Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31969R2049

Κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 2049/69 του Συμβουλίου της 17ης Οκτωβρίου 1969 περί θεσπίσεως των γενικών κανόνων όσον αφορά τη μετουσίωση της ζάχαρης για τη διατροφή των ζώων

OJ L 263, 21.10.1969, p. 1–4 (DE, FR, IT, NL)
Danish special edition: Series I Volume 1969(II) P. 434 - 436
English special edition: Series I Volume 1969(II) P. 441 - 444
Greek special edition: Chapter 03 Volume 004 P. 234 - 237
Spanish special edition: Chapter 03 Volume 003 P. 144 - 147
Portuguese special edition: Chapter 03 Volume 003 P. 144 - 147
Special edition in Finnish: Chapter 03 Volume 002 P. 226 - 229
Special edition in Swedish: Chapter 03 Volume 002 P. 226 - 229

No longer in force, Date of end of validity: 30/06/2001; καταργήθηκε από 32001R1260

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1969/2049/oj

31969R2049

Κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 2049/69 του Συμβουλίου της 17ης Οκτωβρίου 1969 περί θεσπίσεως των γενικών κανόνων όσον αφορά τη μετουσίωση της ζάχαρης για τη διατροφή των ζώων

Επίσημη Εφημερίδα αριθ. L 263 της 21/10/1969 σ. 0001 - 0004
Φινλανδική ειδική έκδοση: Κεφάλαιο 3 τόμος 2 σ. 0226
Δανική ειδική έκδοση: Σειρά I Κεφάλαιο 1969(II) σ. 0434
Σουηδική ειδική έκδοση: Κεφάλαιο 3 τόμος 2 σ. 0226
Αγγλική ειδική έκδοση: Σειρά I Κεφάλαιο 1969(II) σ. 0441
Ελληνική ειδική έκδοση: Κεφάλαιο 03 τόμος 4 σ. 0234
Ισπανική ειδική έκδοση: Κεφάλαιο 03 τόμος 3 σ. 0144
Πορτογαλική ειδική έκδοση : Κεφάλαιο 03 τόμος 3 σ. 0144


ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΟΚ) αριθ. 2049/69 ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 17ης Οκτωβρίου 1969 περί θεσπίσεως των γενικών κανόνων όσον αφορά τη μετουσίωση της ζάχαρης για τη διατροφή των ζώων

ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

Έχοντας υπόψη:

τη συνθήκη περί ιδρύσεως της Ευρωπαϊκής Οικονομικής Κοινότητος,

τον κανονισμό αριθ. 1009/67/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 18ης Δεκεμβρίου 1967 περί κοινής οργανώσεως αγοράς στον τομέα της ζάχαρης(1), όπως τροποποιήθηκε τελευταία από τον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 1398/69(2), και ιδίως το άρθρο 9 παράγραφος 7,

την πρόταση της Επιτροπής,

Εκτιμώντας:

ότι βάσει των όρων του άρθρου 9 παράγραφος 2 του κανονισμού αριθ. 1009/67/ΕΟΚ οι οργανισμοί περεμβάσεως δύνανται να χορηγούν πριμοδοτήσεις μετουσιώσεως για τη ζάχαρη που κατέστη ακατάλληλη για τη διατροφή του ανθρώπου-

ότι, προς αποφυγή πριματοδοτήσεως της ζάχαρης που δεν χρησιμοποιείται για τη διατροφή ζώων, είναι σκόπιμο να προβλέπονται διατάξεις που να εξασφαλίζουν μία χρησιμοποίηση σύμφωνη με τον προορισμό της και να καθορίζεται ότι η μετουσιωμένη ζάχαρη που έτυχε πριμοδοτήσεως δεν δύναται να χρησιμοποιείται παρά μόνο για τη διατροφή ζώων- ότι είναι ενδεχόμενο να αποδειχθεί σκόπιμο να προβλέπεται ότι η ζάχαρη προς μετουσίωση προορίζεται για τη διατροφή ορισμένων μόνο ειδών ζώων-

