EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32023R2391

Κανονισμός (ΕΕ) 2023/2391 της Επιτροπής, της 4ης Οκτωβρίου 2023, για την τροποποίηση των κανονισμών (ΕΕ) αριθ. 717/2014, (ΕΕ) αριθ. 1407/2013, (ΕΕ) αριθ. 1408/2013 και (ΕΕ) αριθ. 360/2012, όσον αφορά τις ενισχύσεις ήσσονος σημασίας για τη μεταποίηση και την εμπορία προϊόντων αλιείας και υδατοκαλλιέργειας, και του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 717/2014, όσον αφορά το συνολικό ποσό των ενισχύσεων ήσσονος σημασίας που χορηγούνται σε ενιαία επιχείρηση, την περίοδο εφαρμογής του και άλλα θέματα

C/2023/6585

ΕΕ L, 2023/2391, 5.10.2023, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2023/2391/oj (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2023/2391/oj

European flag

Επίσημη Εφημερίδα
της Ευρωπαϊκής Ένωσης

EL

Σειρά L


2023/2391

5.10.2023

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) 2023/2391 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

της 4ης Οκτωβρίου 2023

για την τροποποίηση των κανονισμών (ΕΕ) αριθ. 717/2014, (ΕΕ) αριθ. 1407/2013, (ΕΕ) αριθ. 1408/2013 και (ΕΕ) αριθ. 360/2012, όσον αφορά τις ενισχύσεις ήσσονος σημασίας για τη μεταποίηση και την εμπορία προϊόντων αλιείας και υδατοκαλλιέργειας, και του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 717/2014, όσον αφορά το συνολικό ποσό των ενισχύσεων ήσσονος σημασίας που χορηγούνται σε ενιαία επιχείρηση, την περίοδο εφαρμογής του και άλλα θέματα

(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)

Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ,

Έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και ιδίως το άρθρο 108 παράγραφος 4,

Έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ) 2015/1588 του Συμβουλίου, της 13ης Ιουλίου 2015, για την εφαρμογή των άρθρων 107 και 108 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε ορισμένες κατηγορίες οριζόντιων κρατικών ενισχύσεων (1), και ιδίως το άρθρο 2 παράγραφος 1,

Αφού ζήτησε τη γνώμη της συμβουλευτικής επιτροπής για τις κρατικές ενισχύσεις,

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1)

Το 2019 η Επιτροπή ξεκίνησε τη διενέργεια αξιολόγησης των επιδόσεων των τομεακών μέσων που εφαρμόζονται στις κρατικές ενισχύσεις στον τομέα της αλιείας και της υδατοκαλλιέργειας από την έγκρισή τους το 2014-2015, συμπεριλαμβανομένου του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 717/2014 της Επιτροπής (2), με σκοπό την τροποποίηση ή την αντικατάστασή τους για την περίοδο 2021-2027. Από τα αποτελέσματα της εν λόγω αξιολόγησης προέκυψε ότι ο κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 717/2014 παραμένει ένα συναφές, αποδοτικό και αποτελεσματικό εργαλείο (3) για τις ενισχύσεις ήσσονος σημασίας στον τομέα της αλιείας και της υδατοκαλλιέργειας.

(2)

Στο πλαίσιο της εν λόγω αξιολόγησης, και προκειμένου να εξασφαλιστεί επίσης ότι τα κράτη μέλη μπορούν να συνεχίσουν να χορηγούν μικρά ποσά ενισχύσεων εν αναμονή της έκδοσης του κανονισμού (ΕΕ) 2021/1139 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (4), ο κανονισμός (ΕΕ) 2020/2008 της Επιτροπής (5) παρέτεινε την περίοδο εφαρμογής του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 717/2014 έως τις 31 Δεκεμβρίου 2022.

(3)

Αφού ζητήθηκε η γνώμη της συμβουλευτικής επιτροπής για τις κρατικές ενισχύσεις, και βάσει των παρατηρήσεων που ελήφθησαν στο πλαίσιο της δημόσιας διαβούλευσης με τα ενδιαφερόμενα μέρη όσον αφορά την αναθεώρηση των μέσων που εφαρμόζονται στις κρατικές ενισχύσεις στον τομέα της αλιείας και της υδατοκαλλιέργειας, ο κανονισμός (ΕΕ) 2022/2514 της Επιτροπής (6) παρέτεινε την περίοδο εφαρμογής του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 717/2014 έως τις 31 Δεκεμβρίου 2023, ώστε να δοθεί στην Επιτροπή η δυνατότητα να οριστικοποιήσει τη θέση της επί του θέματος και να εξασφαλιστεί ότι τα κράτη μέλη θα μπορούν να συνεχίσουν να χορηγούν μικρά ποσά ενισχύσεων σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 717/2014.

(4)

Ο κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 717/2014 εφαρμόζεται επί του παρόντος στις ενισχύσεις που χορηγούνται σε επιχειρήσεις του τομέα της αλιείας και της υδατοκαλλιέργειας, συμπεριλαμβανομένων των επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στη μεταποίηση και την εμπορία προϊόντων αλιείας και υδατοκαλλιέργειας, ενώ ο κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1408/2013 της Επιτροπής (7) εφαρμόζεται μόνο στις επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στην πρωτογενή παραγωγή γεωργικών προϊόντων. Κατά συνέπεια, οι επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στη μεταποίηση και εμπορία προϊόντων αλιείας και υδατοκαλλιέργειας υπόκεινται στο ίδιο μεμονωμένο ανώτατο όριο που καθορίζεται από τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 717/2014 για τις επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στην πρωτογενή παραγωγή προϊόντων αλιείας και υδατοκαλλιέργειας. Ωστόσο, οι επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στη μεταποίηση και εμπορία γεωργικών προϊόντων υπόκεινται στο υψηλότερο μεμονωμένο ανώτατο όριο που καθορίζεται στον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1407/2013 της Επιτροπής (8).

(5)

Η διαφοροποιημένη μεταχείριση της μεταποίησης και της εμπορίας προϊόντων που προέρχονται από διαφορετικές αλυσίδες τροφίμων μπορεί εντέλει να ενέχει τον κίνδυνο στρέβλωσης της δυναμικής στον τομέα των τροφίμων. Λαμβανομένης υπόψη τόσο της φύσης των δραστηριοτήτων μεταποίησης και εμπορίας προϊόντων αλιείας και υδατοκαλλιέργειας όσο και των ομοιοτήτων με άλλες δραστηριότητες μεταποίησης και εμπορίας, ο κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1407/2013 θα πρέπει να εφαρμόζεται σε επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στη μεταποίηση και την εμπορία προϊόντων αλιείας και υδατοκαλλιέργειας, υπό τον όρο ότι πληρούνται ορισμένες προϋποθέσεις. Προς τούτο, δεν πρέπει να λογίζεται ότι συνιστούν μεταποίηση ή εμπορία ούτε οι δραστηριότητες στη γεωργική εκμετάλλευση ή επί του σκάφους που είναι αναγκαίες προκειμένου να προετοιμαστεί ένα προϊόν ζωικής ή φυτικής προέλευσης για την πρώτη του πώληση, συμπεριλαμβανομένων της κοπής, του τεμαχισμού σε φιλέτα ή της κατάψυξης, ούτε η πρώτη πώληση σε μεταπωλητές ή μεταποιητικές επιχειρήσεις.

(6)

Επομένως, οι κανονισμοί (ΕΕ) αριθ. 717/2014 και (ΕΕ) αριθ. 1407/2013 θα πρέπει να τροποποιηθούν, ώστε οι επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στη μεταποίηση και την εμπορία προϊόντων αλιείας και υδατοκαλλιέργειας να δύνανται να επωφελούνται από ενισχύσεις ήσσονος σημασίας δυνάμει του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1407/2013. Προκειμένου να διασφαλιστεί η συνοχή μεταξύ των κανονισμών για τις ενισχύσεις ήσσονος σημασίας, ο κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 360/2012 της Επιτροπής (9) θα πρέπει επίσης να ακολουθεί την ίδια προσέγγιση όσον αφορά τη μεταχείριση της μεταποίησης και της εμπορίας προϊόντων αλιείας και υδατοκαλλιέργειας. Για τους σκοπούς αυτής της ευθυγράμμισης, θα πρέπει να τροποποιηθεί και ο κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1408/2013.

