Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31975R2763

Κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 2763/75 του Συμβουλίου της 29ης Οκτωβρίου 1975 περί καθορισμού των γενικών κανόνων για την χορήγηση ενισχύσεων στην ιδιωτική αποθεματοποίηση στον τομέα του χοιρείου κρέατος

OJ L 282, 1.11.1975, p. 19–20 (DA, DE, EN, FR, IT, NL)
Greek special edition: Chapter 03 Volume 014 P. 19 - 20
Spanish special edition: Chapter 03 Volume 009 P. 99 - 100
Portuguese special edition: Chapter 03 Volume 009 P. 99 - 100
Special edition in Finnish: Chapter 03 Volume 006 P. 179 - 180
Special edition in Swedish: Chapter 03 Volume 006 P. 179 - 180
Special edition in Czech: Chapter 03 Volume 002 P. 128 - 129
Special edition in Estonian: Chapter 03 Volume 002 P. 128 - 129
Special edition in Latvian: Chapter 03 Volume 002 P. 128 - 129
Special edition in Lithuanian: Chapter 03 Volume 002 P. 128 - 129
Special edition in Hungarian Chapter 03 Volume 002 P. 128 - 129
Special edition in Maltese: Chapter 03 Volume 002 P. 128 - 129
Special edition in Polish: Chapter 03 Volume 002 P. 128 - 129
Special edition in Slovak: Chapter 03 Volume 002 P. 128 - 129
Special edition in Slovene: Chapter 03 Volume 002 P. 128 - 129
Special edition in Bulgarian: Chapter 03 Volume 002 P. 93 - 94
Special edition in Romanian: Chapter 03 Volume 002 P. 93 - 94

No longer in force, Date of end of validity: 30/06/2008; καταργήθηκε από 32007R1234

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1975/2763/oj

31975R2763

Κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 2763/75 του Συμβουλίου της 29ης Οκτωβρίου 1975 περί καθορισμού των γενικών κανόνων για την χορήγηση ενισχύσεων στην ιδιωτική αποθεματοποίηση στον τομέα του χοιρείου κρέατος

Επίσημη Εφημερίδα αριθ. L 282 της 01/11/1975 σ. 0019 - 0020
Φινλανδική ειδική έκδοση: Κεφάλαιο 3 τόμος 6 σ. 0179
Ελληνική ειδική έκδοση: Κεφάλαιο 03 τόμος 14 σ. 0019
Σουηδική ειδική έκδοση: Κεφάλαιο 3 τόμος 6 σ. 0179
Ισπανική ειδική έκδοση: Κεφάλαιο 03 τόμος 9 σ. 0099
Πορτογαλική ειδική έκδοση : Κεφάλαιο 03 τόμος 9 σ. 0099


++++

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ( ΕΟΚ ) αριθ . 2763/75 ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

της 29ης Οκτωβρίου 1975

περί καθορισμού των γενικών κανόνων για την χορήγηση ενισχύσεων στην ιδιωτική αποθεματοποίηση στον τομέα του χοιρείου κρέατος

ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ,

Εχοντας υπόψη :

τη συνθήκη περί ιδρύσεως της Ευρωπαϊκής Οικονομικής Κοινότητος ,

τον κανονισμό ( ΕΟΚ ) αριθ . 2759/75 του Συμβουλίου , της 29ης Οκτωβρίου 1975 , περί κοινής οργανώσεως αγοράς στον τομέα του χοιρείου κρέατος ( 1 ) , και ιδίως το άρθρο 7 παράγραφος 1 ,

την πρόταση της Επιτροπής ,

Εκτιμώντας :

ότι ο κανονισμός ( ΕΟΚ ) αριθ . 2759/75 προβλέπει τη δυνατότητα παρεμβάσεως στον τομέα του χοιρείου κρέατος με τη μορφή χορηγήσεως ενισχύσεων στην ιδιωτική αποθεματοποίηση

ότι η λειτουργία αυτού του συστήματος ενισχύσεων είναι δυνατό να διευκολυνθεί με την πρόβλεψη συνάψεως συμβάσεων με τους οργανισμούς παρεμβάσεως

ότι για την εξασφάλιση των σκοπών , που επιδιώκονται με την παροχή της ενισχύσεως , όπως αυτοί καθορίζονται στον κανονισμό ( ΕΟΚ ) αριθ . 2759/75 , το ποσό της ενισχύσεως πρέπει να καθορισθεί λαμβανομένων υπόψη των εξόδων που προκύπτουν από την αποθεματοποίηση

ότι , για το σκοπό αυτό πρέπει να προβλεφθούν δύο μέθοδοι με σκοπό τόν καθορισμό αυτού του ποσού

ότι , στις δύο περιπτώσεις , η χορήγηση της ενισχύσεως πρέπει να πραγματοποιηθεί χωρίς διάκριση μεταξύ των ενδιαφερομένων που είναι εγκατεστημένοι μέσα στην Κοινότητα

ότι πρέπει να προβλεφθούν τα κατάλληλα μέτρα στην περίπτωση κατά την οποία η κατάσταση της αγοράς των εν λόγω προιόντων απαιτεί την τροποποίηση των όρων των συμβάσεων που θα συναφθούν η της διάρκειας της περιόδου αποθεματοποιήσεως που προβλέπεται στις ήδη συναφθείσες συμβάσεις ,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ :

Άρθρο 1

1 . Θεωρείται ως ιδιωτική αποθεματοποίηση , υπό την έννοια του άρθρου 3 του κανονισμού ( ΕΟΚ ) αριθ . 2759/75 , η διατήρηση σε αποθήκη προϊόντων που υπάγονται στον τομέα του χοιρείου κρέατος , εφ ' όσον αυτή πραγματοποιείται υπό φυσικών η νομικών προσώπων εγκατεστημένων στην Κοινότητα , πλην των οργανισμών παρεμβάσεως που αναφέρονται στο εν λόγω άρθρο για ίδιο λογαριασμό και με ίδια ευθύνη .

