Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31975R2769

Κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 2769/75 του Συμβουλίου της 29ης Οκτωβρίου 1975 περί καθορισμού των όρων εφαρμογής των μέτρων διασφαλίσεως στον τομέα του χοιρείου κρέατος

OJ L 282, 1.11.1975, p. 43–45 (DA, DE, EN, FR, IT, NL)
Greek special edition: Chapter 03 Volume 014 P. 43 - 45
Spanish special edition: Chapter 03 Volume 009 P. 123 - 125
Portuguese special edition: Chapter 03 Volume 009 P. 123 - 125
Special edition in Finnish: Chapter 03 Volume 006 P. 193 - 195
Special edition in Swedish: Chapter 03 Volume 006 P. 193 - 195

No longer in force, Date of end of validity: 01/07/1995; καταργήθηκε από 394R3290

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1975/2769/oj

31975R2769

Κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 2769/75 του Συμβουλίου της 29ης Οκτωβρίου 1975 περί καθορισμού των όρων εφαρμογής των μέτρων διασφαλίσεως στον τομέα του χοιρείου κρέατος

Επίσημη Εφημερίδα αριθ. L 282 της 01/11/1975 σ. 0043 - 0045
Φινλανδική ειδική έκδοση: Κεφάλαιο 3 τόμος 6 σ. 0193
Ελληνική ειδική έκδοση: Κεφάλαιο 03 τόμος 14 σ. 0043
Σουηδική ειδική έκδοση: Κεφάλαιο 3 τόμος 6 σ. 0193
Ισπανική ειδική έκδοση: Κεφάλαιο 03 τόμος 9 σ. 0123
Πορτογαλική ειδική έκδοση : Κεφάλαιο 03 τόμος 9 σ. 0123


++++

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ( ΕΟΚ ) αριθ . 2769/75 ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

της 29ης Οκτωβρίου 1975

περί καθορισμού των όρων εφαρμογής των μέτρων διασφαλίσεως στον τομέα του χοιρείου κρέατος

ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ,

Εχοντας υπόψη :

τη συνθήκη περί ιδρύσεως της Ευρωπαϊκής Οικονομική Κοινότητος ,

τον κανονισμό ( ΕΟΚ ) αριθ . 2759/75 του Συμβουλίου , της 29ης Οκτωβρίου 1975 , περί κοινής οργανώσεως αγοράς στον τομέα του χοιρείου κρέατος ( 1 ) , και ιδίως το άρθρο 18 παράγραφος 1 ,

την πρόταση της Επιτροπής ,

τη γνώμη της Συνελεύσεως ( 2 ) ,

Εκτιμώντας :

ότι ο κανονισμός ( ΕΟΚ ) αριθ . 2759/75 προβλέπει στο άρθρο 18 παράγραφος 1 τη δυνατότητα λήψεως καταλλήλων μέτρων αν στην Κοινότητα η αγορά ενός ή περισσοτέρων προϊόντων που αναφέρονται στο άρθρο 1 αυτού , υφίσταται ή απειλείται να υποστεί , λόγω εισαγωγών ή εξαγωγών , σοβαρές διαταραχές ικανές να θέσουν σε κίνδυνο τους σκοπούς του άρθρου 39 της συνθήκης

ότι αυτά τα μέτρα αναφέρονται στις συναλλαγές με τις τρίτες χώρες και ο σκοπός της εφαρμογής τους προσδιορίζετ αι από την εξάλειψη της διαταραχής ή της απειλής διαταραχής

ότι το Συμβούλιο είναι αρμόδιο να καθορίσει τις λεπτομέρειες εφαρμογής του άρθρου 18 παράγραφος 1 του εν λόγω κανονισμού , καθώς και τις περιπτώσεις και τα όρια μέσα στα οποία τα Κράτη μέλη δύνανται να λάβουν συντηρητικά μέτρα

ότι πρέπει , κατά συνέπεια , να καθορισθούν τα κύρια στοιχεία που επιτρέπουν να εκτιμηθεί αν μέα στην Κοινότητα η αγορά έχει διαταραχθεί σοβαρά ή απειλείται να διαταραχθεί

ότι , δοθέντος ότι προσφυγή σε μέτρα διασφαλίσεως εξαρτάται από την επίδραση η οποία ασκείται από τις συναλλαγές με τις τρίτες χώρες στην αγορά της Κοινότητος , είναι αναγκαίο να εκτιμηθεί η κατάσταση αυτής της αγοράς , λαμβανομένων υπόψη πλην των ιδιαιτέρων στοιχείων αυτής της αγοράς , των στοιχείων που αναφέρονται στην εξέλιξη αυτών των συναλλαγών