(7)

Στο παράρτημα του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 717/2014 καθορίζονται επί του παρόντος τα ανώτατα σωρευτικά ποσά των ενισχύσεων ήσσονος σημασίας που είναι δυνατό να χορηγούνται ανά κράτος μέλος σε όλες τις επιχειρήσεις για οιαδήποτε περίοδο τριών οικονομικών ετών, σύμφωνα με το άρθρο 3 παράγραφος 3 του εν λόγω κανονισμού. Τα εν λόγω ανώτατα σωρευτικά ποσά αντιστοιχούν στο 2,5 % του ετήσιου κύκλου εργασιών στον τομέα της αλιείας, ο οποίος περιλαμβάνει δραστηριότητες αλίευσης, μεταποίησης και υδατοκαλλιέργειας. Υπό το πρίσμα των αναγκαίων τροποποιήσεων των κανονισμών (ΕΕ) αριθ. 717/2014, (ΕΕ) αριθ. 1407/2013, (ΕΕ) αριθ. 1408/2013 και (ΕΕ) αριθ. 360/2012, τα εν λόγω μέγιστα σωρευτικά ποσά θα πρέπει να αναθεωρηθούν ώστε να εξαιρεθούν οι δραστηριότητες επεξεργασίας. Επιπλέον, είναι αναγκαίο να επικαιροποιηθεί ο κύκλος εργασιών σχετικά με τις δραστηριότητες αλίευσης και υδατοκαλλιέργειας με βάση πιο πρόσφατα τομεακά δεδομένα. Πιο συγκεκριμένα, τα ανώτατα σωρευτικά ποσά θα πρέπει να βασίζονται σε τριετή μέσο όρο του ετήσιου κύκλου εργασιών των δραστηριοτήτων αλίευσης και υδατοκαλλιέργειας σε κάθε κράτος μέλος, ο οποίος προκύπτει αφού εξαιρεθούν η υψηλότερη και η χαμηλότερη τιμή κατά τη διάρκεια της πενταετούς περιόδου από το 2014 έως το 2018. Για να διασφαλιστεί η συνέχεια του σχεδιασμού και της διανομής των ενισχύσεων ήσσονος σημασίας στην πρωτογενή παραγωγή προϊόντων αλιείας και υδατοκαλλιέργειας, καθώς και επαρκές περιθώριο δράσης για όλα τα κράτη μέλη, η Επιτροπή θεωρεί ότι κανένα κράτος μέλος δεν θα πρέπει να χάσει περισσότερο από το 60 % του μέγιστου σωρευτικού ποσού που είχε καθοριστεί προηγουμένως στο παράρτημα του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 717/2014.

(8)

Λαμβανομένης υπόψη της αυξημένης ανάγκης χρήσης ενισχύσεων ήσσονος σημασίας, είναι σκόπιμο να αυξηθεί το μεμονωμένο ανώτατο όριο, δηλαδή το μέγιστο ποσό ενίσχυσης ανά ενιαία επιχείρηση όπως ορίζεται στον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 717/2014. Λαμβανομένων υπόψη των συνθηκών του τομέα της αλιείας και της υδατοκαλλιέργειας, μια τέτοια αύξηση απαιτεί στενότερη παρακολούθηση των χορηγούμενων ενισχύσεων και, ως εκ τούτου, για τα κράτη μέλη που επιλέγουν ένα τέτοιο υψηλότερο ατομικό ανώτατο όριο θα πρέπει να καταστεί υποχρεωτική η χρήση κεντρικού μητρώου, προκειμένου να τηρείται αρχείο όλων των χορηγούμενων ενισχύσεων ήσσονος σημασίας και να είναι δυνατή η επαλήθευση της μη υπέρβασης ούτε του ατομικού ούτε του εθνικού ανώτατου ορίου.

(9)

Τα κριτήρια για τον υπολογισμό του ακαθάριστου ισοδύναμου επιχορήγησης για δάνεια και εγγυήσεις σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 717/2014 θα πρέπει να προσαρμοστούν σε συνάρτηση με την αύξηση του ανώτατου ορίου που ισχύει για τις ενισχύσεις ήσσονος σημασίας.

(10)

Λαμβανομένης υπόψη της κατάστασης των αλιευτικών στόλων στις εξόχως απόκεντρες περιοχές που αναφέρονται στο άρθρο 349 της Συνθήκης, ορισμένες δραστηριότητες που δεν εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 717/2014 θα πρέπει κατ’ εξαίρεση να συμπεριληφθούν μόνο για τις εν λόγω εξόχως απόκεντρες περιοχές. Τα σκάφη ολικού μήκους μικρότερου των 12 μέτρων αντιπροσωπεύουν σημαντικό ποσοστό των αλιευτικών στόλων στις εξόχως απόκεντρες περιοχές και οι δραστηριότητες που αποσκοπούν στον εκσυγχρονισμό των σκαφών αυτών είναι κατάλληλες για την αντιμετώπιση προβλημάτων ασφάλειας, ιδίως λόγω της απαξίωσης των στόλων, καθώς και της υψηλής έκθεσης σε ακραία καιρικά φαινόμενα. Λόγω του απομακρυσμένου χαρακτήρα, του μικρού μεγέθους και του βιοτεχνικού χαρακτήρα των αλιευτικών δραστηριοτήτων στις εν λόγω περιοχές, και δεδομένου ότι οι ενισχύσεις ήσσονος σημασίας για τις εν λόγω δραστηριότητες υπόκεινται στα ανώτατα όρια για τις ενισχύσεις ήσσονος σημασίας και στα εθνικά ανώτατα όρια που καθορίζονται στον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 717/2014, οι εν λόγω ενισχύσεις παραμένουν κάτω από το επίπεδο που μπορεί να επηρεάσει τον ανταγωνισμό και τις συναλλαγές στην εσωτερική αγορά.

(11)

Η συμφωνία για την αποχώρηση του Ηνωμένου Βασιλείου της Μεγάλης Βρετανίας και της Βόρειας Ιρλανδίας από την Ευρωπαϊκή Ένωση και την Ευρωπαϊκή Κοινότητα Ατομικής Ενέργειας (στο εξής: συμφωνία αποχώρησης), της οποίας το πρωτόκολλο για τις Ιρλανδία/Βόρεια Ιρλανδία (στο εξής: πρωτόκολλο) αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα, άρχισε να ισχύει την 1η Φεβρουαρίου 2020.

(12)

Το άρθρο 126 της συμφωνίας αποχώρησης προβλέπει μεταβατική περίοδο με ημερομηνία λήξης στις 31 Δεκεμβρίου 2020, μετά την οποία το δίκαιο της Ένωσης δεν εφαρμόζεται πλέον στο Ηνωμένο Βασίλειο της Μεγάλης Βρετανίας και της Βόρειας Ιρλανδίας.

(13)

Ωστόσο, το άρθρο 10 του πρωτοκόλλου προβλέπει ότι ορισμένες διατάξεις του δικαίου της Ένωσης που παρατίθενται στο παράρτημα 5 του εν λόγω πρωτοκόλλου και οι οποίες περιλαμβάνουν τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 717/2014 πρέπει να εφαρμόζονται στο Ηνωμένο Βασίλειο όσον αφορά τα μέτρα που επηρεάζουν το εμπόριο γεωργικών προϊόντων μεταξύ της Βόρειας Ιρλανδίας και της Ένωσης.

(14)

Για να εξασφαλιστεί η συμμόρφωση με τις διατάξεις της συμφωνίας αποχώρησης και του πρωτοκόλλου, είναι αναγκαίο να αντικατασταθεί το ανώτατο σωρευτικό ποσό για ολόκληρο το Ηνωμένο Βασίλειο που ορίζεται στο παράρτημα του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 717/2014 με το αντίστοιχο ποσό για τη Βόρεια Ιρλανδία.

