Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31975R2774

Κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 2774/75 τού Συμβουλίου τής 29ης Οκτωβρίου 1975 περί θεσπίσεως στόν τομέα τών αυγών τών γενικών κανόνων γιά τή χορήγηση επιστροφών κατά τήν εξαγωγή καί τών κριτηρίων γιά τόν καθορισμό τού ύψους αυτών

OJ L 282, 1.11.1975, p. 68–71 (DA, DE, EN, FR, IT, NL)
Greek special edition: Chapter 03 Volume 014 P. 65 - 68
Spanish special edition: Chapter 03 Volume 009 P. 145 - 148
Portuguese special edition: Chapter 03 Volume 009 P. 145 - 148
Special edition in Finnish: Chapter 03 Volume 006 P. 207 - 210
Special edition in Swedish: Chapter 03 Volume 006 P. 207 - 210

No longer in force, Date of end of validity: 01/07/1995; καταργήθηκε από 394R3290

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1975/2774/oj

31975R2774

Κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 2774/75 τού Συμβουλίου τής 29ης Οκτωβρίου 1975 περί θεσπίσεως στόν τομέα τών αυγών τών γενικών κανόνων γιά τή χορήγηση επιστροφών κατά τήν εξαγωγή καί τών κριτηρίων γιά τόν καθορισμό τού ύψους αυτών

Επίσημη Εφημερίδα αριθ. L 282 της 01/11/1975 σ. 0068 - 0071
Φινλανδική ειδική έκδοση: Κεφάλαιο 3 τόμος 6 σ. 0207
Ελληνική ειδική έκδοση: Κεφάλαιο 03 τόμος 14 σ. 0065
Σουηδική ειδική έκδοση: Κεφάλαιο 3 τόμος 6 σ. 0207
Ισπανική ειδική έκδοση: Κεφάλαιο 03 τόμος 9 σ. 0145
Πορτογαλική ειδική έκδοση : Κεφάλαιο 03 τόμος 9 σ. 0145


++++

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ( ΕΟΚ ) αριθ . 2774/75 ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

της 29ης Οκτωβρίου 1975

περί θεσπίσεως στον τομέα των αυγών των γενικών κανόνων για τη χορήγηση επιστροφών κατά την εξαγωγή και των κριτηρίων για τον καθορισμό του ύψους αυτών

ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ,

Εχοντας υπόψη :

τη συνθήκη περί ιδρύσεως της Ευρωπαϊκής Οικονομικής Κοινότητος ,

τον κανονισμό ( ΕΟΚ ) αριθ . 2771/75 του Συμβουλίου της 29ης Οκτωβρίου 1975 περί κοινής οργανώσεως αγοράς στον τομέα των αυγών ( 1 ) , και ιδίως το άρθρο 9 παράγραφος 2 τέταρτο εδάφιο ,

την πρόταση της Επιτροπής ,

Εκτιμώντας :

ότι οι επιστροφές κατά την εξαγωγή των προϊόντων των υπαγομένων στην κοινή οργάνωση αγοράς στον τομέα των αυγών πρέπει να καθορίζονται σύμφωνα με ορισμένα κριτήρια τα οποία καθιστούν δυνατή την κάλυψη της διαφοράς μεταξύ των τιμών των προϊόντων αυτών εντός της Κοινότητος και στη διεθνή αγορά

ότι προς το σκοπό αυτό , είναι αναγκαίο για τα προϊόντα αυτά να λαμβάνονται υπόψη αφ ' ενός η κατάσταση του εφοδιασμού και οι τιμές εντός της Κοινότητος , και αφ ' ετέρου η κατάσταση των τιμών στη διεθνή αγορά

ότι είναι αναγκαίο να λαμβάνεται εξ άλλου υπόψη η διαφορά μεταξύ των τιμών εντός της Κοινότητος αφ ' ενός και στη διεθνή αγορά αφ ' ετέρου , της ποσότητος των κτηνοτροφικών σιτηρών που απαιτείται για την παραγωγή ενός χιλιογράμμου αυγών με κέλυφος και για την παραγωγή ενός αυγού προς επώαση

