Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31975R2768

Κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 2768/75 τού Συμβουλίου τής 29ης Οκτωβρίου 1975 περί θεσπίσεως τών γενικών κανόνων, στόν τομέα τού χοιρείου κρέατος, τών σχετικών μέ τήν χορήγηση επιστροφών κατά τήν εξαγωγή καί τών κριτηρίων καθορισμού τού ύψους αυτών

OJ L 282, 1.11.1975, p. 39–42 (DA, DE, EN, FR, IT, NL)
Greek special edition: Chapter 03 Volume 014 P. 39 - 42
Spanish special edition: Chapter 03 Volume 009 P. 119 - 122
Portuguese special edition: Chapter 03 Volume 009 P. 119 - 122
Special edition in Finnish: Chapter 03 Volume 006 P. 189 - 192
Special edition in Swedish: Chapter 03 Volume 006 P. 189 - 192

No longer in force, Date of end of validity: 01/07/1995; καταργήθηκε από 394R3290

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1975/2768/oj

31975R2768

Κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 2768/75 τού Συμβουλίου τής 29ης Οκτωβρίου 1975 περί θεσπίσεως τών γενικών κανόνων, στόν τομέα τού χοιρείου κρέατος, τών σχετικών μέ τήν χορήγηση επιστροφών κατά τήν εξαγωγή καί τών κριτηρίων καθορισμού τού ύψους αυτών

Επίσημη Εφημερίδα αριθ. L 282 της 01/11/1975 σ. 0039 - 0042
Φινλανδική ειδική έκδοση: Κεφάλαιο 3 τόμος 6 σ. 0189
Ελληνική ειδική έκδοση: Κεφάλαιο 03 τόμος 14 σ. 0039
Σουηδική ειδική έκδοση: Κεφάλαιο 3 τόμος 6 σ. 0189
Ισπανική ειδική έκδοση: Κεφάλαιο 03 τόμος 9 σ. 0119
Πορτογαλική ειδική έκδοση : Κεφάλαιο 03 τόμος 9 σ. 0119


++++

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ( ΕΟΚ ) αριθ . 2768/75 ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 29ης Οκτωβρίου 1975

περί θεσπίσεως των γενικών κανόνων , στον τομέα του χοιρείου κρέατος , των σχετικών με την χορήγηση επιστροφών κατά την εξαγωγή και των κριτηρίων καθορισμού του ύψους αυτών

ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ,

Εχοντας υπόψη :

τη συνθήκη περί ιδρύσεως της Ευρωπαϊκής Οικονομικής Κοινότητος ,

τον κανονισμό ( ΕΟΚ ) αριθ . 2759775 του Συμβουλίου , της 29ης Οκτωβρίου 1975 , περί κοινής οργανώσεως αγοράς στον τομέα του χοιρείου κρέατος ( 1 ) , και ιδίως το άρθρο 15 παράγραφος 4 ,

την πρόταση της Επιτροπής ,

Εκτιμώντας :

ότι οι επιστροφές κατά την εξαγωγή των προϊόντων , που υπόκεινται στην κοινή οργάνωση αγοράς στον τομέα του χοιρείου κρέατος , πρέπει να καθορίζονται σύμφωνα με ορισμένα κριτήρια , που επιτρέπουν να καλυφθεί η διαφορά μεταξύ των τιμών αυτών των προϊόντων μέσα στην Κοινότητα και στη διεθνή αγορά

ότι , γι ' αυτό το σκοπό , είναι αναγκαίο , όσον αφορά αυτά τα προϊόντα να ληφθεί υπόψη , αφ'ενός η κατάσταση του εφοδιασμού και των τιμών μέσα στήν Κοινότητα και αφ'ετέρου η κατάσταση των τιμών στη διεθνή αγορά

ότι είναι αναγκαίο να ληφθεί υπόψη , εξάλλου , η διαφορά μεταξύ των τιμών μέσα στην Κοινότητα , και στη διεθνή αγορά , της ποσότητος των κτηνοτροφικών σιτηρών που απαιτούνται για την παραγωγή ενός χιλιογράμμου χοιρείου κρέατος