ότι πρέπει να καθορισθούν τα μέτρα , που είναι δυνατό να ληφθούν κατ ' εφαρμογή του άρθρου 18 του κανονισμού ( ΕΟΚ ) αριθ . 2759/75

ότι αυτά τα μέτρα πρέπει να είναι τέτοιας φύσεως ώστε να εξαλείψουν τις σοβαρές διαταραχές της αγοράς ή την απειλή τους

ότι πρέπει να είναι ανάλογα με τις περιστάσεις , ώστε να αποφευχθούν αποτελέσματα άλλα από τα επιδιωκόμενα

ότι , τόσο τα κριτήρια εκτιμήσεως της καταστάσεως της αγοράς όσο και τα μέτρα που πρέπει να ληφθούν σχετικά με αυτή την κατάσταση , πρέπει να καθορισθούν αφού ληφθεί υπόψη ότι , μέχρι στιγμής , το καθεστώς των συναλλαγών που καθιερώθηκε στον τομέα του χοιρείου κρέατος δεν περιλαμβάνει καθεστώς πιστοποιητικών εισαγωγής

ότι πρέπει να περιορισθεί η προσφυγή ενός Κράτους μέλους στο άρθρο 18 του κανονισμού ( ΕΟΚ ) αριθ . 2759/75 στην περίπτωση που η αγορά αυτού του Κράτους , σύμφωνα με εκτίμηση που βασίζεται στα ανωτέρω στοιχεία , θεωρείται ότι ανταποκρίνεται στους όρους αυτού του άρθρου

ότι τα μέτρα που είναι δυνατό να ληφθούν σ ' αυτή την περίπτωση πρέπει να είναι τέτοιας φύσεως ώστε να αποφευχθεί η επιδείνωση της καταστάσεως της αγοράς

ότι , πάντως , πρέπει να είναι συντηρητικά

ότι η συντηρητική αυτή φύση των εθνικών μέτρων δικαιολογεί την εφαρμογή τους μόνο μέχρις ότου τεθεί σε ισχύ κοινοτική απόφαση γι ' αυτό το θέμα

ότι εναπόκεινται στην Επιτροπή να αποφασίσει επί των κοινοτικών μέτρων διαφυλάξεως που θα ληφθούν , κατόπιν αιτήσεως ενός Κράτους μέλους , εντός μιάς προθεσμίας 24 ωρών μετά τη λήψη της αιτήσεως

ότι , για να δυνηθεί η Επιτροπή να εκτιμήσει την κατάσταση της αγοράς με τη μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα , είναι αναγκαίο να προβλεφθούν διατάξεις που να εξασφαλίζουν ότι θα ενημερώνεται το ταχύτερο δυνατό για την εφαρμογή των συντηρητικών μέτρων από ένα Κράτος μέλος

ότι πρέπει , ως εκ τούτου , να προβλεφθεί ότι τα μέτρα αυτά θα κοινοποιούνται στην Επιτροπή μόλις αποφασισθούν και ότι αυτή η κοινοποίηση θα θεωρείται ως αίτηση κατά την έννοια του άρθρου 18 παράγραφος 2 του κανονισμού ( ΕΟΚ ) αριθ . 2759/75 ,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ :

Άρθρο 1

Για να εκτιμηθεί αν στη Κοινότητα η αγορά ενός ή περισσοτέρων από τα προϊόντα , που αναφέρονται στο άρθρο 1 παράγραφος 1 του κανονισμού ( ΕΟΚ ) αριθ . 2759/75 , υφίσταται ή απειλείται να υποστεί , λόγω των εισαγωγών ή των εξαγωγών , σοβαρές διαταραχές ικανές να θέσουν σε κίνδυνο τους σκοπούς του άρθρου 39 της συνθήκης , λαμβάνεται υπόψη ειδικώτερα :

α ) ο όγκος των εισαγωγών ή εξαγωγών που πραγματοποιήθηκαν ή που προβλέπεται να πραγματοποιηθούν

β ) οι διαθέσιμες ποσότητες των προϊόντων που υπάρχουν στην αγορά της Κοινότητος

γ ) οι τιμές που διαπιστώθηκαν στην αγορά της Κοινότητος ή η προβλεπόμενη εξέλιξη αυτών των τιμών και ιδίως η τάση τους για μια υπερβολική πτώση ή άνοδο

δ ) αν προκύψει , λόγω εισαγωγών , η προαναφερθείσα κατάσταση , οι ποσότητες των προϊόντων , για τα οποία έχουν ληφθεί ή υπάρχει κίνδυνος να ληφθούν μέτρα παρεμβάσεως .