ότι , στην περίπτωση των προϊόντων που αναφέρονται στο άρθρο 1 παράγραφος 1 περίπτωση β ) του κανονισμού ( ΕΟΚ ) αριθ . 2771/75 , πρέπει να λαμβάνονται υπόψη οι συντελεστές που αναφέρονται στο άρθρο 5 παράγραφος 2 του αυτού κανονισμού

ότι η παρατήρηση της εξελίξεως των τιμών καθιστά αναγκαίο τον καθορισμό των τιμών αυτών σύμφωνα με γενικές αρχές

ότι πρέπει να λαμβάνονται υπόψη , προς το σκοπό αυτό , για τις τιμές της διεθνούς αγοράς , οι τιμές στις αγορές των τρίτων χωρών και των χωρών προορισμού , καθώς και οι τιμές που σημειώνονται στην παραγωγή στις τρίτες χώρες και οι τιμές " ελεύθερο στα σύνορα " της Κοινότητος

ότι για τις τιμές της Κοινότητος πρέπει , ελλείψει αντιπροσωπευτικών αγορών για τα προϊόντα του τομέως των αυγών , να λαμβάνονται ως βάσεις οι τιμές που επικρατούν στα διάφορα στάδια εμπορίας και στην εξαγωγή

ότι είναι αναγκαίο να προβλεφθεί διαφοροποίηση του ύψους των επιστροφών , ανάλογα με τον τόπο προορισμού των προϊόντων , εν όψει της αποστάσεως των αγορών της Κοινότητος από τις αγορές των χωρών προορισμού αφ ' ενός , και των ειδικών συνθηκών εισαγωγής σε ορισμένες χώρες προορισμού αφ ' ετέρου

ότι για να εξασφαλισθεί στους εξαγωγείς της Κοινότητος ορισμένη σταθερότητα του ύψους των επιστροφών και βεβαιότητα ως προς τον πίνακα των προϊόντων που τυγχάνουν επιστροφής , πρέπει να προβλεφθεί ότι αυτός ο πίνακας και το ύψος των επιστροφών δύνανται να ισχύουν για μια σχετικώς μακρά περίοδο

ότι , εξ άλλου , πρέπει να θεσπισθούν κανόνες για τον εκ των προτέρων καθορισμό των επιστροφών κατά την εξαγωγή

ότι δεν είναι αναγκαίο να καθορισθούν εκ των προτέρων επιστροφές , παρά μόνο σε ορισμένες περιπτώσεις

ότι πρέπει , συνεπώς , να λαμβάνεται απόφαση σχετικά με τη χρήση αυτής της ευχέρειας , σύμφωνα με τη διαδικασία του άρθρου 17 του κανονισμού ( ΕΟΚ ) αριθ . 2771/75

ότι ο εκ των προτέρων καθορισμός των επιστροφών επιβάλλει τη λήψη μέτρων για τη διασφάλιση σε κάθε περίπτωση του ότι οι εξαγωγές πραγματοποιούνται σύμφωνα προς την υποβληθείσα αίτηση

ότι για το σκοπό αυτό , πρέπει ο αιτών να λαμβάνει ένα πιστοποιητικό που προβλέπει την πραγματοποίηση των εξαγωγών εντός καθορισμένου χρονικού διαστήματος

ότι για να αποφευχθούν τυχόν καταχρήσεις , η έκδοση αυτών των πιστοποιητικών πρέπει να προϋποθέτει την παροχή ασφαλείας , η οποία καταπίπτει αν η εξαγωγή δεν πραγματοποιηθεί εντός της περιόδου ισχύος του πιστοποιητικού

ότι η κτηθείσα πείρα στους διάφορους τομείς οι οποίοι υπάγονται στην κοινή οργάνωση αγοράς και για τους οποίους είναι δυνατός ο εκ των προτέρων καθορισμός της επιστροφής , έχει καταδείξει ότι , σε ορισμένες περιπτώσεις , και ειδικότερα σε περίπτωση ασυνήθους προσφυγής των ενδιαφερομένων στο σύστημα αυτό , υπάρχει κίνδυνος να ανακύψουν δυσχέρειες στην αγορά αυτή