ότι για τα προϊόντα αυτά , εκτός του εσφαγμένου χοίρου , πρέπει να ληφθούν υπόψη οι συντελεστές που αναφέρονται στο άρθρο 10 παράγραφος 4 του κανονισμού ( ΕΟΚ ) αριθ . 2759775

ότι η εξέταση της εξελίξεως των τιμών απαιτεί τον καθορισμό αυτών των τιμών σύμφωνα με γενικές αρχές

ότι , για το σκοπό αυτό , πρέπει να ληφθούν υπόψη , όσον αφορά τις τιμές στη διεθνή αγορά , οι τιμές στις αγορές τρίτων χωρών και οι τιμές των αγορών των χωρών προορισμού καθώς και οι τιμές που διαπιστώθησαν κατά την παραγωγή στις τρίτες χώρες και οι τιμές " ελεύθερο στα σύνορα " της Κοινότητος

ότι , όσον αφορά τις τιμές της Κοινότητος , πρέπει να βασισθούν , ελλείψει αντιπροσωπευτικών αγορών για τα προϊόντα του τομέως του χοιρείου κρέατος , στις τιμές που εφαρμόζονται στα διάφορα στάδια εμπορίας και κατά την εξαγωγή

ότι είναι αναγκαίο να προβλεφθεί μια διαφοροποίηση του ποσού των επιστροφών ανάλογα με τον προορισμό των προϊόντων , λόγω , αφ ' ενός της αποστάσεως των αγορών της Κοινότητος από αυτές των χωρών προορισμού και αφ ' ετέρου των ειδικωτέρων συνθηκών εισαγωγής σε ορισμένες χώρες προορισμού

ότι , προς το σκοπό να εξασφαλισθεί στους εξαγωγείς της Κοινότητος ορισμένης σταθερότης του ποσού των επιστροφών και μια βεβαιότης όσον αφορά τον κατάλογο των προϊόντων που απολαύουν επιστροφής , πρέπει να προβλέπεται ότι αυτός ο κατάλογος και τα ποσά δύνανται να ισχύουν για μια περίοδο σχετικά μεγάλη

ότι , εξ άλλου , πρέπει να προβλέπονται κανόνες που θα αφορούν τον εκ των προτέρων καθορισμό των επιστροφών κατά την εξαγωγή

ότι δεν είναι αναγκαίο να καθορισθούν εκ των προτέρων οι επιστροφές κατά την εξαγωγή παρά σε ορισμένες περιπτώσεις

ότι , κατ ' ακολουθία , ενδείκνυνται να αποφασισθεί η χρησιμοποίηση αυτής της δυνατότητος , κατά τη διαδικασία του άρθρου 24 του κανονισμού ( ΕΟΚ ) αριθ . 2759/75

ότι ο εκ των προτέρων καθορισμός των επιστροφών επιβάλλει τη θέσπιση μέτρων που να διασφαλίζουν σε κάθε περίπτωση την πραγματοποίηση των εξαγωγών ανάλογα με την παρουσιαζομένη ζήτηση

ότι πρέπει , γι ' αυτό το σκοπό , κάθε αιτών να λάβει ένα πιστοποιητικό που να προβλέπει την πραγματοποίηση των εξαγωγών για μια καθοριστική περίοδο

ότι , για να αποφευχθούν οι καταχρήσεις , πρέπει να εξαρτηθεί η έκδοση του εν λόγω πιστοποιητικού από την παροχή ασφαλείας , που θα καταπίπτει εάν η εξαγωγή δεν πραγματοποιηθεί κατά τη διάρκεια της ισχύος του πιστοποιητικού

ότι η κτηθείσα πείρα στους τομείς που υπόκεινται στην κοινή οργάνωση αγοράς , για τους οποίους είναι δυνατός εκ των προτέρων ο καθορισμός της επιστροφής , έδειξε ότι , σε ορισμένες περιστάσεις , και κυρίως σε περίπτωση ασυνήθους προσφυγής των ενδιαφερομένων στο σύστημα αυτό υπήρξε κίνδυνος δυσκολιών στην εν λόγω αγορά

ότι , για να αντιμετωπισθεί μια τέτοια κατάσταση , θα πρέπει να ληφθούν ταχέως μέτρα

