EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32022R1408

Κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμός (ΕΕ) 2022/1408 της Επιτροπής της 16ης Ιουνίου 2022 για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) 2021/2116 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά την καταβολή προκαταβολών για ορισμένες παρεμβάσεις και μέτρα στήριξης που προβλέπονται στους κανονισμούς (ΕΕ) 2021/2115 και (ΕΕ) αριθ. 1308/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου

C/2022/3928

ΕΕ L 216 της 19.8.2022, p. 1–2 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2022/1408/oj

19.8.2022   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 216/1


ΚΑΤ’ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) 2022/1408 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

της 16ης Ιουνίου 2022

για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) 2021/2116 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά την καταβολή προκαταβολών για ορισμένες παρεμβάσεις και μέτρα στήριξης που προβλέπονται στους κανονισμούς (ΕΕ) 2021/2115 και (ΕΕ) αριθ. 1308/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου

Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ,

Έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

Έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ) 2021/2116 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 2ας Δεκεμβρίου 2021, σχετικά με τη χρηματοδότηση, τη διαχείριση και την παρακολούθηση της κοινής γεωργικής πολιτικής και την κατάργηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1306/2013 (1), και ιδίως το άρθρο 44 παράγραφος 4,

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1)

Το άρθρο 44 του κανονισμού (ΕΕ) 2021/2116 προβλέπει τη δυνατότητα των κρατών μελών να καταβάλλουν προκαταβολές στους δικαιούχους ορισμένων παρεμβάσεων και άλλων μέτρων στήριξης. Ο κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1308/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (2) προβλέπει ήδη τη δυνατότητα αυτή, αλλά μόνο για παρεμβάσεις στους τομείς των οπωροκηπευτικών, του οίνου, του ελαιολάδου και των επιτραπέζιων ελιών.

(2)

Προκειμένου να διασφαλιστεί η συνεκτική και χωρίς διακρίσεις καταβολή των προκαταβολών, η δυνατότητα καταβολής προκαταβολών θα πρέπει να επεκταθεί σε όλες τις παρεμβάσεις που αναφέρονται στον τίτλο III κεφάλαιο III του κανονισμού (ΕΕ) 2021/2115 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (3).

(3)

Για τον ίδιο λόγο, η δυνατότητα των κρατών μελών να καταβάλλουν προκαταβολές θα πρέπει να επεκταθεί στο καθεστώς ενισχύσεων για την παροχή οπωροκηπευτικών και γάλακτος και γαλακτοκομικών προϊόντων στα εκπαιδευτικά ιδρύματα που προβλέπεται στο μέρος II τίτλος I κεφάλαιο II τμήμα 1 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1308/2013. Η καταβολή των εν λόγω προκαταβολών θα πρέπει να υπόκειται στους ειδικούς όρους που καθορίζονται σύμφωνα με το άρθρο 44 παράγραφος 5 του κανονισμού (ΕΕ) 2021/2116. Δεδομένου ότι η διαχείριση και η εφαρμογή του εν λόγω καθεστώτος ενισχύσεων βασίζονται στα σχολικά έτη, όπως ορίζονται στο άρθρο 1 παράγραφος 2 του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) 2017/39 της Επιτροπής (4), το σύστημα προκαταβολών θα πρέπει να εφαρμόζεται στις ενισχύσεις για το σχολικό έτος 2023/2024 και τα επόμενα σχολικά έτη.

(4)

Τα έκτακτα μέτρα στήριξης των γεωργικών αγορών σύμφωνα με τα άρθρα 219 έως 221 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1308/2013 αποσκοπούν στην επίλυση συγκεκριμένων προβλημάτων ή διαταραχών της αγοράς. Τα εν λόγω έκτακτα μέτρα μπορούν να λάβουν τη μορφή έκτακτης και προσωρινής χρηματοδοτικής στήριξης της Ένωσης στους τομείς που πλήττονται. Οι ισχύοντες κανόνες δεν επιτρέπουν στα κράτη μέλη να καταβάλλουν προκαταβολές για την εν λόγω στήριξη. Ωστόσο, η πείρα δείχνει ότι τα έκτακτα μέτρα στήριξης της αγοράς πρέπει να έχουν άμεση εφαρμογή προκειμένου να αποφευχθεί η ανεπανόρθωτη επιδείνωση της αγοράς. Ως εκ τούτου, είναι σκόπιμο να επιτραπεί στα κράτη μέλη να καταβάλλουν προκαταβολές στους δικαιούχους των εν λόγω έκτακτων μέτρων στήριξης της αγοράς, με την επιφύλαξη των ειδικών όρων που καθορίζονται σύμφωνα με το άρθρο 44 παράγραφος 5 του κανονισμού (ΕΕ) 2021/2116.

