EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32021R0634

Εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) 2021/634 της Επιτροπής της 15ης Απριλίου 2021 για την τροποποίηση του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) 2021/404 όσον αφορά τις μεταβατικές ρυθμίσεις, τις καταχωρίσεις για το Ηνωμένο Βασίλειο και τις Εξαρτήσεις του Στέμματος Γκέρνζι, Νήσος του Μαν και Τζέρζι και τον κατάλογο τρίτων χωρών από τις οποίες επιτρέπεται η είσοδος στην Ένωση γαλακτοκομικών προϊόντων τα οποία απαιτείται να υποβάλλονται σε ειδική επεξεργασία μετριασμού του κινδύνου κατά του αφθώδους πυρετού (Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)

C/2021/2663

OJ L 132, 19.4.2021, p. 108–144 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2021/634/oj

19.4.2021   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 132/108


ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) 2021/634 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

της 15ης Απριλίου 2021

για την τροποποίηση του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) 2021/404 όσον αφορά τις μεταβατικές ρυθμίσεις, τις καταχωρίσεις για το Ηνωμένο Βασίλειο και τις Εξαρτήσεις του Στέμματος Γκέρνζι, Νήσος του Μαν και Τζέρζι και τον κατάλογο τρίτων χωρών από τις οποίες επιτρέπεται η είσοδος στην Ένωση γαλακτοκομικών προϊόντων τα οποία απαιτείται να υποβάλλονται σε ειδική επεξεργασία μετριασμού του κινδύνου κατά του αφθώδους πυρετού

(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)

Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ,

Έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

Έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ) 2016/429 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 9ης Μαρτίου 2016, σχετικά με τις μεταδοτικές νόσους των ζώων και για την τροποποίηση και την κατάργηση ορισμένων πράξεων στον τομέα της υγείας των ζώων («νόμος για την υγεία των ζώων») (1), και ιδίως το άρθρο 230 παράγραφος 1,

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1)

Ο κανονισμός (ΕΕ) 2016/429 θεσπίζει, μεταξύ άλλων, τις απαιτήσεις υγείας των ζώων για την είσοδο φορτίων ζώων, ζωικού αναπαραγωγικού υλικού και προϊόντων ζωικής προέλευσης στην Ένωση, και εφαρμόζεται από τις 21 Απριλίου 2021. Μία από αυτές τις απαιτήσεις είναι ότι τα εν λόγω φορτία πρέπει να προέρχονται από τρίτη χώρα ή έδαφος, ή από ζώνη ή διαμέρισμα αυτών, σύμφωνα με το άρθρο 230 παράγραφος 1 του εν λόγω κανονισμού.

(2)

Ο κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμός (ΕΕ) 2020/692 (2) της Επιτροπής συμπληρώνει τον κανονισμό (ΕΕ) 2016/429 όσον αφορά τις απαιτήσεις υγείας των ζώων για την είσοδο, στην Ένωση, φορτίων ορισμένων ειδών και κατηγοριών ζώων, ζωικού αναπαραγωγικού υλικού και προϊόντων ζωικής προέλευσης από τρίτες χώρες ή εδάφη ή ζώνες αυτών, ή διαμερίσματα στην περίπτωση ζώων υδατοκαλλιέργειας. Το άρθρο 3 πρώτο εδάφιο στοιχείο α) του κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμού (ΕΕ) 2020/692 προβλέπει ότι φορτία ζώων, ζωικού αναπαραγωγικού υλικού και προϊόντων ζωικής προέλευσης που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του επιτρέπεται να εισέλθουν στην Ένωση μόνον εφόσον προέρχονται από τρίτη χώρα ή έδαφος ή ζώνη ή διαμέρισμα αυτών καταγεγραμμένη/-ο για τα συγκεκριμένα είδη ζώων, ζωικού αναπαραγωγικού υλικού και προϊόντων ζωικής προέλευσης, σύμφωνα με τις απαιτήσεις υγείας των ζώων που καθορίζονται στον εν λόγω κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμό.

(3)

Ο εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) 2021/404 της Επιτροπής (3) καθορίζει καταλόγους τρίτων χωρών, εδαφών ή ζωνών αυτών, ή διαμερισμάτων στην περίπτωση των ζώων υδατοκαλλιέργειας, από τις οποίες / τα οποία επιτρέπεται η είσοδος στην Ένωση των ειδών και κατηγοριών ζώων και των κατηγοριών ζωικού αναπαραγωγικού υλικού και προϊόντων ζωικής προέλευσης που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμού (ΕΕ) 2020/692.

(4)

Ο εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) 2021/404 προβλέπει μεταβατικές διατάξεις όσον αφορά την είσοδο στην Ένωση φορτίων ζώων, ζωικού αναπαραγωγικού υλικού και προϊόντων ζωικής προέλευσης από τρίτες χώρες, εδάφη ή ζώνες αυτών τις οποίες / τα οποία επιτρέπεται η είσοδος στην Ένωση σύμφωνα με πράξεις της Επιτροπής που παύουν να ισχύουν από την 21 Απριλίου 2021 και συνοδεύονται από το κατάλληλο πιστοποιητικό που έχει εκδοθεί σύμφωνα με τις εν λόγω πράξεις της Επιτροπής. Θα πρέπει να διευκρινιστεί στις εν λόγω μεταβατικές διατάξεις ότι οι παραπομπές σε διατάξεις καταργημένων πράξεων στα πιστοποιητικά θα πρέπει να νοούνται ως παραπομπές στις αντίστοιχες διατάξεις αντικατάστασης και διαβάζονται σύμφωνα με τους πίνακες αντιστοιχίας, κατά περίπτωση.

(5)

Το Ηνωμένο Βασίλειο και οι Εξαρτήσεις του Στέμματος Γκέρνζι, Νήσος του Μαν και Τζέρζι θα πρέπει να συμπεριληφθούν στα παραρτήματα II έως XVII και στα παραρτήματα XIX, XXI και XXII του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) 2021/404, με την επιφύλαξη της εφαρμογής του δικαίου της Ένωσης στο Ηνωμένο Βασίλειο και εντός αυτού σε σχέση με τη Βόρεια Ιρλανδία, σύμφωνα με το άρθρο 5 παράγραφος 4 του πρωτοκόλλου για τις Ιρλανδία / Βόρεια Ιρλανδία της συμφωνίας για την αποχώρηση του Ηνωμένου Βασιλείου της Μεγάλης Βρετανίας και της Βόρειας Ιρλανδίας από την Ευρωπαϊκή Ένωση και την Ευρωπαϊκή Κοινότητα Ατομικής Ενέργειας, σε συνδυασμό με το παράρτημα 2 του εν λόγω πρωτοκόλλου.

(6)

Η μεταβατική περίοδος που προβλέπεται στη συμφωνία για την αποχώρηση του Ηνωμένου Βασιλείου της Μεγάλης Βρετανίας και της Βόρειας Ιρλανδίας από την Ευρωπαϊκή Ένωση και την Ευρωπαϊκή Κοινότητα Ατομικής Ενέργειας έληξε την 31η Δεκεμβρίου 2020. Το ζωικό αναπαραγωγικό υλικό βοοειδών, προβατοειδών, αιγοειδών, χοιροειδών και ιπποειδών που έχει συλλεχθεί ή παραχθεί, υποβληθεί σε επεξεργασία και αποθηκευτεί στο Ηνωμένο Βασίλειο πριν από την 1η Ιανουαρίου 2021 και προορίζεται για είσοδο στην Ένωση από τις 21 Απριλίου 2021 θα πρέπει να συνοδεύεται από πιστοποιητικά που βασίζονται σε υποδείγματα πιστοποιητικών για φορτία ζωικού αναπαραγωγικού υλικού που μετακινούνται εντός της Ένωσης, τα οποία παρατίθενται στο παράρτημα I του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) 2021/403 της Επιτροπής (4). Ως εκ τούτου, αυτός ο ειδικός όρος θα πρέπει να προσδιορίζεται στη σχετική στήλη των καταλόγων τρίτων χωρών, εδαφών ή ζωνών αυτών από τις οποίες / τα οποία επιτρέπεται η είσοδος στην Ένωση ζωικού αναπαραγωγικού υλικού βοοειδών, προβατοειδών, αιγοειδών, χοιροειδών και ιπποειδών.

(7)

Το παράρτημα XVIII του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) 2021/404 καθορίζει τον κατάλογο των τρίτων χωρών, περιοχών ή ζωνών τους αυτών από τις οποίες / τα οποία επιτρέπεται, από τις 21 Απριλίου 2021, η είσοδος στην Ένωση γαλακτοκομικών προϊόντων, υπό την προϋπόθεση ότι τα εν λόγω γαλακτοκομικά προϊόντα έχουν υποβληθεί σε ειδική επεξεργασία μετριασμού του κινδύνου κατά του αφθώδους πυρετού. Ο κατάλογος που προβλέπεται στο παράρτημα XVIII του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) 2021/404 θα πρέπει να αντικατοπτρίζει τον κατάλογο στη στήλη Γ του παραρτήματος I του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 605/2010 της Επιτροπής (5) που ισχύει έως τις 20 Απριλίου 2021. Επομένως, το παράρτημα XVIII του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) 2021/404 θα πρέπει να τροποποιηθεί ώστε να συμπεριλάβει το Μεξικό, τη Ναμίμπια, τη Νικαράγουα, τον Παναμά, την Παραγουάη, τη Ρωσία και τη Σιγκαπούρη.

(8)

Προκειμένου να αποφευχθεί τυχόν ασάφεια μεταξύ των απαιτήσεων δημόσιας υγείας και υγείας των ζώων για την είσοδο στην Ένωση ορισμένων ζώντων υδρόβιων ζώων που προορίζονται για ανθρώπινη κατανάλωση, οι ειδικοί όροι που προβλέπονται στο μέρος 3 του παραρτήματος XXI του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) 2021/404 σχετικά με τη χρήση του υποδείγματος επίσημου πιστοποιητικού MOL-HC που ορίζεται στο κεφάλαιο 31 του παραρτήματος III του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) 2020/2235 της Επιτροπής (6) θα πρέπει να τροποποιηθούν ώστε να διευκρινιστεί ότι οι αποστολές ζώντων υδρόβιων ζώων που προορίζονται για ανθρώπινη κατανάλωση που συμμορφώνονται με το τμήμα VII κεφάλαιο V του παραρτήματος III του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 853/2004 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (7) και με τα κριτήρια που καθορίζονται στο κεφάλαιο I σημεία 1.17 και 1.25 του παραρτήματος I του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2073/2005 της Επιτροπής (8) μπορούν να εισέρχονται στην Ένωση μόνο εάν συνοδεύονται από πιστοποιητικό που έχει συνταχθεί σύμφωνα με το εν λόγω υπόδειγμα επίσημου πιστοποιητικού.

(9)

Συνεπώς, ο εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) 2021/404 θα πρέπει να τροποποιηθεί αναλόγως.

(10)

Για λόγους ασφάλειας δικαίου, ο παρών κανονισμός θα πρέπει να αρχίσει να ισχύει επειγόντως.

(11)

Τα μέτρα που προβλέπονται στον παρόντα κανονισμό είναι σύμφωνα με τη γνώμη της μόνιμης επιτροπής φυτών, ζώων, τροφίμων και ζωοτροφών,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1

Ο εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) 2021/404 τροποποιείται ως εξής:

1.

Το άρθρο 6 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«Άρθρο 6

Μεταβατικές διατάξεις

1.   Η είσοδος, στην Ένωση, φορτίων ζώων, ζωικού αναπαραγωγικού υλικού και προϊόντων ζωικής προέλευσης από τρίτες χώρες, εδάφη ή μέρη αυτών από τις οποίες / τα οποία επιτρέπεται η είσοδος στην Ένωση σύμφωνα με τις ακόλουθες πράξεις, που συνοδεύονται από το κατάλληλο πιστοποιητικό που έχει εκδοθεί σύμφωνα με τις εν λόγω πράξεις, επιτρέπεται έως τις 20 Οκτωβρίου 2021, υπό την προϋπόθεση ότι το πιστοποιητικό υπογράφεται από πρόσωπο αρμόδιο να το υπογράψει σύμφωνα με τις εν λόγω πράξεις πριν από τις 21 Αυγούστου 2021:

κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 798/2008,

κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1251/2008,

κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 206/2010,

κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 605/2010,

εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 139/2013,

εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) 2016/759,

εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) 2018/659,

απόφαση 2006/168/ΕΚ,

απόφαση 2007/777/ΕΚ,

απόφαση 2008/636/ΕΚ,

απόφαση 2010/472/ΕΕ,

απόφαση 2011/630/ΕΕ,

εκτελεστική απόφαση 2012/137/ΕΕ,

απόφαση (ΕΕ) 2019/294.