2 . Είναι δυνατό να αποτελέσουν αντικείμενο ενισχύσεως για ιδιωτική αποθεματοποίηση μόνο τα προϊόντα που προέρχονται από χοίρους καταγωγής Κοινότητος .

3 . Οι ενισχύσεις στην ιδιωτική αποθεματοποίηση χορηγούνται σύμφωνα με τις διατάξεις των συμβάσεων που έχουν συναφθεί με τους οργανισμούς παρεμβάσεως και οι οποίες καθορίζουν τις αμοιβαίες υποχρεώσεις των συμβαλλομένων υπό όρους ομοιόμορφους για κάθε προϊόν .

Άρθρο 2

Εκτός ειδικής αδείας , αίτηση ενισχύσεως για ιδιωτική αποθεματοποίηση είναι δυνατό να υποβληθεί μόνο στο Κράτος όπου το προϊόν πρέπει να αποθηκευθεί .

Άρθρο 3

Εάν η κατάσταση της αγοράς το απαιτεί , δύναται να αποφασισθεί η μείωση η η παράταση της διαρκείας της συμφωνηθείσης αποθεματοποιήσεως εντός των όρων που θα καθορισθούν .

Άρθρο 4

1 . Το ποσό της ενισχύσεως

α ) είτε ορίζεται στα πλαίσια μιας διαδικασίας διαγωνισμού που αναγγέλεται στην Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων ,

β ) είτε καθορίζεται κατ ' αποκοπή εκ των προτέρων .

2 . Στις δύο αυτές περιπτώσεις :

α ) εξασφαλίζεται η ισότης μεταχειρίσεως των ενδιαφερομένων , όσον αφορά την αποδοχή της προσφοράς τους , ανεξαρτήτως του τόπου εγκαταστάσεώς τους στην Κοινότητα ,

β ) γίνονται δεκτοί στη διαδικασία διαγωνισμού και στη σύναψη συμβάσεων μόνο οι ενδιαφερόμενοι που εξασφαλίζουν την τήρηση των υποχρεώσεών τους με την παροχή ασφαλείας η οποία καταπίπτει , εν όλω ή εν μέρει , εάν οι υποχρεώσεις εκ των συμβάσεων δεν εκπληρωθούν η εκπληρωθούν μερικώς ,

γ ) καθορίζονται η προθεσμία για την εισδοχή προϊόντων στην αποθήκη και η διάρκεια της αποθεματοποιήσεως ,

δ ) το ποσό της ενισχύσεως δεν δύναται , κατ ' αρχή , να υπερβεί ένα ποσό που αντιστοιχεί στα έξοδα τα οποία θα προέκυπταν για μια αποθεματοποίηση δια δημοσίας παρεμβάσεως .

Άρθρο 5

1 . Η εκλογή εκ των μετεχόντων στην διαδικασία διαγωνισμού γίνεται κατά σειρά των πλέον επωφελών για την Κοινότητα προσφορών .

2 . Σε κάθε περίπτωση είναι δυνατό να μη δοθεί συνέχεια σε ένα διαγωνισμό .

Άρθρο 6

Στην περίπτωση κατά την οποία το ποσό της ενισχύσεως προκαθορίζεται κατ ' αποκοπή :

α ) το ποσό αυτό είναι ενιαίο για κάθε προϊόν και καθορίζεται λαμβανομένων υπόψη των εξόδων που δημιουργούνται από την αποθεματοποίση , της φυσιολογικής αλλοιώσεως της ποιότητος , καθώς επίσης και της κατά το δυνατό προβλεπομένης αυξήσεως της τιμής του εν λόγω προϊόντος ,

β ) εξετάζονται οι αιτήσεις για χορήγηση ενισχύσεως με όρους που θα καθορισθούν ιδίως όσον αφορά την προθεσμία μεταξύ της καταθέσεως της αιτήσεως και της συνάψεως της συμβάσεως ,

γ ) η σύναψη συμβάσεων για αποθεματοποίηση είναι δυνατό να ανασταλεί η οι όροι των προς σύναψη συμβάσεων είναι δυνατό να αναθεωρηθούν , όταν η εξέταση σε σύντομη προθεσμία της καταστάσεως της αγοράς , των ποσοτήτων που περιλαμβάνονται στις συμβάσεις και των αιτήσεων που εκκρεμούν καθιστούν ένα απ ' αυτά τα μέτρα αναγκαίο .

Άρθρο 7

1 . Ο κανονισμός ( ΕΟΚ ) αριθ . 739/68 του Συμβουλίου , της 18ης Ιουνίου 1968 , περί καθορισμού των γενικών κανόνων για την χορήγηση ενισχύσεων στην ιδιωτική αποθεματοποίηση στον τομέα του χοιρείου κρέατος ( 1 ) , καταργείται .

2 . Οι παραπομπές στον κανονισμό που καταργείται , δυνάμει της παράγραφου 1 , πρέπει να θεωρούνται ότι έγιναν στον παρόντα κανονισμό .

Άρθρο 8

Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει την 1η Νοεμβρίου 1975 .

Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε Κράτος μέλος .

Εγινε στο Λουξεμβούργο , στις 29 Οκτωβρίου 1975 .

Για το Συμβούλιο

Ο Πρόεδρος

G . MARCORA

( 1 ) ΕΕ αριθ . Ν 136 της 20 . 6 . 1968 , σ . 1 .

Top