ότι η μετουσίωση είναι δυνατόν να αποτελεί μία διέξοδο για τα πλεονάσματα ζάχαρης της Κοινότητος- ότι, για καλύτερη παρακολούθηση της καταστάσεως της αγοράς, ενδείκνυται να προβλέπεται ότι οι πριμοδοτήσεις δύναται να καθορίζονται όχι μόνο κατά τρόπο ομοιόμορφο για όλη την Κοινότητα, αλλά επίσης εν συνεχεία ενός διαγωνισμού σύμφωνα με τη διαδικασία που προβλέπεται στο άρθρο 40 του κανονισμού αριθ. 1009/67/ΕΟΚ- ότι είναι αναγκαίο να προβλέπεται ότι ο καθορισμός των πριμοδοτήσεων μετουσιώσεως δεν δύναται να λαμβάνει χώρα παρά υπό ορισμένους όρους-

ότι, για τον ομοιόμορφο καθορισμό των πριμοδοτήσεων μετουσιώσεως, ενδείκνυται να λαμβάνονται υπόψη αντικειμενικά κριτήρια σχετικά με την πλέον ορθολογική χρησιμοποίηση σε συνάρτηση με την κατάσταση στην αγορά της ζάχαρης και με την κατάσταση του ανταγωνισμού της ζάχαρης σε σχέση με άλλες τροφές για ζώα που δύναται να αντικαθιστά και των οικονομικών απόψεων της σκοπουμένης μετουσιώσεως-

ότι πρέπει να εξασφαλίζεται ταυτόχρονη και ομοιόμορφη εφαρμογή του συστήματος των διαγωνισμών από όλα τα Κράτη Μέλη-

ότι είναι σύμφωνος με το σκοπό ενός διαγωνισμού ο καθορισμός ενός μεγίστου ποσού για την πριμοδότηση ως επίσης, ενδεχομένως, ο καθορισμός μιας ελαχίστης ποσότητος κατά προσφορά και μιας μεγίστης ποσότητος κατά προσφέροντα- ότι πρέπει να προβλέπεται η ευχέρεια λήψεως αποφάσεως να μη δίδεται συνέχεια σε ένα διαγωνισμό-

ότι, προς εξασφάλιση καλής διεξαγωγής του διαγωνισμού, πρέπει να προβλέπεται ότι η συμμετοχή στο διαγωνισμό υπόκειται στην παροχή ασφαλείας-

ότι η μετουσίωση δεν αποτελεί μέσο κατάλληλο προς διευκόλυνση της διαθέσεως παρά μόνο για ορισμένες ποιότητες ζάχαρης, ιδίως για την υγιεινή, γνήσια και εμπορεύσιμη ζάχαρη- ότι γι' αυτό καθίσταται απαραίτητο να περιορίζεται κατ' αρχήν η παροχή πριμοδοτήσεως στη ζάχαρη που ανταποκρίνεται τουλάχιστον στα χαρακτηριστικά αυτά- ότι πρέπει για την ακατέργαστη ζάχαρη να προβλέπονται προσαρμογές της πριμοδοτήσεως ανάλογα με τις διαφορές αποδόσεως-

ότι, λόγω της ειδικής καταστάσεως σε ορισμένα Κράτη Μέλη, ενδείκνυται να προβλέπεται η δυνατότητα για ένα Κράτος Μέλος να χορηγεί πριμοδότηση μετουσιώσεως για ζάχαρη μετουσιωθείσα στο έδαφος άλλου Κράτους Μέλους-

ότι αποδεικνύεται αναγκαία η παρακίνηση των ενδιαφερομένων, δια της παροχής ασφαλείας, να προβαίνουν στη μετουσίωση κατά τη διάρκεια της ισχύος του τίτλου πριμοδοτήσεως μετουσιώσεως-

ότι είναι αναγκαίο να προβλέπονται ειδικά μέτρα όταν η Ιταλία ανατρέχει στις ειδικές διατάξεις που προβλέπονται στο άρθρο 23 παράγραφος 2 του κανονισμού αριθ. 120/67/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 13ης Ιουνίου 1967 περί κοινής οργανώσεως αγοράς στον τομέα των σιτηρών(3), όπως τροποποιήθηκε τελευταία από τον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 1398/69(4)- ότι για τη διατήρηση της ισορροπίας στις ενδοκοινοτικές συναλλαγές αποδεικνύεται αναγκαία η αντιστάθμιση των επιπτώσεων των ειδικών αυτών μέτρων από ένα σύστημα επιδοτήσεων κατά την παράδοση και επιβολή τέλους κατά την αποστολή,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1