ότι , ως εκ τούτου , πρέπει να προβλεφθεί η δυνατότης , για την Επιτροπή , να λάβει αυτά τα μέτρα μετά από γνώμη της Επιτροπής Διαχειρίσεως ή σε επείγουσες περιπτώσεις και χωρίς να αναμείνει τη σύγκλησή της

ότι , για να αποφευχθούν στρεβλώσεις του ανταγωνισμού μεταξύ των εμπορευομένων μέσα στην Κοινότητα , πρέπει οι διοικητικοί όροι στους οποίους υπόκεινται να είναι οι αυτοί για όλη την Κοινότητα

ότι η παροχή επιστροφής , για τα εν λόγω προϊόντα , που εισάγονται από τρίτες χώρες και επανεξάγονται σε τρίτες χώρες , δεν φαίνεται δικαιολογημένη

ότι η καταβολή , υπό ορισμένες προϋποθέσεις της εισπραχθείσης κατά την εισαγωγή εισφοράς αρκεί για να επιτρέψει την εκ νέου διοχέτευση αυτών των προϊόντων στη διεθνή αγορά ,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ :

Άρθρο 1

Ο παρών κανονισμός θέτει κανόνες σχετικούς με τον καθορισμό και την παροχή επιστροφών κατά την εξαγωγή για τα προϊόντα που αναφέρονται στο άρθρο 1 παράγραφος 1 του κανονισμού ΕΟΚ αριθ . 2759/75 .

Άρθρο 2

Οι επιστροφές καθορίζονται λαμβανομένων υπόψη των ακολούθων στοιχείων :

α ) της καταστάσεως και των προοπτικών εξελίξεως :

- στην αγορά της Κοινότητος , των τιμών των προϊόντων του τομέως του χοιρείου κρέατος και των διαθεσίμων προϊόντων ,

- στην διεθνή αγορά των τιμών των προϊόντων του τομέως του χοιρείου κρέατος

β ) της ανάγκης να αποφευχθούν διαταραχές ικανές να προκαλέσουν παρατεταμένη ανισορροπία στην προσφορά και τη ζήτηση στην αγορά της Κοινότητος

γ ) της οικονομικής πλευράς των προβλεπομένων εξαγωγών .

Εξ άλλου , για τον υπολογισμό της επιστροφής λαμβάνεται υπόψη για τα προϊόντα που αναφέρονται στο άρθρο 1 παράγραφος 1 του κανονισμού ( ΕΟΚ ) αριθ . 2759/75 , η διαφορά μεταξύ των τιμών εντός της Κοινότητος αφ ' ενός και στην διεθνή αγορά αφ' ετέρου , της ποσότητος των κτηνοτροφικών σιτηρών , που καθορίζεται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 9 παράγραφος 1 υπό α ) του εν λόγω κανονισμού , λαμβανομένων υπόψη , όσον αφορά τα προϊόντα εκτός του εσφαγμένου χοίρου , των συντελεστών που αναφέρονται στο άρθρο 10 παράγραφος 4 του ίδιου κανονισμού .

Άρθρο 3

1 . Η τιμή στην αγορά της Κοινότητος ορίζεται , λαμβανομένων υπόψη :

α ) των τιμών που εφαρμόζονται στα διάφορα στάδια εμπορίας μέσα στην Κοινότητα

β ) των τιμών που εφαρμόζονται στις εξαγωγές .

2 . Η τιμή στην διεθνή αγορά ορίζεται , λαμβανομένων υπόψη :

α ) των τιμών που εφαρμόζονται στις αγορές των τρίτων χωρών

β ) των πλέον ευνοϊκών τιμών εισαγωγής με προέλευση από τρίτες χώρες στις τρίτες χώρες προορισμού

γ ) των διαπιστουμένων τιμών στην παραγωγή στις εξάγουσες τρίτες χώρες υπολογιζομένων , ενδεχομένως , των επιδοτήσεων που συνεφωνήθησαν από αυτές τις χώρες

δ ) των "ελεύθερο στα σύνορα " τιμών προσφοράς της Κοινότητος .