ότι για την αντιμετώπιση μιας τέτοιας καταστάσεως πρέπει να είναι δυνατή η ταχεία λήψη μέτρων

ότι , επομένως , πρέπει να προβλεφθεί η δυνατότης της Επιτροπής να θεσπίζει τέτοια μέτρα μετά γνώμη της επιτροπής διαχειρίσεως ή , σε επείγουσα περίπτωση , χωρίς να αναμένεται η σύγκλιση της τελευταίας

ότι προς αποφυγή στρεβλώσεων του ανταγωνισμού μεταξύ των εμπόρων της Κοινότητος , τα διοικητικά μέτρα στα οποία υπόκεινται πρέπει να είναι τα αυτά σε ολόκληρη την Κοινότητα

ότι η χορήγηση επιστροφής για τα προϊόντα αυτά , τα οποία εισάγονται από τρίτες χώρες και επανεξάγονται προς τρίτες χώρες δεν φαίνεται δικαιολογημένη

ότι η απόδοση υπό ορισμένες προϋποθέσεις της εισπραχθείσης εισφοράς κατά την εισαγωγή είναι αρκετή για να επιτρέψει σε αυτά τα προϊόντα να επανατεθούν στη διεθνή αγορά ,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ :

Άρθρο 1

Ο παρών κανονισμός θεσπίζει τους κανόνες για τον καθορισμό και τη χορήγηση επιστροφών κατά την εξαγωγή για προϊόντα που αναφέρονται στο άρθρο 1 παράγραφος 1 του κανονισμού ( ΕΟΚ ) αριθ . 2771/75 .

Άρθρο 2

Για τον καθορισμό των επιστροφών λαμβάνονται υπόψη τα ακόλουθα στοιχεία :

α ) η κατάσταση και οι προοπτικές εξελίξεως :

- των τιμών και των δυνατοτήτων διαθέσεως των προϊόντων του τομέως των αυγών στις κοινοτικές αγορές ,

- των τιμών των προϊόντων του τομέως των αυγών στη διεθνή αγορά

β ) η ανάγκη της αποφυγής διαταραχών οι οποίες δύνανται να οδηγήσουν σε παρατεταμένη έλλειψη ισορροπίας μεταξύ προσφοράς και ζητήσεως στην κοινοτική αγορά

γ ) η οικονομική πλευρά των σχεδιαζομένων εξαγωγών .

Εξ άλλου , για τον υπολογισμό της επιστροφής για τα προϊόντα τα αναφερόμενα στο άρθρο 1 παράγραφος 1 του κανονισμού ( ΕΟΚ ) αριθ . 2771/75 , λαμβάνεται υπόψη η διαφορά μεταξύ των τιμών εντός της Κοινότητος αφ ' ενός και στη διεθνή αγορά αφ ' ετέρου , της ποσότητος των κτηνοτροφικών σιτηρών που καθορίζεται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 4 παράγραφος 1 του εν λόγω κανονισμού , λαμβανομένων επίσης υπόψη , στην περίπτωση των παραγώγων προϊόντων , των συντελεστών που αναφέρονται στο άρθρο 5 παράγραφος 2 του κανονισμού αυτού .

Άρθρο 3

1 . Η τιμή στην αγορά της Κοινότητος προσδιορίζεται λαμβανομένων υπόψη :

α ) των τιμών που εφαρμόζονται στα διάφορα στάδια εμπορίας εντός της Κοινότητος

β ) των τιμών που εφαρμόζονται στην εξαγωγή .

2 . Η τιμή στη διεθνή αγορά προσδιορίζεται λαμβανομένων υπόψη :

α ) των τιμών που εφαρμόζονται στις αγορές τρίτων χωρών

β ) των πλέον ευνοϊκών τιμών , στην εισαγωγή στις τρίτες χώρες προορισμού , προϊόντων προελεύσεως τρίτων χωρών

γ ) των τιμών στην παραγωγή που σημειώνονται σε τρίτες χώρες εξαγωγείς , λαμβανομένων υπόψη , κατά περίπτωση , των επιδοτήσεων που χορηγούνται από τις χώρες αυτές

δ ) των τιμών προσφοράς " ελεύθερο στα σύνορα " της Κοινότητος .

