Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31968R1397

Κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 1397/68 της Επιτροπής της 6ης Σεπτεμβρίου 1968 περί τροποποιήσεως του κανονισμού αριθ. 474/67/ΕΟΚ «περί καθορισμού εκ των προτέρων της επιστροφής κατά την εξαγωγή ορύζης και θραυσμάτων ορύζης»

OJ L 222, 10.9.1968, p. 6–6 (DE, FR, IT, NL)
Danish special edition: Series I Volume 1968(II) P. 426 - 426
English special edition: Series I Volume 1968(II) P. 432 - 432
Greek special edition: Chapter 03 Volume 004 P. 17 - 18
Spanish special edition: Chapter 03 Volume 003 P. 14 - 14
Portuguese special edition: Chapter 03 Volume 003 P. 14 - 14
Special edition in Finnish: Chapter 03 Volume 002 P. 133 - 133
Special edition in Swedish: Chapter 03 Volume 002 P. 133 - 133
Special edition in Czech: Chapter 03 Volume 001 P. 145 - 145
Special edition in Estonian: Chapter 03 Volume 001 P. 145 - 145
Special edition in Latvian: Chapter 03 Volume 001 P. 145 - 145
Special edition in Lithuanian: Chapter 03 Volume 001 P. 145 - 145
Special edition in Hungarian Chapter 03 Volume 001 P. 145 - 145
Special edition in Maltese: Chapter 03 Volume 001 P. 145 - 145
Special edition in Polish: Chapter 03 Volume 001 P. 145 - 145
Special edition in Slovak: Chapter 03 Volume 001 P. 145 - 145
Special edition in Slovene: Chapter 03 Volume 001 P. 145 - 145
Special edition in Bulgarian: Chapter 03 Volume 001 P. 115 - 115
Special edition in Romanian: Chapter 03 Volume 001 P. 115 - 115
Special edition in Croatian: Chapter 03 Volume 035 P. 5 - 5

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1968/1397/oj

31968R1397

Κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 1397/68 της Επιτροπής της 6ης Σεπτεμβρίου 1968 περί τροποποιήσεως του κανονισμού αριθ. 474/67/ΕΟΚ «περί καθορισμού εκ των προτέρων της επιστροφής κατά την εξαγωγή ορύζης και θραυσμάτων ορύζης»

Επίσημη Εφημερίδα αριθ. L 222 της 10/09/1968 σ. 0006 - 0006
Φινλανδική ειδική έκδοση: Κεφάλαιο 3 τόμος 2 σ. 0133
Δανική ειδική έκδοση: Σειρά I Κεφάλαιο 1968(II) σ. 0426
Σουηδική ειδική έκδοση: Κεφάλαιο 3 τόμος 2 σ. 0133
Αγγλική ειδική έκδοση: Σειρά I Κεφάλαιο 1968(II) σ. 0432
Ελληνική ειδική έκδοση: Κεφάλαιο 03 τόμος 4 σ. 0017
Ισπανική ειδική έκδοση: Κεφάλαιο 03 τόμος 3 σ. 0014
Πορτογαλική ειδική έκδοση : Κεφάλαιο 03 τόμος 3 σ. 0014


ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΟΚ) αριθ. 1397/68 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 6ης Σεπτεμβρίου 1968 περί τροποποιήσεως του κανονισμού αριθ. 474/67/ΕΟΚ "περί προκαθορισμού της επιστροφής κατά την εξαγωγή ορύζης και θραυσμάτων ορύζης"

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

Έχοντας υπόψη:

τη συνθήκη περί ιδρύσεως της Ευρωπαϊκής Οικονομικής Κοινότητος,

τον κανονισμό αριθ. 359/67/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 28ης Ιουλίου 1967 περί κοινής οργανώσεως αγοράς της ορύζης (1), και ιδίως το άρθρο 17 παράγραφος 6,

Εκτιμώντας:

ότι κατά το άρθρο 17 παράγραφος 4 του κανονισμού αριθ. 359/67/ΕΟΚ η επιστροφή η οποία εφαρμόζεται κατά την ημέρα υποβολής της αιτήσεως περί χορηγήσεως πιστοποιητικού εξαγωγής δύναται να εφαρμοσθεί στην εξαγωγή που θα πραγματοποιηθεί κατά τη διάρκεια της ισχύος του πιστοποιητικού αυτού και ότι σ' αυτήν την περίπτωση, ένα διορθωτικό ποσό επιβάλλεται στην επιστροφή- ότι, κατά το άρθρο 1 του κανονισμού αριθ. 474/67/ΕΟΚ της Επιτροπής της 21ης Αυγύστου 1967 περί προκαθορισμού της επιστροφής κατά την εξαγωγή ορύζης και θραυσμάτων ορύζης (2), το διορθωτικό αυτό ποσό είναι ίσο με τη διαφορά μεταξύ της τιμής cif και της τιμής cif αγοράς υπό προθεσμία-

ότι, ενώ τα πιστοποιητικά εξαγωγής ορύζης και θραυσμάτων ισχύουν μέχρι τη λήξη του πέμπτου μήνα που ακολουθεί το μήνα της εκδόσεώς τους, σπάνια υπάρχει για τα προϊόντα αυτά αγορά υπό προθεσμία πραγματικά αντιπροσωπευτική, ιδίως για τις προθεσμίες, οι οποίες είναι διάφορες από την εγγύτερη προθεσμία ή τις εγγύτερες- ότι, ως εκ τούτου, είναι σκόπιμο να υπάρξει δυνατότητα καθορισμού ενός διορθωτικού ποσού κατωτέρου της ανωτέρω αναφερομένης διαφοράς-

ότι, κατά συνέπεια, πρέπει να τροποποιηθεί ο κανονισμός αριθ. 474/67/ΕΟΚ-

ότι τα μέτρα τα οποία προβλέπονται στον παρόντα κανονισμό είναι σύμφωνα με τη γνώμη της Επιτροπής Διαχειρίσεως Δημητριακών,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1

Τα δύο πρώτα εδάφια του άρθρου 1 του κανονισμού αριθ. 474/67/ΕΟΚ αντικαθίστανται ως εξής:

"Κατά τον προκαθορισμό της επιστροφής, κατά την εξαγωγή ορύζης και θραυσμάτων, που αναφέρεται στο άρθρο 17 παράγραφος 4 εδάφιο πρώτο του κανονισμού αριθ. 359/67/ΕΟΚ, η επιστροφή η οποία καθορίσθηκε κατά την ημέρα υποβολής της αιτήσεως περί χορηγήσεως πιστοποιητικού, είναι εκείνη η οποία εφαρμόζεται στην εξαγωγή που πραγματοποιείται την ημέρα αυτή:

- μειουμένη κατά ποσό, το οποίο είναι κατ' ανώτατο όριο ίσο, με τη διαφορά μεταξύ της τιμής cif αγοράς υπό προθεσμία και της τιμής cif, όταν η πρώτη είναι ανώτερη της δεύτερης κατά ποσό μεγαλύτερο των 0,025 λογιστικών μονάδων ανά 100 χιλιόγραμμα-

- αυξημένη κατά ποσό, το οποίο είναι κατ' ανώτατο όριο ίσο, με τη διαφορά μεταξύ της τιμής cif και της τιμής cif αγοράς υπό προθεσμία, όταν η πρώτη είναι ανώτερη της δεύτερης κατά ποσό μεγαλύτερο των 0,025 λογιστικών μονάδων ανά 100 χιλιόγραμμα.

Στα ενδιάμεσα διαστήματα των εβδομαδιαίων καθορισμών, το ποσό της επιστροφής που εφαρμόζεται σε περίπτωση προκαθορισμού, υπόκειται σε προσαρμογή μόνον, όταν η εφαρμογή της ανωτέρω διατάξεως οδηγεί σε τροποποίηση του ποσού αυτής, κατά ποσό μεγαλύτερο των 0,025 λογιστικών μονάδων ανά 100 χιλιόγραμμα."

Άρθρο 2

Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει την τρίτη ημέρα από τη δημοσίευσή του στην Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων.

Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε Κράτος Μέλος.

Έγινε στις Βρυξέλλες, στις 6 Σεπτεμβρίου 1968.

Για την Επιτροπή

G. HELLWIG

Αντιπρόεδρος

(1) EΕ αριθ. 174 της 31.7.1967, σ. 1.

(2) ΕΕ αριθ. 204 της 24.8.1967, σ. 20.

Top