1. Δεν δύναται να τυγχάνει πριμοδοτήσεως μετουσιώσεως παρά μόνο η λευκή ή η ακατέργαστη ζάχαρη που προορίζεται για τη διατροφή ζώων και που ανταποκρίνεται σε ορισμένες ελάχιστες απαιτήσεις ποιότητος και ποσότητος. Η πριμοδότηση αυτή καταβάλλεται μόνο μετά τη μετουσίωση.

2. Η ζάχαρη που έτυχε μιας πριμοδοτήσεως μετουσιώσεως δεν δύναται να χρησιμοποιείται παρά μόνο για διατροφή ζώων. Τα μέσα μετουσιώσεως καθορίζονται σε συνάρτηση με τον προορισμό αυτό.

Άρθρο 2

1. Οι πριμοδοτήσεις μετουσιώσεως καθορίζονται:

α) κατά τρόπο ομοιόμορφο για ολόκληρη την Κοινότητα, ή

β) σε συνέχεια ενός διαγωνισμού.

Οι δύο μέθοδοι καθορισμού δύνανται να χρησιμοποιούνται παράλληλα.

2. Ο καθορισμός των πριμοδοτήσεων μετουσιώσεως δεν λαμβάνει χώρα παρά μόνο αν το σύνολο των διαθεσίμων προς μετουσίωση πλεονασμάτων ζάχαρης στην Κοινότητα και οι οικονομικές απόψεις της σκοπουμένης μετουσιώσεως τη δικαιολογούν.

Άρθρο 3

Όταν οι πριμοδοτήσεις μετουσιώσεως καθορίζονται κατά τρόπο ομοιόμορφο για ολόκληρη την Κοινότητα, λαμβάνονται υπόψη τα ακόλουθα κριτήρια:

1. όσον αφορά τη λευκή ζάχαρη:

α) η τιμή παρεμβάσεως για τη λευκή ζάχαρη που ισχύει στην περισσότερο πλεονασματική ζώνη της Κοινότητος-

β) τα κατ' αποκοπήν ποσά για:

- τα τεχνικά έξοδα μετουσιώσεως,

- τα έξοδα μεταφοράς-

γ) οι προβλεπόμενες τιμές αγοράς στις περιοχές σημαντικής καταναλώσεως της Κοινότητος για τις ζωοτροφές με τις οποίες η λευκή ζάχαρη που προορίζεται για μετουσίωση πρόκειται να ανταγωνισθεί-

δ) η σχέση μεταξύ θρεπτικής αξίας της λευκής ζάχαρης και εκείνης των ανταγωνιστικών ζωοτροφών-

ε) το σύνολο των πλεονασμάτων ζάχαρης που είναι διαθέσιμα για μετουσίωση στην Κοινότητα, λαμβανομένων υπόψη:

- της εφαρμογής των διατάξεων του άρθρου 4,

- της φύσεως και της ποιότητας της ζάχαρης αυτής-

στ) οι οικονομικές απόψεις της σκοπούμενης μετουσιώσεως.

2. Όσον αφορά την ακατέργαστη ζάχαρη:

α) η τιμή παρεμβάσεως για την ακατέργαστη ζάχαρη που ισχύει στην περιοχή της Κοινότητας που θεωρείται ως αντιπροσωπευτική για την παραγωγή ακατέργαστης ζάχαρης προοριζομένης για μετουσίωση-

β) τα κατ' αποκοπήν ποσά για:

- τα τεχνικά έξοδα μετουσιώσεως,

- τα έξοδα μεταφοράς-

γ) οι προβλεπόμενες τιμές αγοράς στις πειριφέρειες σημαντικής καταναλώσεως της Κοινότητος, για τις ζωοτροφές με τις οποίες η ακατέργαστη ζάχαρη που προορίζεται για μετουσίωση πρόκειται να ανταγωνισθεί-

δ) η σχέση μεταξύ της θρεπτικής αξίας της ακατέργαστης ζάχαρης και εκείνης των ανταγωνιστικών ζωοτροφών-

ε) το σύνολο των πλεονασμάτων ζάχαρης, ιδίως διαθέσιμης ακατέργαστης ζάχαρης στην Κοινότητα, λαμβανομένης υπόψη της εφαρμογής των διατάξεων του άρθρου 4-

στ) οι οικονομικές απόψεις της σκοπουμένης μετουσιώσεως.