Άρθρο 4

Οταν η κατάσταση της διεθνούς αγοράς ή οι συγκεκριμένες απαιτήσεις ορισμένων αγορών καθιστούν τούτο αναγκαίο , η επιστροφή για την Κοινότητα , για τα προϊόντα τα αναφερόμενα στο άρθρο 1 παράγραφος 1 του κανονισμού ( ΕΟΚ ) αριθ . 2771/75 , δύναται να διαφοροποιείται αναλόγως του προορισμού των προϊόντων αυτών .

Άρθρο 5

1 . Ο πίνακας των προϊόντων για τα οποία χορηγείται επιστροφή κατά την εξαγωγή και το ποσό της επιστροφής αυτής ορίζονται τουλάχιστο μιά φορά ανά τρίμηνο .

2 . Η επιστροφή είναι εκείνη που ισχύει κατά την ημέρα της εξαγωγής .

3 . Εν τούτοις , είναι δυνατό να αποφασισθεί ότι η επιστροφή , κατόπιν αιτήσεως , καθορίζεται εκ των προτέρων .

Στην περίπτωση αυτή η επιστροφή που εφαρμόζεται κατά την ημέρα καταθέσεως της αιτήσεως για την έκδοση του πιστοποιητικού που αναφέρεται στο άρθρο 6 , εφαρμόζεται σε εξαγωγή που πρόκειται να πραγματοποιηθεί κατά τη διάρκεια της ισχύος του πιστοποιητικού , κατόπιν αιτήσεως του ενδιαφερομένου κατατιθεμένης συγχρόνως με την αίτηση για την έκδοση του πιστοποιητικού .

4 . Οταν η εξέταση της καταστάσεως της αγοράς επιτρέπει τη διαπίστωση της υπάρξεως δυσχερειών που οφείλονται στην εφαρμογή των διατάξεων περί του εκ των προτέρων καθορισμού της επιστροφής ή αν υπάρχει κίνδυνος να προκύψουν τέτοιες δυσχέρειες , είναι δυνατό να αποφασισθεί , κατά τη διαδικασία του άρθρου 17 του κανονισμού ( ΕΟΚ ) 2771/75 , η αναστολή της εφαρμογής αυτών των διατάξεων για το απολύτως αναγκαίο χρονικό διάστημα .

Σε άκρως επείγουσα περίπτωση , η Επιτροπή δύναται , μετά από εξέταση της καταστάσεως , βάσει όλων των πληροφοριών που διαθέτει , να αποφασίσει την αναστολή του προκαθορισμού για διάστημα τριών εργασίμων ημερών κατ ' ανώτατο όριο .

Οι αιτήσεις για την έκδοση πιστοποιητικού , συνοδευόμενες από αιτήσεις για εκ των προτέρων καθορισμό και υποβαλλόμενες κατά την περίοδο της αναστολής , δεν γίνονται δεκτές .

Άρθρο 6

1 . Η χορήγηση της επιστροφής , με τους όρους που προβλέπονται στο άρθρο 5 παράγραφος 3 , προϋποθέτει την υποβολή ενός πιστοποιητικού προκαθορισμού , που εκδίδεται από τα Κράτη μέλη σε κάθε ενδιαφερόμενο που έχει υποβάλει σχετική αίτηση , ανεξαρτήτως του τόπου εγκαταστάσεώς του εντός της Κοινότητος .

Το πιστοποιητικό ισχύει σε όλη την Κοινότητα .

2 . Η έκδοση του πιστοποιητικού προκαθορισμού προϋποθέτει την παροχή ασφαλείας , η οποία εγγυάται ότι οι εξαγωγές θα πραγματοποιηθούν εντός της περιόδου ισχύος του πιστοποιητικού και καταπίπτει ολικώς ή μερικώς , αν οι εξαγωγές δεν πραγματοποιηθούν ή πραγματοποιηθούν μόνο μερικώς εντός της προθεσμίας αυτής .