(15)

Για την εξασφάλιση ισότιμων όρων ανταγωνισμού, το ανώτατο σωρευτικό ποσό για τη Βόρεια Ιρλανδία θα πρέπει να βασίζεται στην ίδια μέθοδο υπολογισμού που χρησιμοποιείται για τα κράτη μέλη.

(16)

Για τη διασφάλιση της συνέχειας και της ασφάλειας δικαίου, καθώς και για την ευθυγράμμιση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 717/2014 με το νομικό πλαίσιο που εφαρμόζεται στον τομέα της αλιείας και της υδατοκαλλιέργειας, κυρίως με τον κανονισμό (ΕΕ) 2022/2473 της Επιτροπής (10), είναι σκόπιμο να παραταθεί η περίοδος εφαρμογής του έως τις 31 Δεκεμβρίου 2029.

(17)

Επομένως, οι κανονισμοί (ΕΕ) αριθ. 717/2014, (ΕΕ) αριθ. 1407/2013, (ΕΕ) αριθ. 1408/2013 και (ΕΕ) αριθ. 360/2012 θα πρέπει να τροποποιηθούν αναλόγως,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1

Τροποποιήσεις του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 717/2014

Ο κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 717/2014 τροποποιείται ως εξής:

1)

το άρθρο 1 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«Άρθρο 1

Πεδίο εφαρμογής

1.   Ο παρών κανονισμός εφαρμόζεται στις ενισχύσεις που χορηγούνται σε επιχειρήσεις οι οποίες δραστηριοποιούνται στην πρωτογενή παραγωγή προϊόντων αλιείας και υδατοκαλλιέργειας, με τις ακόλουθες εξαιρέσεις:

α)

ενισχύσεις το ύψος των οποίων καθορίζεται βάσει της τιμής ή της ποσότητας των προϊόντων που αγοράζονται ή διατίθενται στην αγορά·

β)

ενισχύσεις που χορηγούνται για δραστηριότητες που σχετίζονται με εξαγωγές προς τρίτες χώρες ή προς κράτη μέλη, συγκεκριμένα ενισχύσεις που συνδέονται άμεσα με τις εξαγόμενες ποσότητες, τη δημιουργία και λειτουργία δικτύου διανομής ή άλλες τρέχουσες δαπάνες συνδεόμενες με την εξαγωγική δραστηριότητα·

γ)

ενισχύσεις για τις οποίες τίθεται ως όρος η χρήση εγχώριων προϊόντων αντί των εισαγόμενων·

δ)

ενισχύσεις για την αγορά αλιευτικών σκαφών·

ε)

ενισχύσεις για τον εκσυγχρονισμό ή την αντικατάσταση των κύριων ή βοηθητικών κινητήρων αλιευτικών σκαφών·

στ)

ενισχύσεις για δράσεις που αυξάνουν την αλιευτική ικανότητα ενός αλιευτικού σκάφους ή αφορούν εξοπλισμό για την αύξηση της ικανότητας ενός αλιευτικού σκάφους να εντοπίζει αλιεύματα·

ζ)

ενισχύσεις για τη ναυπήγηση νέων αλιευτικών σκαφών ή εισαγωγή αλιευτικών σκαφών·

η)

ενισχύσεις για την οριστική ή προσωρινή παύση των αλιευτικών δραστηριοτήτων, με εξαίρεση τις ενισχύσεις οι οποίες πληρούν τους όρους που προβλέπονται στα άρθρα 20 και 21 του κανονισμού (ΕΕ) 2021/1139 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (*1)·

θ)

ενισχύσεις για την εξερευνητική αλιεία·

ι)

ενισχύσεις για τη μεταβίβαση της κυριότητας μιας επιχείρησης·

ια)

ενισχύσεις για άμεσο εμπλουτισμό των αποθεμάτων, εκτός αν προβλέπεται ρητά ως μέτρο διατήρησης από νομοθετική πράξη της Ένωσης ή πρόκειται για την περίπτωση του πειραματικού εμπλουτισμού αποθεμάτων.

2.   Στην περίπτωση επιχείρησης που δραστηριοποιείται στην πρωτογενή παραγωγή προϊόντων αλιείας και υδατοκαλλιέργειας, καθώς και σε άλλους τομείς, ή έχει άλλες δραστηριότητες που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1407/2013 της Επιτροπής (*2), ο εν λόγω κανονισμός εφαρμόζεται στις ενισχύσεις που χορηγούνται στον τελευταίο ή στους τελευταίους αυτούς τομείς ή δραστηριότητες, υπό την προϋπόθεση ότι το οικείο κράτος μέλος διασφαλίζει, με κατάλληλα μέσα, όπως ο διαχωρισμός των δραστηριοτήτων ή η διάκριση των στοιχείων κόστους, ότι δεν χορηγούνται δυνάμει του εν λόγω κανονισμού ενισχύσεις ήσσονος σημασίας για την πρωτογενή παραγωγή προϊόντων αλιείας ή υδατοκαλλιέργειας.

3.   Στην περίπτωση επιχείρησης που δραστηριοποιείται τόσο στον τομέα της πρωτογενούς παραγωγής προϊόντων αλιείας και υδατοκαλλιέργειας όσο και στον τομέα της πρωτογενούς παραγωγής γεωργικών προϊόντων που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1408/2013 της Επιτροπής (*3), ο παρών κανονισμός εφαρμόζεται στις ενισχύσεις που χορηγούνται στον τομέα της πρωτογενούς παραγωγής προϊόντων αλιείας και υδατοκαλλιέργειας, υπό την προϋπόθεση ότι το οικείο κράτος μέλος διασφαλίζει, με κατάλληλα μέσα, όπως ο διαχωρισμός των δραστηριοτήτων ή η διάκριση των στοιχείων κόστους, ότι δεν χορηγούνται δυνάμει του παρόντος κανονισμού ενισχύσεις ήσσονος σημασίας για την πρωτογενή παραγωγή γεωργικών προϊόντων.

4.   Για τους σκοπούς της εφαρμογής του παρόντος κανονισμού, η παράγραφος 1 στοιχεία δ) έως ζ) δεν εφαρμόζεται σε επιχειρήσεις που είναι εγκατεστημένες στις εξόχως απόκεντρες περιοχές της Ένωσης που αναφέρονται στο άρθρο 349 της Συνθήκης όσον αφορά σκάφη συνολικού μήκους μικρότερου από 12 μέτρα.

(*1)  Κανονισμός (ΕΕ) 2021/1139 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 7ης Ιουλίου 2021, για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας, Αλιείας και Υδατοκαλλιέργειας και την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) 2017/1004 (ΕΕ L 247 της 13.7.2021, σ. 1)."

(*2)  Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1407/2013 της Επιτροπής, της 18ης Δεκεμβρίου 2013, σχετικά με την εφαρμογή των άρθρων 107 και 108 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης στις ενισχύσεις ήσσονος σημασίας (ΕΕ L 352 της 24.12.2013, σ. 1)."

(*3)  Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1408/2013 της Επιτροπής, της 18ης Δεκεμβρίου 2013, σχετικά με την εφαρμογή των άρθρων 107 και 108 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης στις ενισχύσεις ήσσονος σημασίας (“de minimis”) στον γεωργικό τομέα (ΕΕ L 352 της 24.12.2013, σ. 9).»·"

2)

το άρθρο 2 παράγραφος 1 τροποποιείται ως εξής:

α)

τα στοιχεία α), β) και γ) αντικαθίστανται από το ακόλουθο κείμενο:

«α)

“προϊόντα αλιείας και υδατοκαλλιέργειας” τα προϊόντα που ορίζονται στο άρθρο 5 στοιχεία α) και β) του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1379/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (*4)·

β)

“πρωτογενής παραγωγή προϊόντων αλιείας και υδατοκαλλιέργειας” όλες οι εργασίες που σχετίζονται με την αλιεία, την εκτροφή ή την καλλιέργεια υδρόβιων οργανισμών, καθώς και οι δραστηριότητες εντός της εκμετάλλευσης ή επί του σκάφους που είναι αναγκαίες για την προετοιμασία προϊόντος ζωικής ή φυτικής προέλευσης για την πρώτη του πώληση, συμπεριλαμβανομένων της κοπής, του τεμαχισμού σε φιλέτα ή της κατάψυξης, καθώς και η πρώτη πώληση σε μεταπωλητές ή μεταποιητές·

γ)

“μεταποίηση και εμπορία προϊόντων αλιείας και υδατοκαλλιέργειας” όλες οι δραστηριότητες, συμπεριλαμβανομένου του χειρισμού, της κατεργασίας και του μετασχηματισμού, που πραγματοποιούνται μετά την εκφόρτωση —ή τη συγκομιδή, στην περίπτωση της υδατοκαλλιέργειας— από τις οποίες προκύπτει ένα μεταποιημένο προϊόν, καθώς και η διανομή του.

