689/72 ( 3 ) , καταργείται .

2 . Οι παραπομπές στον καταργούμενο δυνάμει της παραγράφου 1 κανονισμό θεωρούνται ότι γίνονται στον παρόντα κανονισμό .

Οι παραπομπές και οι αναφορές στα άρθρα του κανονισμού αυτού εκλαμβάνονται από τον πίνακα αντιστοιχιών που αναγράφεται στο παράρτημα .

Άρθρο 10

Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει την 1η Νοεμβρίου 1975 .

Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε Κράτος μέλος .

Εγινε στο Λουξεμβούργο , στις 29 Οκτωβρίου 1975 .

Για το Συμβούλιο

Ο Πρόεδρος

G . MARCORA

( 1 ) ΕΕ αριθ . Ν 282 της 1 . 11 . 1975 , σ . 77 .

( 2 ) ΕΕ αριθ . 130 της 28 . 6 . 1967 , σ . 2612/67 .

( 3 ) ΕΕ αριθ . Ν 289 της 27 . 12 . 1972 , σ . 41 .

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

Πίνακας αντιστοιχιών

Κανονισμός αριθ . 176/67/ΕΟΚ * Παρών κανονισμός *

Άρθρο 5 α ) * Άρθρο 6 *

Άρθρο 6 * Άρθρο 7 *

Άρθρο 7 * Άρθρο 8

Top