Άρθρο 4

1. Όταν οι πριμοδοτήσεις μετουσιώσεως καθορίζονται στη συνέχεια ενός διαγωνισμού, ο διαγωνισμός αυτός αναφέρεται οπωσδήποτε στο ποσό των πριμοδοτήσεων.

Δύναται να προβλεφθεί ότι η ζάχαρη της οποίας η πριμοδότηση μετουσιώσεως αποτελεί αντικείμενο ενός διαγωνισμού έχει έναν ιδιαίτερο προορισμό.

2. Όλα τα Κράτη Μέλη προβαίνουν ταυτόχρονα στη διενέργεια των διαγωνισμών, σύμφωνα προς κοινοτική νομική πράξη που καθορίζει τους όρους του διαγωνισμού. Οι όροι αυτοί οφείλουν να εξασφαλίζουν την ισότητα προσβάσεως σε οιοδήποτε πρόσωπο εγκατεστημένο στην Κοινότητα και δύνανται, ιδίως, να προβλέπουν μία ελάχιστη ποσότητα κατά προσφορά και μία μεγίστη ποσότητα κατά συμμετέχοντα, ως επίσης και ένα μέγιστο ποσό για την πριμοδότηση μετουσιώσεως.

3. Όταν οι όροι του διαγωνισμού δεν προβλέπουν μέγιστο ποσό για την πριμοδότηση μετουσιώσεως, αυτό καθορίζεται, μετά από εξέταση των προσφορών και αφού ληφθούν υπόψη τα κριτήρια που αναφέρονται στο άρθρο 3, σύμφωνα με τη διαδικασία που προβλέπεται στο άρθρο 40 του κανονισμού αριθ. 1009/67/ΕΟΚ. Εν τούτοις δύναται να αποφασίζεται να μη δοθεί συνέχεια στο διαγωνισμό.

Άρθρο 5

1. Οι υποβληθείσες προσφορές εν όψει διαγωνισμού δεν λαμβάνονται υπόψη παρά μόνο αν παρέχεται ασφάλεια για το διαγωνισμό.

2. Η ασφάλεια παρακρατείται εν όλω ή εν μέρει αν οι υποχρεώσεις που απορρέουν από τη συμμετοχή στο διαγωνισμό δεν εκπληρώθηκαν ή εκπληρώθηκαν μερικά.

Άρθρο 6

1. Η πριμοδότηση μετουσιώσεως χορηγείται από το Κράτος Μέλος στο έδαφος του οποίου λαμβάνει χώρα η μετουσίωση.

Εν τούτοις, κατά τη διάρκεια της ζαχαρικής περιόδου 1969/1970, όταν η ζάχαρη που προέρχεται από ένα Κράτος Μέλος προορίζεται να μετουσιωθεί στο έδαφος άλλου Κράτους Μέλους, η πριμοδότηση μετουσιώσεως δύναται να χορηγείται από το πρώτο Κράτος Μέλος.

2. Πριμοδότηση μετουσιώσεως δεν παρέχεται παρά μόνο κατόπιν αιτήσεως που πρέπει να υποβάλλεται πριν από την μετουσίωση. Με βάση την αίτηση αυτή, τα Κράτη Μέλη εκδίδουν έναν τίτλο πριμοδοτήσεως μετουσιώσεως αν:

α) τη στιγμή της υποβολής της αιτήσεως εφαρμόζεται μία πριμοδότηση μετουσιώσεως που καθορίσθηκε με ομοιόμορφο τρόπο για όλη την Κοινότητα, ή

β) ο αιτών έγινε υπερθεματιστής.

Με επιφύλαξη της περιπτώσεως που αναφέρεται στην παράγραφο 1 δεύτερο εδάφιο, ο τίτλος πριμοδοτήσεως μετουσιώσεως ισχύει μόνο για εργασία μετουσιώσεως που πραγματοποιείται στο Κράτος Μέλος που τον εξέδωσε.