(*4)  Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1379/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 11ης Δεκεμβρίου 2013, για την κοινή οργάνωση των αγορών των προϊόντων αλιείας και υδατοκαλλιέργειας, την τροποποίηση των κανονισμών του Συμβουλίου (ΕΚ) αριθ. 1184/2006 και (ΕΚ) αριθ. 1224/2009 και την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 104/2000 του Συμβουλίου (ΕΕ L 354 της 28.12.2013, σ. 1).»·"

β)

προστίθεται το ακόλουθο στοιχείο δ):

«δ)

ως “επιχειρήσεις που βρίσκονται στις εξόχως απόκεντρες περιοχές της Ένωσης που αναφέρονται στο άρθρο 349 της Συνθήκης” νοούνται οι επιχειρήσεις που έχουν τον κύριο τόπο καταχώρισής τους σε εξόχως απόκεντρη περιοχή που αναφέρεται στο άρθρο 349 της Συνθήκης και δραστηριοποιούνται στην εν λόγω περιφέρεια.»·

3)

το άρθρο 3 τροποποιείται ως εξής:

α)

η παράγραφος 2 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«2.   Το συνολικό ποσό των ενισχύσεων ήσσονος σημασίας που χορηγούνται ανά κράτος μέλος σε ενιαία επιχείρηση δεν υπερβαίνει το ποσό των 30 000 EUR σε οποιαδήποτε περίοδο τριών οικονομικών ετών.»

·

β)

προστίθεται η ακόλουθη παράγραφος 2α:

«2α.   Κατά παρέκκλιση από την παράγραφο 2, ένα κράτος μέλος δύναται να αποφασίσει ότι το συνολικό ποσό των ενισχύσεων ήσσονος σημασίας που χορηγούνται σε ενιαία επιχείρηση δεν μπορεί να υπερβαίνει τα 40 000 EUR σε οποιαδήποτε περίοδο τριών οικονομικών ετών, υπό την προϋπόθεση ότι το κράτος μέλος διαθέτει εθνικό κεντρικό μητρώο σύμφωνα με το άρθρο 6 παράγραφος 2.»

·

γ)

η παράγραφος 3 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«3.   Το σωρευτικό ποσό των ενισχύσεων ήσσονος σημασίας που χορηγούνται ανά κράτος μέλος στις επιχειρήσεις οι οποίες δραστηριοποιούνται στην πρωτογενή παραγωγή προϊόντων αλιείας και υδατοκαλλιέργειας για περίοδο τριών οικονομικών ετών δεν υπερβαίνει το εθνικό ανώτατο όριο που καθορίζεται στο παράρτημα.»

·

δ)

οι παράγραφοι 5 έως 8 αντικαθίστανται από το ακόλουθο κείμενο:

«5.   Τα ανώτατα όρια των ενισχύσεων ήσσονος σημασίας τα οποία καθορίζονται στις παραγράφους 2 και 2α και το εθνικό ανώτατο όριο που καθορίζεται στο παράρτημα ισχύουν ανεξαρτήτως της μορφής της ενίσχυσης ήσσονος σημασίας ή του επιδιωκόμενου στόχου και ανεξαρτήτως του κατά πόσον η ενίσχυση που χορηγείται από το οικείο κράτος μέλος χρηματοδοτείται εξολοκλήρου ή εν μέρει με πόρους ενωσιακής προέλευσης. Η χρονική περίοδος των τριών οικονομικών ετών καθορίζεται με βάση το οικονομικό έτος όπως αυτό εφαρμόζεται από την οικεία επιχείρηση στο εκάστοτε κράτος μέλος.

6.   Για τους σκοπούς των ανώτατων ορίων των ενισχύσεων ήσσονος σημασίας τα οποία καθορίζονται στις παραγράφους 2 και 2α και του εθνικού ανώτατου ορίου που καθορίζεται στο παράρτημα, η ενίσχυση εκφράζεται ως επιχορήγηση σε μετρητά. Σε όλες τις περιπτώσεις χρησιμοποιούνται ακαθάριστα ποσά, δηλαδή πριν αφαιρεθεί ο τυχόν φόρος ή άλλη επιβάρυνση. Αν η ενίσχυση χορηγείται με μορφή άλλη εκτός από επιχορήγηση, το ποσό της ενίσχυσης είναι το ακαθάριστο ισοδύναμο επιχορήγησης της ενίσχυσης.

Οι ενισχύσεις που καταβάλλονται σε περισσότερες δόσεις ανάγονται στην αξία τους κατά τον χρόνο χορήγησής τους. Το επιτόκιο που χρησιμοποιείται για την αναγωγή είναι το προεξοφλητικό επιτόκιο που ισχύει κατά τον χρόνο χορήγησης της ενίσχυσης.

7.   Σε περίπτωση που, με τη χορήγηση νέας ενίσχυσης ήσσονος σημασίας, σημειωθεί υπέρβαση των ανώτατων ορίων των ενισχύσεων ήσσονος σημασίας τα οποία καθορίζονται στις παραγράφους 2 και 2α ή του εθνικού ανώτατου ορίου που καθορίζεται στο παράρτημα, η εν λόγω νέα ενίσχυση δεν δύναται να υπαχθεί στο ευεργέτημα του παρόντος κανονισμού.

8.   Σε περιπτώσεις συγχωνεύσεων ή εξαγορών, προκειμένου να προσδιοριστεί κατά πόσον νέα ενίσχυση ήσσονος σημασίας που χορηγείται στη νέα ή στην εξαγοράζουσα επιχείρηση υπερβαίνει το σχετικό ανώτατο όριο των ενισχύσεων ήσσονος σημασίας ή το εθνικό ανώτατο όριο, συνυπολογίζονται όλες οι προηγούμενες ενισχύσεις ήσσονος σημασίας που έχουν χορηγηθεί σε οποιαδήποτε από τις συγχωνευόμενες επιχειρήσεις. Οι ενισχύσεις ήσσονος σημασίας που είχαν χορηγηθεί νόμιμα πριν από τη συγχώνευση ή την εξαγορά παραμένουν νόμιμες.»

·

4)

το άρθρο 4 τροποποιείται ως εξής:

α)

στην παράγραφο 3, το στοιχείο β) αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«β)

για μέτρα που λαμβάνονται σύμφωνα με το άρθρο 3 παράγραφος 2, το δάνειο εξασφαλίζεται με ασφάλειες που καλύπτουν τουλάχιστον το 50 % του δανείου, και το δάνειο ανέρχεται είτε σε 150 000 EUR για διάστημα 5 ετών είτε σε 75 000 EUR για διάστημα 10 ετών, ή, για μέτρα που λαμβάνονται σύμφωνα με το άρθρο 3 παράγραφος 2α, το δάνειο εξασφαλίζεται με ασφάλειες που καλύπτουν τουλάχιστον το 50 % του δανείου, και το δάνειο ανέρχεται είτε σε 200 000 EUR για διάστημα 5 ετών είτε σε 100 000 EUR για διάστημα 10 ετών· αν ένα δάνειο είναι χαμηλότερο από τα ποσά αυτά ή χορηγείται για περίοδο μικρότερη από 5 ή 10 έτη αντίστοιχα, το ακαθάριστο ισοδύναμο επιχορήγησης του εν λόγω δανείου υπολογίζεται ως αναλογικό μερίδιο των ανώτατων ορίων των ενισχύσεων ήσσονος σημασίας τα οποία καθορίζονται στο άρθρο 3 παράγραφος 2 ή 2α· ή»·

β)

οι παράγραφοι 4 και 5 αντικαθίστανται από το ακόλουθο κείμενο:

«4.   Οι ενισχύσεις υπό μορφή εισφοράς κεφαλαίου θεωρούνται διαφανείς ενισχύσεις ήσσονος σημασίας μόνον αν το συνολικό ποσό της κρατικής εισφοράς δεν υπερβαίνει το σχετικό ανώτατο όριο των ενισχύσεων ήσσονος σημασίας.