2.   Οι παραπομπές σε διατάξεις καταργημένων πράξεων στο πιστοποιητικό που αναφέρεται στην παράγραφο 1 νοούνται ως παραπομπές στις αντίστοιχες διατάξεις αντικατάστασης και διαβάζονται σύμφωνα με τους πίνακες αντιστοιχίας, κατά περίπτωση.»

2.

Τα παραρτήματα I έως XIX και τα παραρτήματα XXI και XXII τροποποιούνται σύμφωνα με το παράρτημα του παρόντος κανονισμού.

Άρθρο 2

Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει την επομένη της δημοσίευσής του στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε κράτος μέλος.

Βρυξέλλες, 15 Απριλίου 2021.

Για την Επιτροπή

Η Πρόεδρος

Ursula VON DER LEYEN


(1)  Κανονισμός (ΕΕ) 2016/429 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 9ης Μαρτίου 2016, σχετικά με τις μεταδοτικές νόσους των ζώων και για την τροποποίηση και την κατάργηση ορισμένων πράξεων στον τομέα της υγείας των ζώων («νόμος για την υγεία των ζώων») (ΕΕ L 84 της 31.3.2016, σ. 1).

(2)  Κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμός (ΕΕ) 2020/692 της Επιτροπής, της 30ής Ιανουαρίου 2020, για τη συμπλήρωση του κανονισμού (ΕΕ) 2016/429 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά τους κανόνες για την είσοδο στην Ένωση και για τις μετακινήσεις και τους χειρισμούς, μετά την είσοδο, των φορτίων ορισμένων ζώων, ζωικού αναπαραγωγικού υλικού και προϊόντων ζωικής προέλευσης (ΕΕ L 174 της 3.6.2020, σ. 379).

(3)  Εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) 2021/404 της Επιτροπής της 24ης Μαρτίου 2021 για την κατάρτιση καταλόγων τρίτων χωρών, εδαφών ή ζωνών αυτών από τις οποίες/τα οποία επιτρέπεται η είσοδος ζώων, ζωικού αναπαραγωγικού υλικού και προϊόντων ζωικής προέλευσης στην Ένωση σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) 2016/429 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (ΕΕ L 114 της 31.3.2021, σ. 1).

(4)  Εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) 2021/403 της Επιτροπής, της 24ης Μαρτίου 2021, για τη θέσπιση κανόνων σχετικά με την εφαρμογή των κανονισμών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (ΕΕ) 2016/429 και (ΕΕ) 2017/625 όσον αφορά τα υποδείγματα πιστοποιητικών υγείας των ζώων και τα υποδείγματα πιστοποιητικών υγείας των ζώων / επίσημων πιστοποιητικών για την είσοδο στην Ένωση και για τις μετακινήσεις μεταξύ κρατών μελών, φορτίων ορισμένων κατηγοριών χερσαίων ζώων και ζωικού αναπαραγωγικού υλικού τέτοιων ζώων και την επίσημη πιστοποίηση με τέτοια πιστοποιητικά, και για την κατάργηση της απόφασης 2010/470/ΕΕ (ΕΕ L 113 της 31.3.2021, σ. 1)

(5)  Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 605/2010 της Επιτροπής, της 2ας Ιουλίου 2010, σχετικά με τον καθορισμό όρων για την υγεία των ζώων, τη δημόσια υγεία και την κτηνιατρική πιστοποίηση όσον αφορά την είσοδο στην Ευρωπαϊκή Ένωση νωπού γάλακτος, γαλακτοκομικών προϊόντων, πρωτογάλακτος και προϊόντων με βάση το πρωτόγαλα που προορίζονται για ανθρώπινη κατανάλωση (ΕΕ L 175 της 10.7.2010, σ. 1).

(6)  Εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) 2020/2235 της Επιτροπής, της 16ης Δεκεμβρίου 2020, για τη θέσπιση κανόνων σχετικά με την εφαρμογή των κανονισμών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (ΕΕ) 2016/429 και (ΕΕ) 2017/625 όσον αφορά τα υποδείγματα πιστοποιητικών υγείας των ζώων, τα υποδείγματα επίσημων πιστοποιητικών και τα υποδείγματα πιστοποιητικών υγείας των ζώων / επίσημων πιστοποιητικών για την είσοδο στην Ένωση και για τις ενδοενωσιακές μετακινήσεις φορτίων ορισμένων κατηγοριών ζώων και αγαθών και σχετικά με την επίσημη πιστοποίηση με τέτοια πιστοποιητικά, και για την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 599/2004, των εκτελεστικών κανονισμών (ΕΕ) αριθ. 636/2014 και (ΕΕ) 2019/628, της οδηγίας 98/68/ΕΚ και των αποφάσεων 2000/572/ΕΚ, 2003/779/ΕΚ και 2007/240/ΕΚ (ΕΕ L 442 της 30.12.2020, σ. 1).

(7)  Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 853/2004 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 29ης Απριλίου 2004, για τον καθορισμό ειδικών κανόνων υγιεινής για τα τρόφιμα ζωικής προέλευσης (ΕΕ L 139 της 30.4.2004, σ. 55).

(8)  Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 2073/2005 της Επιτροπής, της 15ης Νοεμβρίου 2005, περί μικροβιολογικών κριτηρίων για τα τρόφιμα (ΕΕ L 338 της 22.12.2005, σ. 1).


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

Τα παραρτήματα I έως XIX και τα παραρτήματα XXI και XXII του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) 2021/404 τροποποιούνται ως εξής:

1)

Στο παράρτημα I προστίθεται το ακόλουθο σημείο:

«12)

Σύμφωνα με τη συμφωνία για την αποχώρηση του Ηνωμένου Βασιλείου της Μεγάλης Βρετανίας και της Βόρειας Ιρλανδίας από την Ευρωπαϊκή Ένωση και την Ευρωπαϊκή Κοινότητα Ατομικής Ενέργειας, και ιδίως το άρθρο 5 παράγραφος 4 του πρωτοκόλλου για τις Ιρλανδία / Βόρεια Ιρλανδία, σε συνδυασμό με το παράρτημα 2 του εν λόγω πρωτοκόλλου, για τους σκοπούς των παραρτημάτων II έως XXII, οι αναφορές στο Ηνωμένο Βασίλειο δεν περιλαμβάνουν τη Βόρεια Ιρλανδία.»·

2)

Το παράρτημα II τροποποιείται ως εξής:

α)

στο μέρος 1, μετά την καταχώριση για τη Χιλή, προστίθενται οι ακόλουθες καταχωρίσεις:

«GB

Ηνωμένο Βασίλειο

GB-1

Βοοειδή

Ζώα για περαιτέρω διατήρηση1

BOV-X

 

BRU, EBL

 

 

 

Προβατοειδή και αιγοειδή

Ζώα για περαιτέρω διατήρηση1 και ζώα που προορίζονται για σφαγή

OV/CAP-X,

OV/CAP-Y

 

BRU

 

 

 

Χοιροειδή

Ζώα για περαιτέρω διατήρηση1 και ζώα που προορίζονται για σφαγή

SUI-X,

SUI-Y

 

ADV

 

 

 

Καμηλίδες

Ζώα για περαιτέρω διατήρηση1

CAM-CER

 

 

 

 

 

Ελαφίδες

Ζώα για περαιτέρω διατήρηση1

CAM-CER

 

 

 

 

 

Άλλα οπληφόρα

Ζώα για περαιτέρω διατήρηση1

RUM, RHINO, HIPPO

 

 

 

 

 

GB-2

Βοοειδή

Ζώα για περαιτέρω διατήρηση1

BOV-X

 

TB, BRU, EBL

 

 

 

Προβατοειδή και αιγοειδή

Ζώα για περαιτέρω διατήρηση1 και ζώα που προορίζονται για σφαγή

OV/CAP-X,

OV/CAP-Y

 

BRU

 

 

 

Χοιροειδή

Ζώα για περαιτέρω διατήρηση1 και ζώα που προορίζονται για σφαγή

SUI-X,

SUI-Y

 

ADV

 

 

 

Καμηλίδες

Ζώα για περαιτέρω διατήρηση1

CAM-CER

 

 

 

 

 

Ελαφίδες

Ζώα για περαιτέρω διατήρηση1

CAM-CER

 

 

 

 

 

Άλλα οπληφόρα

Ζώα για περαιτέρω διατήρηση1

RUM, RHINO, HIPPO

 

 

 

 

 

GG

Γκέρνζι

GG-0

Βοοειδή

Ζώα για περαιτέρω διατήρηση1

BOV-X

 

 

 

 

 

Προβατοειδή και αιγοειδή

Ζώα για περαιτέρω διατήρηση1

OV/CAP-X

 

BRU

 

 

 

Χοιροειδή

Ζώα για περαιτέρω διατήρηση1

SUI-X

 

ADV

 

 

 

Άλλα οπληφόρα

Ζώα για περαιτέρω διατήρηση1

RUM, RHINO, HIPPO»

 

 

 

 

 

β)

Στο μέρος 1, μετά την καταχώριση για τη Γροιλανδία, προστίθεται η ακόλουθη καταχώριση:

«IM

Νήσος του Μαν

IM-0

Βοοειδή

Ζώα για περαιτέρω διατήρηση1 και ζώα που προορίζονται για σφαγή

BOV-X,

BOV-Y

 

TB, BRU, EBL

 

 

 

Προβατοειδή και αιγοειδή

Ζώα για περαιτέρω διατήρηση1 και ζώα που προορίζονται για σφαγή

OV/CAP-X,

OV/CAP-Y

 

BRU»

 

 

 

γ)

Στο μέρος 1, μετά την καταχώριση για την Ισλανδία, προστίθεται η ακόλουθη καταχώριση:

«JE

Τζέρζι

JE-0

Βοοειδή

Ζώα για περαιτέρω διατήρηση1 και ζώα που προορίζονται για σφαγή

BOV-X,

BOV-Y

 

EBL»

 

 

 

δ)

Το μέρος 2 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«ΜΕΡΟΣ 2

Περιγραφή των ζωνών τρίτων χωρών ή εδαφών που αναφέρονται στη στήλη 2 του πίνακα που παρατίθεται στο μέρος 1

Ονομασία της τρίτης χώρας ή εδάφους

Ηνωμένο Βασίλειο

Περιγραφή της ζώνης

Ηνωμένο Βασίλειο

GB-1

Αγγλία και Ουαλία

GB-2

Σκοτία»

3)

Το παράρτημα III τροποποιείται ως εξής:

α)

στο μέρος 1, μετά την καταχώριση για τις Νήσους Φόκλαντ, προστίθενται οι ακόλουθες καταχωρίσεις:

«GB

Ηνωμένο Βασίλειο

GB-0

CONFINED-RUM, CONFINED-SUI, CONFINED-TRE, CONFINED-HIPPO

 

 

GG

Γκέρνζι

GG-0

CONFINED-RUM, CONFINED-SUI, CONFINED-TRE, CONFINED-HIPPO»

 

 

β)

Στο μέρος 1, μετά την καταχώριση για το Ισραήλ, προστίθεται η ακόλουθη καταχώριση:

«IM

Νήσος του Μαν

IM-0

CONFINED-RUM, CONFINED-SUI, CONFINED-TRE, CONFINED-HIPPO»

 

 

γ)

Στο μέρος 1, μετά την καταχώριση για την Ισλανδία, προστίθεται η ακόλουθη καταχώριση:

«JE

Τζέρζι

JE-0

CONFINED-RUM, CONFINED-SUI, CONFINED-TRE, ‘CONFINED-HIPPO»

 

 

4)

Το παράρτημα IV τροποποιείται ως εξής:

α)

στο μέρος 1, μετά την καταχώριση για τις Νήσους Φόκλαντ, προστίθενται οι ακόλουθες καταχωρίσεις:

«GB

Ηνωμένο Βασίλειο

GB-0

A

Εγγεγραμμένοι ίπποι· εγγεγραμμένα ιπποειδή· άλλα ιπποειδή τα οποία δεν προορίζονται για σφαγή· ιπποειδή για σφαγή:

EQUI-X,

EQUI-TRANSIT-X,

EQUI-Y,

EQUI-TRANSIT-Y,

EQUI-RE-ENTRY-30,

EQUI-RE-ENTRY-90-COMP,

EQUI-RE-ENTRY-90-RACE

 

 

 

 

GG

Γκέρνζι

GG-0

A

Εγγεγραμμένοι ίπποι· εγγεγραμμένα ιπποειδή· άλλα ιπποειδή τα οποία δεν προορίζονται για σφαγή

EQUI-X,

EQUI-TRANSIT-X,

EQUI-RE-ENTRY-30,

EQUI-RE-ENTRY-90-COMP,

EQUI-RE-ENTRY-90-RACE»

 

 

 

 

β)

Στο μέρος 1, μετά την καταχώριση για το Ισραήλ, προστίθεται η ακόλουθη καταχώριση:

«IM

Νήσος του Μαν

IM-0

A

Εγγεγραμμένοι ίπποι· εγγεγραμμένα ιπποειδή· άλλα ιπποειδή τα οποία δεν προορίζονται για σφαγή

EQUI-X,

EQUI-TRANSIT-X,

EQUI-RE-ENTRY-30,

EQUI-RE-ENTRY-90-COMP,

EQUI-RE-ENTRY-90-RACE»

 

 

 

 

γ)

Στο μέρος 1, μετά την καταχώριση για την Ισλανδία, προστίθεται η ακόλουθη καταχώριση:

«JE

Τζέρζι

JE-0

A

Εγγεγραμμένοι ίπποι· εγγεγραμμένα ιπποειδή· άλλα ιπποειδή τα οποία δεν προορίζονται για σφαγή

EQUI-X,

EQUI-TRANSIT-X,

EQUI-RE-ENTRY-30,

EQUI-RE-ENTRY-90-COMP,

EQUI-RE-ENTRY-90-RACE»

 

 

 

 

5)

Το παράρτημα V τροποποιείται ως εξής:

α)

στο μέρος 1, μετά την καταχώριση για τη Χιλή, προστίθενται οι ακόλουθες καταχωρίσεις:

«GB

Ηνωμένο Βασίλειο

GB-0

Αυγά απαλλαγμένα από ειδικά παθογόνα

SPF

 

 

 

 

GB-1

Πουλερικά αναπαραγωγής πλην των στρουθιονιδών και πουλερικά παραγωγής πλην των στρουθιονιδών

BPP

N

 

 

 

Στρουθιονίδες αναπαραγωγής και στρουθιονίδες παραγωγής

BPR

N

 

 

 

Πουλερικά που προορίζονται για σφαγή πλην των στρουθιονιδών

SP

N

 

 

 

Νεοσσοί μίας ημέρας πλην των στρουθιονιδών

DOC

N

 

 

 

Νεοσσοί στρουθιονιδών μίας ημέρας

DOR

N

 

 

 

Λιγότερα από 20 πουλερικά πλην των στρουθιονιδών

POU-LT20

N

 

 

 

Αυγά για επώαση από πουλερικά πλην των στρουθιονιδών

HEP

N

 

 

 

Αυγά στρουθιονιδών για επώαση

HER

N

 

 

 

Λιγότερα από 20 αυγά για επώαση από πουλερικά πλην των στρουθιονιδών

HE-LT20

N

 

 

 

GB-2

 

 

 

 

 

 

GB-2.1

Πουλερικά αναπαραγωγής πλην των στρουθιονιδών και πουλερικά παραγωγής πλην των στρουθιονιδών

BPP

N, P2

 

1.1.2021

6.1.2021

Στρουθιονίδες αναπαραγωγής και στρουθιονίδες παραγωγής

BPR

N, P2

 

1.1.2021

6.1.2021

Πουλερικά που προορίζονται για σφαγή πλην των στρουθιονιδών

SP

N, P2

 

1.1.2021

6.1.2021

Νεοσσοί μίας ημέρας πλην των στρουθιονιδών

DOC

N, P2

 

1.1.2021

6.1.2021

Νεοσσοί στρουθιονιδών μίας ημέρας

DOR

N, P2

 

1.1.2021

6.1.2021

Λιγότερα από 20 πουλερικά πλην των στρουθιονιδών

POU-LT20

N, P2

 

1.1.2021

6.1.2021

Αυγά για επώαση από πουλερικά πλην των στρουθιονιδών

HEP

N, P2

 

1.1.2021

6.1.2021

Αυγά στρουθιονιδών για επώαση

HER

N, P2

 

1.1.2021

6.1.2021

Λιγότερα από 20 αυγά για επώαση από πουλερικά πλην των στρουθιονιδών

HE-LT20

N, P2

 

1.1.2021

6.1.2021

GB-2.2

Πουλερικά αναπαραγωγής πλην των στρουθιονιδών και πουλερικά παραγωγής πλην των στρουθιονιδών

BPP

N, P2

 

1.1.2021

8.1.2021

Στρουθιονίδες αναπαραγωγής και στρουθιονίδες παραγωγής

BPR

N, P2

 

1.1.2021

8.1.2021

Πουλερικά που προορίζονται για σφαγή πλην των στρουθιονιδών

SP

N, P2

 

1.1.2021

8.1.2021

Νεοσσοί μίας ημέρας πλην των στρουθιονιδών

DOC

N, P2

 

1.1.2021

8.1.2021

Νεοσσοί στρουθιονιδών μίας ημέρας

DOR

N, P2

 

1.1.2021

8.1.2021

Λιγότερα από 20 πουλερικά πλην των στρουθιονιδών

POU-LT20

N, P2

 

1.1.2021

8.1.2021

Αυγά για επώαση από πουλερικά πλην των στρουθιονιδών

HEP

N, P2

 

1.1.2021

8.1.2021

Αυγά στρουθιονιδών για επώαση

HER

N, P2

 

1.1.2021

8.1.2021

Λιγότερα από 20 αυγά για επώαση από πουλερικά πλην των στρουθιονιδών

HE-LT20

N, P2

 

1.1.2021

8.1.2021

GB-2.3

Πουλερικά αναπαραγωγής πλην των στρουθιονιδών και πουλερικά παραγωγής πλην των στρουθιονιδών

BPP

N, P2

 

1.1.2021

10.1.2021

Στρουθιονίδες αναπαραγωγής και στρουθιονίδες παραγωγής

BPR

N, P2

 

1.1.2021

10.1.2021

Πουλερικά που προορίζονται για σφαγή πλην των στρουθιονιδών

SP

N, P2

 

1.1.2021

10.1.2021

Νεοσσοί μίας ημέρας πλην των στρουθιονιδών

DOC

N, P2

 

1.1.2021

10.1.2021

Νεοσσοί στρουθιονιδών μίας ημέρας

DOR

N, P2

 

1.1.2021

10.1.2021

Λιγότερα από 20 πουλερικά πλην των στρουθιονιδών

POU-LT20

N, P2

 

1.1.2021

10.1.2021

Αυγά για επώαση από πουλερικά πλην των στρουθιονιδών

HEP

N, P2

 

1.1.2021

10.1.2021

Αυγά στρουθιονιδών για επώαση

HER

N, P2

 

1.1.2021

10.1.2021

Λιγότερα από 20 αυγά για επώαση από πουλερικά πλην των στρουθιονιδών

HE-LT20

N, P2

 

1.1.2021

10.1.2021

GB-2.4

Πουλερικά αναπαραγωγής πλην των στρουθιονιδών και πουλερικά παραγωγής πλην των στρουθιονιδών

BPP

N, P2

 

1.1.2021

11.1.2021

Στρουθιονίδες αναπαραγωγής και στρουθιονίδες παραγωγής

BPR

N, P2

 

1.1.2021

11.1.2021

Πουλερικά που προορίζονται για σφαγή πλην των στρουθιονιδών

SP

N, P2

 

1.1.2021

11.1.2021

Νεοσσοί μίας ημέρας πλην των στρουθιονιδών

DOC

N, P2

 

1.1.2021

11.1.2021

Νεοσσοί στρουθιονιδών μίας ημέρας

DOR

N, P2

 

1.1.2021

11.1.2021

Λιγότερα από 20 πουλερικά πλην των στρουθιονιδών

POU-LT20

N, P2

 

1.1.2021

11.1.2021

Αυγά για επώαση από πουλερικά πλην των στρουθιονιδών

HEP

N, P2

 

1.1.2021

11.1.2021

Αυγά στρουθιονιδών για επώαση

HER

N, P2

 

1.1.2021

11.1.2021

Λιγότερα από 20 αυγά για επώαση από πουλερικά πλην των στρουθιονιδών

HE-LT20

N, P2

 

1.1.2021

11.1.2021

GB-2.5

Πουλερικά αναπαραγωγής πλην των στρουθιονιδών και πουλερικά παραγωγής πλην των στρουθιονιδών

BPP

N, P2

 

1.1.2021

17.1.2021

Στρουθιονίδες αναπαραγωγής και στρουθιονίδες παραγωγής

BPR

N, P2

 

1.1.2021

17.1.2021

Πουλερικά που προορίζονται για σφαγή πλην των στρουθιονιδών

SP

N, P2

 

1.1.2021

17.1.2021

Νεοσσοί μίας ημέρας πλην των στρουθιονιδών

DOC

N, P2

 

1.1.2021

17.1.2021

Νεοσσοί στρουθιονιδών μίας ημέρας

DOR

N, P2

 

1.1.2021

17.1.2021

Λιγότερα από 20 πουλερικά πλην των στρουθιονιδών

POU-LT20

N, P2

 

1.1.2021

17.1.2021

Αυγά για επώαση από πουλερικά πλην των στρουθιονιδών

HEP

N, P2

 

1.1.2021

17.1.2021

Αυγά στρουθιονιδών για επώαση

HER

N, P2

 

1.1.2021

17.1.2021

Λιγότερα από 20 αυγά για επώαση από πουλερικά πλην των στρουθιονιδών

HE-LT20

N, P2

 

1.1.2021

17.1.2021

 

GB-2.6

Πουλερικά αναπαραγωγής πλην των στρουθιονιδών και πουλερικά παραγωγής πλην των στρουθιονιδών

BPP

N, P2

 

1.1.2021

19.1.2021

Στρουθιονίδες αναπαραγωγής και στρουθιονίδες παραγωγής

BPR

N, P2

 

1.1.2021

19.1.2021

Πουλερικά που προορίζονται για σφαγή πλην των στρουθιονιδών

SP

N, P2

 

1.1.2021

19.1.2021

Νεοσσοί μίας ημέρας πλην των στρουθιονιδών

DOC

N, P2

 

1.1.2021

19.1.2021

Νεοσσοί στρουθιονιδών μίας ημέρας

DOR

N, P2

 

1.1.2021

19.1.2021

Λιγότερα από 20 πουλερικά πλην των στρουθιονιδών

POU-LT20

N, P2

 

1.1.2021

19.1.2021

Αυγά για επώαση από πουλερικά πλην των στρουθιονιδών

HEP

N, P2

 

1.1.2021

19.1.2021

Αυγά στρουθιονιδών για επώαση

HER

N, P2

 

1.1.2021

19.1.2021

Λιγότερα από 20 αυγά για επώαση από πουλερικά πλην των στρουθιονιδών

HE-LT20

N, P2

 

1.1.2021

19.1.2021

GB-2.7

Πουλερικά αναπαραγωγής πλην των στρουθιονιδών και πουλερικά παραγωγής πλην των στρουθιονιδών

BPP

N, P2

 

1.1.2021

20.1.2021

Στρουθιονίδες αναπαραγωγής και στρουθιονίδες παραγωγής

BPR

N, P2

 

1.1.2021

20.1.2021

Πουλερικά που προορίζονται για σφαγή πλην των στρουθιονιδών

SP

N, P2

 

1.1.2021

20.1.2021

Νεοσσοί μίας ημέρας πλην των στρουθιονιδών

DOC

N, P2

 

1.1.2021

20.1.2021

Νεοσσοί στρουθιονιδών μίας ημέρας

DOR

N, P2

 