(5)

Επομένως, ο κανονισμός (ΕΕ) 2021/2116 θα πρέπει να τροποποιηθεί αναλόγως,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1

Στο άρθρο 44 του κανονισμού (ΕΕ) 2021/2116 παρεμβάλλονται οι ακόλουθες παράγραφοι 3α, 3β και 3γ:

«3α.   Τα κράτη μέλη μπορούν να αποφασίζουν να καταβάλλουν προκαταβολές στους δικαιούχους των παρεμβάσεων που αναφέρονται στον τίτλο III κεφάλαιο III του κανονισμού (ΕΕ) 2021/2115, με την επιφύλαξη των ειδικών όρων που καθορίζονται σύμφωνα με την παράγραφο 5.

3β.   Τα κράτη μέλη μπορούν να αποφασίζουν να καταβάλλουν προκαταβολές στο πλαίσιο του καθεστώτος ενισχύσεων που προβλέπεται στο μέρος II τίτλος I κεφάλαιο II τμήμα 1 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1308/2013 όσον αφορά τις ενισχύσεις για το σχολικό έτος 2023/2024 και τα επόμενα σχολικά έτη, με την επιφύλαξη των ειδικών όρων που καθορίζονται σύμφωνα με την παράγραφο 5.

3γ.   Τα κράτη μέλη μπορούν να αποφασίζουν να καταβάλλουν προκαταβολές στους δικαιούχους των μέτρων στήριξης των γεωργικών αγορών που θεσπίζονται δυνάμει των άρθρων 219, 220 και 221 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1308/2013, με την επιφύλαξη των ειδικών όρων που καθορίζονται σύμφωνα με την παράγραφο 5.».

Άρθρο 2

Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει την έβδομη ημέρα από τη δημοσίευσή του στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε κράτος μέλος.

Βρυξέλλες, 16 Ιουνίου 2022.

Για την Επιτροπή

Η Πρόεδρος

Ursula VON DER LEYEN


(1)  ΕΕ L 435 της 6.12.2021, σ. 187.

(2)  Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1308/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 17ης Δεκεμβρίου 2013, για τη θέσπιση κοινής οργάνωσης των αγορών γεωργικών προϊόντων και την κατάργηση των κανονισμών (ΕΟΚ) αριθ. 922/72, (ΕΟΚ) αριθ. 234/79, (ΕΚ) αριθ. 1037/2001 και (ΕΚ) αριθ. 1234/2007 του Συμβουλίου (ΕΕ L 347 της 20.12.2013, σ. 671).

(3)  Κανονισμός (ΕΕ) 2021/2115 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 2ας Δεκεμβρίου 2021, σχετικά με τη θέσπιση κανόνων για τη στήριξη των στρατηγικών σχεδίων που πρέπει να καταρτίζονται από τα κράτη μέλη στο πλαίσιο της κοινής γεωργικής πολιτικής (στρατηγικά σχέδια για την ΚΓΠ) και να χρηματοδοτούνται από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Εγγυήσεων (ΕΓΤΕ) και το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης (ΕΓΤΑΑ) και την κατάργηση των κανονισμών (ΕΕ) αριθ. 1305/2013 και (ΕΕ) αριθ. 1307/2013 (ΕΕ L 435 της 6.12.2021, σ. 1).

(4)  Εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) 2017/39 της Επιτροπής, της 3ης Νοεμβρίου 2016, για τους κανόνες εφαρμογής του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1308/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά την ενωσιακή ενίσχυση για την παροχή φρούτων και λαχανικών, μπανανών και γάλακτος στα εκπαιδευτικά ιδρύματα (ΕΕ L 5 της 10.1.2017, σ. 1).


Top