5.   Οι ενισχύσεις που συνίστανται σε μέτρα χρηματοδότησης επιχειρηματικού κινδύνου με τη μορφή επενδύσεων μετοχικού ή οιονεί μετοχικού κεφαλαίου θεωρούνται διαφανείς ενισχύσεις ήσσονος σημασίας μόνον αν τα κεφάλαια που παρέχονται σε μία ενιαία επιχείρηση δεν υπερβαίνουν το σχετικό ανώτατο όριο των ενισχύσεων ήσσονος σημασίας.»

·

γ)

στην παράγραφο 6, το στοιχείο β) αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«β)

για μέτρα που λαμβάνονται σύμφωνα με το άρθρο 3 παράγραφος 2, η εγγύηση δεν υπερβαίνει το 80 % του υποκείμενου δανείου και είτε το ποσό που καλύπτεται από την εγγύηση δεν υπερβαίνει τις 225 000 EUR, και η διάρκεια της εγγύησης είναι 5 έτη, είτε το ποσό που καλύπτεται από την εγγύηση δεν υπερβαίνει τις 112 500 EUR, και η διάρκεια της εγγύησης είναι 10 έτη, ή, για μέτρα που λαμβάνονται σύμφωνα με το άρθρο 3 παράγραφος 2α, η εγγύηση δεν υπερβαίνει το 80 % του υποκείμενου δανείου και είτε το ποσό που καλύπτεται από την εγγύηση δεν υπερβαίνει τις 300 000 EUR, και η διάρκεια της εγγύησης είναι 5 έτη, είτε το ποσό που καλύπτεται από την εγγύηση δεν υπερβαίνει τις 150 000 EUR, και η διάρκεια της εγγύησης είναι 10 έτη· αν το ποσό που καλύπτεται από την εγγύηση είναι χαμηλότερο από τα ποσά αυτά ή η εγγύηση χορηγείται για περίοδο μικρότερη από 5 ή 10 έτη αντίστοιχα, το ακαθάριστο ισοδύναμο επιχορήγησης της εν λόγω εγγύησης υπολογίζεται ως αναλογικό μερίδιο των ανώτατων ορίων των ενισχύσεων ήσσονος σημασίας τα οποία καθορίζονται στο άρθρο 3 παράγραφος 2 ή 2α· ή»·

5)

στο άρθρο 5, οι παράγραφοι 1 και 2 αντικαθίστανται από το ακόλουθο κείμενο:

«1.   Στην περίπτωση επιχείρησης που δραστηριοποιείται στην πρωτογενή παραγωγή προϊόντων αλιείας και υδατοκαλλιέργειας, καθώς και σε έναν ή περισσότερους άλλους τομείς ή ασκεί άλλες δραστηριότητες που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1407/2013, οι ενισχύσεις ήσσονος σημασίας που χορηγούνται για δραστηριότητες στην πρωτογενή παραγωγή προϊόντων αλιείας και υδατοκαλλιέργειας σύμφωνα με τον παρόντα κανονισμό είναι δυνατό να σωρεύονται με ενισχύσεις ήσσονος σημασίας που χορηγούνται στους άλλους τομείς ή στις άλλες δραστηριότητες μέχρι το σχετικό ανώτατο όριο που καθορίζεται στο άρθρο 3 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1407/2013, υπό την προϋπόθεση ότι το οικείο κράτος μέλος διασφαλίζει, με κατάλληλα μέσα, όπως ο διαχωρισμός των δραστηριοτήτων ή η διάκριση των στοιχείων κόστους, ότι δεν χορηγούνται ενισχύσεις ήσσονος σημασίας δυνάμει του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1407/2013 για την πρωτογενή παραγωγή προϊόντων αλιείας και υδατοκαλλιέργειας.

2.   Όσον αφορά τις επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται τόσο στον τομέα της πρωτογενούς παραγωγής προϊόντων αλιείας και υδατοκαλλιέργειας όσο και στον τομέα της πρωτογενούς παραγωγής γεωργικών προϊόντων, οι ενισχύσεις ήσσονος σημασίας που χορηγούνται σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1408/2013 είναι δυνατό να σωρεύονται με ενισχύσεις ήσσονος σημασίας στον τομέα της πρωτογενούς παραγωγής προϊόντων αλιείας και υδατοκαλλιέργειας σύμφωνα με τον παρόντα κανονισμό μέχρι το σχετικό ανώτατο όριο που καθορίζεται στον παρόντα κανονισμό, υπό την προϋπόθεση ότι το οικείο κράτος μέλος διασφαλίζει, με κατάλληλα μέσα, όπως ο διαχωρισμός των δραστηριοτήτων ή η διάκριση των στοιχείων κόστους, ότι δεν χορηγούνται δυνάμει του παρόντος κανονισμού ενισχύσεις ήσσονος σημασίας για την πρωτογενή παραγωγή γεωργικών προϊόντων.»

·

6)

το άρθρο 6 τροποποιείται ως εξής:

α)

η παράγραφος 1 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«1.   Όταν ένα κράτος μέλος σκοπεύει να χορηγήσει σε κάποια επιχείρηση ενίσχυση ήσσονος σημασίας σύμφωνα με τον παρόντα κανονισμό, την ενημερώνει, εγγράφως ή με ηλεκτρονική μορφή, σχετικά με το ενδεχόμενο ποσό της ενίσχυσης, εκφραζόμενο σε όρους ακαθάριστου ισοδύναμου επιχορήγησης, και διευκρινίζει ότι πρόκειται για ενίσχυση ήσσονος σημασίας, παραπέμποντας ρητά στον παρόντα κανονισμό και αναφέροντας τον τίτλο και τα στοιχεία δημοσίευσής του στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Σε περίπτωση που μια ενίσχυση ήσσονος σημασίας χορηγείται σύμφωνα με τον παρόντα κανονισμό σε περισσότερες επιχειρήσεις βάσει συγκεκριμένου καθεστώτος και οι εν λόγω επιχειρήσεις λαμβάνουν διαφορετικά ποσά ενίσχυσης βάσει του καθεστώτος αυτού, το οικείο κράτος μέλος δύναται να επιλέξει να εκπληρώσει την ανωτέρω υποχρέωση γνωστοποιώντας στις επιχειρήσεις το πάγιο ποσό που αντιστοιχεί στο μέγιστο ποσό ενίσχυσης το οποίο προβλέπεται να χορηγηθεί βάσει του συγκεκριμένου καθεστώτος. Το καθορισμένο αυτό ποσό λαμβάνεται υπόψη προκειμένου να προσδιοριστεί αν έχει καλυφθεί το σχετικό ανώτατο όριο των ενισχύσεων ήσσονος σημασίας και δεν έχει σημειωθεί υπέρβαση του εθνικού ανώτατου ορίου που καθορίζεται στο παράρτημα. Πριν από τη χορήγηση της ενίσχυσης, το οικείο κράτος μέλος φροντίζει επίσης να λάβει από την αποδέκτρια επιχείρηση δήλωση, σε έγγραφη ή ηλεκτρονική μορφή, για οποιαδήποτε άλλη ενίσχυση ήσσονος σημασίας την οποία έλαβε η οικεία επιχείρηση βάσει του παρόντος κανονισμού ή άλλων κανονισμών για ενισχύσεις ήσσονος σημασίας κατά τα δύο προηγούμενα οικονομικά έτη και κατά το τρέχον οικονομικό έτος.»