1.1.2021

20.1.2021

Λιγότερα από 20 πουλερικά πλην των στρουθιονιδών

POU-LT20

N, P2

 

1.1.2021

20.1.2021

Αυγά για επώαση από πουλερικά πλην των στρουθιονιδών

HEP

N, P2

 

1.1.2021

20.1.2021

Αυγά στρουθιονιδών για επώαση

HER

N, P2

 

1.1.2021

20.1.2021

Λιγότερα από 20 αυγά για επώαση από πουλερικά πλην των στρουθιονιδών

HE-LT20

N, P2

 

1.1.2021

20.1.2021

GB-2.8

Πουλερικά αναπαραγωγής πλην των στρουθιονιδών και πουλερικά παραγωγής πλην των στρουθιονιδών

BPP

N, P2

 

1.1.2021

20.1.2021

Στρουθιονίδες αναπαραγωγής και στρουθιονίδες παραγωγής

BPR

N, P2

 

1.1.2021

20.1.2021

Πουλερικά που προορίζονται για σφαγή πλην των στρουθιονιδών

SP

N, P2

 

1.1.2021

20.1.2021

Νεοσσοί μίας ημέρας πλην των στρουθιονιδών

DOC

N, P2

 

1.1.2021

20.1.2021

Νεοσσοί στρουθιονιδών μίας ημέρας

DOR

N, P2

 

1.1.2021

20.1.2021

Λιγότερα από 20 πουλερικά πλην των στρουθιονιδών

POU-LT20

N, P2

 

1.1.2021

20.1.2021

Αυγά για επώαση από πουλερικά πλην των στρουθιονιδών

HEP

N, P2

 

1.1.2021

20.1.2021

Αυγά στρουθιονιδών για επώαση

HER

N, P2

 

1.1.2021

20.1.2021

Λιγότερα από 20 αυγά για επώαση από πουλερικά πλην των στρουθιονιδών

HE-LT20

N, P2

 

1.1.2021

20.1.2021

GB-2.9

Πουλερικά αναπαραγωγής πλην των στρουθιονιδών και πουλερικά παραγωγής πλην των στρουθιονιδών

BPP

N, P2

 

1.1.2021

23.1.2021

Στρουθιονίδες αναπαραγωγής και στρουθιονίδες παραγωγής

BPR

N, P2

 

1.1.2021

23.1.2021

Πουλερικά που προορίζονται για σφαγή πλην των στρουθιονιδών

SP

N, P2

 

1.1.2021

23.1.2021

Νεοσσοί μίας ημέρας πλην των στρουθιονιδών

DOC

N, P2

 

1.1.2021

23.1.2021

Νεοσσοί στρουθιονιδών μίας ημέρας

DOR

N, P2

 

1.1.2021

23.1.2021

Λιγότερα από 20 πουλερικά πλην των στρουθιονιδών

POU-LT20

N, P2

 

1.1.2021

23.1.2021

Αυγά για επώαση από πουλερικά πλην των στρουθιονιδών

HEP

N, P2

 

1.1.2021

23.1.2021

Αυγά στρουθιονιδών για επώαση

HER

N, P2

 

1.1.2021

23.1.2021

Λιγότερα από 20 αυγά για επώαση από πουλερικά πλην των στρουθιονιδών

HE-LT20

N, P2

 

1.1.2021

23.1.2021

GB-2.10

Πουλερικά αναπαραγωγής πλην των στρουθιονιδών και πουλερικά παραγωγής πλην των στρουθιονιδών

BPP

N, P2

 

1.1.2021

28.1.2021

Στρουθιονίδες αναπαραγωγής και στρουθιονίδες παραγωγής

BPR

N, P2

 

1.1.2021

28.1.2021

Πουλερικά που προορίζονται για σφαγή πλην των στρουθιονιδών

SP

N, P2

 

1.1.2021

28.1.2021

Νεοσσοί μίας ημέρας πλην των στρουθιονιδών

DOC

N, P2

 

1.1.2021

28.1.2021

Νεοσσοί στρουθιονιδών μίας ημέρας

DOR

N, P2

 

1.1.2021

28.1.2021

Λιγότερα από 20 πουλερικά πλην των στρουθιονιδών

POU-LT20

N, P2

 

1.1.2021

28.1.2021

Αυγά για επώαση από πουλερικά πλην των στρουθιονιδών

HEP

N, P2

 

1.1.2021

28.1.2021

Αυγά στρουθιονιδών για επώαση

HER

N, P2

 

1.1.2021

28.1.2021

Λιγότερα από 20 αυγά για επώαση από πουλερικά πλην των στρουθιονιδών

HE-LT20

N, P2

 

1.1.2021

28.1.2021

GB-2.11

Πουλερικά αναπαραγωγής πλην των στρουθιονιδών και πουλερικά παραγωγής πλην των στρουθιονιδών

BPP

N, P2

 

1.1.2021

7.2.2021

Στρουθιονίδες αναπαραγωγής και στρουθιονίδες παραγωγής

BPR

N, P2

 

1.1.2021

7.2.2021

Πουλερικά που προορίζονται για σφαγή πλην των στρουθιονιδών

SP

N, P2

 

1.1.2021

7.2.2021

Νεοσσοί μίας ημέρας πλην των στρουθιονιδών

DOC

N, P2

 

1.1.2021

7.2.2021

Νεοσσοί στρουθιονιδών μίας ημέρας

DOR

N, P2

 

1.1.2021

7.2.2021

Λιγότερα από 20 πουλερικά πλην των στρουθιονιδών

POU-LT20

N, P2

 

1.1.2021

7.2.2021

Αυγά για επώαση από πουλερικά πλην των στρουθιονιδών

HEP

N, P2

 

1.1.2021

7.2.2021

Αυγά στρουθιονιδών για επώαση

HER

N, P2

 

1.1.2021

7.2.2021

Λιγότερα από 20 αυγά για επώαση από πουλερικά πλην των στρουθιονιδών

HE-LT20

N, P2

 

1.1.2021

7.2.2021

GB-2.12

Πουλερικά αναπαραγωγής πλην των στρουθιονιδών και πουλερικά παραγωγής πλην των στρουθιονιδών

BPP

N, P2

 

1.1.2021

31.1.2021

Στρουθιονίδες αναπαραγωγής και στρουθιονίδες παραγωγής

BPR

N, P2

 

1.1.2021

31.1.2021

Πουλερικά που προορίζονται για σφαγή πλην των στρουθιονιδών

SP

N, P2

 

1.1.2021

31.1.2021

Νεοσσοί μίας ημέρας πλην των στρουθιονιδών

DOC

N, P2

 

1.1.2021

31.1.2021

Νεοσσοί στρουθιονιδών μίας ημέρας

DOR

N, P2

 

1.1.2021

31.1.2021

Λιγότερα από 20 πουλερικά πλην των στρουθιονιδών

POU-LT20

N, P2

 

1.1.2021

31.1.2021

Αυγά για επώαση από πουλερικά πλην των στρουθιονιδών

HEP

N, P2

 

1.1.2021

31.1.2021

Αυγά στρουθιονιδών για επώαση

HER

N, P2

 

1.1.2021

31.1.2021

Λιγότερα από 20 αυγά για επώαση από πουλερικά πλην των στρουθιονιδών

HE-LT20

N, P2

 

1.1.2021

31.1.2021

GB-2.13

Πουλερικά αναπαραγωγής πλην των στρουθιονιδών και πουλερικά παραγωγής πλην των στρουθιονιδών

BPP

N, P2

 

27.1.2021

 

Στρουθιονίδες αναπαραγωγής και στρουθιονίδες παραγωγής

BPR

N, P2

 

27.1.2021

 

Πουλερικά που προορίζονται για σφαγή πλην των στρουθιονιδών

SP

N, P2

 

27.1.2021

 

Νεοσσοί μίας ημέρας πλην των στρουθιονιδών

DOC

N, P2

 

27.1.2021

 

Νεοσσοί στρουθιονιδών μίας ημέρας

DOR

N, P2

 

27.1.2021

 

Λιγότερα από 20 πουλερικά πλην των στρουθιονιδών

POU-LT20

N, P2

 

27.1.2021

 

Αυγά για επώαση από πουλερικά πλην των στρουθιονιδών

HEP

N, P2

 

27.1.2021

 

Αυγά στρουθιονιδών για επώαση

HER

N, P2

 

27.1.2021

 

Λιγότερα από 20 αυγά για επώαση από πουλερικά πλην των στρουθιονιδών

HE-LT20

N, P2

 

27.1.2021

 

GB-2.14

Πουλερικά αναπαραγωγής πλην των στρουθιονιδών και πουλερικά παραγωγής πλην των στρουθιονιδών

BPP

N, P2

 

8.2.2021

 

Στρουθιονίδες αναπαραγωγής και στρουθιονίδες παραγωγής

BPR

N, P2

 

8.2.2021

 

Πουλερικά που προορίζονται για σφαγή πλην των στρουθιονιδών

SP

N, P2

 

8.2.2021

 

Νεοσσοί μίας ημέρας πλην των στρουθιονιδών

DOC

N, P2

 

8.2.2021

 

Νεοσσοί στρουθιονιδών μίας ημέρας

DOR

N, P2

 

8.2.2021

 

Λιγότερα από 20 πουλερικά πλην των στρουθιονιδών

POU-LT20

N, P2

 

8.2.2021

 

Αυγά για επώαση από πουλερικά πλην των στρουθιονιδών

HEP

N, P2

 

8.2.2021

 

Αυγά στρουθιονιδών για επώαση

HER

N, P2

 

8.2.2021

 

Λιγότερα από 20 αυγά για επώαση από πουλερικά πλην των στρουθιονιδών

HE-LT20

N, P2

 

8.2.2021

 

GG

Γκέρνζι

GG-0

Πουλερικά αναπαραγωγής πλην των στρουθιονιδών και πουλερικά παραγωγής πλην των στρουθιονιδών

BPP

N

 

 

 

Λιγότερα από 20 πουλερικά πλην των στρουθιονιδών

POU-LT20

 

 

 

β)

Στο μέρος 2, μετά τις περιγραφές των ζωνών του Καναδά, προστίθενται οι ακόλουθες περιγραφές:

«Ηνωμένο Βασίλειο

GB-1

Ολόκληρη η χώρα του Ηνωμένου Βασιλείου, εξαιρουμένης της περιοχής GB-2

GB-2

Το έδαφος του Ηνωμένου Βασιλείου που αντιστοιχεί στα εξής

GB-2.1

Κομητεία North Yorkshire:

Η περιοχή που περικλείεται εντός κύκλου ακτίνας 10 km, με κέντρο τις δεκαδικές συντεταγμένες N54.30 και W1.47 στο WGS84

GB-2.2

Κομητεία North Yorkshire:

Η περιοχή που περικλείεται εντός κύκλου ακτίνας 10 km, με κέντρο τις δεκαδικές συντεταγμένες N54.29 και W1.45 στο WGS84

GB-2.3

Κομητεία Norfolk:

Η περιοχή που περικλείεται εντός κύκλου ακτίνας 10 km, με κέντρο τις δεκαδικές συντεταγμένες N52.49 και E0.95 στο WGS84

GB-2.4

Κομητεία Norfolk:

Η περιοχή που περικλείεται εντός κύκλου ακτίνας 10 km, με κέντρο τις δεκαδικές συντεταγμένες N52.72 και E0.15 στο WGS84

GB-2.5

Κομητεία Derbyshire:

Η περιοχή που περικλείεται εντός κύκλου ακτίνας 10 km, με κέντρο τις δεκαδικές συντεταγμένες N52.93 και W1.57 στο WGS84

GB-2.6

Κομητεία North Yorkshire:

Η περιοχή που περικλείεται εντός κύκλου ακτίνας 10 km, με κέντρο τις δεκαδικές συντεταγμένες N54.37 και W2.16 στο WGS84

GB-2.7

Νήσοι Orkney:

Η περιοχή που περικλείεται εντός κύκλου ακτίνας 10 km, με κέντρο τις δεκαδικές συντεταγμένες N59.28 και W2.44 στο WGS84

GB-2.8

Κομητεία Dorset:

Η περιοχή που περικλείεται εντός κύκλου ακτίνας 10 km, με κέντρο τις δεκαδικές συντεταγμένες N51.06 και W2.27 στο WGS84

GB-2.9

Κομητεία Norfolk:

Η περιοχή που περικλείεται εντός κύκλου ακτίνας 10 km, με κέντρο τις δεκαδικές συντεταγμένες N52.52 και E0.96 στο WGS84

GB-2.10

Κομητεία Norfolk:

Η περιοχή που περικλείεται εντός κύκλου ακτίνας 10 km, με κέντρο τις δεκαδικές συντεταγμένες N52.52 και E0.95 στο WGS84

GB-2.11

Κομητεία Norfolk:

Η περιοχή που περικλείεται εντός κύκλου ακτίνας 10,4 km, με κέντρο τις δεκαδικές συντεταγμένες N52.53 και E0.66 στο WGS84

GB-2.12

Κομητεία Devon:

Η περιοχή που περικλείεται εντός κύκλου ακτίνας 10 km, με κέντρο τις δεκαδικές συντεταγμένες N50.70 και W3.36 στο WGS84

GB-2.13

Κοντά στο Amlwch, Νήσος Anglesey, Ουαλία:

Η περιοχή που περικλείεται εντός κύκλου ακτίνας 10 km, με κέντρο τις δεκαδικές συντεταγμένες N53.38 και W4.30 στο WGS84

GB-2.14

Κοντά στο Redcar, Redcar και Cleveland, Αγγλία:

Η περιοχή που περικλείεται εντός κύκλου ακτίνας 10 km, με κέντρο τις δεκαδικές συντεταγμένες N54.57 και W1.07 στο WGS84»

6)

Στο παράρτημα VI μέρος 1, παρεμβάλλονται τα ακόλουθα μετά την καταχώριση για τη Χιλή:

«GB

Ηνωμένο Βασίλειο

GB-0

Πτηνά σε αιχμαλωσία

CAPTIVE-BIRDS

 

 

 

 

 

Αυγά για επώαση από πτηνά σε αιχμαλωσία

HE-CAPTIVE-BIRDS»

 

 

 

 

 

7)

Το παράρτημα VII τροποποιείται ως εξής:

α)

Στο μέρος 1, μετά την καταχώριση για την Κόστα Ρίκα, προστίθενται οι ακόλουθες καταχωρίσεις:

«GB

Ηνωμένο Βασίλειο

GB-0

Βασίλισσες μέλισσες και αγριομέλισσες

QUE, BBEE

 

 

 

 

GG

Γκέρνζι

GG-0

Βασίλισσες μέλισσες και αγριομέλισσες

QUE, BBEE»

 

 

 

 

β)

Στο μέρος 1, μετά την καταχώριση για το Ισραήλ, προστίθενται οι ακόλουθες καταχωρίσεις:

«IM

Νήσος του Μαν

IM-0

Βασίλισσες μέλισσες και αγριομέλισσες

QUE, BBEE

 

 

 

 

JE

Τζέρζι

JE-0

Βασίλισσες μέλισσες και αγριομέλισσες

QUE, BBEE»

 

 

 

 

8)

Το παράρτημα VIII τροποποιείται ως εξής:

α)

Στο μέρος 1, μετά την καταχώριση για τις Φερόες Νήσους, προστίθενται οι ακόλουθες καταχωρίσεις:

«GB

Ηνωμένο Βασίλειο

GB-0

Σκύλοι, γάτες και νυφίτσες για εμπορικούς σκοπούς

DOCAFE

 

 

 

 

GG

Γκέρνζι

GG-0

Σκύλοι, γάτες και νυφίτσες για εμπορικούς σκοπούς

DOCAFE»

 

 

 

 

β)

Στο μέρος 1, μετά την καταχώριση για το Ισραήλ, προστίθεται η ακόλουθη καταχώριση:

«IM

Νήσος του Μαν

IM-0

Σκύλοι, γάτες και νυφίτσες για εμπορικούς σκοπούς

DOCAFE»

 

 

 

 

γ)

Στο μέρος 1, μετά την καταχώριση για την Ισλανδία, προστίθεται η ακόλουθη καταχώριση:

«JE

Τζέρζι

JE-0

Σκύλοι, γάτες και νυφίτσες για εμπορικούς σκοπούς

DOCAFE»

 

 

 

 

9)

Το παράρτημα IX τροποποιείται ως εξής:

α)

στο μέρος 1, μετά την καταχώριση για τη Χιλή, προστίθενται οι ακόλουθες καταχωρίσεις:

«GB

Ηνωμένο Βασίλειο

GB-0

Σπέρμα

BOV-SEM-A-ENTRY

BOV-SEM-B-ENTRY

BOV-SEM-C-ENTRY

BOV-GP-PROCESSING-ENTRY

BOV-GP-STORAGE-ENTRY

Περίοδος πριν από την 1η Ιανουαρίου 2021

 

Ωοκύτταρα και έμβρυα

BOV-OOCTYES-EMB-A-ENTRY

BOV-in-vivo-EMB-B-ENTRY

BOV-in-vitro-EMB-C-ENTRY

BOV-in-vitro-EMB-D-ENTRY

BOV-GP-PROCESSING-ENTRY

BOV-GP-STORAGE-ENTRY

Περίοδος πριν από την 1η Ιανουαρίου 2021

 

GG

Γκέρνζι

GG-0

Σπέρμα

BOV-SEM-A-ENTRY

BOV-SEM-B-ENTRY

BOV-SEM-C-ENTRY

BOV-GP-PROCESSING-ENTRY

BOV-GP-STORAGE-ENTRY

Περίοδος πριν από την 1η Ιανουαρίου 2021

 

Ωοκύτταρα και έμβρυα

BOV-OOCTYES-EMB-A-ENTRY

BOV-in-vivo-EMB-B-ENTRY

BOV-in-vitro-EMB-C-ENTRY

BOV-in-vitro-EMB-D-ENTRY

BOV-GP-PROCESSING-ENTRY

BOV-GP-STORAGE-ENTRY

Περίοδος πριν από την 1η Ιανουαρίου 2021»

 

β)

Στο μέρος 1, μετά την καταχώριση για την Ισλανδία, προστίθενται οι ακόλουθες καταχωρίσεις:

«IM

Νήσος του Μαν

IM-0

Σπέρμα

BOV-SEM-A-ENTRY

BOV-SEM-B-ENTRY

BOV-SEM-C-ENTRY

BOV-GP-PROCESSING-ENTRY

BOV-GP-STORAGE-ENTRY

Περίοδος πριν από την 1η Ιανουαρίου 2021

 

Ωοκύτταρα και έμβρυα

BOV-OOCTYES-EMB-A-ENTRY

BOV-in-vivo-EMB-B-ENTRY

BOV-in-vitro-EMB-C-ENTRY

BOV-in-vitro-EMB-D-ENTRY

BOV-GP-PROCESSING-ENTRY

BOV-GP-STORAGE-ENTRY

Περίοδος πριν από την 1η Ιανουαρίου 2021

 

JE

Τζέρζι

JE-0

Σπέρμα

BOV-SEM-A-ENTRY

BOV-SEM-B-ENTRY

BOV-SEM-C-ENTRY

BOV-GP-PROCESSING-ENTRY

BOV-GP-STORAGE-ENTRY

Περίοδος πριν από την 1η Ιανουαρίου 2021

 

Ωοκύτταρα και έμβρυα

BOV-OOCTYES-EMB-A-ENTRY

BOV-in-vivo-EMB-B-ENTRY

BOV-in-vitro-EMB-C-ENTRY

BOV-in-vitro-EMB-D-ENTRY

BOV-GP-PROCESSING-ENTRY

BOV-GP-STORAGE-ENTRY

Περίοδος πριν από την 1η Ιανουαρίου 2021»

 

γ)

Το μέρος 3 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«ΜΕΡΟΣ 3

Ειδικοί όροι που αναφέρονται στη στήλη 5 του πίνακα που παρατίθεται στο μέρος 1

Περίοδος πριν από την 1η Ιανουαρίου 2021

Τα υποδείγματα πιστοποιητικών που πρέπει να χρησιμοποιούνται για την είσοδο στην Ένωση σπέρματος, ωοκυττάρων και εμβρύων από τη ζώνη που αναφέρεται στη στήλη 2 του πίνακα του μέρους 1, τα οποία συλλέγονται ή παράγονται, υποβάλλονται σε επεξεργασία και αποθηκεύονται πριν από την 1η Ιανουαρίου 2021 παρατίθενται στα κεφάλαια 24, 25, 27, 28 και 29 του παραρτήματος I του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) 2021/403 της Επιτροπής (*1)

10)

Το παράρτημα X τροποποιείται ως εξής:

α)

στο μέρος 1, μετά την καταχώριση για τη Χιλή, προστίθενται οι ακόλουθες καταχωρίσεις:

«GB

Ηνωμένο Βασίλειο

GB-0

Σπέρμα

OV/CAP-SEM-A-ENTRY

OV/CAP-SEM-B-ENTRY

OV/CAP-GP-PROCESSING-ENTRY

OV/CAP-GP-STORAGE-ENTRY

Περίοδος πριν από την 1η Ιανουαρίου 2021

 

Ωοκύτταρα και έμβρυα

OV/CAP-OOCTYES-EMB-A-ENTRY

OV/CAP-OOCTYES-EMB-B-ENTRY

OV/CAP-GP-PROCESSING-ENTRY

OV/CAP-GP-STORAGE-ENTRY

Περίοδος πριν από την 1η Ιανουαρίου 2021

 

GG

Γκέρνζι

GG-0

Σπέρμα

OV/CAP-SEM-A-ENTRY

OV/CAP-SEM-B-ENTRY

OV/CAP-GP-PROCESSING-ENTRY

OV/CAP-GP-STORAGE-ENTRY

Περίοδος πριν από την 1η Ιανουαρίου 2021

 

Ωοκύτταρα και έμβρυα

OV/CAP-OOCTYES-EMB-A-ENTRY

OV/CAP-OOCTYES-EMB-B-ENTRY

OV/CAP-GP-PROCESSING-ENTRY

OV/CAP-GP-STORAGE-ENTRY

Περίοδος πριν από την 1η Ιανουαρίου 2021»

 

β)

Στο μέρος 1, μετά την καταχώριση για τη Γροιλανδία, προστίθεται η ακόλουθη καταχώριση:

«IM

Νήσος του Μαν

IM-0

Σπέρμα

OV/CAP-SEM-A-ENTRY

OV/CAP-SEM-B-ENTRY

OV/CAP-GP-PROCESSING-ENTRY

OV/CAP-GP-STORAGE-ENTRY

Περίοδος πριν από την 1η Ιανουαρίου 2021

 

Ωοκύτταρα και έμβρυα

OV/CAP-OOCTYES-EMB-A-ENTRY

OV/CAP-OOCTYES-EMB-B-ENTRY

OV/CAP-GP-PROCESSING-ENTRY

OV/CAP-GP-STORAGE-ENTRY

Περίοδος πριν από την 1η Ιανουαρίου 2021»

 

γ)

Στο μέρος 1, μετά την καταχώριση για την Ισλανδία, προστίθεται η ακόλουθη καταχώριση:

«JE

Τζέρζι

JE-0

Σπέρμα

OV/CAP-SEM-A-ENTRY

OV/CAP-SEM-B-ENTRY

OV/CAP-GP-PROCESSING-ENTRY

OV/CAP-GP-STORAGE-ENTRY

Περίοδος πριν από την 1η Ιανουαρίου 2021

 

Ωοκύτταρα και έμβρυα

OV/CAP-OOCTYES-EMB-A-ENTRY

OV/CAP-OOCTYES-EMB-B-ENTRY

OV/CAP-GP-PROCESSING-ENTRY

OV/CAP-GP-STORAGE-ENTRY

Περίοδος πριν από την 1η Ιανουαρίου 2021»

 

δ)

Το μέρος 3 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«ΜΕΡΟΣ 3

Ειδικοί όροι που αναφέρονται στη στήλη 5 του πίνακα που παρατίθεται στο μέρος 1

Περίοδος πριν από την 1η Ιανουαρίου 2021

Τα υποδείγματα πιστοποιητικών που πρέπει να χρησιμοποιούνται για την είσοδο στην Ένωση σπέρματος, ωοκυττάρων και εμβρύων από τη ζώνη που αναφέρεται στη στήλη 2 του πίνακα του μέρους 1, τα οποία συλλέγονται ή παράγονται, υποβάλλονται σε επεξεργασία και αποθηκεύονται πριν από την 1η Ιανουαρίου 2021 παρατίθενται στα κεφάλαια 31 και 32 και στα κεφάλαια 34 έως 37 του παραρτήματος I του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) 2021/403 της Επιτροπής»