Άρθρο 2

1 . Τα μέτρα , που είναι δυνατό να ληφθούν κατ ' εφαρμογή του άρθρου 18 παράγραφοι 2 και 3 του κανονισμού ( ΕΟΚ ) αριθ . 2759/75 , όταν προκύπτει η προβλεπόμενη στην παράγραφο 1 αυτού του άρθρου κατάσταση , είναι η αναστολή των εισαγωγών ή των εξαγωγών ή η είσπραξη φορολογικών επιβαρύνσεων κατά τις εξαγωγές .

2 . Τα μέτρα αυτά δεν δύνανται να ληφθούν παρά μόνο κατά το μέτρο και για διάρκεια που είναι αυστηρώς αναγκαία . Λαμβάνεται υπόψη η ιδιαίτερη κατάσταση των προϊόντων που ευρίσκονται καθ ' οδό προς την Κοινότητα . Δεν δύνανται να επιβληθούν παρά μόνο σε προϊόντα που προέρχονται από ή που κατευθύνονται προς τρίτες χώρες . Δύνανται να περιορισθούν σε εισαγωγές προελεύσεως ή καταγωγής ορισμένων χωρών , σε εξαγωγές προς ορισμένες χώρες , σε ορισμένες ποιότητες ή τρόπους παρουσιάσεως . Δύνανται να περιορισθούν σε εισαγωγές με προορισμό ορισμένες περιοχές της Κοινότητος ή σε εξαγωγές προϊόντων που προέρχονται από ορισμένες περιοχές της Κοινότητος .

Άρθρο 3

1 . Ενα Κράτος μέλος δύναται να λάβει συντηρητικώς ένα ή περισσότερα μέτρα όταν κρίνει , κατόπιν εκτιμήσεως βασιζόμενης στα στοιχεία που αναφέρονται στο άρθρο 1 , ότι προέκυψε στο έδαφός του η κατάσταση , που αναφέρεται στο άρθρο 18 παράγραφος 1 του κανονισμού ( ΕΟΚ ) αριθ . 2759/75 .

Τα συντηρητικά μέτρα συνίστανται :

α ) στην αναστολή των εισαγωγών ή των εξαγωγών

β ) στην υποχρέωση καταθέσεως των φορολογικών επιβαρύνσεων κατά την εξαγωγή ή την παροχή ασφαλείας ίσης προς το ποσό τους .

Το μέτρο που προβλέπεται στο στοιχείο β ) συνεπάγεται στην είσπραξη φορολογικών επιβαρύνσεων μόνο αν αυτό αποφασίσθηκε σε εφαρμογή του άρθρου 18 παράγραφος 2 ή 3 του κανονισμού ( ΕΟΚ ) αριθ . 2759/75 .

Οι διατάξεις του άρθρου 2 παράγραφος 2 του παρόντος κανονισμού εφαρμόζονται .

2 . Τα συντηρητικά μέτρα κοινοποιούνται τηλετυπικώς στην Επιτροπή αμέσως μόλις αποφασισθούν . Η κοινοποίηση επέχει θέση αιτήσεως , υπό την έννοια του άρθρου 18 παράγραφος 2 του κανονισμού ( ΕΟΚ ) αριθ . 2759/75 . Αυτά τα μέτρα ισχύουν μέχρι της ενάρξεως ισχύος της αποφάσεως που λαμβάνει η Επιτροπή επί του θέματος αυτού .

Άρθρο 4

1 . Ο κανονισμός ( ΕΟΚ ) αριθ . 2593/69 του Συμβουλίου , της 18 Δεκεμβρίου 1969 , περί καθορισμού των όρων εφαρμογής των μέτρων διασφαλίσεως στον τομέα του χοιρείου κρέατος ( 3 ) , καταργείται .

2 . Οι παραπομπές στον καταργηθέντα , δυνάμει της παραγράφου 1 , κανονισμό θεωρούνται ότι γίνονται στον παρόντα κανονισμό .

Άρθρο 5

Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει την 1η Νοεμβρίου 1975 .

Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε Κράτος μέλος .

Εγινε στο Λουξεμβούργο , στις 29 Οκτωβρίου 1975 .

Για το Συμβούλιο

Ο Πρόεδρος

G . MARCORA

( 1 ) ΕΕ αριθ . Ν 282 της 1 . 11 . 1975 , σ . 1 .

( 2 ) ΕΕ αριθ . Α της 13 . 3 . 1975 , σ . 42 .

( 3 ) ΕΕ αριθ . Ν 324 της 27 . 12 . 1969 , σ . 6 .

Top