·

β)

στην παράγραφο 2, προστίθεται το ακόλουθο δεύτερο εδάφιο:

«Όταν ένα κράτος μέλος χορηγεί ενισχύσεις σύμφωνα με το άρθρο 3 παράγραφος 2α, διαθέτει κεντρικό μητρώο των ενισχύσεων ήσσονος σημασίας, το οποίο περιέχει πλήρεις πληροφορίες σχετικά με όλες τις ενισχύσεις ήσσονος σημασίας που χορηγούνται από οποιαδήποτε αρχή εντός του εν λόγω κράτους μέλους. Η παράγραφος 1 παύει να ισχύει από τη χρονική στιγμή που το μητρώο καλύπτει περίοδο τριών οικονομικών ετών.»·

γ)

η παράγραφος 3 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«3.   Τα κράτη μέλη χορηγούν νέα ενίσχυση ήσσονος σημασίας σύμφωνα με τον παρόντα κανονισμό μόνον αφού εξακριβώσουν ότι η ενίσχυση αυτή δεν αυξάνει το συνολικό ποσό των ενισχύσεων ήσσονος σημασίας που έχουν χορηγηθεί στην οικεία επιχείρηση σε επίπεδο που υπερβαίνει τα σχετικά ανώτατα όρια των ενισχύσεων ήσσονος σημασίας που καθορίζονται στο άρθρο 3 παράγραφοι 2 και 2α και το εθνικό ανώτατο όριο που καθορίζεται στο παράρτημα και ότι τηρούνται όλοι οι όροι του παρόντος κανονισμού.»

·

7)

στο άρθρο 8, το δεύτερο εδάφιο αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«Εφαρμόζεται έως τις 31 Δεκεμβρίου 2029.»·

8)

το παράρτημα αντικαθίσταται από το κείμενο του παραρτήματος του παρόντος κανονισμού.

Άρθρο 2

Τροποποιήσεις του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1407/2013

Ο κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1407/2013 τροποποιείται ως εξής:

1)

το άρθρο 1 τροποποιείται ως εξής:

α)

η παράγραφος 1 τροποποιείται ως εξής:

i)

το στοιχείο α) αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«α)

ενισχύσεις προς επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στην πρωτογενή παραγωγή προϊόντων αλιείας και υδατοκαλλιέργειας·»·

ii)

προστίθεται το ακόλουθο στοιχείο αα):

«αα)

ενισχύσεις οι οποίες χορηγούνται σε επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στον τομέα της μεταποίησης και εμπορίας προϊόντων αλιείας και υδατοκαλλιέργειας, εφόσον το ποσό της ενίσχυσης καθορίζεται με βάση την τιμή ή την ποσότητα των προϊόντων που αγοράζονται ή διατίθενται στην αγορά·»·

β)

η παράγραφος 2 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«2.   Στην περίπτωση επιχείρησης που δραστηριοποιείται στους τομείς οι οποίοι αναφέρονται στην παράγραφο 1 στοιχεία α), αα), β) ή γ) και δραστηριοποιείται επίσης σε έναν ή περισσότερους από τους τομείς οι οποίοι εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του παρόντος κανονισμού ή ασκεί άλλες δραστηριότητες που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του παρόντος κανονισμού, ο παρών κανονισμός εφαρμόζεται σε ενισχύσεις χορηγούμενες στους τελευταίους αυτούς τομείς ή δραστηριότητες, υπό την προϋπόθεση ότι το οικείο κράτος μέλος διασφαλίζει, με κατάλληλα μέσα, όπως ο διαχωρισμός των δραστηριοτήτων ή η διάκριση των στοιχείων κόστους, ότι οι δραστηριότητες στους τομείς που εξαιρούνται από το πεδίο εφαρμογής του παρόντος κανονισμού δεν τυγχάνουν ενίσχυσης ήσσονος σημασίας που χορηγείται δυνάμει του παρόντος κανονισμού.»

·

2)

το άρθρο 2 παράγραφος 1 τροποποιείται ως εξής:

α)

το στοιχείο α) αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«α)

“γεωργικά προϊόντα”: τα προϊόντα που απαριθμούνται στο παράρτημα I της Συνθήκης, με εξαίρεση τα προϊόντα αλιείας και υδατοκαλλιέργειας που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1379/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (*5)·

(*5)  Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1379/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 11ης Δεκεμβρίου 2013, για την κοινή οργάνωση των αγορών των προϊόντων αλιείας και υδατοκαλλιέργειας, την τροποποίηση των κανονισμών του Συμβουλίου (ΕΚ) αριθ. 1184/2006 και (ΕΚ) αριθ. 1224/2009 και την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 104/2000 του Συμβουλίου (ΕΕ L 354 της 28.12.2013, σ. 1).»·"

β)

προστίθενται τα ακόλουθα στοιχεία δ), ε) και στ):

«δ)

“προϊόντα αλιείας και υδατοκαλλιέργειας”: τα προϊόντα που ορίζονται στο άρθρο 5 στοιχεία α) και β) του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1379/2013·

ε)

“πρωτογενής παραγωγή προϊόντων αλιείας και υδατοκαλλιέργειας” όλες οι εργασίες που σχετίζονται με την αλιεία, την εκτροφή ή την καλλιέργεια υδρόβιων οργανισμών, καθώς και οι δραστηριότητες εντός της εκμετάλλευσης ή επί του σκάφους που είναι αναγκαίες για την προετοιμασία προϊόντος ζωικής ή φυτικής προέλευσης για την πρώτη του πώληση, συμπεριλαμβανομένων της κοπής, του τεμαχισμού σε φιλέτα ή της κατάψυξης, καθώς και η πρώτη πώληση σε μεταπωλητές ή μεταποιητές·

στ)

“μεταποίηση και εμπορία προϊόντων αλιείας και υδατοκαλλιέργειας” όλες οι δραστηριότητες, συμπεριλαμβανομένου του χειρισμού, της κατεργασίας και του μετασχηματισμού, που πραγματοποιούνται μετά την εκφόρτωση —ή τη συγκομιδή, στην περίπτωση της υδατοκαλλιέργειας— από τις οποίες προκύπτει ένα μεταποιημένο προϊόν, καθώς και η διανομή του.».

Άρθρο 3

Τροποποιήσεις του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1408/2013

Ο κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1408/2013 τροποποιείται ως εξής:

1)

στο άρθρο 1, η παράγραφος 3 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«3.   Στην περίπτωση επιχείρησης που δραστηριοποιείται στην πρωτογενή παραγωγή γεωργικών προϊόντων, καθώς και στην πρωτογενή παραγωγή προϊόντων αλιείας και υδατοκαλλιέργειας, οι διατάξεις του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 717/2014 της Επιτροπής (*6) εφαρμόζονται στις ενισχύσεις που χορηγούνται στον τομέα της πρωτογενούς παραγωγής προϊόντων αλιείας και υδατοκαλλιέργειας, υπό την προϋπόθεση ότι το οικείο κράτος μέλος διασφαλίζει, με κατάλληλα μέσα, όπως ο διαχωρισμός των δραστηριοτήτων ή η διάκριση των στοιχείων κόστους, ότι δεν χορηγούνται δυνάμει του εν λόγω κανονισμού ενισχύσεις ήσσονος σημασίας για την πρωτογενή παραγωγή γεωργικών προϊόντων.

(*6)  Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 717/2014 της Επιτροπής, της 27ης Ιουνίου 2014, σχετικά με την εφαρμογή των άρθρων 107 και 108 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης στις ενισχύσεις ήσσονος σημασίας στους τομείς της αλιείας και της υδατοκαλλιέργειας (ΕΕ L 190 της 28.6.2014, σ. 45).»·"

2)

στο άρθρο 2, η παράγραφος 1 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«1.   Για τους σκοπούς του παρόντος κανονισμού, ισχύουν οι ακόλουθοι ορισμοί:

α)

ως “γεωργικά προϊόντα” νοούνται τα προϊόντα που απαριθμούνται στο παράρτημα I της Συνθήκης, με εξαίρεση τα προϊόντα αλιείας και υδατοκαλλιέργειας που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1379/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (*7)·

β)

“πρωτογενής παραγωγή προϊόντων αλιείας και υδατοκαλλιέργειας” όλες οι εργασίες που σχετίζονται με την αλιεία, την εκτροφή ή την καλλιέργεια υδρόβιων οργανισμών, καθώς και οι δραστηριότητες εντός της εκμετάλλευσης ή επί του σκάφους που είναι αναγκαίες για την προετοιμασία προϊόντος ζωικής ή φυτικής προέλευσης για την πρώτη του πώληση, συμπεριλαμβανομένων της κοπής, του τεμαχισμού σε φιλέτα ή της κατάψυξης, καθώς και η πρώτη πώληση σε μεταπωλητές ή μεταποιητές.