11)

Το παράρτημα XI τροποποιείται ως εξής:

α)

Στο μέρος 1, μετά την καταχώριση για την Ελβετία, προστίθενται οι ακόλουθες καταχωρίσεις:

«GB

Ηνωμένο Βασίλειο

GB-0

Σπέρμα

POR-SEM-A-ENTRY

POR-SEM-B-ENTRY

POR-GP-PROCESSING-ENTRY

POR-GP-STORAGE-ENTRY

Περίοδος πριν από την 1η Ιανουαρίου 2021

 

Ωοκύτταρα και έμβρυα

POR-OOCTYES-EMB-ENTRY

POR-GP-PROCESSING-ENTRY

POR-GP-STORAGE-ENTRY

Περίοδος πριν από την 1η Ιανουαρίου 2021

 

GG

Γκέρνζι

GG-0

Σπέρμα

POR-SEM-A-ENTRY

POR-SEM-B-ENTRY

POR-GP-PROCESSING-ENTRY

POR-GP-STORAGE-ENTRY

Περίοδος πριν από την 1η Ιανουαρίου 2021

 

Ωοκύτταρα και έμβρυα

POR-OOCTYES-EMB-ENTRY

POR-GP-PROCESSING-ENTRY

POR-GP-STORAGE-ENTRY

Περίοδος πριν από την 1η Ιανουαρίου 2021

 

IM

Νήσος του Μαν

IM-0

Σπέρμα

POR-SEM-A-ENTRY

POR-SEM-B-ENTRY

POR-GP-PROCESSING-ENTRY

POR-GP-STORAGE-ENTRY

Περίοδος πριν από την 1η Ιανουαρίου 2021

 

Ωοκύτταρα και έμβρυα

POR-OOCTYES-EMB-ENTRY

POR-GP-PROCESSING-ENTRY

POR-GP-STORAGE-ENTRY

Περίοδος πριν από την 1η Ιανουαρίου 2021

 

JE

Τζέρζι

JE-0

Σπέρμα

POR-SEM-A-ENTRY

POR-SEM-B-ENTRY

POR-GP-PROCESSING-ENTRY

POR-GP-STORAGE-ENTRY

Περίοδος πριν από την 1η Ιανουαρίου 2021

 

Ωοκύτταρα και έμβρυα

POR-OOCTYES-EMB-ENTRY

POR-GP-PROCESSING-ENTRY

POR-GP-STORAGE-ENTRY

Περίοδος πριν από την 1η Ιανουαρίου 2021»

 

β)

Το μέρος 3 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«ΜΕΡΟΣ 3

Ειδικοί όροι που αναφέρονται στη στήλη 5 του πίνακα που παρατίθεται στο μέρος 1

Περίοδος πριν από την 1η Ιανουαρίου 2021

Τα υποδείγματα πιστοποιητικών που πρέπει να χρησιμοποιούνται για την είσοδο στην Ένωση σπέρματος, ωοκυττάρων και εμβρύων από τη ζώνη που αναφέρεται στη στήλη 2 του πίνακα του μέρους 1, τα οποία συλλέγονται ή παράγονται, υποβάλλονται σε επεξεργασία και αποθηκεύονται πριν από την 1η Ιανουαρίου 2021 παρατίθενται στο κεφάλαιο 39 και στα κεφάλαια 41 έως 44 του παραρτήματος I του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) 2021/403 της Επιτροπής»

12)

Το παράρτημα XII τροποποιείται ως εξής:

α)

Στο μέρος 1, μετά την καταχώριση για την Ελβετία, προστίθενται οι ακόλουθες καταχωρίσεις:

«GB

Ηνωμένο Βασίλειο

GB-0

Εγγεγραμμένοι ίπποι

Σπέρμα

EQUI-SEMEN-A-ENTRY

EQUI-SEMEN-B-ENTRY

EQUI-SEMEN-C-ENTRY

EQUI-SEMEN-D-ENTRY

EQUI-GP-PROCESSING-ENTRY

EQUI-GP-STORAGE-ENTRY

Περίοδος πριν από την 1η Ιανουαρίου 2021

 

Ωοκύτταρα και έμβρυα

EQUI-OOCTYES-EMB-A- ENTRY

EQUI-OOCTYES-EMB-B- ENTRY

EQUI-OOCTYES-EMB-C- ENTRY

EQUI-GP-PROCESSING-ENTRY

EQUI-GP-STORAGE-ENTRY

Περίοδος πριν από την 1η Ιανουαρίου 2021

 

Εγγεγραμμένα ιπποειδή

Σπέρμα

EQUI-SEMEN-A-ENTRY

EQUI-SEMEN-B-ENTRY

EQUI-SEMEN-C-ENTRY

EQUI-SEMEN-D-ENTRY

EQUI-GP-PROCESSING-ENTRY

EQUI-GP-STORAGE-ENTRY

Περίοδος πριν από την 1η Ιανουαρίου 2021

 

Ωοκύτταρα και έμβρυα

EQUI-OOCTYES-EMB-A- ENTRY

EQUI-OOCTYES-EMB-B- ENTRY

EQUI-OOCTYES-EMB-C- ENTRY

EQUI-GP-PROCESSING-ENTRY

EQUI-GP-STORAGE-ENTRY

Περίοδος πριν από την 1η Ιανουαρίου 2021

 

Άλλα ιπποειδή τα οποία δεν προορίζονται για σφαγή

Σπέρμα

EQUI-SEMEN-A-ENTRY

EQUI-SEMEN-B-ENTRY

EQUI-SEMEN-C-ENTRY

EQUI-SEMEN-D-ENTRY

EQUI-GP-PROCESSING-ENTRY

EQUI-GP-STORAGE-ENTRY

Περίοδος πριν από την 1η Ιανουαρίου 2021

 

Ωοκύτταρα και έμβρυα

EQUI-OOCTYES-EMB-A- ENTRY

EQUI-OOCTYES-EMB-B- ENTRY

EQUI-OOCTYES-EMB-C- ENTRY

EQUI-GP-PROCESSING-ENTRY

EQUI-GP-STORAGE-ENTRY

Περίοδος πριν από την 1η Ιανουαρίου 2021

 

GG

Γκέρνζι

GG-0

Εγγεγραμμένοι ίπποι

Σπέρμα

EQUI-SEMEN-A-ENTRY

EQUI-SEMEN-B-ENTRY

EQUI-SEMEN-C-ENTRY

EQUI-SEMEN-D-ENTRY

EQUI-GP-PROCESSING-ENTRY

EQUI-GP-STORAGE-ENTRY

Περίοδος πριν από την 1η Ιανουαρίου 2021

 

Ωοκύτταρα και έμβρυα

EQUI-OOCTYES-EMB-A- ENTRY

EQUI-OOCTYES-EMB-B- ENTRY

EQUI-OOCTYES-EMB-C- ENTRY

EQUI-GP-PROCESSING-ENTRY

EQUI-GP-STORAGE-ENTRY

Περίοδος πριν από την 1η Ιανουαρίου 2021

 

Εγγεγραμμένα ιπποειδή

Σπέρμα

EQUI-SEMEN-A-ENTRY

EQUI-SEMEN-B-ENTRY

EQUI-SEMEN-C-ENTRY

EQUI-SEMEN-D-ENTRY

EQUI-GP-PROCESSING-ENTRY

EQUI-GP-STORAGE-ENTRY

Περίοδος πριν από την 1η Ιανουαρίου 2021

 

Ωοκύτταρα και έμβρυα

EQUI-OOCTYES-EMB-A- ENTRY

EQUI-OOCTYES-EMB-B- ENTRY

EQUI-OOCTYES-EMB-C- ENTRY

EQUI-GP-PROCESSING-ENTRY

EQUI-GP-STORAGE-ENTRY

Περίοδος πριν από την 1η Ιανουαρίου 2021

 

Άλλα ιπποειδή τα οποία δεν προορίζονται για σφαγή

Σπέρμα

EQUI-SEMEN-A-ENTRY

EQUI-SEMEN-B-ENTRY

EQUI-SEMEN-C-ENTRY

EQUI-SEMEN-D-ENTRY

EQUI-GP-PROCESSING-ENTRY

EQUI-GP-STORAGE-ENTRY

Περίοδος πριν από την 1η Ιανουαρίου 2021

 

Ωοκύτταρα και έμβρυα

EQUI-OOCTYES-EMB-A- ENTRY

EQUI-OOCTYES-EMB-B- ENTRY

EQUI-OOCTYES-EMB-C- ENTRY

EQUI-GP-PROCESSING-ENTRY

EQUI-GP-STORAGE-ENTRY

Περίοδος πριν από την 1η Ιανουαρίου 2021»

 

β)

Στο μέρος 1, μετά την καταχώριση για το Ισραήλ, προστίθεται η ακόλουθη καταχώριση:

«IM

Νήσος του Μαν

IM-0

Εγγεγραμμένοι ίπποι

Σπέρμα

EQUI-SEMEN-A-ENTRY

EQUI-SEMEN-B-ENTRY

EQUI-SEMEN-C-ENTRY

EQUI-SEMEN-D-ENTRY

EQUI-GP-PROCESSING-ENTRY

EQUI-GP-STORAGE-ENTRY

Περίοδος πριν από την 1η Ιανουαρίου 2021

 

Ωοκύτταρα και έμβρυα

EQUI-OOCTYES-EMB-A- ENTRY

EQUI-OOCTYES-EMB-B- ENTRY

EQUI-OOCTYES-EMB-C- ENTRY

EQUI-GP-PROCESSING-ENTRY

EQUI-GP-STORAGE-ENTRY

Περίοδος πριν από την 1η Ιανουαρίου 2021

 

Εγγεγραμμένα ιπποειδή

Σπέρμα

EQUI-SEMEN-A-ENTRY

EQUI-SEMEN-B-ENTRY

EQUI-SEMEN-C-ENTRY

EQUI-SEMEN-D-ENTRY

EQUI-GP-PROCESSING-ENTRY

EQUI-GP-STORAGE-ENTRY

Περίοδος πριν από την 1η Ιανουαρίου 2021

 

Ωοκύτταρα και έμβρυα

EQUI-OOCTYES-EMB-A- ENTRY

EQUI-OOCTYES-EMB-B- ENTRY

EQUI-OOCTYES-EMB-C- ENTRY

EQUI-GP-PROCESSING-ENTRY

EQUI-GP-STORAGE-ENTRY

Περίοδος πριν από την 1η Ιανουαρίου 2021

 

Άλλα ιπποειδή τα οποία δεν προορίζονται για σφαγή

Σπέρμα

EQUI-SEMEN-A-ENTRY

EQUI-SEMEN-B-ENTRY

EQUI-SEMEN-C-ENTRY

EQUI-SEMEN-D-ENTRY

EQUI-GP-PROCESSING-ENTRY

EQUI-GP-STORAGE-ENTRY

Περίοδος πριν από την 1η Ιανουαρίου 2021

 

Ωοκύτταρα και έμβρυα

EQUI-OOCTYES-EMB-A- ENTRY

EQUI-OOCTYES-EMB-B- ENTRY

EQUI-OOCTYES-EMB-C- ENTRY

EQUI-GP-PROCESSING-ENTRY

EQUI-GP-STORAGE-ENTRY

Περίοδος πριν από την 1η Ιανουαρίου 2021»

 

γ)

Στο μέρος 1, μετά την καταχώριση για την Ισλανδία, προστίθεται η ακόλουθη καταχώριση:

«JE

Τζέρζι

JE-0

Εγγεγραμμένοι ίπποι

Σπέρμα

EQUI-SEMEN-A-ENTRY

EQUI-SEMEN-B-ENTRY

EQUI-SEMEN-C-ENTRY

EQUI-SEMEN-D-ENTRY

EQUI-GP-PROCESSING-ENTRY

EQUI-GP-STORAGE-ENTRY

Περίοδος πριν από την 1η Ιανουαρίου 2021

 