Άρθρο 7

1 . Η επιστροφή καταβάλλεται εφ ' όσον αποδειχθεί ότι τα προϊόντα :

- έχουν εξαχθεί εκτός της Κοινότητος , και

- είναι κοινοτικής καταγωγής , εξαιρέσει της περιπτώσεως εφαρμογής του άρθρου 8 .

2 . Σε περίπτωση εφαρμογής του άρθρου 4 , η επιστροφή καταβάλλεται με τους όρους που προβλέπονται στην παράγραφο 1 και υπό την προϋπόθεση της αποδείξεως του γεγονότος ότι το προϊόν έχει φθάσει στον προορισμό για τον οποίο έχει καθορισθεί η επιστροφή .

Δύνανται , πάντως , να προβλεφθούν παρεκκλίσεις του κανόνος αυτού , σύμφωνα προς τη διαδικασία της παραγράφου 3 , με την επιφύλαξη όρων που να προσφέρουν ισοδύναμες εγγυήσεις και οι οποίοι θα καθορισθούν .

3 . Συμπληρωματικές διατάξεις δύνανται να θεσπισθούν σύμφωνα με τη διαδικασία του άρθρου 17 του κανονισμού ( ΕΟΚ ) αριθ . 2771/75 .

Άρθρο 8

Καμμία επιστροφή δεν χορηγείται κατά την εξαγωγή προϊόντων που αναφέρονται στο άρθρο 1 του κανονισμού ( ΕΟΚ ) αριθ . 2771/75 ,τα οποία εισάγονται από τρίτες χώρες και επανεξάγονται σε τρίτες χώρες , εκτός αν ο εξαγωγές αποδεικνύει :

- ότι το προϊόν που πρόκειται να εξαχθεί και το προϊόν που εισήχθη προηγουμένως ταυτίζονται ,

- ότι εισεπράχθη εισφορά κατά την εισαγωγή αυτού του προϊόντος .

Στην περίπτωση αυτή , η επιστροφή για κάθε προϊόν είναι ίση με την εισφορά η οποία εισεπράχθη κατά την εισαγωγή , αν αυτή είναι κατώτερη της επιστροφής που εφαρμόζεται κατά την ημέρα της εξαγωγής

αν η εισφορά που εισεπράχθη κατά την εισαγωγή είναι μεγαλύτερη της επιστροφής που εφαρμόζεται κατά την ημέρα της εξαγωγής , η επιστροφή είναι ίση προς την τελευταία

Άρθρο 9

1 . Ο κανονισμός αριθ . 175/67/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 27ης Ιουνίου 1967 περί θεσπίσεως στον τομέα των αυγών γενικών κανόνων για τη χορήγηση επιστροφών κατά την εξαγωγή και των κριτηρίων καθορισμού του ύψους αυτών ( 2 ) , όπως τροποποιήθηκε τελευταία από τον κανονισμό ( ΕΟΚ ) αριθ . 2683/72 ( 3 ) , καταργείται .

2 . Οι παραπομπές στον καταργηθέντα δυνάμει της παραγράφου 1 κανονισμό θεωρούνται ότι γίνονται στον παρόντα κανονισμό .

Οι αναφορές και οι παραπομπές στα άρθρα του κανονισμού αυτού εκλαμβάνονται από τον πίνακα αντιστοιχιών που περιλαμβάνεται στο παράρτημα .

Άρθρο 10

Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει την 1η Νοεμβρίου 1975

Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε Κράτος μέλος .

Εγινε στο Λουξεμβούργο , στις 29 Οκτωβρίου 1975 .

Για το Συμβούλιο

Ο Πρόεδρος

G . MARCORA

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

Πίνακας αντιστοιχιών

Κανονισμός αριθ . 175/67/ΕΟΚ * Παρών κανονισμός *

Άρθρο 5α * Άρθρο 6 *

Άρθρο 6 * Άρθρο 7 *

Άρθρο 7 * Άρθρο 8 *

( 1 ) ΕΕ αριθ . Ν 282 της 1 . 11 . 1975 , σ . 49 .

( 2 ) ΕΕ αριθ . 130 της 28 . 6 . 1967 , σ . 2610/67 .

( 3 ) ΕΕ αριθ . Ν 289 της 27 . 12 . 1972 , σ . 33 .

Top