(*7)  Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1379/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 11ης Δεκεμβρίου 2013, για την κοινή οργάνωση των αγορών των προϊόντων αλιείας και υδατοκαλλιέργειας, την τροποποίηση των κανονισμών του Συμβουλίου (ΕΚ) αριθ. 1184/2006 και (ΕΚ) αριθ. 1224/2009 και την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 104/2000 του Συμβουλίου (ΕΕ L 354 της 28.12.2013, σ. 1).»·"

3)

στο άρθρο 5, η παράγραφος 2 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«2.   Στην περίπτωση επιχείρησης που δραστηριοποιείται τόσο στην πρωτογενή παραγωγή γεωργικών προϊόντων όσο και στην πρωτογενή παραγωγή προϊόντων αλιείας και υδατοκαλλιέργειας, οι ενισχύσεις ήσσονος σημασίας που χορηγούνται για δραστηριότητες στον τομέα της παραγωγής γεωργικών προϊόντων σύμφωνα με τον παρόντα κανονισμό είναι δυνατό να σωρεύονται με ενισχύσεις ήσσονος σημασίας που χορηγούνται για δραστηριότητες στον τομέα της πρωτογενούς παραγωγής προϊόντων αλιείας και υδατοκαλλιέργειας σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 717/2014 μέχρι το σχετικό ανώτατο όριο που καθορίζεται στον εν λόγω κανονισμό, υπό την προϋπόθεση ότι το οικείο κράτος μέλος διασφαλίζει, με κατάλληλα μέσα, όπως ο διαχωρισμός των δραστηριοτήτων ή η διάκριση των στοιχείων κόστους, ότι δεν χορηγούνται ενισχύσεις ήσσονος σημασίας δυνάμει του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 717/2014 για την πρωτογενή παραγωγή γεωργικών προϊόντων.»

·

4)

στο άρθρο 6, η παράγραφος 1 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«1.   Όταν ένα κράτος μέλος σκοπεύει να χορηγήσει σε κάποια επιχείρηση ενίσχυση ήσσονος σημασίας σύμφωνα με τον παρόντα κανονισμό, την ενημερώνει, εγγράφως ή με ηλεκτρονική μορφή, σχετικά με το ενδεχόμενο ποσό της ενίσχυσης, εκφραζόμενο σε όρους ακαθάριστου ισοδύναμου επιχορήγησης, και διευκρινίζει ότι πρόκειται για ενίσχυση ήσσονος σημασίας, παραπέμποντας ρητά στον παρόντα κανονισμό και αναφέροντας τον τίτλο και τα στοιχεία δημοσίευσής του στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Σε περίπτωση που μια ενίσχυση ήσσονος σημασίας χορηγείται σύμφωνα με τον παρόντα κανονισμό σε περισσότερες επιχειρήσεις βάσει συγκεκριμένου καθεστώτος και οι εν λόγω επιχειρήσεις λαμβάνουν διαφορετικά ποσά ενίσχυσης βάσει του καθεστώτος αυτού, το οικείο κράτος μέλος δύναται να επιλέξει να εκπληρώσει την ανωτέρω υποχρέωση γνωστοποιώντας στις επιχειρήσεις το πάγιο ποσό που αντιστοιχεί στο μέγιστο ποσό ενίσχυσης το οποίο προβλέπεται να χορηγηθεί βάσει του συγκεκριμένου καθεστώτος. Στην περίπτωση αυτή, το καθορισμένο αυτό ποσό λαμβάνεται υπόψη προκειμένου να προσδιοριστεί αν έχει καλυφθεί το σχετικό ανώτατο όριο των ενισχύσεων ήσσονος σημασίας και δεν έχει σημειωθεί υπέρβαση των σχετικών εθνικών και τομεακών ανώτατων ορίων. Πριν από τη χορήγηση της ενίσχυσης, το οικείο κράτος μέλος φροντίζει επίσης να λάβει από την αποδέκτρια επιχείρηση δήλωση, σε έγγραφη ή ηλεκτρονική μορφή, για οποιαδήποτε άλλη ενίσχυση ήσσονος σημασίας την οποία έλαβε η οικεία επιχείρηση βάσει του παρόντος κανονισμού ή άλλων κανονισμών για ενισχύσεις ήσσονος σημασίας κατά τα 2 προηγούμενα οικονομικά έτη και κατά το τρέχον οικονομικό έτος.»

·

Άρθρο 4

Τροποποιήσεις του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 360/2012

Ο κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 360/2012 τροποποιείται ως εξής:

1)

το άρθρο 1 παράγραφος 2 τροποποιείται ως εξής:

α)

το στοιχείο α) αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«α)

ενισχύσεις προς επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στην πρωτογενή παραγωγή προϊόντων αλιείας και υδατοκαλλιέργειας·»·

β)

προστίθεται το ακόλουθο στοιχείο αα):

«αα)

ενισχύσεις προς επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στη μεταποίηση και την εμπορία προϊόντων αλιείας και υδατοκαλλιέργειας, εφόσον το ποσό της ενίσχυσης καθορίζεται με βάση την τιμή ή την ποσότητα των προϊόντων που αγοράζονται ή διατίθενται στην αγορά·»·

γ)

το δεύτερο εδάφιο αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«Αν επιχειρήσεις δραστηριοποιούνται στους τομείς που αναφέρονται στα στοιχεία α), αα), β), γ) ή ζ) του πρώτου εδαφίου, καθώς και στους τομείς που δεν εξαιρούνται από το πεδίο εφαρμογής του παρόντος κανονισμού, ο παρών κανονισμός εφαρμόζεται μόνο σε ενισχύσεις που χορηγούνται στους τομείς ή δραστηριότητες της δεύτερης αυτής περίπτωσης, υπό την προϋπόθεση ότι τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν, με τα κατάλληλα μέσα, όπως τον διαχωρισμό των δραστηριοτήτων ή τη διάκριση των δαπανών, ότι οι δραστηριότητες που ασκούνται στους εξαιρούμενους τομείς δεν τυγχάνουν ενίσχυσης ήσσονος σημασίας δυνάμει του παρόντος κανονισμού.»·

2)

το άρθρο 1 παράγραφος 3 τροποποιείται ως εξής:

α)

το στοιχείο α) αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«α)

“γεωργικά προϊόντα” τα προϊόντα που απαριθμούνται στο παράρτημα I της Συνθήκης, με εξαίρεση τα προϊόντα αλιείας και υδατοκαλλιέργειας·»·

β)

προστίθενται τα ακόλουθα στοιχεία δ), ε) και στ):

«δ)

“προϊόντα αλιείας και υδατοκαλλιέργειας” τα προϊόντα που ορίζονται στο άρθρο 5 στοιχεία α) και β) του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1379/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (*8)·

ε)

“πρωτογενής παραγωγή προϊόντων αλιείας και υδατοκαλλιέργειας” όλες οι εργασίες που σχετίζονται με την αλιεία, την εκτροφή ή την καλλιέργεια υδρόβιων οργανισμών, καθώς και οι δραστηριότητες εντός της εκμετάλλευσης ή επί του σκάφους που είναι αναγκαίες για την προετοιμασία προϊόντος ζωικής ή φυτικής προέλευσης για την πρώτη του πώληση, συμπεριλαμβανομένων της κοπής, του τεμαχισμού σε φιλέτα ή της κατάψυξης, καθώς και η πρώτη πώληση σε μεταπωλητές ή μεταποιητές·

στ)

“μεταποίηση και εμπορία προϊόντων αλιείας και υδατοκαλλιέργειας” όλες οι δραστηριότητες, συμπεριλαμβανομένου του χειρισμού, της κατεργασίας και του μετασχηματισμού, που πραγματοποιούνται μετά την εκφόρτωση —ή τη συγκομιδή, στην περίπτωση της υδατοκαλλιέργειας— από τις οποίες προκύπτει ένα μεταποιημένο προϊόν, καθώς και η διανομή του.