Ωοκύτταρα και έμβρυα

EQUI-OOCTYES-EMB-A- ENTRY

EQUI-OOCTYES-EMB-B- ENTRY

EQUI-OOCTYES-EMB-C- ENTRY

EQUI-GP-PROCESSING-ENTRY

EQUI-GP-STORAGE-ENTRY

Περίοδος πριν από την 1η Ιανουαρίου 2021

 

Εγγεγραμμένα ιπποειδή

Σπέρμα

EQUI-SEMEN-A-ENTRY

EQUI-SEMEN-B-ENTRY

EQUI-SEMEN-C-ENTRY

EQUI-SEMEN-D-ENTRY

EQUI-GP-PROCESSING-ENTRY

EQUI-GP-STORAGE-ENTRY

Περίοδος πριν από την 1η Ιανουαρίου 2021

 

Ωοκύτταρα και έμβρυα

EQUI-OOCTYES-EMB-A- ENTRY

EQUI-OOCTYES-EMB-B- ENTRY

EQUI-OOCTYES-EMB-C- ENTRY

EQUI-GP-PROCESSING-ENTRY

EQUI-GP-STORAGE-ENTRY

Περίοδος πριν από την 1η Ιανουαρίου 2021

 

Άλλα ιπποειδή τα οποία δεν προορίζονται για σφαγή

Σπέρμα

EQUI-SEMEN-A-ENTRY

EQUI-SEMEN-B-ENTRY

EQUI-SEMEN-C-ENTRY

EQUI-SEMEN-D-ENTRY

EQUI-GP-PROCESSING-ENTRY

EQUI-GP-STORAGE-ENTRY

Περίοδος πριν από την 1η Ιανουαρίου 2021

 

Ωοκύτταρα και έμβρυα

EQUI-OOCTYES-EMB-A- ENTRY

EQUI-OOCTYES-EMB-B- ENTRY

EQUI-OOCTYES-EMB-C- ENTRY

EQUI-GP-PROCESSING-ENTRY

EQUI-GP-STORAGE-ENTRY

Περίοδος πριν από την 1η Ιανουαρίου 2021»

 

δ)

Το μέρος 3 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«ΜΕΡΟΣ 3

Ειδικοί όροι που αναφέρονται στη στήλη 6 του πίνακα που παρατίθεται στο μέρος 1

Περίοδος πριν από την 1η Ιανουαρίου 2021

Τα υποδείγματα πιστοποιητικών που πρέπει να χρησιμοποιούνται για την είσοδο στην Ένωση σπέρματος, ωοκυττάρων και εμβρύων από τη ζώνη που αναφέρεται στη στήλη 2 του πίνακα του μέρους 1, τα οποία συλλέγονται ή παράγονται, υποβάλλονται σε επεξεργασία και αποθηκεύονται πριν από την 1η Ιανουαρίου 2021 παρατίθενται στα κεφάλαια 46, 47 και 48 και στα κεφάλαια 50 έως 54 του παραρτήματος I του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) 2021/403 της Επιτροπής»

13)

Το παράρτημα XIII τροποποιείται ως εξής:

α)

στο μέρος 1, μετά την καταχώριση για τις Νήσους Φόκλαντ, προστίθεται η ακόλουθη καταχώριση:

«GB

Ηνωμένο Βασίλειο

GB-0

Βοοειδή

BOV, RUM-MSM

 

 

 

 

Προβατοειδή και αιγοειδή

OVI, RUM-MSM

 

 

 

 

Χοιροειδή

POR, SUI-MSM

 

 

 

 

Οπληφόρα – εκτρεφόμενα θηράματα

RUF, SUF, RUM-MSM, SUI-MSM

 

 

 

 

Οπληφόρα – άγρια θηράματα

RUW, SUW»

 

 

 

 

β)

Στο μέρος 1, μετά την καταχώριση για την Ονδούρα, προστίθεται η ακόλουθη καταχώριση:

«IM

Νήσος του Μαν

IM-0

Βοοειδή

BOV, RUM-MSM

 

 

 

 

Προβατοειδή και αιγοειδή

OVI, RUM-MSM

 

 

 

 

Χοιροειδή

POR, SUI-MSM»

 

 

 

 

14)

Το παράρτημα XIV τροποποιείται ως εξής:

α)

Στο μέρος 1, μετά την καταχώριση για την Κίνα, προστίθεται η ακόλουθη καταχώριση:

«GB

Ηνωμένο Βασίλειο

GB-1

Νωπό κρέας πουλερικών πλην των στρουθιονιδών

POU

N

 

 

 

Νωπό κρέας στρουθιονιδών

RAT

N

 

 

 

Νωπό κρέας πτερωτών θηραμάτων

GBM

 

 

 

 

GB-2

 

 

 

 

 

 

GB-2.1

Νωπό κρέας πουλερικών πλην των στρουθιονιδών

POU

N, P2

 

1.1.2021

6.1.2021

Νωπό κρέας στρουθιονιδών

RAT

N, P2

 

1.1.2021

6.1.2021

Νωπό κρέας πτερωτών θηραμάτων

GBM

N, P2

 

1.1.2021

6.1.2021

GB-2.2

Νωπό κρέας πουλερικών πλην των στρουθιονιδών

POU

N, P2

 

1.1.2021

8.1.2021

Νωπό κρέας στρουθιονιδών

RAT

N, P2

 

1.1.2021

8.1.2021

Νωπό κρέας πτερωτών θηραμάτων

GBM

N, P2

 

1.1.2021

8.1.2021

GB-2.3

Νωπό κρέας πουλερικών πλην των στρουθιονιδών

POU

N, P2

 

1.1.2021

10.1.2021

Νωπό κρέας στρουθιονιδών

RAT

N, P2

 

1.1.2021

10.1.2021

Νωπό κρέας πτερωτών θηραμάτων

GBM

N, P2

 

1.1.2021

10.1.2021

GB-2.4

Νωπό κρέας πουλερικών πλην των στρουθιονιδών

POU

N, P2

 

1.1.2021

11.1.2021

Νωπό κρέας στρουθιονιδών

RAT

N, P2

 

1.1.2021

11.1.2021

Νωπό κρέας πτερωτών θηραμάτων

GBM

N, P2

 

1.1.2021

11.1.2021

GB-2.5

Νωπό κρέας πουλερικών πλην των στρουθιονιδών

POU

N, P2

 

1.1.2021

17.1.2021

Νωπό κρέας στρουθιονιδών

RAT

N, P2

 

1.1.2021

17.1.2021

Νωπό κρέας πτερωτών θηραμάτων

GBM

N, P2

 

1.1.2021

17.1.2021

GB-2.6

Νωπό κρέας πουλερικών πλην των στρουθιονιδών

POU

N, P2

 

1.1.2021

19.1.2021

Νωπό κρέας στρουθιονιδών

RAT

N, P2

 

1.1.2021

19.1.2021

Νωπό κρέας πτερωτών θηραμάτων

GBM

N, P2

 

1.1.2021

19.1.2021

GB-2.7

Νωπό κρέας πουλερικών πλην των στρουθιονιδών

POU

N, P2

 

1.1.2021

20.1.2021

Νωπό κρέας στρουθιονιδών

RAT

N, P2

 

1.1.2021

20.1.2021

Νωπό κρέας πτερωτών θηραμάτων

GBM

N, P2

 

1.1.2021

20.1.2021

GB-2.8

Νωπό κρέας πουλερικών πλην των στρουθιονιδών

POU

N, P2

 

1.1.2021

20.1.2021

Νωπό κρέας στρουθιονιδών

RAT

N, P2

 

1.1.2021

20.1.2021

Νωπό κρέας πτερωτών θηραμάτων

GBM

N, P2

 

1.1.2021

20.1.2021

GB-2.9

Νωπό κρέας πουλερικών πλην των στρουθιονιδών

POU

N, P2

 

1.1.2021

23.1.2021

Νωπό κρέας στρουθιονιδών

RAT

N, P2

 

1.1.2021

23.1.2021

Νωπό κρέας πτερωτών θηραμάτων

GBM

N, P2

 

1.1.2021

23.1.2021

GB-2.10

Νωπό κρέας πουλερικών πλην των στρουθιονιδών

POU

N, P2

 

1.1.2021

28.1.2021

Νωπό κρέας στρουθιονιδών

RAT

N, P2

 

1.1.2021

28.1.2021

Νωπό κρέας πτερωτών θηραμάτων

GBM

N, P2

 

1.1.2021

28.1.2021

GB-2.11

Νωπό κρέας πουλερικών πλην των στρουθιονιδών

POU

N, P2

 

1.1.2021

7.2.2021

Νωπό κρέας στρουθιονιδών

RAT

N, P2

 

1.1.2021

7.2.2021

Νωπό κρέας πτερωτών θηραμάτων

GBM

N, P2

 

1.1.2021

7.2.2021

GB-2.12

Νωπό κρέας πουλερικών πλην των στρουθιονιδών

POU

N, P2

 

1.1.2021

31.1.2021

Νωπό κρέας στρουθιονιδών

RAT

N, P2

 

1.1.2021

31.1.2021

Νωπό κρέας πτερωτών θηραμάτων

GBM

N, P2

 

1.1.2021

31.1.2021»

GB-2.13

Νωπό κρέας πουλερικών πλην των στρουθιονιδών

POU

N, P2

 

27.1.2021

 

Νωπό κρέας στρουθιονιδών

RAT

N, P2

 

27.1.2021

 

Νωπό κρέας πτερωτών θηραμάτων

GBM

N, P2

 

27.1.2021

 

GB-2.14

Νωπό κρέας πουλερικών πλην των στρουθιονιδών

POU

N, P2

 

8.2.2021

 

Νωπό κρέας στρουθιονιδών

RAT

N, P2

 

8.2.2021

 

Νωπό κρέας πτερωτών θηραμάτων

GBM

N, P2

 

8.2.2021

 

β)

Στο μέρος 2, μετά τις περιγραφές των ζωνών της Κίνας, προστίθενται οι ακόλουθες περιγραφές:

«Ηνωμένο Βασίλειο

GB-1

Ολόκληρη η χώρα του Ηνωμένου Βασιλείου, εκτός από την περιοχή GB-2

GB-2

Οι ζώνες του Ηνωμένου Βασιλείου που περιγράφονται κάτω από το GB-2 στο μέρος 2 του παραρτήματος V»

15)

Το παράρτημα XV τροποποιείται ως εξής:

α)

Στο μέρος 1 τμήμα Α, μετά την καταχώριση για την Αιθιοπία, προστίθενται οι ακόλουθες καταχωρίσεις:

«GB

Ηνωμένο Βασίλειο

GB-0

A

A

A

A

A

A

A

Δεν επιτρέπεται

Δεν επιτρέπεται

Δεν επιτρέπεται

MPNT**

MPST

 

GB-1

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

MPNT**

MPST

 

GB-2

A

A

A

A

A

A

A

D

D

D

MPNT**

MPST»

 

GG

Γκέρνζι

GG-0

Δεν επιτρέπεται

Δεν επιτρέπεται

Δεν επιτρέπεται

Δεν επιτρέπεται

Δεν επιτρέπεται

Δεν επιτρέπεται

Δεν επιτρέπεται

Δεν επιτρέπεται

Δεν επιτρέπεται

Δεν επιτρέπεται

 

 

β)

Στο μέρος 1 τμήμα Α, μετά την καταχώριση για το Ισραήλ, προστίθεται η ακόλουθη καταχώριση:

«IM

Νήσος του Μαν

IM-0

Δεν επιτρέπεται

A

Δεν επιτρέπεται

Δεν επιτρέπεται

Δεν επιτρέπεται

Δεν επιτρέπεται

Δεν επιτρέπεται

Δεν επιτρέπεται

Δεν επιτρέπεται

Δεν επιτρέπεται

MPNT**

MPST»

 

γ)

Στο μέρος 1 τμήμα Α, μετά την καταχώριση για την Ινδία, προστίθεται η ακόλουθη καταχώριση:

«JE

Τζέρζι

JE-0

Δεν επιτρέπεται

Δεν επιτρέπεται

Δεν επιτρέπεται

Δεν επιτρέπεται

Δεν επιτρέπεται

Δεν επιτρέπεται

Δεν επιτρέπεται

Δεν επιτρέπεται

Δεν επιτρέπεται

Δεν επιτρέπεται»

 

 

δ)

Στο μέρος 2, μετά τις περιγραφές των ζωνών της Κίνας, προστίθενται οι ακόλουθες περιγραφές:

«Ηνωμένο Βασίλειο

GB-1

Ολόκληρη η χώρα του Ηνωμένου Βασιλείου, εκτός από την περιοχή GB-2

GB-2

Οι ζώνες του Ηνωμένου Βασιλείου που περιγράφονται κάτω από το GB-2 στο μέρος 2 του παραρτήματος V»

16)

Το παράρτημα XVI τροποποιείται ως εξής:

α)

Στο μέρος 1, μετά την καταχώριση για την Κολομβία, προστίθενται οι ακόλουθες καταχωρίσεις:

«GB

Ηνωμένο Βασίλειο

GB-0

Οπληφόρα και πουλερικά

CAS

 

 

GG

Γκέρνζι

GG-0

Οπληφόρα και πουλερικά

CAS

 

 

IM

Νήσος του Μαν

IM-0

Οπληφόρα και πουλερικά

CAS»

 

 

β)

Στο μέρος 1, μετά την καταχώριση για την Ινδία, προστίθεται η ακόλουθη καταχώριση:

«JE

Τζέρζι

JE-0

Οπληφόρα και πουλερικά

CAS»

 

 

17)

Το παράρτημα XVII τροποποιείται ως εξής:

α)

στο μέρος 1, μετά την καταχώριση για τη Χιλή, προστίθενται οι ακόλουθες καταχωρίσεις:

«GB

Ηνωμένο Βασίλειο

GB-0

Οπληφόρα

MILK-RM, MILK-RMP/NT, COLOSTRUM, COLOSTRUM-BP, DAIRY-PRODUCTS-PT

 

 

 

 

GG

Γκέρνζι

GE-0

Οπληφόρα

MILK-RM, MILK-RMP/NT, COLOSTRUM, COLOSTRUM-BP, DAIRY-PRODUCTS-PT»

 

 

 

 

β)

Στο μέρος 1, μετά την καταχώριση για τη Γροιλανδία, προστίθεται η ακόλουθη καταχώριση:

«JE

Τζέρζι

JE-0

Οπληφόρα

MILK-RM, MILK-RMP/NT, COLOSTRUM, COLOSTRUM-BP, DAIRY-PRODUCTS-PT»

 

 

 

 

18)

Στο παράρτημα XVIII μέρος 1, παρεμβάλλονται τα ακόλουθα μετά την καταχώριση για τη Χιλή:

«MX

Μεξικό

MX-0

Οπληφόρα

DAIRY-PRODUCTS-ST

 

NA

Ναμίμπια

NA-0

Οπληφόρα

DAIRY-PRODUCTS-ST

 

NI

Νικαράγουα

NI-0

Οπληφόρα

DAIRY-PRODUCTS-ST

 

PA

Παναμάς

PA-0

Οπληφόρα

DAIRY-PRODUCTS-ST

 

PY

Παραγουάη

PY-0

Οπληφόρα

DAIRY-PRODUCTS-ST

 

RU

Ρωσία

RU-0

Οπληφόρα

DAIRY-PRODUCTS-ST

 

SG

Σινγκαπούρη

SG-0

Οπληφόρα

DAIRY-PRODUCTS-ST»

 

19)

Στο παράρτημα XIX μέρος 1, μετά την καταχώριση για την Κίνα, προστίθεται η ακόλουθη καταχώριση:

«GB

Ηνωμένο Βασίλειο

GB-0

Αυγά

E

 

 

 

 

Προϊόντα αυγών

EP»

 

 

 

 

20)

Το παράρτημα XXI τροποποιείται ως εξής:

α)

Στο μέρος 1, μετά την καταχώριση για τις Φερόες Νήσους, προστίθενται οι ακόλουθες καταχωρίσεις:

«GB

Ηνωμένο Βασίλειο

GB-0

Όλα τα καταγεγραμμένα είδη

 

 

AQUA-ENTRY-ESTAB/RELEASE/OTHER

 

 

 

 

FISH-CRUST-HC

A

MOL-HC

B

GG

Γκέρνζι

GG-0

Όλα τα καταγεγραμμένα είδη

 

 

AQUA-ENTRY-ESTAB/RELEASE/OTHER

 

 

 

 

FISH-CRUST-HC

A

MOL-HC

β)

Στο μέρος 1, μετά την καταχώριση για το Ισραήλ, προστίθενται οι ακόλουθες καταχωρίσεις:

«IM

Νήσος του Μαν

IM-0

Όλα τα καταγεγραμμένα είδη ψαριών

 

 

AQUA-ENTRY-ESTAB/RELEASE/OTHER

 

 

 

 

FISH-CRUST-HC

A

JE

Τζέρζι

JE-0

Όλα τα καταγεγραμμένα είδη

 

 

AQUA-ENTRY-ESTAB/RELEASE/OTHER

 

 

 

 

FISH-CRUST-HC

A

MOL-HC

γ)

Στο μέρος 3, ο ειδικός όρος «Β» αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«Β

Υδρόβια ζώα και προϊόντα ζωικής προέλευσης από υδρόβια ζώα πλην των ζώντων υδρόβιων ζώων, για τα οποία ισχύει το μέρος II.2.4 του υποδείγματος επίσημου πιστοποιητικού MOL-HC, πρέπει να κατάγονται από χώρα, έδαφος, ζώνη ή διαμέρισμα η/το οποία/-ο αναφέρεται στη στήλη 2 του πίνακα που παρατίθεται στο μέρος 1 στήλη 2 του παρόντος παραρτήματος. Σε όλες τις περιπτώσεις, ισχύει με την επιφύλαξη του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) 2021/405 της Επιτροπής (*2)

Το παρόν επίσημο πιστοποιητικό μπορεί να χρησιμοποιηθεί μόνο για την είσοδο στην Ένωση φορτίων ζώντων υδρόβιων ζώων που προορίζονται για ανθρώπινη κατανάλωση που συμμορφώνονται με το τμήμα VII κεφάλαιο V του παραρτήματος III του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 853/2004 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (*3) και με τα κριτήρια που προβλέπονται στο κεφάλαιο I σημεία 1.17 και 1.25 του παραρτήματος I του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2073/2005 της Επιτροπής (*4)

21)

Το παράρτημα XXII τροποποιείται ως εξής:

α)

Στο μέρος 1, μετά την καταχώριση για τη Λευκορωσία, προστίθενται οι ακόλουθες καταχωρίσεις:

«GB

Ηνωμένο Βασίλειο

GB-0

 

Ζώα και ζωικό αναπαραγωγικό υλικό που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμού (ΕΕ) 2020/692 της Επιτροπής (*5)

Υποδείγματα πιστοποιητικών για μετακινήσεις εντός της Ένωσης

Από κράτος μέλος σε άλλα κράτη μέλη μέσω του Ηνωμένου Βασιλείου ή των Εξαρτήσεων του Στέμματος

 

 

GG

Γκέρνζι

GG-0

 

Ζώα και ζωικό αναπαραγωγικό υλικό που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμού (ΕΕ) 2020/692

Υποδείγματα πιστοποιητικών για μετακινήσεις εντός της Ένωσης

Από κράτος μέλος σε άλλα κράτη μέλη μέσω του Ηνωμένου Βασιλείου ή των Εξαρτήσεων του Στέμματος

 

 

IM

Νήσος του Μαν

IM-0

 

Ζώα και ζωικό αναπαραγωγικό υλικό που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμού (ΕΕ) 2020/692

Υποδείγματα πιστοποιητικών για μετακινήσεις εντός της Ένωσης

Από κράτος μέλος σε άλλα κράτη μέλη μέσω του Ηνωμένου Βασιλείου ή των Εξαρτήσεων του Στέμματος

 

 

JE

Τζέρζι

JE-0

 

Ζώα και ζωικό αναπαραγωγικό υλικό που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμού (ΕΕ) 2020/692

Υποδείγματα πιστοποιητικών για μετακινήσεις εντός της Ένωσης

Από κράτος μέλος σε άλλα κράτη μέλη μέσω του Ηνωμένου Βασιλείου ή των Εξαρτήσεων του Στέμματος

 

 

β)

Στο μέρος 3, μετά την καταχώριση «Από τη Ρωσία στη Ρωσία», προστίθεται ο ακόλουθος ειδικός όρος:

«Από κράτος μέλος σε άλλα κράτη μέλη μέσω του Ηνωμένου Βασιλείου ή των Εξαρτήσεων του Στέμματος

Φορτία ζώων και ζωικού αναπαραγωγικού υλικού που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμού (ΕΕ) 2020/692 τα οποία κατάγονται από κράτος μέλος και εισέρχονται στην Ένωση αφού διέλθουν από το Ηνωμένο Βασίλειο ή τις Εξαρτήσεις του Στέμματος επιτρέπεται να εισέρχονται στην Ένωση υπό τον όρο ότι συνοδεύονται από πιστοποιητικό σύμφωνα με τα υποδείγματα πιστοποιητικών που καθορίζονται στον εκτελεστικό κανονισμό (ΕΕ) 2020/2236 της Επιτροπής (*6) και στον εκτελεστικό κανονισμό (ΕΕ) 2021/403 για τις μετακινήσεις ζώων και ζωικού αναπαραγωγικού υλικού εντός της Ένωσης.


(*1)  Εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) 2021/403 της Επιτροπής, της 24ης Μαρτίου 2021, για τη θέσπιση κανόνων σχετικά με την εφαρμογή των κανονισμών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (ΕΕ) 2016/429 και (ΕΕ) 2017/625 όσον αφορά τα υποδείγματα πιστοποιητικών υγείας των ζώων και τα υποδείγματα πιστοποιητικών υγείας των ζώων / επίσημων πιστοποιητικών για την είσοδο στην Ένωση και για τις μετακινήσεις μεταξύ κρατών μελών, φορτίων ορισμένων κατηγοριών χερσαίων ζώων και ζωικού αναπαραγωγικού υλικού τέτοιων ζώων και την επίσημη πιστοποίηση με τέτοια πιστοποιητικά, και για την κατάργηση της απόφασης 2010/470/ΕΕ (ΕΕ L 113 της 31.3.2021, σ. 1).»

(*2)  Εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) 2021/405 της Επιτροπής, της 24ης Μαρτίου 2021, σχετικά με τη θέσπιση καταλόγων τρίτων χωρών ή περιοχών τους από τις οποίες επιτρέπεται η είσοδος στην Ένωση ορισμένων ζώων και αγαθών που προορίζονται για κατανάλωση από τον άνθρωπο σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) 2017/625 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (ΕΕ L 114 της 31.3.2021, σ. 118).

(*3)  Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 853/2004 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 29ης Απριλίου 2004, για τον καθορισμό ειδικών κανόνων υγιεινής για τα τρόφιμα ζωικής προέλευσης (ΕΕ L 139 της 30.4.2004, σ. 55).

(*4)  Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 2073/2005 της Επιτροπής, της 15ης Νοεμβρίου 2005, περί μικροβιολογικών κριτηρίων για τα τρόφιμα (ΕΕ L 338 της 22.12.2005, σ. 1).»

(*5)  Κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμός (ΕΕ) 2020/692 της Επιτροπής, της 30ής Ιανουαρίου 2020, για τη συμπλήρωση του κανονισμού (ΕΕ) 2016/429 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά τους κανόνες για την είσοδο στην Ένωση και για τις μετακινήσεις και τους χειρισμούς, μετά την είσοδο, των φορτίων ορισμένων ζώων, ζωικού αναπαραγωγικού υλικού και προϊόντων ζωικής προέλευσης (ΕΕ L 174 της 3.6.2020, σ. 379).»

(*6)  Εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) 2020/2236 της Επιτροπής, της 16ης Δεκεμβρίου 2020, για τη θέσπιση κανόνων σχετικά με την εφαρμογή των κανονισμών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (ΕΕ) 2016/429 και (ΕΕ) 2017/625 όσον αφορά τα υποδείγματα πιστοποιητικών υγείας των ζώων για την είσοδο στην Ένωση και για τις ενδοενωσιακές μετακινήσεις φορτίων υδρόβιων ζώων και ορισμένων προϊόντων ζωικής προέλευσης από υδρόβια ζώα και την επίσημη πιστοποίηση με τέτοια πιστοποιητικά, και για την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1251/2008 (ΕΕ L 442 της 30.12.2020, σ. 410).».


Top