3. Η έκδοση του τίτλου πριμοδοτήσεως μετουσιώσεως υπόκειται στην παροχή ασφαλείας μετουσιώσεως που εξασφαλίζει την υποχρέωση να πραγματοποιηθεί η μετουσίωση κατά τη διάρκεια ισχύος του εν λόγω τίτλου. Η ασφάλεια παρακρατείται εν όλω ή εν μέρει αν η μετουσίωση δεν πραγματοποιήθηκε ή πραγματοποιήθηκε μερικά κατά τη διάρκεια αυτή.

Άρθρο 7

1. Η πριμοδότηση μετουσιώσεως δεν χορηγείται παρά μόνο για την υγιεινή, γνήσια και εμπορεύσιμη λευκή ζάχαρη από πλευράς ανθρωπίνης καταναλώσεως.

Εν τούτοις, είναι δυνατόν να χορηγείται μία πριμοδότηση μετουσιώσεως καθοριζομένη στη συνέχεια ενός διαγωνισμού για τη λευκή ζάχαρη που κατέχεται από τους οργανισμούς παρεμβάσεως και δεν ανταποκρίνεται στους όρους αυτούς.

2. Για την ακατέργαστη ζάχαρη η πριμοδότηση μετουσιώσεως καθορίζεται για τον αντιπροσωπευτικό ποιοτικό τύπο. Αν η ποιότητα της προς μετουσίωση ακατέργαστης ζάχαρης διαφέρει από τον αντιπροσωπευτικό ποιοτικό τύπο, η πριμοδότηση μετουσιώσεως προσαρμόζεται σε συνάρτηση με την απόδοσή της.

Άρθρο 8

Αν η Ιταλία ανατρέχει στις διατάξεις του άρθρου 23 παράγραφος 2 του κανονισμού αριθ. 120/67/ΕΟΚ και κατά τον καθορισμό της πριμοδοτήσεως έχει λάβει υπόψη τις τιμές των κτηνοτροφικών σιτηρών:

α) χορηγεί για τη μετουσίωση της ζάχαρης επιδότηση ίση προς 0,225 λογιστικές μονάδες για 100 χιλιόγραμμα ζάχαρης που χρησιμοποιήθηκε-

β) χορηγεί για τις παραδόσεις μετουσιωμένης ζάχαρης, προελεύσεως άλλων Κρατών Μελών, μία επιδότηση ίση προς 0,255 λογιστικές μονάδες για 100 χιλιόγραμμα ζάχαρης που χρησιμοποιήθηκε-

γ) εισπράττει, κατά τις αποστολές μετουσιωμένης ζάχαρης προς τα άλλα Κράτη Μέλη, ένα τέλος ίσο με την επιδότηση που αναφέρεται στην περίπτωση β).

Άρθρο 9

Ο κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 768/68 του Συμβουλίου της 18ης Ιουνίου 1968 περί θεσπίσεως των γενικών κανόνων σχετικά με τη μετουσίωση της ζάχαρης για διατροφή ζώων(5) καταργείται.

Εν τούτοις, οι διατάξεις του παραμένουν σε ισχύ για τις πράξεις για τις οποίες ένας τίτλος πριμοδοτήσεως μετουσιώσεως εξεδόθη δυνάμει του κανονισμού αυτού.

Άρθρο 10

Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει την τρίτη ημέρα από τη δημοσίευσή του στην Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων.

Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε Κράτος Μέλος.

Έγινε στο Λουξεμβούργο, στις 17 Οκτωβρίου 1969.

Για το Συμβούλιο

Ο Πρόεδρος

J.M.A.H. LUNS

(1) ΕΕ αριθ. 308 της 18.12.1967, σ. 1.

(2) ΕΕ αριθ. Ν 179 της 21.7.1969, σ. 13.

(3) ΕΕ αριθ. 117 της 19.6.1967, σ. 2269/67.

(4) ΕΕ αριθ. Ν 179 της 21.7.1969, σ. 13.

(5) ΕΕ αριθ. Ν 143 της 25.6.1968, σ. 12.

Top