(*8)  Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1379/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 11ης Δεκεμβρίου 2013, για την κοινή οργάνωση των αγορών των προϊόντων αλιείας και υδατοκαλλιέργειας, την τροποποίηση των κανονισμών του Συμβουλίου (ΕΚ) αριθ. 1184/2006 και (ΕΚ) αριθ. 1224/2009 και την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 104/2000 του Συμβουλίου (ΕΕ L 354 της 28.12.2013, σ. 1).»."

Άρθρο 5

Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει την εικοστή ημέρα από τη δημοσίευσή του στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε κράτος μέλος.

Βρυξέλλες, 4 Οκτωβρίου 2023.

Για την Επιτροπή

Η Πρόεδρος

Ursula VON DER LEYEN


(1)   ΕΕ L 248 της 24.9.2015, σ. 1.

(2)  Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 717/2014 της Επιτροπής, της 27ης Ιουνίου 2014, σχετικά με την εφαρμογή των άρθρων 107 και 108 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης στις ενισχύσεις ήσσονος σημασίας στους τομείς της αλιείας και της υδατοκαλλιέργειας (ΕΕ L 190 της 28.6.2014, σ. 45).

(3)  Έγγραφο εργασίας των υπηρεσιών της Επιτροπής της 14ης Δεκεμβρίου 2022, Impact Assessment Report accompanying Communication from the Commission — Guidelines for the examination of State aid to the fishery and aquaculture sector, Commission Regulation (EU) …/… of XXX declaring certain categories of aid to undertakings active in the production, processing and marketing of fishery and aquaculture products compatible with the internal market in application of Articles 107 and 108 of the Treaty on the Functioning of the European Union and Commission Regulation (EU) No 717/2014 of 27 June 2014 on the application of Articles 107 and 108 of the Treaty on the Functioning of the European Union to de minimis aid in the fishery and aquaculture sector [Έκθεση εκτίμησης επιπτώσεων που συνοδεύει τα εξής έγγραφα: ανακοίνωση της Επιτροπής — Κατευθυντήριες γραμμές για την εξέταση κρατικών ενισχύσεων στον τομέα της αλιείας και της υδατοκαλλιέργειας, κανονισμός (ΕΕ) …/… της Επιτροπής, της XXX, για την κήρυξη ορισμένων κατηγοριών ενισχύσεων σε επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στην παραγωγή, τη μεταποίηση και την εμπορία προϊόντων αλιείας και υδατοκαλλιέργειας συμβατών με την εσωτερική αγορά κατ’ εφαρμογή των άρθρων 107 και 108 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 717/2014 της Επιτροπής, της 27ης Ιουνίου 2014, σχετικά με την εφαρμογή των άρθρων 107 και 108 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης στις ενισχύσεις ήσσονος σημασίας στους τομείς της αλιείας και της υδατοκαλλιέργειας] [SWD(2022) 408 final].

(4)  Κανονισμός (ΕΕ) 2021/1139 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 7ης Ιουλίου 2021, για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας, Αλιείας και Υδατοκαλλιέργειας και την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) 2017/1004 (ΕΕ L 247 της 13.7.2021, σ. 1).

(5)  Κανονισμός (ΕΕ) 2020/2008 της Επιτροπής, της 8ης Δεκεμβρίου 2020, για την τροποποίηση των κανονισμών (ΕΕ) αριθ. 702/2014, (ΕΕ) αριθ. 717/2014 και (ΕΕ) αριθ. 1388/2014 όσον αφορά την περίοδο εφαρμογής τους και άλλες σχετικές προσαρμογές (ΕΕ L 414 της 9.12.2020, σ. 15).

(6)  Κανονισμός (ΕΕ) 2022/2514 της Επιτροπής, της 14ης Δεκεμβρίου 2022, για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 717/2014 όσον αφορά την περίοδο εφαρμογής του (ΕΕ L 326 της 21.12.2022, σ. 8).

(7)  Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1408/2013 της Επιτροπής, της 18ης Δεκεμβρίου 2013, σχετικά με την εφαρμογή των άρθρων 107 και 108 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης στις ενισχύσεις ήσσονος σημασίας («de minimis») στον γεωργικό τομέα (ΕΕ L 352 της 24.12.2013, σ. 9).

(8)  Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1407/2013 της Επιτροπής, της 18ης Δεκεμβρίου 2013, σχετικά με την εφαρμογή των άρθρων 107 και 108 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης στις ενισχύσεις ήσσονος σημασίας (ΕΕ L 352 της 24.12.2013, σ. 1).

(9)  Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 360/2012 της Επιτροπής, της 25ης Απριλίου 2012, σχετικά με την εφαρμογή των άρθρων 107 και 108 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης στις ενισχύσεις ήσσονος σημασίας οι οποίες χορηγούνται σε επιχειρήσεις που παρέχουν υπηρεσίες γενικού οικονομικού συμφέροντος (ΕΕ L 114 της 26.4.2012, σ. 8).

(10)  Κανονισμός (ΕΕ) 2022/2473 της Επιτροπής, της 14ης Δεκεμβρίου 2022, για την κήρυξη ορισμένων κατηγοριών ενισχύσεων σε επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στην παραγωγή, τη μεταποίηση και την εμπορία προϊόντων αλιείας και υδατοκαλλιέργειας συμβατών με την εσωτερική αγορά κατ’ εφαρμογή των άρθρων 107 και 108 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ L 327 της 21.12.2022, σ. 82).


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

Εθνικά ανώτατα όρια που αναφέρονται στο άρθρο 3 παράγραφος 3

(σε EUR)

Κράτος μέλος

Μέγιστα σωρευτικά ποσά των ενισχύσεων ήσσονος σημασίας που χορηγούνται από τα κράτη μέλη σε επιχειρήσεις οι οποίες δραστηριοποιούνται στην πρωτογενή παραγωγή προϊόντων αλιείας και υδατοκαλλιέργειας (1)

Βέλγιο

4 496 000

Βουλγαρία

760 118

Τσεχία

1 208 000

Δανία

20 688 000

Γερμανία

22 208 000

Εσθονία

1 572 000

Ιρλανδία

11 969 529

Ελλάδα

25 343 906

Ισπανία

66 336 000

Γαλλία

56 551 178

Κροατία

6 372 370

Ιταλία

38 524 000

Κύπρος

1 324 372

Λετονία

1 780 000

Λιθουανία

3 328 000

Λουξεμβούργο

0

Ουγγαρία

846 353

Μάλτα

4 234 963

Κάτω Χώρες

13 633 923

Αυστρία

613 703

Πολωνία

16 532 000

Πορτογαλία

11 786 313

Ρουμανία

1 443 731

Σλοβενία

396 000

Σλοβακία

344 000

Φινλανδία

3 149 148

Σουηδία

7 544 000

Ηνωμένο Βασίλειο όσον αφορά τη Βόρεια Ιρλανδία

1 206 336


(1)  Τα μέγιστα σωρευτικά ποσά των ενισχύσεων ήσσονος σημασίας βασίζονται σε τριετή μέσο όρο του ετήσιου κύκλου εργασιών των δραστηριοτήτων αλίευσης και υδατοκαλλιέργειας σε κάθε κράτος μέλος, που προκύπτει αφού εξαιρεθούν η υψηλότερη και η χαμηλότερη τιμή κατά τη διάρκεια της πενταετούς περιόδου από το 2014 έως το 2018. Για να διασφαλιστεί η συνέχεια του σχεδιασμού και της διανομής των ενισχύσεων ήσσονος σημασίας στην πρωτογενή παραγωγή προϊόντων αλιείας και υδατοκαλλιέργειας, καθώς και επαρκές πεδίο δράσης για όλα τα κράτη μέλη, η Επιτροπή θεωρεί ότι κανένα κράτος μέλος δεν πρέπει να χάσει περισσότερο από το 60 % του μέγιστου σωρευτικού ποσού που είχε θεσπιστεί προηγουμένως από τον παρόντα κανονισμό.


ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2023/2391/oj

ISSN 1977-0669 (electronic edition)


Top