Άρθρο 4

Οταν η κατάσταση της διεθνούς αγοράς ή οι ειδικές απαιτήσεις ορισμένων αγορών το καθιστούν αναγκαίο , η επιστροφή για την Κοινότητα δύναται , για τα προϊόντα , που αναφέρονται στο άρθρο 1 παράγραφος 1 του κανονισμού ( ΕΟΚ ) αριθ . 2759/75 να διαφοροποιηθεί σύμφωνα με τον προορισμό αυτών των προϊόντων .

Άρθρο 5

1 . Ο κατάλογος των προϊόντων , για τα οποία έχει συμφωνηθεί μια επιστροφή κατά την εξαγωγή και το ποσόν αυτής της επιστροφής καθορίζονται το ολιγώτερο μια φορά κάθε 3 μήνες .

2 . Το ποσό της επιστροφής είναι αυτό που ισχύει την ημέρα της εξαγωγής .

3 . Πάντως , είναι δυνατό να αποφασισθεί , κατόπιν αιτήσεως , ο εκ των προτέρων καθορισμός της επιστροφής . Σ ' αυτή την περίπτωση , η επιστροφή που ισχύει την ημέρα καταθέσεως της αιτήσεως του πιστοποιητικού προκαθορισμού που αναφέρεται στο άρθρο 6 , εφαρμόζεται , κατόπιν αιτήσεως του ενδιαφερομένου η οποία κατατίθεται ταυτόχρονα με την αίτηση για το πιστοποιητικό , σε μια εξαγωγή η οποία θα πραγματοποιηθεί κατά τη διάρκεια της ισχύος αυτού του πιστοποιητικού .

4 . Οταν κατά την εξέταση της καταστάσεως της αγοράς διαπιστούται η ύπαρξη δυσχερειών , που οφείλονται στην εφαρμογή των διατάξεων των σχετικών με τον εκ των προτέρων καθορισμό της επιστροφής ή αν υπάρχει κίνδυνος να δημιουργηθούν τέτοιες δυσχέρειες , δύναται να αποφασισθεί , κατά τη διαδικασία που προβλέπεται στο άρθρο 24 του κανονισμού ( ΕΟΚ ) αριθ . 2759/75 , η αναστολή της εφαρμογής αυτών των διατάξεων για την απολύτως αναγκαία προθεσμία . Σε εξαιρετικά επείγουσα περίπτωση , η Επιτροπή δύναται , μετά από εξέταση της καταστάσεως βάσει όλων των στοιχείων πληροφορήσεως που διαθέτει, να αποφασίσει την αναστολή του προκαθορισμού για τρεις κατ ' ανώτατο όριο εργάσιμες ημέρες .

Οι αιτήσεις των πιστοποιητικών μαζί με τις αιτήσεις του προκαθορισμού , που κατατίθενται κατά τη διάρκεια της περιόδου αναστολής , δεν γίνονται δεκτές .

Άρθρο 6

1 . Η παροχή επιστροφής , κατά τους όρους που προβλέπονται στο άρθρο 5 παράγραφος 3 , υπόκεινται στην παρουσίαση ενός πιστοποιητικού προκαθορισμού , που εκδίδεται από τα Κράτη μέλη για κάθε ενδιαφερόμενο ο οποίος υποβάλλει γι ' αυτό το λόγο αίτηση , όποιος και αν είναι ο τόπος εγκαταστάσεώς του στην Κοινότητα . Το πιστοποιητικό ισχύει σε όλη την Κοινότητα

2 . Η έκδοση του πιστοποιητικού προκαθορισμού υπόκεινται στην παροχή ασφαλείας , η οποία εξασφαλίζει την υποχρέωση πραγματοποιήσεως των εν λόγω εξαγωγών , κατά τη διάρκεια της ισχύος του πιστοποιητικού και η οποία καταπίπτει , εν όλω ή εν μέρει αν , εντός αυτής της προθεσμίας , οι εξαγωγές αυτές δεν πραγματοποιηθούν ή πραγματοποιηθούν εν μέρει .

Άρθρο 7

1 . Η επιστροφή καταβάλλεται όταν προσκομίζεται αποδεικτικό στοιχείο ότι τα προϊόντα :

- εξήχθησαν εκτός της Κοινότητος , και

- είναι κοινοτικής καταγωγής , εκτός της περιπτώσεως της εφαρμογής του άρθρου 8 .

2 . Στην περίπτωση εφαρμογής του άρθρου 4 , η επιστροφή καταβάλλεται υπό τους όρους που προβλέπονται στην παράγραφο 1 και υπό την προϋπόθεση ότι θα έχει αποδειχθεί ότι το προϊόν έφθασε στον προορισμό για τον οποίο καθορίσθηκε η επιστροφή .

Πάντως , είναι δυνατό να προβλεφθούν παρεκκλίσεις από αυτόν τον κανόνα , σύμφωνα με τη διαδικασία που αναφέρεται στην παράγραφο 3 , υπό την επιφύλαξη των όρων , τέτοιας φύσεως , που προσδιορισθούν ώστε να παρέχουν ισοδύναμες εγγυήσεις .

3 . Συμπληρωματικές διατάξεις είναι δυνατό να θεσπισθούν , σύμφωνα με τη διαδικασία του άρθρου 24 του κανονισμού ( ΕΟΚ ) αριθ . 2759/75 .

Άρθρο 8

Επιστροφή δεν χορηγείται κατά την εξαγωγή προϊόντων που αναφέρονται στο άρθρο 1 παράγραφος 1 του κανονισμού ( ΕΟΚ ) αριθ . 2759/75 , που εισάγονται από τρίτες χώρες και επανεξάγονται σε τρίτες χώρες , εκτός αν ο εξαγωγεύς αποδείξει :

- την ταυτότητα του προϊόντος προς εξαγωγή με το προηγουμένως εισαχθέν προϊόν , και

- την καταβολή της εισφοράς κατά την εισαγωγή του προϊόντος αυτού .

Σ ' αυτή την περίπτωση , η επιστροφή είναι ίση , για κάθε προϊόν , προς την εισφορά που εισεπράχθη κατά την εισαγωγή , αν αυτή είναι κατώτερη από την επιστροφή που ισχύει την ημέρα της εξαγωγής . Αν η εισπραχθείσα κατά την εισαγωγή εισφορά είναι ανώτερη από την επιστροφή που ισχύει την ημέρα της εξαγωγής , η επιστροφή είναι ίση προς αυτή την τελευταία .

Άρθρο 9

1 . Ο κανονισμός αριθ . 177/67/ΕΟΚ του Συμβουλίου , της 27ης Ιουνίου 1967 , περί θεσπίσεως των γενικών κανόνων , στον τομέα του χοιρείου κρέατος , των σχετικών με την παροχή επιστροφών κατά την εξαγωγή και τα κριτήρια καθορισμού του ύψους αυτών ( 2 ) , όπως τροποποιήθηκε από τον κανονισμό ( ΕΟΚ ) αριθ . 2686/71 ( 3 ) , καταργείται .

2 . Οι παραπομπές στον καταργηθέντα , δυνάμει της παραγράφου 1 , κανονισμό θεωρούντι ότι γίνονται στον παρόντα κανονισμό .

Οι αναφορές και οι παραπομπές που αναφέρονται στα άρθρα του εν λόγω κανονισμού εκλαμβάνονται σύμφωνα προς τον πίνακα αντιστοιχίας που εμφαίνεται στο παράρτημα .

Άρθρο 10

Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει την 1η Νοεμβρίου 1975 .

Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε Κράτος μέλος .

Εγινε στο Λουξεμβούργο , στις 29 Οκτωβρίου 1975 .

Για το συμβούλιο

Ο Πρόεδρος

G . MARCORA

( 1 ) ΕΕ αριθ . Ν 282 της 1 . 11 . 1975 , σ . 1 .

( 2 ) ΕΕ αριθ . 130 της 28 . 6 . 1967 , σ . 2614/67 .

( 3 ) ΕΕ αριθ . Ν 289 της 27 . 12 . 1972 , σ . 37 .

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

Πίνακας αντιστοιχίας

Κανονισμός αριθ . 177/67/ΕΟΚ * Παρών κανονισμός *

Αρθρα 5α * Άρθρο 6 *

Άρθρο 6 * Άρθρο 7 *

Άρθρο 7 * Άρθρο 8

Top